Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 29. augusta noteikumus Nr. 302 "Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 240

Rīgā 1999.gada 29.jūnijā (prot. Nr. 33, 32.§)

Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa prognoze

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu
izlīdzināšanu" 7.panta piekto daļu

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar attiecīgo pašvaldību tiek saskaņota noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - nodoklis) prognoze nākamajam saimnieciskajam gadam.

2. Finansu ministrija līdz saimnieciskā gada 15.augustam nosaka nodokļa prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

3. Nodokļa prognozi nosaka, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informāciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummām pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 15.jūniju, tās koriģējot atbilstoši Valsts zemes dienesta prognozētajai nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību izmaiņu tendencei un nodokļa iekasējamības koeficientam, kas ir 0,95.

4. Kadastrālo vērtību izmaiņu tendence ir attiecīgajā teritorijā paredzamo ar nodokli apliekamo objektu skaita un sastāva, zemes vērtību zonējumu un pilsētu zemes individuāli noteikto kadastrālo vērtību izmaiņu apzināšana to kopsakarībā, kas izteikta kā kadastrālo vērtību kopsummu izmaiņu koeficients uz nākamo saimniecisko gadu.

5. Valsts zemes dienests, veicot nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aktualizāciju pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 15.jūniju, nosaka katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo ar nodokli apliekamo objektu kadastrālo vērtību kopsummas, to skaitā:

5.1. neiekļaujot ar nodokli neapliekamos nekustamos īpašumus atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrajai daļai;

5.2. neiekļaujot pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valstij piekrītošo zemi, kas nav nodota lietotājiem vai nomniekiem;

5.3. neiekļaujot pašvaldībām piekrītošo zemi, kas nav nodota lietotājiem vai nomniekiem;

5.4. ņemot vērā:

5.4.1. individuālā kārtā noteiktās nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības līdz saimnieciskā gada 1.jūnijam;

5.4.2. pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri esošos nekustamos īpašumus, kuru īpašniekiem saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta otro daļu ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, un to kadastrālo vērtību;

5.4.3. pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri esošo to speciālo ekonomisko zonu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuriem piešķiramas nodokļu atlaides;

5.4.4. pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo par maksātnespējīgiem pasludināto un privatizējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

6. Lai precizētu nodokļa prognozi saskaņā ar šo noteikumu 5.4.4.apakšpunktu, Uzņēmumu reģistrs līdz saimnieciskā gada 1.jūnijam iesniedz Valsts zemes dienestā sarakstu par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas līdz saimnieciskā gada 1.aprīlim pasludināti par maksātnespējīgiem vai reģistrēti kā privatizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

7. Valsts zemes dienests šo noteikumu 5.punktā noteikto, izņemot šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteikto, veic, izmantojot pašvaldību apkopoto un precizēto informāciju (attiecīgo informāciju pašvaldības Valsts zemes dienesta teritoriālajās nodaļās iesniedz līdz saimnieciskā gada 5.jūnijam):

7.1. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav apliekami ar nodokli saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 1., 2., 4. un 6.punktu pēc stāvokļa uz saimnieciskā gada 1.janvāri;

7.2. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pašvaldībai piekrītošo zemi, kas nav nodota lietotājiem vai nomniekiem;

7.3. par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo speciālo ekonomisko zonu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem saskaņā ar likumiem par speciālajām ekonomiskajām zonām piešķirama nodokļa atlaide;

7.4. par zemi un individuālajām dzīvojamām mājām, kas vismaz piecus gadus ir politiski represēto personu īpašumā vai valdījumā.

8. Šo noteikumu 6. un 7.punktā norādītajai informācijai jāsatur šādas identifikācijas pazīmes:

8.1. par nekustamo īpašumu - kadastra numurs, īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs), īpašuma adrese, īpašnieka adrese, kopplatība, nekustamā īpašuma galvenais lietošanas mērķis, papildmērķis, nekustamā īpašuma aizņemtās platības;

8.2. par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - reģistrācijas numurs, nosaukums un juridiskā adrese.

9. Valsts zemes dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 6. un 7.punktā minētās informācijas saņemšanas nosūta katrai pašvaldībai informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošajiem ar nodokli apliekamajiem nekustamā īpašuma objektiem un šo nekustamo īpašumu objektu kadastrālo vērtību.

