Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumus Nr. 468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.380

Rīgā 2008.gada 27.maijā (prot. Nr.34 29.§)
Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta sesto daļu un 39.panta 5.1 daļu
(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. tiesiskās attiecības starp pasažieri un pārvadātāju, kas veic pasažieru komercpārvadājumus (turpmāk – pārvadājums) ar vieglajiem taksometriem (turpmāk – taksometrs);

1.2. prasības taksometra vadītājam (turpmāk – vadītājs).

II. Taksometru noformējums un aprīkojums

2. Taksometra aprīkojums atbilst normatīvo aktu prasībām par ceļu satiksmi un papildus tam ir aprīkots un apgādāts ar:

2.1. pazīšanas zīmi – speciālu izgaismotu taksometru pazīšanas zīmi, kas ir nostiprināta uz transportlīdzekļa jumta un ieslēgta, kad taksometrs ir brīvs, un izslēgta, kad tas ir aizņemts. Pazīšanas zīmes priekšpusē un aizmugurē ir attēlota taksometra atšķirības zīme. Tā ietver lielo “T” burtu un tam abās pusēs divās rindās šahveidā izvietotus melnus kvadrātus uz balta fona. Minimālais kvadrātu skaits katrā pusē burtam – pieci, no kuriem divi kvadrāti izkārtoti augšējā rindā, trīs – apakšējā. Taksometra atšķirības zīmes minimālie izmēri (milimetros) noteikti šo noteikumu pielikuma 1.zīmējumā (pielikums);

2.2. taksometra numura zīmi – speciālas nozīmes numura zīmi, kura atbilst tiesību aktu prasībām par transportlīdzekļu reģistrāciju un kuru izsniedz valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija), ja attiecīgās republikas pilsētas domes vai attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums par speciālas atļaujas (licences), kā arī licences kartītes izsniegšanu konkrētajam transportlīdzeklim.

2.3. gaismas kontrolsignālu, kas ir piestiprināts taksometra salonā aiz priekšējā stikla un ieslēdzas vai izslēdzas reizē ar pazīšanas zīmi;

2.4. taksometra skaitītāju, kurš verificēts atbilstoši tiesību aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm;

2.5. vizītkarti ar vadītāja fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, pārvadātāja adresi un tālruņa numuru, kas novietota transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa. Vadītāja vizītkartes minimālie izmēri (milimetros) noteikti šo noteikumu pielikuma 2.zīmējumā;

2.6. informāciju par taksometra dienas un nakts pakalpojumu maksu (tarifu), norādot taksometra nolīgšanas tarifu, attāluma tarifu par kilometru un laika tarifu (braukšana un stāvēšana) par minūti. Šo informāciju izvieto (norāda) ārpusē uz transportlīdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm (neizmantojot durvju stikloto daļu) ar transportlīdzekļa pamatkrāsu kontrastējošas krāsas burtiem un cipariem, kuru augstums ir ne mazāks par 40 milimetriem. Ja taksometram labajā pusē ir tikai vienas durvis, tad informāciju par taksometra pakalpojumu maksu (tarifu) izvieto taksometra labās puses aizmugurējā daļā. Vietā, kurā paredzēta informācija par taksometra pakalpojumu maksu, nedrīkst izvietot citu informāciju vai arī klientu maldinošu informāciju par piedāvātā pakalpojuma faktisko maksu;

2.7. informāciju par pārvadātāju (nosaukums, emblēma, republikas pilsētas vai attiecīgās pašvaldības nosaukums, kur izsniegta speciālā atļauja (licence) vai licences kartīte) – transportlīdzekļa ārpusē uz abām priekšējām durvīm;

2.8. šo noteikumu eksemplāru.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

3. Ja izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes derīguma termiņš ir beidzies vai tā ir anulēta:

3.1. ar taksometru ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē;

3.2. Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzeklim neveic valsts tehnisko apskati kā vieglajam taksometram.

