Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.680

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 42.§)
Noteikumi par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju

Noteikumi nosaka Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju (1., 2. un 3.pielikums).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.680
Aizkraukles rajona pašvaldības institūcijas

Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:

1. Aizkraukles novads

2. Jaunjelgavas novads

3. Kokneses novads

4. Neretas novads

5. Pļaviņu novads

6. Skrīveru novads

Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība – Aizkraukles novada dome.

Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

institūcijas veids
(piemēram, iestāde, struktūrvienība, kapitālsabiedrība)

institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, atrašanās vieta
(adrese)

institūcijas kompetence

institūcijas finansējuma apjoms un avots rajona pašvaldības budžetā 2008.gadā

cita būtiska informācija

kad plāno nodot (datums)

kurai vietējai pašvaldībai vai plānošanas reģionam nodod

institūcijas, kuras izbeidz savu darbību (datums)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Kapitālsabiedrība

Aizkraukles rajona SIA “Komunālo uzņēmumu kombināts”,

reģ. Nr.48703000438, Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle

Atkritumu apsaimniekošana, labiekārtošana

Pamatkapitāls

71 323 lati,

100 % rajona padomes kapitāla daļas

2009.gada 30.septembris

Aizkraukles novada pašvaldībai

2.

Kapitālsabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles ATU”,

reģ. Nr.48703001289,

Rūpniecības iela 1C, Aizkraukle

Pasažieru pārvadājumi

Pamatkapitāls

493 591 lats,

100 % rajona padomes kapitāla daļas

2009.gada 30.septembris

Aizkraukles novada pašvaldībai

3.

Kapitālsabiedrība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles slimnīca”

Reģ. Nr. 40003255337, Bērzu iela 5, Aizkraukle

Veselības un sociālā aprūpe

Neretas filiālei sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai

30 385 lati, no tiem rajona padomes dotācija

21 500 latu, savstarpējie norēķini

8 885 lati

Pamatkapitāls

735 996 lati,

100 % rajona padomes kapitāla daļas (KD)

2009.gada 31.jūlijs

Aizkraukles novada pašvaldībai ar nosacījumu, ka Aizkraukles novada pašvaldība bez atlīdzības nodod Neretas novada pašvaldībai īpašumus, kas atrodas Rīgas ielā 6, Neretā, – līdz 2009.gada 31.augustam: 1) zemesgabalu (kadastra apzīmējums 3270 007 0361) 1,2273 ha; 2) nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 001);

3) nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 002);

4) palīgēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 003);

5) nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 004);

6) palīgēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 005);

7) palīgēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 006);

8) palīgēku (kadastra apzīmējums 3270 007 0361 007)

4.

Iestāde

Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūra “Skrīveru sociālās aprūpes centrs”,

reģ. Nr.90001689793,

“Ziedugravas”,

Skrīveru pagasts

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi rajona iedzīvotājiem

406 012 latu, no tiem rajona padomes dotācija

185 850 latu, maksas pakal­pojumi (pensija, savstarpējie norēķini)

219 700 latu, pārējie ieņēmumi

462 lati

Rajona padomes investīcijas infrastruktūrā

300 637 lati

2009.gada 30.novembris

Skrīveru novada

pašvaldībai

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.680
Aizkraukles rajona pašvaldības nekustamie īpašumi

Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:

1. Aizkraukles novads

2. Jaunjelgavas novads

3. Kokneses novads

4. Neretas novads

5. Pļaviņu novads

6. Skrīveru novads

Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība – Aizkraukles novada dome.

Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

nekustamie īpašumi
(piemēram, zeme, ēkas) – adrese, kadastra numurs

kādam mērķim izmanto (piemēram, iestādei, struktūrvienībai, citai institūcijai)

reģistrēts (reģistrācijas datums, nodalījuma numurs)/
nav reģistrēts zemesgrāmatā, apgrūtinājumi

kurai vietējai pašvaldībai nodod

kad plāno nodot

1

2

3

4

5

6

1.

Zemesgabals 11,55 ha platībā (kadastra Nr. 3282 006 0003), “Ziedugravas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles rajons, un uz zemesgabala esošās ēkas:

1.1. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 001);

1.2. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 002);

1.3. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 003);

1.4. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 004);

1.5. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 005);

1.6. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 006);

1.7. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 007);

1.8. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 008);

1.9. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 009);

1.10. nedzīvojamā ēka – kantoris (kadastra Nr. 3282 006 0003 010);

1.11. nedzīvojamā ēka – noliktava (kadastra Nr. 3282 006 0003 011);

1.12. nedzīvojamā ēka – noliktava (kadastra Nr. 3282 006 0003 012);

1.13. dzīvojamā māja (kadastra Nr. 3282 006 0003 013);

1.14. nedzīvojamā ēka – šķūnis (kadastra Nr. 3282 006 0003 014);

1.15. nedzīvojamā ēka – malkas noju­me (kadastra Nr. 3282 006 0003 015);

1.16. nedzīvojamā ēka – kapliča/morgs (kadastra Nr. 3282 006 0003 016);

1.17. nedzīvojamā ēka – šķūnis (kadastra Nr. 3282 006 0003 017);

1.18. nedzīvojamā ēka – hidrofors (kadastra Nr. 3282 006 0003 018);

1.19. nedzīvojamā ēka – garāžas (kadastra Nr. 3282 006 0003 019);

1.20. nedzīvojamā ēka – šķūnis (kadastra Nr. 3282 006 0003 020);

1.21. nedzīvojamā ēka – kūts (kadastra Nr. 3282 006 0003 021);

1.22. nedzīvojamā ēka – šķūnis (kadastra Nr. 3282 006 0003 022)

Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūra “Skrīveru sociālās aprūpes centrs”

13.12.2006., Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa,
Skrīveru pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.4

Skrīveru novada pašvaldībai

2009.gada 30.novembris

2.

