Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.941

Rīgā 2009.gada 18.augustā (prot. Nr.53 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta piekto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72., 205.nr.; 2008, 117.nr.; 2009, 29.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā uz lietotāja vārda;".

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Kases aparātus ar kontrollentes datu nesēju lieto:

7.1. pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļos (izņemot taksometrus), pārdodot biļetes (arī bagāžas biļetes) un abonementa braukšanas dokumentus (izņemot aviobiļetes), kā arī pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus pasažieriem;

7.2. autostāvvietās ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības);

7.3. lidostās, sniedzot pakalpojumus, kas tieši saistīti ar pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos ar gaisakuģiem."

4. Aizstāt 9.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā attiecīgais kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestu".

5. Aizstāt 11.1 punktā vārdus "pārnēsājamā kases aparātā ar elektronisko kontrollenti" ar vārdiem "kases aparātā ar kontrollentes datu nesēju".

6. Papildināt noteikumus ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. atslēgta kases aparāta un kases sistēmas elektroniskā kontrollente vai konstatēta elektroniskās kontrollentes atmiņas vai programmas elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai kļūda."

7. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Lietotājs, programmējot normatīvajos aktos par nodokļiem noteiktās nodokļu likmes, var nepiemērot šo noteikumu 13., 16. un 17.punktā minētās prasības, ja nenotiek iejaukšanās kases aparāta konstrukcijā un netiek noņemtas vai bojātas apkalpojošā dienesta uzliktās plombas. Lietotājs pēc nodokļa likmju programmēšanas:

17.1 1. izdrukā Z pārskatu, kuru apstiprina ar lietotāja parakstu un ielīmē kases aparāta tehniskajā pasē;

17.1 2. nekavējoties izdara ierakstu kases aparāta tehniskajā pasē, norādot datumu un laiku un apstiprinot to ar lietotāja parakstu;

17.1 3. par veikto programmēšanu piecu dienu laikā rakstiski informē apkalpojošo dienestu, ar kuru noslēgts līgums par kases aparāta apkalpošanu."

8. Papildināt noteikumus ar 19.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. lai ārējās atmiņas ierīce, kura atrodas ārpus kases sistēmas fiskālās atmiņas bloka vai ārpus kases aparāta un kurā ir saglabāti elektroniskās kontrollentes dati, būtu aizsargāta pret labošanu un iznīcināšanu."

9. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta lietotājs nodrošina kases aparāta lietošanas vietā esošajā naudas kastē un papildu naudas kastē esošās naudas kopsummas atbilstību kases aparāta žurnālā izdarītajiem ierakstiem, kā arī pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma aizpilda kases aparāta žurnālu."

10. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Papildu naudas kastes ierīkošanu lietotājs saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, un Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgā kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu.

21. Ja kases aparāta ar kontrollentes datu nesēju konstrukcijā nav ietverta naudas kaste, lietotājs nodrošina visas kases aparātā reģistrētās naudas atrašanos atsevišķā naudas kastē, kas atrodas kases aparāta lietošanas vietā."

11. Aizstāt 25.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā attiecīgais kases aparāts, kases sistēma vai specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

12. Aizstāt 26.2.apakšpunktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā".

13. Izteikt 27.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2.  15 dienu laikā rakstiski paziņo par to Valsts ieņēmumu dienestam."

14. Svītrot 28.1.13.apakšpunktā vārdus "teritoriālās iestādes nosaukums".

15. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta lietotājs nodrošina valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanu, kā arī kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim."

16. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta lietotājs kases aparāta žurnālā norāda no kases saņemto un kasē iemaksāto summu par katru valūtu."

17. Izteikt 59.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.3. kvīšu reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā. Kvīšu reģistrāciju ar parakstu un zīmogu apliecina Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās kvītis reģistrētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu."

18. Izteikt 60.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.3. biļešu reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā. Biļešu reģistrāciju ar parakstu un zīmogu apliecina Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās biļetes reģistrētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu."

19. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Nodokļu maksātājs, izbeidzot saimniecisko darbību, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu, iznīcina neizlietotās kvītis un biļetes un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

20. Papildināt noteikumus ar 71.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.13. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) un izsniedzot kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 61.punktā minētie rekvizīti (izņemot šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minēto rekvizītu)."

