Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 16. marta likumu: Krustkalnu dabas rezervāta likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 424

Rīgā (prot. Nr. 72, 19.§) 1999.gada 28.decembrī

Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants. Rezervāta platība ir 2915 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants. Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

5.pants. Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču valsts rezervāta administrācija.

6.pants. Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Teiču valsts rezervāta konsultatīvā padome.

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

  Ministru prezidenta vietā -
tieslietu ministrs V.Birkavs

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

1PIELN~5.GIF (93516 BYTES)

 

2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.424

Krustkalnu dabas rezervāta robežu apraksts

Madonas rajons

Praulienas pagasts

Kalsnavas Mežu pētīšanas stacija

Ļaudonas mežniecība

1-2 No Mārcienas un Praulienas pagasta robežas 1.kvartāla (turpmāk - kv.) ziemeļos uz austrumiem pa saimniecības "Mežlāči" dienvidu robežu līdz saimniecībai "Baltiņi"
2-3 Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Baltiņi" rietumu robežu līdz saimniecības "Priednieki" ziemeļrietumu stūrim (sakrīt ar Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunktu)
Mārcienas pagasts
Ļaudonas mežniecība
3-4 No Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunkta uz dienvidiem pa saimniecības "Priednieki" rietumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai
4-5 Uz rietumiem pa Mārcienas pagasta robežu līdz saimniecības "Apšusalas" ziemeļrietumu stūrim
5-6 Uz rietumiem no saimniecības "Apšusalas" ziemeļrietumu stūra līdz saimniecības "Jaunzemji" ziemeļaustrumu stūrim
6-7 Uz dienvidrietumiem un dienvidiem no saimniecības "Jaunzemji" ziemeļaustrumu stūra pa 3.kv. robežstigu, apliecot saimniecību "Jaunzemji", līdz Mārcienas pagasta robežai
7-8 Uz dienvidaustrumiem pa pagasta zemes un 3. un 30.kv. robežstigu līdz saimniecības "Āžukalni" robežai
8-9 Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Niedruškas upi līdz Mārcienas pagasta robežai
9-10 Uz austrumiem pa Niedruškas upi līdz saimniecības "Āžukalni" robežai
10-11 Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 32.kv. ziemeļu robežstigu līdz Ļaudonas pagasta robežai (sakrīt ar saimniecības "Āžukalni" ziemeļrietumu stūri)
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas mežniecība
11-12 No Ļaudonas pagasta robežas uz dienvidiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" robežai
12-13 Uz rietumiem pa 32.kv. un saimniecības "Purnavieši" robežstigu līdz saimniecības "Dālderi" ziemeļaustrumu stūrim
13-14 Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Dālderi" un 32.kv. robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" ziemeļaustrumu stūrim
14-15 Uz ziemeļrietumiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības "Zemturi" robežai
15-16 Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 32. un 31.kv. robežstigu līdz saimniecības "Rūtiņas" ziemeļrietumu robežai
16-17 Uz dienvidrietumiem pa 31. un 40.kv. robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Rūtiņas" rietumu robežu) līdz saimniecības "Joksti" robežai
17-18 Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. robežstigu līdz saimniecības "Joksti" robežai
18-19 Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības "Joksti" robežstigu līdz saimniecības "Joksti" ziemeļu stūrim
19-20 Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības "Joksti" robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" ziemeļrietumu stūrim
20-21 Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības "Purnavieši" robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" dienvidrietumu stūrim
21-22 Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem, apliecot 40.kv. dienvidu malu, pa saimniecības "Purnavieši" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Trieķēļi" robežai
22-23 Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Trieķēļi" un 39., 46. un 52.kv. robežstigu līdz saimniecības ziemeļu stūrim
23-24 Uz dienvidrietumiem pa 52.kv. un saimniecības robežstigu līdz saimniecības "Palejnieki" ziemeļu stūrim
24-25 Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 52. un 57.kv. un saimniecības "Palejnieki" robežstigu līdz saimniecības "Mežvidi" dienvidrietumu stūrim
25-26 Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa 57.kv. un saimniecības "Palejnieki" robežstigu līdz saimniecības "Upenieki" robežai
26-27 Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa 57.kv. un saimniecības "Upenieki" robežstigu līdz Svētupei (sakrīt ar saimniecības "Dzirnavas" ziemeļaustrumu stūri)
27-28 Uz rietumiem pa Svētupi, uz dienvidiem pa 57.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0046) robežai
28-29 Uz dienvidrietumiem pa 60.kv. un saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0046) robežstigu līdz saimniecības "Bērzkalni" robežai