10. Pašvaldībām ir tiesības pieprasīt Valsts zemes dienesta teritoriālajām nodaļām visu ar nodokli apliekamo objektu sarakstu vai tikai tādu ar nodokli apliekamo objektu sarakstu, kurā norādīti izdarītie grozījumi.

11. Ja pašvaldības piecu darbdienu laikā (Rīgas Dome - 10 darbdienu laikā) nav iesniegušas attiecīgajā Valsts zemes dienesta teritoriālajā nodaļā rakstiskus priekšlikumus par minētajos sarakstos nepieciešamajiem precizējumiem, attiecīgā Valsts zemes dienesta nodaļa uzskata tos par saskaņotiem.

12. Pašvaldības piecu darbdienu laikā (Rīgas Dome - 10 darbdienu laikā) precizē minētos sarakstus un iesniedz attiecīgajā Valsts zemes dienesta teritoriālajā nodaļā rakstiskus priekšlikumus par sarakstos nepieciešamajiem precizējumiem.

13. Ja Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai nav pamatotu iebildumu par pašvaldības rakstiskajiem priekšlikumiem, tā 10 darbdienu laikā informē par to pašvaldību.

14. Ja Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai ir pamatoti iebildumi par pašvaldības priekšlikumiem, tā triju darbdienu laikā sniedz pašvaldībai argumentētu atteikumu.

15. Valsts zemes dienests, ņemot vērā kadastrālo vērtību izmaiņu tendenci un nodokļa samazinājumus atbilstoši šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajiem sarakstiem, ne vēlāk kā līdz saimnieciskā gada 15.jūlijam iesniedz Finansu ministrijā valsts konsolidētā budžeta un pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā iekļaujamās nodokļa ieņēmuma prognozes aprēķināšanai nepieciešamo ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummas, atsevišķi norādot šo noteikumu 5.4.2., 5.4.3. un 5.4.4.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību summas.

16. Finansu ministrija līdz saimnieciskā gada 15.augustam aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi katrai pašvaldībai. Prognozi aprēķina atbilstoši likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajai nodokļa likmei un nodokļa iekasējamības koeficientam, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummu, kas tiek samazināta:

16.1. par 100 procentiem no maksātnespējīgo un privatizējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības summas;

16.2. par 50 procentiem no politiski represēto personu ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības summas;

16.3. par 80 procentiem no speciālo ekonomisko zonu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības summas.

17. Finansu ministrija līdz 20.augustam nosūta katrai pašvaldībai informāciju par nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam saimnieciskajam gadam.

18. Valsts zemes dienests līdz saimnieciskā gada 1.jūlijam iesniedz Finansu ministrijā 2000.gada valsts konsolidētā budžeta un pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā iekļaujamās nodokļa ieņēmuma prognozes aprēķināšanai nepieciešamo ar nodokli apliekamo nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummas prognozi saskaņā ar šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4.1.apakšpunktu, atsevišķi norādot šo noteikumu 5.4.2.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību summas.

19. Nodokļa prognozes noteikšanai 2000.gadam pašvaldības, uz kurām attiecas šo noteikumu 7.3.apakšpunkts, pēc saskaņošanas ar Valsts zemes dienestu līdz 1999.gada 1.jūlijam iesniedz Finansu ministrijā šo noteikumu 5.4.3.apakšpunktā noteikto informāciju.

20. Pašvaldības līdz 1999.gada 1.decembrim Valsts zemes dienesta teritoriālajās nodaļās iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktu apkopoto un precizēto informāciju.

21. Uzņēmumu reģistrs līdz 1999.gada 1.decembrim iesniedz Valsts zemes dienestā to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuri pasludināti par maksātnespējīgiem vai reģistrēti kā privatizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

22. Valsts zemes dienests līdz 2000.gada 15.janvārim iesniedz Finansu ministrijā saskaņā ar šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. un 5.4.4.apakšpunktu precizētās nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kopsummas.

23. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā pašvaldībām turpmāk netiek paredzēta nekustamā īpašuma nodokļa prognozes neizpildes kompensācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem.

24. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūliju.  

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
satiksmes ministrs A.Gorbunovs  

Finansu ministrs I.Godmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ar pašvaldībām tiek saskaņota nekustamā īpašuma nodokļa prognoze Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 240Pieņemts: 29.06.1999.Stājas spēkā: 01.07.1999.Zaudē spēku: 02.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 01.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
18867
01.07.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)