Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 3. oktobra noteikumus Nr. 221 "Valūtu tirdzniecības sabiedrību reģistrēšanas, informācijas sniegšanas un valūtu tirdzniecības prasību nodrošināšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.36

Rīgā 2009.gada 13.maijā
Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 11. panta pirmo un otro daļu,
23.1 panta pirmo daļu un otrās daļas 1. punkta b) apakšpunktu
un 39. panta otro daļu
(LB 11.10.2021. noteikumu Nr. 200 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai (tālāk tekstā – licence);

1.2. prasības kapitālsabiedrībām ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai;

1.3. kapitālsabiedrību, kuras saņēmušas licenci, darbības kontroles kārtību;

1.4. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas darbības kārtību;

1.5. kārtību, kādā tiek piemērotas administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumi, ja tiek pārkāpti normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un starptautiskajās un Latvijas Republikas nacionālajās sankcijās (tālāk tekstā – sankcijas) noteikto ierobežojumu izpildes jomā.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr. 59; LB 30.10.2017. noteikumiem Nr. 157; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

2. Noteikumi neattiecas uz krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm. Šo noteikumu izpratnē kredītiestāde ir Latvijas Republikā un citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle.

3. Licencēšanas mērķis ir nodrošināt speciālo prasību izpildi, kas izvirzītas ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai kā finanšu pakalpojumam, t.sk. klientu fiziskās drošības un darījumu konfidencialitātes jomā, patērētāju tiesību ievērošanas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā, kā arī nodrošināt Latvijas Republikas finanšu darījumu tirgus reputāciju komercdarbības jomā, kas saistīta ar ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.

(Grozīts ar LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175)

4. Licenci izsniedz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai kapitālsabiedrībai.

5. Licence dod tiesības veikt ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu komercdarbības veidā.

6. Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu komercdarbības veidā Latvijas Republikā drīkst uzsākt tikai pēc licences saņemšanas.

7. Katrai kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai tiek izsniegta atsevišķa licence. Licenci aizliegts nodot citai kapitālsabiedrībai.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

8. Licenci izsniedz elektroniskā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, tajā norādot:

8.1. licences numuru;

8.2. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

8.3. ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietas adresi;

8.4. licences izsniegšanas datumu un vietu;

8.5. licences spēkā stāšanās datumu.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

9. Licenci paraksta Latvijas Bankas licencēšanas komitejas priekšsēdētājs.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

10. Izsniegtās licences tiek reģistrētas licenču reģistrā, ko uztur Latvijas Bankas licencēšanas komiteja.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

11. Par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu kapitālsabiedrība maksā valsts nodevu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Kapitālsabiedrības dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja un prokūrista maiņas saskaņošana tiek veikta bez maksas.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

12. Latvijas Banka nodrošina informācijas par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm, kā arī tām licencēm, kuru izmantošana pārtraukta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, publiskošanu Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

II. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja

(Nodaļas nosaukums grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

13. Licenci izsniedz, pārreģistrē, aptur, atjauno un anulē Latvijas Bankas licencēšanas komiteja, kuras sastāvu apstiprina Latvijas Bankas padome. Latvijas Bankas licencēšanas komiteju vada Latvijas Bankas padomes loceklis.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187; LB 11.10.2021. noteikumiem Nr. 200)

14. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas sastāvā ir komitejas priekšsēdētājs, komitejas priekšsēdētāja vietnieks un pieci komitejas locekļi.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187; LB 27.06.2022. noteikumiem Nr. 212)

15. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas uzdevumi:

15.1. izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu vai anulēšanu un tam pievienotos dokumentus un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.1.1 izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanu un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.2. izskatīt kapitālsabiedrības iesniegumu par tās dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.3. nodrošināt normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā un citu ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu regulējošo normatīvo aktu izpildes kontroli, izskatīt informāciju par pārkāpumiem kapitālsabiedrības darbībā un pieņemt attiecīgu lēmumu;

15.4. izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības par pārkāpumiem ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietās un pieņemt attiecīgu lēmumu.

(Grozīts ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

16. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas sēdi sasauc un vada komitejas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā, komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

17. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

18. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri komitejas locekļi, ieskaitot komitejas priekšsēdētāju vai komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja sēdēs balso atklāti un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

III. Dokumentu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

19. Kapitālsabiedrība iesniegumu licences izsniegšanai, pārreģistrēšanai vai anulēšanai, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanai vai atsākšanai, automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanai, kā arī kapitālsabiedrības dalībnieka, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņai un tam pievienotos dokumentus iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komitejā.

