Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.61

2009.gada 22.septembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Likumprojekts "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem"

TA-3073

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu, tā anotāciju, kā arī Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtus angļu valodā un to tulkojumu latviešu valodā iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Eirokodeksa standartu nacionālajā ieviešanas plānā 2008.-2011.gadam"

TA-2860

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 30.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Eirokodeksa standartu nacionālo ieviešanas plānu 2012.-2015.gadam, iekļaujot tajā pasākumus, kuri nav īstenoti atbilstoši Eirokodeksa standartu nacionālajam ieviešanas plānam 2008.-2011.gadam:

2.1. Eirokodeksa standartu pārtulkošana;

2.2. Eirokodeksa standartu nacionālo pielikumu sagatavošana;

2.3. šādu Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošana:

2.3.1. par Latvijas būvnormatīvu LBN 207 "Ģeotehnika. Pamatņu un pamatu projektēšana'';

2.3.2. par Latvijas būvnormatīvu LBN 215 "Alumīnija konstrukciju projektēšana";

2.4. metodisko materiālu izstrāde un mācību grāmatu manuskriptu sagatavošana.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Brocēnu pilsētā ar lauku teritoriju, Brocēnu novadā"

TA-3226

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" daļas nodošanu privatizācijai"

TA-3478

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagastā un Launkalnes pagastā"

TA-1379

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes novada Smiltenes un Launkalnes pagastā"

TA-3101

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-3160

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu, Ugāles pagasts, Ventspils novads"

TA-1837

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību"

TA-2638

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.514 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība""

TA-3289

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām"

TA-3165

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

12.§

Par Ministra kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem" 14.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3210

______________________________________________________

(E.Repše, A.Aivare, S.Seņkāns, E.Zalāns, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus, noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem"" 14.punktā dotais uzdevums izskatāms likumprojekta "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu" apspriešanas laikā Ministru kabinetā.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas Gada sanāksmē Stambulā 2009.gada 6. un 7.oktobrī"

TA-3313

______________________________________________________

(M.Segliņš, E.Repše, E.Kušners, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Lūgt Latvijas Bankas prezidentu izvērtēt, vai delegācijā nepieciešama tik plaša bankas darbinieku pārstāvība, un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

14.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Konsultācijas bāze Oliņas" Strenču novada Plāņu pagastā pārdošanu"

TA-2919

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-3030

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību"

TA-2552

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 "Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums""

TA-2931

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"

TA-3234

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

19.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā"

TA-2912

______________________________________________________

(I.Dālderis, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" konsultatīvo padomi"

TA-2089

______________________________________________________

(S.Zvidriņa, G.Veismane, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projektu, norādot amatu visiem padomes locekļiem, un iesniegt projektu kopā ar aktualizētu Latvijas Nacionālās operas deleģējuma vēstuli Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

21.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.augusta rīkojumā Nr.661 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""

TA-3035

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3151

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.785 "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3155

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""

TA-2995

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.75 50.§) "Par Audžuģimeņu koncepcijā noteiktā pasākuma - nodrošināt pabalsta izmaksu bērnu uzturam audžuģimenē no valsts budžeta 32 latu apmērā mēnesī - izpildes iespējām" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2272

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas sniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75, 50.§) "Par Audžuģimeņu koncepcijā noteiktā pasākuma - nodrošināt pabalsta izmaksu bērnu uzturam audžuģimenē no valsts budžeta 32 latu apmērā mēnesī - izpildes iespējām" 2.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"

TA-2544

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām""

TA-3105

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

28.§

Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"

TA-3276

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.

 

 

29.§

Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-3104

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 65.paragrāfā noteikto.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" noteiktās prasības, kas jāievēro sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu sniedzējiem, samērojot Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības pašvaldībām ar pašvaldību rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, un līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Valsts kancelejā grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem".

 

 

30.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) posma Baltezers-Ādaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2933

______________________________________________________

(Dz.Taurenis, K.Gerhards, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Ataugas A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 013 0491) 50 kvadrātmetru platībā Baltezerā, Ādažu novadā, Rīgas rajonā par kopējo summu 3000 latu.

