Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.289

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 8.§)
Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugi iepirkumu jomā, to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus iepirkumu jomā, ko aizpilda pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pasūtītājs) un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” izpratnē (turpmāk – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs), kā arī minēto veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Pasūtītāji, sagatavojot valsts statistikas pārskatus, izmanto šādus veidlapu paraugus:

2.1. veidlapa Nr.1-PIL “Publisko iepirkumu gada pārskats” (turpmāk – veidlapa Nr.1-PIL) (1.pielikums);

2.2. veidlapa Nr.2-PIL/C “Publisko iepirkumu gada pārskats par centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām procedūrām publisku iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai citu pasūtītāju vajadzībām” (turpmāk – veidlapa Nr.2-PIL/C) (2.pielikums).

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, sagatavojot valsts statistikas pārskatus, izmanto veidlapas Nr.3-SPS “Pārskats par iepirkumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” (turpmāk – veidlapa Nr.3-SPS) paraugu (3.pielikums).

4. Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ievēro attiecīgu valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas kārtību:

4.1. valsts statistikas pārskata veidlapas Nr.1-PIL aizpildīšanas kārtību (4.pielikums);

4.2. valsts statistikas pārskata veidlapas Nr.2-PIL/C aizpildīšanas kārtību (5.pielikums);

4.3. valsts statistikas pārskata veidlapas Nr.3-SPS aizpildīšanas kārtību (6.pielikums).

5. Personas, kuras vienlaikus ir pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, aizpilda šo noteikumu 2. un 3.punktā minētās veidlapas un iesniedz tās Iepirkumu uzraudzības birojā.

6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji šo noteikumu 3.punktā minēto valsts statistikas pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem līgumiem (veidlapu Nr.3-SPS) iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.martam. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri iepirkumus ir veikuši saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo noteikumu 2.punktā minētos valsts statistikas pārskatus iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

7. Pasūtītāji šo noteikumu 2.punktā minētos valsts statistikas pārskatus par iepriekšējā kalendāra gadā publicētajiem paziņojumiem par rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem (veidlapu Nr.1-PIL un veidlapu Nr.2-PIL/C) iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdz kārtējā gada 1.aprīlim. Pasūtītāji veidlapu Nr.2-PIL/C aizpilda un Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz tikai tad, ja tie ir veikuši centralizētus iepirkumus.

8. Valsts statistikas pārskatus pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Iepirkumu uzraudzības birojam nosūta pa pastu vai faksu, vai elektro­niski, izmantojot e-pastu, ja attiecīgie pārskati ir parakstīti ar elektronisko parakstu, kuru ir izsniedzis uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs Elektronisko dokumentu likuma izpratnē.

9. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē kļūdas pasūtītāja vai sabied­risko pakalpojumu sniedzēja sagatavotajā valsts statistikas pārskatā, tas paziņo pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par attiecīgajām kļūdām. Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā precizētu pārskatu.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.289

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.15 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.289

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.15 redakcijā)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.289
Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.289
Valsts statistikas pārskata veidlapas Nr.1-PIL aizpildīšanas kārtība

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.15 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pārskatā iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam" un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

2. Pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk - pasūtītājs) valsts statistikas pārskatu (turpmāk - pārskats) sagatavo, iekļaujot veidlapā Nr.1-PIL informāciju par decentralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem pārskata periodā ir noslēgti līgumi.

3. Pārskatā iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgtajiem līgumiem, iepirkumu protokoliem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

4. Ja pasūtītājs pārskatu aizpilda tikai par saviem noslēgtajiem līgumiem, tas veidlapas Nr.1-PIL attiecīgajā ailē ar atzīmi "X" norāda, ka pārskats iesniegts par vienu pasūtītāju. Ja pasūtītāja pakļautībā vai pārraudzībā ir vairākas iestādes, kuras ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tas var iesniegt konsolidētu pārskatu, veidlapas Nr.1-PIL attiecīgajā ailē ar atzīmi "X" norādot, ka pārskats aizpildīts par vairākiem pasūtītājiem, un pievienojot veidlapai Nr.1-PIL pavadvēstuli, kurā norāda iestādes, par kurām informācija apkopota. Pārskata sagatavotāja pienākums ir apkopot un sniegt precīzus datus par attiecīgajiem pasūtītājiem.

