Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.134

Rīgā 2008.gada 2.septembrī (prot. Nr.107, 4.§)
Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 4.punktu
un 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Iestādes).

2. Vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) var pieteikt bērnu mācībām Iestādes 1.klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

3. Vecāki bērnu pamatizglītības programmas apguvei var pieteikt vairākās Iestādēs.

4. Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas apguve, jautājumu par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem koordinē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments).

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

5. Departaments līdz katra gada 1.janvārim nosaka un paziņo Iestādei atveramo 1.klašu skaitu.

6. Katrai Iestādei ir noteikts mikrorajons (1.pielikums). Par mikrorajonu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas sadalījums teritoriālās vienībās, kurās deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem šajā teritoriālajā vienībā esošajā Iestādē.

7. Ja nepieciešams, līdz katra gada 1.janvārim Rīgas dome ir tiesīga veikt izmaiņas Iestādei noteiktajā mikrorajonā. Iestāžu mikrorajonu elektroniskās datu bāzes uzturēšanu un datu atjaunināšanu nodrošina Departaments.

8. Izmaiņu veikšana Iestādei noteiktajā mikrorajonā neietekmē līdz attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās brīdim Iestādē pieteikto bērnu vietu pretendentu rindā.

9. Mikrorajons netiek noteikts šādām Iestādēm:

9.1. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolai;

9.2. Š.Dubnova v.n. Rīgas Ebreju vidusskolai;

9.3. Rīgas Ukraiņu vidusskolai;

9.4. Rīgas Lietuviešu vidusskolai;

9.5. Rīgas Igauņu pamatskolai;

9.6. Rīgas Baltkrievu pamatskolai;

9.7. Rīgas Lastādijas internātpamatskolai;

9.8. (svītrots ar Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.110);

9.9. Rīgas Mūzikas internātvidusskolai;

9.10. Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai;

9.11. Rīgas 2.speciālajai internātpamatskolai;

9.12. Rīgas 3.speciālajai pamatskolai;

9.13. Rīgas 4.speciālajai internātpamatskolai;

9.14. Rīgas 5.speciālajai internātpamatskolai;

9.15. Rīgas speciālajai pamatskolai – Attīstības centram;

9.16. Rīgas speciālajai internātpamatskolai;

9.17. Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolai;

9.18. Rīgas Sanatorijas speciālajai internātpamatskolai;

9.19. Strazdumuižas internātvidusskolai – attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem;

9.20. Rīgas 66.speciālajai vidusskolai;

9.21. Rīgas sākumskolai “Valodiņa”;

9.22. Rīgas Valdorfskolai.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.110; Rīgas domes 19.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.126; 9.5. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.08.2011., sk. Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.126 3.punktu)

II. Bērnu reģistrēšana Iestādēs

10. Bērnu reģistrācija Iestādēs notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu (2.pielikums), kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods, un vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

11. Iesniegumu Iestādes direktors vai elektroniskās datu bāzes administrators reģistrē Iestādes izglītojamo elektroniskajā datu bāzē (turpmāk – elektroniskā datu bāze) iesniedzēja klātbūtnē, elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu, pirms tam informējot vecākus par Iestādē īstenotajām pamatizglītības programmām un noskaidrojot, kādā pamatizglītības programmā vecāks vēlas bērnu reģistrēt.

12. Elektroniskajā datu bāzē izdara ierakstu par bērnu, norādot iesnieguma iesniegšanas datumu, bērna un vecāka vārdu un uzvārdu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi un vecāka deklarēto dzīvesvietas adresi saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta (turpmāk – Iedzīvotāju reģistrs) datiem un deklarētās dzīvesvietas iesnieguma reģistrēšanas datumu, kā arī izglītības programmu, norādot statusu “gatavojas iestāties”.

13. Elektroniskajā datu bāzē aizpildītais pieteikums tiek izdrukāts 2 eksemplāros. Vecāks pārbauda pieteikumā ierakstīto informāciju un apstiprina to ar savu parakstu. Viens pieteikuma eksemplārs, kuru paraksta Iestādes direktors vai datu bāzes administrators, tiek izsniegts vecākam, otrs tiek iereģistrēts un uzglabāts Iestādes lietvedībā kopā ar vecāka iesniegumu.

14. Ja tehnisku iemeslu dēļ elektroniskajā datu bāzē nav iespējams elektroniski aizpildīt pieteikuma veidlapu un nav iespējams pārbaudīt bērna deklarētās dzīvesvietas adresi un vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi, Iestādes direktors vai elektroniskās datu bāzes administrators:

14.1. par tehnisko problēmu ziņo Departamentam;

14.2. pieteikumu aizpilda, rakstot ar roku;

14.3. trīs darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniskajā datu bāzē.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.110)

15. Ja pēc tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēta neatbilstība starp iesniegumā norādīto bērna deklarētās dzīvesvietas adresi, vecāka deklarētās dzīvesvietas adresi un Iedzīvotāju reģistrā deklarētās dzīvesvietas adresi, Iestāde rakstiski paziņo par šo neatbilstību vecākiem un informē, ka ieraksts elektroniskajā datu bāzē tiks izdarīts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem.

16. Iestāde katru gadu līdz 1.jūnijam pārbauda, vai pretendenta uzņemšanas 1.klasē dzīvesvietas adrese un vecāka dzīvesvietas adrese saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem atbilst Iestādes mikrorajonam.

17. Ja pretendentam uzņemšanai 1.klasē, kuram iesnieguma iesniegšanas brīdī saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem deklarētā dzīvesvieta bija Iestādes mikrorajonā, mainījusies deklarētā dzīvesvieta un tā vairs nav Iestādes mikrorajonā, tad Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē elektroniskajā datu bāzē tiek izdarītas izmaiņas atbilstoši šo saistošo noteikumu 19.punktam.

18. Ja pretendentam uzņemšanai 1.klasē, kuram iesnieguma iesniegšanas brīdī saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Iestādes mikrorajonā, mainījusies deklarētā dzīvesvieta un tā ir Iestādes mikrorajonā, tad Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē elektroniskajā datu bāzē tiek izdarītas izmaiņas atbilstoši šo saistošo noteikumu 19.punktam.

III. Bērnu uzņemšana Iestādēs

19. Komplektējot 1.klasi, Iestāde ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai:

19.1. dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Iestādes mikrorajonā un kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas;

19.2. dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Iestādes mikrorajonā;

19.3. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brāļi vai māsas;

19.4. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem Iestādē strādājošo darbinieku bērnus;

19.5. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuriem kopā ar vecākiem dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

19.6. Iestādes pretendentu iesniegumu reģistrēšanas secībā uzņem bērnus, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

20. Ja dzīvesvietas deklarēšanas iesniegumu reģistrēšanas datums vairākiem bērniem ir vienāds, tad prioritāte, uzņemot bērnu Iestādē, ir tam bērnam, kura vecāka iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē ir reģistrēts agrāk.

21. Ja vecāki reģistrē Iestādes mikrorajonā deklarētu bērnu uzņemšanai Iestādes 1.klasē pēc tam, kad Iestādes direktors izdevis rīkojumu par bērnu uzņemšanu Iestādes 1.klasē un Iestādes 1.klasē brīvu vietu nav, Departaments koordinē bērna uzņemšanu citā dzīvesvietai tuvākajā Iestādē, kurā ir brīvas vietas.

22. Iestāde katru gadu pēc 1.jūnija 2 nedēļu laikā rakstiski paziņo vecākiem, kuru bērni pieteikti mācību uzsākšanai 1.klasē, par bērna iekļaušanu Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē sarakstā vai par atteikumu.

23. Ja bērns netiek iekļauts Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē sarakstā, Iestādes direktors par to informē Departamentu, iesniedzot vecākiem atbildes kopiju. Departaments sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām citās Iestādēs.

24. Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par iespēju uzņemt bērnu Iestādē vecāki līdz 1.jūlijam Iestādē iesniedz šādus dokumentus:

24.1. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

24.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;

24.3. (svītrots ar Rīgas domes 19.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.126);

24.4. izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.

25. Izziņas par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi neesamība nedrīkst būt iemesls atteikumam uzņemt bērnu Iestādē.

26. Ja Iestādes pretendentu uzņemšanai 1.klasē vai Iestādē uzņemto bērnu sarakstā veidojas vakantas vietas, Iestādes direktors, ievērojot šo saistošo noteikumu 19.punktā noteikto prioritāro secību, rakstiski uzaicina nākamos Iestādes iesniegumu rindā reģistrēto bērnu vecākus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

27. Ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam Iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina Iestādē uzņemto bērnu sarakstus, iepriekš elektroniskajā datu bāzē pārliecinoties, vai bērns nav uzņemts citā Iestādē. Iestādes direktors pirms rīkojuma parakstīšanas ir tiesīgs pārliecināties, vai bērna deklarētā dzīvesvieta nav mainījusies. Iestādē var uzņemt tikai tos bērnus, par kuriem iesniegti 24.1, 24.2. un 24.3.punktā minētie dokumenti. Iestādes direktors atbild par to, ka bērns tiek uzņemts tikai vienā Iestādē.

28. Saraksti, kuros norādīti uzņemto bērnu vārdi, uzvārdi, dzīvesvietas deklarēšanas datums un piezīme par papildu nosacījumiem uzņemšanai, tiek izvietoti Iestādes informācijas stendā.

29. Speciālās izglītības iestādē vai Iestādē īstenotajā speciālās izglītības programmā bērnu uzņem programmas apguves uzsākšanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un Iestādes nolikumam, pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu.

30. Bērnu uzņemšanu internātskolas 1.klasē nosaka normatīvie akti un internātskolas nolikums.

31. Jautājumus, kas saistīti ar bērnu uzņemšanu Iestādē, pēc 1.jūnija koordinē Departaments.

32. Iestādei 2 darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Iestādē vai izstāšanās no Iestādes jāveic attiecīgas izmaiņas elektroniskajā datu bāzē.

33. Lēmumu par bērna iekļaušanu vai atteikumu iekļaut pretendentu sarakstā, par bērna uzņemšanu Iestādē vai atteikumu bērnu uzņemt Iestādē var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

IV. Noslēguma jautājumi

34. Departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

35. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Laikrakstā “5 min” saistošie noteikumi publicējami, norādot, ka ar dokumenta pielikumiem var iepazīties portālā www.riga.lv, kā arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” likumā noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
1.pielikums
Rīgas domes 02.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.134
Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni

(Pielikums Rīgas domes 19.05.2011. saistošo noteikumu Nr.126 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 02.08.2011., sk. grozījumu 3.punktu)

