Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 12. maija noteikumus Nr. 220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.320

Rīgā 2009.gada 7.aprīlī (prot. Nr.23 41.§)
Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām
Izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli27.panta trīspadsmito daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām, tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, to izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par izlietotajām akcīzes nodokļa markām.

II. Akcīzes nodokļa marku izsniegšanas, atdošanas un iznīcināšanas pamatnosacījumi

2. Importētājs, Latvijas Republikā apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs un persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces (turpmāk – nodokļa maksātājs), Valsts ieņēmumu dienestā pasūtītās akcīzes nodokļa markas izņem ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc šo noteikumu 9. un 25.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas vai pēc šo noteikumu 19.punktā minētā termiņa.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā)

3. Ja nodokļa maksātājs neizņem pasūtītās akcīzes nodokļa markas šo noteikumu 2.punktā noteiktajā termiņā, Valsts ieņēmumu dienests sastāda aktu par attiecīgo akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu un iznīcina tās.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

4. Saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai nederīgās akcīzes nodokļa markas, kā arī akcīzes nodokļa markas, kas noņemtas no akcīzes precēm, kuras laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, izvestas uz citu dalībvalsti vai valsti, kas nav dalībvalsts, iznīcinātas vai pārstrādātas, nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

5. Nodokļa maksātājs šo noteikumu 4.punktā minētās akcīzes nodokļa markas atdod, uzlīmētas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām un numuru intervāliem (cigarešu marķēšanai paredzētās akcīzes nodokļa markas – atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām, numuru intervāliem, maksimālajām mazumtirdzniecības cenām un cigarešu skaitu paciņā), izņemot gadījumu, ja akcīzes nodokļa markas ir oriģināliepakojumā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

6. Nodokļa maksātājs akcīzes nodokļa markas, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts, atdod Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķi no akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis nav samaksāts.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

7. Nodokļa maksātājs, atdodot saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas vai iesniedzot šo noteikumu 30.punktā minēto dokumentu, papildus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par atdotajām akcīzes nodokļa markām alkoholisko dzērienu marķēšanai (1.pielikums) vai akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumu marķēšanai (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

8. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 4.punktā minēto akcīzes nodokļa marku un šo noteikumu 7.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē akcīzes nodokļa marku identiskumu, ņemot vērā akcīzes nodokļa marku identifikācijas parametrus – sēriju un numuru (cigarešu marķēšanai paredzētajām akcīzes nodokļa markām papildus ņem vērā arī maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā), un nosūta attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei informāciju par akcīzes nodokļa marku atbilstību iesniegumā norādītajam daudzumam un aprēķinātajam akcīzes nodoklim.

III. Alkoholisko dzērienu marķēšanas nosacījumi

9. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

10. Nodokļa maksātājs, pirmo reizi iesniedzot iesniegumu, lai saņemtu akcīzes nodokļa markas konkrēta alkoholiskā dzēriena marķēšanai, šo noteikumu 9.punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumentu, kurā norādīts:

10.1. alkoholiskā dzēriena nosaukums;

10.2. alkoholiskā dzēriena veids;

10.3. alkoholiskā dzēriena kā ar akcīzes nodokli apliekamā objekta iedalījums saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli12.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, 4.punkta “a” un “b” apakšpunktu un 5.punktu (vīni, raudzētie dzērieni, starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 % (ieskaitot), starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 % (neieskaitot) līdz 22 % (ieskaitot), pārējie alkoholiskie dzērieni);

10.4. faktiskais spirta daudzums alkoholiskajā dzērienā (tilpumprocentos);

10.5. alkoholiskā dzēriena nominālā tilpuma standartvērtība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām;

10.6. alkoholiskā dzēriena ražotāja nosaukums;

10.7. alkoholiskā dzēriena ražotājvalsts;

10.8. vīniem, raudzētiem dzērieniem un starpproduktiem – informācija par to, cik procentu no faktiskā spirta daudzuma alkoholiskajā dzērienā iegūts dabiskā rūgšanas procesā vai arī cik procentu no faktiskā spirta daudzuma dzērienā ir pievienotais spirts, kas nav radies dabiskā rūgšanas procesā.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

11. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai.

12. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai, ja alkoholiskā dzēriena vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst obligātajām iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām.

13. Alkoholisko dzērienu marķēšanai izmanto hologrammas akcīzes nodokļa markas (ruļļos). Minēto akcīzes nodokļa marku izmērs ir 16 x 18 mm.

14. Saņemtās akcīzes nodokļa markas nodokļa maksātājs izmanto tikai šo noteikumu 9.punktā minētajā iesniegumā norādīto alkoholisko dzērienu marķēšanai atbilstoši izsniegto akcīzes nodokļa marku intervāliem.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

15. Akcīzes nodokļa marku alkoholiskajiem dzērieniem piestiprina katrai primārā iepakojuma vienībai tā, lai akcīzes nodokļa marka neaizsegtu informāciju par alkoholisko dzērienu un akcīzes nodokļa marku neaizsegtu cita veida informācija, ievērojot vienu no šādiem akcīzes nodokļa markas piestiprināšanas nosacījumiem:

15.1. uz alkoholiskā dzēriena vāciņa vai korķa, ja tā izmēri atļauj izvietot akcīzes nodokļa marku, to nedeformējot;

15.2. tā, lai akcīzes nodokļa marka skartu alkoholiskā dzēriena pamatetiķeti;

15.3. patērētājam un kontrolējošām institūcijām redzamā vietā, ja akcīzes nodokļa marku nav iespējams piestiprināt atbilstoši šo noteikumu 15.1. vai 15.2.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem.

IV. Cigarešu marķēšanas nosacījumi

16. Lai pasūtītu akcīzes nodokļa markas cigarešu marķēšanai, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, norādot šādu informāciju:

16.1. nodokļa maksātāja nosaukums, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods;

16.2. akcīzes nodokļa marku veids (loksnēs vai sagrieztas);

16.3. akcīzes nodokļa marku daudzums;

16.4. cigarešu skaits paciņā;

16.5. cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena;

16.6. iesnieguma datums un numurs;

16.7. atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

17. Nodokļa maksātājs akcīzes nodokļa markas cigarešu marķēšanai pasūta divas reizes mēnesī – no pirmā līdz piektajam datumam un no piecpadsmitā līdz divdesmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

18. Vienā pasūtījumā minimālais daudzums cigarešu marķēšanai paredzētajām akcīzes nodokļa markām ar vienu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā ir 24 500 gabalu.

19. Pasūtītās akcīzes nodokļa markas cigarešu marķēšanai nodokļa maksātājs var saņemt, sākot ar divdesmit pirmo dienu no šo noteikumu 17.punktā norādītajiem akcīzes nodokļa marku pasūtīšanas beigu termiņiem.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

20. Lai saņemtu pasūtītās akcīzes nodokļa markas cigarešu marķēšanai, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

21. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz akcīzes nodokļa markas cigarešu marķēšanai.

22. Cigarešu marķēšanai izmanto papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs vai sagrieztas). Minēto akcīzes nodokļa marku izmērs ir 20 x 44 mm (pieļaujamā izmēra starpība ir ± 0,5 mm).

23. Saņemtās akcīzes nodokļa markas nodokļa maksātājs izmanto tikai šo noteikumu 20.punktā minētajā iesniegumā norādīto cigarešu marķēšanai atbilstoši izsniegto akcīzes nodokļa marku intervāliem.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

24. Akcīzes nodokļa marku cigarešu paciņai piestiprina tā, lai akcīzes nodokļa marka neaizsegtu informāciju par cigarešu paciņu, akcīzes nodokļa marku neaizsegtu cita veida informācija un, atverot paciņu, akcīzes nodokļa marka tiktu bojāta:

24.1. cietā iepakojuma cigarešu paciņai – zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma uz aizmugurējās virsmas un sānu virsmas, liektā veidā, horizontāli pāri aizmugurējās virsmas locījuma vietai;

24.2. mīkstā iepakojuma cigarešu paciņām – zem slēgtā caurspīdīgā iepakojuma perpendikulāri pāri augšējās malas virsmai (atvēruma vietai);

24.3. cigarešu paciņām bez slēgtā caurspīdīgā iepakojuma – pāri paciņas atvēruma vietai.

V. Smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanas nosacījumi

25. Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (5.pielikums) par katru tabakas izstrādājuma veidu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

26. Šo noteikumu 25.punktā minēto tabakas izstrādājumu marķēšanai izmanto:

26.1. hologrammas akcīzes nodokļa markas (16 x 18 mm (ruļļos));

26.2. papīra akcīzes nodokļa markas (20 x 44 mm, pieļaujamā izmēra starpība ir ± 0,5 mm).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

27. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz akcīzes nodokļa markas smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai. Papīra akcīzes nodokļa marku minimālais izsniegšanas daudzums ir 7 000 gabalu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

28. Saņemtās akcīzes nodokļa markas nodokļa maksātājs izmanto tikai šo noteikumu 25.punktā minētajā iesniegumā norādīto tabakas izstrādājumu marķēšanai atbilstoši izsniegto akcīzes nodokļa marku intervāliem.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

29. Akcīzes nodokļa marku smēķējamai tabakai, cigāriem un cigarillām piestiprina katrai iepakojuma vienībai tā, lai akcīzes nodokļa marku neaizsegtu cita veida informācija, ievērojot šādus nosacījumus:

29.1. papīra akcīzes nodokļa marku piestiprina uz katras iepakojuma vienības atvēruma vietas, lai, atverot tabakas izstrādājuma iepakojumu, akcīzes nodokļa marka tiktu bojāta;

29.2. hologrammas akcīzes nodokļa marku piestiprina uz tabakas izstrādājuma iepakojuma ārējās priekšējās virsmas redzamā vietā;

29.3. ja tabakas izstrādājumiem ir slēgts caurspīdīgs iepakojums, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem tā;

29.4. ja cigāriem vai cigarillām, kas paredzētas realizācijai atsevišķi pa vienai iepakojuma vienībai, akcīzes nodokļa marku nav iespējams piestiprināt atbilstoši šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajam nosacījumam, akcīzes nodokļa marku piestiprina uz slēgtā caurspīdīgā iepakojuma patērētājam un kontrolējošām institūcijām redzamā vietā.

VI. Informācijas sniegšana par akcīzes nodokļa marku apriti

30. Ja akcīzes nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu (pievienojot apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā), kas apliecina, ka attiecīgās akcīzes nodokļa markas ir iznīcinātas.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

31. Nodokļa maksātājs, kurš saņēmis akcīzes nodokļa markas, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par akcīzes nodokļa marku apriti iepriekšējā mēnesī (6. un 7.pielikums). Pārskatu iesniedz, sākot ar mēnesi, kurā nodokļa maksātājs ir saņēmis akcīzes nodokļa markas.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

32. Nodokļa maksātājs, kura valdījumā ir vairākas akcīzes preču noliktavas, iesniedz kopēju pārskatu par visām tā valdījumā esošajām akcīzes preču noliktavām.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

33. Ja nodokļa maksātājs ir konstatējis, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas ir nederīgas, nodokļa maksātājs attiecīgajā taksācijas periodā, iesniedzot pārskatu par akcīzes nodokļa marku apriti, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā arī informāciju par konstatētajām neatbilstībām, norādot akcīzes nodokļa marku daudzumu, sēriju un numuru intervālu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

VII. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumus Nr.239 “Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi marķējami ar akcīzes nodokļa markām” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66., 210.nr.).

35. Pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, sākot ar taksācijas periodu – 2009.gada aprīli.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296)

35.1 Šo noteikumu 31.punktā minētos pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti, kas stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, sākot ar taksācijas periodu – 2010.gada aprīli.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā)

36. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 16.aprīlī.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.296; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Iesniegums Nr. _________________________
par akcīzes nodokļa marku saņemšanu alkoholisko dzērienu marķēšanai

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

apstiprināts noliktavas turētājs importētājs reģistrēts saņēmējs
īslaicīgi reģistrēts saņēmējs reģistrēts nosūtītājs  cita persona1

 

Nr. p.k.

Informācija2

Alkoholiskā dzēriena nosaukums

Ražotāja nosaukums, ražotājvalsts

Apakšgrupa3

ES kombinētās nomenklatūras kods

Absolūtā spirta tilpumprocenti

Vienību skaits (gab.)

Vienas vienības tilpums (litri)

Kopējais alkoholiskā dzēriena daudzums

(litri)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)

papildinājuma Nr.

ieraksta Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kopā:

X

X

X

X

X

Iesniegumā norādītos datus apliecinu:

nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)4

 

(datums)4

Piezīmes.

1 Persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces.

2 Nodokļa maksātāja sniegtā informācija par alkoholisko dzērienu sortimentu.

3 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta pirmo daļu (2. – vīni, 3. – raudzētie dzērieni, 4."a" – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 % (ieskaitot), 4."b" – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 % (neieskaitot) līdz 22 % (ieskaitot), 5. – pārējie alkoholiskie dzērieni).

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Iesniegums Nr. _________________________
par akcīzes nodokļa marku saņemšanu cigarešu marķēšanai

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

apstiprināts noliktavas turētājs importētājs reģistrēts saņēmējs
īslaicīgi reģistrēts saņēmējs reģistrēts nosūtītājs  cita persona1

 

Nr.p.k.

Akcīzes nodokļa marku pasūtījuma datums

Akcīzes nodokļa marku pasūtījuma numurs

Cigarešu nosaukums

Ražotājvalsts

Maksimālā mazumtirdzniecības cena (EUR) par cigarešu skaitu paciņā

Cigarešu daudzums paciņā (gab.)

Akcīzes nodokļa marku daudzums (gab.)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

               

Kopā

 

Iesniegumā norādītos datus apliecinu:

nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)2

 

(datums)2

Piezīmes.

1 Persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Iesniegums Nr. _________________________
par akcīzes nodokļa marku saņemšanu smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai

     

 

   

Marķēšanas vieta1

 

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

apstiprināts noliktavas turētājs importētājs reģistrēts saņēmējs
īslaicīgi reģistrēts saņēmējs reģistrēts nosūtītājs  cita persona1

 

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājumu veids

Tabakas izstrādājumu nosaukums

Tabakas izstrādājumu ražotājvalsts

Vienību skaits (gab.)

Daudzums vienā iepakojuma vienībā (gab. vai grami)

Kopējais apjoms (gab. vai grami)

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (EUR)

Akcīzes nodokļa marku izmērs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

               

Kopā

X

 

X

     

X

Iesniegumā norādītos datus apliecinu:

nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)3

 

(datums)3

Piezīmes.

1 Akcīzes preču noliktava (noliktavas identifikācijas numurs), muitas noliktava vai cita marķēšanas vieta (valsts), kurā notiks tabakas izstrādājumu marķēšana.

2 Persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti alkoholisko dzērienu marķēšanai

20___.gada ______________________

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(akcīzes nodokļa marku daudzums – gabalos, nodokļa summa – euro)

Nr. p.k.

Alkoho-liskajam dzērienam atbilstošais numurs1

Akcīzes nodokļa marku2

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumā

Tā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods3

Taksācijas periodā saņemtās akcīzes nodokļa markas4

Taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku daudzums alkoholiskajiem dzērieniem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā5

Atdoto akcīzes nodokļa marku daudzums6

Akcīzes nodokļa marku daudzums alkoho-liskajiem dzērieniem, kas izvesti uz citu akcīzes preču noliktavu

Akcīzes nodokļa marku daudzums

Akcīzes nodokļa marku daudzums alkoho-liskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā

Aprēķinātais akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās

sērija

numuru intervāla sākums

numuru intervāla beigas

no kura saņemti marķētie alkoholiskie dzērieni

kuram izvesti marķētie alkoholiskie
dzērieni

pārējās akcīzes nodokļa markas7

zudušās un neidentificētās akcīzes nodokļa markas

par alkoho-liskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam8

saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta četrpadsmito daļu

kopā (6.+9.+10.-11.-12.-13a.- 13b.-14.)

t.sk. neuzlīmētās akcīzes nodokļa markas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13a

13b

14

15

16

17a

17b

Kopā

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata sagatavotājs      

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

   

 

Nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

Iesniegšanas datums9   Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona      
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

Piezīmes.