5. Ja veidlapā Nr.1-PIL aizpildīta 010., 020., 030., 040., 120., 130., 140., 150., 230., 240., 250., 260., 270. un 280.rinda, pasūtītājs aizpilda veidlapas
Nr.1-PIL 7.sadaļu atbilstoši šā pielikuma VIII nodaļai.

6. Pārskatā iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par iepirkuma līgumu izpildi, noapaļojot līdz veseliem latiem, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) (izņemot 440.rindu, kur norādītajā summā iekļauj PVN).

7. Decentralizēti veikto iepirkumu rezultātā noslēgtos līgumus pasūtītājs veidlapā Nr.1-PIL norāda atbilstoši to faktiskajai vērtībai.

II. Veidlapas 1.sadaļa "Būvdarbu iepirkumi"

8. No 010.rindas līdz 090.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kuru rezultātā iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

9. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir no 3 591 633 latiem, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti atklāta konkursa rezultātā, aizpilda 010.rindu, slēgta konkursa rezultātā - 020.rindu, sarunu procedūras rezultātā - 030.rindu, konkursa dialoga rezultātā - 040.rindu.

10. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir līdz 3 591 632 latiem, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti atklāta konkursa rezultātā, aizpilda 050.rindu, slēgta konkursa rezultātā - 060.rindu, sarunu procedūras rezultātā - 070.rindu, konkursa dialoga rezultātā - 080.rindu, cenu aptaujas rezultātā - 090.rindu.

11. Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 090.rindai, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Procedūru skaits", "Noslēgto līgumu skaits", "Līgumu skaits ar komersantiem no Latvijas", "Līgumu skaits ar komersantiem no citām ES valstīm", "Līgumu skaits ar komersantiem no citām valstīm" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

12. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus tādu iepirkumu rezultātā, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu (Publisko iepirkumu likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 1.novembrim), aizpilda 100.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

13. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus būvdarbu iepirkuma līgumus tādu iepirkumu rezultātā, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, aizpilda 110.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

III. Veidlapas 2.sadaļa "Piegādes iepirkumi"

14. No 120.rindas līdz 200.rindai norāda piegādes iepirkumus, kuru rezultātā iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

15. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir no 92 755 latiem, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti atklāta konkursa rezultātā, aizpilda 120.rindu, slēgta konkursa rezultātā - 130.rindu, sarunu procedūras rezultātā - 140.rindu, konkursa dialoga rezultātā - 150.rindu.

16. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir līdz 92 754 latiem, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti atklāta konkursa rezultātā, aizpilda 160.rindu, slēgta konkursa rezultātā - 170.rindu, sarunu procedūras rezultātā - 180.rindu, konkursa dialoga rezultātā - 190.rindu, cenu aptaujas rezultātā - 200.rindu.

17. Aizpildot kādu rindu no 120.rindas līdz 200.rindai, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Procedūru skaits", "Noslēgto līgumu skaits", "Līgumu skaits ar komersantiem no Latvijas", "Līgumu skaits ar komersantiem no citām ES valstīm", "Līgumu skaits ar komersantiem no citām valstīm" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

18. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus tādu iepirkumu rezultātā, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu (Publisko iepirkumu likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 1.novembrim), aizpilda 210.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

19. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus piegādes iepirkuma līgumus tādu iepirkumu rezultātā, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.1 pantu, aizpilda 220.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

IV. Veidlapas 3.sadaļa "Pakalpojumu iepirkumi"

20. No 230.rindas līdz 270.rindai un no 290.rindas līdz 340.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kuru rezultātā iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

21. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir no 92 755 latiem, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti atklāta konkursa rezultātā, aizpilda 230.rindu, slēgta konkursa rezultātā - 240.rindu, sarunu procedūras rezultātā - 250.rindu, metu konkursa rezultātā - 260.rindu, konkursa dialoga rezultātā - 270.rindu.

22. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir līdz 92 754 latiem, un attiecīgie iepirkuma līgumi noslēgti atklāta konkursa rezultātā, aizpilda 290.rindu, slēgta konkursa rezultātā - 300.rindu, sarunu procedūras rezultātā - 310.rindu, konkursa dialoga rezultātā - 320.rindu, metu konkursa rezultātā - 330.rindu, cenu aptaujas rezultātā - 340.rindu.

23. Aizpildot kādu rindu no 230.rindas līdz 340.rindai, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Procedūru skaits", "Noslēgto līgumu skaits", "Līgumu skaits ar komersantiem no Latvijas", "Līgumu skaits ar komersantiem no citām ES valstīm", "Līgumu skaits ar komersantiem no citām valstīm" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

24. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus tādu iepirkumu rezultātā, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu (Publisko iepirkumu likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 1.novembrim), aizpilda 350.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

25. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus pakalpojumu iepirkuma līgumus tādu iepirkumu rezultātā, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.1 pantu, aizpilda 360.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

26. 280.rindā un 370.rindā norāda Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minēto pakalpojumu iepirkumus, kuru rezultātā iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, tos grupējot pēc līgumcenas.

27. Ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus iepirkuma līgumus par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru līgumcena ir no 92 755 latiem, aizpilda 280.rindu, bet, ja pasūtītājs ir noslēdzis vienu vai vairākus iepirkuma līgumus par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru līgumcena ir līdz 92 754 latiem, - 370.rindu.

28. Aizpildot 280. un 370.rindu, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

V. Veidlapas 4.sadaļa "Izņēmumi"

29. Šajā veidlapas sadaļā norāda visus tos iepirkuma līgumus, kuri noslēgti iepriekšējā kalendāra gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5.pantu.

30. No 380.rindas līdz 430.rindai norāda iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir līdz 69 999 latiem.

31. 380.rindas ailes "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" 3., 4., 5., 6. un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās.

32. 390.rindas ailes "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai izglītības iestādēs un valsts un universitāšu dibinātās zinātniskajās institūcijās.

33. 400.rindas ailes "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība.

34. 410.rindas ailes "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par preču un pakalpojumu iepirkumiem no brīvības atņemšanas iestādēm, kuras par darbaspēku izmanto notiesātos, attiecīgās iestādes vai citu brīvības atņemšanas iestāžu vajadzībām.

35. 420.rindas ailes "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par Latvijas Republikas diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību, kā arī to Nacionālo bruņoto spēku vienību iepirkumiem ārvalstīs, kuras piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās.

36. 430.rindas ailes "Noslēgto līgumu skaits" un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN" aizpilda, ja iepirkuma līgumi noslēgti par preču un pakalpojumu iepirkumiem, ko veic kredītiestāde savas darbības nodrošināšanai.

VI. Veidlapas 5.sadaļa "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi"

37. 440.rindas ailē "Faktiski izlietotie naudas līdzekļi (Ls) ar PVN" norāda visus pārskata periodā veiktos maksājumus par iepirkumiem, tai skaitā:

37.1. maksājumus par iepriekšējos pārskata periodos noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

37.2. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti, pamatojoties uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām procedūrām;

37.3. maksājumus par iepirkuma līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.pantu (izņemot algas, nodevas un nodokļus);

37.4. maksājumus par iepirkuma līgumiem neatkarīgi no to līgumcenas.

VII. Veidlapas 6.sadaļa "Citi iepirkumi"

38. Veidlapas 6.sadaļu aizpilda, ja iepirkuma līgumi ir noslēgti, neievērojot Publisko iepirkumu likumā ietverto regulējumu, kā arī ja kāds no iepirkumiem nav norādīts iepriekšējās veidlapas sadaļās (izņemot gadījumu, ja līgums ir noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3. vai 5.pantu).

39. Ja ir noslēgti būvdarbu iepirkuma līgumi, aizpilda 450.rindu. Ja ir noslēgti piegādes iepirkuma līgumi, aizpilda 460.rindu. Ja ir noslēgti pakalpojumu iepirkuma līgumi, aizpilda 470.rindu.