I. Centra rajona vispārējās izglītības iestādes

1. Rīgas Centra humanitārā vidusskola

1.1. Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 113 līdz 151

1.2. Artilērijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

1.3. Brīvības iela, pāra Nr. no 112 līdz 200

1.4. Dārzaugļu iela

1.5. Ērgļu iela

1.6. Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 77 līdz 135

1.7. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 100 līdz 142

1.8. Pērnavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 9

1.9. Pērnavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 14

1.10. Tallinas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 57

1.11. Tallinas iela, pāra Nr. no 26 līdz 52

1.12. Tērbatas iela, nepāra Nr. no 93 līdz 99

1.13. Tērbatas iela, pāra Nr. no 80 līdz 88

1.14. Zemitāna iela

2. Rīgas 22.vidusskola

2.1. Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 39 līdz 111

2.2. Brīvības iela, pāra Nr. no 76 līdz 110

2.3. Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 19 līdz 51

2.4. Bruņinieku iela, pāra Nr. no 10 līdz 36

2.5. Dainas iela

2.6. Ģertrūdes iela, nepāra Nr. no 13 līdz 47

2.7. Ģertrūdes iela, pāra Nr. no 14 līdz 46

2.8. Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 31A līdz 75

2.9. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 44 līdz 98

2.10. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 25 līdz 47

2.11. Matīsa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 35

2.12. Matīsa iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

2.13. Stabu iela, nepāra Nr. no 17 līdz 49

2.14. Stabu iela, pāra Nr. no 30 līdz 50

2.15. Tērbatas iela, nepāra Nr. no 55 līdz 91

2.16. Tērbatas iela, pāra Nr. no 32 līdz 78

3. Rīgas 40.vidusskola

3.1. 11.novembra krastmala

3.2. 13.janvāra iela

3.3. Akas iela

3.4. Aklā iela

3.5. Alberta laukums

3.6. Aldaru iela

3.7. Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 27 līdz 37

3.8. Alfrēda Kalniņa iela

3.9. Alksnāja iela

3.10. Amatu iela

3.11. Anglikāņu iela

3.12. Arhitektu iela

3.13. Arsenāla iela

3.14. Aspazijas bulvāris

3.15. Atgriežu iela

3.16. Audēju iela

3.17. Baumaņa skvērs

3.18. Bīskapa gāte

3.19. Blaumaņa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 31

3.20. Blaumaņa iela, pāra Nr. no 6 līdz 40

3.21. Brīvības bulvāris

3.22. Brīvības iela, pāra Nr. no 32 līdz 74

3.23. Daugavas gāte

3.24. Doma laukums

3.25. Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 63 līdz 109

3.26. Dzirnavu iela, pāra Nr. no 58 līdz 92

3.27. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 57 līdz 87

3.28. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 79 līdz 87

3.29. Elizabetes iela, pāra Nr. no 14 līdz 22

3.30. Elizabetes iela, pāra Nr. no 18 līdz 22

3.31. Gleznotāju iela

3.32. Grēcinieku iela

3.33. Herdera laukums

3.34. Inženieru iela

3.35. Jāņa iela

3.36. Jāņa sēta

3.37. Jaunavu iela

3.38. Jauniela

3.39. Jēkaba iela

3.40. Jēkaba laukums

3.41. Kalēju iela

3.42. Kalpaka bulvāris, nepāra Nr., sākot no 13

3.43. Kalpaka bulvāris, pāra Nr. no 2 līdz 10

3.44. Kaļķu iela

3.45. Klostera iela

3.46. Konventa sēta

3.47. Krāmu iela

3.48. Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 3 līdz 31

3.49. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 2 līdz 40

3.50. Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

3.51. Kungu iela

3.52. Ķēniņu iela

3.53. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 17 līdz 23

3.54. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 14 līdz 50

3.55. Laipu iela

3.56. Latviešu Strēlnieku laukums

3.57. Līvu laukums

3.58. Maisa iela

3.59. Marijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 25

3.60. Mārstaļu iela

3.61. Martas iela

3.62. Mazā Jaunavu iela

3.63. Mazā Jauniela

3.64. Mazā Miesnieku iela

3.65. Mazā Monētu iela

3.66. Mazā Muzeja iela

3.67. Mazā Peitavas iela

3.68. Mazā Pils iela

3.69. Mazā Skolas iela

3.70. Mazā Smilšu iela

3.71. Mazā Trokšņu iela

3.72. Meistaru iela

3.73. Merķeļa iela

3.74. Miesnieku iela

3.75. Minsterejas iela

3.76. Mucenieku iela

3.77. Mūku iela

3.78. Palasta iela

3.79. Pasta iela

3.80. Peitavas iela

3.81. Peldu iela

3.82. Pērses iela

3.83. Pēterbaznīcas iela

3.84. Pils iela

3.85. Pils laukums

3.86. Poļu gāte

3.87. Radio iela

3.88. Raiņa bulvāris

3.89. Rātslaukums

3.90. Reimersa iela

3.91. Rīdzenes iela

3.92. Riharda Vāgnera iela

3.93. Rozena iela

3.94. Skārņu iela

3.95. Smilšu iela

3.96. Stabu iela, pāra Nr. no 16 līdz 28

3.97. Svaru iela

3.98. Šķūņu iela

3.99. Teātra iela

3.100. Tērbatas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 53

3.101. Tērbatas iela, pāra Nr. no 2 līdz 30

3.102. Tirgoņu iela

3.103. Torņa iela

3.104. Trokšņu iela

3.105. Ūdensvada iela

3.106. Vaļņu iela

3.107. Vecpilsētas iela

3.108. Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris

3.109. Zirgu iela

4. Rīgas Valda Zālīša pamatskola

4.1. Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 27 līdz 37

4.2. Andreja Pumpura iela

4.3. Antonijas iela

4.4. Blaumaņa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 31

4.5. Blaumaņa iela, pāra Nr. no 6 līdz 40

4.6. Brīvības bulvāris

4.7. Brīvības iela, pāra Nr. no 32 līdz 56

4.8. Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 63 līdz 95

4.9. Dzirnavu iela, pāra Nr. no 58 līdz 76

4.10. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 57 līdz 63

4.11. Jura Alunāna iela

4.12. Kalpaka bulvāris, nepāra Nr., sākot no 13

4.13. Kalpaka bulvāris, pāra Nr. no 2 līdz 10

4.14. Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 1 līdz 31

4.15. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 14 līdz 40

4.16. Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 4 līdz 8

4.17. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 14 līdz 50

4.18. Marijas iela, nepāra Nr. no 11 līdz 25

4.19. Nikolaja Rēriha iela

4.20. Raiņa bulvāris, nepāra Nr. no 1 līdz 9

4.21. Reimersa iela

4.22. Tērbatas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 25

4.23. Tērbatas iela, pāra Nr. no 2 līdz 30

5. Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

5.1. 11.novembra krastmala

5.2. 13.janvāra iela

5.3. Aklā iela

5.4. Alberta laukums

5.5. Alfrēda Kalniņa iela

5.6. Alksnāja iela

5.7. Amatu iela

5.8. Arhitektu iela

5.9. Aspazijas bulvāris

5.10. Audēju iela

5.11. Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 97 līdz 109

5.12. Dzirnavu iela, pāra Nr. no 78 līdz 92

5.13. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 65 līdz 87

5.14. Gleznotāju iela

5.15. Grēcinieku iela

5.16. Inženieru iela

5.17. Jāņa iela

5.18. Jāņa sēta

5.19. Jaunavu iela

5.20. Jauniela

5.21. Kalēju iela

5.22. Kaļķu iela

5.23. Konventa sēta

5.24. Krāmu iela

5.25. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

5.26. Kungu iela

5.27. Laipu iela

5.28. Latviešu Strēlnieku laukums

5.29. Līvu laukums

5.30. Maisa iela

5.31. Marijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 19

5.32. Mārstaļu iela

5.33. Mazā Jaunavu iela

5.34. Mazā Monētu iela

5.35. Mazā Smilšu iela

5.36. Meistaru iela

5.37. Merķeļa iela

5.38. Minsterejas iela

5.39. Mucenieku iela

5.40. Palasta iela

5.41. Pasta iela

5.42. Peitavas iela

5.43. Peldu iela

5.44. Pērses iela

5.45. Pēterbaznīcas iela

5.46. Radio iela

5.47. Raiņa bulvāris, sākot no Nr.27 līdz 31

5.48. Rīdzenes iela

5.49. Riharda Vāgnera iela

5.50. Rozena iela

5.51. Skārņu iela

5.52. Svaru iela

5.53. Šķūņu iela

5.54. Teātra iela

5.55. Tirgoņu iela

5.56. Ūdensvada iela

5.57. Vaļņu iela

5.58. Vecpilsētas iela

5.59. Zirgu iela

6. Rīgas 24.pamatskola

6.1. Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 113 līdz 151

6.2. Artilērijas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

6.3. Brīvības iela, pāra Nr. no 112 līdz 200

6.4. Dārzaugļu iela

6.5. Ērgļu iela

6.6. Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 77 līdz 135

6.7. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 100 līdz 142

6.8. Pērnavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 20

6.9. Pērnavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 9

6.10. Tallinas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 57

6.11. Tallinas iela, pāra Nr. no 26 līdz 52

6.12. Tērbatas iela, pāra Nr. no 80 līdz 88

6.13. Tērbatas iela, nepāra Nr. no 93 līdz 99

6.14. Zemitāna iela

7. Pamatskola "Rīdze"

7.1. Aldaru iela

7.2. Anglikāņu iela

7.3. Arsenāla iela

7.4. Atgriežu iela

7.5. Baumaņa skvērs

7.6. Bīskapa gāte

7.7. Citadeles iela

7.8. Daugavas gāte

7.9. Doma laukums

7.10. Elizabetes iela 1

7.11. Elizabetes iela, pāra Nr. no 2 līdz 22

7.12. Herdera laukums

7.13. Jēkaba iela

7.14. Jēkaba laukums

7.15. Klostera iela

7.16. Kronvalda bulvāris

7.17. Ķēniņu iela

7.18. Mazā Jauniela

7.19. Mazā Miesnieku iela

7.20. Mazā Muzeja iela

7.21. Mazā Peitavas iela

7.22. Mazā Pils iela

7.23. Mazā Skolas iela

7.24. Mazā Trokšņu iela

7.25. Miesnieku iela

7.26. Miķeļa iela

7.27. Muitas iela

7.28. Mūku iela

7.29. Noliktavas iela

7.30. Pils iela

7.31. Pils laukums

7.32. Poļu gāte

7.33. Raiņa bulvāris, sākot no Nr.10 līdz 26

7.34. Rātslaukums

7.35. Republikas laukums

7.36. Smilšu iela

7.37. Torņa iela

7.38. Trokšņu iela

7.39. Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris

8. Rīgas Centra sākumskola un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola

8.1. Akas iela

8.2. Aleksandra Čaka iela, nepāra Nr. no 39 līdz 111

8.3. Artilērijas iela, pāra Nr. no 2 līdz 26

8.4. Brīvības iela, pāra Nr. no 58 līdz 110

8.5. Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 19 līdz 51

8.6. Bruņinieku iela, pāra Nr. no 10 līdz 36

8.7. Dainas iela

8.8. Ģertrūdes iela, nepāra Nr. no 13 līdz 47

8.9. Ģertrūdes iela, pāra Nr. no 14 līdz 46

8.10. Krišjāņa Barona iela, pāra Nr. no 44 līdz 98

8.11. Krišjāņa Barona iela, nepāra Nr. no 31A līdz 75

8.12. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 17 līdz 47

8.13. Lielgabalu iela

8.14. Martas iela

8.15. Matīsa iela, nepāra Nr. no 1 līdz 35

8.16. Matīsa iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

8.17. Stabu iela, nepāra Nr. no 17 līdz 49

8.18. Stabu iela, pāra Nr. no 16 līdz 50

8.19. Tērbatas iela, nepāra Nr. no 33 līdz 91

8.20. Tērbatas iela, pāra Nr. no 32 līdz 78

II. Kurzemes rajona vispārējās izglītības iestādes

9. Iļģuciema vidusskola

9.1. Baltā iela

9.2. Bēnes iela

9.3. Buļļu iela; nepāra Nr. no 9 līdz 39

9.4. Cementa iela

9.5. Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 77 līdz 91

9.6. Daugavgrīvas iela, pāra Nr., sākot no 112

9.7. Daugavgrīvas šoseja

9.8. Dāvida iela

9.9. Dzirciema iela, nepāra Nr., sākot no 87

9.10. Dzirciema iela, pāra Nr., sākot no 70

9.11. Eduarda Šmita iela

9.12. Garā iela

9.13. Grīvas iela

9.14. Iļģuciema iela

9.15. Lidoņu iela

9.16. Lilijas iela

9.17. Motoru iela

9.18. Olaines iela

9.19. Palangas iela

9.20. Podraga iela

9.21. Reņģes iela

9.22. Riekstu iela

9.23. Saulgožu iela

9.24. Skodas iela

9.25. Skujenes iela

9.26. Spilves iela

9.27. Stūres iela

9.28. Šauļu iela

9.29. Šķērsiela

9.30. Vaidelotes iela

9.31. Vērdiņu iela

9.32. Virbu iela

9.33. Voleri

10. Rīgas Anniņmuižas vidusskola

10.1. Anniņmuižas bulvāris

10.2. Bebru iela

10.3. Imantas iela

10.4. Imantas 1.līnija

10.5. Imantas 2.līnija

10.6. Imantas 3.līnija

10.7. Imantas 4.līnija

10.8. Imantas 5.līnija

10.9. Imantas 6.līnija

10.10. Imantas 7.līnija

10.11. Imantas 8.līnija

10.12. Kleistu iela, pāra Nr.

10.13. Kooperatīva iela

10.14. Kurzemes prospekts līdz Nr.61

10.15. Loka iela

10.16. Majoru iela

10.17. Mazā Kandavas iela

10.18. Mazā Loka iela

10.19. Mazā Šķērsiela

10.20. Mellužu iela

10.21. Nīcas iela

10.22. Observatorijas iela

10.23. Pīlādžu iela

10.24. Progresa iela

10.25. Pūres iela

10.26. Purva iela

10.27. Raktes iela

10.28. Rātsupītes iela

10.29. Riņķa iela

10.30. Sakas iela

10.31. Sidraba iela

10.32. Slokas iela, nepāra Nr. no 111 līdz 179

10.33. Slokas iela, pāra Nr. no 118 līdz 124

10.34. Spodras iela

10.35. Šķērsiela

10.36. Trīsstūra iela

10.37. Užavas iela

10.38. Varkaļu iela

10.39. Vārves iela

10.40. Vecumnieku iela

10.41. Zārdu iela

11. Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

11.1. Asnu iela

11.2. Birzes iela

11.3. Dzelmes iela

11.4. Dzelzs iela

11.5. Dziesmas iela

11.6. Dzintara iela

11.7. Esplanādes iela

11.8. Flotes iela

11.9. Ielejas iela

11.10. Ilmeņa iela

11.11. Kaimiņu iela

11.12. Lēpju iela

11.13. Ošu iela

11.14. Parādes iela

11.15. Plēksnes iela

11.16. Rītabuļļi

11.17. Rojas iela

11.18. Roņu iela

11.19. Slimnīcas iela

11.20. Vakarbuļļi

11.21. Vētras iela

11.22. Zēģeļu iela

11.23. Zvīņu iela

12. Rīgas Imantas vidusskola

12.1. Airītes iela

12.2. Akāciju iela

12.3. Anniņmuižas bulvāris, sākot no Nr.28

12.4. Auru iela

12.5. Beberbeķu iela

12.6. Ceriņu iela

12.7. Dammes iela

12.8. Dubultu iela

12.9. Dunalkas iela

12.10. Ēnas iela

12.11. Ērkšķu iela

12.12. Jūrmalas gatve, sākot no Nr.74

12.13. Kleistu iela, nepāra Nr.

12.14. Kurzemes prospekts, sākot no Nr.61

12.15. Ķiburgas iela

12.16. Lazdu iela

12.17. Mazā Krūmu iela

12.18. Mazā Zolitūdes iela

12.19. Pīlādžu iela

12.20. Pureņu iela

12.21. Rāvas iela

12.22. Rigondas gatve

12.23. Slokas iela, nepāra Nr., sākot no 181

12.24. Slokas iela, pāra Nr., sākot no 128

12.25. Tālavas gatve

12.26. Tāšu iela

12.27. Vībotņu iela

12.28. Vīksnes iela

12.29. Zentenes iela

12.30. Ziedoņa iela

12.31. Zolitūdes iela līdz Nr.30

13. Rīgas Ostvalda vidusskola

13.1. Buļļu iela, sākot no Nr.49

13.2. Dammes iela, pāra Nr.

13.3. Kleistu iela, nepāra Nr.

13.4. Kurzemes prospekts, sākot no Nr.62 līdz 111

13.5. Rigondas gatve

13.6. Slokas iela, nepāra Nr. no 181 līdz 203

13.7. Slokas iela, pāra Nr. no 128 līdz 130

14. Rīgas 19.vidusskola

14.1. Ādama iela

14.2. Admirāļu iela

14.3. Apakšgrāvja iela

14.4. Asnu iela

14.5. Bangu iela

14.6. Birzes iela

14.7. Brūžu iela

14.8. Bungu iela

14.9. Dolomīta iela

14.10. Dzelmes iela

14.11. Dzelzs iela

14.12. Dziesmas iela

14.13. Dzintara iela

14.14. Esplanādes iela

14.15. Flotes iela

14.16. Gaigalas iela

14.17. Galdnieku iela

14.18. Gobas iela

14.19. Grunduļu iela

14.20. Guberņciema iela

14.21. Gundegas iela

14.22. Ielejas iela

14.23. Ievas iela

14.24. Ilmeņa iela

14.25. Jātnieku iela

14.26. Jomas iela

14.27. Jūrnieku iela

14.28. Kaimiņu iela

14.29. Kangaru iela

14.30. Kaņepju iela

14.31. Kapļu iela

14.32. Kapteiņu iela

14.33. Kastaņu iela

14.34. Keramikas iela

14.35. Kodola iela

14.36. Krēmeri

14.37. Kvarca iela

14.38. Ķemmdziju iela

14.39. Lemešu iela

14.40. Lēpju iela

14.41. Lielā iela

14.42. Lielupes iela

14.43. Lignuma iela

14.44. Loma iela

14.45. Mencu iela

14.46. Meniķu iela

14.47. Mežrozīšu iela

14.48. Miglas iela

14.49. Ošu iela

14.50. Parādes iela

14.51. Piestātnes iela

14.52. Platā iela

14.53. Plēksnes iela

14.54. Rītabuļļi

14.55. Rojas iela

14.56. Roņu iela

14.57. Silikātu iela

14.58. Slimnīcas iela

14.59. Spailes iela

14.60. Stagaru iela

14.61. Stūrmaņu iela

14.62. Tekstilnieku iela

14.63. Vakarbuļļi

14.64. Velkoņu iela

14.65. Vētras iela

14.66. Viesnīcas iela

14.67. Zēģeļu iela

14.68. Zemkopju iela

14.69. Zilā iela

14.70. Zvīņu iela

15. Rīgas 33.vidusskola

15.1. Ādama iela

15.2. Admirāļu iela

15.3. Apakšgrāvja iela

15.4. Bangu iela

15.5. Brūžu iela

15.6. Bungu iela

15.7. Daugavgrīvas šoseja

15.8. Dolomīta iela

15.9. Gaigalas iela

15.10. Galdnieku iela

15.11. Gobas iela

15.12. Grunduļu iela

15.13. Guberņciema iela

15.14. Gundegas iela

15.15. Ievas iela

15.16. Jātnieku iela

15.17. Jomas iela

15.18. Jūrnieku iela

15.19. Kangaru iela

15.20. Kaņepju iela

15.21. Kapļu iela

15.22. Kapteiņu iela

15.23. Kastaņu iela

15.24. Keramikas iela

15.25. Kodola iela

15.26. Krēmeri

15.27. Kvarca iela

15.28. Ķemmdziju iela

15.29. Lemešu iela

15.30. Lielā iela

15.31. Lielupes iela

15.32. Lignuma iela

15.33. Loma iela

15.34. Mencu iela

15.35. Meniķu iela

15.36. Mežrozīšu iela

15.37. Miglas iela

15.38. Piestātnes iela

15.39. Platā iela

15.40. Silikātu iela

15.41. Spailes iela

15.42. Spilves iela

15.43. Stagaru iela

15.44. Stūrmaņu iela

15.45. Tekstilnieku iela

15.46. Velkoņu iela

15.47. Viesnīcas iela

15.48. Zemkopju iela

15.49. Zilā iela

16. Rīgas 34.vidusskola

16.1. Āgenskalna iela

16.2. Aleksandra Grīna bulvāris

16.3. Alīses iela

16.4. Auces iela

16.5. Baldones iela

16.6. Baložu iela

16.7. Bezdelīgu iela

16.8. Buršu iela

16.9. Darba iela

16.10. Dreiliņu iela, sākot no Nr.19

16.11. Dzirciema iela līdz Nr.2

16.12. Elvīras iela

16.13. Ērģeļu iela

16.14. Gregora iela

16.15. Griezes iela

16.16. Jūrmalas gatve Nr.1 un 2

16.17. Kaktu iela

16.18. Kandavas iela

16.19. Klīveru iela

16.20. Kristapa iela

16.21. Krogus iela

16.22. Krūtes iela

16.23. Kūdras iela

16.24. Kuģu iela

16.25. Kuldīgas iela

16.26. Kurpnieku iela

16.27. Margrietas iela, pāra Nr., sākot no 12

16.28. Margrietas iela, nepāra Nr., sākot no 9

16.29. Mārtiņa iela

16.30. Mazā Bezdelīgu iela

16.31. Mazā Kaiju iela

16.32. Mazā Kandavas iela

16.33. Mazā Kuldīgas iela

16.34. Mazais Balasta dambis

16.35. Melnsila iela, sākot no Nr.12

16.36. Meža iela

16.37. Puķu iela

16.38. Raņķa dambis

16.39. Rododendru iela

16.40. Roņsalas iela

16.41. Sētas iela

16.42. Skrīveru iela

16.43. Slokas iela, nepāra Nr. no 15 līdz 45

16.44. Slokas iela, pāra Nr. no 2 līdz 14

16.45. Staraja Rusas iela

16.46. Tapešu iela no Nr. 1 līdz 25

16.47. Tirgus iela

16.48. Trijādības iela

16.49. Uzvaras bulvāris

16.50. Valentīna iela

16.51. Valguma iela, sākot no Nr.6

16.52. Vecā Jūrmalas gatve

16.53. Vīlipa iela

16.54. Zārdu iela

17. Rīgas 41.vidusskola

17.1. Aleksandra Grīna bulvāris

17.2. Auces iela

17.3. Āzenes iela

17.4. Balasta dambis

17.5. Bezdelīgu iela

17.6. Buļļu iela, pāra Nr., sākot no 46

17.7. Bumbieru iela

17.8. Buršu iela

17.9. Dagmāras iela

17.10. Dārza iela

17.11. Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. līdz 75

17.12. Daugavgrīvas iela, pāra Nr. līdz 110

17.13. Dzegužu iela

17.14. Dzirciema iela, nepāra Nr. no 3 līdz 85

17.15. Dzirciema iela, pāra Nr. no 4 līdz 68

17.16. Eiženijas iela

17.17. Embūtes iela

17.18. Enkura iela

17.19. Ērģeļu iela

17.20. Griezes iela

17.21. Grodņas iela

17.22. Ģipša iela

17.23. Hāmaņa iela

17.24. Iecavas iela

17.25. Jaunsaules iela

17.26. Jūrmalas gatve, nepāra Nr. no 1 līdz 21

17.27. Kaiju iela

17.28. Kaktu iela

17.29. Kandavas iela

17.30. Kliņģeru iela

17.31. Klīveru iela

17.32. Konsula iela

17.33. Krēslas iela

17.34. Krogus iela

17.35. Kuģu iela

17.36. Kuldīgas iela, līdz Nr.16

17.37. Ķīpsalas iela

17.38. Ķiršu iela

17.39. Lielezeres iela

17.40. Loču iela

17.41. Maiznieku iela

17.42. Mārtiņa iela no Nr.1 līdz 67

17.43. Matrožu iela

17.44. Mazā Bezdelīgu iela

17.45. Mazā Dārza iela

17.46. Mazā Kaiju iela

17.47. Mazā Stacijas iela

17.48. Mazā Ūdens iela

17.49. Mazais Balasta dambis

17.50. Meža iela

17.51. Morica iela

17.52. Ogļu iela

17.53. Puķu iela

17.54. Pulka iela

17.55. Purva iela

17.56. Raņķa dambis

17.57. Roņsalas iela

17.58. Rundāles iela

17.59. Saldus iela

17.60. Saukas iela

17.61. Sēlpils iela

17.62. Sētas iela

17.63. Skrīveru iela

17.64. Skrundas iela

17.65. Slokas iela, pāra Nr. līdz 116

17.66. Slokas iela, nepāra Nr. no 47 līdz 109

17.67. Stacijas iela

17.68. Staraja Rusas iela

17.69. Tapešu iela, sākot no Nr.32

17.70. Tīklu iela

17.71. Tirgus iela

17.72. Trijādības iela

17.73. Tvaikoņu iela

17.74. Ūdens iela

17.75. Uzvaras bulvāris

17.76. Valguma iela, sākot no Nr.6

17.77. Vilhelma Kreslera iela

17.78. Viļņas iela

17.79. Vircavas iela

17.80. Zvejnieku iela

18. Rīgas 54.vidusskola

18.1. Baltā iela

18.2. Bēnes iela

18.3. Buļļu iela, nepāra Nr. no 9 līdz 39

18.4. Cementa iela

18.5. Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 77 līdz 91

18.6. Daugavgrīvas iela, pāra Nr., sākot no 112

18.7. Daugavgrīvas šoseja

18.8. Dāvida iela

18.9. Dzirciema iela, nepāra Nr., sākot no 87

18.10. Dzirciema iela, pāra Nr., sākot no 70

18.11. Eduarda Šmita iela

18.12. Garā iela

18.13. Grīvas iela

18.14. Iļģuciema iela

18.15. Lidoņu iela

18.16. Motoru iela

18.17. Olaines iela

18.18. Palangas iela

18.19. Podraga iela

18.20. Pulka iela

18.21. Reņģes iela

18.22. Riekstu iela

18.23. Saulgožu iela

18.24. Skodas iela

18.25. Skujenes iela

18.26. Spilves iela

18.27. Stūres iela

18.28. Šauļu iela

18.29. Šķērsiela

18.30. Vaidelotes iela

18.31. Vērdiņu iela

18.32. Virbu iela

18.33. Voleri

19. Rīgas 68.vidusskola

19.1. Āzenes iela

19.2. Balasta dambis

19.3. Bumbieru iela

19.4. Dārza iela

19.5. Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. līdz 49

19.6. Daugavgrīvas iela, pāra Nr. līdz 76

19.7. Dzirciema iela, nepāra Nr. no 3 līdz 53

19.8. Dzirciema iela, pāra Nr. no 4 līdz 46

19.9. Eiženijas iela

19.10. Enkura iela

19.11. Ģipša iela

19.12. Hāmaņa iela

19.13. Iecavas iela

19.14. Jaunsaules iela

19.15. Kaiju iela

19.16. Kliņģeru iela

19.17. Konsula iela

19.18. Krēslas iela

19.19. Ķīpsalas iela

19.20. Ķiršu iela

19.21. Lielezeres iela

19.22. Loču iela

19.23. Matrožu iela

19.24. Mazā Dārza iela

19.25. Mazā Stacijas iela

19.26. Mazā Ūdens iela

19.27. Morica iela

19.28. Ogļu iela

19.29. Purva iela

19.30. Rundāles iela

19.31. Sēlpils iela

19.32. Slokas iela, nepāra Nr. no 47 līdz 109

19.33. Slokas iela, pāra Nr. no 16 līdz 58

19.34. Stacijas iela

19.35. Tapešu iela, sākot no Nr.46

19.36. Tīklu iela

19.37. Ūdens iela

19.38. Zvejnieku iela

20. Rīgas 69.vidusskola

20.1. Anniņmuižas bulvāris

20.2. Apuzes iela

20.3. Bebru iela

20.4. Bolderājas iela

20.5. Dumbrāja iela

20.6. Imantas iela

20.7. Imantas 1.līnija

20.8. Imantas 2.līnija

20.9. Imantas 3.līnija

20.10. Imantas 4.līnija

20.11. Imantas 5.līnija

20.12. Imantas 6.līnija

20.13. Imantas 7.līnija

20.14. Imantas 8.līnija

20.15. Jūrmalas gatve, sākot no Nr.14 līdz 73

20.16. Kleistu iela, pāra Nr.

20.17. Kooperatīva iela

20.18. Kurzemes prospekts līdz Nr.61

20.19. Loka iela

20.20. Majoru iela

20.21. Mazā Bolderājas iela

20.22. Mazā Buļļu iela

20.23. Mazā Kandavas iela

20.24. Mazā Loka iela

20.25. Mazā Šķērsiela

20.26. Mellužu iela

20.27. Nīcas iela

20.28. Observatorijas iela

20.29. Pīlādžu iela

20.30. Progresa iela

20.31. Pūres iela

20.32. Raktes iela

20.33. Rigondas gatve

20.34. Riņķa iela

20.35. Sakas iela

20.36. Seces iela

20.37. Sidraba iela

20.38. Slokas iela, nepāra Nr. no 111 līdz 179

20.39. Slokas iela, pāra Nr. no 118 līdz 126

20.40. Sniķeres iela

20.41. Spodras iela

20.42. Šķērsiela

20.43. Trīsstūra iela

20.44. Užavas iela

20.45. Varkaļu iela

20.46. Vārves iela

20.47. Vecumnieku iela

20.48. Virbu iela

20.49. Zārdu iela

21. Rīgas 71.vidusskola

21.1. Bolderājas iela

21.2. Buļļu iela, pāra Nr. no 18 līdz 46

21.3. Dagmāras iela

21.4. Daugavgrīvas iela, nepāra Nr. no 51 līdz 73

21.5. Daugavgrīvas iela, pāra Nr. no 78 līdz 108

21.6. Dāvida iela

21.7. Dzegužu iela

21.8. Dzirciema iela, nepāra Nr. no 55 līdz 85

21.9. Dzirciema iela, pāra Nr. no 48 līdz 68

21.10. Embūtes iela

21.11. Grīvas iela

21.12. Grodņas iela

21.13. Iļģuciema iela

21.14. Lilijas iela

21.15. Mazā Bolderājas iela

21.16. Mazā Buļļu iela

21.17. Mazā Ūdens iela

21.18. Mellužu iela

21.19. Saldus iela

21.20. Saukas iela

21.21. Saulgožu iela

21.22. Skrundas iela

21.23. Skujenes iela

21.24. Slokas iela, pāra Nr. no 60 līdz 116

21.25. Sniķeres iela

21.26. Šķērsiela

21.27. Tvaikoņu iela

21.28. Vaidelotes iela

21.29. Vērdiņu iela

21.30. Vilhelma Kreslera iela

21.31. Viļņas iela

21.32. Virbu iela

22. Rīgas 96.vidusskola

22.1. Airītes iela

22.2. Akāciju iela

22.3. Anniņmuižas bulvāris

22.4. Apuzes iela

22.5. Auru iela

22.6. Beberbeķu iela

22.7. Ceriņu iela

22.8. Dammes iela, nepāra Nr.

22.9. Dubultu iela

22.10. Dunalkas iela

22.11. Ēnas iela

22.12. Ērkšķu iela

22.13. Jūrmalas gatve, sākot no Nr.64

22.14. Kurzemes prospekts, sākot no Nr.112

22.15. Ķiburgas iela

22.16. Lazdu iela

22.17. Mazā Krūmu iela

22.18. Mazā Zolitūdes iela

22.19. Pureņu iela

22.20. Rātsupītes iela

22.21. Rāvas iela

22.22. Slokas iela, nepāra Nr., sākot no 205

22.23. Slokas iela, pāra Nr., sākot no 132

22.24. Tālavas gatve

22.25. Tāšu iela

22.26. Vībotņu iela

22.27. Vīksnes iela

22.28. Zentenes iela

22.29. Ziedoņa iela

22.30. Zolitūdes iela līdz Nr.30

23. Āgenskalna sākumskola

23.1. Āgenskalna iela

23.2. Alīses iela

23.3. Baldones iela

23.4. Baložu iela

23.5. Darba iela

23.6. Dreiliņu iela, nepāra Nr., sākot no 19

23.7. Dreiliņu iela, pāra Nr., sākot no 10A

23.8. Dzirciema iela līdz Nr.2

23.9. Elvīras iela

23.10. Gregora iela

23.11. Jūrmalas gatve, pāra Nr. no 2 līdz 12

23.12. Kalnciema iela, nepāra Nr. no 1 līdz 67

23.13. Kalnciema iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

23.14. Kandavas iela

23.15. Kristapa iela

23.16. Krūtes iela

23.17. Kūdras iela

23.18. Kuldīgas iela, sākot no Nr.17

23.19. Kurpnieku iela

23.20. Margrietas iela, nepāra Nr., sākot no 9

23.21. Margrietas iela, pāra Nr., sākot no 12

23.22. Mārtiņa iela, sākot no Nr.8

23.23. Mazā Kandavas iela

23.24. Mazā Kuldīgas iela

23.25. Melnsila iela, sākot no Nr.12

23.26. Posma iela

23.27. Rododendru iela

23.28. Slokas iela, nepāra Nr. no 15 līdz 45

23.29. Tapešu iela līdz Nr.30

23.30. Valentīna iela

23.31. Vecā Jūrmalas gatve

23.32. Vīlipa iela

23.33. Zārdu iela

III. Latgales priekšpilsētas vispārējās izglītības iestādes

24. Rīgas Krievu vidusskola

24.1. Alauksta iela

24.2. Aleksandra Čaka iela, sākot no Nr.72 līdz 156

24.3. Artilērijas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 73

24.4. Artilērijas iela, pāra Nr. no 34 līdz 70

24.5. Ata iela

24.6. Augšiela

24.7. Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

24.8. Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

24.9. Avotu iela, nepāra Nr. no 53 līdz 75

24.10. Avotu iela, pāra Nr. no 58 līdz 76

24.11. Bruņinieku iela, pāra Nr. no 38 līdz 170

24.12. Ģertrūdes iela no Nr.48 līdz 64

24.13. Jāņa Asara iela, nepāra Nr. no 5 līdz 15

24.14. Jāņa Asara iela, pāra Nr. no 2 līdz 24

24.15. Krāsotāju iela

24.16. Laboratorijas iela

24.17. Lauku iela

24.18. Lienes iela

24.19. Matīsa iela, sākot no Nr.37

24.20. Mūrnieku iela

24.21. Narvas iela

24.22. Pērnavas iela, nepāra Nr. no 11 līdz 83

24.23. Pērnavas iela, pāra Nr. no 22 līdz 84

24.24. Pļavas iela

24.25. Rūdolfa iela

24.26. Rūjienas iela

24.27. Sapieru iela

24.28. Sparģeļu iela

24.29. Stadiona iela

24.30. Strenču iela

24.31. Suntažu iela

24.32. Tallinas iela, nepāra Nr., sākot no 59

24.33. Tallinas iela, pāra Nr., sākot no 54

24.34. Terēzes iela

24.35. Vagonu iela

24.36. Valmieras iela, nepāra Nr. no 21 līdz 47

24.37. Valmieras iela, pāra Nr. no 16 līdz 34

24.38. Vārnu iela

24.39. Zaķu iela

24.40. Zvaigžņu iela

25. Rīgas Kristīgā vidusskola

25.1. Augšiela

25.2. Augusta Deglava iela, sākot no Nr.1 līdz 30

25.3. Jāņa Asara iela, nepāra Nr.

25.4. Lienes iela, nepāra Nr. no 11 līdz 35

25.5. Narvas iela

25.6. Pērnavas iela, sākot no Nr.33 līdz 92

25.7. Rūjienas iela

25.8. Suntažu iela

25.9. Vagonu iela, nepāra Nr. no 23 līdz 35

25.10. Valmieras iela Nr.28, 30, 32, 34, 39B, 41, 43, 45, 47

26. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola

26.1. Aizvaru iela

26.2. Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 36 līdz Ilūkstes ielai