3. Satiksmes ministrijai turpmāk nodrošināt, lai rīkojuma projekti par zemes pirkšanu Ministru kabinetā tiktu iesniegti laikus - pirms attiecīgo darbu uzsākšanas un tiem tiktu pievienoti aktuāli nekustamā īpašuma vērtējumi.

 

 

31.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu tilta pār Dubnas upi rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi)"

TA-2932

______________________________________________________

(Dz.Taurenis, K.Gerhards, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Dubnas tilts" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4498 004 0557) 900 kvadrātmetru platībā Špoģos, Višķu pagastā, Daugavpils rajonā par kopējo summu 9200 lati.

 

 

32.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3269

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu paraugiem"

TA-2948

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi"

TA-3259

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

TA-3162

______________________________________________________

(I.Ilgaža, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Tieslietu ministrijai atkārtoti saskaņot projektu ar Ekonomikas ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-3090

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbērze" Dobeles novada Auru pagastā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-2975

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"

TA-3305

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana""

TA-3345

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-2994

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""

TA-2987

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumu Nr.216 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura sviesta iegādei par pazeminātām cenām" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3028

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.230 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijas kārtība""

TA-2854

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai izstrādāt un zemkopības ministram līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ciltsdarba likumā, nosakot, ka organizācijas, kurām piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, veic liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to bioprodukta sertificēšanu un tām ir tiesības izdot administratīvos aktus.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.911"Tirgus uzraudzības padomes nolikums""

TA-2421

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-3380

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.688 "Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3382

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Rūpniecības ielā 10, Lielvārdes ielā 24 un Lielvārdes ielā 26, nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

TA-3381

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)""

TA-3346

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Rīkojuma projekts "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā"

TA-3374

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 2.kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrālei būvniecībai"

TA-3383

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

51.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"

TA-3387

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-3301

______________________________________________________

(E.Beļskis, E.Dreimane, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projektu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju netiek panākta, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejā 2009.gada 28.septembrī.

 

 

53.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai"

TA-3331

______________________________________________________

(T.Koķe, L.Sīka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.278 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""

TA-3330

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu"

TA-2985

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Bergmane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

56.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-3353

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība"

TA-3344

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Informatīvais ziņojums par Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošanu zinātniskajai darbībai

TA-691

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2009.gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai noteikumus par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.3. aktivitātes "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" 2.1.1.3.2. apakšaktivitāte "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" īstenošanu.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes projekta uzsākšanu 2010.gadā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

59.§

Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā"

TA-3126

______________________________________________________

(E.Zalāns, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

Informatīvie ziņojumi

60.§

Informatīvais ziņojums par laika periodā no 2009.gada 1.februāra līdz 2009.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā

TA-3093

______________________________________________________

(S.Bajāre, E.Repše, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

61.§

Informatīvais ziņojums "Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īpašumā esošo būvi""

TA-3027

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Ministru kabinetam neizmantot pirmpirkuma tiesības uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īpašumā esošo būvi (nekustamo īpašumu "Putrenieki" ar kadastra Nr.5698 505 0005, būves kadastra apzīmējums 5698 005 0120 009) Jēkabpils novada Zasas pagastā.

 

 

62.§

Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.-2013.gadam projekts

TA-2183

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

63.§

Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju projekts

TA-2949

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā tieslietu ministra izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Tieslietu ministram iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.

 

 

Ministru kabineta lieta

64.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-3412, SAN-3318

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

65.§

Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-3314

______________________________________________________

(V.Gūtmanis, E.Zalāns, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta 5.pantā minēto termiņu, iekļaut likumprojekta tekstā šī protokola 29.paragrāfā minēto projektu (TA- 3104), precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"

TA-3316

______________________________________________________

(V.Gūtmanis, B.Bāne, E.Dreimane, I.Bergmane, M.Pavasare, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 2.1.apakšpunktā minēto terminoloģiju un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

67.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0390" projekts

TA-3288

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0390.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Ministru kabineta lieta

68.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-502

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz trijām nedēļām atlikt.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