29-30 Uz ziemeļrietumiem pa 60.kv. un saimniecības "Bērzkalni" robežstigu līdz saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0308) robežai
30-31 Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0308) un 60.kv. robežstigu līdz saimniecības "Āriņi" ziemeļu stūrim
31-32 Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Āriņi" un 60. un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības "Austrumi" ziemeļu stūrim
32-33 Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Austrumi" un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības "Apsiņi" ziemeļu stūrim
33-34 Uz dienvidrietumiem, šķērsojot ceļu Ļaudona-Mārciena, tālāk uz dienvidiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības "Apsiņi" un 62. un 64.kv. robežstigu līdz saimniecības "Romas" robežai
34-35 Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Romas" un 64. un 65.kv. robežstigu līdz saimniecības "Grāvīši" robežai
35-36 Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības "Grāvīši" un 65. un 66.kv. robežstigu līdz saimniecības "Ceriņi" rietumu stūrim
36-37 Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Ceriņi" un 66.kv. robežu līdz ceļam Ļaudona-Jaunkalsnava, tālāk uz austrumiem līdz meliorācijas grāvim, tad uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Ceriņi" un 66.kv. robežu līdz saimniecības "Nirītes" ziemeļaustrumu stūrim (pie Nirītes upes)
37-38 Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Nirītes" un 66.kv. robežu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības "Jokas" robežai (sakrīt ar ceļu Ļaudona-Jaunkalsnava)
38-39 Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Jokas" un 66. un 65.kv. robežu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības "Leitāni" austrumu stūrim
39-40 Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" austrumu robežu) līdz saimniecības "Leitāni" ziemeļrietumu robežai
40-41 Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" un 65.- 63.kv. robežu) līdz saimniecības "Leitāni" ziemeļrietumu robežai
41-42 Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" un 63.kv. robežu) līdz saimniecības "Leitāni" ziemeļrietumu robežai
42-43 Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" un 63.- 61.kv. robežu) līdz saimniecības "Priedulas" robežai
43-44 Uz ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Priedulas" un 61.kv. robežu) līdz saimniecības "Jaunķepši" robežai
44-45 Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Jaunķepši" un 61.-58.kv. robežu) līdz Ļaudonas pagasta robežai
45-46 Uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar Ļaudonas pagasta un 58.-53.kv. robežu) līdz saimniecības "Silmalas" robežai
46-47 Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Silmalas" un 53.kv. robežu) līdz saimniecības "Mētras" robežai (sakrīt ar Ļaudonas un Mārcienas pagasta robežu)
Mārcienas pagasts
Ļaudonas mežniecība
47-48 Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Mētras" un 53.- 47.kv. robežu) līdz saimniecības "Ķepši" robežai
48-49 Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Kepši" austrumu un 47.kv. rietumu robežu līdz saimniecības "Blieķukalns" robežai
49-50 Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Blieķukalns", pa 47. un 41.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Oliņi" robežai
50-51 Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Oliņi" austrumu robežu līdz saimniecības "Kalna Randoti" robežai
51-52 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Kalna Randoti" austrumu robežu (sakrīt ar 33.kv. rietumu robežstigu) līdz saimniecības "Lejas Randoti" robežai
52-53 Uz ziemeļrietumiem pa 23.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jaunrandoti" robežai
53-54 Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Jaunrandoti" austrumu un 23.kv. rietumu robežu līdz saimniecības "Jaunjānēni" robežai
54-55 Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 23. un 16.kv. rietumu robežstigu gar saimniecības "Jaunjānēni" austrumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai
55-56 Uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot Mārcienas pagasta zemi, pa 16.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jānēni" robežai
56-57 Uz rietumiem pa saimniecības "Jānēni" un 16.kv. robežu līdz saimniecības "Dambakalns" robežai
57-58 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Dambakalns" un 16.kv. robežu līdz saimniecības "Blieķukalns" robežai
58-59 Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Blieķukalns" dienvidu robežu līdz saimniecībai "Avotiņi"
59-60 Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem, apliecot saimniecību "Avotiņi", pa 16. un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības "Ozolu iela 9" robežai
60-61 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Ozolu iela 9" un 12.kv. robežu līdz saimniecības "Ozolu iela 13" robežai
61-62 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Ozolu iela 13" un 12.kv. robežu līdz saimniecības "Ozoli" robežai