40. Aizpildot kādu rindu no 450.rindas līdz 470.rindai, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Iepirkumu skaits", "Noslēgto līgumu skaits" (noslēgto iepirkuma līgumu skaits var būt vienāds ar veikto iepirkumu skaitu vai lielāks) un "Noslēgto līgumu summa (Ls) bez PVN".

41. Aizpildot kādu rindu no 450.rindas līdz 470.rindai, veidlapai Nr.1-PIL pievieno paskaidrojuma vēstuli, kurā norādīti iepirkumu nosaukumi, līgumcenas, iemesli, kādēļ nav ievērots Publisko iepirkumu likumā ietvertais regulējums, kā arī turpmākā rīcība, lai nepieļautu Publisko iepirkumu likuma pārkāpumu.

VIII. Veidlapas 7.sadaļa "Iepirkumi Eiropas Savienības slieksnī"

42. Veidlapas 7.sadaļā norāda iepirkumus, kuru rezultātā iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes un pakalpojumu iepirkuma līgumi ar līgumcenu no 92 755 latiem un būvdarbu iepirkuma līgumi ar līgumcenu no 3 591 633 latiem.

43. Katru piegādes un pakalpojumu iepirkumu, kura līgumcena ir no 92 755 latiem, un būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir no 3 591 633 latiem, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda pilnu iepirkuma priekšmeta nosaukumu - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par līgumu.

44. Ailē "B" pretī katram iepirkuma priekšmeta nosaukumam norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1., 2. vai 3.sadaļas (piemēram, ja būvdarbu iepirkumu sadaļā ir bijusi aizpildīta 010., 020., 030. vai 040.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "B").

45. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par līgumu.

46. Aili "Pakalpojumu kategorijas Nr." aizpilda tikai pakalpojumu iepirkuma līguma gadījumā. Norādot pakalpojumu kategorijas numuru, pasūtītājam jāņem vērā Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2008 (2007.gada 28.novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu (turpmāk - regula), - aizpildot aili "Pakalpojumu kategorijas Nr.", pasūtītājam jāveic pakalpojumu kategorijas numura pārkodēšana, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

47. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājam jāņem vērā regula - aizpildot aili "CPV kods", pasūtītājam jāveic CPV koda pārkodēšana, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

48. Aiļu grupā "Procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kuras rezultātā attiecīgais iepirkuma līgums tika noslēgts. Ja iepirkuma līgums noslēgts sarunu procedūras rezultātā, obligāti jāaizpilda aile "Publisko iepirkumu likuma 62. vai 63.panta pamatojums", kurā norāda Publisko iepirkumu likuma normu (62. vai 63.pantā), uz kuru pamatojoties sarunu procedūra piemērota.

49. Ailē "Līgumu skaits" norāda to iepirkuma līgumu skaitu, kuri attiecīgās iepirkuma procedūras rezultātā ir rakstiski noslēgti starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

50. Aiļu grupā "Par katru līgumu" norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstisko piederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, un noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu latos bez PVN.

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.289
Valsts statistikas pārskata veidlapas Nr.2-PIL/C aizpildīšanas kārtība

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.15 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pārskatā iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam" un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

2. Pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk - pasūtītājs) valsts statistikas pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā veiktajiem iepirkumiem (turpmāk - pārskats) sagatavo, iekļaujot veidlapā Nr.2-PIL/C informāciju par centralizēti veiktajiem iepirkumiem, par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem un informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem.

3. Pārskatā iekļaujamo informāciju iegūst no Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pārskata periodā publicētajiem paziņojumiem par rezultātiem un informatīvajiem paziņojumiem par noslēgtajiem līgumiem.

4. Ja veidlapā Nr.2-PIL/C aizpildīta 010., 020., 030., 040., 120., 130., 140., 150., 230., 240., 250., 260., 270. vai 280.rinda, pasūtītājs aizpilda veidlapas Nr.2-PIL/C 3.sadaļu atbilstoši šā pielikuma IV nodaļai.

5. Pārskatā iekļaujamās summas norāda kā kopējo iepirkumā piedāvāto līgumcenu, noapaļojot līdz veseliem latiem, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN).