69.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Neformālajā izglītības ministru padomes Gēteborgā, Zviedrijā, 2009.gada 23. un 24.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3379

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Neformālās izglītības ministru padomes 2009.gada 23. un 24.septembra sanāksmē.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

70.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0388" projekts

TA-3391

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0388.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

71.§

Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"

TA-3396

______________________________________________________

(J.Komisars, B.Bāne, M.Segliņš, M.Lazdovskis, I.Dālderis, S.Zvidriņa, A.Teikmanis, E.Zalāns, B.Rozentāle, E.Repše, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Nozaru ministrijām, veicot budžeta konsolidācijas pasākumus 2010.gadā, paredzēt finanšu līdzekļus norēķinu veikšanai ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" par iznomātajām telpām.

3. Finanšu ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" paredzēt finansējumu 2010.gadam valsts institūcijām telpu nomas maksas segšanai ne mazākā apmērā kā sākotnējos nomas līgumos ar valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" noteiktajam ar samazinājumu par 15%. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam", iesniegt informāciju par šī pasākuma īstenošanas fiskālo ietekmi.

4. Valsts sekretāriem un iestāžu vadītājiem nodrošināt, ka šī protokollēmuma 3.punktā minētais finansējums tiek izmantots tikai paredzētajam mērķim - telpu nomas maksas segšanai.

5. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministrei līdz š.g. 14.oktobrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra telpu nomas maksas apstiprināšanu 2010.gadam un ilgtermiņu saistības turpmākajiem gadiem.

6. Ārlietu ministrijai sagatavot un ārlietu ministram līdz š.g. 14.oktobrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu, paredzot norēķina kārtību par ēkas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 3, 2009.gada nomas maksas samaksu un valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" veikto kapitālieguldījumu apmēru par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukciju Maskavā, Čapligina ielā 3, atmaksai.

7. Kultūras ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un kultūras ministram līdz š.g. 14.oktobrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju", paredzot nomas maksas apmēru atbilstoši noslēgtajos būvniecības līgumos noteiktajām būvniecības izmaksām.

8. Finanšu ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, sagatavot un finanšu ministram līdz š.g. 1.novembrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta lēmumos par investīciju projektu pārtraukšanu, apturēšanu vai būvniecības beigu termiņu pārcelšanu.

9. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas samazināt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" administratīvos izdevumus un divu nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā informāciju par izvērtējuma rezultātiem.

10. Lai samazinātu valsts budžeta izdevumus valsts institūciju telpu nomai, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju līdz 2009.gada 1.oktobrim izveidot darba grupu. Darba grupai līdz 2009.gada 15.decembrim izstrādāt vienotas apjoma un kvalitātes prasības valsts institūciju darba telpām, tai skaitā kritērijus valsts institūciju ēku būvniecības iepirkumiem, un attiecīgus tiesību aktu projektus finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

11. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis par šī protokollēmuma 3.punktu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

72.§

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs plānotajām valsts budžeta līdzekļu pārdalēm 2009.gadā

TA-3388

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā 2009.gadā prognozējamos ministriju budžetos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu atlikumus, noteikt, ka:

1. Labklājības ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros veikt apropriācijas pārdali starp šādām aktivitātēm:

1.1. samazināt apropriāciju 1.3.1.3.2.apakšaktivitātei "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" 336 066 latu apmērā;

1.2. samazināt apropriāciju 3.1.4.2. aktivitātei "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana" 136 962 latu apmērā;

1.3. samazināt apropriāciju Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras projektiem aktivitātes 1.6.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 2.4.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 3.7.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 3.8.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros 50 415 latu apmērā;

1.4. palielināt apropriāciju Labklājības ministrijas projektiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros 263 400 latu apmērā;

1.5. palielināt apropriāciju 1.3.1.1.3.apakšaktivitātei "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" 260 043 latu apmērā.

2. Ņemot vērā šī protokollēmuma 1.5.apakšpunktā minēto un Labklājības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 73.§) "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā" izpildi, noteikt, ka protokollēmuma 1.5.5.apakšpunktā minētajai apakšaktivitātei 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pārdalāms finansējums 5 972 290 latu apmērā.

