Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2009.gada 22.janvārī (prot. Nr.1, 4.§)
Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 1.punktu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Liepājas pilsētā.

1.2. Šie noteikumi attiecas uz visu Liepājas pilsētas administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

1.3. Numurzīmes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai apsaimniekotāji.

2. Ēku numerācija

2.1. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numurzīmei, kas izvietojama uz ielas fasādes pie galvenās ieejas.

2.2. Ja ieeja ir tikai sānu vai pagalma fasādē, numurzīmes izvietojamas pie ielas fasādes un pie ieejas.

2.3. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numurzīme izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves).

2.4. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā –, ēkas numurzīme izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba, atbilstoši šo noteikumu 3.2.punktam.

2.5. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numurzīme izvietojama uz katras no šīm fasādēm.

2.6. Ēkas numurzīme izvietojama 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes pie ēkas ieejas, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi), aptuveni 30 cm attālumā no ieejas durvju malas.

2.7. Ēkas numurzīmi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

3. Ielu un laukumu nosaukumu un ēku numerācijas norādes izvietojums

3.1. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,0 – 2,5 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas atstatu no ielas – dārzā vai pagalmā – ielas nosaukuma plāksni izvieto uz žoga.

3.2. Ielu vai laukumu nosaukumu norādes, ēku numurzīmes var izvietot uz atsevišķiem stabiem, kuru dizains un izvietojums saskaņojams Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas būvvalde" (turpmāk – Būvvalde).

3.3. Ielu un laukumu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība).

3.4. Ja ēkas sarežģītais arhitektoniskais veidojums apgrūtina ielas vai laukuma nosaukuma norādes vai ēkas numurzīmes izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo ar arhitektu Būvvaldē.

3.5. Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanai nav nepieciešamas īpašas atļaujas, ja numurzīmju un norāžu dizains un izvietojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām.

3.6. Atkāpes no šiem noteikumiem par ēku numurzīmju, ielu vai laukumu norāžu izvietošanu un dizainu pieļaujamas, saskaņojot konkrēto risinājumu Būvvaldē.

3.7. Ēku numurzīmēm, ielu vai laukuma nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī (nebojātām, ar skaidri salasāmiem uzrakstiem).

3.8. Tekstam uz ēku numurzīmēm, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm ir jābūt valsts valodā.

3.9. Ielu nosaukumi lietojami atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, ielu nosaukumu saīsinājumi atbilstoši 2.pielikumam.

4. Dizaina un informācijas prasības

4.1. Dizaina prasības ēku numurzīmēm, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm ir:

4.1.1. krāsas – balti burti un cipari uz tumši zaļa fona, ievērojot toņu robežas pēc Minicolor Nova kataloga M 075, M 055, M 052;

4.1.2. ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu materiāli:

4.1.2.1. ēku numurzīmēm – krāsota plāksne ar līmplēves burtiem un cipariem vai krāsota metāla plāksne ar līmplēves vai krāsotiem burtiem un cipariem;

4.1.2.2. ielu vai laukumu nosaukumu norādēm – krāsota metāla plāksne ar līmplēves vai krāsotiem burtiem un cipariem;

4.1.3. nakts apgaismojums, kas var nebūt, ja baltie burti un cipari izpildīti ar krāsu vai līmplēvi, kam ir gaismu atstarojošas īpašības, pārējām numurzīmēm un ielu vai laukumu nosaukumu norādēm vietējais apgaismojums ir obligāts;

4.1.4. izmēri:

4.1.4.1. ēku numurzīmēm savrupmājām, mazstāvu dzīvojamām ēkām un visām ēkām perimetrālās apbūves kvartālos – 30 x 20 cm vai 30 x 26 cm, ēkām brīvstāvošas apbūves kvartālos, kuros dominē daudzstāvu apbūve – 45 x 30 cm vai 45 x 39 cm;

4.1.4.2. ielu vai laukumu nosaukumu norādēm – 16 cm x ielas vai laukuma nosaukuma izvietošanai nepieciešamais garums.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

4.2. Informācijas prasības ēku numurzīmēm, ielu vai laukumu nosaukumu norādēm:

4.2.1. uz ēkas numurzīmes norādāms:

4.2.1.1. ielas nosaukums;

4.2.1.2. ēkas numurs (ja ēkas numurs satur gan ciparu, gan alfabēta burtu, tad ēkas numurzīmē lietojams cipars un lielais burts, piemēram, 3A);

4.2.1.3. ēkas piederība;

4.2.2. nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma šādi:

4.2.2.1. privātīpašums;

4.2.2.2. valsts īpašums;

4.2.2.3. pašvaldības īpašums;

4.2.2.4. kopīpašums (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un privātīpašums, dzīvokļa īpašumi).

4.2.3. konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.

4.3. Ja mainās ēkas īpašnieks, mēneša laikā jānomaina ēkas numurzīmē norādītā informācija, izvietojot jaunu numurzīmi atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

4.4. Ielas nosaukuma norādē norāda attiecīgās ielas nosaukumu un ēku numerācijas secību, ko raksturo numerācijas pieaugošā virzienā vērsta bulta.

5. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija".

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

6. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

Par saistošo noteikumu neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos nozari regulējošos normatīvajos aktos, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

7. Noslēguma jautājumi

7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 1998.gada 10.decembra saistošie noteikumi Nr.9 "Par namu numurzīmju un ielu nosaukumu plākšņu izvietošanu Liepājas pilsētā".

7.2. Šo noteikumu definētās prasības ir obligātas jaunbūvēm, kas nodotas ekspluatācijā pēc 2009.gada 1.februāra.

7.3. Liepājas pilsētā esošās ēku numurzīmes, ielu vai laukumu nosaukumu norādes, kas neatbilst šajos noteikumos norādītajām prasībām, nomaināmas atbilstoši prasībām līdz 2011.gada 1.jūlijam.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 30.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.18)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2009.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
Liepājas pilsētas ielu nosaukumu saraksts

