Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.707

Rīgā 2008.gada 13.novembrī (prot. Nr.80 15.§)

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 30.pantu pārdalīt apropriāciju:

1.1. Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. apakšprogrammā 11.03.00 "Eiropas Bēgļu fonds" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 3 152 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām;

1.1.2. apakšprogrammā 35.01.00 "Tehniskās palīdzības finansējums" no izdevumiem atlīdzībai 1 638 latus uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 1 320 latiem;

1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros no apakšprogrammas 01.09.00 "Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai 11 673 latu apmērā uz apakšprogrammas 01.05.00 "Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem atlīdzībai. Atlīdzības ietvaros pārdalīt izdevumus atalgojumiem - 7 662 latus;

1.3. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pamatbudžeta ietvaros programmā 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)" no izdevumiem subsīdijām un dotācijām 19 750 latu uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem;

1.4. Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.4.1. programmā 24.00.00 "Statistiskās informācijas nodrošināšana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7 825 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām un 1 300 latus uz izdevumiem atlīdzībai;

1.4.2. apakšprogrammā 27.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 281 910 latu un no izdevumiem atlīdzībai 2 044 latus uz izdevumiem subsīdijām un dotācijām. Atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 2 044 latiem;

1.4.3. programmā 31.00.00 "Nozares politiku veidošana un vadība" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 58 406 latus uz izdevumiem pamatkapitāla veidošanai.

2. Pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministra vietā - iekšlietu ministrs M.Segliņš

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 13.novembra rīkojumam Nr.707