II. Veidlapas 1.sadaļa "Centralizēto iepirkumu institūciju veiktie iepirkumi"

6. No 010.rindas līdz 090.rindai norāda būvdarbu iepirkumus, kuriem centralizēto iepirkumu institūcija ir piemērojusi iepirkuma procedūras un par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem. Aizpildot 010.-090.rindu, būvdarbu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

7. No 120.rindas līdz 200.rindai norāda piegādes iepirkumus, kuriem centralizēto iepirkumu institūcija ir piemērojusi iepirkuma procedūras un par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem. Aizpildot 120.-200.rindu, piegādes iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

8. No 230.rindas līdz 270.rindai un no 290.rindas līdz 340.rindai norāda pakalpojumu iepirkumus, kuriem centralizēto iepirkumu institūcija ir piemērojusi iepirkuma procedūras un par kuriem Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem. Aizpildot 230.-270.rindu un 290.-340.rindu, pakalpojumu iepirkumus grupē pēc līgumcenas un piemērotās iepirkuma procedūras.

9. Ja būvdarbu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir no 3 591 633 latiem un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 010.rindu, slēgts konkurss - 020.rindu, sarunu procedūra - 030.rindu, konkursa dialogs - 040.rindu.

10. Ja būvdarbu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir līdz 3 591 632 latiem un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 050.rindu, slēgts konkurss - 060.rindu, sarunu procedūra - 070.rindu, cenu aptauja - 080.rindu, konkursa dialogs - 090.rindu.

11. Ja piegādes iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir no 92 755 latiem un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 120.rindu, slēgts konkurss - 130.rindu, sarunu procedūra - 140.rindu, konkursa dialogs - 150.rindu.

12. Ja piegādes iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir līdz 92 754 latiem un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 160.rindu, slēgts konkurss - 170.rindu, sarunu procedūra - 180.rindu, cenu aptauja - 190.rindu, konkursa dialogs - 200.rindu.

13. Ja pakalpojumu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir no 92 755 latiem un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 230.rindu, slēgts konkurss - 240.rindu, metu konkurss - 250.rindu, sarunu procedūra - 260.rindu, konkursa dialogs - 270.rindu.

14. Ja pakalpojumu iepirkumos piedāvātās līgumcenas ir līdz 92 754 latiem un attiecīgajiem iepirkumiem piemērots atklāts konkurss, aizpilda 290.rindu, slēgts konkurss - 300.rindu, sarunu procedūra - 310.rindu, metu konkurss - 320.rindu, cenu aptauja - 330.rindu, konkursa dialogs - 340.rindu.

15. Aizpildot kādu no 010.rindas līdz 090.rindai, no 120.rindas līdz 200.rindai, no 230.rindas līdz 270.rindai un no 290.rindas līdz 340.rindai, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Procedūru skaits", "Piegādātāju skaits", "Komersantu skaits no Latvijas", "Komersantu skaits no citām ES valstīm", "Komersantu skaits no citām valstīm" un "Piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

16. 280.rindā un 370.rindā norāda centralizēto iepirkumu institūciju veiktos iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minēto pakalpojumu iegādei, tos grupējot pēc līgumcenas.

17. Ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus iepirkumus par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru līgumcena ir no 92 7555 latiem un par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem vai informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem, aizpilda 280.rindu, bet, ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus iepirkumus par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru līgumcena ir līdz 92 754 latiem un par kuriem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem vai informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem, - 370.rindu.

18. Aizpildot 280. un 370.rindu, obligāti jābūt aizpildītām ailēm "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Piegādātāju skaits" un "Piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

19. Ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu (Publisko iepirkumu likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2009.gada 1.novembrim) un par tiem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti paziņojumi par rezultātiem, attiecīgi aizpilda 100., 210. un 350.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Piegādātāju skaits" un "Piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

20. Ja centralizēto iepirkumu institūcija ir veikusi vienu vai vairākus būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un par tiem iepriekšējā kalendāra gadā ir publicēti informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem līgumiem, attiecīgi aizpilda 110., 220. un 360.rindas ailes "Rezultātu paziņojumu un Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu skaits", "Piegādātāju skaits" un "Piedāvāto līgumcenu summa (Ls) bez PVN".

