Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2009.gada 28.jūlijā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Dzelzceļa sliežu pievadceļš" Lielvārdes novadā, Lielvārdē, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2357

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - zemesgabalu "Užingorska" Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā, Krāslavas rajonā"

TA-2530

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījums Tūrisma likumā"

TA-2700

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

4.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2701

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

5.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-1074

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēto likumprojektu sagatavot iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.953 "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu""

TA-2707

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām""

TA-2709

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību"

TA-1916

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par atļaujas piešķiršanu valsts īpašumā esošo energoapgādes objektu Salaspilī ieguldīšanai akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2717

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-2093

______________________________________________________

(E.Repše, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, papildinot to ar jaunu 1.21.apakšpunktu, iekļaujot nodibinājumu "Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1882

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""

TA-2280

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

TA-1661

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās"

TA-1664

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""

TA-2334

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Adrešu klasifikatoru""

TA-1875

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi""

TA-2630

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos""

TA-1811

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums"

TA-2633

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi""

TA-2230

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.43 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" otrā individuālo projektu atklāta konkursa nolikums""

TA-2447

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"

TA-1099

______________________________________________________

(A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Veselības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju sagatavot priekšlikumus par ierobežojumiem attiecībā uz turpmāko rīcību ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā ieguldīto zemi.

 

 

23.§

Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-2404

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.968 "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2690

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumu Nr.44 "Noteikumi par Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2692

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumu Nr.170 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2697

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumu Nr.956 "Valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2694

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.244 "Vides ministrijas nolikums""

TA-2698

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-1392

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

30.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1391, TA-1499

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

TA-969

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2009.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Meliorācijas likumā.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība""

TA-2360

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-2489

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.312 "Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli""

TA-2358

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un prasības dzīvnieku un to izcelsmes produktu apritei, ja dzīvniekiem lietotas zāles"

TA-2103

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.532 "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums""

TA-2490

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

TA-2494

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Veselības ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, nosakot Veselības inspekcijas tiesības patērētāju veselības apdraudējuma gadījumā ierobežot vai aizliegt dzeramā ūdens izmantošanu.

 

 

38.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija instrukcijā Nr.3 "Instrukcija par Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas sadarbību valsts robežas drošības jautājumos""

TA-2514

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

39.§

Rīkojuma projekts "Par S.Gūtmani"

TA-2289

______________________________________________________

(T.Koķe, S.Gūtmane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas 13.arodvidusskolas, Rīgas Būvamatniecības vidusskolas un Rīgas Jūras transporta profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Rīgas Būvniecības vidusskolas izveidi"

TA-2667

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

 

 

41.§

Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-776

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Kurzemniece, V.Dombrovskis)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt likumprojekta 3.pantā ietvertā 37.panta redakciju, konkretizējot, ka valsts pārvaldes institūcijas neveic pasūtījumus attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī paredzēt pārējos gadījumos, ka valsts pārvaldes institūcija pētījumu pasūtījumus veic konkursa kārtībā sava budžeta ietvaros, un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 31.jūlijam.

 

 

42.§

Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2009.gada 1.jūnija līdz 2009.gada 30.jūnijam paveiktajiem uzdevumiem Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanā"

TA-2620

______________________________________________________

(E.Repše, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemts zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

43.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.februāra rīkojumā Nr.123 "Par Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānu""

TA-2621

______________________________________________________

(E.Repše, S.Bajāre, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā"

TA-2622

______________________________________________________

(E.Repše, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

45.§

Arhitektūras politikas pamatnostādņu 2009.-2015.gadam projekts

TA-1475

______________________________________________________

(I.Dālderis, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Kultūras ministrijai saskaņot rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu un iesniegt tos Valsts kancelejā līdz š.g. 31.jūlijam.

 

 

46.§

Vides politikas pamatnostādņu 2009.-2015.gadam projekts

TA-1691

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

47.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2008.gadā

TA-2332

______________________________________________________

(E.Repše, I.Dālderis, E.Zalāns, M.Saukāns, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sniegto informāciju.

2.Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

 

48.§

Informatīvais ziņojums par Satiksmes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu finanšu un fizisko ieviešanas progresu, īstenojamo aktivitāšu pamatotību un to ieviešanas nepieciešamību krīzes apstākļos, kā arī iespējām pārdalīt tajās paredzēto publisko finansējumu citām aktivitātēm, īpaši tām, kurās finansējuma saņēmēji ir pašvaldības

TA-2614

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz trīs nedēļām.

 

 

Ministru kabineta lieta

49.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2568

______________________________________________________

(E.Repše, A.Antonovs, G.Veismane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju rīkojuma projektā precizēt 1.56.apakšpunktu, norādot Valsts kanceleju un Finanšu ministriju kā finansējuma saņēmējus, svītrot 1.63.apakšpunktu, kā arī precizēt atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajiem tehniskajiem precizējumiem. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Noteikt, ka 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" pieejamais finansējums 3 323 604 latu apmērā tiek paredzēts:

3.1. Finanšu ministrijai makroekonomiskās prognozēšanas kapacitātes stiprināšanai 1 661 802 latu apmērā;

3.2. Valsts kancelejai strukturālo reformu īstenošanai valsts pārvaldē 1 661 802 latu apmērā.

 

 

50.§

Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iesniegumiem, kas līdz 2009.gada 30.jūnijam ir saņemti atbildīgajās iestādēs vai sadarbības iestādēs, un tiem pieprasīto valsts budžeta dotācijas apjomu 2009., 2010. un 2011.gadam"

TA-2673

______________________________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai"

TA-2362

______________________________________________________

(A.Antonovs, E.Zalāns, E.Repše, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju, izsakot 1.punktu atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas š.g. 2.jūlija vēstulē Nr.8.1-03/4626 ietvertajam priekšlikumam un precizēt 12.punktu, papildinot to ar 3.4.1.5.aktivitātes "Vides risku samazināšana" apakšaktivitātēm. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 112.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai"" 1., 2. un 3.punktu.

4. Valsts budžeta 2010.gadam projekta izstrādes procesā, izvērtējot kopumā visas fiskālās iespējas, atkārtoti izvērtēt jautājumu attiecībā uz valsts budžeta dotāciju piešķiršanu pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

TA-2660

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās""

TA-2618

______________________________________________________

(M.Tapiņa, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-2406

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta un tieslietu ministra sniegto informāciju.

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka turpmāk Ministru kabineta viedokļa sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā koordinē Valsts kanceleja tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, neparedzot papildus finansējumu.

4. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī, paredzot šādu Ministru kabineta pārstāvības Satversmes tiesā kārtību:

4.1. Valsts kanceleja, saņemot Ministru kabinetam adresētus Satversmes tiesas dokumentus, elektroniskā veidā (uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi):

4.1.1. nekavējoties informē ministriju, kura ir bijusi apstrīdētā tiesību akta sagatavotāja (turpmāk - ministrija), nosūtot saņemto Satversmes tiesas dokumentu;

4.1.2. kopīgi ar ministriju apmainās ar informāciju par atbildīgajām amatpersonām no katras institūcijas puses, kas būs atbildīgas par atbildes projekta sagatavošanu Satversmes tiesai;

4.1.3. kopīgi ar ministriju un atkarībā no Satversmes tiesas dokumentā minētā termiņa, vienojas par termiņu, kādā ministrija elektroniskā veidā nosūta Valsts kancelejai Ministru kabineta atbildes projekta darba variantu, kurā ir iekļauti lietas faktiskie apstākļi un pretargumentācija;

4.2. Valsts kanceleja, saņemot ministrijas sagatavoto materiālu, to juridiski izvērtē, papildina ar juridisko argumentāciju un elektroniskā veidā saskaņo ar ministriju;

4.3. Valsts kanceleja sagatavoto un saskaņoto dokumenta projektu elektroniskā veidā nosūta ministrijai, kura to iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;

4.4. Ministru kabinetu Satversmes tiesas sēdē pārstāv atbildīgās ministrijas un Valsts kancelejas attiecīgi pilnvarots pārstāvis;

4.5. ja apstrīdētā tiesību akta izstrādes gaitā Valsts kancelejai ir bijuši būtiski konceptuāli iebildumi, kuri tiesību akta saskaņošanas un pieņemšanas procesā nav ņemti vērā, Ministru kabineta atbildes projekta sagatavošanu, iesniegšanu Ministru kabinetā un valsts interešu pārstāvību Satversmes tiesā nodrošina ministrija - apstrīdētā tiesību akta sagatavotāja.

5. Noteikt, ka līdz attiecīgu grozījumu Ministru kabineta kārtības rullī spēkā stāšanās dienai, ministriju un Valsts kancelejas sadarbība notiek šā protokollēmuma 4.punktā noteiktajā kārtībā.

6. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta kārtības rullī attiecībā uz dokumentu aprites vienkāršošanu Ministru kabinetā, paredzot, ka:

6.1. tiek samazināts attīstības plānošanas dokumentu skaits, atsakoties no viena vidēja termiņa plānošanas dokumenta;

6.2. nepastāv obligāta pēctecība starp vidēja un īstermiņa attīstības plānošanas dokumentiem (tiem nav obligāti jāizriet vienam no otra, bet tie ir iespējami kā savstarpēji nesaistīti dokumenti);

6.3. informatīvais ziņojums ir tikai un vienīgi atskaitīšanās dokuments, kurš neietver priekšlikumus turpmākajai darbībai vai problēmas risinājuma variantus;

6.4. informatīvo ziņojumu ministrija iesniedz Valsts kancelejā un tas tiek nosūtīts ministriem tikai elektroniski, neparedzot tā izskatīšanu Ministru kabineta sēdē;

6.5. nepieciešamības gadījumā, lai informētu Ministru kabinetu par noteiktas problēmas esamību un tās iespējamajiem risinājuma variantiem, Ministru kabinetā ir iesniedzama koncepcija. Valsts kancelejai izvērtēt iespēju precizēt koncepcijas saturam izvirzītos kritērijus, kā arī paredzēt koncepcijas projekta saskaņošanai paātrinātu un atvieglotu kārtību, lai ministrijām, nepieciešamības gadījumā, būtu iespējams dokumentu operatīvi iesniegt Ministru kabinetā.

7. Valsts kancelejai (Politikas koordinācijas departamentam) kopīgi ar ministrijām veikt visu spēkā esošo attīstības plānošanas dokumentu inventarizāciju, identificēt aktualitāti zaudējušos attīstības plānošanas dokumentus un sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par aktualitāti zaudējušo attīstības plānošanas dokumentu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

 

 

55.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

TA-2407

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-2733, SAN-2314

______________________________________________________

(S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt tieslietu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""

TA-2650

______________________________________________________

(R.Vējonis, A.Antonovs, G.Lukstiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.713 "Rajonu pašvaldību reorganizācijas kārtība""

TA-2725

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par Limbažu rajona pašvaldības reorganizāciju""

TA-2726

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Stucka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem jauktajā komisijā"

TA-2736

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

61.§

Latvijas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 25.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2121" projekts

TA-2747

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2121.

2. Ekonomikas ministrijai līdz 2009.gada 30.septembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.pantā, ar kuru tiks pilnībā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/44/EK (1999.gada 25.maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām.

3. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

4. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

5. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

62.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam, Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2008.-2010.gadam, Valsts stratēģiskā ietvardokumenta
2007.-2013.gadam integrēšanu vienā dokumentā - Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam"

TA-2438

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Grinbergs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2009.gada 1.decembrim vienoties ar ministrijām un Valsts kanceleju par iespējām Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam uzraudzības rezultatīvos rādītājus iekļaut institūciju darbības stratēģijās 2010.-2012.gadam. Ministrijām un Valsts kancelejai pirms rezultatīvo rādītāju iekļaušanas institūciju darbības stratēģijās izvērtēt to aktualitāti un pamatotību.

3. Atzīt, ka Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 20.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam"" 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, sākot ar 2010.gadu, reizi divos gados iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam īstenošanu.

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

TA-2753

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas priekšlikumus un iebildumus un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt anotāciju, precizēto anotāciju un Tieslietu ministrijas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

TA-2742

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, E.Repše, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju steidzami precizēt noteikumu projektu un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt anotāciju, precizēto anotāciju, Tieslietu ministrijas atzinumu un Finanšu ministrijas atzinumu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

65.§

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās Rīgas specializētās peldēšanas skolas, Sporta pārvaldes specializētās tenisa skolas un Sporta pārvaldes specializētās vingrošanas skolas likvidāciju"

TA-2748

______________________________________________________

(T.Koķe, A.Matīss, M.Gruškevics, K.Gerhards, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā pieņemto lēmumu par Sporta pārvaldes specializētās vingrošanas skolas likvidāciju, mēneša laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu, kas paredz Ministru kabineta 2007.gada 7.marta rīkojumā Nr.136 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai" minētā nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai bez nosacījumiem.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.434 "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumu par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" saistībām""

TA-2739

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai"""

TA-2746

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"""

TA-2741

______________________________________________________

(A.Matīss, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju mēneša laikā sagatavot normatīvā akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"", paredzot nosacījumu, kas dotu iespēju projekta iesniedzējam pretendēt uz lielāku Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāti, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvo noteikts īpatsvars maznodrošinātās personas.