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifikācijas kods

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar
izmaiņām

12. Ekonomikas ministrija

Resursi izdevumu segšanai

221 382 599

221 382 599

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 377 256

4 377 256

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 479 531

2 479 531

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

629 584

629 584

Transferti

109 374

109 374

Valsts budžeta transferti

109 374

109 374

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

109 374

109 374

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

109 374

109 374

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

88 921

88 921

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453

20 453

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

214 416 438

214 416 438

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 886 637

155 886 637

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

58 529 801

58 529 801

Izdevumi - kopā

221 988 499

221 988 499

Uzturēšanas izdevumi

220 650 244

-58 406

220 591 838

Kārtējie izdevumi

37 509 710

-350 185

37 159 525

Atlīdzība

22 178 796

-744

22 178 052

Atalgojums

16 874 875

-2 044

16 872 831

Preces un pakalpojumi

15 330 914

-349 441

14 981 473

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

110 365 336

291 779

110 657 115

Subsīdijas un dotācijas

110 365 336

291 779

110 657 115

Sociālie pabalsti

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

774 950

774 950

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600

5 600

Starptautiskā sadarbība

769 350

769 350

Uzturēšanas izdevumu transferti

72 000 248

72 000 248

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

12 840 863

12 840 863

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

59 159 385

59 159 385

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

59 159 385

59 159 385

Kapitālie izdevumi

1 338 255

58 406

1 396 661

Pamatkapitāla veidošana

1 338 255

58 406

1 396 661

Finansiālā bilance

-605 900

-605 900

Finansēšana

605 900

605 900

Naudas līdzekļi

605 900

605 900

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

468 902

468 902

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

136 998

136 998

24.00.00

01.320

Statistiskās informācijas nodrošināšana

0

Resursi izdevumu segšanai

9 914 232

9 914 232

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

171 676

171 676

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

623 027

623 027

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

324 843

324 843

Transferti

88 921

88 921

Valsts budžeta transferti

88 921

88 921

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

88 921

88 921

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

88 921

88 921

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

88 921

88 921

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 030 608

9 030 608

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 030 608

9 030 608

Izdevumi - kopā

10 043 788

10 043 788

Uzturēšanas izdevumi

9 388 118

9 388 118

Kārtējie izdevumi

9 002 647

-7 825

8 994 822

Atlīdzība

6 838 340

1 300

6 839 640

Atalgojums

5 180 560

5 180 560

Preces un pakalpojumi

2 164 307

-9 125

2 155 182

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

55 028

7 825

62 853

Subsīdijas un dotācijas

55 028

7 825

62 853

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 600

5 600

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600

5 600

Uzturēšanas izdevumu transferti

324 843

324 843

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

324 843

324 843

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

324 843

324 843

Kapitālie izdevumi

655 670

655 670

Pamatkapitāla veidošana

655 670

655 670

Finansiālā bilance

-129 556

-129 556

Finansēšana

129 556

129 556

Naudas līdzekļi

129 556

129 556

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 371

19 371

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

110 185

110 185

27.00.00

04.100

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

175 265 391

175 265 391

Transferti

20 453

20 453

Valsts budžeta transferti

20 453

20 453

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

20 453

20 453

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

20 453

20 453

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

20 453

20 453

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 244 938

175 244 938

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 715 137

116 715 137

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

58 529 801

58 529 801

Izdevumi - kopā

175 265 391

175 265 391

Uzturēšanas izdevumi

175 110 778

175 110 778

Kārtējie izdevumi

4 882 664

-283 954

4 598 710

Atlīdzība

2 593 439

-2 044

2 591 395

Atalgojums

1 934 224

-2 044

1 932 180

Preces un pakalpojumi

2 289 225

-281 910

2 007 315

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

111 698 313

283 954

111 982 267

Subsīdijas un dotācijas

111 698 313

283 954

111 982 267

Sociālie pabalsti

0

0

Uzturēšanas izdevumu transferti

58 529 801

58 529 801

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

58 529 801

58 529 801

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

58 529 801

58 529 801

Kapitālie izdevumi

154 613

154 613

Pamatkapitāla veidošana

154 613

154 613

27.03.00

04.100

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

2 771 010

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Izdevumi - kopā

2 771 010

2 771 010

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

2 767 325

Kārtējie izdevumi

1 293 326

-283 954

1 009 372

Atlīdzība

35 703

-2 044

33 659

Atalgojums

28 772

-2 044

26 728

Preces un pakalpojumi

1 257 623

-281 910

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 473 999

283 954

1 757 953

Subsīdijas un dotācijas

1 473 999

283 954

1 757 953

Sociālie pabalsti