14.novembra bulvāris

1905.gada iela

Abavas iela

Ābeļu iela

Admirāļa Spādes iela

Ādu iela

Airītes iela

Aisteres iela

Akas iela

Akmeņu iela

Ālandes iela

Aldaru iela

Alejas iela

Jāņa Čakstes laukums

Alsungas iela

Amatas iela

Andreja Pumpura iela

Antas Klints iela

Apriķu iela

Apšu iela

Arnolda iela

Aroniju iela

Artilērijas iela

Atmodas bulvāris

Atslēdznieku iela

Atteku sala

Augustes iela

Ausekļa iela

Autoru iela

Aveņu iela

Aviācijas iela

Avotu iela

Baidzeles iela

Baložu iela

Baltijas iela

Bāriņu iela

Bārtas iela

Baseina iela

Baterijas iela

Baznīcas iela

Bernātu iela

Bērzu iela

Beverīnas iela

Brāļu iela

Britu flotes iela

Brīvības iela

Brīvostas iela

Burtnieku iela

Buru iela

Caunu iela

Celmu iela

Celtnieku iela

Cenkones iela

Cepļa iela

Ceriņu iela

Cēsu rotas iela

Cieceres iela

Cietokšņa iela

Cīravas iela

Cīruļu iela

Cukura iela

Darbnīcu iela

Dārtas iela

Dārza iela

Daugavas iela

Dīķa iela

Doņu iela

Dorupes iela

Drāšu iela

Dunalkas iela

Dundagas iela

Dunikas iela

Dūņu iela

Durbes iela

Dzelzceļnieku iela

Dzērves iela

Dzintaru iela

Dzirnavu iela

Ēdoles iela

Eduarda Tisē iela

Eduarda Veidenbauma iela

Egļu iela

Elizabetes iela

Elkoņu iela

Emīlijas iela

Enkuru iela

Ērgļu iela

Esperanto iela

Evalda Rimbenieka iela

Ezera iela

Ezermalas iela

Ezerlīču iela

Fabrikas iela

Fēniksa iela

Ferdinanda Grīniņa iela

Flotes iela

Franču iela

Friča Brīvzemnieka iela

Ganību iela

Gaujas prospekts

Graudu iela

Grāvju iela

Grīņu iela

Grīzupes iela

Grobiņas iela

Ģenerāļa Baloža iela

Ģenerāļa Dankera iela

Ģimnāzijas iela

Hika iela

Imantas iela

Indriķa iela

Instruktoru iela

Invalīdu iela

Īsā iela

Jāņa iela

Jāņa Asara iela

Jātnieku iela

Jaunā iela

Jaunā ostmala

Jēkaba Dubelšteina iela

Jēkaba Janševska iela

Jelgavas iela

Jūras iela

Jūrkalnes iela

Jūrmalas iela

Jūrnieku iela

Kaiju iela

Kaktu iela

Kalēju iela

Kalenieku

Kalna iela

Kalvenes iela

Kaļķu iela

Kandavas iela

Kapsēdes iela

Kapsētas iela

Kārklu iela

Kārļa iela

Kārļa Zāles laukums

Katedrāles iela

Katoļu iela

Katrīnas iela

Kazdangas iela

Klaipēdas iela

Klāva Ukstiņa iela

Klusā iela

Kokneses iela

Koku iela

Kolkas iela

Krasta iela

Kraukļu iela

Kristiāna Dāla iela

Krišjāņa Barona iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Kroņu iela

Krūmu iela

Krusta iela

Kuģinieku iela

Kuldīgas iela

Kungu iela

Kūrmājas prospekts

Kuršu iela

Kuršu laukums

Kurzemes iela

Kviešu iela

Ķēžu iela

Ķieģeļu iela

Ķiršu iela

Ķoniņu iela

Laboratorijas iela

Labraga iela

Lāčplēša iela

Laivinieku iela

Laivu iela

Lapu iela

Latgales iela

Lauku iela

Lazaretes iela

Lēņu iela

Leona Paegles iela

Lībiešu iela

Liedaga iela

Lidostas iela

Lielā iela

Lielgabalu iela

Liepu iela

Lietuviešu iela

Līgas iela

Līvas iela

Līvas laukums

Loču iela

Loku iela

Ložmetējnieku iela

Ludviķa iela

Magoņu iela

Malkas iela

Mālu iela

Manēžas iela

Mārtiņa iela

Mastu iela

Matīsa Gūtmaņa iela

Matrožu iela

Mazā iela

Mazirbes iela

Mednieku iela

Medņu iela

Medzes iela

Meldru iela

Metalurgu iela

Mežu iela

Mežmalas iela

Miera iela

Miežu iela

Miltu iela

Mirdzas Ķempes iela

Mucenieku iela

Muitas iela

Nākotnes iela

Namdaru iela

Neatkarības rotas iela

Nīcas iela

Nidas iela

Noliktavas iela

Oskara Kalpaka iela

Ostas iela

Otaņķu iela

Ozolu iela

Palangas iela

Palmu iela

Pampāļu iela

Papes iela

Parka iela

Pasta iela

Pāvilostas iela

Pelašķu iela

Peldu iela

Pērkones iela

Pieneņu iela

Piestātnes iela

Pīlādžu iela

Piltenes iela

Pīļu iela

Ploču iela

Pļavu iela

Priekules iela

Priežu iela

Puķu iela

Pulkveža Brieža iela

Pulkveža Ķūķa iela

Pulvera iela

Pupu iela

Pureņu iela

Putekļu iela

Putnu iela

Radio iela

Raiņa iela

Rakstvežu iela

Rāvas iela

Reiņu meža iela

Rendas iela

Republikas iela

Riekstu iela

Riepu iela

Rietumkrasta iela

Rīgas iela

Riņķu iela

Robežu iela

Rojas iela

Roņu iela

Rožu iela

Rožu laukums

Rubeņu iela

Rucavas iela

Rudbāržu iela

Rudzu iela

Rūpniecības iela

Sabiles iela

Sakas iela

Sakņu iela

Saldus iela

Salmu iela

Saraiķu iela

Sarkanā iela

Saules iela

Satiksmes iela

Sēļu iela

Siena iela

Siguldas iela

Sila iela

Siļķu iela

Skolas iela

Skrundas iela

Skuju iela

Slapjā iela

Sliežu iela

Slimnīcas iela

Smilgu iela

Smilšu iela

Spīdolas iela

Spīķeru iela

Sporta iela

Stārķu iela

Stendera iela

Strautu iela

Strazdu iela

Studentu rotas iela

Stūrmaņu iela

Sudrabu Edžus iela

Suitu iela

Sūkņu iela

Sūnu iela

Svētes iela

Šaurā iela

Šķēdes iela

Talsu iela

Tāšu iela

Teātra iela

Tebras iela

Teodora iela

Teodora Breikša iela

Tērauda iela

Tērvetes iela

Tiesu iela

Tīklu iela

Tirgoņu iela

Tirgus iela

Tobago iela

Toma iela

Tosmares iela

Trimpus iela

Tukuma iela

Turaidas iela

Tvaikoņa "Saratova" iela

Tvaiku iela

Ūdens iela

Ugāles iela

Uliha iela

Ulmales iela

Upeņu iela

Upmalas iela

Usmas iela

Užavas iela

Vaiņodes iela

Vaļņu iela

Vānes iela

Vecā ostmala

Vēju iela

Ventas iela

Ventspils iela

Vērgales iela

Vētru iela

Vēžu iela

Vidus iela

Vidusceļa iela

Viestura iela

Vingrošanas iela

Virgas iela

Virsaiša iela

Virsleitnanta Klestrova iela

Virsnieku iela

Virssardzes iela

Virsseržanta Klaviera iela

Viršu iela

Vites iela

Vītolu iela

Volhovas iela

Zaķu iela

Zāļu iela

Zaru iela

Zemeņu iela

Zemgales iela

Zemitāna iela

Zemnieku iela

Ziedu iela

Ziemeļu iela

Ziemupes iela

Zirgu sala

Zirņu iela

Zivju iela

Zvejnieku aleja

Zviedru iela

Zvirbuļu iela

Žagatu iela

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2009.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
Liepājas pilsētas ielu nosaukumu, kuriem pieļaujams saīsinātais lietojums, saraksts

Ielas nosaukums

Saīsinājums

1

2

Andreja Pumpura iela

A.Pumpura iela

Antas Klints iela

A.Klints iela

Eduarda Tisē iela

E.Tisē iela

Eduarda Veidenbauma iela

E.Veidenbauma iela

Evalda Rimbenieka iela

E.Rimbenieka iela

Ferdinanda Grīniņa iela

F.Grīniņa iela

Friča Brīvzemnieka iela

F.Brīvzemnieka iela

Jēkaba Dubelšteina iela

J.Dubelšteina iela

Jēkaba Janševska iela

J.Janševska iela

Kārļa Zāles laukums

K.Zāles laukums

Klāva Ukstiņa iela

K.Ukstiņa iela

Kristiāna Dāla iela

K.Dāla iela

Krišjāņa Barona iela

K.Barona iela

Krišjāņa Valdemāra iela

K.Valdemāra iela

Leona Paegles iela

L.Paegles iela

Matīsa Gūtmaņa iela

M.Gūtmaņa iela

Mirdzas Ķempes iela

M.Ķempes iela

Oskara Kalpaka iela

O.Kalpaka iela

Teodora Breikša iela

T.Breikša iela

Jāņa Čakstes laukums

J.Čakstes laukums

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 22.01.2009.Stājas spēkā: 27.02.2009.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 26.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
188335
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2012","iso_value":"2012\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2012.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2010","iso_value":"2010\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2010.-20.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2009","iso_value":"2009\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2009.-28.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)