21. Papildināt noteikumus ar 84.1 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Uzstādot specializēto ierīci - taksometra skaitītāju - transportlīdzeklī un veicot tās turpmāko apkalpošanu, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona nodrošina, lai taksometra skaitītājā tiktu ieprogrammēti tikai tādi tarifi par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kādi apstiprināti attiecīgajā pašvaldībā, izsniedzot nodokļu maksātājam speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru. Taksometra skaitītājā ieprogrammētos tarifus apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieraksta taksometra skaitītāja tehniskajā pasē, ierakstu apliecinot ar parakstu un norādot datumu."

22. Aizstāt 85.2.apakšpunktā un 86.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

23. Aizstāt 90.punktā vārdus "tajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā apkalpojošais dienests reģistrēts kā nodokļu maksātājs" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā".

24. Aizstāt 91.punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā apkalpojošais dienests reģistrēts kā nodokļu maksātājs" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā".

25. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:

95. Apkalpojošais dienests katru mēnesi (līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam vai, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus, līdz divdesmit piektajam datumam) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums). Valsts ieņēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo mēnesi."

26. Aizstāt 96. un 97.punktā vārdus "attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā".

27. Aizstāt 102. un 105.punktā un 106.1.apakšpunktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

28. Papildināt 106.2.apakšpunktu aiz vārdiem "(izņemot rekvizītu ieprogrammēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām)" ar vārdiem "kā arī programmu elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai".

29. Papildināt noteikumus ar 106.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"106.3. ieprogrammēt specializētajā ierīcē - taksometra skaitītājā - tādus tarifus par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kādi nav apstiprināti attiecīgajā pašvaldībā, izsniedzot nodokļu maksātājam speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru."

30. Aizstāt 107.2.apakšpunktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā kases sistēma reģistrēta" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā".

31. Aizstāt 116.1.2.1.apakšpunktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, kurā tas reģistrēts kā nodokļu maksātājs" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

32. Izteikt 117.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.1.3. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā;".

33. Svītrot 120.punkta trešajā teikumā vārdus "teritoriālās iestādes nodaļas".

34. Aizstāt 125.punktā vārdus "pārnēsājamie kases aparāti ar elektronisko kontrollenti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kases aparāti ar kontrollentes datu nesēju" (attiecīgā locījumā).

35. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282

Kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāls

no _____.gada ______________ līdz _____.gada ______________

Datums

Z pārskata
numurs

Nedzēšamās
elektroniskās atmiņas kopsumma

Reģistrētie darījumi

kopsumma

sadalījums pa nodaļām

skaidrā naudā

bezskaidrā naudā

ar citiem norēķinu
apliecinājumiem

kopējā
summa

kopsumma

PVN
summa

kopsumma

PVN
summa

kopsumma

PVN
summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Dienas (Z pārskata perioda) ieņēmumu summa

Maiņas nauda

Inkasētā nauda

Informācija par
apkalpojošā
dienesta izsaukšanu

Paraksts
un tā
atšifrējums

kopsumma

ar PVN
neapliekamo darījumu
kopsumma

ar PVN 0 % apliekamo
darījumu
kopsumma

ar PVN ___ %
apliekamie darījumi

ar PVN ___ %
apliekamie darījumi

iemaksātā summa

neiemaksātā summa

maiņas nauda

datums

laiks

summa bez PVN

PVN
summa

summa bez PVN

PVN
summa

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

Kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāla aizpildīšanas kārtība

1. Žurnāla ailēs norāda šādu informāciju:

1.ailē - dienas (perioda) finanšu pārskata (Z pārskata) datums;

2.ailē - dienas (perioda) finanšu pārskata (Z pārskata) numurs;

3.ailē - nedzēšamās elektroniskās atmiņas (nedzēšamās elektroniskās atmiņas bloka vai fiskālās atmiņas bloka) vai summārās atmiņas kopsummas rādītājs;

4., 5. un 6.ailē - reģistrēto darījumu kopsummas sadalījums pa norēķinu veidiem (skaidrā naudā, bezskaidrā naudā un ar citiem norēķinu apliecinājumiem);

7.ailē - reģistrēto darījumu kopējā summa;

8., 9., 10., 11., 12. un 13.ailē - dienas ieņēmumu aprēķināšanai atsevišķi reģistrēto darījumu kopsummas sadalījums pa atsevišķām kases aparāta vai kases sistēmas nodaļām, piemēram, anulēto darījumu (par kļūdaini izdrukātiem kases čekiem, atpakaļ atdotajām precēm vai anulētajiem pakalpojumiem) kopsumma, par darījumiem izsniegtās naudas kopsumma (piemēram, par taras iepirkšanu vai tiem klientiem izmaksātās summas, kuri izmanto maksājumu kartes) un pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) summas;

14.ailē - dienas (Z pārskata perioda) ieņēmumu kopsumma, palielināta vai samazināta par atsevišķās nodaļās reģistrēto darījumu attiecīgo aiļu kopsummām, ja tie palielinājuši vai samazinājuši faktiskos dienas ieņēmumus;

15.ailē - ar PVN neapliekamo darījumu kopsumma;

16.ailē - ar PVN 0 % likmi apliekamo darījumu kopsumma;

17.ailē - ar likumam "Par pievienotās vērtības nodokli" atbilstošo PVN likmi apliekamo darījumu summa bez PVN;

18.ailē - atbilstošā PVN summa;

19.ailē - ar likumam "Par pievienotās vērtības nodokli" atbilstošo PVN likmi apliekamo darījumu summa bez PVN;

20.ailē - atbilstošā PVN summa;

21.ailē - darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrētā un naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ieliktā maiņas naudas summa;

22.ailē - reģistrētā un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemtā un kasē vai bankā iemaksātā vai inkasatoram nodotā naudas summa;

23.ailē - reģistrētā un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemtā skaidrās naudas summa, kas Z pārskata izdrukas brīdī nav iemaksāta kasē vai bankā vai nodota inkasatoram;

24.ailē - maiņas nauda dienas (Z pārskata perioda) beigās - naudas summa saskaņā ar lietotāja noteikto kārtību, ko nākamajā dienā (Z pārskata perioda sākumā) reģistrē kā naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudu;

25. un 26.ailē - kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpojošā dienesta pārstāvja izsaukšanas datums un laiks;

27.ailē - kasiera operatora paraksts par sniegtās informācijas pareizību un tā atšifrējums.

2. Izdrukātos Z pārskatus hronoloģiskā secībā ielīmē atsevišķās žurnāla lapās vai, ja žurnālu sagatavo elektroniski, - Z pārskatu reģistrā."

36. Izteikt 2.pielikuma tabulas "Valūtas uzskaites reģistrs" 3.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Saņemtā valūtas summa".

37. Aizstāt 2.pielikuma daļas "Kārtība, kādā aizpildāms kases aparāta (kases sistēmas) žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem" 4.punktā 3.ailes paskaidrojumā vārdus "saņemtā papildinājuma summu" ar vārdiem "saņemto summu".

38. Svītrot 2.pielikuma daļas "Kārtība, kādā aizpildāms kases aparāta (kases sistēmas) žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem" 4.punktā 14.ailes paskaidrojumā vārdu "kasē".

39. Aizstāt 7.pielikumā vārdus "pārnēsājams KA ar elektronisko kontrollenti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "KA ar kontrollentes datu nesēju".

40. Izteikt 7.pielikuma 4.rindu šādā redakcijā:

"4.

Papīra kontrollente un tās uztīšanas mehānisms un uztvērējmehānisms vai elektroniska datu uzkrāšanas, glabāšanas un kontroles iekārta (turpmāk - elektroniskā kontrollente)

KA, KS"

41. Izteikt 7.pielikuma 10.rindu šādā redakcijā:

"10.

Kontrollentes datu nesēja atmiņas bloka ietilpība nodrošina ne mazāk kā 400 kases čekos norādītās informācijas uzkrāšanu un saglabāšanu līdz Z pārskata izdrukāšanai

KA ar kontrollentes datu nesēju"

42. Svītrot 7.pielikuma 12.rindā vārdus "teritoriālajā iestādē".

43. Papildināt 7.pielikumu ar 51., 51.1., 51.2., 51.3., 51.4., 52., 52.1., 52.2., 53., 53.1., 53.2., 53.3., 53.4., 54., 54.1., 54.2., 54.3., 54.4., 55., 55.1., 55.2., 55.3. un 56.rindu šādā redakcijā:

"51.

Elektroniskā kontrollente atbilst šādām prasībām:

KA, KS

51.1.

tai ir neizmaināma programma elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai, kas autonomi nodrošina datu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu elektroniskās kontrollentes atmiņā augošā secībā

KA, KS

51.2.

tai ir pret informācijas labošanu un izdzēšanu aizsargāta elektroniskās kontrollentes atmiņa

51.3.

tās datu masīvs tiek glabāts elektroniskos datu nesējos

KA, KS

51.4.

tā aprēķina kontrolsummu par Z pārskata periodu, izmantojot CRC32 (IEEE 802.3) polinomu
(x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1)

KA, KS

52.