0

0

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

31.00.00

04.100

Nozares politiku veidošana un vadība

Resursi izdevumu segšanai

5 998 945

5 998 945

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

280 000

280 000

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

66 508

66 508

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

8 968

8 968

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 652 437

5 652 437

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 652 437

5 652 437

Izdevumi - kopā

6 311 460

6 311 460

Uzturēšanas izdevumi

6 220 460

-58 406

6 162 054

Kārtējie izdevumi

5 464 340

-58 406

5 405 934

Atlīdzība

3 707 247

3 707 247

Atalgojums

2 807 948

2 807 948

Preces un pakalpojumi

1 757 093

-58 406

1 698 687

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

747 152

747 152

Starptautiskā sadarbība

747 152

747 152

Uzturēšanas izdevumu transferti

8 968

8 968

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

8 968

8 968

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

8 968

8 968

Kapitālie izdevumi

91 000

58 406

149 406

Pamatkapitāla veidošana

91 000

58 406

149 406

Finansiālā bilance

-312 515

-312 515

Finansēšana

312 515

312 515

Naudas līdzekļi

312 515

312 515

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

312 515

312 515

14. Iekšlietu ministrija

Resursi izdevumu segšanai

239 174 591

239 174 591

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

15 660 277

15 660 277

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 193 316

1 193 316

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

12 651

12 651

Transferti

231 751

231 751

Valsts budžeta transferti

231 751

231 751

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

231 751

231 751

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

42 116

42 116

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

42 116

42 116

Subsīdiju un dotāciju transferti

189 635

189 635

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

189 635

189 635

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 089 247

222 089 247

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 089 247

222 089 247

Izdevumi - kopā

239 174 591

239 174 591

Uzturēšanas izdevumi

234 466 784

234 466 784

Kārtējie izdevumi

227 879 359

-3 152

227 876 207

Atlīdzība

163 460 977

-1 638

163 459 339

Atalgojums

103 678 876

-1 320

103 677 556

Preces un pakalpojumi

64 418 382

-1 514

64 416 868

Procentu izdevumi

234 089

234 089

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

6 175 333

3 152

6 178 485

Subsīdijas un dotācijas

95 998

3 152

99 150

Sociālie pabalsti

6 079 335

6 079 335

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

61 507

61 507

Starptautiskā sadarbība

61 507

61 507

Uzturēšanas izdevumu transferti

116 496

116 496

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

12 651

12 651

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

12 651

12 651

Kapitālie izdevumi

4 707 807

4 707 807

Pamatkapitāla veidošana

4 707 807

4 707 807

11.00.00

03.130

Pilsonības un migrācijas lietas

Resursi izdevumu segšanai

12 705 360

12 705 360

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

221 157

221 157

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

496 444

496 444

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 987 759

11 987 759

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 987 759

11 987 759

Izdevumi - kopā

12 705 360

12 705 360

Uzturēšanas izdevumi

11 704 024

11 704 024

Kārtējie izdevumi

11 435 229

-3 152

11 432 077

Atlīdzība

4 843 821

4 843 821

Atalgojums

3 659 943

3 659 943

Preces un pakalpojumi

6 591 408

-3 152

6 588 256

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

160 607

3 152

163 759

Subsīdijas un dotācijas

75 197

3 152

78 349

Sociālie pabalsti

85 410

85 410

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 343

4 343

Starptautiskā sadarbība

4 343

4 343

Uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Kapitālie izdevumi

1 001 336

1 001 336

Pamatkapitāla veidošana

1 001 336

1 001 336

11.03.00

03.130

Eiropas Bēgļu fonds

Resursi izdevumu segšanai

394 749

394 749

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

352 683

352 683

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Izdevumi - kopā

394 749

394 749

Uzturēšanas izdevumi

394 749

394 749

Kārtējie izdevumi

215 707

-3 152

212 555

Atlīdzība

42 066

42 066

Atalgojums

33 900

33 900

Preces un pakalpojumi

173 641

-3 152

170 489

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

75 197

3 152

78 349

Subsīdijas un dotācijas

75 197

3 152

78 349

Uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

35.00.00

03.600

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam

Resursi izdevumu segšanai

63 264

63 264

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Izdevumi - kopā

63 264

63 264

Uzturēšanas izdevumi

63 264

63 264

Kārtējie izdevumi

63 264

63 264

Atlīdzība

51 822

-1 638

50 184

Atalgojums

39 642

-1 320

38 322

Preces un pakalpojumi

11 442

1 638

13 080

35.01.00

03.600

Tehniskās palīdzības finansējums

Resursi izdevumu segšanai

63 264

63 264

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Izdevumi - kopā

63 264

63 264

Uzturēšanas izdevumi

63 264

63 264

Kārtējie izdevumi

63 264

63 264

Atlīdzība

51 822

-1 638

50 184

Atalgojums

39 642

-1 320

38 322

Preces un pakalpojumi

11 442

1 638

13 080

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

194 097 363

194 097 363

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 855 264

4 855 264

Transferti

11 149

11 149

Valsts budžeta transferti

11 149

11 149

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

11 149

11 149

Subsīdiju un dotāciju transferti

11 149

11 149

Valsts pamatbudžetā saņemtie transferti no Finanšu ministrijas apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz valsts pamatbudžetu

11 149

11 149

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 230 950

189 230 950

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 776 335

174 776 335

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

14 454 615

14 454 615

Izdevumi - kopā

194 143 494

194 143 494

Uzturēšanas izdevumi

192 644 482

192 644 482

Kārtējie izdevumi

48 535 123

48 535 123

Atlīdzība

34 022 657

34 022 657

Atalgojums

26 380 879

26 380 879

Preces un pakalpojumi

14 512 466

14 512 466

Procentu izdevumi

5 691

5 691

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

112 340 336

112 340 336

Subsīdijas un dotācijas

14 157 607

14 157 607

Sociālie pabalsti

98 182 729

98 182 729

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

59 052

59 052

Starptautiskā sadarbība

59 052

59 052

Uzturēšanas izdevumu transferti

31 704 280

31 704 280

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 774 862

16 774 862

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 774 862

16 774 862

Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

276 985

276 985

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

200 582

200 582

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

14 451 851

14 451 851

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

14 451 851

14 451 851

Kapitālie izdevumi

1 499 012

1 499 012

Pamatkapitāla veidošana

1 496 248

1 496 248

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

2 764

2 764

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 764

2 764

Finansiālā bilance

-46 131

-46 131

Finansēšana

46 131

46 131

Naudas līdzekļi

46 131

46 131

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

46 131

46 131

01.00.00

10.910

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

0

Resursi izdevumu segšanai

4 357 164

4 357 164

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 357 164

4 357 164

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 929 035

3 929 035

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

428 129

428 129

Izdevumi - kopā

4 357 164

4 357 164

Uzturēšanas izdevumi

4 312 657

4 312 657

Kārtējie izdevumi

3 744 010

3 744 010

Atlīdzība

2 975 956

2 975 956

Atalgojums

2 181 511

2 181 511

Preces un pakalpojumi

768 054

768 054

Procentu izdevumi

5 691

5 691

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

79 991

79 991

Subsīdijas un dotācijas

79 991

79 991

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

54 836

54 836

Starptautiskā sadarbība

54 836

54 836

Uzturēšanas izdevumu transferti

428 129

428 129

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

428 129

428 129

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

428 129

428 129

Kapitālie izdevumi

44 507

44 507

Pamatkapitāla veidošana

44 507

44 507

01.05.00

10.910

Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Resursi izdevumu segšanai

95 000

11 673

106 673

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 000

11 673

106 673

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 000

11 673

106 673

Izdevumi - kopā

95 000

11 673

106 673

Uzturēšanas izdevumi

95 000

11 673

106 673

Kārtējie izdevumi

95 000

11 673

106 673

Atlīdzība

95 000

11 673

106 673

Atalgojums

67 609

7 662

75 271

01.09.00

10.910

"Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.-2013.)"

Resursi izdevumu segšanai

290 208

-11 673

278 535

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Izdevumi - kopā

290 208

-11 673

278 535

Uzturēšanas izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Kārtējie izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Atlīdzība

244 027

-11 673

232 354

Atalgojums

185 971

-7 662

178 309

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Resursi izdevumu segšanai

7 673 143

7 673 143

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

972 262

972 262

Transferti

1 176 287

1 176 287

Valsts budžeta transferti

1 176 287

1 176 287

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 176 287

1 176 287

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 176 287

1 176 287

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 176 287

1 176 287

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 524 594

5 524 594

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 524 594

5 524 594

Izdevumi - kopā

7 860 175

7 860 175

Uzturēšanas izdevumi

7 821 547

7 821 547

Kārtējie izdevumi

2 950 475

19 750

2 970 225

Atlīdzība

1 968 838

1 968 838

Atalgojums

1 493 489

1 493 489

Preces un pakalpojumi

981 637

19 750

1 001 387

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 850 699

-19 750

4 830 949

Subsīdijas un dotācijas

4 850 699

-19 750

4 830 949

Uzturēšanas izdevumu transferti

20 373

20 373

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

20 373

20 373

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

20 373

20 373

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

20 373

20 373

Kapitālie izdevumi

38 628

38 628

Pamatkapitāla veidošana

38 628

38 628

Finansiālā bilance

-187 032

-187 032

Finansēšana

187 032

187 032

Naudas līdzekļi

187 032

187 032

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

187 032

187 032

01.00.00

01.110

Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

Resursi izdevumu segšanai

1 973 286

1 973 286

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

119 079

119 079

Transferti

87 773

87 773

Valsts budžeta transferti

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

87 773

87 773

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 766 434

1 766 434

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 766 434

1 766 434

Izdevumi - kopā

1 982 729

1 982 729

Uzturēšanas izdevumi

1 956 575

1 956 575

Kārtējie izdevumi

1 468 384

19 750

1 488 134

Atlīdzība

815 012

815 012

Atalgojums

584 260

584 260

Preces un pakalpojumi

653 372

19 750

673 122

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

488 191

-19 750

468 441

Subsīdijas un dotācijas

488 191

-19 750

468 441

Kapitālie izdevumi

26 154

26 154

Pamatkapitāla veidošana

26 154

26 154

Finansiālā bilance

-9 443

-9 443

Finansēšana

9 443

9 443

Naudas līdzekļi

9 443

9 443

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 443

9 443

Finanšu ministra vietā - iekšlietu ministrs M.Segliņš

2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 13.novembra rīkojumam Nr.707

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Programmas, apakšprogrammas kods