 

 

69.§

Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2740

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""

TA-2751

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

71.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā"

TA-2752

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ekonomikas ministru Arti Kamparu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā.

 

 

72.§

Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plāna projekts

TA-2754

______________________________________________________

(B.Rozentāle, A.Ploriņš, G.Veismane, M.Segliņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres sniegto informāciju.

2. Atzīmēt, ka Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas rezultātā 2009.gadā tiek iegūta līdzekļu ekonomija 400 000 latu apjomā, kurus novirzīs Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcai, lai tā gada beigās var veikt endoprotezēšanas operācijas, savukārt 2010.gadā ietaupījums būs 2 600 000 miljoni latu.

3. Valsts kancelejai papildināt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija sēdē (prot. Nr.48 57.§) pieņemto Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju" ar jaunu punktu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.444 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plānu".

 

 

73.§

Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā

TA-2755

______________________________________________________

(A.Antonovs, A.Kampars, R.Vējonis, E.Valantis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - budžeta apakšprogramma 41.08.00) ierobežoto finansējumu 2009.gada otrajā pusē, noteikt, ka:

1. Budžeta apakšprogrammas 41.08.00 līdzekļu pārdali veikt:

1.1. Satiksmes ministrijai 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projekta "TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts" pabeigšanai 13 881 160 latu apmērā atbilstoši saņemtajam valsts budžeta līdzekļu pieprasījumam.

1.2. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu uzsākšanai 511 104 latu apmērā, atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem, šādām atbildīgajām nozaru ministrijām:

1.2.2. Tieslietu ministrijai 196 295 latu apmērā;

1.2.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 143 128 latu apmērā;

1.2.4. Izglītības un zinātnes ministrijai 79 407 latu apmērā;

1.2.5. Zemkopības ministrijai 55 835 latu apmērā;

1.2.6. Veselības ministrijai 36 439 latu apmērā.

1.3. Zemkopības ministrijai 2007.-2013.plānošanas perioda Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda programmu ietvaros 12 000 000 latu apmērā atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

1.4. Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu ieviešanai 200 000 latu apmērā atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

1.5. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai 52 430 118 latu apmērā atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem šādā kārtībā un apmērā:

1.5.1. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 2.2.1.3. "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ne vairāk kā 13 844 050 latu apmērā;

1.5.2. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 1.3.1.2. "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ne vairāk kā 1 437 500 latu apmērā;

1.5.3. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.5.2.1. "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" ne vairāk kā 865 304 latu apmērā;

1.5.4. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.4.4.1. "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ne vairāk kā 300 000 latu apmērā;

1.5.5. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" ne vairāk kā 6 344 234 latu apmērā;

1.5.6. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 1.3.1.5. "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts " ne vairāk kā 8 053 600 latu apmērā;

1.5.7. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.3.1.1.5. "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai" ne vairāk kā 1 812 840 latu apmērā;

1.5.8. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.4.1.2.2. "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" ne vairāk kā 201 889 latu apmērā;

1.5.9. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.3.1.3.1. "Darba attiecību un darba drošības likumdošanas uzraudzības pilnveidošana" ne vairāk kā 122 211 latu apmērā;

1.5.10. Labklājības ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.4.1.2.4. "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos" ne vairāk kā 518 384 latu apmērā;

1.5.11. Valsts kancelejas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.5.1.1.1. "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" ne vairāk kā 707 944 latu apmērā;

1.5.12. Valsts kancelejas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.5.1.3.1. "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" ne vairāk kā 2 248 latu apmērā;

1.5.13. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.2.2.1.5. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ne vairāk kā 2 000 000 latu apmērā;

1.5.14. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.2.1.2.1. "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" ne vairāk kā 100 000 latu apmērā;

1.5.15. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.1.2.1.1. "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" ne vairāk kā 275 000 latu apmērā;

1.5.16. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" ne vairāk kā 380 959 latu apmērā;

1.5.17. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.1.1.2. "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās" ne vairāk kā 35 376 latu apmērā;

1.5.18. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" ne vairāk kā 377 656 latu apmērā;