(Grozīts ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

20. Kapitālsabiedrības iesniegums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad Latvijas Bankas licencēšanas komiteja saņēmusi atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu iesniegumu un visus šajos noteikumos minētos attiecīgā lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šajos noteikumos minētie attiecīgā lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Latvijas Bankas licencēšanas komiteja par to rakstiski paziņo kapitālsabiedrībai un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

21. Latvijas Bankas licencēšanas komitejai ir tiesības pieprasīt kapitālsabiedrībai sniegt informāciju vai veikt darbības, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

22. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja lēmumus pieņem šādos termiņos:

22.1. par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem – divu mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Latvijas Bankas licencēšanas komiteja  to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem, par to rakstiski paziņojot kapitālsabiedrībai;

22.2. par pārbaudes rezultātiem, t.sk. šo noteikumu 62.2 punktā minēto lēmumu, – četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pārbaudes akta sagatavošanas dienas;

22.3. šo noteikumu 62.1 punktā minēto lēmumu – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos termiņos.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

22.1 Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija un šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētos lēmumus nav iespējams pieņemt četru mēnešu laikā, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt ar Latvijas Bankas padomes motivētu lēmumu, par to paziņojot kapitālsabiedrībai.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

23. (Svītrots ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

24. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas lēmums, ja tajā nav noteikts citādi, stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots kapitālsabiedrībai.

(LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

25. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas lēmumu kapitālsabiedrība var apstrīdēt Latvijas Bankas padomē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzot Latvijas Bankas licencēšanas komitejā.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

IV. Prasības licences pretendentam un licencētai kapitālsabiedrībai

26. Prasības kapitālsabiedrībai, kura vēlas saņemt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai, un licencētai kapitālsabiedrībai licences darbības termiņā:

26.1. kapitālsabiedrība ir reģistrēta komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

26.2. kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

26.3. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (tālāk tekstā – patiesais labuma guvējs), pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists nav krimināli sodīts vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta;

26.4. kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists pēdējā gada laikā nav divas reizes administratīvi sodīts par komercdarbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem vai viņam nav noteikts aizliegums veikt komercdarbību;

26.5. kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūcijas pārstāvis vai prokūrists pēdējo triju gadu laikā nav divas reizes sodīts par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā;

26.6. kapitālsabiedrības ieceltais par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanu kapitālsabiedrībā atbildīgais darbinieks, t.sk. augstākās vadības loceklis, minētā likuma izpratnē (tālāk tekstā – atbildīgais darbinieks) atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

(Grozīts ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175)

V. Licences izsniegšanas kārtība

27. Kapitālsabiedrība licences saņemšanai iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu (1. pielikums vai 2. pielikums), norādot:

27.1. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu);

27.2. kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā kapitālsabiedrība reģistrēta;

27.3. kapitālsabiedrības juridisko adresi;

27.4. kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

27.5. pievienotos dokumentus.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

28. Pirmās licences saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība šo noteikumu 27. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

28.1. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona);

28.2. kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas;

28.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;

28.3.1 ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku;

28.4. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

28.5. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

28.5.1 ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

28.6. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību:

28.6.1. par kapitālsabiedrību – no Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā Sodu reģistra (tālāk tekstā – Sodu reģistrs);

28.6.2. par šo noteikumu 28.2. un 28.3.1 apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, – no Sodu reģistra;

28.6.3. par šo noteikumu 28.2. un 28.3.1 apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas, – no ārzemnieka mītnes zemes un rezidences valsts vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175)

29. Pirmās licences saņemšanai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība šo noteikumu 27. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

29.1. kapitālsabiedrības statūtu kopiju;

29.2. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu;

29.3. ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem;

29.4. kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas;

29.5. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus;

29.5.1 ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku;

29.6. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

29.7. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

29.7.1 ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

29.8. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību:

29.8.1. par kapitālsabiedrību – no Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas;

29.8.2. par šo noteikumu 29.4.  un 29.5.1 apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi, vai Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas, – no Sodu reģistra;

29.8.3. par šo noteikumu 29.4. un 29.5.1 apakšpunktā minētajām personām, ja šīs personas ir ārzemnieki vai ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas, – no ārzemnieka mītnes zemes un rezidences valsts vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas;

29.9. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotu izziņu par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas;

29.10. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdotu izziņu par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi no attiecīgās valsts kompetentās valsts institūcijas.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175)

30. Kapitālsabiedrība, kurai jau ir licence un kura vēlas saņemt licenci jaunai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai, iesniedz Latvijas Bankā šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu licences saņemšanai un pievieno tam:

30.1. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

30.2. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

30.3. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

31. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

31.1. pārbauda, vai kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists un atbildīgais darbinieks atbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu;

31.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā;

31.3. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

31.4. pieprasa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ziņas par kapitālsabiedrības reģistrāciju, juridisko adresi, kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu, patiesajiem labuma guvējiem, pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem, izņemot šo noteikumu 30. punktā minēto gadījumu;

31.5. pārbauda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atbilstību šo noteikumu prasībām;

31.6. pārbauda, vai kapitālsabiedrība samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

31.7. pieņem lēmumu izsniegt licenci vai atteikt tās izsniegšanu.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

32. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu atteikt licences izsniegšanu, ja:

32.1. kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists un atbildīgais darbinieks neatbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām;

32.2. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām;

32.3. kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā;

32.4. kapitālsabiedrība nav samaksājusi valsts nodevu licences izsniegšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

32.5. kapitālsabiedrība vai tās dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists ir bijis vai ir tādas kapitālsabiedrības dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists, kurai gada laikā pirms šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas anulētas visas licences;

32.6. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai šai kapitālsabiedrībai gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas ir anulēta licence par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