III. Veidlapas 2.sadaļa "Pasūtītāju skaits"

21. Veidlapas 2.sadaļā skaitliski norāda visus tos pasūtītājus, kuru vajadzībām attiecīgie iepirkumi ir veikti. Centralizēto iepirkumu institūcija sevi iekļauj pasūtītāju skaitā tikai tad, ja attiecīgie iepirkumi ir veikti arī pašas centralizētās iepirkumu institūcijas vajadzībām.

IV. Veidlapas 3.sadaļa "Iepirkumi Eiropas Savienības slieksnī"

22. Veidlapas 3.sadaļā norāda iepriekšējā kalendāra gadā centralizēti veiktos iepirkumus, kuros piedāvātās līgumcenas piegādēm un pakalpojumiem ir no 92 755 latiem un būvdarbiem - no 3 591 633 latiem.

23. Katru piegādes un pakalpojumu iepirkumu, kura līgumcena ir no 92 755 latiem, un būvdarbu iepirkumu, kura līgumcena ir no 3 591 633 latiem, norāda atsevišķā rindā. Aizpildot aili "A", norāda pilnu iepirkuma priekšmeta nosaukumu - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par rezultātiem.

24. Ailē "B" pretī katram iepirkuma priekšmeta nosaukumam norāda attiecīgo rindas kodu no veidlapas 1.sadaļas (piemēram, ja būvdarbu iepirkumu sadaļā ir bijusi aizpildīta 010., 020., 030. vai 040.rinda, attiecīgo rindas kodu norāda arī ailē "B").

25. Ailē "Identifikācijas Nr." norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru - tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētajā paziņojumā par rezultātiem.

26. Aili "Pakalpojumu kategorijas Nr." aizpilda tikai pakalpojumu iepirkuma gadījumā. Norādot pakalpojumu kategorijas numuru, pasūtītājam jāņem vērā Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2008 (2007.gada 28.novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu (turpmāk - regula), - aizpildot aili "Pakalpojumu kategorijas Nr.", pasūtītājam jāveic pakalpojumu kategorijas numura pārkodēšana, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

27. Ailē "CPV kods" norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, pasūtītājam jāņem vērā regula - aizpildot aili "CPV kods", pasūtītājam jāveic CPV koda pārkodēšana, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

28. Aiļu grupā "Procedūras" ar atzīmi "X" norāda iepirkuma procedūru, kura attiecīgajam iepirkumam tika piemērota. Ja attiecīgajam iepirkumam piemērota sarunu procedūra, obligāti jāaizpilda aile "Publisko iepirkumu likuma 62. vai 63.panta pamatojums", kurā norāda Publisko iepirkumu likuma normu (62. vai 63.pantā), uz kuru pamatojoties sarunu procedūra ir piemērota.

29. Ailē "Piegādātāju skaits" norāda to piegādātāju skaitu, kuri ir minēti attiecīgās iepirkuma procedūras paziņojumā par rezultātiem.

30. Ailē "Nosaukums" norāda katra piegādātāja nosaukumu, ailē "Valsts" norāda attiecīgā piegādātāja valstspiederību.

31. Ailē "Piedāvātā līgumcena (Ls) bez PVN" norāda attiecīgajā iepirkumā piedāvāto līgumcenu latos bez PVN.

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.289
Valsts statistikas pārskata veidlapas Nr.3-SPS aizpildīšanas kārtība

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pārskatā iekļaujamā informācija sniedzama, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu, likumu “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.908 “Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam” un Eiropas Savienības informācijas pieprasījumu.

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji likuma “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” izpratnē (turpmāk – sabiedrisko pakalpoju­mu sniedzējs) valsts statistikas pārskatu (turpmāk – pārskats) sagatavo, iekļaujot veidlapā Nr.3-SPS informāciju par pārskata periodā noslēgtajiem līgumiem.

3. Pārskatā iekļaujamo informāciju iegūst no pārskata periodā noslēgtajiem līgumiem, kā arī grāmatvedības uzskaites datiem.