Saistību uzdevumu veidi

2008.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar
izmaiņām

12. Ekonomikas ministrija

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

1 734 154

1 734 154

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 734 154

1 734 154

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 734 154

1 734 154

Izdevumi - kopā

1 739 192

1 739 192

Uzturēšanas izdevumi

1 611 599

-58 406

1 553 193

Kārtējie izdevumi

1 606 561

-58 406

1 548 155

Atlīdzība

1 040 328

1 040 328

Atalgojums

746 660

746 660

Preces un pakalpojumi

566 233

-58 406

507 827

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 038

5 038

Subsīdijas un dotācijas

5 038

5 038

Kapitālie izdevumi

127 593

58 406

185 999

Pamatkapitāla veidošana

127 593

58 406

185 999

Finansiālā bilance

-5 038

-5 038

Finansēšana

5 038

5 038

Naudas līdzekļi

5 038

5 038

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 038

5 038

31.00.00

Nozaru politiku veidošana un vadība

Citi ES politiku instrumenti

Resursi izdevumu segšanai

58 406

58 406

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 406

58 406

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 406

58 406

Izdevumi - kopā

58 406

58 406

Uzturēšanas izdevumi

58 406

-58 406

0

Kārtējie izdevumi

58 406

-58 406

0

Preces un pakalpojumi

58 406

-58 406

0

Kapitālie izdevumi

58 406

58 406

Pamatkapitāla veidošana

58 406

58 406

tajā skaitā

Naftas rezervju sistēmas vadīšana (Phare 2003 programma)

Resursi izdevumu segšanai

58 406

58 406

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 406

58 406

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 406

58 406

Izdevumi - kopā

58 406

58 406

Uzturēšanas izdevumi

58 406

-58 406

0

Kārtējie izdevumi

58 406

-58 406

0

Preces un pakalpojumi

58 406

-58 406

0

Kapitālie izdevumi

58 406

58 406

Pamatkapitāla veidošana

58 406

58 406

Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas

Resursi izdevumu segšanai

1 563 471

1 563 471

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

388 814

388 814

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

289 303

289 303

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 174 657

1 174 657

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 174 657

1 174 657

Izdevumi - kopā

1 637 925

1 637 925

Uzturēšanas izdevumi

1 637 925

1 637 925

Kārtējie izdevumi

1 348 622

-7 825

1 340 797

Atlīdzība

560 656

560 656

Atalgojums

447 528

447 528

Preces un pakalpojumi

787 966

-7 825

780 141

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 825

7 825

Subsīdijas un dotācijas

7 825

7 825

Uzturēšanas izdevumu transferti

289 303

289 303

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

289 303

289 303

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

289 303

289 303

Finansiālā bilance

-74 454

-74 454

Finansēšana

74 454

74 454

Naudas līdzekļi

74 454

74 454

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

74 454

74 454

24.00.00

Statistiskās informācijas nodrošināšana

Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas

Resursi izdevumu segšanai

1 424 627

1 424 627

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

344 726

344 726

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

289 303

289 303

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 079 901

1 079 901

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 079 901

1 079 901

Izdevumi - kopā

1 472 268

1 472 268

Uzturēšanas izdevumi

1 472 268

1 472 268

Kārtējie izdevumi

1 182 965

-7 825

1 175 140

Atlīdzība

506 155

506 155

Atalgojums

405 882

405 882

Preces un pakalpojumi

676 810

-7 825

668 985

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 825

7 825

Subsīdijas un dotācijas

7 825

7 825

Uzturēšanas izdevumu transferti

289 303

289 303

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

289 303

289 303

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

289 303

289 303

Finansiālā bilance

-47 641

-47 641

Finansēšana

47 641

47 641

Naudas līdzekļi

47 641

47 641

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

47 641

47 641

tajā skaitā

Lauku saimniecību struktūrapsekojumi

Resursi izdevumu segšanai

316 262

316 262

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

316 262

316 262

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

279 396

279 396

Izdevumi - kopā

360 388

360 388

Uzturēšanas izdevumi

360 388

360 388

Kārtējie izdevumi

80 992

-7 825

73 167

Atlīdzība

46 509

46 509

Atalgojums

37 480

37 480

Preces un pakalpojumi

34 483

-7 825

26 658

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

7 825

7 825

Subsīdijas un dotācijas

7 825

7 825

Uzturēšanas izdevumu transferti

279 396

279 396

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

279 396

279 396

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

279 396

279 396

Finansiālā bilance

-44 126

-44 126

Finansēšana

44 126

44 126

Naudas līdzekļi

44 126

44 126

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 126

44 126

Eiropas Sociālais fonds (ESF) (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