32.7. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas vietai ir spēkā šai vai citai kapitālsabiedrībai izsniegta licence.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 24.01.2013. noteikumiem Nr. 96; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

33. Latvijas Bankas licencēšanas komitejai ir tiesības pieņemt lēmumu atteikt licences izsniegšanu, ja:

33.1. kapitālsabiedrība ir divas reizes vai vairāk reižu administratīvi sodīta par komercdarbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

33.1.1 kapitālsabiedrība ir divas reizes vai vairāk reižu sodīta par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā;

33.2. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā neveic darbības vai nesniedz informāciju, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai;

33.3. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

34. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

35. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

36. Ja licences darbības laikā šo noteikumu 28.1.–28.4. apakšpunktā vai 29.1.–29.6. apakšpunktā minētajos dokumentos tiek veikti grozījumi vai kāds no dokumentiem zaudē spēku, kapitālsabiedrībai ir pienākums par to informēt Latvijas Bankas licencēšanas komiteju, iesniedzot grozījumus apliecinošus dokumentus vai jaunus dokumentus 10 dienu laikā no dienas, kad veikti grozījumi vai dokuments zaudējis spēku.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

VI. Licences pārreģistrēšanas kārtība

37. Licenci pārreģistrē, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atrašanās vietai.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

38. Lai pārreģistrētu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komitejai šo noteikumu 27. punktā minēto iesniegumu, kam pievieno:

38.1. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

38.2. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota kases operāciju kabīne – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

38.3. ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā izvietota automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta – Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

39. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

40. (Svītrots ar LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88)

41. (Svītrots ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165)

42. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

42.1. pārbauda ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atbilstību šo noteikumu prasībām;

42.2. pārbauda, vai kapitālsabiedrība samaksājusi valsts nodevu licences pārreģistrēšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

42.2.1 pārbauda, vai kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu;

42.3. pieņem lēmumu par licences pārreģistrēšanu vai pārreģistrēšanas atteikšanu.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr. 118; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

43. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu atteikt licences pārreģistrēšanu, ja:

43.1. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām;

43.2. kapitālsabiedrība nav samaksājusi valsts nodevu licences pārreģistrēšanai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

43.3. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā neveic darbības vai nesniedz informāciju, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai;

43.4. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

43.5. šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai šai kapitālsabiedrībai gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas ir anulēta licence par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

43.5.1 šo noteikumu 27. punktā minētajā iesniegumā norādītajai ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas vietai ir spēkā šai vai citai kapitālsabiedrībai izsniegta licence;

43.6. kapitālsabiedrībai ir nodokļu parādi.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 24.01.2013. noteikumiem Nr. 96; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

44. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

45. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

VII. Licences pārrakstīšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

46. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

47. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

48. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

49. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

50. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

51. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

VIII. Kapitālsabiedrības dalībnieka vai pārvaldes institūciju pārstāvja maiņas saskaņošanas kārtība

52. Pirms dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņas kapitālsabiedrība saskaņo šo maiņu ar Latvijas Bankas licencēšanas komiteju.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

53. Lai saskaņotu šo maiņu, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komitejai iesniegumu brīvā formā, kuram pievieno:

53.1. attiecīgā dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, jaunā pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista personu apliecinoša dokumenta kopiju;

53.2. ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izsniegtu izziņu par šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību:

53.2.1. ja šī persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona – no Sodu reģistra;

53.2.2. ja šī persona ir ārzemnieks vai ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona, – no ārzemnieka mītnes zemes un rezidences valsts vai tās valsts, kurā reģistrēta juridiskā persona, kompetentās valsts institūcijas;

53.3. citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kapitālsabiedrība – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas Sodu reģistra un valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās valsts institūcijas izdotu izziņu par šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās personas kriminālo un administratīvo sodāmību.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr. 59; LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 25.05.2012. noteikumiem Nr. 88; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

54. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pēc kapitālsabiedrības iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu vai maiņas atteikšanu.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

55. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu atteikt dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu, ja:

55.1. attiecīgais dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, jaunais pārvaldes institūciju pārstāvis vai prokūrists neatbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām;

55.2. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā nesniedz informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

55.3. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

VIII.1 Automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanas saskaņošana

(Nodaļa LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

55.1 Izņemot gadījumus, kad automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošana saskaņota, saņemot licenci, kapitālsabiedrība saskaņo automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanu ar Latvijas Bankas licencēšanas komiteju.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

55.2 Lai saskaņotu automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanu, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komitejai iesniegumu brīvā formā, kuram pievieno:

55.21. telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi;

55.22. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopiju, uzrādot oriģinālu.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

55.3 Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pēc šo noteikumu 55.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

55.31. pārbauda automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas un tās izvietošanas vietas atbilstību šo noteikumu un citu šo iekārtu darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

55.32. pieņem lēmumu par automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanas saskaņošanu.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

55.4 Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu atteikt automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanu, ja:

55.41. kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā nesniedz informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

55.42. automatizēta ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārta vai tās izvietošanas vieta neatbilst šo noteikumu un citu šo iekārtu darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