Zemesgabals 2,14 ha platībā (kadastra Nr. 3282 006 0057), “Ziedulejas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles rajons

Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūra “Skrīveru sociālās aprūpes centrs”

15.10.2008., Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļa,

Skrīveru pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0044 5875

Skrīveru novada pašvaldībai

2009.gada 30.novembris

3.

1/4 domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.3 60,2 m2 platībā
un dzīvokļa īpašumam piederošās 602/40635 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, Rēzeknes iela 30–3, Preiļi, Preiļu novads,
Preiļu rajons, LV-5301 (kadastra Nr. 7601 900 0782)

Likvidējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavas Slimokase”

03.02.2009., Preiļu zemesgrāmatu nodaļa,

Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1831-A-3

Aizkraukles novada pašvaldībai

2009.gada

1.septembris

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.680
Aizkraukles rajona pašvaldības saistības

Rajona teritorijā izveidotie (izveidojamie) novadi, republikas pilsētas:

1. Aizkraukles novads

2. Jaunjelgavas novads

3. Kokneses novads

4. Neretas novads

5. Pļaviņu novads

6. Skrīveru novads

Atbilstoši Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajai daļai noteiktā vietējā pašvaldība – Aizkraukles novada dome.

I. Aizņēmumi

1.tabula

Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

aizņēmuma mērķis (saskaņā ar noslēgto līgumu)

aizdevējs

līguma noslēgšanas datums

saistību apmērs uz 31.12.2008.
(latos) –
pamatsumma/ procenti/kopā

kurai pašvaldībai (pašvaldībām) nodod

aizņēmuma daļas parāds 31.12.2008.
(latos),
segs 2009.g., pamatsumma/ procenti

kad plāno nodot (datums)

pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā persona, no kuras budžeta tiks segts saistību apmērs atbilstoši plānotajam atmaksas grafikam līdz saistību nodošanai (8.ailē norādītajam datumam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Aizkraukles rajona slimnīcas rekonstrukcija

Valsts kase

10.06.2002.

108 916/

7 415/

116 331

Aizkraukles

novada pašvaldībai

116 331,

segs 2009.g. –

31 116/ 3 596

2009.gada 30.oktobris

Aizkraukles

rajona pašvaldība

2.

Aizkraukles rajona slimnīcas renovācijas un energoefektivitātes projekta 2.kārtas īstenošana

Valsts kase

09.06.2004.

178 654/

21 222/

199 876

Aizkraukles

novada pašvaldībai

199 876,

segs 2009.g. –

28 956/ 6 283

2009.gada 30.oktobris

Aizkraukles

rajona pašvaldība

3.

Aizkraukles rajona pašvaldības aģentūras “Skrīveru sociālās aprūpes centrs” jaunās ēkas būvniecība

Valsts kase

06.07.2005.

598 800/

186 090/

784 890

Skrīveru novada pašvaldībai

784 890,

segs 2009.g. –

36 800/ 22 116

2009.gada 30.novembris

Aizkraukles

rajona pašvaldība

Pavisam:

886 370/

214 727/

1 101 097

1 101 097,

segs 2009.g. –

96 872/ 31 995,

kopā 972 230

II. Galvojumi

2.tabula

Nr.
p.k.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

galvojuma mērķis
(saskaņā ar noslēgto līgumu)

aizdevējs

līguma noslēgšanas datums

saistību apmērs uz 31.12.2008. (latos) – pamatsumma/ procenti/kopā

kurai pašvaldībai (pašvaldībām) nodod

pašvaldības pārņemto saistību apmērs

kad plāno nodot (datums)

pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā persona, kura atbild par galvojuma saistību izpildi līdz saistību nodošanai (8.ailē norādītajam datumam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Galvojuma līgums SIA “Aizkraukles slimnīca” kredītam Aizkraukles rajona slimnīcas diagnostikas iekārtu iegādei

Hansabanka

28.04.2006.

158 457/

80/

158 537

Aizkraukles

novada pašvaldībai

158 537

2009.gada 30.oktobris

Aizkraukles

rajona pašvaldība

2.

Galvojuma līgums SIA “Aizkraukles slimnīca” līzingam

Aizkraukles slimnīcas datortomogrāfa modernizācijai

Hansa

Līzings SIA

17.09.2008.

238 874/

54 604/

293 478

Aizkraukles

novada pašvaldībai

293 478

2009.gada 30.oktobris

Aizkraukles

rajona pašvaldība

Kopā:

452 015

452 015

III. Citas ilgtermiņa saistības

3.tabula

Nr. p.k.

Konstatējošā daļa

Lēmumu daļa

citu ilgtermiņa saistību mērķis

dokuments, kurā noteiktas citas ilgtermiņa saistības

dokumenta numurs, datums

saistību apmērs uz 31.12.2008.

kurai pašvaldībai (pašvaldībām) nodod

pašvaldības pārņemto saistību apmērs

kad plāno nodot (datums)

pašvaldība vai publisko tiesību juridiskā persona, no kuras budžeta tiks segts saistību apmērs atbilstoši plānotajam atmaksas grafikam līdz saistību nodošanai (8.ailē norādītajam datumam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Autolīzings

Toyota Avensis Sedam

(Skrīveru aprūpes centrs)

SEB Unilīzinga nomas līgums

Nr.G025083,

14.02.2007.

9 194

Skrīveru novada pašvaldībai

9 194

2009.gada 30.novembris

Aizkraukles

rajona pašvaldība

Kopā:

9 194

9 194

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Aizkraukles rajona pašvaldības reorganizāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 680Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 11.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 10.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
194687
11.07.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"