26.3. Dārzciema iela, nepāra Nr. no 3 līdz 117

26.4. Dārzciema iela, pāra Nr. no 2 līdz 48

26.5. Gaismas iela

26.6. Grīšļu iela

26.7. Istras iela, nepāra Nr. no 17 līdz 23

26.8. Istras iela, pāra Nr. no 14 līdz 20

26.9. Jaunrozes iela

26.10. Jenotu iela

26.11. Kaibalas iela

26.12. Kārsavas iela

26.13. Kraukļu iela, nepāra Nr. no 11 līdz 23

26.14. Kraukļu iela, pāra Nr. no 30 līdz 36

26.15. Lapsu iela

26.16. Nīcgales iela

26.17. Papardes iela

26.18. Piedrujas iela

26.19. Pildas iela, nepāra Nr. no 17 līdz 95

26.20. Rēzeknes iela, sākot no Nr.1 līdz Dārzciema ielai

26.21. Rēznas iela

26.22. Rumbulas iela

26.23. Sesku iela

26.24. Skaņu iela

26.25. Steigas iela

26.26. Stopiņu iela

26.27. Vestienas iela

26.28. Vietalvas iela

26.29. Zeltiņu iela

27. Rīgas Universālā vidusskola

27.1. Jāņavārtu iela

27.2. Katlakalna iela

27.3. Maskavas iela, nepāra Nr. no 265 līdz 287, 291 un 293

27.4. Prūšu iela, sākot no Nr.3 līdz 7

27.5. Salaspils iela Nr.2, 6, 7, 9, 12, 18

28. Rīgas 6.vidusskola

28.1. Alauksta iela

28.2. Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 72 līdz 160

28.3. Artilērijas iela, nepāra Nr. no 29 līdz 73

28.4. Artilērijas iela, pāra Nr. no 34 līdz 70

28.5. Ata iela

28.6. Augšiela

28.7. Avotu iela, sākot no Nr.61 līdz 76

28.8. Jāņa Asara iela, pāra Nr.

28.9. Krāsotāju iela

28.10. Laboratorijas iela

28.11. Lauku iela

28.12. Lienes iela, sākot no Nr.1 līdz 9

28.13. Matīsa iela, nepāra Nr. no 37 līdz 83

28.14. Mūrnieku iela

28.15. Pērnavas iela, nepāra Nr. no 11 līdz 53

28.16. Pērnavas iela, pāra Nr. no 20 līdz 62

28.17. Pļavas iela

28.18. Rūdolfa iela

28.19. Sapieru iela

28.20. Sparģeļu iela

28.21. Stadiona iela

28.22. Strenču iela

28.23. Tallinas iela, nepāra Nr., sākot no 59

28.24. Tallinas iela, pāra Nr., sākot no 54

28.25. Terēzes iela

28.26. Vagonu iela

28.27. Vārnu iela

28.28. Zaķu iela

28.29. Zvaigžņu iela

29. Rīgas 15.vidusskola

29.1. Abrenes iela

29.2. Ādmiņu iela

29.3. Akadēmijas laukums

29.4. Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 6 līdz 70

29.5. Avotu iela, nepāra Nr. līdz 51

29.6. Avotu iela, pāra Nr. līdz 56

29.7. Bruņinieku iela, nepāra Nr. no 57 līdz 157

29.8. Bruņinieku iela, pāra Nr. no 70 līdz 104

29.9. Daugavpils iela, nepāra Nr., sākot no 41

29.10. Daugavpils iela, pāra Nr., sākot no 54

29.11. Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 113 līdz 173

29.12. Dzirnavu iela, pāra Nr. no 96 līdz 140

29.13. Elijas iela

29.14. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 89 līdz 103

29.15. Elizabetes iela Nr.24 un 26

29.16. Ernesta Birznieka-Upīša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 29

29.17. Ernesta Birznieka-Upīša iela, pāra Nr. no 2 līdz 28

29.18. Gaiziņa iela

29.19. Gogoļa iela, nepāra Nr. no 11 līdz 31

29.20. Gogoļa iela, pāra Nr. no 12 līdz 28

29.21. Ģertrūdes iela, nepāra Nr., sākot no 51

29.22. Ģertrūdes iela, pāra Nr., sākot no 60

29.23. Jēkabpils iela no Nr.1 līdz 29

29.24. Jēzusbaznīcas iela

29.25. Kalupes iela

29.26. Katoļu iela, nepāra Nr., sākot no 5

29.27. Katoļu iela, pāra Nr., sākot no 10

29.28. Krāslavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

29.29. Krāslavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

29.30. Krasta iela, nepāra Nr. no 3 līdz 39

29.31. Kurbada iela

29.32. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 49 līdz 135

29.33. Marijas iela, pāra Nr.

29.34. Mazā Krasta iela

29.35. Nēģu iela

29.36. Prāgas iela

29.37. Pūpolu iela

29.38. Riepnieku iela

29.39. Rūsiņa iela

29.40. Satekles iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

29.41. Skrindu iela

29.42. Spīdolas iela

29.43. Spīķeru iela

29.44. Stabu iela, nepāra Nr. no 41 līdz 119

29.45. Stabu iela, pāra Nr. no 38 līdz 96

29.46. Stacijas laukums

29.47. Turgeņeva iela

29.48. Valmieras iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

29.49. Valmieras iela, pāra Nr. no 2 līdz 14

29.50. Visvalža iela

30. Rīgas 25.vidusskola

30.1. Aglonas iela

30.2. Austuves iela

30.3. Bultu iela, nepāra Nr.

30.4. Glūdas iela

30.5. Izvaltas iela

30.6. Jāņavārtu iela

30.7. Kaņiera iela

30.8. Ķengaraga iela

30.9. Linavas iela

30.10. Lokomotīves iela līdz Nr.44

30.11. Malnavas iela

30.12. Maltas iela

30.13. Maskavas iela, nepāra Nr. no 257 līdz 375

30.14. Maskavas iela, pāra Nr. no 228 līdz 324

30.15. Naujenes iela

30.16. Pārmiju iela

30.17. Prūšu iela līdz Nr.42

30.18. Rušonu iela

30.19. Salaspils iela

31. Rīgas 32.vidusskola

31.1. Aiviekstes iela

31.2. Bārddziņu iela

31.3. Dagdas iela

31.4. Daugavpils iela, nepāra Nr. līdz 39

31.5. Daugavpils iela, pāra Nr. no 2 līdz 52

31.6. Dricānu iela

31.7. Ebreju iela

31.8. Elijas iela

31.9. Firsa Sadovņikova iela

31.10. Gogoļa iela

31.11. Grebenščikova iela

31.12. Īsā iela

31.13. Jēkabpils iela

31.14. Jersikas iela

31.15. Jēzusbaznīcas iela

31.16. Kalna iela

31.17. Katoļu iela

31.18. Krasta iela līdz Nr.73

31.19. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 139 līdz 161

31.20. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 110 līdz 118

31.21. Lauvas iela

31.22. Lazdonas iela

31.23. Līksnas iela

31.24. Lomonosova iela

31.25. Ludzas iela

31.26. Maskavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 163

31.27. Maskavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 160

31.28. Mazā Kalna iela

31.29. Mazā Matīsa iela, nepāra Nr.

31.30. Natana Barkana iela

31.31. Nēģu iela

31.32. Pirts iela

31.33. Puškina iela

31.34. Rēznas iela

31.35. Riepnieku iela

31.36. Rūsiņa iela

31.37. Sarkanā iela

31.38. Skrundas iela

31.39. Speķa iela

31.40. Spīdolas iela

31.41. Strūgu iela

31.42. Šaurā iela

31.43. Tējas iela

31.44. Timoteja iela

31.45. Toma iela

31.46. Varakļānu iela

31.47. Viļānu iela

31.48. Virsaišu iela

31.49. Zaķusalas krastmala

31.50. Žaņa Lipkes iela

32. Rīgas 51.vidusskola

32.1. Aglonas iela, pāra Nr.

32.2. Austuves iela

32.3. Glūdas iela

32.4. Izvaltas iela

32.5. Kaņiera iela

32.6. Ķengaraga iela

32.7. Maskavas iela, nepāra Nr. no 297 līdz 323

32.8. Maskavas iela, pāra Nr. no 250 līdz 260, 266, 268

32.9. Naujenes iela

32.10. Rušonu iela

32.11. Maltas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 33

32.12. Maltas iela, pāra Nr. no 2 līdz 42

33. Rīgas 62.vidusskola

33.1. Ābeļu iela

33.2. Aglonas iela, nepāra Nr. no 67 līdz 77

33.3. Aglonas iela, pāra Nr. no 56 līdz 66

33.4. Aizsprosta iela

33.5. Aroniju iela

33.6. Aviācijas iela

33.7. Bultu iela, pāra Nr.

33.8. Ceļteku iela

33.9. Cidoniju iela

33.10. Dārziņu iela

33.11. Dārziņu 1.līnija

33.12. Dārziņu 2.līnija

33.13. Dārziņu 3.līnija

33.14. Dārziņu 4.līnija

33.15. Dārziņu 5.līnija

33.16. Dārziņu 6.līnija

33.17. Dārziņu 7.līnija

33.18. Dārziņu 8.līnija

33.19. Dārziņu 9.līnija

33.20. Dārziņu 10.līnija

33.21. Dārziņu 11.līnija

33.22. Dārziņu 12.līnija

33.23. Dārziņu 13.līnija

33.24. Dārziņu 14.līnija

33.25. Dārziņu 15.līnija

33.26. Dārziņu 16.līnija

33.27. Dārziņu 17.līnija

33.28. Dārziņu 18.līnija

33.29. Dārziņu 19.līnija

33.30. Dārziņu 20.līnija

33.31. Dārziņu 21.līnija

33.32. Dārziņu 22.līnija

33.33. Dārziņu 23.līnija

33.34. Dārziņu 24.līnija

33.35. Dārziņu 25.līnija

33.36. Dārziņu 26.līnija

33.37. Dārziņu 27.līnija

33.38. Dārziņu 28.līnija

33.39. Dārziņu 29.līnija

33.40. Dārziņu 30.līnija

33.41. Dārziņu 31.līnija

33.42. Dārziņu 32.līnija

33.43. Dārziņu 33.līnija

33.44. Dārziņu 34.līnija

33.45. Dārziņu 35.līnija

33.46. Dārziņu 36.līnija

33.47. Dārziņu 37.līnija

33.48. Dārziņu 38.līnija

33.49. Dārziņu 39.līnija

33.50. Dārziņu 40.līnija

33.51. Dārziņu 41.līnija

33.52. Dārziņu 42.līnija

33.53. Dārziņu 43.līnija

33.54. Dārziņu 44.līnija

33.55. Dārziņu 45.līnija

33.56. Dārziņu 46.līnija

33.57. Dārziņu 47.līnija

33.58. Dārziņu 48.līnija

33.59. Dārziņu 49.līnija

33.60. Dārziņu 50.līnija

33.61. Dārziņu 51.līnija

33.62. Dārziņu 52.līnija

33.63. Dārziņu 53.līnija

33.64. Dārziņu 54.līnija

33.65. Dārziņu 55.līnija

33.66. Dārziņu 56.līnija

33.67. Dārziņu 57.līnija

33.68. Dārziņu 58.līnija

33.69. Dārziņu 59.līnija

33.70. Dārziņu 60.līnija

33.71. Dārziņu 61.līnija

33.72. Dārznieku iela

33.73. Daugavmalas iela

33.74. Dubnas iela

33.75. Eglaines iela

33.76. Festivāla iela

33.77. Granīta iela

33.78. Gravas iela

33.79. Grāvju iela

33.80. Ikšķiles iela

33.81. Jāņogu iela

33.82. Jasmīnu iela

33.83. Jaunsaimnieku iela

33.84. Kazragu iela

33.85. Krāču iela

33.86. Kristīnes iela

33.87. Krustpils iela, sākot no Nr.73 līdz 77

33.88. Kvadrāta iela

33.89. Kviešu iela

33.90. Līņu iela

33.91. Lokomotīves iela, sākot no Nr.50

33.92. Malēju iela

33.93. Malkas iela

33.94. Maltas iela, sākot no Nr.47 līdz 63

33.95. Mārsila iela

33.96. Maskavas iela, nepāra Nr., sākot no 377

33.97. Maskavas iela, pāra Nr., sākot no 326

33.98. Nātru iela

33.99. Pārmiju iela, sākot no Nr.6 līdz 28

33.100. Pelnu iela

33.101. Pieneņu iela

33.102. Plostnieku iela

33.103. Plostu iela, sākot no Nr.2 līdz 12

33.104. Prūšu iela, nepāra Nr., sākot no 29

33.105. Prūšu iela, pāra Nr., sākot no 48

33.106. Ragatu iela

33.107. Rājumsila iela

33.108. Rasas iela

33.109. Ratnieku iela

33.110. Rinkuļu iela

33.111. Rožlapu iela

33.112. Rubeņkalna iela

33.113. Saites iela

33.114. Salnavas iela

33.115. Siena iela

33.116. Sila iela, nepāra Nr.

33.117. Silpureņu iela

33.118. Spaļu iela

33.119. Šķirotavas iela

33.120. Taču iela

33.121. Taisnā iela

33.122. Tomātu iela

33.123. Urgu iela

33.124. Vērmeļu iela

33.125. Višķu iela

33.126. Vizbuļu iela

33.127. Vizlas iela

33.128. Zvirbuļu iela

34. Rīgas 65.vidusskola

34.1. Aglonas iela, nepāra Nr.

34.2. Bultu iela, nepāra Nr.

34.3. Izvaltas iela

34.4. Krustpils iela, nepāra Nr. no 65 līdz 71

34.5. Linavas iela

34.6. Lokomotīves iela, sākot no Nr.16 līdz 50

34.7. Malnavas iela, sākot no Nr.4 līdz 22

34.8. Pārmiju iela

34.9. Plostu iela, nepāra Nr.

34.10. Prūšu iela, nepāra Nr. no 9 līdz 25

34.11. Prūšu iela, pāra Nr. no 20 līdz 46

35. Rīgas 72.vidusskola

35.1. Ābeļu iela

35.2. Aizsprosta iela

35.3. Aroniju iela

35.4. Aviācijas iela

35.5. Bultu iela, sākot no Nr.8

35.6. Ceļteku iela

35.7. Cidoniju iela

35.8. Dārziņu iela

35.9. Dārziņu 1.līnija

35.10. Dārziņu 2.līnija

35.11. Dārziņu 3.līnija

35.12. Dārziņu 4.līnija

35.13. Dārziņu 5.līnija

35.14. Dārziņu 6.līnija

35.15. Dārziņu 7.līnija

35.16. Dārziņu 8.līnija

35.17. Dārziņu 9.līnija

35.18. Dārziņu 10.līnija

35.19. Dārziņu 11.līnija

35.20. Dārziņu 12.līnija

35.21. Dārziņu 13.līnija

35.22. Dārziņu 14.līnija

35.23. Dārziņu 15.līnija

35.24. Dārziņu 16.līnija

35.25. Dārziņu 17.līnija

35.26. Dārziņu 18.līnija

35.27. Dārziņu 19.līnija

35.28. Dārziņu 20.līnija

35.29. Dārziņu 21.līnija

35.30. Dārziņu 22.līnija

35.31. Dārziņu 23.līnija

35.32. Dārziņu 24.līnija

35.33. Dārziņu 25.līnija

35.34. Dārziņu 26.līnija

35.35. Dārziņu 27.līnija

35.36. Dārziņu 28.līnija

35.37. Dārziņu 29.līnija

35.38. Dārziņu 30.līnija

35.39. Dārziņu 31.līnija

35.40. Dārziņu 32.līnija

35.41. Dārziņu 33.līnija

35.42. Dārziņu 34.līnija

35.43. Dārziņu 35.līnija

35.44. Dārziņu 36.līnija

35.45. Dārziņu 37.līnija

35.46. Dārziņu 38.līnija

35.47. Dārziņu 39.līnija

35.48. Dārziņu 40.līnija

35.49. Dārziņu 41.līnija

35.50. Dārziņu 42.līnija

35.51. Dārziņu 43.līnija

35.52. Dārziņu 44.līnija

35.53. Dārziņu 45.līnija

35.54. Dārziņu 46.līnija

35.55. Dārziņu 47.līnija

35.56. Dārziņu 48.līnija

35.57. Dārziņu 49.līnija

35.58. Dārziņu 50.līnija

35.59. Dārziņu 51.līnija

35.60. Dārziņu 52.līnija

35.61. Dārziņu 53.līnija

35.62. Dārziņu 54.līnija

35.63. Dārziņu 55.līnija

35.64. Dārziņu 56.līnija

35.65. Dārziņu 57.līnija

35.66. Dārziņu 58.līnija

35.67. Dārziņu 59.līnija

35.68. Dārziņu 60.līnija

35.69. Dārziņu 61.līnija

35.70. Dārznieku iela

35.71. Daugavmalas iela

35.72. Dubnas iela

35.73. Eglaines iela

35.74. Festivāla iela

35.75. Granīta iela

35.76. Gravas iela

35.77. Grāvju iela

35.78. Ikšķiles iela

35.79. Jāņogu iela

35.80. Jasmīnu iela

35.81. Jaunsaimnieku iela

35.82. Kazragu iela

35.83. Krāču iela

35.84. Kristīnes iela

35.85. Krustpils iela, sākot no Nr.73

35.86. Kvadrāta iela

35.87. Kviešu iela

35.88. Līņu iela

35.89. Lokomotīves iela, sākot no Nr.52

35.90. Malēju iela

35.91. Malkas iela

35.92. Maltas iela

35.93. Mārsila iela

35.94. Maskavas iela, sākot no Nr.377

35.95. Nātru iela

35.96. Pelnu iela

35.97. Pieneņu iela

35.98. Plostnieku iela

35.99. Plostu iela, pāra Nr.

35.100. Prūšu iela, sākot no Nr.44

35.101. Ragatu iela

35.102. Rājumsila iela

35.103. Rasas iela

35.104. Ratnieku iela

35.105. Rinkuļu iela

35.106. Rožlapu iela

35.107. Rubeņkalna iela

35.108. Saites iela

35.109. Salnavas iela

35.110. Siena iela

35.111. Sila iela

35.112. Silpureņu iela

35.113. Spaļu iela

35.114. Šķirotavas iela

35.115. Taču iela

35.116. Taisnā iela

35.117. Tomātu iela

35.118. Urgu iela

35.119. Vērmeļu iela

35.120. Višķu iela

35.121. Vizbuļu iela

35.122. Vizlas iela

35.123. Zvirbuļu iela

36. Rīgas 75.vidusskola

36.1. Balvu iela

36.2. Dunavas iela

36.3. Dzērvju iela

36.4. Fridriķa iela

36.5. Grēdu iela

36.6. Indrupes iela

36.7. Kojusalas iela

36.8. Krīdenera dambis

36.9. Lubānas iela

36.10. Maskavas iela, nepāra Nr. no 163 līdz 261

36.11. Maskavas iela, pāra Nr. no 162 līdz 226

36.12. Mazā Lubānas iela

36.13. Ogres iela

36.14. Rītupes iela

36.15. Saikavas iela

36.16. Salacas iela

36.17. Slāvu iela

36.18. Zilupes iela

37. Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskola

37.1. Ādmiņu iela

37.2. Akadēmijas laukums

37.3. Aleksandra Čaka iela, pāra Nr. no 6 līdz 70

37.4. Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

37.5. Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 2 līdz 32

37.6. Avotu iela, nepāra Nr. līdz 59

37.7. Avotu iela, pāra Nr. līdz 64

37.8. Bruņinieku iela, nepāra Nr., sākot no 57

37.9. Bruņinieku iela, pāra Nr., sākot no 38

37.10. Dzirnavu iela, nepāra Nr., sākot no 113

37.11. Dzirnavu iela, pāra Nr., sākot no 96

37.12. Elizabetes iela, nepāra Nr., sākot no 89

37.13. Elizabetes iela, pāra Nr., sākot no 24

37.14. Ernesta Birznieka-Upīša iela

37.15. Gaiziņa iela

37.16. Ģertrūdes iela, sākot no Nr.48

37.17. Kalupes iela

37.18. Kurbada iela

37.19. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 51 līdz 87

37.20. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 52 līdz 80

37.21. Lienes iela, pāra Nr. no 8 līdz 28

37.22. Marijas iela, pāra Nr.

37.23. Matīsa iela, nepāra Nr., sākot no 85

37.24. Matīsa iela, pāra Nr., sākot no 34

37.25. Mazā Matīsa iela

37.26. Prāgas iela

37.27. Pūpolu iela

37.28. Satekles iela

37.29. Spīķeru iela

37.30. Stabu iela, sākot no Nr.45

37.31. Stacijas laukums

37.32. Valmieras iela

37.33. Visvalža iela

38. Rīgas 86.vidusskola

38.1. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

38.2. Andreja Saharova iela, sākot no Nr.1 līdz 21

38.3. Apmetņu iela

38.4. Dārzciema iela Nr.131 un 133

38.5. Ilūkstes iela

38.6. Jāņa Grestes iela

38.7. Jasmuižas iela

38.8. Jukuma Vācieša iela

38.9. Klāņu iela

38.10. Kupravas iela

38.11. Latgales iela

38.12. Lubānas iela

38.13. Ļaudonas iela

38.14. Pavasara gatve

38.15. Plaužu iela

38.16. Praulienas iela

38.17. Preiļu iela

38.18. Raicenes iela

38.19. Rēzeknes iela posmā līdz Dārzciema ielai

38.20. Rudens iela

38.21. Sitas iela

38.22. Skudru iela

38.23. Straupes iela

38.24. Strautu iela

38.25. Tīnūžu iela

38.26. Ūbeles iela

38.27. Virānes iela

38.28. Zvārtavas iela

39. Rīgas 88.vidusskola

39.1. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela, nepāra Nr.

39.2. Akotu iela

39.3. Andreja Saharova iela Nr.25, 27

39.4. Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 96 līdz 126

39.5. Barkavas iela

39.6. Cielavu iela

39.7. Dārzciema iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

39.8. Dzeņu iela

39.9. Ilūkstes iela, nepāra Nr. no 39 līdz 99

39.10. Ilūkstes iela, pāra Nr. no 24 līdz 38

39.11. Istras iela

39.12. Jenotu iela

39.13. Kameņu iela

39.14. Kārsavas iela

39.15. Kraukļu iela

39.16. Latgales iela

39.17. Preiļu iela

39.18. Sesku iela, sākot no Nr.21

39.19. Strautu iela

39.20. Ulbrokas iela

39.21. Virānes iela

39.22. Zebiekstes iela

39.23. Zemes iela

39.24. Zvārtavas iela

40. Rīgas Pļavnieku pamatskola

40.1. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

40.2. Andreja Saharova iela

40.3. Aronas iela

40.4. Augusta Deglava iela, pāra Nr. no 154 līdz 188

40.5. Baltinavas iela

40.6. Dārzciema iela, nepāra Nr. no 119 līdz 133

40.7. Dravnieku iela

40.8. Dzeņu iela

40.9. Dzilnas iela

40.10. Ēvalda Valtera iela

40.11. Jāņa Grestes iela

40.12. Jasmuižas iela

40.13. Jukuma Vācieša iela

40.14. Lubānas iela, sākot no Nr.70

40.15. Pavasara gatve

40.16. Pļavnieku iela

40.17. Praulienas iela

40.18. Rencēnu iela

40.19. Rēzeknes iela

40.20. Rudens iela

40.21. Salnas iela

40.22. Tīnūžu iela

40.23. Ulbrokas iela

40.24. Žīguru iela

41. Rīgas 92.vidusskola

41.1. Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela Nr.20, 24, 28, 36

41.2. Andreja Saharova iela Nr.20 un 22

41.3. Augusta Deglava iela, pāra Nr., sākot no 128

41.4. Baltinavas iela

41.5. Dravnieku iela no Nr.1 līdz 14

41.6. Dzeņu iela no Nr.1 līdz 14

41.7. Dzilnas iela

41.8. Ēvalda Valtera iela

41.9. Pļavnieku iela no Nr.1 līdz 12

41.10. Rencēnu iela

41.11. Salnas iela no Nr.1 līdz 36

41.12. Ulbrokas iela no Nr.1 līdz 22

41.13. Žīguru iela

42. Rīgas 93.vidusskola

42.1. Aizvaru iela

42.2. Akotu iela

42.3. Apmetņu iela

42.4. Augusta Deglava iela, pāra Nr., sākot no 34

42.5. Barkavas iela

42.6. Cielavu iela

42.7. Dārzciema iela

42.8. Gaismas iela

42.9. Grīšļu iela

42.10. Istras iela

42.11. Jaunrozes iela

42.12. Jenotu iela

42.13. Kaibalas iela

42.14. Kameņu iela

42.15. Kārsavas iela

42.16. Klāņu iela

42.17. Kraukļu iela

42.18. Kupravas iela

42.19. Lapsu iela

42.20. Latgales iela

42.21. Ļaudonas iela

42.22. Papardes iela

42.23. Piedrujas iela

42.24. Pildas iela

42.25. Plaužu iela

42.26. Preiļu iela

42.27. Raicenes iela

42.28. Rumbulas iela

42.29. Sesku iela

42.30. Sitas iela

42.31. Skaņu iela

42.32. Skudru iela

42.33. Steigas iela

42.34. Stopiņu iela

42.35. Strautu iela

42.36. Ūbeles iela

42.37. Vestienas iela

42.38. Vietalvas iela

42.39. Virānes iela

42.40. Zebiekstes iela

42.41. Zeltiņu iela

42.42. Zemes iela

42.43. Zvārtavas iela

43. Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola

43.1. Aiviekstes iela

43.2. Balvu iela

43.3. Bārddziņu iela

43.4. Daugavpils iela

43.5. Dricānu iela

43.6. Dunavas iela

43.7. Dzērvju iela

43.8. Ebreju iela

43.9. Firsa Sadovņikova iela

43.10. Fridriķa iela

43.11. Grebenščikova iela

43.12. Grēdu iela

43.13. Indrupes iela

43.14. Īsā iela

43.15. Jēkabpils iela

43.16. Jersikas iela

43.17. Kalna iela

43.18. Katoļu iela

43.19. Kojusalas iela

43.20. Krāslavas iela

43.21. Krasta iela

43.22. Krīdenera dambis

43.23. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 107 līdz 161

43.24. Lauvas iela

43.25. Lazdonas iela

43.26. Līksnas iela

43.27. Līvānu iela

43.28. Lomonosova iela

43.29. Lubānas iela, sākot no Nr.1 līdz 60

43.30. Ludzas iela

43.31. Maskavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 255

43.32. Maskavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 226

43.33. Mazā Kalna iela

43.34. Mazā Krasta iela

43.35. Mazā Lubānas iela

43.36. Natana Barkana iela

43.37. Ogres iela

43.38. Pirts iela

43.39. Pļaviņu iela

43.40. Rēzeknes iela, pāra Nr. no 2 līdz 4

43.41. Rēznas iela

43.42. Rītupes iela

43.43. Saikavas iela

43.44. Salacas iela

43.45. Salaspils iela, sākot no Nr.1 līdz Slāvu tiltam

43.46. Sarkanā iela

43.47. Slāvu iela

43.48. Speķa iela

43.49. Spīdolas iela

43.50. Šaurā iela

43.51. Tējas iela

43.52. Toma iela

43.53. Varakļānu iela

43.54. Viļānu iela

43.55. Virsaišu iela

43.56. Zilupes iela

43.57. Žaņa Lipkes iela

44. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

44.1. Abrenes iela

44.2. Dagdas iela

44.3. Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 143 līdz 173

44.4. Dzirnavu iela, pāra Nr. no 118 līdz 138

44.5. Elijas iela

44.6. Firsa Sadovņikova iela, nepāra Nr. no 9 līdz 13

44.7. Gaiziņa iela

44.8. Gogoļa iela

44.9. Jēzusbaznīcas iela

44.10. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 86 līdz 124

44.11. Maskavas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 49

44.12. Maskavas iela, pāra Nr. no 2 līdz 68

44.13. Puškina iela Nr.19, 20, 20A, 21, 22

44.14. Riepnieku iela

44.15. Rūsiņa iela

44.16. Skrindu iela

44.17. Spīķeru iela

44.18. Straupes iela

44.19. Strūgu iela

44.20. Timoteja iela

44.21. Turgeņeva iela Nr.16, 21A, 23

44.22. Zaķusalas krastmala

IV. Vidzemes priekšpilsētas vispārējās izglītības iestādes

45. Rīgas Ezerkrastu vidusskola

45.1. Abzas iela

45.2. Apogu iela

45.3. Celmu iela

45.4. Druvienas iela

45.5. Ežupes iela

45.6. Gaiļezera iela

45.7. Hipokrāta iela Nr. 1 un 3

45.8. Irbupītes iela

45.9. Juglas iela

45.10. Juglasciema bulvāris

45.11. Kalējgrāvja iela

45.12. Krēgermuižas iela

45.13. Kvēles iela

45.14. Lēvenstrauta iela

45.15. Līduma iela

45.16. Liepkalna iela

45.17. Lorupes iela

45.18. Malienas iela, nepāra Nr., sākot no 41

45.19. Malienas iela, pāra Nr., sākot no 38

45.20. Mazā Juglas iela

45.21. Mežciema iela

45.22. Murjāņu iela

45.23. Ošupītes iela

45.24. Padebešu iela

45.25. Palsas iela

45.26. Pečorītes iela

45.27. Pelēdu iela

45.28. Pietēnupes iela

45.29. Pikukalna iela

45.30. Rotkalnu iela

45.31. Sedas iela

45.32. Sidraburgas iela

45.33. Smilškalnu iela

45.34. Strazdumuižas iela

45.35. Šmerļa iela

45.36. Tebras iela

45.37. Trūvertu iela

45.38. Ūdeļu iela

45.39. Urdziņas iela

45.40. Veldres iela

46. Rīgas Franču licejs

46.1. Cēsu iela

46.2. Elku iela

46.3. Mēness iela

46.4. Miera iela, pāra Nr. no 48 līdz 62

46.5. Senču iela

46.6. Tallinas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 23

47. Rīgas Hanzas vidusskola

47.1. Alojas iela

47.2. Annas iela

47.3. Arēnas iela

47.4. Aristida Briāna iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

47.5. Aristida Briāna iela no Nr.4 līdz 22

47.6. Brīvības iela, nepāra Nr. no 83 līdz 167

47.7. Duntes iela no Nr.5 līdz 11

47.8. Ēveles iela

47.9. Grostonas iela

47.10. Hanzas iela, Nr.10 un 12

47.11. Hospitāļu iela

47.12. Ierēdņu iela

47.13. Ieroču iela

47.14. Invalīdu iela

47.15. Jāņa Dikmaņa iela

47.16. Jāņa Krūmiņa iela

47.17. Kareivju iela

47.18. Kazarmu iela

47.19. Klusā iela

47.20. Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr., sākot no 79

47.21. Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr., sākot no 48

47.22. Lāču iela

47.23. Laktas iela

47.24. Lejas iela

47.25. Mālpils iela

47.26. Miera iela, pāra Nr. no 2 līdz 46, no 64 līdz 94

47.27. Miera iela, visi nepāra Nr.

47.28. Nītaures iela

47.29. Palīdzības iela

47.30. Skanstes iela

47.31. Sporta iela, pāra Nr., sākot no 2

47.32. Sporta iela, sākot no Nr.7

47.33. Straumes iela

47.34. Šarlotes iela no Nr.4 līdz 9

47.35. Tallinas iela, pāra Nr. no 2 līdz 24

47.36. Tomsona iela

47.37. Upes iela

47.38. Vesetas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

47.39. Vesetas iela, pāra Nr. no 8 līdz 12

47.40. Zirņu iela

48. Rīgas Herdera vidusskola

48.1. Alberta iela

48.2. Annas iela

48.3. Antonijas iela, nepāra Nr., sākot no 11

48.4. Antonijas iela, pāra Nr., sākot no 8

48.5. Aristida Briāna iela, pāra Nr.

48.6. Baznīcas iela

48.7. Brīvības iela, nepāra Nr. līdz 117

48.8. Bruņinieku iela līdz Nr.8

48.9. Dzirnavu iela no Nr.16 līdz 57

48.10. Elizabetes iela no Nr.45 līdz 55

48.11. Ģertrūdes iela no Nr.1 līdz 12

48.12. Hanzas iela Nr.1 un 3

48.13. Hanzas iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

48.14. Jeruzalemes iela

48.15. Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 21 līdz 77

48.16. Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 12 līdz 46

48.17. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

48.18. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

48.19. Maiznīcas iela

48.20. Miera iela no Nr.1 līdz 46

48.21. Palīdzības iela

48.22. Skanstes iela

48.23. Skolas iela

48.24. Sporta iela, pāra Nr.

48.25. Stabu iela līdz Nr.15

48.26. Šarlotes iela, pāra Nr.

48.27. Tallinas iela no Nr.4 līdz 20

48.28. Zaļā iela

49. Rīgas Juglas vidusskola

49.1. Acāliju iela

49.2. Ainažu iela

49.3. Amoliņa iela

49.4. Andreja iela

49.5. Augstienes iela

49.6. Avotkalnu iela

49.7. Baibas iela

49.8. Bākūžu iela

49.9. Baltezera iela

49.10. Baņutas iela

49.11. Berģu iela

49.12. Bērzkalnes iela

49.13. Brīvdabas iela

49.14. Brīvības gatve, nepāra Nr., sākot no 387

49.15. Brīvības gatve, pāra Nr., sākot no 386

49.16. Ciemupes iela

49.17. Cīnītāju iela

49.18. Dzirnupes iela

49.19. Egļu iela

49.20. Foreļu iela

49.21. Garkalnes iela

49.22. Gatiņa iela

49.23. Igates iela

49.24. Ineša iela

49.25. Jaunības iela

49.26. Juglas iela

49.27. Juglas krastmala

49.28. Jumiķu iela

49.29. Kaktusu iela

49.30. Kanāla iela

49.31. Kārļa Egles iela

49.32. Karūsu iela

49.33. Kraujas iela

49.34. Krēgermuižas iela

49.35. Krosa iela

49.36. Kvēles iela

49.37. Laimas iela

49.38. Lejasciema iela

49.39. Lilastes iela

49.40. Madaru iela

49.41. Mākoņu iela

49.42. Makšķernieku iela

49.43. Maltuves iela

49.44. Mazā Berģu iela

49.45. Meiju iela

49.46. Melderu iela

49.47. Mežāres iela

49.48. Murjāņu iela

49.49. Oļu iela

49.50. Pakalniešu iela

49.51. Pāles iela

49.52. Parka iela

49.53. Pludiņu iela

49.54. Priedkalnes iela

49.55. Purva skvērs

49.56. Rijas iela

49.57. Rīvas iela

49.58. Rožu iela

49.59. Rožupes iela

49.60. Salamandras iela

49.61. Samu iela

49.62. Saulcerītes iela

49.63. Sīkā iela

49.64. Silciema iela

49.65. Skrudalienas iela

49.66. Skuju skvērs

49.67. Slēpotāju iela

49.68. Smilgu iela

49.69. Suitu iela

49.70. Susējas iela

49.71. Svīteres iela

49.72. Tadenavas iela

49.73. Tramplīna iela

49.74. Tūjas iela

49.75. Uguns iela

49.76. Ulža iela

49.77. Umurgas iela

49.78. Upesciema iela

49.79. Vangažu iela

49.80. Vējdzirnavu iela

49.81. Vidzemes aleja

49.82. Vīgriežu iela

49.83. Zaļumu iela

50. Rīgas Klasiskā ģimnāzija

50.1. Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 47 līdz 71

50.2. Dzelzavas iela, pāra Nr. no 38 līdz 42

50.3. Ežu iela

50.4. Gunāra Astras iela, nepāra Nr.

50.5. Kurmju iela

50.6. Nīcgales iela, nepāra Nr. no 1 līdz 33

50.7. Pūces iela līdz Nr.31

50.8. Purvciema iela no Nr.39 līdz 63

50.9. Stirnu iela līdz Nr.21

50.10. Upeņu iela

50.11. Viršu iela

50.12. Zileņu iela

51. Rīgas Purvciema vidusskola

51.1. Augusta Deglava iela, nepāra Nr., sākot no 65

51.2. Detlava Brantkalna iela

51.3. Dzelzavas iela 76

51.4. Gunāra Astras iela, pāra Nr.

51.5. Ilūkstes iela, nepāra Nr. no 101 līdz 109

51.6. Pūces iela Nr.32, 39, 41, 43, 45, 47, 49

52. Rīgas Teikas vidusskola

52.1. Aizkraukles iela

52.2. Aizpriežu iela

52.3. Aizsila iela

52.4. Āraišu iela

52.5. Ausmas iela

52.6. Bajāru iela

52.7. Biķernieku iela, nepāra Nr. līdz 99

52.8. Biķernieku iela, pāra Nr. no 1 līdz 64

52.9. Brīvības gatve, pāra Nr. no 230 līdz 382

52.10. Burtnieku iela no Nr.1 līdz 33

52.11. Dzērbenes iela no Nr.5 līdz 39

52.12. Gustava Zemgala gatve no Nr.2 līdz 12

52.13. Kastrānes iela Nr.1, 2, 4

52.14. Krīvu iela

52.15. Kuršu iela

52.16. Ķeguma iela, nepāra Nr. no 1 līdz 33

52.17. Ķeguma iela, pāra Nr. no 2 līdz 44

52.18. Laimdotas iela no Nr. 1 līdz 57

52.19. Launkalnes iela

52.20. Leņķa iela

52.21. Lielvārdes iela, nepāra Nr. no 1 līdz 81

52.22. Lielvārdes iela, pāra Nr. no 2 līdz 70

52.23. Linezera iela

52.24. Mazā Ropažu iela

52.25. Pabažu iela

52.26. Pēkšēna iela

52.27. Pīkola iela

52.28. Pudiķa iela

52.29. Raunas iela, pāra Nr.

52.30. Remīnes iela

52.31. Stāmerienas iela

52.32. Struktoru iela

52.33. Strupā iela

52.34. Stūrīša iela

52.35. Šmerļa iela

52.36. Tālivalža iela

52.37. Vairoga iela

52.38. Vasku iela

52.39. Zālīša iela

52.40. Zalkšu iela

52.41. Zemgaļu iela

52.42. Zemitāna laukums

53. Rīgas 21.vidusskola

53.1. Alojas iela

53.2. Arēnas iela

53.3. Aristida Briāna iela, nepāra Nr.

53.4. Brīvības iela, nepāra Nr. no 121 līdz 191

53.5. Cēsu iela

53.6. Duntes iela

53.7. Elku iela

53.8. Etnas iela

53.9. Ēveles iela

53.10. Grostonas iela

53.11. Hospitāļu iela

53.12. Ierēdņu iela

53.13. Ieroču iela

53.14. Indrānu iela

53.15. Invalīdu iela

53.16. Jāņa Dikmaņa iela

53.17. Jāņa Krūmiņa iela

53.18. Kareivju iela

53.19. Kaspara iela

53.20. Kazarmu iela

53.21. Klijānu iela

53.22. Klusā iela

53.23. Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr., sākot no 79

53.24. Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr., sākot no 48

53.25. Lāču iela

53.26. Lakstīgalu iela

53.27. Laktas iela

53.28. Lejas iela

53.29. Mālpils iela

53.30. Mazā Klijānu iela

53.31. Mēness iela

53.32. Miera iela, nepāra Nr., sākot no 43

53.33. Miera iela, pāra Nr., sākot no 50

53.34. Nītaures iela

53.35. Senču iela

53.36. Silmaču iela

53.37. Skanstes iela

53.38. Sporta iela, nepāra Nr.

53.39. Straumes iela

53.40. Šarlotes iela, nepāra Nr.

53.41. Tallinas iela no Nr.1 līdz 23

53.42. Tomsona iela

53.43. Trikātas iela

53.44. Upes iela

53.45. Vesetas iela

53.46. Zaubes iela

53.47. Zirņu iela

54. Rīgas 45.vidusskola

54.1. Apes iela

54.2. Auduma iela

54.3. Austrumu iela

54.4. Bērzaunes iela

54.5. Bērzpils iela

54.6. Brīvības gatve, nepāra Nr. no 191 līdz 385

54.7. Brīvības gatve, pāra Nr. no 202 līdz 228

54.8. Brīvības iela, nepāra Nr. no 169 līdz 191

54.9. Caunes iela

54.10. Dzērbenes iela Nr.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

54.11. Džutas iela

54.12. Etnas iela

54.13. Gustava Zemgala gatve, nepāra Nr.

54.14. Gustava Zemgala gatve, sākot no Nr.1 līdz 8

54.15. Indrānu iela

54.16. Kaspara iela

54.17. Kaukāza iela

54.18. Klijānu iela

54.19. Krimuldas iela

54.20. Krustabaznīcas iela, sākot no Nr.1 līdz 8

54.21. Lakstīgalu iela

54.22. Lēdmanes iela

54.23. Lizuma iela

54.24. Maija iela

54.25. Mārkalnes iela

54.26. Mazā Caunes iela

54.27. Mazā Klijānu iela

54.28. Palmu iela

54.29. Piebalgas iela

54.30. Raiskuma iela

54.31. Ropažu iela

54.32. Silmaču iela

54.33. Stārķu iela

54.34. Starta iela

54.35. Tirzas iela

54.36. Trikātas iela

54.37. Turaidas iela

54.38. Ūnijas iela, nepāra Nr. līdz 35

54.39. Ūnijas iela, pāra Nr. līdz 20

54.40. Vāveres iela

54.41. Vidrižu iela

54.42. Vijciema iela

55. Rīgas 49.vidusskola

55.1. Alberta iela

55.2. Antonijas iela, nepāra Nr., sākot no 11

55.3. Antonijas iela, pāra Nr., sākot no 8

55.4. Aristida Briāna iela 2

55.5. Baznīcas iela

55.6. Brīvības iela, nepāra Nr. no 31 līdz 81

55.7. Bruņinieku iela no Nr. 1 līdz 9

55.8. Dzirnavu iela, nepāra Nr. no 17 līdz 59

55.9. Dzirnavu iela, pāra Nr. no 16 līdz 56

55.10. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 21 līdz 55

55.11. Emiļa Melngaiļa iela

55.12. Ģertrūdes iela no Nr.1 līdz 12

55.13. Hanzas iela, nepāra Nr.1 un 3

55.14. Hanzas iela, pāra Nr. no 2 līdz 8

55.15. Jeruzalemes iela

55.16. Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 21 līdz 77

55.17. Krišjāņa Valdemāra iela, pāra Nr. no 10 līdz 46

55.18. Lāčplēša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 15

55.19. Lāčplēša iela, pāra Nr. no 2 līdz 12

55.20. Maiznīcas iela

55.21. Miera iela, nepāra Nr. no 1 līdz 5

55.22. Skolas iela

55.23. Sporta iela, nepāra Nr. no 1 līdz 5

55.24. Stabu iela līdz Nr.15

55.25. Strēlnieku iela, pāra Nr.

55.26. Šarlotes iela

55.27. Vesetas iela, pāra Nr. no 2 līdz 6

55.28. Zaļā iela

55.29. Zaubes iela

56. Rīgas 60.vidusskola

56.1. Aizkraukles iela no Nr.1 līdz 5, no Nr. 2 līdz 12

56.2. Āraišu iela

56.3. Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 25 līdz 63

56.4. Bajāru iela no Nr.1 līdz 17, no Nr.2 līdz 10

56.5. Bērzaunes iela

56.6. Biķernieku iela līdz Nr.41

56.7. Braslas iela

56.8. Brīvības gatve, pāra Nr. no 202 līdz 288

56.9. Dzelzavas iela, nepāra Nr. līdz 21

56.10. Dzelzavas iela, pāra Nr. līdz 36

56.11. Ieriķu iela, nepāra Nr. līdz 25

56.12. Ieriķu iela, pāra Nr. līdz 48

56.13. Kalsnavas iela

56.14. Kastrānes iela, pāra Nr.

56.15. Kroņu iela

56.16. Launkalnes iela

56.17. Madonas iela

56.18. Mārcienas iela

56.19. Nīcgales iela, pāra Nr.

56.20. Pabažu iela

56.21. Pēkšēna iela

56.22. Pudiķa iela

56.23. Purvciema iela no Nr.1 līdz 38

56.24. Raiskuma iela

56.25. Raunas iela, nepāra Nr. līdz 33, pāra Nr. līdz 32

56.26. Saktas iela

56.27. Staiceles iela

56.28. Stārķu iela

56.29. Struktoru iela

56.30. Tālivalža iela, nepāra Nr.

56.31. Turaidas iela

56.32. Ūnijas iela, nepāra Nr. līdz 65

56.33. Ūnijas iela, pāra Nr. līdz 56

56.34. Vaidavas iela, pāra Nr.

56.35. Vairoga iela

56.36. Varžu iela

56.37. Vējavas iela

56.38. Vēsmas iela

56.39. Zālīša iela

56.40. Zalkšu iela Nr.3, 4

57. Rīgas 63.vidusskola

57.1. Acāliju iela

57.2. Ainažu iela

57.3. Amoliņa iela

57.4. Andreja iela

57.5. Apogu iela

57.6. Auduma iela

57.7. Augstienes iela

57.8. Austrumu iela

57.9. Avotkalnu iela

57.10. Baibas iela

57.11. Bākūžu iela

57.12. Baltezera iela

57.13. Baņutas iela

57.14. Berģu iela

57.15. Bērzkalnes iela

57.16. Brīvdabas iela

57.17. Brīvības gatve, nepāra Nr., sākot no 253

57.18. Brīvības gatve, pāra Nr. no 290 līdz 384

57.19. Brīvības gatve, pāra Nr., sākot no 386

57.20. Caunes iela

57.21. Ciemupes iela

57.22. Cīnītāju iela

57.23. Dzērbenes iela

57.24. Dzirnupes iela

57.25. Džutas iela, pāra Nr.

57.26. Egļu iela

57.27. Foreļu iela

57.28. Garkalnes iela

57.29. Gatiņa iela

57.30. Igates iela

57.31. Ineša iela

57.32. Jaunības iela

57.33. Juglas iela

57.34. Juglas krastmala

57.35. Jumiķu iela

57.36. Kaktusu iela

57.37. Kanāla iela

57.38. Kārļa Egles iela

57.39. Karūsu iela

57.40. Kraujas iela

57.41. Krēgermuižas iela

57.42. Krimuldas iela

57.43. Krosa iela

57.44. Krustabaznīcas iela

57.45. Kuršu iela

57.46. Kvēles iela

57.47. Laimas iela

57.48. Lejasciema iela

57.49. Liepkalna iela

57.50. Lilastes iela

57.51. Lizuma iela

57.52. Lorupes iela

57.53. Madaru iela

57.54. Makšķernieku iela

57.55. Malienas iela, pāra Nr., sākot no 64

57.56. Maltuves iela

57.57. Mazā Berģu iela

57.58. Mazā Caunes iela

57.59. Mazā Juglas iela

57.60. Mazā Ropažu iela

57.61. Mākoņu iela

57.62. Mārkalnes iela

57.63. Meiju iela

57.64. Melderu iela

57.65. Mežāres iela

57.66. Murjāņu iela

57.67. Oļu iela

57.68. Pakalniešu iela

57.69. Pāles iela

57.70. Parka iela

57.71. Pelēdu iela

57.72. Pikukalna iela

57.73. Pludiņu iela

57.74. Priedkalnes iela

57.75. Purva skvērs

57.76. Rijas iela

57.77. Rīvas iela

57.78. Ropažu iela, nepāra Nr., sākot no 63

57.79. Ropažu iela, pāra Nr., sākot no 72

57.80. Rotkalnu iela

57.81. Rožu iela

57.82. Rožupes iela

57.83. Salamandras iela

57.84. Samu iela

57.85. Saulcerītes iela

57.86. Silciema iela

57.87. Sīkā iela

57.88. Skrudalienas iela

57.89. Skuju skvērs

57.90. Slēpotāju iela

57.91. Smilgu iela

57.92. Smilškalnu iela

57.93. Stāmerienas iela

57.94. Strazdumuižas iela

57.95. Suitu iela

57.96. Susējas iela

57.97. Svīteres iela

57.98. Šmerļa iela

57.99. Tadenavas iela

57.100. Tirzas iela

57.101. Tramplīna iela

57.102. Trūvertu iela

57.103. Tūjas iela

57.104. Ūdeļu iela

57.105. Uguns iela

57.106. Ulža iela

57.107. Umurgas iela

57.108. Upesciema iela

57.109. Vangažu iela

57.110. Vasku iela

57.111. Vāveres iela

57.112. Vējdzirnavu iela

57.113. Veldres iela

57.114. Vidzemes aleja

57.115. Vīgriežu iela

57.116. Zaļumu iela

57.117. Zanes iela

57.118. Zemgaļu iela

57.119. Zemitāna laukums

58. Rīgas 64.vidusskola

58.1. Ainavas iela

58.2. Biķernieku iela, nepāra Nr. no 101 līdz 109

58.3. Burtnieku iela, sākot no Nr. 35

58.4. Dzelzavas iela, nepāra Nr. no 21 līdz 49

58.5. Fazānu iela

58.6. Gunāra Astras iela

58.7. Gustava Zemgala gatve, pāra Nr. no 14 līdz 18

58.8. Gustava Zemgala gatve, visi nepāra Nr.

58.9. Ieriķu iela

58.10. Induļa iela

58.11. Kastrānes iela, nepāra Nr., sākot no 3

58.12. Kastrānes iela, pāra Nr., sākot no 14

58.13. Klūgu iela

58.14. Kriķu iela

58.15. Kroņu iela, sākot no Nr.1 līdz 10

58.16. Ķeguma iela, nepāra Nr., sākot no 29

58.17. Ķeguma iela, pāra Nr. no 50 līdz 70

58.18. Laimdotas iela Nr.61

58.19. Medņu iela

58.20. Paipalu iela

58.21. Pīļu iela

58.22. Raunas iela, nepāra Nr.

58.23. Rubeņu iela

58.24. Stirnu iela, sākot no Nr.31

58.25. Sveķu iela

58.26. Teteru iela

58.27. Ūnijas iela, nepāra Nr., sākot no 37

58.28. Ūnijas iela, pāra Nr., sākot no 24

58.29. Upeņu iela

58.30. Vaidavas iela

58.31. Vairoga iela

58.32. Žagatu iela

59. Rīgas 74.vidusskola

59.1. Ainavas iela

59.2. Aizkraukles iela, nepāra Nr. no 7 līdz 23

59.3. Aizkraukles iela, pāra Nr. no 16 līdz 42

59.4. Aizpriežu iela

59.5. Aizsila iela

59.6. Ausmas iela

59.7. Bajāru iela, nepāra Nr., sākot no 21

59.8. Bajāru iela, pāra Nr., sākot no 28

59.9. Biķernieku iela, sākot no Nr.43

59.10. Burtnieku iela

59.11. Dzelzavas iela, nepāra Nr. no 23 līdz 49

59.12. Dzelzavas iela, pāra Nr. no 44 līdz 74

59.13. Fazānu iela

59.14. Gunāra Astras iela

59.15. Ieriķu iela, nepāra Nr., sākot no 27

59.16. Ieriķu iela, pāra Nr. no 50 līdz 86

59.17. Induļa iela

59.18. Kastrānes iela, nepāra Nr.

59.19. Klūgu iela

59.20. Kriķu iela

59.21. Krīvu iela

59.22. Ķeguma iela

59.23. Ķeguma iela, sākot no Nr.48 līdz 70

59.24. Laimdotas iela

59.25. Leņķa iela

59.26. Lielvārdes iela

59.27. Lielvārdes iela, nepāra Nr. no 1 līdz 109

59.28. Linezera iela

59.29. Medņu iela

59.30. Paipalu iela

59.31. Pīkola iela

59.32. Pīļu iela

59.33. Raunas iela, nepāra Nr., sākot no 35

59.34. Raunas iela, pāra Nr., sākot no 34

59.35. Remīnes iela

59.36. Rubeņu iela

59.37. Stirnu iela, nepāra Nr. no 31 līdz 71

59.38. Stirnu iela, pāra Nr. no 22 līdz 48

59.39. Stūrīša iela

59.40. Sveķu iela

59.41. Tālivalža iela, pāra Nr.

59.42. Teteru iela

59.43. Ūnijas iela, nepāra Nr. no 67 līdz 93

59.44. Ūnijas iela, pāra Nr. no 58 līdz 78

59.45. Upeņu iela

59.46. Vaidavas iela, nepāra Nr.

59.47. Zalkšu iela, nepāra Nr., sākot no 5

59.48. Zalkšu iela, pāra Nr., sākot no 8

59.49. Žagatu iela

60. Rīgas 80.vidusskola

60.1. Andromedas gatve

60.2. Augusta Deglava iela, nepāra Nr., sākot no 85

60.3. Dzelzavas iela, nepāra Nr., sākot no 51

60.4. Dzelzavas iela, pāra Nr., sākot no 78

60.5. Dzilnas iela

60.6. Džohara Dudajeva gatve

60.7. Gunāra Astras iela, pāra Nr.

60.8. Ilūkstes iela, pāra Nr., sākot no 40

60.9. Lielvārdes iela, sākot no Nr.100

60.10. Marsa gatve

60.11. Varavīksnes gatve

60.12. Zvaigznāja gatve

61. Rīgas 84.vidusskola

61.1. Andromedas gatve

61.2. Augusta Deglava iela, nepāra Nr., sākot no 67

61.3. Detlava Brantkalna iela

61.4. Dzelzavas iela, nepāra Nr., sākot no 51

61.5. Dzelzavas iela, pāra Nr., sākot no 72

61.6. Dzilnas iela

61.7. Džohara Dudajeva gatve

61.8. Gunāra Astras iela, nepāra Nr.

61.9. Ilūkstes iela

61.10. Lielvārdes iela, sākot no Nr.101 līdz 139

61.11. Marsa gatve

61.12. Varavīksnes gatve

61.13. Zvaigznāja gatve

62. Rīgas 85.vidusskola

62.1. Augusta Deglava iela, nepāra Nr. no 25 līdz 65

62.2. Braslas iela

62.3. Dzelzavas iela, nepāra Nr. līdz 19 

62.4. Dzelzavas iela, pāra Nr. līdz 70

62.5. Ežu iela

62.6. Gunāra Astras iela

62.7. Ieriķu iela, pāra Nr.

62.8. Kalsnavas iela

62.9. Kurmju iela

62.10. Madonas iela

62.11. Mārcienas iela

62.12. Nīcgales iela

62.13. Pūces iela

62.14. Purvciema iela

62.15. Saktas iela

62.16. Staiceles iela

62.17. Stārķu iela

62.18. Stirnu iela līdz Nr.30

62.19. Upeņu iela

62.20. Varžu iela

62.21. Vējavas iela

62.22. Vēsmas iela

62.23. Viršu iela

62.24. Zileņu iela

63. Rīgas 89.vidusskola

63.1. Abzas iela

63.2. Bebrenes iela

63.3. Biķernieku iela

63.4. Celmu iela

63.5. Dīvajas iela

63.6. Druvienas iela

63.7. Ezernieku iela

63.8. Ežupes iela

63.9. Gaiļezera iela

63.10. Hipokrāta iela

63.11. Irbupītes iela

63.12. Juglas iela

63.13. Juglasciema bulvāris

63.14. Kaivas iela

63.15. Kalējgrāvja iela

63.16. Kvēles iela

63.17. Lēvenstrauta iela

63.18. Līduma iela

63.19. Malienas iela, nepāra Nr.

63.20. Malienas iela, pāra Nr. līdz 60

63.21. Mežciema iela

63.22. Nautrēnu iela

63.23. Ošupītes iela

63.24. Padebešu iela

63.25. Palsas iela

63.26. Pečorītes iela

63.27. Pietēnupes iela

63.28. Sedas iela

63.29. Sergeja Eizenšteina iela

63.30. Sidraburgas iela

63.31. Sinoles iela

63.32. Šmerļa iela

63.33. Tebras iela

63.34. Urdziņas iela

63.35. Veldres iela

64. Mežciema pamatskola

64.1. Abzas iela

64.2. Biķernieku iela, nepāra Nr., sākot no 111

64.3. Biķernieku iela, pāra Nr. no 120

64.4. Celmu iela

64.5. Druvienas iela

64.6. Ežupes iela

64.7. Gaiļezera iela

64.8. Hipokrāta iela, sākot no Nr.5

64.9. Irbupītes iela

64.10. Juglas iela

64.11. Juglasciema bulvāris

64.12. Kaivas iela

64.13. Kalējgrāvja iela

64.14. Lēvenstrauta iela

64.15. Līduma iela

64.16. Malienas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 39

64.17. Malienas iela, pāra Nr. no 2 līdz 36

64.18. Mežciema iela

64.19. Nautrēnu iela

64.20. Ošupītes iela

64.21. Padebešu iela

64.22. Palsas iela

64.23. Pečorītes iela

64.24. Pietēnupes iela

64.25. Sergeja Eizenšteina iela

64.26. Sidraburgas iela

64.27. Šmerļa iela

64.28. Urdziņas iela

V. Zemgales priekšpilsētas vispārējās izglītības iestādes

65. Ziemeļvalstu ģimnāzija

65.1. Aizputes iela

65.2. Aleksandra Bieziņa iela

65.3. Anniņmuižas iela

65.4. Apuzes iela

65.5. Augšzemes iela

65.6. Babītes iela

65.7. Beberbeķu 5.līnija

65.8. Beberbeķu 6.līnija

65.9. Beberbeķu 7.līnija

65.10. Beberbeķu 9.līnija

65.11. Ciema iela

65.12. Čuguna iela

65.13. Fridriha Candera iela

65.14. Gaviezes iela

65.15. Gramzdas iela

65.16. Grenču iela

65.17. Imantas 12.līnija

65.18. Imantas 13.līnija

65.19. Imantas 15.līnija

65.20. Imantas 16.līnija

65.21. Imantas 17.līnija

65.22. Imantas 18.līnija

65.23. Irlavas iela

65.24. Jāņa Endzelīna iela

65.25. Jūrkalnes iela

65.26. Kalnciema iela, nepāra Nr., sākot no 69

65.27. Kalnciema iela, pāra Nr., sākot no 82

65.28. Kaltuves iela

65.29. Karpu iela

65.30. Kukšu iela

65.31. Labraga iela

65.32. Liedes iela

65.33. Lieģu iela

65.34. Mežmalas iela

65.35. Mikus iela

65.36. Mūkupurva iela

65.37. Naudītes iela

65.38. Nīgrandes iela

65.39. Nīkrāces iela

65.40. Paula Lejiņa iela

65.41. Platones iela

65.42. Pleskodāles iela

65.43. Plūmju iela

65.44. Priedaines iela

65.45. Purmsātu iela

65.46. Raušu iela

65.47. Remtes iela

65.48. Rikšotāju iela

65.49. Rostokas iela

65.50. Rucavas iela

65.51. Ruses iela

65.52. Salgales iela

65.53. Sapala iela

65.54. Sātiņu iela

65.55. Sieksātes iela

65.56. Skrīnes iela

65.57. Stendes iela

65.58. Šampētera iela

65.59. Turlavas iela

65.60. Ulmales iela

65.61. Upesgrīvas iela

65.62. Valgales iela

65.63. Valtaiķu iela

65.64. Vecaines iela

65.65. Ventas iela

65.66. Virgas iela

65.67. Volguntes iela

65.68. Zalves iela

65.69. Zantes iela

65.70. Zaru iela

65.71. Zasulauka iela

65.72. Zebrenes iela

65.73. Zolitūdes iela, sākot no Nr.31

66. Rīgas Angļu ģimnāzija

66.1. Abavas iela

66.2. Adulienas iela

66.3. Aizupes iela

66.4. Alsungas iela

66.5. Amulas iela

66.6. Apguldes iela

66.7. Apriķu iela

66.8. Ārlavas iela

66.9. Asītes iela

66.10. Astras iela

66.11. Atgāzenes iela

66.12. Aurenieku iela

66.13. Bramberģes iela

66.14. Brigādes iela

66.15. Brūkleņu iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.16. Cēres iela

66.17. Cīruļu iela

66.18. Codes iela

66.19. Daibes iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.20. Dāliju iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.21. Dauguļu iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.22. Dikļu iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.23. Dīķa iela

66.24. Drustu iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.25. Druvas iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.26. Dzelzceļa iela

66.27. Elejas iela

66.28. Engures iela

66.29. Ģimnastikas iela, pāra Nr., sākot no 8

66.30. Ģimnastikas iela, nepāra Nr. sākot no 7

66.31. Imulas iela

66.32. Īvandes iela

66.33. Īves iela

66.34. Jaunmoku iela

66.35. Jaunpils iela

66.36. Kabiles iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.37. Kalvenes iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.38. Kantora iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.39. Kārļa Ulmaņa gatve

66.40. Kravas iela

66.41. Krūzes iela, sākot no Jaunpils ielas

66.42. Kurmales iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.43. Kursīšu iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.44. Laidzes iela

