Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.32

Liepājā 2008.gada 18.decembrī (prot. Nr.17, 6.§)

Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunktu un 2000.gada 27.aprīļa likuma
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" Pārejas noteikumu 5.punktu

 

1. Lietotie termini un to skaidrojumi

1.1. Maksas autostāvvieta - mehānisko transportlīdzekļu novietošanai speciāli izveidota un aprīkota Liepājas pilsētas pašvaldības valdījumā esoša teritorija, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās.

1.2. Maksas autostāvvietas lietošana - transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.3. Maksas autostāvvietas lietotājs - transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.4. Maksas autostāvvietu pārvaldnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas autostāvvietas", kura veic autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

1.5. Iedzīvotāja karte - dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese atrodas tās ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka šī adrese sakrīt ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā minēto adresi.

1.6. Mēneša abonements - dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu lietošanu nākamajā kalendārajā mēnesī.

1.7. Mēneša abonements vienai autostāvvietai - dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu lietošanu nākamajā kalendārajā mēnesī vienā konkrētā kontrolpunktā.

1.8. Gada abonements - dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu lietošanu nākamajā kalendārajā gadā.

1.9. Gada abonements vienai autostāvvietai - dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu lietošanu vienā konkrētā kontrolpunktā nākamajā kalendārajā gadā.

1.10. Elektroniskā kontroles iekārta - ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot metāla monētas vai maksājumu kartes, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu - kvīti, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti un pakalpojuma nosaukums.

1.11. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa - samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai gada abonementu.

1.12. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa - samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai gada abonementu, vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

1.13. Atļaujas karte - dokuments, ko Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors izsniedz valsts vai pašvaldību institūcijām funkciju veikšanai.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie saistošie noteikumi ir izdoti, lai uzlabotu satiksmes plūsmu Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) administratīvajā teritorijā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, lietošanas kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši visiem maksas autostāvvietu lietotājiem.

2.4. Maksas autostāvvietu ierīkošanu, speciālo aprīkošanu, lietošanas uzraudzību un kontroli veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Autostāvvietas" un pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības policija" (turpmāk - Pašvaldības policija).

2.5. Lai izskatītu jautājumus par atļauju iegādāties iedzīvotāja karti, iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta atrodas tās ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir izveidota maksas autostāvvieta, maksas autostāvvietu pārvaldniekam ir jāiesniedz iesniegums, dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija.

2.6. Liepājas pilsētas dome, izvērtējot sabiedrības intereses, satiksmes noslogotību ielās un sabiedriskā transporta maršruta kustību, var lemt par jaunu maksas autostāvvietu izveidošanu.

3. Maksas autostāvvietas darba laiks

3.1. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi.

3.2. Ārpus maksas autostāvvietas darba laika transportlīdzekļus maksas autostāvvietā var novietot bez maksas.

3.3. Nepieciešamības gadījumā (publisks pasākums u.c.) maksas autostāvvietu pārvaldnieks var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu tās darba laikā, kā arī ārpus maksas autostāvvietas darba laika.

4. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu

4.1. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu darba dienās un sestdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 18.00 ir jāmaksā atbilstoši stundas tarifa likmei.

4.2. Minimālais samaksas laiks par maksas autostāvvietas lietošanu ir 20 minūtes.

4.3. Visās maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošajās maksas autostāvvietās stundas tarifa likme par maksas autostāvvietas lietošanu ir Ls 0,30 stundā.

4.4. Mēneša abonementa maksa par tiesībām lietot jebkuru maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā ir Ls 15,00.

4.5. Mēneša abonementa maksa par tiesībām lietot konkrētu maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu ir Ls 10,00.

4.6. Gada abonementa maksa par tiesībām lietot jebkuru maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu ir Ls 95,00.

4.7. Gada abonementa maksa par tiesībām lietot konkrētu maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu ir Ls 45,00.

4.8. Maksa par nozaudētas/nozagtas gada abonementa kartes, kura izsniegta konkrētam transportlīdzeklim, atjaunošanu ir Ls 7,00.

4.9. Iedzīvotāja kartes izgatavošanas maksa ir Ls 7,00.

4.10. Maksa par nozaudētas/nozagtas iedzīvotāju kartes atjaunošanu ir Ls 7,00.

4.11. Atļaujas kartes izgatavošanas maksa ir Ls 7,00.

4.12. Maksas autostāvvietas lietošanu apliecina:

4.12.1. mēneša vai gada abonements;

4.12.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegtā kvīts, kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti un pakalpojuma nosaukums;

4.12.3. iedzīvotāja karte;

4.12.4. atļaujas karte.

5. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība

5.1. Maksas autostāvvietas lietotājam:

5.1.1. jāievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

5.1.2. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā jāizvēlas kāds no šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas samaksas veidiem;

5.1.3. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājam jāveic priekšapmaksa par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

5.2. Personām, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem apliecina iedzīvotāja karte, mēneša abonements, mēneša abonements vienai noteiktai autostāvvietai, gada abonements, gada abonements vienai noteiktai autostāvvietai vai atļaujas karte, ir pienākums novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā - kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa.

5.3. Tiesības lietot maksas autostāvvietu bez maksas ir:

5.3.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

5.3.2. operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, pildot dienesta pienākumus;

5.3.3. valsts vai pašvaldību institūcijām, kurām izsniegtas atļaujas kartes.

6. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole

6.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks un Pašvaldības policija.

6.2. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir speciāls formastērps un maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta apliecība, kas apliecina tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir pienākums pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma uzrādīt apliecību.

6.3. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks:

6.3.1. kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir atstāta elektroniskās kontroles iekārtas izdotā kvīts, un pārliecinoties par kvīts atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām;

6.3.2. pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, elektronisko kontroles iekārtu darbību un iespējamajiem norēķinu veidiem.

7. Noslēguma noteikumi

7.1. Administratīvā atbildība par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

7.2. Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 18.12.2008.Stājas spēkā: 24.01.2009.Zaudē spēku: 22.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 23.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
186847
24.01.2009
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)