Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.361

Rīgā 1999.gada 18.jūnijā

Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta bez kases aparātiem un kases sistēmām

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumu Nr.62 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 4.1.1.punktu nosaku personas (uzņēmējdarbības veidus), kam, saņemot skaidru naudu, nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju atļauts veikt, neizmantojot kases aparātus un kases sistēmas, kā arī šo personu skaidrās naudas darījumu reģistrācijas kārtību.

Personas (uzņēmējdarbības veidi), kuras atbrīvotas no kases aparātu un kases sistēmu lietošanas, rīkojumā ir sadalītas atkarībā no izsniedzamā darījumu apliecinošā dokumenta veida.

1. Darījumu apliecinošs dokuments ir saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.362 VID teritoriālajā iestādē reģistrēta ieejas biļete:

1.1. kultūras un citos pasākumos, kuros tiek pārdotas, numurētas un reģistrētas ieejas biļetes (arī kultūras pasākumos pagasta klubos), izņemot:

- budžeta iestāžu kultūras pasākumus, kuriem ieejas biļetes tiek reģistrētas pašvaldībās;

- Kultūras ministrijas pārziņā esošās teātru un koncertorganizāciju ieejas biļetes, kuras tiek reģistrētas Kultūras ministrijā;

1.2. muzeju, izstāžu, Zooloģiskā un Botāniskā dārza apmeklējumos;

1.3. bērnu labdarības sarīkojumos.

2. Darījumu apliecinošs dokuments ir numurēta un VID 1999.gada ............ rīkojumā Nr..... noteiktajā kārtībā VID teritoriālajā iestādē reģistrēta darījumu apliecinoša kvīts:

2.1. juridiskām personām, izpildot iepriekš reģistrētus pasūtījumus par preču piegādi (izņemot alkoholiskos dzērienus, cigaretes, benzīnu un dīzeļdegvielu);

2.2. fiziskām personām - individuālā darba veicējām, kuras saskaņā ar saņemto reģistrācijas apliecību vai patentu pārdod pašu ražotu produkciju (izņemot tirdzniecību ar iepirktām precēm) vai sniedz pakalpojumus, ievērojot noteikto ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;

2.3. skolām un juridiskām personām, kuras nodarbojas tikai ar bērnu estētisko audzināšanu, ja tās nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājas un to mērķis nav sistemātiski gūt peļņu;

2.4. Latvijas dzelzceļa stacijām par pakalpojumu sniegšanu, ja to summa mēnesī nepārsniedz Ls 100. Šajā summā neietilpst kontrolieru vilcienos iekasētās soda naudas un pasažieru braukšanas tarifi;

2.5. rajonu laikrakstu un žurnālu redakcijām par sludinājumiem un reklāmu, izņemot specializētos reklāmas izdevumus;

2.6. mākslas galerijām, kuras saskaņā ar statūtiem ir bezpeļņas organizācijas "Rīgas galeriju", galerija "Daugava" u.c. galeriju asociācijas locekles;

2.7. fiziskām personām - namu īpašniekiem, no iedzīvotājiem uz vietas iekasējot īres un komunālos maksājumus, par kuriem nav jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis;

2.8. valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, iekasējot skaidru naudu ārpus iestādes galvenās kases;

2.9. invalīdu sabiedriskajām organizācijām, kuras saskaņā ar likumu "Par sabiedriskajām organizācijām" ir atbrīvotas no nodokļu maksājumiem, ja tām ir VID teritoriālās iestādes izziņa, ka tās nav nodokļu maksātājas;

2.10. mazbērnu novietnēm un bērnudārziem;

2.11. Latvijas Republikā reģistrētām reliģiskajām organizācijām, sniedzot reliģiskos, rituālos u.c. pakalpojumus, kuru mērķis nav sistemātiski gūt peļņu;

2.12. zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī zemniekiem un zvejniekiem, ja tie juridiskajām personām pārdod pašu ražotu vai iegūtu produkciju vai sniedz pakalpojumus un viņiem ir VID teritoriālās iestādes izziņa, ka viņi nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji;

2.13. Latvijas Republikā reģistrētajām sabiedriskajām organizācijām, iekasējot biedru naudu un ziedojumus, kā arī veicot statūtos paredzēto saimniecisko darbību, ja ieņēmumi no uzņēmējdarbības kalendāra gada laikā nepārsniedz minimālo mēnešalgu 200 reižu;

2.14. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru darbinieki sniedz pakalpojumus un veic darbus ārpus uzņēmuma stacionārās darbības vietas, iekasējot samaksu sniegtā pakalpojuma vai veiktā darba vietā;

2.15. VID teritoriālajām iestādēm, pārdodot preču pavadzīmes-rēķinus, kā arī VID muitas iestādēm, iekasējot valsts nodevas un maksu par pakalpojumiem;

2.16. valsts un pašvaldību bibliotēkām, ja tās iekasē skaidru naudu, veicot bibliotēkām specifiska rakstura darbus. Sniedzot cita rakstura pakalpojumus vai nodarbojoties ar tirdzniecību, kases aparāts ir obligāti vajadzīgs;

2.17. Latvijas televīzijām, ja tās sniedz sava darba specifikai raksturīgus pakalpojumus;

2.18. individuālajiem uzņēmumiem, ja tie sniedz sadzīves pakalpojumus un tiem ir izziņa no VID teritoriālās iestādes, ka tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji;

2.19. bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu direkcija" pakļautībā esošajām valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļām, sniedzot pakalpojumus;

2.20. fiziskām personām - sertificētiem prakses ārstiem, sniedzot medicīnas pakalpojumus;

2.21. kvīts jāizsniedz pēc pircēja vai pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma:

2.21.1. aptieku kioskos, kas organizēti feldšeru un vecmāšu punktos;

2.21.2. informācijas servisa kioskos, kuri sniedz informācijas pakalpojumus un pārdod laikrakstus, nenodarbojoties ar cita veida tirdzniecību;

2.21.3. pārvietojamajos mazumtirdzniecības punktos, kuri darbojas lauku apvidos saskaņā ar LR Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumiem Nr.188 "Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu";

2.21.4. taksometros, kuri atbilstoši VID rīkojuma prasībām ir aprīkoti ar elektroniskajiem skaitītājiem.

3. Darījumu apliecināt ar darbības veidam atbilstošu apstiprinātu dokumentu drīkst:

3.1. apdrošināšanas uzņēmumi un firmas, ja tiek veikti tikai apdrošināšanas darījumi.

Ja apdrošināšanas iestādes iekasē ikmēneša maksājumus sasakaņā ar apdrošināšanas līgumiem (polisēm), klientam jāizsniedz kases ieņēmumu ordera kvīts;

3.2. vērtspapīru (akciju, privatizācijas sertifikātu (u.c.) pirkšanas un pārdošanas operācijās;

3.3. zvērināti advokāti, advokātu biroji un to filiāles;

3.4. zvērināti notāri;

3.5. bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

3.6. kontrolieri, kuri iekasē naudas sodu un braukšanas maksu transportlīdzekļos;

3.7. Valsts meža dienesta mežniecības, izsniedzot koku ciršanas biļetes;

3.8. pašvaldības, iekasējot nodokļus un nodevas.

4. Kases ieņēmumu ordera kvīts ir darījumu apliecinošs dokuments:

4.1. apdrošināšanas iestādēm, iekasējot ikmēneša maksājumus saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem (polisēm);

4.2. pēc saskaņošanas ar VID teritoriālo iestādi uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri, sniedzot pakalpojumus, norēķinās galvenokārt ar banku iestāžu starpniecību un kuru skaidrās naudas ieņēmumi kasē mēnesī nepārsniedz Ls 500;

4.3. ražošanas uzņēmumiem, kuri, izrakstot preču pavadzīmes-rēķinus, pārdod pašu ražotas preces un ar pircējiem norēķinās skaidrā naudā uzņēmuma kasē;

4.4. valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, iekasējot skaidru naudu iestādes galvenajā kasē.

5. Fiziskas un juridiskas personas (uzņēmējdarbības veidi) un individuālā darba veicēji, kuri pircējiem vai pakalpojuma saņēmējiem darījumu apliecinošo dokumentu (kvīti) drīkst neizsniegt:

5.1. laikrakstu kioski, izņemot alus un bezalkoholisko dzērienu pārdošanu, kuros ne mazāk kā 60% apgrozījuma ir no laikrakstu, žurnālu, braukšanas talonu un telekartes pārdošanas, kā arī laikrakstu pārdošanas citās vietās;

5.2. maksas tualetes;