Kases aparāts un kases sistēma ar elektronisko kontrollenti ir aprīkota ar:

KA, KS

52.1.

pret informācijas labošanu un izdzēšanu aizsargātu elektroniskās kontrollentes atmiņu, kuras ietilpība nodrošina, lai tiktu uzkrāta un saglabāta ne mazāk kā triju gadu informācija

KA, KS

52.2.

neizmaināmu programmu elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai, kas autonomi nodrošina datu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu augošā secībā elektroniskās kontrollentes atmiņā

KA, KS

53.

Kases aparāts un kases sistēma ar elektronisko kontrollenti nodrošina:

KA, KS

53.1.

elektroniskajā kontrollentē par Z pārskata periodu aprēķinātās kontrolsummas ierakstīšanu kases aparāta nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā un kases sistēmas fiskālajā atmiņā un norādīšanu nākamās dienas (perioda) Z pārskatā vienlaikus ar dienas (perioda) Z pārskata izdrukāšanu

KA, KS

53.2.

visu izdrukāto kases čeku, X pārskata un Z pārskata rekvizītu (izņemot kases aparāta vai kases sistēmas lietotāja nosaukumu (fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numuru) un juridisko adresi (fiziskai personai - deklarēto dzīvesvietu), degvielas uzpildes stacijas nosaukumu un adresi) precīzu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu kases aparāta un kases sistēmas elektroniskajā kontrollentē vienlaikus ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu drukāšanu

KA, KS

53.3.

kases sistēmas fiskālās atmiņas blokā un kases aparātā ievietotajā elektroniskās kontrollentes atmiņā saglabāto un uzkrāto datu nolasīšanu ar datu nesēja palīdzību un saglabāšanu uz datu nesēja, kā arī norādīšanu datora displejā (ekrānā) un drukāšanu standarta teksta formātā

KA, KS

53.4.

elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanu ārējās atmiņas ierīcē, kas atrodas ārpus kases sistēmas fiskālās atmiņas bloka un kases aparāta, kurā glabājas elektroniskās kontrollentes atmiņa

KA, KS

54.

Ārējās atmiņas ierīce nodrošina:

KA, KS

54.1.

elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanu vienlaikus ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu drukāšanu

KA, KS

54.2.

datu glabāšanu teksta datnes formātā, kuras nosaukumu veido pēc elektroniskās kontrollentes kontrolsummas formēšanas datuma no astoņiem skaitļiem (pirmie četri skaitļi norāda gadu, nākamie divi - mēnesi, pēdējie divi - dienu) un Z pārskata numura

KA, KS

54.3.

katras elektroniskās kontrollentes datu glabāšanu atsevišķā failu katalogā vai atsevišķā datu krātuvē

KA, KS

54.4.

saglabāto elektroniskās kontrollentes datu norādīšanu datora displejā (ekrānā) un drukāšanu standarta teksta formātā

KA, KS

55.

Kontroles mehānisms, kurš automātiski bloķē kases aparāta un kases sistēmas ar elektronisko kontrollenti darbu, ja:

55.1.

atslēgta elektroniskā kontrollente vai konstatēta programmas elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai vai elektroniskās kontrollentes atmiņas kļūda

KA, KS

55.2.

fiskālā atmiņa vai nedzēšamā elektroniskā atmiņa, vai elektroniskās kontrollentes atmiņa ir pilnīgi aizpildīta

KA, KS

55.3.

elektroniskajā kontrollentē aprēķinātā kontrolsumma par iepriekšējās dienas (perioda) Z pārskata periodu, kas saglabāta kases sistēmas fiskālās atmiņas blokā vai kases aparātā ievietotajā elektroniskās kontrollentes atmiņā, atšķiras no ārējās atmiņas ierīcē saglabātās kontrolsummas

KA, KS

56.

Kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta var tikt savienota ar šādām papildu ierīcēm:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

KA, KS, DUS KS, ADUS KS, TA, TS"

44. Aizstāt 8.pielikuma ievaddaļā tekstu

_____________________________________________________________

"(Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde)"

ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 10.septembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 941Pieņemts: 18.08.2009.Stājas spēkā: 10.09.2009.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 09.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197237
10.09.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"