4. Pārskatā iekļaujamās summas norāda kā kopējo samaksu par līgumu izpildi, noapa­ļojot līdz veseliem latiem, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 

II. Veidlapas 1.sadaļa “Iepirkumi, kuru līgumcena nepārsniedz Eiropas Savienības noteiktās līgumcenu robežas”

5.  010.rindā norāda to noslēgto būvdarbu līgumu (tai skaitā pavadzīmju un čeku, ja nav rakstiska līguma) kopējo summu, kuru līgumcena ir no 1 lata līdz 3 591 633 latiem.

6.  020.rindā norāda to noslēgto piegādes līgumu (tai skaitā pavadzīmju un čeku, ja nav rakstiska līguma) kopējo summu, kuru līgumcena ir no 1 lata līdz 287 331 latam.

7.  030.rindā norāda to noslēgto pakalpojumu līgumu (tai skaitā pavadzīmju un čeku, ja nav rakstiska līguma) kopējo summu, kuru līgumcena ir no 1 lata līdz 287 331 latam.

8.  040.rindā norāda noslēgto būvdarbu līgumu, piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu kopsummu latos, neņemot vērā PVN. 

III. Veidlapas 2.sadaļa “Iepirkumi Eiropas Savienības slieksnī”

9. Veidlapas 2.sadaļā norāda iepirkumus, kuru rezultātā iepriekšējā kalendāra gadā noslēgti piegādes un pakalpojumu iepirkuma līgumi ar līgumcenu no 287 332 latiem un būvdarbu iepirkuma līgumi ar līgumcenu no 3 591 634 latiem.

10. Ailē “Nr.p.k.” norāda katra piegādes un pakalpojumu iepirkuma kārtas numuru, kura līgumcena ir no 287 332 latiem, un katra būvdarbu iepirkuma kārtas numuru, kura līgumcena ir no 3 591 634 latiem.

11. Ailē “Līguma priekšmets” norāda pilnu iepirkuma priekšmeta nosau­kumu – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā paziņojumā par līgumu.

12. Ailē “CPV kods” norāda attiecīgā iepirkuma CPV kodu jeb Eiropas Savienības apstiprinātu nomenklatūru, kuru izmanto publisko iepirkumu procedūrās. Norādot attiecīgā iepirkuma CPV kodu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāņem vērā Komisijas Regula (EK) Nr. 213/2008 (2007.gada 28.novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu, – aizpildot aili “CPV kods”, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāveic CPV koda pārkodēšana, izmantojot CPV kodu pārkodēšanas tabulu, kas atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

13. Ailē “Identifikācijas Nr.” norāda attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru – tam jābūt tādam pašam kā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajā paziņojumā par līgumu.

14. Aiļu grupā “Procedūras” ar atzīmi “X” norāda iepirkuma procedūru, kura attiecīgajam iepirkumam tika piemērota. Ja attiecīgajam iepirkumam piemērota sarunu procedūra, obligāti jāaizpilda aile “Direktīvas 2004/17/EK 40.panta pamatojums”, kurā norāda Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā, normu (40.pantā), uz kuru pamatojoties sarunu procedūra ir piemērota.

15. Aiļu grupā “Procesi” ar atzīmi “X” norāda, vai iepirkuma veikšanai ir izmantota elektroniskā izsole vai dinamiskā iepirkumu sistēma.

16. Ailē “Līgumu skaits” norāda to iepirkuma līgumu skaitu, kuri attiecīgās iepirkuma procedūras rezultātā ir rakstiski noslēgti starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

17. Aiļu grupā “Piegādātāji” norāda tā piegādātāja nosaukumu un valstisko piederību, ar kuru noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums.

18. Ailē “Noslēgtā līguma līgumcena (Ls) bez PVN” norāda noslēgtā iepirkuma līguma līgumcenu latos bez PVN.

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugi iepirkumu jomā, to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 289Pieņemts: 31.03.2009.Stājas spēkā: 08.04.2009.Zaudē spēku: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 07.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
190262
{"selected":{"value":"13.01.2010","content":"<font class='s-1'>13.01.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2010","iso_value":"2010\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-12.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)