5.3. juridiskas un fiziskas personas un individuālā darba veicēji, kuri ir samaksājuši pašvaldības nodevu un pašvaldību speciāli iekārtotās ielu tirdzniecības vietās pārdod:

5.3.1. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, izņemot priekšmetus un izstrādājumus no dārgmetāliem;

5.3.2. pašu audzētus ziedus, dārzeņus, augļus, ogas, stādus un dēstus, uzrādos izziņu par zemes lietošanas tiesībām;

5.3.3. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus, ievērojot likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu";

5.3.4. kvasu un alu no cisternām (mucām), kā arī saldējumu, bezalkoholiskos dzērienus un uzkodas no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārijas un higiēnas normām;

5.4. Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, kā arī citu kaimiņvalstu pierobežas zonas iedzīvotāji Latvijas pierobežas zonas tirgos, tirgojoties ar pašu izaudzētiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kā arī iedzīvotāju pašu ražotu produkciju, uzrādot ievedmuitas deklarāciju;

5.5. kioski, kuros pārdod tikai pilsētas transporta braukšanas talonus un mēneša braukšanas biļetes;

5.6. tirdzniecības vietas, kurās pārdod tikai loterijas biļetes (kartiņas);

5.7. pensionāru un invalīdu biedrības, kuras reģistrētas kā bezpeļņas sabiedriskās organizācijas, ja tās pārdod tikai pašu pensionāru un invalīdu ražoto produkciju;

5.8. specializētajos stikla taras pieņemšanas punktos, kuros nenotiek nekāda cita tirdzniecība;

5.9. izmantojot tirdzniecības automātus, kuru elektroniskajiem ieņēmumu skaitītājiem veikta ekspertīze un kuri ir noplombēti;

5.10. ekspluatējot visa veida spēļu automātus, ja tie ir aprīkoti ar noplombētiem ieņēmumu skaitītājiem;

5.11. skolu ēdnīcas, ja no skolēniem samaksu par ēdināšanu iekasē iepriekš par laiku, ne mazāku kā viena nedēļa;

5.12. Latvijas iedzīvotāji (fiziskas personas), tirgos pārdodot:

5.12.1. pašu izaudzētu lauksaimniecības produkciju, uzrādot pašvaldību vai to pilnvarotu institūciju izdotu izziņu par zemes lietošanas tiesībām un vajadzības gadījumos - veterināro apliecību par lopu veselības stāvokli;

5.12.2. likumā noteiktajā kārtībā pašu iegūtu zvejniecības produkciju un medījumus;

5.12.3. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus, ievērojot likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu";

5.12.4. lietotas personīgās mantas;

5.13. zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālā darba veicēji, kas tirgos pārdod pašu izaudzētu, iegūtu vai ražotu produkciju un nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji;

5.14. individuālie uzņēmumi, ja tie nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, un individuālā darba veicēji, pārdodot tirgos pašu izgatavotās nepārtikas preces un lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus, izņemot priekšmetus un izstrādājumus no dārgmetāliem;

5.15. juridiskās personas un individuālā darba veicēji, kas gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās pārdod rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas (importētās un vietējā ražojuma) preces, izņemot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, ja tie ir saņēmuši pašvaldības atļauju un samaksājuši pašvaldības nodevu;

5.16. mācību iestādes, ja tās pašas pārdod mācību procesā izgatavotus izstrādājumus;

5.17. muzeji, izstāžu zāles, zooloģiskie un botāniskie dārzi, pārdodot viņiem raksturīgos prospektus, bukletus un suvenīrus;

5.18. pārdodot pārtikas preces starptautiskajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un lidmašīnām.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Valsts ieņēmumu dienesta 04.11.1996. rīkojumu Nr.372 "Par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem nodokļu un citu maksājumu reģistrācija atļauta bez kases aparātiem" un grozījumus, kas izdarīti ar VID 27.06.1997. rīkojumu Nr.295, VID 18.12.1997. rīkojumu Nr.631, VID 09.04.1998. rīkojumu Nr.180, VID 07.08.1998. rīkojumu Nr.425 un VID 09.10.1998. rīkojumu Nr.654.

7. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par personām (uzņēmējdarbības veidiem), kam nodokļu un citu maksājumu reģistrācija ir atļauta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 361Pieņemts: 18.06.1999.Stājas spēkā: 23.06.1999.Zaudē spēku: 31.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200/207, 22.06.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
20114
23.06.1999
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)