4. Republikas pilsētas dome vai attiecīgā pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) vai licences kartīti, datus par tās derīguma termiņu vai anulēšanu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

III. Pārvadājuma līgums

5. (Svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

6. Saskaņā ar noslēgtu pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas aizvest pasažieri līdz pasažiera nosauktajai vietai, bet pasažieris – samaksāt par braucienu.

7. Pasažieris taksometru var nolīgt:

7.1. taksometru stāvvietā;

7.2. apturot taksometru ārpus stāvvietas;

7.3. izsaucot taksometru, izmantojot sakaru līdzekļus.

8. Kārtību, kādā taksometrs izsaucams, nosaka pārvadātājs. Pieņemot pasūtījumu, pārvadātājs vienojas ar pasažieri par attālumu, no kāda tiek nosūtīts taksometrs, taksometra nosūtīšanas maksu un citām īpašām pasažiera prasībām (piemēram, tiesību aktos par ceļu satiksmi paredzētie drošības līdzekļi bērnu pārvadāšanai, sēdvietu skaits).

9. Pieņemot pasūtījumu uz noteiktu laiku, pārvadātājs nosaka pieļaujamo taksometra kavēšanās laiku. Ja tas tiek pārsniegts, pasažieris taksometru var negaidīt un par tā piebraukšanu nav jāmaksā. Pārvadātājs reģistrē pasūtījuma pieņemšanas laiku un paredzamo taksometra piebraukšanas laiku.

IV. Norēķinu kārtība

10. Vadītājs, norēķinoties ar pasažieri, izsniedz pasažierim kases čeku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību (turpmāk – kases čeks). Attiecīgajā kases čekā papildus norādīti šādi rekvizīti:

10.1. taksometra nolīgšanas tarifs (latos);

10.2. attāluma tarifs par kilometru (latos);

10.3. laika tarifs par minūti (santīmos);

10.4. nobrauktie kilometri;

10.5. pakalpojuma laiks minūtēs;

10.6. kopējā summa (latos);

10.7. taksometra valsts reģistrācijas numurs.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

10.1 Vadītājs braukšanas maksas aprēķinā izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām taksometra skaitītājiem noteikto normālo aprēķina režīmu D (dubultā tarifa lietošana).

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.02.2011., sk. 31.punktu)

11. Par taksometra izmantošanu pasažieris maksā brauciena beigās.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

13. Ja taksometru nolīgst vairāki pasažieri braucienam uz vienu un to pašu vietu (kolektīvs brauciens), vadītājs izsniedz kases čeku tam pasažierim, kurš norēķinās par braucienu.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

14. Ja pasažieri kolektīvi izmanto taksometru braucienam uz dažādām vietām, galīgo maksu par braucienu iekasē no pēdējā pasažiera.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

15. Ja tehnisku bojājumu dēļ vadītājs ir spiests pārtraukt pasažiera pārvadājumu ar taksometru:

15.1. pasažieris samaksā maksu par taksometra nolīgšanu, nobraukto attālumu un brauciena ilgumu;

15.2. vadītājs izsniedz pasažierim kases čeku par taksometra nolīgšanu, nobraukto attālumu un brauciena ilgumu;

15.3. vadītājam jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nogādātu pasažieri vajadzīgajā vietā vai – pēc pasažiera vēlēšanās – brauciena sākumpunktā.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141; 15.1.apakšpunktā minētā prasība samaksāt par brauciena ilgumu stājas spēkā 01.02.2011., 15.2.apakšpunktā minētā prasība kases čekā norādīt brauciena ilgumu piemērojama ar 01.02.2011., sk. 32 un 33.punktu)

16. Ja taksometru ir iespējams saremontēt vietā, kur noticis tehniskais bojājums, un ar pasažieri ir panākta vienošanās par brauciena turpināšanu, par taksometra remonta laiku pasažieris nemaksā. Ja vienošanās netiek panākta, pasažieris un vadītājs rīkojas šo noteikumu 15.1. un 15.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

17. Šo noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā, kā arī ja šo noteikumu 16.punktā minētā vienošanās netiek panākta, pasažieris mēneša laikā var vērsties pie pārvadātāja un, uzrādot kases čeku, saņemt atpakaļ samaksāto naudu par braucienu līdz vietai, kur noticis tehniskais bojājums.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

18. (Svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

V. Bagāžas pārvadāšana

19. Pārvadāšanai pieļaujamās bagāžas svars un gabarīti ir atkarīgi no taksometra tehniskā raksturojuma.

20. Taksometrā ir aizliegts pārvadāt:

20.1. asus priekšmetus un sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, indīgas un kodīgas vielas, izņemot gāzes balonus ar tilpumu līdz pieciem litriem un degvielu traukos, kas izgatavoti no materiāla, kas nepieļauj statiskās strāvas veidošanos;

20.2. šaujamieročus bez apvalkiem vai neiesaiņotus;

20.3. priekšmetus, kuri var notraipīt vai sabojāt citu pasažieru apģērbu, salona apšuvumu, sēdekļus un bagāžas nodalījumu;

20.4. dzīvniekus un putnus, izņemot gadījumus, kad pasažieris un vadītājs par to vienojas un dzīvniekus pārvadā krātiņā vai citā veidā, kas nepieļauj dzīvnieku pārvietošanos salonā un nodrošina salona tīrību, kārtību un drošību;

20.5. priekšmetus, kuru izmēri un novietojums traucē vadītājam vadīt taksometru.

21. Suņus pārvadā pavadā ar uzliktu uzpurni, un pasažieris nodrošina sēdekļu un salona tīrību.

22. Bagāžas nodalījumā novietojamai bagāžai jābūt attiecīgā iesaiņojumā. Maksa par bagāžas iekraušanu un izkraušanu no pasažiera netiek iekasēta.

VI. Vadītāja pienākumi un tiesības

23. Vadītājam ir šādi pienākumi:

23.1. pēc pasažiera pieprasījuma uzrādīt šos noteikumus un dot iespēju tos izlasīt;

23.2. taksometru stāvvietās ievērot taksometru rindas kārtību, izņemot šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minēto gadījumu, un nepārsniegt stāvvietā pieļaujamo taksometru skaitu;

23.3. uzsākot pasažieru apkalpošanu, ieslēgt taksometra skaitītāju;

23.4. zināt pilsētas ielu plānojumu un braukt uz pasažiera nosaukto vietu pa iespējami īsāko ceļu vai pa pasažiera izvēlēto maršrutu;

23.5. brīdināt pasažieri, ka pēc norunātā gaidīšanas laika pasažiera apkalpošana var tikt izbeigta;

23.6. pēc brauciena fiksēt taksometra skaitītāja rādījumu un paziņot par to pasažierim;

23.7. pēc attiecīgi pilnvarotas kontroles iestādes amatpersonas pirmā pieprasījuma:

23.7.1. uzrādīt licences kartīti un citus dokumentus;

23.7.2. uzrādīt vadītāja darba līgumu, kas noslēgts ar pārvadātāju, vai noteiktā kārtībā apliecinātu darba līguma izrakstu, izņemot, ja vadītājs vienlaikus ir pārvadātājs, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniegusi attiecīgā republikas pilsētas dome vai attiecīgā pašvaldība;

23.7.3. nodrošināt iespēju nolasīt taksometra skaitītāja summāros rādītājus;

23.8. nodrošināt bagāžas nodalījumā pārvadājamās bagāžas saglabāšanu un pēc pasažiera lūguma sniegt pasažierim palīdzību bagāžas novietošanai taksometrā;

23.9. nodrošināt tīrību un kārtību salonā un bagāžas nodalījumā;

23.10. uzraudzīt, lai taksometra skaitītājs būtu tehniskā kārtībā un nepieļaut tā plombējuma bojājumus.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

24. Vadītājam ir aizliegts:

24.1. pārvadāt pasažierus, ja taksometra skaitītājs nav ieslēgts;

24.2. taksometru stāvvietās, autoostās un citās vietās pašam vai ar citu personu starpniecību (kuras nebūs brauciena pasažieri) uzaicināt pasažierus, norādot brauciena virzienu vai galapunktu;

24.3. uzņemt taksometrā citus pasažierus, ja tam nepiekrīt taksometrā esošie pasažieri;

24.4. pēc savas izvēles uzņemt pasažieri, nosakot brauciena galapunktu, izņemot gadījumu, ja pasažieris tiek uzņemts atpakaļceļā, kad taksometrs atgriežas administratīvajā teritorijā, kurā darbojas izsniegtā speciālā atļauja (licence);

24.5. smēķēt taksometra salonā;

24.6. pārvadāt pasažierus, ja nav noslēgts darba līgums ar pārvadātāju, izņemot, ja vadītājs vienlaikus ir pārvadātājs, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniegusi attiecīgā republikas pilsētas dome vai attiecīgā pašvaldība.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

25. Vadītājam ir tiesības neuzņemt taksometrā vai izsēdināt no tā pasažieri, ja:

25.1. (svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141);

25.2. pasažieris izvēlas braucienu pa ceļu, kura stāvoklis nenodrošina transportlīdzekļu drošu kustību;

25.3. pasažiera apģērbs (bagāža) var nosmērēt vai sabojāt salona sēdekļus (bagāžas nodalījumu);

25.4. pasažieris atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī vai izturas rupji un agresīvi;

25.5. pirms brauciena vai brauciena laikā atklājas, ka ir pārkāptas šo noteikumu 20.punktā minētās prasības.

VII. Pasažieru tiesības un pienākumi

26. Pasažierim ir tiesības:

26.1. taksometru stāvvietā izvēlēties jebkuru taksometru neatkarīgi no to rindas kārtības;

26.2. izvēlēties brauciena maršrutu;

26.3. pēc savas iniciatīvas pārtraukt pārvadājumu;

26.4. pieprasīt vadītājam šos noteikumus, lai ar tiem iepazītos.

27. Pasažierim ir šādi pienākumi:

27.1. pēc iesēšanās taksometrā nosaukt brauciena galapunktu vai maršrutu;

27.2. (svītrots ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141);

27.3. brauciena beigās samaksāt vadītājam saskaņā ar taksometra skaitītāja rādījumu;

27.4. atbildēt par bagāžas iekraušanu un izkraušanu, un salonā pārvadājamās bagāžas saglabāšanu.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1141)

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumus Nr.814 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 197.nr.).

29. Līdz 2011.gada 31.janvārim taksometrs var būt aprīkots ar informāciju par taksometra dienas un nakts lietošanas maksu (tarifu), norādot taksometra nolīgšanas, viena kilometra nobraukuma un nolīgta taksometra stundas stāvēšanas maksu.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

30. Līdz 2011.gada 31.janvārim kases čekā var norādīt šādus rekvizītus:

30.1. taksometra pakalpojuma tarifi (latos):

30.1.1. taksometra nolīgšana;

30.1.2. kilometra nobraukums;

30.1.3. nolīgta taksometra stāvēšana (par stundu);

30.2. taksometra valsts reģistrācijas numurs.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

31. Šo noteikumu 10.1 punkts piemērojams ar 2011.gada 1.februāri.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

32. Šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētā prasība samaksāt par brauciena ilgumu stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

33. Šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētā prasība kases čekā norādīt brauciena ilgumu piemērojama ar 2011.gada 1.februāri.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1141 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 27.maija noteikumiem Nr.380
Taksometra atšķirības zīme, vadītāja vizītkarte
07.JPG (51025 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 380Pieņemts: 27.05.2008.Stājas spēkā: 06.06.2008.Zaudē spēku: 16.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 05.06.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
176329
{"selected":{"value":"01.02.2011","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-15.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2011","iso_value":"2011\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-15.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)