66.45. Lauteres iela

66.46. Lestenes iela

66.47. Lībagu iela

66.48. Līdaku iela

66.49. Līdera iela

66.50. Līves iela, sākot no Nr.10

66.51. Lutriņu iela

66.52. Makša iela

66.53. Mazirbes iela

66.54. Mežotnes iela posmā līdz Upesgrīvas ielai

66.55. Ojāra Vācieša iela, nepāra Nr., sākot no 41

66.56. Ojāra Vācieša iela, pāra Nr., sākot no 12

66.57. Ozolnieku iela

66.58. Paltmales iela

66.59. Pampāļu iela

66.60. Penkules iela

66.61. Planīcas iela

66.62. Plēsuma iela

66.63. Posma iela

66.64. Priedkalna iela

66.65. Raudas iela

66.66. Robežu iela

66.67. Rudbāržu iela

66.68. Sārtes iela

66.69. Sējas iela

66.70. Sīpeles iela

66.71. Slampes iela

66.72. Spāres iela

66.73. Spirgus iela

66.74. Spoles iela

66.75. Tēriņu iela posmā līdz Sīpeles ielai

66.76. Tīreļa iela

66.77. Ugāles iela

66.78. Vecauces iela

66.79. Vecmoku iela

66.80. Vecsaules iela

66.81. Velēnu iela

66.82. Zemītes iela

66.83. Zuteņu iela

66.84. Zvārdes iela

67. Rīgas Šampētera vidusskola

67.1. Aleksandra Bieziņa iela

67.2. Baseina iela

67.3. Brigādes iela

67.4. Elejas iela

67.5. Grenču iela

67.6. Jūrkalnes iela

67.7. Kalnciema iela, nepāra Nr., sākot no 69

67.8. Kalnciema iela, pāra Nr., sākot no 82

67.9. Kaltuves iela

67.10. Karpu iela

67.11. Labraga iela

67.12. Mikus iela

67.13. Mūkupurva iela

67.14. Platones iela

67.15. Plēnes iela

67.16. Pleskodāles iela

67.17. Plūmju iela

67.18. Priedaines iela

67.19. Raušu iela

67.20. Remtes iela līdz Nr.20

67.21. Sapala iela

67.22. Stendes iela

67.23. Šampētera iela

67.24. Valtaiķu iela

67.25. Vecaines iela

67.26. Ventspils iela, nepāra Nr., sākot no 65

67.27. Ventspils iela, pāra Nr., sākot no 60

67.28. Volguntes iela

67.29. Zalves iela

67.30. Zantes iela

67.31. Zaru iela

67.32. Zasulauka iela

67.33. Zebrenes iela

68. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

68.1. Aizputes iela

68.2. Aleksandra Bieziņa iela

68.3. Anniņmuižas iela

68.4. Augšzemes iela

68.5. Babītes iela

68.6. Beberbeķu 5.līnija

68.7. Beberbeķu 6.līnija

68.8. Beberbeķu 7.līnija

68.9. Bebrenes iela

68.10. Ciema iela

68.11. Čuguna iela

68.12. Gaviezes iela

68.13. Gramzdas iela, pāra Nr.

68.14. Imantas 12.līnija

68.15. Imantas 13.līnija

68.16. Imantas 15.līnija

68.17. Imantas 16.līnija

68.18. Imantas 17.līnija

68.19. Imantas 18.līnija

68.20. Jāņa Endzelīna iela

68.21. Liedes iela

68.22. Lieģu iela

68.23. Mežmalas iela

68.24. Naudītes iela

68.25. Nīgrandes iela

68.26. Nīkrāces iela

68.27. Paula Lejiņa iela

68.28. Plēnes iela

68.29. Purmsātu iela

68.30. Rikšotāju iela

68.31. Rostokas iela

68.32. Ruses iela

68.33. Salgales iela

68.34. Sātiņu iela

68.35. Sieksātes iela

68.36. Skrīnes iela

68.37. Turlavas iela

68.38. Ulmales iela

68.39. Valgales iela

68.40. Virgas iela

68.41. Zolitūdes iela, nepāra Nr. no 21 līdz 75

68.42. Zolitūdes iela, pāra Nr. no 30 līdz 46

69. Rīgas 47.vidusskola

69.1. Akaču iela

69.2. Altonavas iela

69.3. Antenas iela

69.4. Āpšu iela

69.5. Armitsteda iela

69.6. Asteres iela

69.7. Basu iela

69.8. Bauskas iela

69.9. Bērzupes iela

69.10. Bieķensalas iela

69.11. Biešu iela

69.12. Brunavas iela

69.13. Bukaišu iela

69.14. Bukas iela

69.15. Buru iela

69.16. Cepļa iela

69.17. Ceraukstes iela

69.18. Dandāles iela

69.19. Daudzeses iela

69.20. Dignājas iela

69.21. Doles iela

69.22. Džūkstes iela

69.23. Garozes iela

69.24. Graudu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 45

69.25. Graudu iela, pāra Nr. no 2 līdz 56

69.26. Gulbju iela

69.27. Gustava iela

69.28. Ģimnastikas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 5

69.29. Ģimnastikas iela, pāra Nr. no 2 līdz 6

69.30. Ilmājas iela

69.31. Irbenes iela

69.32. Jelgavas iela

69.33. Kalētu iela

69.34. Kāļu iela

69.35. Kartupeļu iela

69.36. Kazdangas iela

69.37. Koku iela

69.38. Komētas iela

69.39. Konrāda iela

69.40. Ķekavas iela

69.41. Laivu iela

69.42. Lapotnes iela

69.43. Lejupes iela

69.44. Liesmas iela

69.45. Līvciema iela

69.46. Lucavsalas iela

69.47. Ludviķa iela

69.48. Mālu iela

69.49. Mazā Bauskas iela

69.50. Mazā Cepļa iela

69.51. Mazā Stērstu iela

69.52. Medzes iela

69.53. Mūkusalas iela

69.54. Neļķu iela

69.55. Neretas iela

69.56. Padures iela

69.57. Pastendes iela

69.58. Pērkones iela

69.59. Pīpeņu iela

69.60. Priekules iela

69.61. Putnu iela

69.62. Rāceņu iela

69.63. Rendas iela

69.64. Rubas iela

69.65. Sapņu iela

69.66. Satiksmes iela

69.67. Saulkalnes iela

69.68. Silenes iela

69.69. Sīpolu iela

69.70. Skaistkalnes iela

69.71. Spārnu iela

69.72. Stabules iela

69.73. Staburaga iela

69.74. Staļģenes iela

69.75. Stāvā iela

69.76. Stelpes iela

69.77. Stērstu iela

69.78. Sūnu iela

69.79. Svētes iela

69.80. Šautuves iela

69.81. Tadaiķu iela

69.82. Taures iela

69.83. Telts iela

69.84. Tērvetes iela

69.85. Tipogrāfijas iela

69.86. Tīruma iela

69.87. Tumes iela

69.88. Vadakstes iela

69.89. Vaiņodes iela

69.90. Valdeķu iela, līdz Nr.49

69.91. Vanagu iela

69.92. Vēja iela

69.93. Vienības gatve posmā līdz Graudu ielai

69.94. Viesītes iela

69.95. Villaines iela

69.96. Zaļenieku iela

69.97. Zāļu iela

69.98. Ziepju iela

69.99. Ziepniekkalna iela

70. Rīgas 53.vidusskola

70.1. Akmeņu iela

70.2. Aleksandra Grīna bulvāris

70.3. Amālijas iela

70.4. Apuzes iela, sākot no Nr.1 līdz 7

70.5. Augļu iela

70.6. Baložu iela, sākot no Nr.1 līdz 13

70.7. Bāriņu iela

70.8. Bišu iela

70.9. Dobeles iela

70.10. Dreiliņu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

70.11. Dreiliņu iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

70.12. Eduarda Smiļģa iela

70.13. Ernestīnes iela

70.14. Fridriha Candera iela

70.15. Gumijas iela

70.16. Hermaņa iela

70.17. Irlavas iela, sākot no Nr.1 līdz 5

70.18. Kalnciema iela, pāra Nr. no 14 līdz 80

70.19. Kapseļu iela

70.20. Kokles iela

70.21. Kukšu iela

70.22. Ķemeru iela

70.23. Ķivuļu iela

70.24. Lapu iela

70.25. Lavīzes iela

70.26. Lielirbes iela

70.27. Ļermontova iela

70.28. Mazā Bišu iela

70.29. Mazā Nometņu iela

70.30. Medus iela

70.31. Melnsila iela no Nr.1 līdz 10

70.32. Nāras iela

70.33. Nometņu iela

70.34. Ojāra Vācieša iela Nr.1 un 2

70.35. Olgas iela

70.36. Ormaņu iela

70.37. Remtes iela

70.38. Rucavas iela

70.39. Sabiles iela

70.40. Slokas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

70.41. Smārdes iela

70.42. Strazdu iela

70.43. Struteles iela

70.44. Talsu iela

70.45. Tempļa iela

70.46. Upesgrīvas iela

70.47. Vasaras iela

70.48. Ventas iela

70.49. Ventspils iela, nepāra Nr., sākot no 65

70.50. Ventspils iela, pāra Nr., sākot no 60

70.51. Vesera iela

70.52. Zeļļu iela

70.53. Zvanu iela

70.54. Žubīšu iela

71. Rīgas 61.vidusskola

71.1. Abavas iela

71.2. Adulienas iela

71.3. Aizupes iela

71.4. Alsungas iela

71.5. Altonavas iela

71.6. Amulas iela

71.7. Apguldes iela

71.8. Apriķu iela

71.9. Ārlavas iela

71.10. Asītes iela

71.11. Astras iela

71.12. Atpūtas iela

71.13. Aurenieku iela

71.14. Bramberģes iela

71.15. Brūkleņu iela, nepāra Nr. līdz 81

71.16. Brūkleņu iela, pāra Nr. līdz 68

71.17. Cēres iela

71.18. Cieceres iela

71.19. Cigoriņu iela

71.20. Codes iela

71.21. Daibes iela

71.22. Dāliju iela

71.23. Dauguļu iela

71.24. Dikļu iela

71.25. Drustu iela

71.26. Druvas iela

71.27. Engures iela

71.28. Friča Brīvzemnieka iela

71.29. Grobiņas iela

71.30. Imulas iela

71.31. Īvandes iela

71.32. Īves iela

71.33. Jaunmoku iela

71.34. Jaunpils iela

71.35. Kabiles iela

71.36. Kalvenes iela

71.37. Kantora iela

71.38. Kārļa Ulmaņa gatve

71.39. Kauguru iela

71.40. Kolkasraga iela

71.41. Krūzes iela

71.42. Kurmenes iela

71.43. Kursīšu iela

71.44. Laidzes iela

71.45. Lauteres iela

71.46. Lestenes iela

71.47. Līdaku iela

71.48. Līdera iela

71.49. Liepājas iela

71.50. Līves iela

71.51. Lutriņu iela

71.52. Magoņu iela

71.53. Makša iela

71.54. Māras aleja

71.55. Margrietas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 7

71.56. Margrietas iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

71.57. Mārupes iela

71.58. Mazā Nometņu iela

71.59. Mazirbes iela

71.60. Mēmeles iela

71.61. Mērsraga iela

71.62. Meteora iela

71.63. Mežotnes iela

71.64. Naujenes iela

71.65. Nomales iela

71.66. Ojāra Vācieša iela

71.67. Ozolnieku iela

71.68. Paltmales iela

71.69. Pampāļu iela

71.70. Pārslas iela

71.71. Penkules iela

71.72. Pilsoņu iela

71.73. Planīcas iela

71.74. Plēsuma iela

71.75. Posma iela

71.76. Priedkalna iela

71.77. Raudas iela

71.78. Robežu iela

71.79. Rudbāržu iela

71.80. Sārtes iela

71.81. Saules aleja

71.82. Sīpeles iela

71.83. Slampes iela

71.84. Spāres iela

71.85. Spirgus iela

71.86. Spoles iela

71.87. Tīreļa iela

71.88. Torņakalna iela

71.89. Tukuma iela

71.90. Ugāles iela

71.91. Vecauces iela

71.92. Vecmoku iela

71.93. Vecsaules iela

71.94. Velēnu iela

71.95. Ventspils iela, nepāra Nr. līdz 63

71.96. Ventspils iela, pāra Nr. līdz 58

71.97. Vilku iela

71.98. Zemaišu iela

71.99. Zemītes iela

71.100. Zuteņu iela

71.101. Zvārdes iela

72. Rīgas 94.vidusskola

72.1. Ābolu iela

72.2. Bārbeles iela

72.3. Basu iela

72.4. Bātas iela

72.5. Bērzlapu iela

72.6. Beverīnas iela

72.7. Bikstu iela

72.8. Blīdenes iela

72.9. Briņģu iela

72.10. Brucenes iela

72.11. Bruknas iela

72.12. Dzelzceļa iela

72.13. Graudu iela

72.14. Irbenes iela

72.15. Jāņa Čakstes gatve

72.16. Kaplavas iela

72.17. Kartupeļu iela

72.18. Līvciema iela

72.19. Mālu iela

72.20. Mežkalna iela

72.21. Misas iela

72.22. Ozolciema iela, pāra Nr.

72.23. Rāceņu iela

72.24. Rītausmas iela

72.25. Sērenes iela

72.26. Spulgas iela

72.27. Tērvetes iela

72.28. Tīraines iela

72.29. Tumes iela

72.30. Valdeķu iela, nepāra Nr., sākot no 51

72.31. Valdeķu iela, pāra Nr., sākot no 50

72.32. Vienības gatve, pāra Nr. no 140 līdz 192

72.33. Vienības gatve posmā no Graudu ielas

72.34. Zaļenieku iela

73. Rīgas 95.vidusskola

73.1. Ābolu iela

73.2. Atgāzenes iela

73.3. Bārbeles iela

73.4. Bātas iela

73.5. Bauskas iela

73.6. Bērzlapu iela

73.7. Beverīnas iela

73.8. Bikstu iela

73.9. Blīdenes iela

73.10. Brucenes iela

73.11. Bruknas iela

73.12. Graudu iela

73.13. Ģimnastikas iela

73.14. Ilmājas iela

73.15. Irbenes iela

73.16. Jāņa Čakstes gatve

73.17. Kaplavas iela

73.18. Kartupeļu iela

73.19. Koku iela

73.20. Līvciema iela

73.21. Ozolciema iela

73.22. Rītausmas iela

73.23. Satiksmes iela

73.24. Saulkalnes iela

73.25. Sējas iela

73.26. Sērenes iela

73.27. Spulgas iela

73.28. Tadaiķu iela

73.29. Tīraines iela

73.30. Valdeķu iela, sākot no Nr.50

73.31. Vienības gatve

73.32. Zaļenieku iela

74. Friča Brīvzemnieka pamatskola

74.1. Akaču iela

74.2. Akmeņu iela

74.3. Amālijas iela

74.4. Astras iela

74.5. Atpūtas iela

74.6. Augļu iela

74.7. Baložu iela

74.8. Bāriņu iela

74.9. Baseina iela

74.10. Bišu iela

74.11. Cieceres iela

74.12. Cigoriņu iela

74.13. Dobeles iela

74.14. Dreiliņu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 17

74.15. Dreiliņu iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

74.16. Eduarda Smiļģa iela

74.17. Ernestīnes iela

74.18. Friča Brīvzemnieka iela

74.19. Grobiņas iela

74.20. Gumijas iela

74.21. Gustava iela

74.22. Hermaņa iela

74.23. Indriķa iela posmā līdz Torņakalna ielai

74.24. Kalnciema iela, pāra Nr. no 14 līdz 80

74.25. Kapseļu iela

74.26. Kauguru iela

74.27. Kokles iela

74.28. Kolkasraga iela

74.29. Krūzes iela posmā līdz Jaunpils ielai

74.30. Ķemeru iela

74.31. Ķivuļu iela

74.32. Laivu iela

74.33. Lapu iela

74.34. Lavīzes iela

74.35. Lielirbes iela

74.36. Liepājas iela

74.37. Ļermontova iela

74.38. Magoņu iela

74.39. Māras aleja

74.40. Margrietas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 7

74.41. Margrietas iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

74.42. Mārupes iela

74.43. Mazā Bišu iela

74.44. Mazā Nometņu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 87

74.45. Mazā Nometņu iela, pāra Nr. no 2 līdz 86

74.46. Medus iela

74.47. Melnsila iela, sākot no Nr.1 līdz 10

74.48. Mēmeles iela

74.49. Mērsraga iela

74.50. Meteora iela

74.51. Nāras iela

74.52. Nomales iela

74.53. Nometņu iela

74.54. Ojāra Vācieša iela, nepāra Nr. no 1 līdz 39

74.55. Ojāra Vācieša iela, pāra Nr. no 2 līdz 10

74.56. Olgas iela

74.57. Ormaņu iela

74.58. Pārslas iela

74.59. Pilsoņu iela

74.60. Puķu iela

74.61. Raudas iela

74.62. Sabiles iela

74.63. Saules aleja

74.64. Slokas iela, nepāra Nr. no 1 līdz 13

74.65. Smārdes iela

74.66. Strazdu iela

74.67. Struteles iela

74.68. Talsu iela

74.69. Tempļa iela

74.70. Torņakalna iela

74.71. Tukuma iela

74.72. Uzvaras bulvāris

74.73. Vanagu iela

74.74. Vasaras iela

74.75. Ventspils iela, nepāra Nr. no 1 līdz 59

74.76. Ventspils iela, pāra Nr. no 2 līdz 52

74.77. Vesera iela

74.78. Vilkaines iela

74.79. Vilku iela

74.80. Zeļļu iela

74.81. Zemaišu iela

74.82. Zvanu iela

74.83. Žubīšu iela

75. Rīgas Pārdaugavas pamatskola

75.1. Akaču iela

75.2. Antenas iela

75.3. Āpšu iela

75.4. Armitsteda iela

75.5. Asteres iela

75.6. Atgāzenes iela

75.7. Bārbeles iela

75.8. Basu iela

75.9. Bātas iela

75.10. Bauskas iela

75.11. Bērzlapu iela

75.12. Bērzupes iela

75.13. Beverīnas iela

75.14. Bieķensalas iela

75.15. Biešu iela

75.16. Bikstu iela

75.17. Blīdenes iela

75.18. Briņģu iela

75.19. Brunavas iela

75.20. Bukaišu iela

75.21. Bukas iela

75.22. Buru iela

75.23. Cepļa iela

75.24. Ceraukstes iela

75.25. Dandāles iela

75.26. Daudzeses iela

75.27. Dignājas iela

75.28. Dīķa iela

75.29. Doles iela

75.30. Džūkstes iela

75.31. Garozes iela

75.32. Graudu iela

75.33. Gulbenes iela

75.34. Gulbju iela

75.35. Gustava iela

75.36. Ilmājas iela

75.37. Indriķa iela

75.38. Irbenes iela

75.39. Jelgavas iela

75.40. Kāļu iela

75.41. Kaplavas iela

75.42. Kartupeļu iela

75.43. Kazdangas iela

75.44. Komētas iela

75.45. Konrāda iela

75.46. Ķekavas iela

75.47. Laivu iela

75.48. Lapotnes iela

75.49. Lejupes iela

75.50. Liesmas iela

75.51. Līvciema iela

75.52. Lucavsalas iela

75.53. Ludviķa iela

75.54. Mālu iela

75.55. Mazā Bauskas iela

75.56. Mazā Cepļa iela

75.57. Mazā Stērstu iela

75.58. Medzes iela

75.59. Misas iela

75.60. Mūkusalas iela

75.61. Neļķu iela

75.62. Neretas iela

75.63. Olīvu iela

75.64. Padures iela

75.65. Pastendes iela

75.66. Pērkones iela

75.67. Pīpeņu iela

75.68. Priekules iela

75.69. Putnu iela

75.70. Rendas iela

75.71. Rubas iela

75.72. Sapņu iela

75.73. Silenes iela

75.74. Sīpolu iela

75.75. Skaistkalnes iela

75.76. Spārnu iela

75.77. Spulgas iela

75.78. Stabules iela

75.79. Staburaga iela

75.80. Staļģenes iela

75.81. Stāvā iela

75.82. Stelpes iela

75.83. Stērstu iela

75.84. Sūnu iela

75.85. Svētes iela

75.86. Šautuves iela

75.87. Tadaiķu iela

75.88. Tērvetes iela

75.89. Tipogrāfijas iela

75.90. Tīruma iela

75.91. Tumes iela

75.92. Vadakstes iela

75.93. Vaiņodes iela

75.94. Valdeķu iela, līdz Nr.49

75.95. Vanagu iela

75.96. Vēja iela

75.97. Vienības gatve

75.98. Viesītes iela

75.99. Vilkaines iela

75.100. Zaļenieku iela

75.101. Zāļu iela

75.102. Ziepju iela

75.103. Ziepniekkalna iela

76. Rīgas Ziepniekkalna sākumskola

76.1. Ābolu iela

76.2. Bārbeles iela

76.3. Basu iela

76.4. Bātas iela

76.5. Bērzlapu iela

76.6. Beverīnas iela

76.7. Bikstu iela

76.8. Blīdenes iela

76.9. Briņģu iela

76.10. Brucenes iela

76.11. Bruknas iela

76.12. Dzelzceļa iela

76.13. Graudu iela

76.14. Ilmājas iela

76.15. Irbenes iela

76.16. Jāņa Čakstes gatve

76.17. Kaplavas iela

76.18. Kartupeļu iela

76.19. Koku iela

76.20. Līvciema iela

76.21. Mālu iela

76.22. Mežkalna iela

76.23. Misas iela

76.24. Ozolciema iela, pāra Nr. līdz 24

76.25. Rāceņu iela

76.26. Rītausmas iela

76.27. Sējas iela

76.28. Sērenes iela

76.29. Spulgas iela

76.30. Tērvetes iela

76.31. Tumes iela

76.32. Valdeķu iela, nepāra Nr., sākot no 51

76.33. Vienības gatve posmā no Graudu ielas

76.34. Zaļenieku iela

VI. Ziemeļu rajona vispārējās izglītības iestādes

77. Puškina licejs

77.1. Alekša iela

77.2. Allažu iela

77.3. Aptiekas iela

77.4. Āžu iela

77.5. Bukultu iela

77.6. Ceļinieku iela

77.7. Dambja iela

77.8. Degvielas iela

77.9. Duntes iela

77.10. Ganību dambis, sākot no Nr.23

77.11. Hāpsalas iela

77.12. Ilzenes iela

77.13. Kadiķu iela

77.14. Kundziņsalas 1.līnija

77.15. Kundziņsalas 2.līnija

77.16. Kundziņsalas 3.līnija

77.17. Kundziņsalas 4.līnija

77.18. Kundziņsalas 6.līnija

77.19. Kundziņsalas 7.līnija

77.20. Kundziņsalas 8.līnija

77.21. Kundziņsalas 9.līnija

77.22. Kundziņsalas 10.līnija

77.23. Kundziņsalas 11.līnija

77.24. Kundziņsalas 12.līnija

77.25. Kundziņsalas 13.līnija

77.26. Kundziņsalas 14.līnija

77.27. Kundziņsalas 15.līnija

77.28. Kundziņsalas 16.līnija

77.29. Kundziņsalas 1.šķērslīnija

77.30. Kundziņsalas 4.šķērslīnija

77.31. Kundziņsalas 5.šķērslīnija

77.32. Kundziņsalas 6.šķērslīnija

77.33. Kundziņsalas 7.šķērslīnija

77.34. Kundziņsalas 8.šķērslīnija

77.35. Kundziņsalas 9.šķērslīnija

77.36. Kundziņsalas 13.šķērslīnija

77.37. Kundziņsalas 15.šķērslīnija

77.38. Limbažu iela

77.39. Mazā Ozolu iela

77.40. Ozolu iela

77.41. Patversmes iela

77.42. Pededzes iela

77.43. Priežu iela

77.44. Rāmuļu iela

77.45. Rankas iela

77.46. Sāremas iela

77.47. Sarkandaugavas iela

77.48. Sīmaņa iela

77.49. Sliežu iela līdz Nr.27

77.50. Sofijas iela

77.51. Tilta iela

77.52. Tvaika iela līdz Nr.14

77.53. Uriekstes iela

77.54. Vējzaķsala

77.55. Viestura prospekts no Nr.1 līdz 29

77.56. Vītolu iela

77.57. Ziemeļu iela

78. Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

78.1. Abulas iela

78.2. Annas Sakses iela

78.3. Atlasa iela

78.4. Augstrozes iela

78.5. Bergenas iela

78.6. Bernātu iela

78.7. Brēmenes iela

78.8. Briges iela

78.9. Cimzes iela

78.10. Cirīša iela

78.11. Čiekurkalna 1.līnija

78.12. Čiekurkalna 2.līnija

78.13. Čiekurkalna 1.šķērslīnija

78.14. Čiekurkalna 2.šķērslīnija

78.15. Čiekurkalna 3.šķērslīnija

78.16. Čiekurkalna 4.šķērslīnija

78.17. Čiekurkalna 5.šķērslīnija

78.18. Čiekurkalna 6.šķērslīnija

78.19. Čiekurkalna 7.šķērslīnija

78.20. Čiekurkalna 8.šķērslīnija

78.21. Čiekurkalna 9.šķērslīnija

78.22. Dzirnezera iela

78.23. Emīla Dārziņa iela

78.24. Ernsta Bergmaņa iela

78.25. Ezermalas iela

78.26. Gatartas iela

78.27. Gaujas iela

78.28. Gdaņskas iela

78.29. Glika iela

78.30. Hamburgas iela

78.31. Inčukalna iela

78.32. Janševska prospekts

78.33. Kadiķu iela

78.34. Kārļa Vatsona iela

78.35. Katvaru iela

78.36. Klaipēdas iela

78.37. Kokneses prospekts

78.38. Ķīles iela

78.39. Ķīšezera iela

78.40. Liepupes iela

78.41. Lībekas iela

78.42. Līgatnes iela

78.43. Mailes iela

78.44. Mailīšu iela

78.45. Mātera iela

78.46. Mazā Ozolu iela

78.47. Meža prospekts

78.48. Mežezera iela

78.49. Mirdzas Ķempes iela

78.50. Nesaules iela

78.51. Paltes iela

78.52. Pāvu iela

78.53. Pēterupes iela

78.54. Poruka iela

78.55. Rusova iela

78.56. Saulkrastu iela

78.57. Sāruma iela

78.58. Siguldas prospekts

78.59. Skultes iela

78.60. Sprukstes iela

78.61. Stendera iela

78.62. Stienes iela

78.63. Stokholmas iela

78.64. Sudrabu Edžus iela

78.65. Ščecinas iela

78.66. Talejas iela

78.67. Tēraudlietuves iela

78.68. Tilta iela

78.69. Ungura iela

78.70. Varoņu iela

78.71. Velmes iela

78.72. Viļa Olava iela

78.73. Visbijas prospekts

78.74. Viskaļu iela

78.75. Vismāras iela

79. Rīgas Kultūru vidusskola

79.1. Alūksnes iela

79.2. Andrejostas iela

79.3. Ausekļa iela

79.4. Dzirnavu iela no Nr.1 līdz 15

79.5. Eduarda iela

79.6. Eksporta iela

79.7. Emiļa Melngaiļa iela

79.8. Ganību dambis līdz Nr.22

79.9. Ganu iela

79.10. Hanzas iela, nepāra Nr., sākot no 5

79.11. Hanzas iela, pāra Nr., sākot no 14

79.12. Kalpaka bulvāris, nepāra Nr. no 1 līdz 11

79.13. Katrīnas dambis

79.14. Katrīnas iela

79.15. Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 1 līdz 19

79.16. Lapeņu iela

79.17. Lenču iela

79.18. Lugažu iela

79.19. Mastu iela

79.20. Mazā Alūksnes iela

79.21. Mazā Piena iela

79.22. Mazā Vējzaķsala

79.23. Mednieku iela

79.24. Pētersalas iela

79.25. Piena iela

79.26. Pulkveža Brieža iela

79.27. Rūpniecības iela

79.28. Sakaru iela

79.29. Sermuliņu iela

79.30. Strēlnieku iela, nepāra Nr.

79.31. Trapenes iela

79.32. Valkas iela

79.33. Vašingtona laukums

79.34. Vējzaķsala

79.35. Veru iela

79.36. Vēžu iela

79.37. Vidus iela

79.38. Vīlandes iela

79.39. Vingrotāju iela

80. Rīgas Rīnūžu vidusskola

80.1. Airu iela

80.2. Aizvēja iela

80.3. Āķa iela, pāra Nr.

80.4. Ālantu iela

80.5. Albatrosu iela

80.6. Aļģu iela

80.7. Āmu iela

80.8. Atlantijas iela

80.9. Attekas iela

80.10. Audupes iela

80.11. Augusta Dombrovska iela, nepāra Nr. no 45 līdz 87

80.12. Augusta Dombrovska iela, pāra Nr. no 46 līdz 86

80.13. Bākas iela

80.14. Baltāsbaznīcas iela

80.15. Birztalu iela

80.16. Blāzmas iela

80.17. Ciedru iela

80.18. Ciņu iela

80.19. Cirsmas iela

80.20. Dūņu iela

80.21. Garciema iela

80.22. Gāršas iela

80.23. Gliemežu iela

80.24. Ipalas iela

80.25. Jūdzes iela

80.26. Kalngales iela

80.27. Kāpu prospekts

80.28. Kreimeņu iela

80.29. Krusas iela

80.30. Kūduma iela

80.31. Ķīļu iela

80.32. Ķīšu iela

80.33. Ledus iela

80.34. Liedaga iela

80.35. Lietus iela

80.36. Mangaļsalas iela

80.37. Mangaļu prospekts

80.38. Mazsalacas iela

80.39. Meldru iela no Nr.13 līdz 64

80.40. Mērnieku iela

80.41. Murdu iela

80.42. Ovīšu iela

80.43. Paceplīša iela

80.44. Pakalnes iela

80.45. Palejas iela

80.46. Pauguru iela

80.47. Piekrastes iela

80.48. Plekstes iela

80.49. Pludmales iela

80.50. Puikules iela

80.51. Putu iela

80.52. Rīnūžu iela

80.53. Ruduļu iela

80.54. Saivas iela

80.55. Sarmas iela

80.56. Saulgriežu iela

80.57. Sēkļu iela

80.58. Selgas iela

80.59. Sīgu iela

80.60. Sniega iela

80.61. Stāvvadu iela

80.62. Stiebru iela

80.63. Šalkones iela

80.64. Taures iela

80.65. Tauvas iela

80.66. Tilaudu iela

80.67. Traleru iela

80.68. Treiliņu iela

80.69. Vabu iela

80.70. Vaduguņu iela

80.71. Vasarnieku iela

80.72. Vecāķu prospekts, nepāra Nr. no 21 līdz 207

80.73. Vecāķu prospekts, pāra Nr. no 24 līdz 98

80.74. Vecdaugavas iela

80.75. Vecmīlgrāvja 1.līnija, nepāra Nr. no 41 līdz 57

80.76. Vecmīlgrāvja 1.līnija, pāra Nr. no 32 līdz 54

80.77. Vēdzeļu iela

80.78. Veiksmes iela

80.79. Vēlavu iela

80.80. Viesuļu iela

80.81. Vijolīšu iela

80.82. Vimbu iela

80.83. Vižņu iela

80.84. Zandartu iela

80.85. Ziedu iela

80.86. Ziemeļblāzmas iela

80.87. Zivju iela

80.88. Zvejas iela

80.89. Zvejniekciema iela

81. Rīgas 10.vidusskola

81.1. Alberta iela

81.2. Andreja Pumpura iela

81.3. Antonijas iela

81.4. Dzirnavu iela no Nr.1 līdz 41

81.5. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 21A līdz 47

81.6. Emiļa Melngaiļa iela

81.7. Ganu iela

81.8. Hanzas iela

81.9. Jeruzalemes iela

81.10. Jura Alunāna iela

81.11. Kalpaka bulvāris, nepāra Nr. no 1 līdz 11

81.12. Krišjāņa Valdemāra iela, nepāra Nr. no 1 līdz 19

81.13. Lenču iela

81.14. Mednieku iela

81.15. Nikolaja Rēriha iela

81.16. Pulkveža Brieža iela, pāra Nr., sākot no 2

81.17. Strēlnieku iela

81.18. Vingrotāju iela

81.19. Zaļā iela

82. Rīgas 13.vidusskola

82.1. Alūksnes iela

82.2. Andreja Pumpura iela

82.3. Andrejostas iela

82.4. Ausekļa iela

82.5. Citadeles iela

82.6. Eksporta iela

82.7. Elizabetes iela, nepāra Nr. no 1 līdz 21

82.8. Elizabetes iela, pāra Nr. no 2 līdz 16

82.9. Ganību dambis, nepāra Nr. līdz 17

82.10. Ganību dambis, pāra Nr. līdz 22

82.11. Hanzas iela, nepāra Nr., sākot no 5

82.12. Hanzas iela, pāra Nr. no 14 līdz 22

82.13. Kaķasēkļa dambis

82.14. Katrīnas dambis

82.15. Katrīnas iela

82.16. Kronvalda bulvāris

82.17. Lapeņu iela

82.18. Lugažu iela

82.19. Mastu iela

82.20. Mazā Alūksnes iela

82.21. Mazā Piena iela

82.22. Mazā Vējzaķsala

82.23. Miķeļa iela

82.24. Muitas iela

82.25. Noliktavas iela

82.26. Pētersalas iela

82.27. Piena iela

82.28. Pulkveža Brieža iela, nepāra Nr.

82.29. Republikas laukums

82.30. Rūpniecības iela

82.31. Sakaru iela

82.32. Sermuliņu iela

82.33. Trapenes iela

82.34. Valkas iela

82.35. Vašingtona laukums

82.36. Veru iela

82.37. Vēžu iela

82.38. Vidus iela

82.39. Vīlandes iela

82.40. Vingrotāju iela

83. Rīgas 28.vidusskola

83.1. Ādažu iela

83.2. Alekša iela

83.3. Allažu iela

83.4. Aplokciema iela

83.5. Aptiekas iela

83.6. Āžu iela

83.7. Briežu iela

83.8. Bukultu iela

83.9. Carnikavas iela

83.10. Ceļinieku iela

83.11. Čiekuru iela

83.12. Dambja iela

83.13. Degvielas iela

83.14. Duntes iela

83.15. Ezera iela

83.16. Ganību dambis, sākot no Nr.23

83.17. Gaujienas iela

83.18. Hāpsalas iela

83.19. Ilzenes iela

83.20. Kaķasēkļa dambis

83.21. Krapes iela

83.22. Kundziņsalas 1.līnija

83.23. Kundziņsalas 2.līnija

83.24. Kundziņsalas 3.līnija

83.25. Kundziņsalas 4.līnija

83.26. Kundziņsalas 6.līnija

83.27. Kundziņsalas 7.līnija

83.28. Kundziņsalas 8.līnija

83.29. Kundziņsalas 9.līnija

83.30. Kundziņsalas 10.līnija

83.31. Kundziņsalas 11.līnija

83.32. Kundziņsalas 12.līnija

83.33. Kundziņsalas 13.līnija

83.34. Kundziņsalas 14.līnija

83.35. Kundziņsalas 15.līnija

83.36. Kundziņsalas 16.līnija

83.37. Kundziņsalas 1.šķērslīnija

83.38. Kundziņsalas 2.šķērslīnija

83.39. Kundziņsalas 4.šķērslīnija

83.40. Kundziņsalas 5.šķērslīnija

83.41. Kundziņsalas 6.šķērslīnija

83.42. Kundziņsalas 7.šķērslīnija

83.43. Kundziņsalas 8.šķērslīnija

83.44. Kundziņsalas 9.šķērslīnija

83.45. Kundziņsalas 10.šķērslīnija

83.46. Kundziņsalas 13.šķērslīnija

83.47. Kundziņsalas 15.šķērslīnija

83.48. Lādes iela

83.49. Lāpstu iela

83.50. Lēdurgas iela

83.51. Limbažu iela

83.52. Mazā Vējzaķsala

83.53. Mežnoras iela

83.54. Mīlgrāvja iela

83.55. Mores iela

83.56. Ostas iela

83.57. Ostas prospekts

83.58. Ozolu iela

83.59. Patversmes iela

83.60. Pededzes iela

83.61. Priežu iela

83.62. Rāmuļu iela

83.63. Rankas iela

83.64. Sāremas iela

83.65. Sarkandaugavas iela

83.66. Sīmaņa iela

83.67. Sliežu iela

83.68. Sofijas iela

83.69. Sprīdīša iela

83.70. Tvaika iela

83.71. Uriekstes iela

83.72. Viestura prospekts

83.73. Vītolu iela

83.74. Vitrupes iela

83.75. Zāģeru iela

83.76. Ziemeļu iela

84. Rīgas 29.vidusskola

84.1. Ādažu iela

84.2. Aplokciema iela

84.3. Briežu iela

84.4. Carnikavas iela

84.5. Čiekuru iela

84.6. Ezera iela

84.7. Gaujienas iela

84.8. Krapes iela

84.9. Lādes iela

84.10. Lāpstu iela

84.11. Lēdurgas iela

84.12. Ledus iela

84.13. Mežnoras iela

84.14. Mīlgrāvja iela

84.15. Mores iela

84.16. Ostas iela

84.17. Ostas prospekts

84.18. Sliežu iela, sākot no Nr.27

84.19. Sprīdīša iela

84.20. Tvaika iela, sākot no Nr.16

84.21. Viestura prospekts no Nr.31 līdz 79

84.22. Vitrupes iela

84.23. Zāģeru iela

85. Rīgas 31.vidusskola

85.1. Airu iela

85.2. Aizvēja iela

85.3. Āķa iela

85.4. Ālantu iela

85.5. Albatrosu iela

85.6. Aļģu iela

85.7. Āmu iela

85.8. Atlantijas iela

85.9. Attekas iela

85.10. Audupes iela

85.11. Augusta Dombrovska iela

85.12. Bākas iela

85.13. Baltāsbaznīcas iela

85.14. Birztalu iela

85.15. Blāzmas iela

85.16. Ciedru iela

85.17. Ciņu iela

85.18. Cirsmas iela

85.19. Dukura iela

85.20. Dūņu iela

85.21. Emmas iela

85.22. Garciema iela

85.23. Gāršas iela

85.24. Gliemežu iela

85.25. Ipalas iela

85.26. Jūdzes iela

85.27. Kalngales iela

85.28. Kāpu prospekts

85.29. Kāvu iela

85.30. Kreimeņu iela

85.31. Krusas iela

85.32. Kūduma iela

85.33. Ķīļu iela

85.34. Ķīšu iela

85.35. Laivinieku iela

85.36. Ledus iela

85.37. Liedaga iela

85.38. Lielurgas iela

85.39. Lietus iela

85.40. Mangaļsalas iela

85.41. Mangaļu prospekts

85.42. Martas Rinkas iela

85.43. Mazsalacas iela

85.44. Meldru iela

85.45. Mērnieku iela

85.46. Murdu iela

85.47. Omuļu iela

85.48. Ovīšu iela

85.49. Paceplīša iela

85.50. Pakalnes iela

85.51. Palejas iela

85.52. Pauguru iela

85.53. Piekrastes iela

85.54. Plekstes iela

85.55. Pludmales iela

85.56. Puikules iela

85.57. Punduru iela

85.58. Putu iela

85.59. Rīnūžu iela

85.60. Ruduļu iela

85.61. Rūpnīcas iela

85.62. Saivas iela

85.63. Sarmas iela

85.64. Saulgriežu iela

85.65. Sēkļu iela

85.66. Selgas iela

85.67. Sīgu iela

85.68. Skuju iela

85.69. Sniedzes iela

85.70. Sniega iela

85.71. Staru iela

85.72. Stāvvadu iela

85.73. Stiebru iela

85.74. Šalkones iela

85.75. Tauvas iela

85.76. Tilaudu iela

85.77. Traleru iela

85.78. Treiliņu iela

85.79. Trīšu iela

85.80. Vabu iela

85.81. Vaduguņu iela

85.82. Vasarnieku iela

85.83. Vecāķu prospekts

85.84. Vecdaugavas iela

85.85. Vecmīlgrāvja iela

85.86. Vecmīlgrāvja 1.līnija

85.87. Vēdzeļu iela

85.88. Veiksmes iela

85.89. Vēlavu iela

85.90. Venteru iela

85.91. Viesuļu iela

85.92. Vijolīšu iela

85.93. Vimbu iela

85.94. Vižņu iela

85.95. Zandartu iela

85.96. Ziedu iela

85.97. Ziemeļblāzmas iela

85.98. Zivju iela

85.99. Zvejas iela

85.100. Zvejniekciema iela

86. Rīgas 37.vidusskola

86.1. Abulas iela

86.2. Annas Sakses iela

86.3. Apes iela

86.4. Atlasa iela

86.5. Augstrozes iela

86.6. Bergenas iela

86.7. Bernātu iela

86.8. Bērzpils iela

86.9. Brēmenes iela

86.10. Briges iela

86.11. Brīvības gatve, nepāra Nr. no 191 līdz 251

86.12. Cimzes iela

86.13. Cirīša iela

86.14. Čiekurkalna 1.līnija

86.15. Čiekurkalna 2.līnija

86.16. Čiekurkalna 1.šķērslīnija

86.17. Čiekurkalna 2.šķērslīnija

86.18. Čiekurkalna 3.šķērslīnija

86.19. Čiekurkalna 4.šķērslīnija

86.20. Čiekurkalna 5.šķērslīnija

86.21. Čiekurkalna 6.šķērslīnija

86.22. Čiekurkalna 7.šķērslīnija

86.23. Čiekurkalna 8.šķērslīnija

86.24. Čiekurkalna 9.šķērslīnija

86.25. Dzirnezera iela

86.26. Džutas iela, nepāra Nr.

86.27. Emīla Dārziņa iela

86.28. Ernsta Bergmaņa iela

86.29. Ezermalas iela

86.30. Gatartas iela

86.31. Gaujas iela

86.32. Gdaņskas iela

86.33. Glika iela

86.34. Hamburgas iela

86.35. Inčukalna iela

86.36. Janševska prospekts

86.37. Kārļa Vatsona iela

86.38. Katvaru iela

86.39. Kaukāza iela

86.40. Klaipēdas iela

86.41. Kokneses prospekts

86.42. Ķīles iela

86.43. Ķīšezera iela

86.44. Lēdmanes iela

86.45. Lībekas iela

86.46. Liepupes iela

86.47. Līgatnes iela

86.48. Maija iela

86.49. Mailes iela

86.50. Mailīšu iela

86.51. Mātera iela

86.52. Meža prospekts

86.53. Mežezera iela

86.54. Mirdzas Ķempes iela

86.55. Nesaules iela

86.56. Palmu iela

86.57. Paltes iela

86.58. Pāvu iela

86.59. Pēterupes iela

86.60. Piebalgas iela

86.61. Poruka iela

86.62. Ropažu iela, nepāra Nr. no 1 līdz 61

86.63. Ropažu iela, pāra Nr. līdz 70

86.64. Rusova iela

86.65. Sāruma iela

86.66. Saulkrastu iela

86.67. Siguldas prospekts

86.68. Skultes iela

86.69. Sprukstes iela

86.70. Starta iela

86.71. Stendera iela

86.72. Stienes iela

86.73. Stokholmas iela

86.74. Strupā iela

86.75. Sudrabu Edžus iela

86.76. Ščecinas iela

86.77. Talejas iela

86.78. Tēraudlietuves iela

86.79. Ungura iela

86.80. Varoņu iela

86.81. Velmes iela

86.82. Vidrižu iela

86.83. Vijciema iela

86.84. Viļa Olava iela

86.85. Vinču iela

86.86. Visbijas prospekts

86.87. Viskaļu iela

86.88. Vismāras iela

87. Rīgas 46.vidusskola

87.1. Āķa iela, nepāra Nr.

87.2. Āliņģu iela

87.3. Anitas iela

87.4. Apļa iela

87.5. Augusta Dombrovska iela, nepāra Nr. no 1 līdz 43

87.6. Augusta Dombrovska iela, pāra Nr. no 6 līdz 44

87.7. Auklu iela

87.8. Draudzības iela

87.9. Dukura iela

87.10. Edžiņa gatve

87.11. Emmas iela

87.12. Gāles iela

87.13. Kadagas iela

87.14. Kātu iela

87.15. Kāvu iela

87.16. Langas iela

87.17. Lielurgas iela

87.18. Martas Rinkas iela

87.19. Mazurgas iela

87.20. Meldru iela no Nr.2 līdz 12

87.21. Melīdas iela

87.22. Mildas iela

87.23. Namdaru iela

87.24. Natālijas iela

87.25. Omuļu iela

87.26. Punduru iela

87.27. Rūpnīcas iela

87.28. Skuju iela

87.29. Sniedzes iela

87.30. Staru iela

87.31. Traktoru iela

87.32. Trīsciema iela

87.33. Trīsciema 1.līnija

87.34. Trīsciema 2.līnija

87.35. Trīsciema 3.līnija

87.36. Trīsciema 4.līnija

87.37. Trīsciema 5.līnija

87.38. Trīsciema 6.līnija

87.39. Trīsciema 7.līnija

87.40. Trīsciema 8.līnija

87.41. Trīsciema 9.līnija

87.42. Trīsciema 10.līnija

87.43. Trīšu iela

87.44. Vanadziņa gatve

87.45. Vecāķu prospekts, nepāra Nr. no 9 līdz 17

87.46. Vecāķu prospekts, pāra Nr. no 2 līdz 18

87.47. Vecmīlgrāvja iela

87.48. Vecmīlgrāvja 1.līnija, sākot no Nr.2 līdz 28

87.49. Vecmīlgrāvja 1.līnija, sākot no Nr.21 līdz 37

87.50. Vecmīlgrāvja 2.līnija

87.51. Vecmīlgrāvja 5.līnija

87.52. Vecmīlgrāvja 6.līnija

87.53. Vizuļu iela

88. Rīgas 7.pamatskola

88.1. Apļa iela

88.2. Arāju iela

88.3. Auklu iela

88.4. Aveņu iela

88.5. Baraviku iela

88.6. Gaileņu iela

88.7. Jaunciema gatve

88.8. Jaunciema 2.līnija

88.9. Jaunciema 3.līnija

88.10. Jaunciema 4.līnija

88.11. Jaunciema 5.līnija

88.12. Jaunciema 6.līnija

88.13. Jaunciema 1.šķērslīnija

88.14. Jaunciema 2.šķērslīnija

88.15. Jaunciema 3.šķērslīnija

88.16. Jaunciema 4.šķērslīnija

88.17. Jaunciema 5.šķērslīnija

88.18. Jaunciema 6.šķērslīnija

88.19. Jaunciema 7.šķērslīnija

88.20. Jaunciema 8.šķērslīnija

88.21. Jaunciema 9.šķērslīnija

88.22. Jaunciema 10.šķērslīnija

88.23. Kadagas iela

88.24. Kalmju iela

88.25. Kātu iela

88.26. Langas iela

88.27. Lapsukalna iela

88.28. Līču iela

88.29. Mazurgas iela

88.30. Mežvidu iela

88.31. Niedru iela

88.32. Ozolkalnu iela

88.33. Rudzu iela

88.34. Steķu iela

88.35. Šalku iela

88.36. Trīsciema iela

88.37. Trīsciema 1.līnija

88.38. Trīsciema 2.līnija

88.39. Trīsciema 3.līnija

88.40. Trīsciema 4.līnija

88.41. Trīsciema 5.līnija

88.42. Trīsciema 6.līnija

88.43. Trīsciema 7.līnija

88.44. Trīsciema 8.līnija

88.45. Trīsciema 9.līnija

88.46. Trīsciema 10.līnija

88.47. Vārpu iela

88.48. Vēdas iela

88.49. Vinču iela

88.50. Vizuļu iela

2.pielikums
Rīgas domes 02.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.134

RIGA134P2.JPG (49337 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 02.09.2008.Stājas spēkā: 10.10.2008.Zaudē spēku: 18.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 09.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
182175
{"selected":{"value":"02.08.2011","content":"<font class='s-1'>02.08.2011.-17.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.08.2011","iso_value":"2011\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2011.-17.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-01.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2011","iso_value":"2011\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2011.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-09.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2008","iso_value":"2008\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.08.2011
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)