62-63 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Ozoli" un 9.kv. robežu līdz saimniecībai "Silieši"
63-64 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Silieši" un 9.kv. robežu līdz saimniecības "Silieši" ziemeļu stūrim
64-65 Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Silieši", pa 9. un 5.kv. austrumu robežstigu līdz Mārcienas pagasta robežai
65-66 Uz ziemeļiem pa 4.kv. rietumu robežstigu gar Mārcienas pagasta zemi līdz saimniecības "Brīvzemnieki" robežai
66-67 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Brīvzemnieki" un 4.kv. robežu līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Labonas ezeram)
67-68 Uz ziemeļaustrumiem, ietverot Labonas ezera dienvidaustrumu krastu, pa Mārcienas pagasta un 4.kv. robežu līdz saimniecības "Trušļi" robežai Labonas ezera krastā
68-69 Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību "Trušļi", pa 4., 5., 6. un 7.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Mačrubeņi" robežai
69-70 Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Mačrubeņi" un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības "Asmi" robežai
70-71 Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Asmi" un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības "Jaunbārži" robežai
71-72 Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Jaunbārži" un 8.kv. robežstigu līdz 8.kv. ziemeļaustrumu stūrim (sakrīt ar saimniecības "Brāži" robežu)
72-73 Uz dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem un dienvidiem līdz ceļam (sakrīt ar saimniecības "Asmi" robežu)
73-74 Uz dienvidiem pa saimniecības "Asmi" un 8.kv. robežu līdz Asarīša ezeram un tālāk pa tā rietumu krastu līdz saimniecības "Mazlāči" robežai
74-75 Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Mazlāči" un 11.kv. robežstigu līdz saimniecības "Kalnalāči" robežai
75-76 Uz rietumiem, dienvidiem un dienvidaustrumiem līdz Svētes ezera ziemeļu krastam un tālāk pa to, apliecot saimniecību "Kalnalāči", līdz saimniecības "Mazlāči" robežai
76-77 Uz austrumiem pa Svētes ezera ziemeļu krastu un Starpītes upi, apliecot saimniecību "Mazlāči", līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Dūku ezeram)
77-78 Uz ziemeļaustrumiem, ietverot Dūku ezera austrumu krastu, līdz saimniecības "Dūki" robežai
78-79 Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Dūki" un 22.kv. robežstigu līdz saimniecības "Liepkalni" robežai
79-80 Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 22. un 23.kv. ziemeļu robežstigu, apliecot saimniecību "Liepkalni", līdz saimniecībai "Baltiņi"
80-81 Uz ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības "Baltiņi" un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības "Kalna Daugavieši" robežai
81-82 Uz ziemeļiem pa saimniecības "Kalna Daugavieši" un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības robežai
82-83 Uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot saimniecību, pa 1.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Kalna Daugavieši" robežai
83-84 Uz austrumiem pa saimniecības "Kalna Daugavieši" un 1.kv. robežstigu līdz Nesaļas upei (sakrīt ar saimniecības "Stari" robežu)
84-85 Uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi (sakrīt ar saimniecības "Stari" robežu) līdz saimniecības "Lakstīgalas" robežai
85-86 Uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi un pa saimniecības "Lakstīgalas" dienvidu robežu līdz saimniecības "Mežlāči" zemei
86-1 Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Mežlāči" un 1.kv. robežstigu līdz Praulienas pagasta robežai (līdz sākumpunktam)
Mārcienas pagasts
Liepkalni
87-88 No 3. un 30.kv. robežpunkta pie Niedruškas upes uz dienvidrietumiem līdz 30. un 29.kv. ziemeļu robežpunktam, tālāk uz dienvidrietumiem, rietumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Liepkalni", līdz 3.kv. robežstigai
88-87 Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa 3.kv. dienvidu robežstigu, apliecot saimniecību "Liepkalni", līdz 3. un 30.kv. robežpunktam pie Niedruškas upes
Stingrā režīma zona
89-90 No 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunkta uz dienvidiem līdz novadgrāvim, tālāk pa to uz dienvidrietumiem un dienvidiem līdz 51., 52., 56. un 57.kv. robežpunktam, tālāk uz rietumiem līdz Svētupei, pa upi līdz 50.kv. dienvidu robežstigai un pa robežstigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim
90-89 No 50.kv. dienvidrietumu stūra uz dienvidiem līdz 35., 36., 43. un 44.kv. robežpunktam, tālāk uz austrumiem pa 44.kv. ziemeļu robežstigu līdz Svētupei, pa upi uz ziemeļaustrumiem līdz 45.kv. ziemeļu robežstigai un pa robežstigu līdz 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunktam (līdz stingrā režīma zonas sākumpunktam)

Piezīme. Valsts meža kvartālu numuri - pēc 1984.gada ierīcības datiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 424Pieņemts: 28.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 19.04.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
2013
01.01.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)