Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1341

Rīgā 2009.gada 24.novembrī (prot. Nr.84 17.§)
Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 9.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka gadījumus un kārtību, kādā Ceļu satiksmes drošības direkcija (turpmāk – direkcija) Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtajā daļā minētajām personām piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē (turpmāk – atļauja).

2. Atļauja ir informācija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, un tā ietver:

2.1. tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kurai piešķirta atļauja;

2.2. vieglā automobiļa valsts reģistrācijas numuru un vieglā automobiļa pastāvīgās reģistrācijas valsti;

2.3. datumu, kad piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

2.4. atļaujas derīguma termiņu un dienas, kad vieglais automobilis tiks izmantots dalībai ceļu satiksmē Latvijā;

2.5. ziņas par dokumentu, kas apliecina atļaujas saņemšanas pamatotību, un atsauci uz Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas attiecīgo punktu.

(Grozīts ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.23)

3. Atļauja nav nepieciešama Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētajā gadījumā. Ceļu satiksmes likuma 9. panta piektās daļas 1. punktā minētajā gadījumā tiesības piedalīties ceļu satiksmē ir ne ilgāk kā 92 dienas gada laikā. Laikposmu, kad iznomātais (izīrētais) vieglais transportlīdzeklis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā, persona norāda transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.23)

4. Atļauju Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 3., 4., 6. un 7.punktā minētajā gadījumā piešķir uz trim gadiem, ja personas uzrādītajos dokumentos, kas saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu pamato atļaujas piešķiršanu, nav noteikts īsāks termiņš. Ja personai ir pamatojums šajā punktā minētajos gadījumos atļauju saņemt atkārtoti, to piešķir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.1 Šo noteikumu 4. punktā minētā atļauja dod tiesības piedalīties ceļu satiksmē ne ilgāk kā 92 dienas gada laikā. Persona, kurai piešķirta atļauja, laikposmu, kad vieglais transportlīdzeklis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā, norāda transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.23 redakcijā; sk. 16.punktu)

5. Atļauju Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 5.punktā minētajā gadījumā piešķir uz termiņu, uz kādu persona ievēlēta citas Eiropas Savienības dalībvalsts pašvaldības lēmējinstitūcijā.

6. Vieglā automobiļa īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona atļauju un dienas, kad vieglais transportlīdzeklis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā, var pieteikt elektroniski direkcijas mājaslapā internetā (www.csdd.lv) vai personīgi jebkurā direkcijas nodaļā, un par to tiek izdarīta atzīme transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Piesakot atļauju elektroniski, vieglā automobiļa īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona elektroniski var pievienot attiecīgo šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu.

(Grozīts ar MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.23)

7. Ja atļauja pieteikta elektroniski, tā ir derīga 14 dienas. Atļauju elektroniski var pieteikt ne vairāk kā divas reizes gadā. Ja elektroniski pieteiktajai atļaujai pievienots kāds no šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem, direkcija triju darbdienu laikā pagarina piešķirtās atļaujas derīguma termiņu atbilstoši šo noteikumu 4. vai 5.punktam vai nosūta pamatotu atteikumu atļaujas piešķiršanai.

8. Lai pagarinātu elektroniski pieteiktās atļaujas derīguma termiņu atbilstoši šo noteikumu 4. vai 5.punktam, vieglā automobiļa īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona 14 dienu laikā uzrāda direkcijā dokumentu, kas apliecina elektroniski pieteiktās atļaujas pamatotību (ja tas nav pievienots, piesakot atļauju elektroniski).

9. Lai pamatotu elektroniski pieteikto atļauju, kurai nebija pievienoti dokumenti, vai saņemtu atļauju, vieglā automobiļa īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, personīgi ierodoties direkcijā, uzrāda šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu;

9.2. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 3.punktā minētajā gadījumā – vienu no šādiem dokumentiem:

9.2.1. ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona ārvalstīs strādā algotu darbu. Ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz, uzrāda spēkā esošu darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai citu darba devēja izsniegtu dokumentu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem un apliecina darba tiesiskās attiecības;

9.2.2. ārvalsts kompetentās iestādes vai mācību iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona mācās ārvalsts mācību iestādē;

9.2.3. ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona ārvalstī veic uzņēmējdarbību kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona. Ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz, uzrāda uzņēmējdarbības reģistrācijas dokumentu;

9.3. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā minētajā gadījumā – ārvalsts kompetentās iestādes izsniegtu dokumentu, kurš apliecina, ka persona ir tāda ārvalstī reģistrēta tiesību subjekta īpašnieks (dalībnieks) vai amatpersona, kurš veic uzņēmējdarbību ārvalstī;

9.4. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 5.punktā minētajā gadījumā – dokumentu, kas apliecina, ka persona ieņem vēlētu amatu citas Eiropas Savienības dalībvalsts pašvaldības lēmējinstitūcijā;

9.5. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 6.punktā minētajā gadījumā – uzturēšanās atļauju (reģistrācijas apliecību) ārvalstīs;

9.6. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 7.punktā minētajā gadījumā – dokumentu (piemēram, laulības apliecība, dzimšanas apliecība), kas apliecina personas pirmās pakāpes (tai skaitā adoptētais un adoptētājs) vai otrās pakāpes radniecību vai laulību ar vieglā automobiļa reģistrēto īpašnieku (turētāju, valdītāju), kurš saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību attiecīgo vieglo automobili var vadīt Latvijas teritorijā.

10. Ja atļaujas saņēmējs vēlas izmantot citu, nevis atļaujā norādīto vieglo automobili, tas (personīgi ierodoties direkcijā vai elektroniski) izdara izmaiņas reģistrētajā atļaujā, norādot attiecīgā automobiļa valsts reģistrācijas numuru. Pēc izmaiņu izdarīšanas iepriekš reģistrētā atļauja tiek anulēta.

11. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 1.punktā minētajā gadījumā atļauju apliecina ar vieglā automobiļa nomas (īres) līgumu un ārvalstīs izdotu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā kā īpašnieks (turētājs, valdītājs) norādīts vieglā automobiļa iznomātājs (izīrētājs) – ārvalstīs reģistrēts uzņēmējdarbības veicējs, kas nodarbojas ar autoiznomāšanu (autoizīrēšanu).

12. Ceļu satiksmes likuma 9.panta piektās daļas 2.punktā minētajā gadījumā atļauju apliecina ar klātesošā transportlīdzekļa īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas personu apliecinošu dokumentu.

13. Ja beidzies vai mainījies piešķirtās atļaujas izmantošanas pamatojums, personai, kas saņēmusi atļauju, ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt par to direkciju. Ja mainījies piešķirtās atļaujas izmantošanas pamatojums, atļauju piešķir uz jaunu termiņu.

14. Ja direkcijas rīcībā ir informācija par to, ka beidzies piešķirtās atļaujas izmantošanas pamatojums, atļauju anulē un izdara attiecīgu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

15. Direkcijas pieņemtos lēmumus par atļauju piešķiršanu, pagarināšanu vai anulēšanu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

16. Atļaujas, kas piešķirtas līdz 2014. gada 31. janvārim, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Attiecībā uz transportlīdzekļu īpašniekiem un to pilnvarotajām personām, kam atļauja piešķirta līdz 2014. gada 31. janvārim, šo noteikumu 4.1 punkts piemērojams ar 2014. gada 1. maiju.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.23 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1341Pieņemts: 24.11.2009.Stājas spēkā: 28.11.2009.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 27.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201112
{"selected":{"value":"24.01.2014","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"