Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1128

Rīgā 2009.gada 6.oktobrī (prot. Nr.67 58.§)
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru9.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par izrakstu no Uzņēmumu reģistra reģistriem un šo reģistru lietās esošu dokumentu izrakstu, kopiju un izziņu izsniegšanu un par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu, kā arī samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Par izrakstu sagatavošanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

2.1. par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli, nodaļu vai pārstāvnie­cību:

2.1.1. informācija aktuālajā redakcijā no Uzņēmumu reģistra žurnāla un informācija aktuālajā redakcijā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātā­jiem, dalībniekiem un īpašniekiem – 3 lati;

2.1.2. šo noteikumu 2.1.1.apakšpunktā minētā informācija aktuālajā redakcijā un vēsture – 7 lati;

2.1.3. informācija aktuālajā redakcijā no pārstāvniecību reģistra – 3 lati;

2.1.4. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no pārstāvniecību reģistra – 7 lati;

2.2. par komersantu vai tā filiāli:

2.2.1. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra par komersantu, kas dibināts saskaņā ar komersantu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un ar šo komersantu saistītu izšķirošu ietekmi, kā arī par komercsabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem – 2 lati;

2.2.2. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra par filiāli, kas atvērta saskaņā ar Komerclikumu, – 2 lati;

2.2.3. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komersants, un ar šo komersantu saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī par tāda uzņē­muma (uzņēmējsabiedrības) dalībniekiem, kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komercsabiedrība, – 2 lati;

2.2.4. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komersants, un ar šo komersantu saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī par tāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem, dalībniekiem un īpašniekiem, kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīts komercreģistrā kā komercsabiedrība, – 6 lati;

2.2.5. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no Uzņē­mumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, un ar šo kapitāl­sabiedrību saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī tās dalībniekiem – 2 lati;

2.2.6. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība, un ar šo kapitālsabiedrību saistīto izšķirošo ietekmi, kā arī tās dalībniekiem – 6 lati;

2.2.7. informācija aktuālajā redakcijā no komercreģistra par filiāli, pār­stāvniecību vai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komerc­darbību un kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā filiāle, – 2 lati;

2.2.8. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no komercreģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par filiāli, pārstāvniecību vai ārvalsts komersanta pastāvīgo pārstāvniecību, kas veic komercdarbību un kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīta komercreģistrā kā filiāle, – 6 lati;

2.3. informācija par plašsaziņas līdzekli – 2 lati;

2.4. informācija no sabiedrisko organizāciju reģistra par sabiedrisko orga­nizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību – 2 lati;

2.5. informācija no komercķīlu reģistra par komercķīlu – 2 lati;

2.6. informācija no laulāto mantisko attiecību reģistra par vienām laulāto mantiskajām attiecībām – 2 lati;

2.7. informācija par arodbiedrību – 2 lati;

2.8. informācija no politisko organizāciju reģistra par politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību – 2 lati;

2.9. informācija no politisko partiju reģistra:

2.9.1. par politisko partiju vai to apvienību, kas dibināta saskaņā ar Politisko partiju likumu, – 2 lati;

2.9.2. par politisko partiju vai to apvienību, kas no politisko organizāciju reģistra ierakstīta (pārreģistrēta) politisko partiju reģistrā, – 2 lati;

2.10. informācija no publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līgumu reģistra par publiskās un privātās partnerības (koncesijas) līgumu – 2 lati;

2.11. par biedrību vai nodibinājumu:

2.11.1. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no biedrību un nodibinā­jumu reģistra par biedrību vai nodibinājumu, kas dibināts saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, – 2 lati;

2.11.2. informācija aktuālajā redakcijā no biedrību un nodibinājumu reģis­tra par sabiedrisko organizāciju vai to apvienību, kas no sabiedrisko organizāciju reģistra ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība vai nodibinā­jums, vai informācija aktuālajā redakcijā no biedrību un nodibinājumu reģistra par bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā, – 2 lati;

2.11.3. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no biedrību un nodibinā­jumu reģistra un sabiedrisko organizāciju reģistra par sabiedrisko organizāciju vai to apvienību, kas no sabiedrisko organizāciju reģistra ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība vai nodibinājums, vai informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no biedrību un nodibinājumu reģistra un Uzņēmumu reģistra žurnāla par bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas no Uzņēmumu reģistra ierakstīts biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība vai nodibinājums, – 6 lati;

2.12. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra par Eiropas ekonomisko interešu grupu – 2 lati;

2.13. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no šķīrējtiesu reģistra par šķīrējtiesu – 2 lati;

2.14. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no maksātnespējas reģistra:

2.14.1. par maksātnespējas procesa administratoru – 2 lati;

2.14.2. par tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu – 2 lati;

2.15. informācija aktuālajā redakcijā un vēsture no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra – 2 lati.

