Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Liepājā 2009.gada 16.aprīlī (prot. Nr.5, 5.§)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

Afiša – paziņojums vai reklāmas plakāts uz papīra par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija.

Būvizkārtne – informatīva plāksne par būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku.

Digitālais ekrāns – jebkādas formas vai jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai videoreklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vērsts pret publisku vietu.

Ekspluatācijas prasības izkārtnēm, reklāmām, reklāmas objektiem – (izslēgts ar Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.21).

Elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām; ja reklāma/izkārtne ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās u.tml.).

Reklāmai/reklāmas objektam, izkārtnei jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta) plakāta ekspluatācija.

Erotiska rakstura pakalpojums – intīmpakalpojums vai jebkāds pakalpojums, kas ir saistīts ar cilvēka ķermeņa atkailināšanu, piemēram, striptīza, erotiskās masāžas, izrāžu, klubu programmu pakalpojumi, kas vērsti uz seksuālā uzbudinājuma izraisīšanu.

Izkārtne – vizuālā informācija, kas izvietota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas (piemēram, skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, rūpnīca, birojs u.c.) un informē par tās veiktās darbības raksturu un darba laiku.

Izkārtnē var tikt ietverti citi saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komersanta nosaukumu, pārdodamās produkcijas un pakalpojumu veidiem. Ja eksponēšanas laukuma attiecība informācijai par preču piegādātājiem vai to preču zīmēm, papild­informācijai par realizējamo produkciju, cenu atlaidēm un akcijām pret izkārtnē ietverto informāciju pārsniedz proporciju 2 : 1, tad tā uzskatāma par reklāmu.

Izkārtne, reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai – mazā arhitektūras forma/vizuālās informācijas elements, kura ekspluatācijas laiks noteikts ne ilgāks par pieciem gadiem.

Izkārtnes izgatavotājs – persona, kas pēc izkārtnes īpašnieka pasūtījuma izgatavo izkārtni.

Izkārtnes izvietotājs – persona, kas pēc izkārtnes īpašnieka pasūtījuma izvieto izkārtni.

Izkārtnes, reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas darbu atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka akceptētais projekts izkārtnes/reklāmas objektam ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izstrādāts atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši akceptētajam projektam. Izvietošanas atļauja jāizņem pirms izkārtnes/reklāmas ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas.

Izkārtnes, reklāmas pase (1., 2.pielikums) – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības ekspluatēt izkārtni, reklāmu.

Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas objekts – reklāmas objekts, kura izvietošanas laiks nepārsniedz trīs mēnešus, kura uzstādīšanai netiek izgatavotas speciālas konstrukcijas konstruktīvā saistībā ar būvi vai veikti rakšanas darbi un kura izvietošanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

Lielformāta reklāmas objekts – brīvi stāvošs reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai, kura izmēri telpiskiem objektiem (apaļiem, trīsplakņu piloniem) pārsniedz 1,20 m diametru vai 2,5 m augstumu, bet vienpusējiem un divpusējiem, ja vismaz viena dimensija pārsniedz 1,20 m.

Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs – Liepājas pilsētas teritorijas daļa, kuras robežas ir noteiktas ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128.

Liepājas pilsētas vēsturiskā centra aizsargjosla – Liepājas pilsētas teritorijas daļa, kuras robežas ir noteiktas Liepājas apbūves noteikumos (pieņemti ar Liepājas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) 1997.gada 30.janvāra lēmumu Nr.86 “Par Liepājas pilsētas apbūves noteikumiem”).

Mobilā reklāma – reklāma uz speciāli reklāmai izgatavotām vai izmantotām piekabēm, konstrukcijām uz transportlīdzekļiem, reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem plakātiem, stendiem, transparentiem.

Pašreklāmas plakāts – obligāti izvietojams plakāts uz tīkla reklāmas objekta laikā, kad uz tā netiek izvietots reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāts.

Patvaļīga izkārtnes, reklāmas, reklāmas objekta, afišas un sludinājumu izvietošana – izvietošana bez saskaņota/akceptēta projekta, reklāmas/izkārtnes pases, darbu atļaujas izkārtnēm, reklāmas objektiem ar piesaisti zemei/konkrētai vietai vai ekspluatācijas uzsākšanas bez darbu atļaujas noslēgšanas.

Plakāts – grafisks darbs, kas tēlainā veidā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu.

Preču zīme – apzīmējums, ko lieto, lai kāda komersanta preces atšķirtu no citu komersantu precēm, izņemot īpaši norādītus gadījumus. “Preču zīme, zīmes” ietver arī pakalpojumu zīmes un kolektīvās zīmes.

Publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla), tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, dzelzceļu staciju, autoostu un lidostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki, skvēri un citas īpaši iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus.
(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

Reklāma – ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Reklāmas akcija – pasākums, kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos interesi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu vai arī par citiem pasākumiem saimnieciskās darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai popularitātes palielināšanai.

Reklāmas devējs – persona, kas nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu.

Reklāmas izgatavotājs – persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu.

Reklāmas izplatītājs – persona, kas pati izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt reklāmas devējam.

Reklāmas norāde – vizuālā informācija, kas izvietota pie nobrauktuves uz iestādi (arī valsts un pašvaldības) un norāda fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietu.

Reklāmas objekts – jebkādas formas vai jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots reklāmas izvietošanai pilsētas vidē.

Skatloga vitrīna – iekšējā telpa 100 cm attālumā (dziļumā) no loga rūts.

Slietnis – neliels (līdz 1,0 m augsts) mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā.

Tīkla reklāma – reklāmas objektu sistēma, ko pilsētas vidē veido reklāmas izvietotājs, kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu izvietošana vai reklāmas vietu izīrēšana ir komercdarbība.

Ugunsmūris – (izslēgts ar Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.21).