3. Veikt valsts budžeta līdzekļu pārdali starp šādām aktivitātēm:

3.1. samazināt valsts budžeta finansējumu aktivitātēm 1.6.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 2.4.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", 3.7.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ne mazāk kā 5 145 093 latu apmērā;

3.2. Ekonomikas ministrijai, Kultūras ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai līdz 2009.gada 29.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par projektiem, kuru īstenošanai ir samazināms finansējums šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros kopsummā ne mazāk kā 5 145 093 latu apmērā (saskaņā ar anotācijas pielikumu) un pieprasījumus tā piešķiršanai finansējuma saņēmējiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem Eiropas Komisijā deklarējamo avansu, starpposma un gala maksājumu veikšanai līdz 2009.gada beigām;

3.3. Finanšu ministrijai informēt Ekonomikas ministriju par šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minētā finansējuma ne vairāk kā 3 578 610 latu apmērā pārdales iespējām Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai 1.3.1.2.aktivitātei "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai".

4. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai līdz 2009.gada 29.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atlikuma par kopējo summu 1 969 810 latu apmērā izlietojumu to pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros Eiropas Komisijā deklarējamo avansu, starpposma un gala maksājumu veikšanai finansējuma saņēmējiem līdz 2009.gada beigām.

5. Labklājības ministrijai līdz 2009.gada 29.septembrim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumus par apropriācijas pārdali, ja šī protokollēmuma 1.punktā minētās pārdales prasa izmaiņas starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

6. Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot normatīvo aktu projektus valsts budžeta līdzekļu pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 1. un 3. punktā noteiktajam un saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

73.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja un padomes locekļu atalgojumu"

TA-3009

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Zalāns, E.Dreimane, G.Veismane, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai, sagatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu", iekļaut tajā arī visu neatkarīgo institūciju amatpersonu un darbinieku atalgojumu.

 

 

74.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-3363

______________________________________________________

(J.Bundulis, M.Lazdovskis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija atbalsta noteikumu projektu.

3. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

5. Noteikumi īstenojami Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanai Veselības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

75.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0387" projekts

TA-3415

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2009/0387.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

76.§

Informatīvais ziņojums par 2010.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai

TA-3426

______________________________________________________

(D.Rancāne, E.Zalāns, J.Dūklavs, I.Stepanova, B.Bāne, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Lai izpildītu Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku iekļauto nosacījumu Latvijai 2010.gadā spēt noteiktā apmērā veikt maksājumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ietvaros, 2010.gada budžeta likuma ietvaros šim mērķim paredzot pietiekamus valsts budžeta līdzekļus, pieņemt zināšanai, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu, par kuriem ir noslēgti līgumi vai vienošanās, vai, kas ir apstiprināti līdz 2009.gada 28.augustam, īstenošanai papildus Finanšu ministrijas 2009.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.492 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu" noteiktajam, 2010.gadā nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums ne mazāk kā 236 079 803 latu apmērā.

3. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas rast papildu līdzekļu pieejamību Eiropas Savienības fondu apguvei.

4. Finanšu ministrijai sagatavot jautājumu par Eiropas Savienības fondu līdzekļu sadalījumu izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 24.septembrī.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra viedokli par papildu finansējuma nepieciešamību.

 

 

 

77.§

Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" īstenošanu" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei""

TA-3428

______________________________________________________

(T.Koķe, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto otro risinājuma variantu.

3. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

78.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Satelītu centra direktora ievēlēšanu"

TA-3395

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Satelītu centra direktora ievēlēšanu".

 

 

79.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2009.gada 28.-29.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-3397

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2009.gada 28.-29.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr.14);

2.2. Virsuzdevumu mērķi 2010 (pozīcija Nr.17).

3. Aizsardzības ministram I.V.Lieģim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2009.gada 28.-29.septembra neformālajā sanāksmē.