3. Ja pieprasītā informācija no Uzņēmumu reģistra reģistriem ietver arī informāciju no maksātnespējas reģistra, valsts nodeva maksājama attiecīgi šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12. un 2.15.apakšpunktā minētajā apmērā.

4. Par citu izziņu (kas nav minētas šo noteikumu 2.punktā) sagatavošanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

4.1. izziņa par to, ka pieprasītās ziņas Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstītas, grozītas, reģistrētas vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti, – 2 lati;

4.2. izraksts no reģistrācijas lietas (tai skaitā izziņa par reliģiskās organi­zācijas darbības nepārtrauktību), kas nav minēts šo noteikumu 2.punktā, – 4 lati.

5. Par kopiju izgatavošanu (par A4 vai A3 formāta lappusi) no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem maksājama šāda valsts nodeva:

5.1. ar kopijas pareizības apliecinājumu – 0,35 lati;

5.2. bez kopijas pareizības apliecinājuma – 0,25 lati.

6. Par viena gada pārskata izsniegšanu elektroniskā formā, ierakstot informāciju datu nesējā, maksājama valsts nodeva piecu latu apmērā.

7. Šo noteikumu 2.punktā minētajos gadījumos informāciju izsniedz divu darbdienu laikā. Ja informācijas sagatavošanas procesā ir konstatēta kļūda attiecīgajos ierakstos vai citā informācijā no Uzņēmumu reģistra reģistriem un šī kļūda tiek labota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē komersantu, Eiropas ekonomisko interešu grupu, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, koncesiju līgumu, biedrību un nodibinājumu, šķīrējtiesu, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju, kā arī ierakstu izdarīšanu maksātnespējas reģistrā, informāciju izsniedz termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par informācijas sniegšanas kārtību valsts institūcijās.

8. Šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētajos gadījumos informāciju izsniedz termiņos, kas noteikti normatīvajos aktos par iesniegumu izskatīšanas kārtību valsts institūcijās.

9. Šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajos gadījumos valsts nodevu maksā:

9.1. pieckāršā apmērā, ja informācijas pieprasītājs vēlas saņemt informāciju divu darbdienu laikā;

9.2. desmitkāršā apmērā, ja informācijas pieprasītājs vēlas saņemt informāciju četru stundu laikā.

10. Ja Uzņēmumu reģistrs tehnisku iemeslu dēļ nesagatavo informāciju šo noteikumu 9.punktā noteiktajā termiņā, pārmaksāto valsts nodevas likmi atmaksā informācijas pieprasītāja norādītajā kontā.

11. Par iepazīšanos ar reģistrācijas lietu maksājama valsts nodeva divu latu apmērā. Šādā gadījumā persona var iepazīties ar reģistrācijas lietu triju darbdienu laikā. Ja persona vēlas iepazīties ar reģistrācijas lietu divu darbdienu laikā, maksājama valsts nodeva divkāršā apmērā.

12. Valsts nodevu maksā pirms informācijas pieprasījuma iesniegšanas.

13. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

14. Ja Uzņēmumu reģistra reģistros nav izdarīti ieraksti, par kuriem pieprasīts izraksts, valsts nodevu neatmaksā.

15. Lai saņemtu informāciju vai iepazītos ar reģistrācijas lietu, iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu (oriģinālu vai tā dublikātu), izņemot valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī citus valsts informācijas sistēmu pārziņus, kas elektroniski veic informācijas apmaiņu ar Uzņēmumu reģistru saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

16. Ja tiek iesniegts šo noteikumu 15.punktā minētā maksājumu apliecino­šā dokumenta dublikāts, iesnieguma iesniedzējs uzrāda šā dokumenta oriģinālu, uz kura Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara atzīmi par valsts nodevas izlietojumu, norādot konkrēto darbību, par kuru samaksāta valsts nodeva.

17. Valsts nodevu nemaksā:

17.1. pasūtītājs par informāciju, kas nepieciešama pretendenta vai kandidāta atbilstības novērtēšanai iepirkuma procedūras ietvaros;

17.2. reliģiskā organizācija par informāciju par attiecīgo reliģisko organizāciju un tās iestādēm;

17.3. reliģiskās organizācijas iestāde par informāciju par attiecīgo iestādi un reliģisko organizāciju (dibinātāju).

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumus Nr.544 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 101., 185.nr.; 2005, 92.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1128Pieņemts: 06.10.2009.Stājas spēkā: 14.10.2009.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199010
14.10.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"