2 771 010

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Izdevumi - kopā

2 771 010

2 771 010

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

2 767 325

Kārtējie izdevumi

1 293 326

-283 954

1 009 372

Atlīdzība

35 703

-2 044

33 659

Atalgojums

28 772

-2 044

26 728

Preces un pakalpojumi

1 257 623

-281 910

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 473 999

283 954

1 757 953

Subsīdijas un dotācijas

1 473 999

283 954

1 757 953

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

27.00.00

Valsts atbalsta politikas ieviešana

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

2 771 010

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Izdevumi - kopā

2 771 010

2 771 010

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

2 767 325

Kārtējie izdevumi

1 293 326

-283 954

1 009 372

Atlīdzība

35 703

-2 044

33 659

Atalgojums

28 772

-2 044

26 728

Preces un pakalpojumi

1 257 623

-281 910

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 473 999

283 954

1 757 953

Subsīdijas un dotācijas

1 473 999

283 954

1 757 953

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

27.03.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

2 771 010

2 771 010

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 771 010

2 771 010

Izdevumi - kopā

2 771 010

2 771 010

Uzturēšanas izdevumi

2 767 325

2 767 325

Kārtējie izdevumi

1 293 326

-283 954

1 009 372

Atlīdzība

35 703

-2 044

33 659

Atalgojums

28 772

-2 044

26 728

Preces un pakalpojumi

1 257 623

-281 910

975 713

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 473 999

283 954

1 757 953

Subsīdijas un dotācijas

1 473 999

283 954

1 757 953

Kapitālie izdevumi

3 685

3 685

Pamatkapitāla veidošana

3 685

3 685

Pārejas programma (Transition Facility) (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

1 135 715

1 135 715

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

954 309

954 309

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

35 540

35 540

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

181 406

181 406

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

181 406

181 406

Izdevumi - kopā

1 193 221

1 193 221

Uzturēšanas izdevumi

1 184 396

1 184 396

Kārtējie izdevumi

1 093 266

1 093 266

Atlīdzība

55 173

1 300

56 473

Atalgojums

44 462

44 462

Preces un pakalpojumi

1 038 093

-1 300

1 036 793

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

49 990

49 990

Subsīdijas un dotācijas

49 990

49 990

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 600

5 600

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600

5 600

Uzturēšanas izdevumu transferti

35 540

35 540

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

35 540

35 540

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

35 540

35 540

Kapitālie izdevumi

8 825

8 825

Pamatkapitāla veidošana

8 825

8 825

Finansiālā bilance

-57 506

-57 506

Finansēšana

57 506

57 506

Naudas līdzekļi

57 506

57 506

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

57 506

57 506

24.00.00

Statistiskās informācijas nodrošināšana

Pārejas programma (Transition Facility)