 

 

80.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības nostāju starptautiskajās sarunās par klimata politiku pēc 2012.gada (gatavošanās ANO Klimata pārmaiņu konferencei 2009.gada 7.-18.decembrī)"

TA-3398

______________________________________________________

(V.Bisters, I.Juhansone, E.Repše, K.Gerhards, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības nostāju starptautiskajās sarunās par klimata politiku pēc 2012.gada (gatavošanās ANO Klimata pārmaiņu konferencei 2009.gada 7.-18.decembrī)".

3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju, Vides ministriju, Satiksmes ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot detalizētu argumentāciju, tai skaitā priekšlikumus par ekonomiskajiem indikatoriem, izmantošanai sarunās par Eiropas Savienības un Latvijas ieguldījumu saskaņā ar apstiprināto pozīciju.

 

 

81.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2009.gada 24.-25.septembrī izskatāmajiem jautājumiem

TA-3399

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt informatīvo ziņojumu par 2009.gada 24. un 25.septembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes diskusijas jautājumu, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē.

2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram M.Gruškevicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2009.gada 24. un 25.septembrī.

 

 

82.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas Paziņojums "Ilgtspējīga nākotne transportam - ceļā uz integrētu, uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu""

TA-3400

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Komisijas Paziņojums "Ilgtspējīga nākotne transportam - ceļā uz integrētu, uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu"".

 

 

83.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 30.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0389" projekts

TA-3403

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0389.

2. Zemkopības ministrijai līdz 2009.gada 16.oktobrim nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projekta "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi" iesniegšanu Ministru kabinetā, kas nepieciešams Komisijas 2008.gada 20.jūnija Direktīvas 2008/62/EK, ar ko paredz atsevišķas atkāpes saistībā ar to lauksaimniecības savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kuras ir dabiskā veidā pielāgotas vietējiem un reģionālajiem apstākļiem un ko apdraud ģenētiska erozija, un minēto savvaļas sugu un šķirņu sēklu un sēklas kartupeļu tirdzniecību pārņemšanai.

3. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

4. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

5. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

84.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 24.septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē izskatāmajos jautājumos

TA-3411

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 24.septembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr.1. Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai "Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā pasaulē";

2.2. Pozīcija Nr.2. Par Padomes secinājumu projektu par Iekšējā tirgus funkcionēšanas uzlabošanas pasākumiem ("Kā likt Iekšējam tirgum darboties labāk");

2.3. Pozīcija Nr.2. Eiropas Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz mikrouzņēmumiem groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

3. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu 2009.gada 24.septembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes darba kārtības punktā "Par Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīvas) ieviešanas gaitu (state of play)".

4. Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 24.septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

85.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā

TA-3427

______________________________________________________

(I.Melnace, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

86.§

Par Ministru kabineta viedokli Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-43-01

TA-3223

______________________________________________________

(R.Beinarovičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto viedokļa projektu Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-43-01.

Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Latvijas Republikas Satversmes tiesai.

2. Labklājības ministrijai, Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai pilnvarot pārstāvjus Latvijas Republikas Satversmes tiesā lietā Nr.2009-43-01.

 

 

87.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 64.§) "Informatīvais ziņojums "Par sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu izmaksāšanu"" 3.punkta uzdevuma izpildi

SAN-3027-IP

______________________________________________________

(A.Matīss, K.Gerhards, R.Beinarovičs, I.Kārkliņa, N.Freivalds, V.Dombrovskis)

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

88.§

Rīkojuma projekts "Par Rodolfo Rodriguez Cabrera izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm kriminālvajāšanai"

TA-3169-DV

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

89.§

Par līguma projekta apstiprināšanu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu

TA-3423-IP

______________________________________________________

(V.Bisters, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt līguma projektu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu Portugāles Republikai.

2. Pilnvarot vides ministru R.Vējoni saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 5. panta piekto daļu līdz 2009. gada 15. oktobrim parakstīt līgumu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu Portugāles Republikai.

