Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.323

Rīgā 2008.gada 6.maijā (prot. Nr.29 17.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” (turpmāk – pasākums), kas tiek īstenots atbilstoši Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1198/2006) un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 498/2007).

2. Pasākuma mērķis ir Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšana ar pieejamiem zivju resursiem, zvejas kuģus sadalot (tai skaitā sagriežot metāllūžņos) vai nododot (dāvinot vai pārdodot) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību.

2.1 Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

3. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

4. Zvejas dienas šo noteikumu 9.4.apakš­punkta izpratnē ir visas tās diennaktis, kuru laikā zvejas kuģis atradies jūrā un zvejojis. Zvejas kuģa izieša­na jūrā un ienākšana ostā tiek uzskaitīta par vienu zvejas dienu. Zvejas dienu uzskaitē neiekļauj tās jūrā pavadītās dienas, kurās zvejas kuģis:

4.1. jebkādu iemeslu dēļ bijis spiests pārtraukt zveju (zvejas kuģa mehānismu iziešana no ierindas, zvejas rīku bojājums vai pazaudēšana, nelabvēlīgi ledus vai meteoroloģiskie apstākļi), un par to ir izdarīts ieraksts zvejas žurnālā;

4.2. zvejo vai veic attiecīgas darbības valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pētījumu nodrošināšanai, un šī zveja notiek Latvijas kvotas ietvaros, bet ārpus zvejniekam iedalītā nozvejas limita saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts".

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1495)

5. Šo noteikumu izpratnē attiecināmās izmaksas ir atbalsta apjoms, kas aprēķināts pēc šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem, savukārt neattiecināmās izmaksas ir šo noteikumu 24.punktā minētā pārdošanas vērtība.

II. Publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi

6. Atbalsta pretendenti ir zvejas kuģu īpašnieki, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuru kuģi zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem un ir iekļauti Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā (turpmāk – zvejas kuģu saraksts).

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.21 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1495)

7. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta šādu zvejas kuģu sadalīšana (tai skaitā sagriešana metāllūžņos) vai nodošana (dāvināšana vai pārdošana) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību:

7.1. zvejas kuģu, kuri zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem, kuru garums ir vismaz 12 metri un kuru dzinēja jauda ir vismaz 75 kilovati;

7.2. zvejas kuģu, kuri zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē un kuru dzinēja jauda ir mazāka par 75 kilovatiem.

8. Zvejas kuģi var sadalīt (tai skaitā sagriezt metāllūžņos) vai nodot (pārdot vai dāvināt) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību, Latvijas teritorijā. Ja kuģi pārdod vai dāvina citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību, to izslēdz no zvejas kuģu saraksta un Latvijas Kuģu reģistra kā zvejas kuģi. Zvejas kuģi izmantošanai citiem mērķiem nevar nodot (pārdot vai dāvināt) fiziskām personām un saistītām personām (atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”).

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.21)

9. Pretendējot uz atbalstu, kas minēts šo noteikumu 7.1.apakšpunktā, ievēro šādus nosacījumus:

9.1. zvejas kuģis ir reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas uz viena un tā paša īpašnieka vārda;

9.2. zvejas kuģis ir iekļauts zvejas kuģu sarakstā vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, neskaitot gadu, kurā projekta iesniegums iesniegts;

9.3. ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, un ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;

9.4. zvejas kuģis katrā no iepriekšējiem diviem kalendāra gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir atradies jūrā un zvejojis:

9.4.1. vismaz 75 zvejas dienas;

9.4.2. vai vismaz 80 % apmērā no noteiktā zvejas dienu limita, ja zvejas kuģim ir noteikts zvejas dienu skaita ierobežojums;

9.4.3. vai mazāk par 75 zvejas dienām vai mazāk par 80 % no noteiktā zvejas dienu limita, ja tajās izzvejots viss zvejas kuģa īpašniekam piešķirtais nozvejas limits un ja zvejas kuģa īpašniekam divus iepriekšējos pilnus kalendāra gadus pēc kārtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir piederējis tikai viens zvejas kuģis un šajā laikā zvejošanai nav nomāts cits zvejas kuģis;

9.5. zvejas kuģis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz 23 gadus vecs (atbilstoši kuģa būves gadam);

9.6. atbalstu katram zvejas kuģa īpašniekam sniedz ne vairāk kā par diviem zvejas kuģiem, nepārsniedzot šo noteikumu 1.pielikumā minēto zvejas kuģu bruto tilpību un skaitu. Katrā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā viens atbalsta pretendents var nodot vienu zvejas kuģi;

9.7. zvejas kuģa īpašniekam, kura īpašumā ir vairāki zvejas kuģi, aizliegts aizstāt no zvejas izņemto kuģi, par kuru saņemts finansējums, ar citu zvejas kuģi (tai skaitā nomātu zvejas kuģi), izņemot zvejas kuģi, kas iekļauts zvejas kuģu sarakstā;