Resursi izdevumu segšanai

357 611

357 611

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

278 301

278 301

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

35 540

35 540

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 310

79 310

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 310

79 310

Izdevumi - kopā

415 117

415 117

Uzturēšanas izdevumi

409 947

409 947

Kārtējie izdevumi

318 817

318 817

Atlīdzība

55 173

1 300

56 473

Atalgojums

44 462

44 462

Preces un pakalpojumi

263 644

-1 300

262 344

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

49 990

49 990

Subsīdijas un dotācijas

49 990

49 990

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 600

5 600

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

5 600

5 600

Uzturēšanas izdevumu transferti

35 540

35 540

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

35 540

35 540

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

35 540

35 540

Kapitālie izdevumi

5 170

5 170

Pamatkapitāla veidošana

5 170

5 170

Finansiālā bilance

-57 506

-57 506

Finansēšana

57 506

57 506

Naudas līdzekļi

57 506

57 506

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

57 506

57 506

14. Iekšlietu ministrija

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

592 199

592 199

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

486 869

486 869

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 330

105 330

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 330

105 330

Izdevumi - kopā

592 199

592 199

Uzturēšanas izdevumi

582 966

582 966

Kārtējie izdevumi

403 924

-3 152

400 772

Atlīdzība

93 888

-1 638

92 250

Atalgojums

73 542

-1 320

72 222

Preces un pakalpojumi

310 036

-1 514

308 522

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

75 197

3 152

78 349

Subsīdijas un dotācijas

75 197

3 152

78 349

Uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Kapitālie izdevumi

9 233

9 233

Pamatkapitāla veidošana

9 233

9 233

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietas

Citi ES politiku instrumenti

Resursi izdevumu segšanai

394 749

394 749

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

352 683

352 683

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Izdevumi - kopā

215 707

215 707

Uzturēšanas izdevumi

215 707

215 707

Kārtējie izdevumi

215 707

-3 152

212 555

Atlīdzība

42 066

42 066

Atalgojums

33 900

33 900

Preces un pakalpojumi

173 641

-3 152

170 489

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

75 197

3 152

78 349

Subsīdijas un dotācijas

75 197

3 152

78 349

Uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

11.03.00

Eiropas Bēgļu fonds

Citi ES politiku instrumenti

Resursi izdevumu segšanai

394 749

394 749

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

352 683

352 683

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Izdevumi - kopā

394 749

394 749

Uzturēšanas izdevumi

394 749

394 749

Kārtējie izdevumi

215 707

-3 152

212 555

Atlīdzība

42 066

42 066

Atalgojums

33 900

33 900

Preces un pakalpojumi

173 641

-3 152

170 489

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

75 197

3 152

78 349

Subsīdijas un dotācijas

75 197

3 152

78 349

Uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

tajā skaitā

Eiropas Bēgļu fonda 2005.-2007.gada programma

Resursi izdevumu segšanai

394 749

394 749

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

352 683

352 683

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

42 066

42 066

Izdevumi - kopā

394 749

394 749

Uzturēšanas izdevumi

394 749

394 749

Kārtējie izdevumi

215 707

-3 152

212 555

Atlīdzība

42 066

42 066

Atalgojums

33 900

33 900

Preces un pakalpojumi

173 641

-3 152

170 489

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

75 197

3 152

78 349

Subsīdijas un dotācijas

75 197

3 152

78 349

Uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

103 845

103 845

35.00.00

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam

Citi ES politiku instrumenti

Resursi izdevumu segšanai

63 264

63 264

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Izdevumi - kopā

63 264

63 264

Uzturēšanas izdevumi

63 264

63 264

Kārtējie izdevumi

63 264

63 264

Atlīdzība

51 822

-1 638

50 184

Atalgojums

39 642

-1 320

38 322

Preces un pakalpojumi

11 442

1 638

13 080

35.01.00

Tehniskās palīdzības finansējums

Citi ES politiku instrumenti

Resursi izdevumu segšanai

63 264

63 264

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Izdevumi - kopā

63 264

63 264

Uzturēšanas izdevumi

63 264

63 264

Kārtējie izdevumi

63 264

63 264

Atlīdzība

51 822

-1 638

50 184

Atalgojums

39 642

-1 320

38 322

Preces un pakalpojumi

11 442

1 638

13 080

tajā skaitā

Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammai 2007.-2013.gadam

Resursi izdevumu segšanai

63 264

63 264

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 264

63 264

Izdevumi - kopā

63 264

63 264

Uzturēšanas izdevumi

63 264

63 264

Kārtējie izdevumi

63 264

63 264

Atlīdzība

51 822

-1 638

50 184

Atalgojums

39 642

-1 320

38 322

Preces un pakalpojumi

11 442

1 638

13 080

18. Labklājības ministrija

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

469 898

-11 673

458 225

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

469 898

-11 673

458 225

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

469 898

-11 673

458 225

Izdevumi - kopā

469 898

-11 673

458 225

Uzturēšanas izdevumi

467 898

-11 673

456 225

Kārtējie izdevumi

467 898

-11 673

456 225

Atlīdzība

399 358

-11 673

387 685

Atalgojums

307 147

-7 662

299 485

Preces un pakalpojumi

68 540

68 540

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

01.00.00

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

290 208

-11 673

278 535

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Izdevumi - kopā

290 208

-11 673

278 535

Uzturēšanas izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Kārtējie izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Atlīdzība

244 027

-11 673

232 354

Atalgojums

185 971

-7 662

178 309

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

01.09.00

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007.-2013.)

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

290 208

-11 673

278 535

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Izdevumi - kopā

290 208

-11 673

278 535

Uzturēšanas izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Kārtējie izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Atlīdzība

244 027

-11 673

232 354

Atalgojums

185 971

-7 662

178 309

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

tajā skaitā

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF un KF apgūšanai (2007.-2013.)

Resursi izdevumu segšanai

290 208

-11 673

278 535

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

290 208

-11 673

278 535

Izdevumi - kopā

290 208

-11 673

278 535

Uzturēšanas izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Kārtējie izdevumi

288 208

-11 673

276 535

Atlīdzība

244 027

-11 673

232 354

Atalgojums

185 971

-7 662

178 309

Preces un pakalpojumi

44 181

44 181

Kapitālie izdevumi

2 000

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

2 000

18. Labklājības ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

438 714

11 673

450 387

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

438 714

11 673

450 387

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

438 714

11 673

450 387

Izdevumi - kopā

438 714

11 673

450 387

Uzturēšanas izdevumi

420 650

11 673

432 323

Kārtējie izdevumi

420 650

11 673

432 323

Atlīdzība

380 466

11 673

392 139

Atalgojums

282 561

7 662

290 223

Preces un pakalpojumi

40 184

40 184

Kapitālie izdevumi

18 064

18 064

Pamatkapitāla veidošana

18 064

18 064

01.00.00

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

95 000

11 673

106 673

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 000

11 673

106 673

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 000

11 673

106 673

Izdevumi - kopā

95 000

11 673

106 673

Uzturēšanas izdevumi

95 000

11 673

106 673

Kārtējie izdevumi

95 000

11 673

106 673

Atlīdzība

95 000

11 673

106 673

Atalgojums

67 609

7 662

75 271

01.05.00

Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

95 000

11 673

106 673

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 000

11 673

106 673

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 000

11 673

106 673

Izdevumi - kopā

95 000

11 673

106 673

Uzturēšanas izdevumi

95 000

11 673

106 673

Kārtējie izdevumi

95 000

11 673

106 673

Atlīdzība

95 000

11 673

106 673

Atalgojums

67 609

7 662

75 271

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Citi ES politiku instrumenti (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

553 975

553 975

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

119 079

119 079

Transferti

87 773

87 773

Valsts budžeta transferti

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

87 773

87 773

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347 123

347 123

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

347 123

347 123

Izdevumi - kopā

563 418

563 418

Uzturēšanas izdevumi

562 610

562 610

Kārtējie izdevumi

377 478

19 750

397 228

Atlīdzība

224 390

224 390

Atalgojums

176 195

176 195

Preces un pakalpojumi

153 088

19 750

172 838

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

185 132

-19 750

165 382

Subsīdijas un dotācijas

185 132

-19 750

165 382

Kapitālie izdevumi

808

808

Pamatkapitāla veidošana

808

808

Finansiālā bilance

-9 443

-9 443

Finansēšana

9 443

9 443

Naudas līdzekļi

9 443

9 443

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 443

9 443

01.00.00

Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

Citi ES politiku instrumenti

Resursi izdevumu segšanai

284 327

284 327

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

119 079

119 079

Transferti

87 773

87 773

Valsts budžeta transferti

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

87 773

87 773

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

87 773

87 773

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 475

77 475

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 475

77 475

Izdevumi - kopā

293 770

293 770

Uzturēšanas izdevumi

292 962

292 962

Kārtējie izdevumi

107 830

19 750

127 580

Preces un pakalpojumi

107 830

19 750

127 580

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

185 132

-19 750

165 382

Subsīdijas un dotācijas

185 132

-19 750

165 382

Kapitālie izdevumi

808

808

Pamatkapitāla veidošana

808

808

Finansiālā bilance

-9 443

-9 443

Finansēšana

9 443

9 443

Naudas līdzekļi

9 443

9 443

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 443

9 443

tajā skaitā

Eiropas Kopienas projekts "Latvija - vienlīdzība dažādībā III"

Resursi izdevumu segšanai

118 101

118 101

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

94 481

94 481

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 620

23 620

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 620

23 620

Izdevumi - kopā

118 101

118 101

Uzturēšanas izdevumi

118 101

118 101

Kārtējie izdevumi

9 557

19 750

29 307

Preces un pakalpojumi

9 557

19 750

29 307

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

108 544

-19 750

88 794

Subsīdijas un dotācijas

108 544

-19 750

88 794

Finanšu ministra vietā - iekšlietu ministrs M.Segliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 707Pieņemts: 13.11.2008.Stājas spēkā: 13.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 19.11.2008.
183892
13.11.2008
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)