55.5 Ja tiek pārtraukta automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošana, kapitālsabiedrībai ir pienākums par to informēt Latvijas Bankas licencēšanas komiteju 10 dienu laikā no dienas, kad pārtraukta iekārtas izmantošana. Ja pārtraukta ne tikai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošana, bet arī ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana attiecīgajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, kapitālsabiedrība informē Latvijas Bankas licencēšanas komiteju šo noteikumu 87. punktā noteiktajā kārtībā.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

55.6 Ja kapitālsabiedrība vēlas atsākt automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanu, tā Latvijas Bankas licencēšanas komitejai iesniedz attiecīgu iesniegumu brīvā formā, informējot par automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas izmantošanas atsākšanas dienu.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

IX. Licences apturēšanas kārtība

56. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem aizliegt kapitālsabiedrībai veikt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, apturot ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču darbību, ja kapitālsabiedrība:

56.1. pārtraukusi darbību ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā ilgāk par 30 dienām un par to nav rakstiski informējusi Latvijas Bankas licencēšanas komiteju;

56.2. atzīstama par tādu kapitālsabiedrību, kuras dalībnieks līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvis, prokūrists vai atbildīgais darbinieks neatbilst šo noteikumu 26.3.–26.6. apakšpunkta prasībām;

56.3. nesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komitejas pieprasītos dokumentus un informāciju kapitālsabiedrības pārbaudes veikšanai;

56.4. reģistrējusi kapitālsabiedrības dalībnieka līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs, pārvaldes institūciju pārstāvja vai prokūrista maiņu bez iepriekšēja Latvijas Bankas licencēšanas komitejas  saskaņojuma;

56.5. neveic normatīvajos aktos paredzētos nodokļu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un nodevu maksājumus.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr. 59; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

57. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem aizliegt kapitālsabiedrībai veikt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, apturot ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču darbību, ja kapitālsabiedrība:

57.1. neievēro normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā un iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentu prasības;

57.1.1 neievēro normatīvo aktu prasības fizisko personu datu apstrādes jomā;

57.1.2 neievēro Euro ieviešanas kārtības likuma prasības;

57.2. nesniedz ziņas par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu Latvijas Bankai šo noteikumu 86. punktā noteiktajā termiņā;

57.3. nav iesniegusi Latvijas Bankas licencēšanas komitejai dokumentu, kurā veikti grozījumi, atbilstoši šo noteikumu 36. punkta prasībām;

57.4. neievēro citas šo noteikumu prasības.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr. 118; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

58. Ja kapitālsabiedrība novērsusi pārkāpumus un sniegusi pieprasīto informāciju, Latvijas Bankas licencēšanas komiteja lemj attiecīgi par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču darbības atjaunošanu.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

X. Licences anulēšanas kārtība

59. Latvijas Bankas licencēšanas komiteja pieņem lēmumu par licences vai visu licenču anulēšanu, ja:

59.1. (svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173);

59.2. kapitālsabiedrība divu mēnešu laikā kopš licences saņemšanas nav uzsākusi ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu licencē norādītajā adresē;

59.3. kapitālsabiedrība Latvijas Bankas licencēšanas komitejai iesniegusi iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci;

59.4. kapitālsabiedrība pasludināta par maksātnespējīgu vai likvidēta un par to izdarīts ieraksts komercreģistrā;

59.5. (svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173);

59.6. ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana licencē norādītajā adresē nenotiek ilgāk par laika periodu, uz kādu saskaņā ar šiem noteikumiem pārtraucama ārvalstu valūtu pirkšana un pārdošana;

59.7. licences darbība apturēta ar Latvijas Bankas licencēšanas komitejas lēmumu un kapitālsabiedrība noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus, kuru dēļ licence apturēta, un nav sniegusi Latvijas Bankas Licencēšanas komitejas pieprasīto informāciju.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

60. Latvijas Bankas licencēšanas komitejai ir tiesības lemt par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas licences vai visu licenču anulēšanu, ja:

60.1. kapitālsabiedrība neievēro šo noteikumu prasības;

60.2. kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā un iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentu prasības;

60.3. kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

60.4. kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības komercdarbības jomā;

60.4.1 kapitālsabiedrība neievēro normatīvo aktu prasības fizisko personu datu apstrādes jomā;

60.4.2 kapitālsabiedrība neievēro Euro ieviešanas kārtības likuma prasības;

60.5. kapitālsabiedrības kases operāciju kabīnē atklātas viltotas naudas zīmes vai kapitālsabiedrība izsniegusi klientam viltotas vai no apgrozības izņemtas naudas zīmes;

60.6. kapitālsabiedrība Latvijas Bankai sniegusi nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr. 118; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

61. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

62. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

X.1 Administratīvo sankciju par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā piemērošanas kārtība

(Nodaļa LB 16.07.2019. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

62.1 Latvijas Bankas licencēšanas komitejai, neskarot šo noteikumu 57.1. un 60.2. apakšpunktā paredzētās tiesības, par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā attiecībā uz kapitālsabiedrību, kura saņēmusi licenci, ir tiesības piemērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

(LB 16.07.2019. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

62.2 Latvijas Bankas licencēšanas komitejai, neskarot šo noteikumu 57.1. un 60.2. apakšpunktā paredzētās tiesības, par normatīvo aktu pārkāpumiem sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes jomā attiecībā uz kapitālsabiedrību, kura saņēmusi licenci, ir tiesības piemērot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās administratīvās sankcijas un uzraudzības pasākumus.

(LB 16.07.2019. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

XI. Licencēto kapitālsabiedrību darbību regulējošās prasības

63. Kapitālsabiedrība šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju par tai izsniegto licenci izvieto attiecīgajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā klientam redzamā vietā un kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē (ja tāda ir).

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

64. Kapitālsabiedrībai ir atļauts ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā veikt cita veida komercdarbību, ja tā neapdraud šajos noteikumos noteiktā licencēšanas mērķa sasniegšanu un normatīvo aktu prasību attiecībā uz ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu izpildi.

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)

65. Kapitālsabiedrība drīkst pirkt un pārdot ārvalstu valūtu šim nolūkam īpaši ierīkotā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, kas sastāv no slēdzamas kases operāciju kabīnes vai automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas un klientu zonas un atrodas sabiedrībai pieejamā nedzīvojamā telpā, kurā var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165)

65.1 Papildus šo noteikumu 65. punktā minētajam kapitālsabiedrība drīkst pārdot ārvalstu valūtu ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību, nodrošinot darījuma izpildi šo noteikumu 65. punktā minētajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā. Kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē veikto darījumu izpildi kapitālsabiedrība drīkst nodrošināt arī pilnībā apdrošināta sūtījuma veidā, pārdoto ārvalstu valūtu skaidrā naudā nosūtot uz klienta pasta adresi Latvijas Republikā ierakstītā pasta sūtījumā vai izmantojot kurjerpasta pakalpojumu. Pirms ārvalstu valūtu pārdošanas uzsākšanas kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē kapitālsabiedrība par to informē Latvijas Bankas licencēšanas komiteju, kā arī izpilda citas uz konkrēto darbības veidu attiecināmo normatīvo aktu prasības.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

66. Kases operāciju kabīnē un automatizētajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtā ir nodrošināta:

66.1. naudas līdzekļu saglabāšana;

66.2. darījumu reģistrēšana un uzskaite;

66.3. klientu identifikācija, bet kases operāciju kabīnē arī klientu identifikācijas dokumentu kopēšana;

66.4. klientu identifikācijas datu aizsardzība un saglabāšana;

66.5. naudas zīmju pārbaude;

66.6. fiziskā drošība, novēršot iespēju netraucēti iekļūt nepiederošai personai.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

67. No klientu zonas puses kases operāciju kabīnes lodziņš vai automatizētās ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas ekrāns ir konstruktīvi norobežots tā, lai nodrošinātu darījuma konfidencialitāti.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

68. Klientu zona ir:

68.1. norobežota no telpas, kurā notiek cita veida darbība;

68.2. norobežota tā, lai garāmgājēju plūsmai būtu liegta iespēja to šķērsot;

68.3. labi apgaismota, lai klients spētu atpazīt naudas zīmju drošības elementus un novērtēt naudas zīmju kvalitāti;

68.4. ne mazāka par 1 m2.

69. Kases operāciju kabīnē aizliegts glabāt kasiera personisko naudu, kuras apjoms pārsniedz trīs minimālās mēnešalgas. Kasiera naudu glabā speciālā šim mērķim paredzētā slēdzamā vietā.

70. Kases operāciju kabīnē aizliegts uzturēties nepiederošām personām.

71. Kapitālsabiedrība patstāvīgi izvēlas, kuras ārvalstu valūtas tā pērk un pārdod, un nosaka ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret euro. Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu nosaka, izmantojot netiešo kotēšanas metodi, t.i., izsakot ārvalstu valūtas daudzumā par 1 euro.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu)

72. Ja kapitālsabiedrība dienas laikā maina ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret euro, tā veic attiecīgos labojumus visās norādēs.

(Grozīts ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu)

73. Kapitālsabiedrībai ir pienākums ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā pie kases operāciju kabīnes lodziņa klientam redzamā vietā vai automatizētajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtā nodrošināt šādas skaidri salasāmas informācijas izvietošanu:

73.1. kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu), juridisko adresi un tālruņa numuru;

73.2. ārvalstu valūtu kodus, izmantojot starptautisko standartu ISO 4217 “Valūtu un resursu kodi”;

73.3. ārvalstu valūtu nosaukumus;

73.4. (svītrots no 01.01.2014. ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118, sk. 97.3 punktu);

73.5. ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursus, t.i., kapitālsabiedrības noteiktos ārvalstu valūtas zemākos pārdošanas kursus un augstākos pirkšanas kursus (klientam neizdevīgākos kursus);

73.5.1 informāciju par ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas darījuma komisijas maksu un citām papildu izmaksām, norādot to kopā ar šo noteikumu 73.5. apakšpunktā minēto informāciju;

73.6. informāciju, ka klientam par veikto darījumu jāsaņem kases čeks, kā arī, neizejot no klientu zonas, jāpārliecinās par kases čekā atspoguļotā darījuma atbilstību savstarpējās vienošanās noteikumiem un jāpārbauda darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība un kvalitāte;

73.6.1 informāciju par tiesībām atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma šo noteikumu 85. punktā minētajos gadījumos;

73.7. informāciju par tiesībām iesniegt sūdzības par kapitālsabiedrības darbību Latvijas Bankas licencēšanas komitejai.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr. 59; LB 12.05.2011. noteikumiem Nr. 77; LB 11.07.2013. noteikumiem Nr. 118; LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148; LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

73.1 Kapitālsabiedrībai, pārdodot ārvalstu valūtu ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.1 punkts), ir pienākums nodrošināt šo noteikumu 73.1.–73.5.1, 73.6.1 un 73.7. apakšpunktā minētās informācijas izvietošanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām klientam redzamā vietā kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē un pirms distances līguma noslēgšanas pārliecināties, ka klients ir informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu, piegādes maksu, sūtījuma apdrošināšanas maksu un citām papildu izmaksām.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

74. Ja kapitālsabiedrība izvieto vairākas norādes, tajās visās ietver šo noteikumu 73.1.–73.5.1 apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

75. Informācija par pirkšanas un pārdošanas pamatkursiem vienai valūtai norādēs raksta ar vienāda izmēra un krāsas simboliem un skaidri redzamām decimālo atdalītāju zīmēm tā, lai nepieļautu iespēju trešām personām patvaļīgi veikt labojumus.

76. Informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursiem, kas atšķiras no pamatkursiem, nedrīkst būt norādīta ar lielāka izmēra simboliem, citas krāsas simboliem, spilgtāk izgaismota vai kā citādi padarīta spilgtāka, labāk redzama un uztverama nekā informācija par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursiem.

77. (Svītrots ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

77.1 Ja ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā kapitālsabiedrība nodrošina vairākus ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas veidus, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pamatkursi tajos nedrīkst atšķirties.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā)

78. Izvietojot norādes ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas telpu ārpusē, aizliegts tajās ietvert ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus, kas nav pamatkursi.

(LB 13.05.2010. noteikumu Nr.59 redakcijā)

79. (Svītrots ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

80. Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā kā maksāšanas līdzekli no klienta drīkst pieņemt skaidro naudu un maksājumu kartes (debetkartes un kredītkartes), kā arī samaksu ar ātro kredīta pārvedumu (zibmaksājumu) un kredītiestādes iekšējo kredīta pārvedumu.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

81. (Svītrots no 01.01.2014. ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118, sk. 97.3 punktu)

81.1 (Svītrots no 01.01.2014. ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118, sk. 97.3 punktu)

82. Kapitālsabiedrībai:

82.1. konstatējot, ka klients iesniedzis naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm, ir pienākums rīkoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

82.2. aizliegts izsniegt klientam no apgrozības izņemtas naudas zīmes vai naudas zīmes ar viltojuma pazīmēm.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

83. Kapitālsabiedrībai, izņemot, ja ārvalstu valūtas pārdošanas darījums notiek ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.1 punkts), aizliegts pieņemt darījuma priekšsamaksu vai pēcsamaksu, tādējādi nodrošinot ārvalstu valūtu pirkšanas vai pārdošanas darījuma tūlītēju izpildi pie kases operāciju kabīnes lodziņa vai automatizētajā ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtā.

(Grozīts ar LB 15.03.2018. noteikumiem Nr. 165; LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

84. Pirms ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma veikšanas kasieris pārliecinās, vai klients ir informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām.

(Grozīts ar LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 148)

85. Klientam ir tiesības atteikties no ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma jebkurā brīdī līdz tā izpildei. Ja darījums noticis un klients, neizejot no klientu zonas, konstatējis, ka nav ticis informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības pieprasīt darījuma anulēšanu. Kapitālsabiedrībai šajā punktā noteiktajos gadījumos ir pienākums izpildīt klienta prasību un anulēt darījumu. Ja ārvalstu valūtas pārdošanas darījums veikts ar kapitālsabiedrības tīmekļa vietnes starpniecību (šo noteikumu 65.1 punkts) un ja klients ir konstatējis, ka nav ticis informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem, t.sk. piemērojamo komisijas maksu un citām papildu izmaksām, darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības nekavējoties pieprasīt darījuma anulēšanu un kapitālsabiedrībai ir pienākums izpildīt šo prasību, ievērojot Ministru kabineta noteikto distances līgumu slēgšanas kārtību.

(LB 15.03.2018. noteikumu Nr. 165 redakcijā, kas grozīta ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173)

86. Triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un mēneša vidējiem svērtajiem kursiem saskaņā ar veidlapu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats" (3. pielikums):

86.1. kapitālsabiedrība pārskatu sagatavo un nosūta elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami statistikas pārskati. Kapitālsabiedrības vadītājs atbild par datu pareizību un pārskata savlaicīgu iesniegšanu Latvijas Bankā;

86.2. kapitālsabiedrība "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatā":

86.2.1. nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu uzrāda veselos skaitļos. Ārvalstu valūtas apjomu euro aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu dalot ar tās mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret euro;

86.2.2. ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

(LB 12.05.2011. noteikumu Nr.77 redakcijā, kas grozīta ar LB 11.07.2013. noteikumiem Nr.118; 86.2.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. 97.3 punktu

86.1 Šo noteikumu 86. punktā minētā informācija izmantojama šo noteikumu 3. punktā noteiktajam licencēšanas mērķim un statistikas vajadzībām.

(LB 24.01.2013. noteikumu Nr.96 redakcijā)

86.2 Ja kapitālsabiedrība veic latu skaidrās naudas maiņu pret euro, kapitālsabiedrība triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām sagatavo un iesniedz Latvijas Bankas licencēšanas komitejā informāciju par iepriekšējā mēnesī pret euro apmainīto latu summu.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

87. Kapitālsabiedrībai ir tiesības pārtraukt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu ilgāk par 30 dienām, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem, informējot par to Latvijas Bankas licencēšanas komiteju. Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanas periodā neieskaita laika periodu, uz kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" izpratnē. Pēc kapitālsabiedrības motivēta lūguma Latvijas Bankas licencēšanas komiteja var atļaut ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanas periodu pagarināt līdz papildu sešiem mēnešiem.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

88. Ja kapitālsabiedrība vēlas atsākt ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu, tā Latvijas Bankas licencēšanas komitejai iesniedz attiecīgu iesniegumu brīvā formā, informējot par ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas atsākšanas datumu.

(Grozīts ar LB 28.03.2019. noteikumiem Nr. 173; LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

XII. Licencēto kapitālsabiedrību darbības kontrole

(Nodaļas nosaukums grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

89. Latvijas Bankai ir tiesības veikt kapitālsabiedrības pārbaudi par normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz ārvalstu valūtu pirkšanu un pārdošanu.

90. Pārbaudes kapitālsabiedrībās Latvijas Bankas uzdevumā veic Latvijas Bankas licencēšanas komitejas vadītāja pilnvarotas personas.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

91. Pārbaude tiek veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas. Pārbaude var tikt veikta kapitālsabiedrības juridiskajā adresē, ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā vai attālināti, pārbaudot kapitālsabiedrības iesniegtos dokumentus.

92. Latvijas Bankas licencēšanas komitejas vadītāja pilnvarotajām personām ir tiesības pieprasīt jebkurus dokumentus vai informāciju, kas saistīta ar kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas darbību, un kapitālsabiedrībai ir pienākums sniegt Latvijas Bankas licencēšanas komitejas vadītāja pilnvarotajām personām pieprasītos dokumentus un informāciju.

(Grozīts ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

93. Latvijas Banka pēc savas iniciatīvas vai atbilstoši lūgumam veic informācijas apmaiņu ar citām uzraudzības un kontroles institūcijām Latvijas Republikā vai ārvalstīs, lai nodrošinātu licencēšanas mērķa sasniegšanu un samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas, kā arī sankcijās noteikto ierobežojumu izpildes neievērošanas iespējas.

(LB 24.01.2013. noteikumu Nr. 96 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.07.2019. noteikumiem Nr. 175)

XIII. Noslēguma jautājumi

94. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās licences ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

95. Kapitālsabiedrības, kuras saņēmušas licenci līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2010. gada 1. jūnijam:

95.1. nodrošina kapitālsabiedrības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas atbilstību šo noteikumu prasībām;

95.2. iesniedz aktualizētu telpu inventarizācijas plānu ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas norādi.

96. Kapitālsabiedrības, kuras iesniedz iesniegumus licences pārreģistrēšanai, mainoties ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adresei, šo noteikumu 95. punkta prasību izpildi nodrošina ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

(Grozīts ar LB 13.05.2010. noteikumiem Nr.59)

97. Kapitālsabiedrības līdz 2009. gada 1. septembrim pārskata iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumentus un nodrošina to atbilstību normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām.

97.1 Šo noteikumu 81.1 punkts stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.

(LB 12.05.2011. noteikumu Nr.77 redakcijā)

97.2 Kapitālsabiedrība no 2013. gada 1. augusta līdz 2013. gada 31. decembrim papildus šo noteikumu 73. punktā minētajai informatīvajai norādei klientam redzamā vietā novieto skaidri salasāmu un noturīgu norādi, kurā ietver informāciju, ka, no 2014. gada 1. janvāra lati pret euro tiks mainīti bez maksas pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa – 0.702804 lati par 1 euro.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā)

97.3 Grozījumi izdošanas tiesiskajā pamatojumā, 64., 71.73., 81. un 81.1 punktā, 86.2. apakšpunktā un 3. pielikumā un 86.2 punkts stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

(LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā)

97.4 Kapitālsabiedrības līdz 2019. gada 1. maijam nodod Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā izsniegtās licences.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

97.5 Latvijas Banka līdz 2019. gada 1. maijam nodrošina līdz 2019. gada 1. maijam kapitālsabiedrībām izsniegto licenču reģistrēšanu licenču reģistrā.

(LB 28.03.2019. noteikumu Nr. 173 redakcijā)

98. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2006. gada 14. marta lēmumu Nr. 125/6 “Par “Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumu” apstiprināšanu jaunā redakcijā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr. 45).

99. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumiem Nr.36

(Pielikums LB 16.07.2019. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

   . gada . (aizpilda Latvijas Republikā reģistrētas kapitālsabiedrības)
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

Nr. __________________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMITEJAI

IESNIEGUMS

 
(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)
 
(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietai

pārreģistrēt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

 
(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai:

plāno izmantot tīmekļa vietni

  
(tīmekļa vietnes adrese) 

neplāno izmantot tīmekļa vietni

plāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

neplāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji (pievieno tikai akciju sabiedrības, kā arī gadījumos, kad kapitālsabiedrības dalībnieks ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona)

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes un automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodu reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju, prokūristu un atbildīgo darbinieku kriminālo un administratīvo sodāmību

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs  
 (vārds, uzvārds; paraksts) 
 
 

Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts _________. gada ____. _____________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks  
 (vārds, uzvārds; paraksts)
2. pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumiem Nr.36

(Pielikums LB 16.07.2019. noteikumu Nr. 175 redakcijā, kas grozīta ar LB 26.04.2021. noteikumiem Nr. 187)

   . gada . (aizpilda citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kapitālsabiedrības)
(vieta) (gads) (datums) (mēnesis)

Nr. __________________

LATVIJAS BANKAS LICENCĒŠANAS KOMITEJAI

IESNIEGUMS

 
(kapitālsabiedrības nosaukums (firma), reģistrācijas valsts, juridiskā adrese)
 
(kapitālsabiedrības kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese)

lūdz

izsniegt pirmo licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

izsniegt licenci jaunai ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas vietai

pārreģistrēt licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai

 
(licences Nr., ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adrese)

Kapitālsabiedrība ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai:

plāno izmantot tīmekļa vietni

  
(tīmekļa vietnes adrese) 

neplāno izmantot tīmekļa vietni

plāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

neplāno izmantot automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas

Pielikumā (atzīmēt iesniedzamos):

Kapitālsabiedrības statūtu kopija

Ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, norādot līdzdalības vai kontrolējamo daļu

Ziņas par kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem un prokūristiem

Kapitālsabiedrības dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju un prokūristu personu apliecinošu dokumentu kopijas

Kapitālsabiedrības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novērtējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūru dokumenti

Ziņas par kapitālsabiedrības atbildīgo darbinieku

Telpu inventarizācijas plāns ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas un tajā izvietotas kases operāciju kabīnes un automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas norādi

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases kopija

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas automatizētas ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas iekārtas tehniskās pases kopija

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas datuma izdota izziņa no Sodu reģistra vai citas valsts kompetentās valsts institūcijas par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, fizisko personu vai juridisko personu dalībnieku līdz fiziskajām personām, kuras ir patiesie labuma guvēji, pārvaldes institūciju pārstāvju, prokūristu un atbildīgo darbinieku kriminālo un administratīvo sodāmību

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma izdota izziņa par nodokļu samaksu no valsts, kurā reģistrēta kapitālsabiedrība, kompetentās nodokļu administrēšanas institūcijas

Ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas datuma attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts institūcijas izdota izziņa par kapitālsabiedrības reģistrāciju un juridisko adresi

Citi

Kapitālsabiedrības vadītājs  
 (vārds, uzvārds; paraksts) 
 
 

Aizpilda Latvijas Bankas darbinieks

Uzrādīts _________. gada ____. _____________ izsniegtās Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas tehniskās pases oriģināls.

Latvijas Bankas darbinieks  
 (vārds, uzvārds; paraksts) 
3.pielikums
Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija noteikumiem Nr.36

(Pielikums LB 11.07.2013. noteikumu Nr.118 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. noteikumu 97.3 punktu)

VSPARK 27002043
Iesniedz līdz nākamā mēneša
3. darbadienai

  
Kapitālsabiedrības nosaukums (firma) 
   
Licence Nr.  
   
  
Juridiskā adrese 
  
Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats 
par 20____. gada  
 

(pārskata mēnesis)

 
   

Valūtas
kods

X

Nopirkta ārvalstu valūta

Pārdota ārvalstu valūta

 

Apjoms1

Vidējais svērtais kurss2

Apjoms euro3

Apjoms1

Vidējais svērtais kurss2

Apjoms euro3

01

02

03

04

05

06

07

08

 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      

x

 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
 

x

      
Kontrolsumma4       

1 Nopirktās un pārdotās ārvalstu valūtas apjomu uzrāda veselos skaitļos.

2 Ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

3 Ārvalstu valūtas apjomu euro aprēķina, ārvalstu valūtas apjomu dalot ar attiecīgās ārvalstu valūtas mēneša vidējo svērto kursu attiecībā pret euro.

4 Kontrolsumma ir aritmētiska ailes rādītāju summa.

Kapitālsabiedrības vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

  
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

    
Iesniegšanas datums   
    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 36Pieņemts: 13.05.2009.Stājas spēkā: 01.06.2009.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 19.05.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
192010
{"selected":{"value":"02.07.2022","content":"<font class='s-1'>02.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.07.2022","iso_value":"2022\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2021","iso_value":"2021\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-01.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-19.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2019","iso_value":"2019\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2019.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2019","iso_value":"2019\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2019.-18.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2018","iso_value":"2018\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2018.-31.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2017","iso_value":"2017\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2017.-20.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2016","iso_value":"2016\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2016.-08.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2011","iso_value":"2011\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-31.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2009","iso_value":"2009\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2009.-31.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)