 

 

90.§

Par 2010.gada valsts budžeta izdevumu samazināšanas virzieniem

TA-3392-IP

______________________________________________________

(B.Bāne, M.Segliņš, G.Veismane, J.Šints, R.Vējonis, E.Zalāns, E.Repše, I.Dālderis, K.Gerhards, I.V.Lieģis, L.Mūrniece, B.Rozentāle, A.Matīss, T.Koķe, A.Teikmanis, J.Dūklavs, B.Pētersone, J.Sārts, J.Maizītis, I.Kārkliņa, A.Kampars, G.Bērziņš, L.Straujuma, R.Beinarovičs, V.Dombrovskis)

1. (N) Atbalstīt priekšlikumus pārklasificēt šādas funkcijas:

1.1. (N) Ārlietu ministrijai apakšfunkciju "ES bibliotēkas uzturēšana un sabiedrības informēšana ES jautājumos" no funkcijas "Kultūra, sports, atpūta" uz funkciju "Politiku veidošana";

1.2. (N) Ārlietu ministrijai apakšfunkciju "Partnerības (valsts pārvalde, privātās struktūras, NVO) kontakttīklu radīšana un Latvijas tēla popularizēšanas pasākumu organizēšana (Latvijā un ārvalstīs)" no funkcijas "Valsts pārvaldes iestādes" uz funkciju "Vispārīgie valdības dienesti";

1.3. (N) Vides ministrijai apakšfunkciju "27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments" no funkcijas "Politiku veidošana" uz funkciju "Vides aizsardzība";

1.4. (N) Reģionālās aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijai apakšfunkciju "Valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstība un darbības nodrošināšana" no funkcijas "Politiku veidošana" uz funkciju "Valsts pārvaldes iestādes";

1.5. (N) Reģionālās aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijai apakšfunkciju "Informācijas sabiedrības projektu ieviešana" no funkcijas "Politiku veidošana" uz funkciju "Valsts pārvaldes iestādes".

1.6. (N) Iekšlietu ministrijai apakšfunkciju "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" no funkcijas "Valsts pārvaldes iestādes" uz funkciju "Sabiedriskā kārtība un drošība", attiecīgi precizējot šī protokollēmuma 2.5.apakšpunktā minēto procentuālo samazinājumu funkcijai "Valsts pārvaldes iestādes".

2. (N) Atbalstīt valsts budžeta izdevumu samazinājumu atbilstoši funkciju sadalījumam šādā apjomā:

2.1. (N) sociālajai aizsardzībai 6% apmērā;

2.2. (N) izglītībai 6% apmērā;

2.3. (N) ekonomiskajai darbībai 20% apmērā;

2.4. (N) sabiedriskajai kārtībai un drošībai 6% apmērā;

2.5. (N) valsts pārvaldes iestādēm 20% apmērā;

2.6. (N) aizsardzībai 20% apmērā;

2.7. (N) vispārīgajiem valdības dienestiem 9% apmērā;

2.8. (N) kultūrai, sportam, atpūtai 20% apmērā;

2.9. (N) neatkarīgajām iestādēm 6% apmērā;

2.10. (N) politiku veidošanai 20% apmērā;

2.11. (N) vides aizsardzībai 20% apmērā.

3. (N) Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram K.Gerhardam ir atšķirīgs viedoklis par funkcijā "Ekonomiskā darbība" noteiktā samazinājuma apmēru.

4. (N) Finanšu ministrijai steidzami nosūtīt visām ministrijām valdības funkciju klasifikāciju (COFOG) un tās aprakstu.

5. (IP)

6. (IP)

7. (N) Finanšu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 24.septembrī likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

8. (N) Izskatot finansējuma apmēru funkcijas "Vispārīgie valdības dienesti" apakšfunkcijām, izvērtēt iespēju diplomātiskajam dienestam piemērot samazinājumu ne vairāk kā 6% apmērā.

9. (N) Atzīt par nepieciešamu rast finansējumu apmēram 3,3milj. latu apmērā, lai pašvaldībām kompensētu izdevumus par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas tajos ievietoti līdz 1998.gadam, kā arī izvērtēt jautājumu par apmēram 9.milj. latu piešķiršanu pašvaldībām kompensācijas izmaksai, kas saistīta ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa maiņu. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 24.septembrī, izskatot arī iespēju par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa likmes paaugstināšanu līdz 1,5%.

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.30

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 61Pieņemts: 22.09.2009.
198219
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)