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, regulējot reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu un ekspluatācijas kārtību publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma, projektu izskatīšanas un saskaņošanas/ akceptēšanas kārtību un demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām.

1.3. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju – valsts un Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida etalona.

1.4. Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie saistošie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, kā arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, detālais plānojums un šo plānojumu sastāvā esošie apbūves noteikumi.

1.5. Ekspluatācijas prasības izkārtnēm, reklāmām, reklāmas objektiem:

1.5.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīvajām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma defektiem, rūsas;

1.5.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst spēkā esošajām normām;

1.5.3. ja reklāma/izkārtne ir izgaismota, nav pieļaujami atsevišķu elementu vai detaļu izgaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās un tml.);

1.5.4. reklāmai/reklāmas objektam, izkārtnei jābūt tīrai – bez dubļiem, notecējumiem, traipiem un plankumiem. Līmplēvju detaļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas (piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, aprakstīta) plakāta ekspluatācija.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

2. Izkārtņu izvietošanas pamatprincipi

2.1. Izkārtni uzkrāso vai izvieto tiešā konstruktīvā saistībā ar ēku, šai ēkai piesais­tīto zemesgabalu, kurā tiek veikta komersanta saimnieciskā darbība.

2.2. Izvietojot izkārtni, jānodrošina Liepājai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. To izvietojot, ir jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu un Liepājas apbūves noteikumiem.

2.3. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā aizliegts izvietot uz ēkām izkārtnes, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

2.4. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs un fasādes apgaismošanai aizliegts izmantot gaismas specefektus, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus u.tml. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses.

2.5. Izvietojot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi:

2.5.1. jāievēro ēkas proporcijas;

2.5.2. jāievēro fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

2.5.3. nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logi, karnīzes, fasādes dekori u.c.). Ja esošā sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams ievērot šī apakšpunkta prasības, atkāpes no šī apakšpunkta pirms izkārtnes projekta iesniegšanas saskaņošanai saskaņojamas ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku;

2.5.4. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

2.5.5. maksimāli pieļaujamais izkārtnes izvirzījums no fasādes ir 1,3m, ja izkārtnes ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

2.5.6. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā izkārtņu izvirzījums no fasādes nedrīkst pārsniegt 0,9 m;

2.5.7. perpendikulāri fasādei izvietotas izkārtnes apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes neatkarīgi no tās platuma;

2.5.8. ja konstruktīvā saistībā ar ēku tiek izvietota pergolas tipa izkārtne, ja tai tiek izbūvēts speciāls balsts (-i) vai kon­strukcijas, ja tā tiek uzstādīta kompleksā ar nojumi, kas pārsniedz 2.5.6.apakšpunktā norādītos izmērus, tad to atļauts izstrādāt tikai kā fasādes rekonstrukcijas projektu.

2.6. Elektropiegādes kabeļi izkārtnēm nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Brīvi stāvošu izkārtņu elektropiegāde jānodrošina ar pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” (turpmāk – BŪVVALDE) noteiktajā kārtībā.

2.7. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā izkārtnes pie vairākstāvu (tai skaitā divstāvu) ēku fasādēm izvietojamas ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzega. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu apakša. Ēkām, kuru augšējos stāvos (sākot no 2.stāva) atrodas dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupējamas pie ieejām. Ēkām, kas jaunākas par 1940.gadu un rekonstruētām vēsturiskām ēkām pieļaujams ēkas nosaukuma vai zīmola (1 vienība) novietojums augstāk kā pirmā stāva robežās.

2.8. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas objektā, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, tie jāizvieto vienā līnijā pie namu fasādēm, un gājēju plūsmai jāatstāj 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņēmums ir gājēju ielas).

2.9. Īpašuma izmantošanas tiesības un saistības ar zemes, ēkas vai objekta, uz kura izkārtnes īpašnieks vēlas izvietot izkārtni, īpašnieku kārto pats izkārtnes īpašnieks.

2.10. (Izslēgts ar Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

2.11. Ja norobežotā teritorijā (tirgus, noliktavu teritorijas u.tml.) viena tipa objektiem saskaņota standarta izkārtne, kurā tiek mainīti tikai rekvizīti, tiek izsniegta viena pase visiem objektiem.

2.12. Ja pie būves ir izvietotas vai ir paredzēts izvietot vairāk nekā 2 izkārtnes, tad BŪVVALDEI ir tiesības pieprasīt izstrādāt būves īpašniekam ēkas izkārtņu vizuālo koncepciju.

2.13. Skatlogs ar ilglaicīga (ilgāk par 1 mēnesi) noformējuma elementiem (stacionāras uzlīmes uz stikla, gaismas kastes u.tml.) uzskatāms par izkārtnes sastāvdaļu, ja to saturs atbilst šajos noteikumos noteiktajam izkārtnes termina skaidrojumam.

2.14. Izvietojot skatlogā un uz skatloga stikla īslaicīgus (līdz 1 mēnesim) noformējuma elementus, BŪVVALDĒ jāsaskaņo principiāla kompozīcijas skice (krāsa, šrifts, izmērs).

2.15. Aizliegts necaurredzamā veidā aizlīmēt skatlogu vairāk nekā 25% no katras nodalītās atsevišķi nodalītās stiklotās platības. Ja skatloga īpašā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams ievērot šī punkta prasības, atkāpes no šī punkta pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai saskaņojamas ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku.

2.16. Periodiski maināma ekspozīcija skatloga vitrīnā, kas veidota no pārdodamās produkcijas, un skatlogu svētku noformējums nav jāsaskaņo BŪVVALDĒ.

2.17. (Izslēgts ar Liepājas pilsētas domes 08.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

3. Izkārtņu projektu izskatīšanas un saskaņošanas/akceptēšanas kārtība

3.1. Persona, kas vēlas izvietot izkārtni, iesniedz BŪVVALDĒ projektu, kas satur šādu informāciju:

3.1.1. Projekta sastāvs izkārtnei kon­struktīvā saistībā ar būvi (jānoformē uz A/3 vai A/4 formāta lapām):

3.1.1.1. krāsaina izkārtnes skice (vizualizācija), uzrādot mērogu, izmēru; telpiskiem objektiem arī raksturīgie sānskati, virsskats, ietverot stiprinājumu rasējumus,

3.1.1.2. izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija,

3.1.1.3. izkārtnes izvietojums pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai zīmējums). Ja izkārtne izvietota perpendikulāri fasādei 1.stāva līmenī, jānorāda izkārtnes apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei,

3.1.1.4. krāsu paraugi ar detalizētu informāciju, uzrādot krāsas nosaukumu, krāsu kataloga nosaukumu un krāsu numuru pēc kataloga vai pievienojot materiālu paraugu,

3.1.1.5. izkārtnes vietas adrese,

3.1.1.6. ja izkārtne tiek uzkrāsota vai izvietota uz ugunsmūra, jāiesniedz fasādes krāsojuma pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc izkārtnes eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks sakārtota atbilstoši fasādes krāsojuma pasei,

3.1.1.7. juridiskās vai fiziskās personas (izkārtnes pasūtītāja) dati – juridiskām personām, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām personām, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs,

3.1.1.8. projekta autors (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs; fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs). Projekta autors projektu apliecina ar parakstu,

3.1.1.9. izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētiskie elementi utt.),

3.1.1.10. īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas, nekustamā īpašuma īpašnieka rakstisks apstiprinājums objekta izvietošanai. Ja tiek mainīta telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), uzrādīt akceptētu būvprojektu ar izkārtnē paredzēto funkciju. Nepieciešamības gadījumā BŪVVALDEI ir tiesības pieprasīt uzrādīt ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu ar funkcijas aprakstu,

3.1.1.11. izkārtnes pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās ir izveidoti dzīvokļa īpašumi izvietojamas tieši pie komercdarbībai paredzētajām telpām.

3.1.2. Projekta sastāvs un prasības izkārtnei ar piesaisti zemei:

3.1.2.1. izvietojot izkārtni ar piesaisti, projekts jāiesniedz akceptēšanai BŪVVALDĒ trīs eksemplāros (uz A/3 vai A/4 formāta lapām). Būvprojekta izstrādāšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Projektā jāiekļauj šāda informācija:

3.1.2.2.1. krāsaina izkārtnes skice, uzrādot mērogu, izmēru, raksturīgos sānskatus, virsskatu, fotomontāžu ar plānotā objekta izvietojumu pilsētvidē, kuru pirms­projekta stadijā saskaņojis pilsētas galvenais mākslinieks,

3.1.2.2.2. izkārtnes piesaiste, kas veikta uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna, kurā ir uzrādītas visas apakšzemes komunikācijas,

3.1.2.2.3. juridiskās vai fiziskās personas (izkārtnes pasūtītāja) dati – juridiskām personām, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām personām, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs,

3.1.2.2.4. īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas nekustamā īpašuma īpašnieka rakstisks apstiprinājums objekta izvietošanai. Ja tiek mainīta telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), uzrādīt akceptētu būvprojektu ar izkārtnē paredzēto funkciju. Nepieciešamības gadījumā BŪVVALDEI ir tiesības pieprasīt uzrādīt ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu ar funkcijas aprakstu,

3.1.2.2.5. izkārtnes dizaina projekta autors (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs; fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs),

3.1.2.2.6. izkārtnes izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētiskie elementi),

3.1.2.2.7. projekta konstruktīvā daļa jāizstrādā Latvijas Republikā sertificētam projektētājam (sertifikāta kopija jāpievieno projektam),

3.1.2.2.8. ja izkārtne tiek pieslēgta elektropiegādes kabeļiem vai citām inženierkomunikācijas sistēmām, tad pieslēguma risinājums jāietver projektā.

3.2. Iesniegumu un iesniegto projektu BŪVVALDE izskata divu nedēļu laikā, pieņemot lēmumu par iespēju izvietot izkārtni iecerētajā veidā.

3.3. Saskaņots/akceptēts izkārtnes projekta derīguma termiņš nepārsniedz divus gadus. Projekta derīguma termiņš, ja izkārtne nav izvietota nepārsniedz divus gadus.

3.4. Pirms izkārtnes izvietošanas ar piesaisti zemei BŪVVALDĒ jāsaņem izvietošanas darbu atļauja.

3.5. BŪVVALDE ir tiesīga noraidīt izkārtnes priekšlikumu, ja projektā nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības un Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

3.6. Izvērtējot izkārtnes izvietošanas situāciju, BŪVVALDE var izlemt par plānošanas un arhitektūras uzdevuma nepieciešamību.

4. Izkārtņu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

4.1. Liepājā aizliegta patvaļīga izkārtņu izvietošana. Tiesības eksponēt izkārtni Liepājā ir visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā BŪVVALDĒ ir saskaņojušas/akceptējušas izkārtnes projektu, izkārtnēm ar piesaisti zemei saņēmušas izvietošanas darbu atļauju un noformējušas izkārtnes pasi (1.pielikums).

4.2. Lai saņemtu izkārtnes pasi, BŪVVALDĒ jāiesniedz vai jānosūta elektroniskā veidā realizētās izkārtnes fotogrāfija
(10 x 15cm) un jāuzrāda BŪVVALDĒ saskaņotais projekts. Ja izkārtne realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, izkārtnes pase tiek sagatavota 7 darba dienu laikā. Izkārtnes pasē uzrādīti visi izkārtni veidojošie elementi.

4.3. Ja, izvietojot izkārtni ar piesaisti zemei radušās domstarpības par tās izvietojuma atbilstību akceptētajam projektam, izkārtnes īpašniekam vai izvietotājam vai BŪVVALDEI ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas licencētas mērniecības firmas.

4.4. Ja izkārtne nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, tad BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt pagaidu ekspluatācijas atļauju izkārtnes eksponēšanai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu ekspluatācijas atļaujā uzskaitītās nepilnības vai neatbilstības saskaņotajam/akceptētajam projektam. BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt vienreizēju pagaidu ekspluatācijas atļauju, kuras termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

4.5. Ja BŪVVALDE ir devusi negatīvu atzinumu par izkārtnes izvietošanas atbilstību saskaņotajam/akceptētajam projektam un pagaidu ekspluatācijas atļaujā noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi, tad izkārtnes īpašniekam tā jādemontē 15 kalendāro dienu laikā pēc pagaidu ekspluatācijas termiņa izbeigšanās.

4.6. Izkārtnes pase jāizņem 15 darba dienu laikā pēc izkārtnes izvietošanas un jāglabā komercdarbības veikšanas vietā.

4.7. Izkārtnes pases derīguma termiņš nav ilgāks par 5 gadiem.

4.8. Izkārtnes īpašnieks ir tiesīgs pēc 5 gadiem (4 darba dienas pirms pases derīguma termiņa izbeigšanās) atkārtoti iesniegt esošās izkārtnes fotogrāfiju, visaptverošu vietas fotofiksāciju un iepriekšējo izkārtnes pasi, lai saņemtu jaunu izkārtnes pasi. Ja izkārtne atbilst ekspluatācijas prasībām, ja tā aizvien atbilst pilsētvides prasībām, tad tiek izsniegta jauna izkārtnes pase.

4.9. Par izkārtnes konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību spēkā esošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu 15 kalendāro dienu laikā pēc izkārtnes pases derīguma termiņa izbeigšanās, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs izkārtnes īpašnieks, ja īpašnieks nav atrodams – konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

4.10. BŪVVALDE izskata jautājumu par izkārtnes demontāžu, kas veicama 7.16.punktā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos:

4.10.1. ja beidzies izkārtnes pases vai pagaidu ekspluatācijas atļaujas derīguma termiņš;

4.10.2. ja izkārtne tiek eksponēta bez izkārtnes pases;

4.10.3. ja izkārtne uzstādīta bez saskaņota/akceptēta projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

4.10.4. ja pagaidu ekspluatācijas atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti tajā norādītie trūkumi un izkārtne nav demontēta 15 kalendāro dienu laikā;

4.10.5. ja izkārtne neatbilst ekspluatācijas prasībām.

5. Reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

5.1. Izvietojot reklāmu, reklāmas objektu, jānodrošina Liepājai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana. To izvietojot, ir jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālo plānojumu un Liepājas apbūves noteikumiem. Reklāmās aizliegts izmantot skaņas efektus.

5.2. Aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri.

5.3. Izvietojot reklāmu konstruktīvā saistībā ar būvi:

5.3.1. jāievēro ēkas proporcijas;

5.3.2. jāievēro fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

5.3.3. nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, bareljefus u.c.). Ārkārtas gadījumos ir atļauts aizsegt arhitektoniskas detaļas (logi, karnīzes, fasādes bareljefus u.c.) saskaņojot ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku; Ja esošā sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams ievērot šī apakšpunkta prasības, atkāpes no šī apakš­punkta pirms reklāmas projekta iesniegšanas saskaņošanai saskaņojamas ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku;

5.3.4. jāievēro reklāmā lietoto materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

5.3.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

5.3.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no fasādes ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

5.3.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes neatkarīgi no reklāmas platuma;

5.3.8. Aizliegts necaurredzamā veidā aizlīmēt skatlogu vairāk nekā 25% no katras nodalītās atsevišķi nodalītās stiklotās platības. Ja skatloga īpašā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams ievērot šī apakšpunkta prasības, atkāpes no šī apakš­punkta pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai saskaņojamas ar pilsētas galveno arhitektu un pilsētas galveno mākslinieku.

5.4. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā reklāmas pie vairākstāvu (tai skaitā divstāvu) ēku fasādēm izvietojamas ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzega. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu apakša.

5.5. Izvietojot brīvi stāvošus reklāmas objektus, jāievēro, ka tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu.

5.6. Reklāmas pie to ēku fasādēm un ugunsmūriem, kas ir valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, atļauts izvietot pēc reklāmas projekta saskaņošanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Reklāmai jābūt mākslinieciski augstvērtīgai, tās forma un saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.

5.7. Reklāmas objektu elektroapgādes kabeļi nedrīkst būt redzami uz ēku fasādēm. Brīvi stāvošas reklāmas objekta elektropiegāde jānodrošina ar pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina vienā projektā ar reklāmas objekta piesaistes projektu un jāakceptē BŪVVALDĒ.

5.8. Aizliegta reklāmas objektu ar betona pamatiem izvietošana ielu sarkanajās līnijās.

5.9. Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem ir 25 m. Šī distance jāievēro arī no sabiedriskā transporta pieturvietas, kurā izvietots reklāmas stends. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām. Ja reklāmas stendi izvietoti pie žogiem, rūpniecisko teritoriju norobežojošajām sienām ārpus Liepājas pilsētas vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas, tad attālums var tikt samazināts.

5.10. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizkārto uz līnijām paralēli brauktuvei.

5.11. Projektējot stacionāru reklāmas objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot, jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m.

5.12. Slietņu izvietošana pieļaujama 2.9.punktā noteiktajos gadījumos.

5.13. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

5.14. Projektējot informācijas objektu, tas jānovieto tā, lai tajā izvietotā, gājējiem paredzētā lasāmā informācija (afišas, kartes u.tml.) būtu lasāma no ietves (0,4 m attālumā).

5.15. Aizliegts uzstādīt reklāmas objektus uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, ilgāk par divām dienām.

5.16. Liepājas vēsturiskajā centrā aizliegts izvietot reklāmas objektus pie apgaismes stabiem. Pārējā Liepājas teritorijā pie apgaismes stabiem atļauts izvietot īslaicīgu reklāmu un īslaicīgus reklāmas objektus. Atsevišķos ceļa posmos pie apgaismes stabiem atļauts uzstādīt BŪVVALDĒ apstiprināta parauga reklāmas objektus.

5.17. Visu veidu reklāmas, reklāmas objektus, informatīvos materiālus, afišas, paziņojumus u.tml. Liepājas pilsētas teritorijā (arī gaisa telpā) atļauts eksponēt vietās, kuras BŪVVALDE saskaņojusi šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

5.18. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu. Uz afišu stabiem aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu, tirdzniecības centru reklāma.

5.19. Izvietojot reklāmas norādi uz pašvaldībai piederošas, piekrītošas vai rīcībā esošas zemes līdz Domes lēmuma pieņemšanai par zemesgabala izmantošanu vai īpašuma tiesību atjaunošanu (turpmāk – pašvaldības zeme), tās izvietotājs nedrīkst iebilst pret papildu reklāmas norāžu komplektācijas iespējām, ja BŪVVALDE saskaņojusi projektu citiem pretendentiem.

5.20. Ja reklāmā tiek pausti idejiski vai politiski uzskati vai uzaicinājumi, uz reklāmas plakāta obligāti jābūt reklāmas devēja datiem (politiskās partijas, sabiedriskās organizācijas nosaukumam vai fiziskās/juridiskās personas datiem).

5.21. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

5.22. Par reklāmas saturu – valstu, karogu, pilsētu nosaukumu un simbolikas, komersantu nosaukumu, kā arī firmu preču zīmēs lietoto nosaukumu (logotipi, simbolizējošās grafiskās zīmes, kurās iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) – iekļaušanu un izmantošanu izvietojamās reklāmās atbild reklāmas devējs.

5.23. Īpašuma izmantošanas tiesības un saistības ar zemes, būves vai objekta, uz kura reklāmas īpašnieks vēlas izvietot reklāmu, īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas īpašnieks. Ja reklāmas izvietošanai tiek izmantotas transporta būves (tilti u.c) nepieciešama minēto transporta būvju īpašnieku, (valdītāju) atļauja. Reklāmas objektus ar piesaisti zemei uz pašvaldības zemes atļauts izvietot tikai tiem komersantiem, par kuriem Dome pieņēmusi lēmumu un kas noslēguši līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu ar Liepājas pilsētas pašvaldību. Slietņu, īslaicīgu reklāmu, reklāmas norāžu izvietošanu uz pašvaldības zemes nosaka BŪVVALDE, un reklāmas objekta īpašniekam projekta izstrādāšanas procesā jāsaņem saskaņojums no pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde”.

5.24. Uz visiem reklāmas objektiem jābūt marķējumam ar tā īpašnieka rekvizītiem (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs).

5.25. Erotiska rakstura pakalpojuma reklāma ir aizliegta ārpus erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietām.

5.26. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu rekonstrukciju, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc BŪVVALDES pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas objekta īpašnieks par saviem līdzekļiem.

5.27. Pie baznīcu, mācību iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās, ieskaitot teritorijai piegulošās ietves, atļauta tikai ar šiem objektiem saistītas reklāmas izvietošana.

6. Reklāmas projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

6.1. Persona, kas vēlas izvietot reklāmu, iesniedz BŪVVALDĒ projektu, kas satur šādu informāciju:

6.1.1. projekta sastāvs reklāmai kon­struktīvā saistībā ar būvi (jānoformē uz A/3 vai A/4 formāta lapām):

6.1.1.1. krāsaina reklāmas skice (vizualizācija), uzrādot mērogu, izmēru; telpiskiem objektiem jāuzrāda arī raksturīgie sānskati, virsskats, ietverot stiprinājumu rasējumus,

6.1.1.2. izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija,

6.1.1.3. reklāmas izvietojums pie ēkas (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums). Gadījumos, kad reklāma izvietota perpendikulāri fasādei, jānorāda reklāmas apakšējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās malas attālums līdz brauktuvei,

6.1.1.4. krāsu paraugi ar detalizētu informāciju, uzrādot krāsas nosaukumu, krāsu kataloga nosaukumu un krāsas numuru pēc kataloga,

6.1.1.5. reklāmas izvietošana vai uzkrāsošana pieļaujama vienīgi uz atbilstoši sakārtota ugunsmūra, pamatojoties uz ēkas krāsu pasi,

6.1.1.6. reklāmas atrašanās vietas adrese,

6.1.1.7. objekta, uz kura tiek izvietota reklāma, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas,

6.1.1.8. dati par reklāmas devēju (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs),

6.1.1.9. projekta autors (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs). Nepieciešams projekta autora paraksts. Projekta autors projektu apliecina ar parakstu.

6.1.1.10. reklāmas izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.),

6.1.1.11. daudzdzīvokļu mājām apsaimniekotāja saskaņojums, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu vai dzīvokļu īpašnieku biedrības/sabiedrības saskaņojums pamatojoties uz tās statūtiem.

6.1.2. projekta sastāvs reklāmai ar piesaisti zemei:

6.1.2.1. izvietojot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, projekts jāiesniedz akceptēšanai BŪVVALDĒ trīs eksemplāros. Būvprojekta izstrādāšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Projektā jāiekļauj šāda informācija (iesniedzama uz A/3 vai A/4 formāta lapām):

6.1.2.2.1. krāsains reklāmas zīmējums, uzrādot mērogu, izmēru, raksturīgie sānskati, virsskats, fotomontāža ar plānotā objekta izvietojumu pilsētvidē, kuru pirms­projekta stadijā saskaņojis pilsētas galvenais mākslinieks,

6.1.2.2.2. reklāmas objekta piesaiste, kas veikta topogrāfiskā uzmērījuma plānā, kurā ir uzrādītas visas apakšzemes komunikācijas,

6.1.2.2.3. reklāmas objekta atrašanās vietas adrese,

6.1.2.2.4. zemes īpašnieka rakstiska atļauja izvietot reklāmas objektu un īpašumu apliecinošu dokumentu kopijas,

6.1.2.2.5. juridiskās vai fiziskās personas (reklāmas pasūtītāja) dati (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs),

6.1.2.2.6. projekta autors (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs). Projekta autors projektu apliecina ar parakstu,

6.1.2.2.7. reklāmas izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.),

6.1.2.2.8. projekta konstruktīvā daļa jāizstrādā Latvijas Republikā sertificētam projektētājam (sertifikāta kopija jāpievieno projektam),

6.1.2.2.9. ja reklāma tiek pieslēgta elektropiegādes kabeļiem vai citām inženierkomunikācijas sistēmām, tad pieslēguma risinājums jāietver projektā;

6.1.3. Reklāmas grafiskās kompozīcijas, plakāta maiņa uz jebkura veida reklāmas nesēja jāsaskaņo BŪVVALDĒ un jāizņem jauna reklāmas pase. Reklāmas objekta grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanai BŪVVALDĒ jāiesniedz:

6.1.3.1. reklāmas pase un dokumenti (dokumentu kopijas), kas apliecina pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisko vietu (turpmāk – pašvaldības nodeva), samaksu,

6.1.3.2. reklāmas grafiskā dizaina skice un papildu efektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.).

6.2. Iesniegto projektu BŪVVALDE izskata divu nedēļu laikā.

6.3. Saskaņota/akceptēta projekta derīguma termiņš nepārsniedz divus gadus. Projekta derīguma termiņš, ja reklāma nav izvietota nepārsniedz divus gadus.

6.4. Pirms reklāmas nesēja izvietošanas ar piesaisti zemei vietai BŪVVALDĒ jāsaņem izvietošanas darbu atļauja.

6.5. BŪVVALDE ir tiesīga noraidīt reklāmas priekšlikumu, ja projektā nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības un tiek pārkāpti Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti.

7. Reklāmu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

7.1. Liepājā aizliegta patvaļīga reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana. Tiesības eksponēt/ekspluatēt reklāmu Liepājā ir visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas šo noteikumu noteiktajā kārtībā BŪVVALDĒ ir saskaņojušas/akceptējušas reklāmas projektu, reklāmām ar piesaisti zemei saņēmušas darbu atļauju, noformējušas reklāmas pasi (2. pielikums) un samaksājušas pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu.

7.2. Reklāmas pase jāizņem 15 dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas (gleznojuma pabeigšanas). Īslaicīgas reklāmas un īslaicīgi reklāmas objekti tiek atbrīvoti no reklāmas pases noformēšanas.

7.3. Lai saņemtu reklāmas pasi reklāmai konstruktīvā saistībā ar būvi, BŪVVALDĒ jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15 cm) vai jānosūta elektroniskā veidā, pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti (juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija, juridiskā adrese, konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs) un jāuzrāda BŪVVALDĒ saskaņotais projekts, reklāmas izvietošanas periods, reklāmas atrašanās vieta. Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, reklāmas pase tiek sagatavota 7 darba dienu laikā un izsniegta pēc pašvaldības nodevas maksājuma veikšanas. Saņemot reklāmas pasi, jāuzrāda maksājumu apliecinoši dokumenti. Reklāmas pasē tiek uzrādīti visi reklāmu veidojošie elementi.

7.4. Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu reklāmas objektu, paziņojums par pašvaldības nodevu par reklāmu tiek izsniegts vienlaicīgi ar projekta saskaņošanu. Pašvaldības nodeva par reklāmu īslaicīgai reklāmai un īslaicīgiem reklāmas objektiem jāsamaksā 3 darba dienas pirms izvietošanas.

7.5. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei ekspluatācija ir atļauta tikai tad, kad ir noslēgta darbu atļauja, saņemta reklāmas pase un samaksāta pašvaldības nodeva saskaņā ar paziņojuma par pašvaldības nodevu.

7.6. Pēc reklāmas objekta ar piesaisti zemei vietai uzstādīšanas tā īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz BŪVVALDĒ iesniegumu, lai noslēgtu darbu atļauju un pieņemtu objektu ekspluatācijā. Nododot reklāmas objektu ekspluatācijā, jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija
(10 x 15cm) vai jānosūta elektroniskā veidā un pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti (juridiskai personai – reģistrācijas apliecības kopija, juridiskā adrese, konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai – personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs). Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, reklāmas pase tiek sagatavota 7 darba dienu laikā pēc izvietošanas darbu atļaujas noslēgšanas un pašvaldības nodevas maksājuma veikšanas. Saņemot reklāmas pasi, jāuzrāda maksājumu apliecinoši dokumenti. Reklāmas pasē tiek uzrādīti visi reklāmu veidojošie elementi.

7.7. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, radušās domstarpības par objekta izvietojuma atbilstību akceptētajam projektam, BŪVVALDEI ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas veikt licencētas mērniecības firmas.

7.8. Ja reklāma nav realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, tad BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt pagaidu ekspluatācijas atļauju reklāmas ekspluatācijai, nosakot termiņu, kurā jānovērš pagaidu ekspluatācijas atļaujā uzskaitītās nepilnības un neatbilstības saskaņotajam projektam. BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt vienu pagaidu ekspluatācijas atļauju, kuras termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

7.9. Reklāmas pases derīguma termiņš nepārsniedz 1 gadu.

7.10. Ja reklāma atbilst pilsētvides un ekspluatācijas prasībām un pašvaldības nodeva apmaksāta pilnā apmērā, tad pēc viena gada, uzrādot iepriekšējo reklāmas pasi, tās īpašnieks var pieprasīt izsniegt jaunu reklāmas pasi.

7.11. Par reklāmas, reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību spēkā esošajām normām, reklāmas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu 15 kalendāro dienu laikā pēc reklāmas pases derīguma termiņa izbeigšanās, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, lab­iekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs reklāmas objekta izvietotājs/reklāmas devējs, ja tas nav atrodams – konkrētās teritorijas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

7.12. Ja BŪVVALDE ir devusi negatīvu atzinumu par reklāmas realizācijas atbilstību akceptētajam projektam un pagaidu ekspluatācijas atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi, tad reklāmas īpašniekam tā jādemontē 15 kalendāro dienu laikā pēc pagaidu ekspluatācijas atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās.

7.13. Ja beidzies reklāmas pases derīguma termiņš, tad reklāmas īpašniekam tā jādemontē 15 kalendāro dienu laikā pēc pasē norādītā termiņa izbeigšanās.

7.14. Par reklāmas, reklāmas objekta demontāžu tās īpašnieks 10 dienu laikā rakstiski paziņo BŪVVALDEI, norādot demontāžas datumu.

7.15. BŪVVALDE izskata jautājumu par reklāmas/reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:

7.15.1. ja reklāma/reklāmas objekts neatbilst ekspluatācijas prasībām;

7.15.2. ja beidzies reklāmas pases derīguma termiņš;

7.15.3. ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta pagaidu ekspluatācijas atļaujas derīguma termiņš;

7.15.4. ja reklāma/reklāmas objekts tiek ekspluatēta bez reklāmas pases;

7.15.5. ja reklāma/reklāmas objekts uzstādīts bez akceptēta/saskaņota projekta vai neatbilstoši tam;

7.15.6. ja pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā divus mēnešus pēc maksājumu grafikā norādītā termiņa.

7.16. Reklāmas objektu demontāžas kārtība, ja reklāmas objekta īpašnieks pats nav veicis objekta demontāžu:

7.16.1. BŪVVALDE ierakstīta pasta sūtījuma veidā nosūta reklāmas/reklāmas objekta īpašniekam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu;

7.16.2. ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, tad BŪVVALDE ir tiesīga veikt pasākumus reklāmas demontāžai. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas BŪVVALDE nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu;

7.16.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas BŪVVALDES komisija sastāda aktu par reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli. Komisijas sastāvā ir: būvinspektors, pilsētas galvenais mākslinieks, rajona arhitekts.

7.16.4. akts par reklāmas objekta demontāžu tiek nodots Liepājas pilsētas pašvaldības Izpilddirekcijai, kas organizē reklāmas/reklāmas objekta demontāžu;

7.16.5. reklāmas/reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Liepājas pilsētas pašvaldība piedzen no reklāmas īpašnieka;

7.16.6. demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti sešus mēnešus.

7.17. Īslaicīga reklāmas objekta demontāža tiek veikta gadījumos, kad sastādīts akts, kurā fiksēts fakts, ka īslaicīgs reklāmas objekts vai īslaicīga reklāma uzstādīta bez saskaņota projekta, nesamaksājot pašvaldības nodevu. Sastādītais akts par objekta demontāžu tiek nodots pašvaldības Izpilddirektora birojam, kas organizē tā demontāžu. Demontāžas un uzglabāšanas izdevumus pašvaldība piedzen no reklāmas īpašnieka.

8. Noteikumi būvizkārtņu un reklāmu izvietošanai būvobjektā

8.1. Būvizkārtne obligāti izvietojama pie šādiem būvobjektiem:

8.1.1. pie triju un vairāku dzīvokļu mājām, kur tiek veikta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija;

8.1.2. pie viena un divu dzīvokļu mājām, kur tiek veikta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, ja būvdarbus neveic pats pasūtītājs;

8.1.3. pie nedzīvojamām ēkām (piemēram, viesnīcas, biroja ēkas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas, satiksmes un sakaru ēkas, rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, kulta ēkas, kur tiek veikta būvniecība, rekonstrukcija, renovācija);

8.1.4. pie pašvaldības īpašumā esošiem objektiem, kur tiek veikti būvdarbi.

8.2. Būvizkārtnē jāietver šāda informācija:

8.2.1. objekta nosaukums;

8.2.2. būvobjekta pasūtītājs, tā atbildīgā pārstāvja (būvuzrauga) uzvārds, tālrunis, sertifikāta numurs;

8.2.3. projekta autors (firma) un autor­uzraudzības pārstāvis, tā vārds, uzvārds, tālrunis, sertifikāta numurs;

8.2.4. galvenais būvuzņēmējs (firma, adrese, tālrunis).

8.3. Ir pieļaujama informācijas iekļaušana par būvuzņēmumiem (firma, adrese), kurus piesaista galvenais būvuzņēmējs.

8.4. Būvizkārtni izvieto būvobjekta teritorijā. Tā jāizgatavo no plākšņu materiāla; to izgatavojot no sintētiskā auduma materiāla, tā jāizvieto nospriegotā veidā. Ja rekonstrukcijas vai renovācijas darbi tiek veikti pirmā stāva līmenī, tad būvizkārtne jāizvieto pirmā stāva līmenī, ja visā ēkā, tad tā izvietojama ne augstāk par otrā stāva līmeni. Ja būvizkārtne tiek izvietota pie būvžoga vai sastatnēm, tad tā jāizgatavo ne mazāka kā 1,0 m (augstums) x 1,0 m (platums) formātā.

8.5. Papildinformācija par būvmateriālu piegādātājiem un pielietojamiem materiāliem uzskatāma par reklāmu būvobjektā.

8.6. Ja būvuzņēmējs (pasūtītājs) vēlas izvietot reklāmu būvobjektā, tad vispirms izstrādā un saskaņo reklāmas izvietojuma vizuālo koncepciju.

8.7. Uz būvizkārtnēm un reklāmām būv­objektā attiecas projektu izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtības nosacījumi, kas minēti šo saistošo noteikumu 3., 4., 6. un 7.sadaļā.

9. Noteikumi tīkla reklāmas izvietošanai

9.1. Par komercdarbības uzsākšanu tīkla reklāmu izvietošanai publiskās vietās Liepājā ir jānoslēdz vienošanās līgums ar pašvaldību.

9.2. Tīkla reklāmas objektu izvietošanas līgums tiek slēgts uz laiku līdz 5 gadiem. Ja tiek izpildītas visas šajos noteikumos noteiktās prasības un līgumā paredzētās saistības, tad līgums tiek pagarināts vēl uz 5 gadiem.

9.3. Tīkla reklāmas līguma noslēgšanai interesents iesniedz BŪVVALDĒ pieteikumu, pievienojot reklāmas objekta skici un norādot objektu skaitu. BŪVVALDE sniedz atzinumu un virza jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

9.4. Tīkla reklāmas līgumā jānorāda konkrēts stendu skaits. Lai papildinātu reklāmas objektu skaitu, jāiesniedz pieteikums tīkla reklāmas līguma grozīšanai.

9.5. Tīkla reklāmas objektu izvietošanas, saskaņošanas/akceptēšanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība atbilst šo sais­tošo noteikumu 5., 6. un 7.punktā noteiktajai kārtībai un šādiem nosacījumiem:

9.5.1. tīkla reklāmas objektiem (tai skaitā sabiedriskā transporta pieturvietu reklāmas stendi) noformējama viena reklāmas pase, tie tiek reģistrēti BŪVVALDĒ noteiktajā kārtībā, piešķirot katram reklāmas objektam reģistrācijas numuru, kas obligāti jāpievieno reklāmas objekta marķējumam;

9.5.2. visiem tīkla reklāmas objektiem BŪVVALDĒ jāsaskaņo pašreklāmas plakāts vai plakāti, kas tiek izvietoti uz reklāmas objektiem laikā, kad uz reklāmas objektiem netiek izvietoti reklāmas akcijas vai reklāmas devēja plakāti. Vienīgais izņēmums ir tīkla reklāma, kas tiek veidota no transparentiem, kuru izvietošanai netiek veidotas speciālas konstrukcijas;

9.5.3. izvietojamā plakāta skice jāsaskaņo BŪVVALDĒ;

9.5.4. saskaņojot izvietojamā plakāta skici uz tīkla reklāmas objektiem, jāpievieno saraksts ar objekta reģistrācijas numuru, adresi un laika periodu, kurā šī reklāma tiks izvietota. Katram reklāmas objektu veidam jāiesniedz atsevišķs saraksts.

9.6. Tīkla reklāmas objektu īpašnieki maksā pašvaldības nodevu saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu Liepājā.

10. Reklāma uz sabiedriskā transporta

10.1. Uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk kā 50% no katra loga laukuma. To aizsegšanai atļauts izmantot tikai perforēto līmplēvi. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu.

10.2. Visu veidu reklāmas uz sabiedriskā transporta apliekamas ar pašvaldības nodevu par reklāmu izvietošanu publiskās vietās.

10.3. Izvietojot reklāmu uz sabiedriskā transporta, BŪVVALDĒ jāiesniedz projekts (jānoformē uz A/3 vai A/4 formāta lapām), kurā jāiekļauj:

10.3.1. krāsains reklāmas zīmējums uz sabiedriskā transporta;

10.3.2. juridiskās personas, uz kuras transportlīdzekļa tiek izvietota reklāma, dati;

10.3.3. transportlīdzekļu skaits un reģistrācijas numuri automašīnām, sakabju numuri tramvajiem, uz kuriem tiks izvietota reklāma;

10.3.4. laika periods, kurā tiks izvietota reklāma;

10.3.5. ziņas par projekta autoru (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs; fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs);

10.3.6. dati par reklāmas devēju (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs; fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs).

10.4. Pēc reklāmas izvietošanas uz sabiedriskā transporta ir jāsaņem reklāmas pase 7.3.punktā noteiktajā kārtībā.

11. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

11. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam un Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumiem.

12. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

12.1. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē BŪVVALDE un pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības policija” (turpmāk – Pašvaldības policija).

12.2. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

12.2.1. Liepājas pilsētas galvenais mākslinieks;

12.2.2. Pašvaldības policija.

12.3. Valsts policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi reglamentē likums “Par policiju”.

13. Noslēguma jautājumi

13.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

13.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi N.2 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā”.

13.3. Līdz 2010.gada 1.janvārim esošo izkārtņu, reklāmu un reklāmas objektu īpašniekiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā BŪVVALDĒ jāuzrāda saskaņotais/akceptētais projekts un jāizņem izkārtnes vai reklāmas pases.

13.4. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas jādemontē izkārtnēs un fasādes apgaismošanai izmantotie gaismas specefekti, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadi u.tml.

13.5. Komersantiem, kas nodarbojas ar tīkla reklāmu, lai turpinātu savu darbību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, sešu mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas jāpārslēdz līgumi ar pašvaldību atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām. Minētajiem komersantiem tiek saglabāti iepriekš noslēgto līgumu termiņi.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Liepājā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 16.04.2009.Stājas spēkā: 16.05.2009.Zaudē spēku: 23.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 15.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
191930
{"selected":{"value":"21.11.2009","content":"<font class='s-1'>21.11.2009.-22.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.11.2009","iso_value":"2009\/11\/21","content":"<font class='s-1'>21.11.2009.-22.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2009","iso_value":"2009\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2009.-20.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.11.2009
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)