9.8. zvejas kuģa īpašnieks, kura īpašumā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir tikai viens zvejas kuģis, pēc projekta iesnieguma iesniegšanas nedrīkst aizstāt to ar citu zvejas kuģi vai turpināt zvejot ar nomātu zvejas kuģi.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.21; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027; MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.772)

10. Pretendējot uz atbalstu, kas minēts šo noteikumu 7.2.apakšpunktā, ievēro šādus nosacījumus:

10.1. zvejas kuģis ir aprīkots ar stacionāru dzinēju un reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas uz viena un tā paša īpašnieka vārda;

10.2. zvejas kuģis ir iekļauts zvejas kuģu sarakstā vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, neskaitot gadu, kurā projekta iesniegums iesniegts;

10.3. ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, ar zvejas kuģi ir zvejots vismaz 24 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;

10.4. zvejas kuģis pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz 13 gadu vecs (atbilstoši kuģa būves gadam);

10.5. atbalstu katram zvejas kuģa īpašniekam sniedz ne vairāk kā par diviem zvejas kuģiem, nepārsniedzot šo noteikumu 1.pielikumā minēto zvejas kuģu skaitu. Katrā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā viens atbalsta pretendents var nodot vienu zvejas kuģi;

10.6. zvejas kuģa īpašniekam, kura īpašumā ir vairāki zvejas kuģi, aizliegts aizstāt no zvejas izņemto kuģi, par kuru saņemts finansējums, ar citu zvejas kuģi (tai skaitā nomātu zvejas kuģi), izņemot zvejas kuģi, kas iekļauts zvejas kuģu sarakstā;

10.7. zvejas kuģa īpašnieks, kura īpašumā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir tikai viens zvejas kuģis, pēc projekta iesnieguma iesniegšanas nedrīkst aizstāt to ar citu zvejas kuģi vai turpināt zvejot ar nomātu zvejas kuģi.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.21; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.568)

11. (Svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174)

12. Nododamajam zvejas kuģim tiek anulēta zvejas licence un papildu pilnvarojums (īpašā zvejas atļauja), ja tāds ir izsniegts.

13. Lai pieteiktos uz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz šādus dokumentus:

13.1. projekta iesniegumu (1.1 pielikums) divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā), no kuriem vienu eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu. Par katru nododamo zvejas kuģi iesniedz atsevišķu projekta iesniegumu;

13.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

13.3. (svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174);

13.4. (svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174);

13.5. (svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174);

13.6. līguma kopiju par zvejas kuģa nodošanu (dāvināšanu vai pārdošanu), ja zvejas kuģi nodod (dāvina vai pārdod) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību;

13.7. līguma kopiju, kas noslēgts ar komersantu, kuram ir B kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām atkritumu apsaimniekošanā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības) un kurš veiks zvejas kuģa sadalīšanu (tai skaitā sagriešanu metāllūžņos), ja zvejas kuģis tiks nodots sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos).

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

14. Lai pieteiktos uz šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedz šādus dokumentus:

14.1. projekta iesniegumu (1.1 pielikums) divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā), no kuriem vienu eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu. Par katru zvejas kuģi iesniedz atsevišķu projekta iesniegumu;

14.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

14.3. (svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174);

14.4. (svītrots ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174);

14.5. līguma kopiju par zvejas kuģa nodošanu (dāvināšanu vai pārdošanu), ja zvejas kuģi nodod (dāvina vai pārdod) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību;

14.6. līguma kopiju, kas noslēgts ar komersantu, kuram ir B kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām atkritumu apsaimniekošanā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības) un kurš veiks zvejas kuģa sadalīšanu (tai skaitā sagriešanu metāllūžņos), ja zvejas kuģis tiks nodots sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos);

14.7. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma un tā protokola kopiju.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.568)

15. Valsts vides dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par šo noteikumu 13.7 un 14.6.apakš­punktā minēto atļauju.

15.1 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta:

15.11. veiktajiem nodokļu maksājumiem;

15.12. veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

16. Zemkopības ministrija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju, kas minēta šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.7., 9.8., 10.2., 10.3., 10.6. un 10.7.apakšpunktā, kā arī informāciju par to, vai zvejas kuģim iepriekšējā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijis Zemkopības ministrijas izsniegts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja), kas atļauj mencu zveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1495 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.772)

16.1 Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par to, vai ar zvejas kuģi ir zvejots vismaz 24 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1495 redakcijā)

17. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Latvijas Kuģu reģistrs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju, kas minēta šo noteikumu 9.1.apakšpunktā, kā arī informāciju par to, vai zvejas kuģim ir stacionārs dzinējs atbilstoši šo noteikumu 10.1.apakšpunktam.

17.1 Pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma:

17.1 1. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistrs sniedz informāciju par atbalsta pretendenta zvejas kuģa īpašuma apliecību un reģistrācijas apliecību;

17.1 2. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija sniedz informāciju par atbalsta pretendenta zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecību;

17.1 3. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde sniedz informāciju par atbalsta pretendenta zvejas atļauju (licenci) jūras zvejai vai piekrastes zvejai.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.174 redakcijā)

18. Publiskais finansējums tiek izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas. Atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

18.1. pārskatu saskaņā ar noslēgto līgumu par projekta īstenošanu pēc katra posma;

18.2. maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

18.3. darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja zvejas kuģi nodod (pārdod) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību;

18.4. darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja zvejas kuģi nodod (dāvina) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību;

18.5. apstiprinājumu no Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes, ka zvejas atļauja (licence) ir anulēta un jauna nav izsniegta. Ja atbalsta pretendents šo apstiprinājumu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests apstiprinājumu saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

18.6. Latvijas Kuģu reģistra izsniegtu zvejas kuģa izslēgšanas apliecības kopiju. Ja atbalsta pretendents apliecības kopiju neiesniedz, Lauku atbalsta dienests informāciju saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

18.7. Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pašvaldības un atbalsta saņēmēja vienošanās dokumenta kopiju par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšanu zvejas aktivitāšu pilnīgas pārtraukšanas dēļ (ja atbalsta saņēmējs ir nodevis savu pēdējo zvejas kuģi);

18.8. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas vienā eksemplārā;

18.9. rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokola kopiju, kurš ir ar attiecīgo pašvaldību noslēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma sastāvdaļa un kurā noteikts zvejas rīku skaita samazinājums par vienu stāvvadu.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.21; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1495; MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.568)

18.1 Atbalsta saņēmējs 24 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas beigām vismaz 50 procentu no saņemtā publiskā finansējuma iegulda uzņēmējdarbībā un iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veiktajiem ieguldījumiem (1.2 pielikums).

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

18.2 Ja atbalsta saņēmējs neizpilda šo noteikumu 18.1 punktā minētās prasības, tas proporcionāli atmaksā saņemto publisko finansējumu Lauku atbalsta dienestam.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

18.3 Ja atbalsta saņēmējs nodevis pēdējo savā īpašumā esošo zvejas kuģi, uz viņu neattiecas šo noteikumu 18.1 un 18.2 punktā minētās prasības.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

19. Šo noteikumu 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 18.6., 18.7., 18.8. un 18.9. apakšpunktā minētās dokumentu kopijas apliecina atbalsta pretendents.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.568 redakcijā)

20. Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem (3.pielikums).

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā)

21. Ja iegūtais projekta atlases kritēriju punktu skaits ir vienāds, priekšroka publiskā finansējuma saņemšanā ir atbalsta pretendentam, kurš veicis lielākas aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vienu strādājošo pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.21)

III. Publiskā finansējuma veids un apjoms

22. Publiskā finansējuma apjomu nosaka atkarībā no tā zvejas kuģa bruto tilpības (šo noteikumu 4.pielikums), kurš tiek nodots sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai nodots (dāvināts vai pārdots) izmantošanai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību.

(Grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

23. Publiskā finansējuma apjomu samazina:

23.1. 23 līdz 29 gadus veciem zvejas kuģiem – 1,5 % apmērā par katru gadu virs 15 gadiem;

23.2. zvejas kuģiem, kas vecāki par 29 gadiem, – 22,5 % apmērā.

24. Publiskā finansējuma apjomu samazina (ja zvejas kuģis atbilst šo noteikumu 23.punkta nosacījumam, samazinājumu attiecina uz publiskā finansējuma apjomu pēc 23.punkta piemērošanas):

24.1. ja zvejas kuģis tiek nodots (dāvināts) izmantošanai bezpeļņas mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību, – par 10 %;

24.2. ja zvejas kuģis tiek nodots (dāvināts) peļņas gūšanai, kas nav saistīta ar zvejniecību, – par 30 %;

24.3. ja zvejas kuģis tiek nodots (pārdots) izmantošanai bezpeļņas mērķiem, kas nav saistīti ar zvejniecību, – par 10 % un par pārdošanas vērtību;

24.4. ja zvejas kuģis tiek nodots (pārdots) peļņas gūšanai, kas nav saistīta ar zvejniecību, – par 30 % un par pārdošanas vērtību.

IV. Pieteikšanās kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

25. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

26. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

27. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

28. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase

(Nodaļa svītrota ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

29. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

30. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

31. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

32. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

33. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

34. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

VI. Lēmuma pieņemšana

(Nodaļa svītrota ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

35. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

36. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

37. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

38. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

VII. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

(Nodaļa svītrota ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

39. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

40. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

41. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

42. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

43. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

VIII. Publiskā finansējuma pieprasīšana

(Nodaļa svītrota ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

44. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

45. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

46. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

47. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

48. (Svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

IX. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 06.01.2009. noteikumu Nr.21 redakcijā)

49. Šo noteikumu 6.punktā minēto zvejas kuģu sarakstu līdz 2008.gada 31.decembrim kārto Valsts zivsaimniecības pārvalde.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323
No zvejas izņemamo zvejas kuģu skaits 2014.–2015.gadā

(Pielikums MK 23.09.2014. noteikumu Nr.568 redakcijā)

Zvejas flotes segments

Kuģu skaits

Zvejas flote piekrastē*

13

Piezīme.
* