Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.855

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 17.§)
Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts proves uzraudzību9.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfe­de­rācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu (publisko vai privāto) (turpmāk – iestādes) sarakstu (pielikums), kārtību, kādā šīs iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīs­tami šo iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo iestāžu iekļaušanai sarak­stā.

2. Iestāžu sarakstā iekļauj iestādi, kura atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. iestāde ir neatkarīga no ražotāja (tirgotāja) un patērētāja;

2.2. iestāde ir kompetenta dārgmetāla satura analīžu veikšanā, ko aplie­cina tās akreditācija vai Pastāvīgās komitejas lēmums saskaņā ar Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu;

2.3. iestādei ir iestādes zīmogs vai proves zīmogs saskaņā ar liku­mu “Par valsts proves uzraudzību”.

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" (turpmāk – birojs):

3.1. pastāvīgi apkopo informāciju par iestādēm;

3.2. informē Finanšu ministriju par nepieciešamajiem grozījumiem iestāžu sarakstā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1598 redakcijā)

4. Jebkura persona drīkst ierosināt grozījumus iestāžu sarakstā. Lai iero­sinātu grozījumus iestāžu sarakstā, persona iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

4.1. juridiskā persona – iesniedzēja firmu, reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskā persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;

4.2. iestādes nosaukumu un adresi, kā arī pievieno iestādes zīmoga vai proves zīmoga nospieduma attēlu;

4.3. attiecīgā grozījuma aprakstu (iestāžu saraksta papildināšana ar jaunu iestādi vai iestāžu sarakstā esošās iestādes svītrošana no tā);

4.4. iesniedzējam pieejamo informāciju, kas apliecina, ka iestāde atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem vai tiem neatbilst.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1598)

5. Šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto informāciju birojs publicē savā mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1598)

6. Ja, sākot dārgmetālu izstrādājumu realizāciju, attiecīgie dārgmetāli zīmo­­goti ar tādas iestādes zīmogu vai proves zīmogu, kura nav iekļauta sarakstā, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1598)

7. Finanšu ministrija nekavējoties uzdod birojam pārbaudīt iesniegumā ietverto informāciju par iestādi, lai pārliecinātos par iestādes atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem. Birojs iegūto informāciju un atzinumu triju nedēļu laikā iesniedz Finanšu ministrijā lēmuma pieņemšanai.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1598 redakcijā)

8. Ja iegūtā informācija apliecina, ka iesniegumā minētā iestāde atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem, Finanšu ministrija pieņem lēmumu virzīt iestādi iekļaušanai sarakstā, sagatavo attiecīgu tiesību akta projektu un par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju un biroju. Finanšu ministrs tiesību akta projektu iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1598 redakcijā)

9. Ja iegūtā informācija apliecina, ka iesniegumā minētā iestāde neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem, Finanšu ministrija pieņem lēmumu nevirzīt iestādi iekļaušanai sarakstā un nosūta lēmumu iesniedzējam un birojam. Birojs minēto informāciju publicē savā mājaslapā internetā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1598 redakcijā)

10. Ja Ministru kabinets noraida priekšlikumu par iestāžu saraksta papildināšanu ar iesniegumā minēto iestādi, Finanšu ministrija par to paziņo iesniedzējam un birojam. Birojs minēto informāciju publicē savā mājaslapā internetā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1598 redakcijā)

11. Ja dārgmetāla izstrādājums zīmogots ar iestādes zīmogu vai proves zīmogu, bet attiecīgo iestādi saskaņā ar šo noteikumu 9. un 10.punktu ir nolemts iestāžu sarakstā neiekļaut, vienu mēnesi pēc šo noteikumu 9. vai 10.punktā minē­­tās informācijas publicēšanas biroja mājaslapā internetā atļauta attiecīgā dārg­metāla izstrādājuma realizācija ar esošo iestādes zīmogu vai proves zīmogu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1598)

12. Ja Finanšu ministrija atkārtoti saņem šo noteikumu 4.punktā minēto iesnie­gumu un par attiecīgo iestādi jau pieņemts lēmums, ka tā neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem, un ja kopš attiecīgā lēmuma pieņemšanas ir pagājuši mazāk nekā seši mēneši, Finanšu ministrija atkārtotu iesniegumā ietvertās informācijas pārbaudi sāk vienīgi tad, ja iesniegumam ir pievienota informācija, kura apliecina atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1598)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.855
Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu (publisko vai privāto) saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 23.11.2010. noteikumiem Nr. 1068; MK 15.02.2011. noteikumiem Nr. 133; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 98)

Nr.
p.k.

