Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.801

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 25.§)

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 14.nr.; 2007, 68.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.55

Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums
bez PVN (Ls)

PVN 21 %
(Ls)

Cena ar PVN
(Ls)

1.

Meža inventarizācijas datu pārbaude izmaiņu izdarīšanai Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma (ar izbraukumu)1

stunda2

5,00

0,003

 5,00

2.

Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktualizētos datus

gab.

10,00

0,003

 10,00

3.

Rakstiskas izziņas izsniegšana, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un (vai) atlases kritērijus

gab.

3,00

0,003

 3,00

4.

Meža veselības stāvokļa pārbaude pēc personas pieprasījuma (izņemot pārbaudi Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanai)1

stunda2

5,00

1,05

6,05

5.

Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma (izņemot iesnieguma pārbaudi apliecinājuma saņemšanai)1

stunda2

3,00

0,63

3,63

6.

Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite pēc medību tiesību lietotāja pieprasījuma1

stunda2

3,00

0,63

3,63

7.

Dokumentu kopēšana (melnbalta):

7.1.

A4 formāts

1 lapa

0,05

0,01

0,06

7.2.

A3 formāts

1 lapa

0,10

0,02

0,12

7.3.

A1 formāts

1 lapa

0,75

0,16

0,91

7.4.

A0 formāts

1 lapa

1,20

0,25

1,45

8.

Krāsaina datorizdruka vai kopija (tostarp ploterizdruka) bez datu sagatavošanas:

8.1.

datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %:

8.1.1.

A3 formāts

1 lapa

1,10

0,23

1,33

8.1.2.

A2 formāts

1 lapa

2,29

0,48

2,77

8.1.3.

A1 formāts

1 lapa

5,17

1,09

6,26

8.1.4.

A0 formāts

1 lapa

8,05

1,69

9,74

8.2.

datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu vairāk nekā par 20 %:

8.2.1.

A4 formāts

1 lapa

1,27

0,27

1,54

8.2.2.

A3 formāts

1 lapa

2,54

0,53

3,07

8.2.3.

A2 formāts

1 lapa

5,17

1,09

6,26

8.2.4.

A1 formāts

1 lapa

10,17

2,14

12,31

8.2.5.

A0 formāts

1 lapa

16,95

3,56

20,51

9.

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde):

9.1.

digitālo teksta datu atlase

stunda2

12,71

2,67

15,38

9.2.

digitālā kartogrāfiskā materiāla atlase no Meža valsts reģistra

stunda2

4,24

0,89

5,13

9.3.

digitālā kartogrāfiskā materiāla noformēšana izdrukai

stunda2

4,24

0,89

5,13

10.

Īslaicīga telpu iznomāšana dažādu pasākumu organizēšanai (piemēram, semināriem, sanāksmēm)

stunda2

7,50

1,58

9,08

11.

Vizuālās prezentācijas tehnikas un cita inventāra iznomāšana (piemēram, projektors, kodoskops, dators, televizors, printeris, magnetofons, laiva, skaņas ''lielgabals'')

1 vienība stundā

2,50

0,53

3,03

12.

Telpu izīrēšana nakšņošanai (vienai personai)

diennakts

7,50

1,56

9,06

13.

Šautuves iznomāšana

stunda2

10,00

2,10

12,10

14.

Transporta izdevumi par pakalpojuma sniedzēja nokļūšanu līdz objektam un atpakaļ

1 km

0,14

0,03

0,17

15.

Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos grupās līdz 20 cilvēkiem1

stunda2

13,30

2,79

16,09

16.

Mežsaimniecisko darbu veikšana mežā ar iepriekšēju situācijas izvērtēšanu (piemēram, cirsmas stigošana, koku dastošana, sēklas koku, ekoloģisko koku izzīmēšana, nākotnes koku izzīmēšana pirms kopšanas cirtēm, cirsmas novērtēšana)1

stunda2

6,00

1,26

7,26

17.

Konsultāciju sniegšana, vienkāršu projektu, izvērtējumu un plānu sagatavošana mežsaimniecības jomā (piemēram, konsultācijas par meža apsaimniekošanu un Eiropas Savienības un Latvijas finansējuma saņemšanas iespējām, hektārmaksājumu projektu iesniegumu sagatavošana Eiropas Savienības un Latvijas finansējuma piesaistei un projektu īstenošanas pārskatu sagatavošana, cirsmas aptuvenās tirgus vērtības noteikšana)1

stunda2

7,70

1,62

9,32

18.

Vidēji sarežģītu projektu, izvērtējumu un plānu sagatavošana mežsaimniecības jomā, mežsaimniecisko darbu uzraudzība (piemēram, hektārmaksājumu un investīciju projektu sagatavošana Eiropas Savienības un Latvijas finansējuma piesaistei, projektu īstenošanas pārskatu sagatavošana, meža inventarizācijas darbi, meža apsaimniekošanas projektu un plānu sagatavošana, atzinuma sagatavošana par mežaudzes atbilstību aizsargājamās teritorijas statusam, dabisko meža biotopu un medņu riestu apsaimniekošanas plāna sagatavošana, tādu meža biotopu vienlaidus inventarizācija mežā, kuriem izveidojams mikroliegums)1

stunda2

13,70

2,88

16,58

19.

Sarežģītu projektu un izvērtējumu sagatavošana, semināru un apmācību sagatavošana un vadīšana (piemēram, investīciju projektu sagatavošana Eiropas Savienības un Latvijas finansējuma piesaistei, projektu īstenošanas pārskatu sagatavošana, lektora pakalpojumi)

stunda2

16,40

3,44

19,84

20.

Meža apsaimniekošanas pakalpojumi1

 gab.

Imp = (Hizm1 x S1) + (Hizm2 x S2) + ... + (Hizmn x Sn) + ((Lizm + Mizm) x k)4

PVN 21 %

Imp + PVN 21 %

21.

Pakalpojumi meža īpašnieku un citu interesentu apmācībā - tematisku apmācības kursu un semināru organizēšana1

 gab.

Imp = (Hizm1 x S1) + (Hizm2 x S2) + ... + (Hizmn x Sn) + ((Lizm + Mizm) x k)4

PVN 21 %

Imp + PVN 21 %

22.

Atzinuma sagatavošana par mežaudzes bioloģisko vērtību (piemēram, īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinuma sagatavošana par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu)

atzinums

25,00

5,25

30,25

23.

Meža sēklu kvalitātes pārbaude (tests):

23.1.

parastā priede, parastā egle, citas egles, menzīsa duglāzija, lapegļu sugas un to hibrīdi, tūjas:

23.1.1.

pilna analīze5

tests

3,00

0,63

3,63

23.1.2.

dīgtspēja

tests

1,70

0,36

2,06

23.1.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,00

0,21

1,21

23.2.

baltegļu sugas, citas priedes:

23.2.1.

pilna analīze5

tests

3,30

0,69

3,99

23.2.2.

dīgtspēja

tests

2,00

0,42

2,42

23.2.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,00

0,21

1,21

23.3.

kārpainais bērzs, pūkainais bērzs:

23.3.1.

pilna analīze5

tests

3,30

0,69

3,99

23.3.2.

dīgtspēja

tests

1,50

0,32

1,82

23.3.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,50

0,32

1,82

23.4.

melnalksnis, baltalksnis, parastā goba, parastā vīksna, ceriņu sugas:

23.4.1.

pilna analīze5

tests

2,80

0,59

3,39

23.4.2.

dīgtspēja

tests

1,50

0,32

1,82

23.4.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,00

0,21

1,21

23.5.

parastais osis, citi oši, parastā kļava, citas kļavas, parastā liepa, citas liepas:

23.5.1.

pilna analīze5

tests

3,60

0,76

4,36

23.5.2.

dzīvotspēja

tests

2,30

0,48

2,78

23.5.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,00

0,21

1,21

23.6.

parastais ozols, citi ozoli, zirgkastaņu sugas:

23.6.1.

pilna analīze5

tests

3,30

0,69

3,99

23.6.2.

dīgtspēja

tests

2,00

0,42

2,42

23.6.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,00

0,21

1,21

23.7.

parastā apse, papeļu sugas, vītolu sugas:

23.7.1.

pilna analīze5

tests

3,30

0,69

3,99

23.7.2.

dīgtspēja

tests

1,00

0,21

1,21

23.7.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,50

0,32

1,82

23.7.4.

mitrums

tests

0,50

0,11

0,61

23.8.

pīlādžu sugas, meža bumbiere, mežābele, parastais skābardis, saldais ķirsis, parastā ieva, citas ievas un citas sugas:

23.8.1.

pilna analīze5

tests

4,00

0,84

4,84

23.8.2.

dzīvotspēja

tests

2,70

0,57

3,27

23.8.3.

sēklu un sugas tīrība

tests

1,00

0,21

1,21

24.

Meža koku un krūmu vidējā sēklu parauga noņemšana1

paraugs

6,19

1,31

7,50

Piezīmes.

 

1 Maksa par pakalpojumu norādīta bez transporta izmaksām. Transporta izmaksas aprēķina atbilstoši nobrauktajiem kilometriem no virsmežniecības, mežniecības vai citas Valsts meža dienesta struktūrvienības (apakšstruktūrvienības) līdz objektam un no objekta uz virsmežniecību, mežniecību vai citu Valsts meža dienesta struktūrvienību (apakšstruktūrvienību) saskaņā ar šā pielikuma 14.punktu.

2 Ja izcenojums pamatojas uz laika mērvienību, pakalpojuma sniedzējs par maksas pakalpojumu sastāda aktu, kurā norāda kopējo pakalpojuma sniegšanas laiku. Aktu paraksta pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma ņēmējs.

3 Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

4 Līgumcenu nosaka atbilstoši pasūtītāja tehniskajai specifikācijai, darba uzdevumam vai apstiprinātajai apmācības programmai un pakalpojuma sniedzēja sagatavotajai tāmei.

Līgumcenu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Imp = (Hizm1 x S1) + (Hizm2 x S2) + ... + (Hizmn x Sn) + ((Lizm + Mizm) x k), kur

Imp - maksas pakalpojuma izcenojums (Ls);

Hizm - Valsts meža dienesta darbinieku veikto darbu izcenojums stundā (Ls), kuru nosaka saskaņā ar šā pielikuma 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minēto izcenojumu;

S - Valsts meža dienesta darbinieku veikto darbu apjoms (stundu skaits);

Lizm - līgumpartneru veikto darbu (sniegto pakalpojumu) izmaksas (Ls) atbilstoši izmaksu tāmei;

Mizm - ar materiālu iegādi saistītās izmaksas (Ls) atbilstoši izmaksu tāmei;

k - 1,1 - administratīvās izmaksas 10 % apmērā no līgumpartneru veikto darbu (sniegto pakalpojumu) izmaksām un ar materiālu iegādi saistītajām izmaksām.

5 Veicot parauga pilnu analīzi, nosaka sugas un sēklu tīrību (tīro sēklu masas īpatsvaru procentos), tīro sēklu dīgtspēju vai dzīvotspēju (procentos), 1000 tīru sēklu masu, dīgtspējīgo vai dzīvotspējīgo sēklu skaitu kilogramā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 801Pieņemts: 21.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195367
29.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"