Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.866

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 41.§)
Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums
I. Vispārīgais jautājums

1. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja (turpmāk – komiteja) ir koleģiāla kontroles institūcija ārlietu ministra pakļautībā.

II. Komitejas funkcijas un uzdevumi

2. Komiteja veic Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, kā arī:

2.1. sagatavo priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektiem par stratēģiskas nozīmes preču ražošanas, glabāšanas, realizācijas, lietošanas, tehniskās apkalpošanas, eksporta, importa, pārvietošanas un tranzīta kontroles nodrošināšanu;

2.2. koordinē stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektu kvalifikācijas celšanas iespējas;

2.3. koordinē pieredzes un palīdzības sniegšanu ārvalstīm, lai pilnveidotu to stratēģiskas nozīmes preču kontroles sistēmas;

2.4. piedalās Eiropas Savienības dalībvalstu, starptautisko eksporta kontroles režīmu dalībvalstu un citu valstu eksporta kontroles institūciju semināros, konferencēs un projektos, kas veicina ķīmisko, bioloģisko un citu masveida iznīcināšanas ieroču izplatības ierobežošanu.

III. Komitejas sastāvs

3. Komitejas personālsastāvu pēc ārlietu ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets. Komitejas sastāvā ir šādu institūciju pārstāvji:

3.1. Ārlietu ministrija;

3.2. Ekonomikas ministrija;

3.3. Finanšu ministrija;

3.4. Veselības ministrija;

3.5. Aizsardzības ministrija;

3.6. Valsts vides dienests;

3.7. Valsts policija;

3.8. Valsts drošības dienests;

3.9. Satversmes aizsardzības birojs;

3.10. Valsts ieņēmumu dienests;

3.11. (svītrots ar MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 786);

3.12. Finanšu izlūkošanas dienests;

3.13. Latvijas Banka.

(Grozīts ar MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 401; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 503; MK 07.12.2021. noteikumiem Nr. 786; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 497)

4. Komitejas priekšsēdētājs ir Ārlietu ministrijas valsts sekretārs. Komitejas priekšsēdētājs ieceļ no komitejas locekļu vidus komitejas priekšsēdētāja pirmo vietnieku, komitejas priekšsēdētāja otro vietnieku un komitejas sekretāru.

IV. Komitejas sēžu darba organizācija

5. Komitejas sēdes notiek reizi ceturksnī. Komitejas ārkārtas sēdi sasauc komitejas priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc triju komitejas locekļu pieprasījuma.

6. Komitejas sēdes ir slēgtas. Sēdē piedalās komitejas locekļi un pieaicinātie eksperti. Komitejas locekļus un ekspertus uz sēdi uzaicina rakstiski. Uzaicinājumā norāda attiecīgās sēdes darba kārtību.

7. Komitejas locekļiem ir tiesības rakstiski pilnvarot citu personu aizvietot viņus atsevišķās sēdēs. Personai, kura pilnvarota aizvietot komitejas locekli, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku.

8. Komitejas priekšsēdētājs vai komitejas loceklis, iepriekš informējot Ārlietu ministriju, drīkst uzaicināt piedalīties komitejas sēdē ekspertu. Eksperts nav komitejas loceklis.

9. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse komitejas locekļu vai pilnvaroto personu, kas viņus aizvieto. Komitejas loceklim, kas pārstāv ministriju vai tās padotībā esošu valsts pārvaldes iestādi, ir veto tiesības, ja komitejas lēmums saistīts ar attiecīgās ministrijas vai valsts tiešās pārraudzības iestādes kompetenci un netiek ievēroti tā pamatotie iebildumi.

10. Komiteja lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komitejas lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu, ja nav izmantotas veto tiesības. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Ja ir izmantotas veto tiesības, komiteja iesniedz jautājumu ārlietu ministram lēmuma pieņemšanai par turpmāko jautājuma risinājumu.

11. Komitejas sekretārs 10 darbdienu laikā pēc komitejas sēdes sagatavo un nosūta komitejas locekļiem un pilnvarotajām personām, kas viņus aizvieto, komitejas sēdes protokolu. Ja piecu darbdienu laikā pēc protokola nosūtīšanas nav saņemti iebildumi vai priekšlikumi, protokolu uzskata par apstiprinātu. Ja noteiktajā termiņā iebildumi vai priekšlikumi ir saņemti, tos izskata atkārtotā komitejas sēdē.

12. Paraksta tiesības ir komitejas priekšsēdētājam, viņa pirmajam un otrajam vietniekam, kā arī komitejas sekretāram. Komitejas priekšsēdētāja vietnieku un komitejas sekretāra paraksta tiesību apjomu komitejas priekšsēdētājs nosaka ar atsevišķu pilnvarojumu.

V. Komitejas locekļu kompetence

13. Komitejas priekšsēdētājs:

13.1. vada komitejas sēdes;

13.2. paraksta komitejas sagatavotos dokumentus;

13.3. pārstāv komiteju, sadarbojoties ar stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem.

14. Komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks veic komitejas priekšsēdētāja pienākumus komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā.

15. Komitejas priekšsēdētāja otrais vietnieks veic komitejas priekšsēdētāja pienākumus komitejas priekšsēdētāja un viņa pirmā vietnieka prombūtnes laikā.

16. Komitejas sekretārs:

16.1. organizē komitejas sēžu darbu;

16.2. nodrošina informācijas apmaiņu ar komitejas locekļiem par komitejas kompetences jautājumiem;

16.3. nodrošina komitejas darbu komitejas sēžu starplaikos;

16.4. noformē un saskaņo komitejas sēžu protokolu projektus.

17. Ārlietu ministrija nodrošina komitejas sekretariāta funkcijas, kā arī starptautisko sadarbību stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles jomā.

18. Aizsardzības ministrijas pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai Aizsardzības ministrijas kompetencei.

19. Ekonomikas ministrijas pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību valsts ekonomiskajai politikai un komersantu interešu ievērošanu.

20. Finanšu ministrijas pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības regulām un starptautiskajiem līgumiem muitas jomā.

21. Veselības ministrijas pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības regulām un starptautiskajiem līgumiem prekursoru aprites jomā.

22. Valsts drošības dienesta pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai Valsts drošības dienesta kompetencei un informē komiteju par iespējamiem nacionālās drošības apdraudējumiem, kas saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču apriti.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 786 redakcijā)

23. Valsts policijas pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības regulām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto ieroču, munīcijas, pirotehnikas un sprāgstvielu aprites jomā, kā arī par ieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārvietošanas iepriekšējās piekrišanas dokumentu izsniegšanu.

24. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem muitas jomā.

25. Satversmes aizsardzības biroja pārstāvis komitejā informē par stratēģiskas nozīmes preču eksporta un tranzīta riska analīzi un par preču gala lietotājiem, kuri var būt saistīti ar masu iznīcināšanas ieročiem vai to nogādes līdzekļiem, vai ar starptautisko terorismu, kā arī par iespējamiem nacionālās drošības apdraudējumiem saistībā ar stratēģiskas nozīmes preču importu, eksportu, pārvietošanu un tranzītu.

25.1 Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības regulām un starptautiskajiem līgumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 786 redakcijā)

25.2 Latvijas Bankas pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām un starptautisko un nacionālo sankciju prasībām attiecībā uz Latvijas Bankas uzraudzītajiem finanšu tirgus dalībniekiem.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumus Nr.701 “Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 169.nr.).

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 866Pieņemts: 04.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195928
{"selected":{"value":"14.09.2023","content":"<font class='s-1'>14.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.09.2023","iso_value":"2023\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-13.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-05.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.09.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"