1.5.19. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.2.2.4.2. "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" ne vairāk kā 18 355 latu apmērā;

1.5.20. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 3.1.3.3.2. "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem" ne vairāk kā 158 509 latu apmērā;

1.5.21. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.1.3.1. "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ne vairāk kā 9 249 latu apmērā;

1.5.22. Vides ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 3.5.1.2.2. "Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ne vairāk kā 1 341 048 latu apmērā;

1.5.23. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 3.2.2.1.1. "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ne vairāk kā 1 412 526 latu apmērā;

1.5.24. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.1.4.4. "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" ne vairāk kā 215 876 latu apmērā;

1.5.25. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ne vairāk kā 6 444 848 latu apmērā;

1.5.26. Veselības ministrijas pārziņā esošās apakšaktivitātes 3.1.5.3.1. "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" projektiem, kuros finansējuma saņēmējs ir pašvaldības SIA ne vairāk kā 1 546 191 latu apmērā;

1.5.27. Veselības ministrijas pārziņā esošās apakšaktivitātes 3.1.5.3.1. "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" projektam, kurā finansējuma saņēmējs ir valsts SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ne vairāk kā 1 473 150 latu apmērā;

1.5.28. Kultūras ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.4.3.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide" ne vairāk kā 1 893 227 latu apmērā;

1.5.29. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.2.1.2. "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" ne vairāk kā 85 206 latu apmērā;

1.5.30. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 3.2.1.3.1. "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" ne vairāk kā 452 738 latu apmērā.

2. Labklājības ministrijas pārziņā esošās apakšaktivitātes 3.1.4.1.5. "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem" projektam "Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Reģi" izveide" finansējumu nodrošināt, izmantojot valsts budžeta līdzekļu, kas Labklājības ministrijai 2009.gadā ir piešķirti aktivitātes 3.1.4.2. "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana" projekta "NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām" īstenošanai, ietaupījumu, atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumiem.

3. Veselības ministrijas pārziņā esošās apakšaktivitātes 3.1.5.3.1. "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" projektam "V/a "Latvijas Infektoloģijas centrs"" infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti" un apakšaktivitātes 3.1.5.3.2. "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība" projektam "Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu attīstība VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", veicot infrastruktūras uzlabošanu" un projektam "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" finansējumu nodrošināt, izmantojot valsts budžeta līdzekļu, kas Veselības ministrijai 2009.gadā ir piešķirti aktivitātes 1.3.2.3. "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projektam "Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai", ietaupījumu atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumiem.

4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju budžeta apakšprogrammai 41.08.00, kad saņemta finansējuma atmaksa no Eiropas Komisijas par izdevumiem, kas deklarēti atbilstoši šī protokollēmuma 1.5.1.apakšpunktam.

5. Finanšu ministrijai triju darbdienu laikā informēt Ekonomikas ministriju par šī protokollēmuma 4.punktā noteikto apropriācijas palielinājumu.

6. Ekonomikas ministrijai pēc informācijas saņemšanas atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā noteiktajam pieprasīt no budžeta apakšprogrammas 41.08.00 valsts budžeta līdzekļus šī protokollēmuma 1.5.1. vai 1.5.2.apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm ne vairāk kā 6 155 950 latu apmērā.

7. Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt valsts budžeta līdzekļu pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 1., 2. un 3.punktā noteiktajam atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

74.§

Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar veselības aprūpes iestādēm galvotiem kredītiem"

TA-2738-IP

______________________________________________________

(B.Rozentāle, E.Repše, M.Bičevskis, M.Segliņš, E.Zalāns, K.Āboliņš, A.Ploriņš, A.Kampars, I.V.Lieģis, E.Egle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par turpmāko rīcību ar veselības aprūpes iestādēm galvotiem kredītiem".

2. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas 2010.-2017.gadam ietvaros netiks reorganizētas vai likvidētas, realizēs ļoti nozīmīgas funkcijas ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes sistēmā, un, ka šo funkciju nodrošināšanai pilnīgi noteikti ir nepieciešama valsts galvoto kredītu turpmāka izmantošana plānoto projektu realizācijai.

3. Veselības ministrei divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par valsts galvoto aizdevumu līdzekļu izmantošanu, spēju pildīt uzņemtās valsts galvoto aizdevumu līgumu saistības un iespējamiem risinājumiem, lai to nodrošinātu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.40

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 50Pieņemts: 28.07.2009.
195521
2540
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"