Valsts

Iestādes nosaukums

Iestādes nosaukums oriģinālvalodā

1.

Austrija

Nodokļu un muitas koordinācijas dārgmetālu kontroles laboratorija

Steuer- und Zollkoordination Edelmetallkontroll – Labor

2.

Čehija

Čehijas proves iestāde

Puncovni Urad

3.

Dānija

FORCE tehnoloģijas

FORCE Technology

4.

Francija

Nodokļu un muitas ģenerāldirekcija

Direction générale des douanes et droits indirects

4.1

HorvātijaValsts Metroloģijas dienestsDržavni zavod za mjeriteljstvo

5.

Igaunija

AS Metrosert

AS Metrosert

5.1

ItālijaVičencas Tirdzniecības kameraCamera di Commercio Vicenza

6.

Īrija

Īrijas proves iestāde

Assay Office Ireland

7.

Kipra

Kipras dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas organizācija

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

8.

Lielbritānija

Birmingemas proves iestāde

Birmingham Assay Office

9.

Lielbritānija

Edinburgas proves iestāde

Edinburgh Assay Office

10.

Lielbritānija

Londonas proves iestāde

London Assay Office

11.

Lielbritānija

Šefīldas proves iestāde

Sheffield Assay Office

12.

Lietuva

Lietuvas proves iestāde

Lietuvos prabavimo rūmai

13.

NīderlandeWaarborgHolland BVWaarborgHolland BV

14.

Nīderlande

Nīderlandes dārgmetālu proves iestāde

Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

15.

Norvēģija

Norvēģijas Metroloģijas  dienests

Justervesenet

16.

Polija

Krakovas reģionālā proves iestāde

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

17.

Polija

Varšavas reģionālā proves iestāde

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

18.

Portugāle

Nacionālā monētu kaltuve

Imprensa Nacional Casa da Moeda

19.

Rumānija

Nacionālā patērētāju tiesību aizsardzības iestāde

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

20.

Slovākija

Slovākijas Republikas proves iestāde

Puncovy urad Slovenskej Republiky

21.

Slovēnija

Slovēnijas Republikas metroloģijas iestāde

Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS)

22.

SomijaLabtium OyLabtium Oy

23.

Spānija

Metālu, mehānismu tehnoloģiju institūts, AIMME

Instituto Tecnologico Metal – Mecanico, AIMME

24.

Spānija

Madrides laboratoriju un industriālā servisa centrs

Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid

25.

Spānija

Galīcijas Reģionālā tirdzniecības un rūpniecības ministrija. Rūpniecības ģenerāldirektorāts. Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas oficiālā laboratorija

Junta de Galicia. Conselleria de Industria e Comercio. Direccion Xeral de Industria. Laboratorio Oficial de Contrastacion de Metales Precisos

26.

Spānija

Rotaslietu tehnoloģiju institūts, ITEB

Instituto Tecnologico de la Bisuteria, ITEB

27.

Spānija

LGAI tehnoloģiju centrs

LGAI Centro Tecnologico

28.

Spānija

Andalūzijas dārgmetālu kontroles un zīmogošanas sabiedrība, SAVECO

Sociedad Andaluza de Verificacion y Contraste de Metales Preciosos S.A., SAVECO

28.1SpānijaKatalonijas juvelieru, zeltkaļu, pulksteņmeistaru un gemologu oficiālā asociācija, JORGCCol·legi oficial de joiers, d’orfebres, de rellotgers i de gemolegs de Catalunya, JORGC

29.

Šveice

Muitas virsdirekcijas Centrālā dārgmetālu kontroles iestāde

Oberzolldirektion Zentralamt für Edelmetallkontrolle

30.

UngārijaBudapeštas valdības iestādeBudapest Főváros Kormányhivatala

31.

ZviedrijaZviedrijas izpētes institūts RISERISE Research Institutes of Sweden
Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 855Pieņemts: 04.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195918
{"selected":{"value":"23.02.2018","content":"<font class='s-1'>23.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.02.2018","iso_value":"2018\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2011","iso_value":"2011\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2011.-22.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2010","iso_value":"2010\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2010.-22.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-26.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.02.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"