1 Numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā dokumentā, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.

2 Nodokļa maksātājs, kas saņem akcīzes nodokļa markas, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši dokumentam, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas. Ja apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs saņem ar akcīzes nodokļa markām marķētos alkoholiskos dzērienus, par kuriem akcīzes nodoklis nav samaksāts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta ceturto, piekto un sesto daļu, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši saņemtajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

3 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.pantu.

4 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.pantu.

5 Nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumu alkoholiskajiem dzērieniem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, ja minētās akcīzes nodokļa markas atdod Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.581 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, kā arī kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi".

6 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinājumu pēc akcīzes nodokļa marku identiskuma izvērtēšanas.

7 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21.panta pirmo daļu un 27.panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.

8 Aprēķinātais akcīzes nodoklis par zudušām vai neidentificētām akcīzes nodokļa markām un par akcīzes nodokļa markām alkoholiskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, izņemot par akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis aprēķināts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta četrpadsmito daļu.

9 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.320

(Pielikums MK 23.03.2010. noteikumu Nr.296 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.933)

Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti tabakas izstrādājumu marķēšanai

20___.gada ______________________

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(akcīzes nodokļa marku daudzums – gabalos, nodokļa summa – euro)

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs1

Akcīzes nodokļa marku2

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumā

Saņemto akcīzes nodokļa marku daudzums taksācijas periodā3

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādājumiem, kas ievesti Latvijas Republikā un marķēti ar akcīzes nodokļa markām

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādā-jumiem, kas ražoti Latvijas Republikā

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods4

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādājumiem, kas izvesti uz citu akcīzes preču noliktavu

Atdoto akcīzes nodokļa marku daudzums5

Akcīzes nodokļa marku daudzums

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādā-jumiem, kurus izmanto kvalitātes noteikšanai7

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādā-jumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā

Aprēķinātais akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās

sērija

numuru intervāla sākums

numuru intervāla beigas

no kura saņemti marķēti tabakas izstrādājumi

kuram izvesti marķēti tabakas izstrādājumi

bojātās, nederīgās un neizman-totās

par akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā

pārējās akcīzes nodokļa markas6

zudušās vai neiden-tificētās akcīzes nodokļa markas

par tabakas izstrādā-jumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā (17. x nodokļa likme)

par likumā noteikto termiņu8

kopā (6.+7.-12.-13.-15a.-15b.-16.-17.)

t.sk. neuzlīmētās akcīzes nodokļa markas 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15a

15b

16

17

18

19

20a

20b

Kopā:

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata sagatavotājs      

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

   

 

Nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)9

Iesniegšanas datums9   Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona      

(vārds, uzvārds)

(paraksts)9

Piezīmes.

1 Numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā dokumentā, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.

2 Nodokļa maksātājs, kas saņem akcīzes nodokļa markas, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajam dokumentam, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas. Ja apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs saņem ar akcīzes nodokļa markām marķētos tabakas izstrādājumus, par kuriem akcīzes nodoklis nav samaksāts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta ceturto, piekto un sesto daļu, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši saņemtajiem tabakas izstrādājumiem.

3 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi.

4 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.pantu.

5 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinājumu pēc akcīzes nodokļa marku identiskuma izvērtēšanas.

6 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21.panta pirmo daļu un 27.panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.

7 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.panta pirmās daļas 2.punktu.

8 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta četrpadsmito daļu un samaksāto akcīzes nodokli par 15."b" ailē minēto akcīzes nodokļa marku daudzumu.

9 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 320Pieņemts: 07.04.2009.Stājas spēkā: 16.04.2009.Zaudē spēku: 01.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 16.04.2009.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
190613
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva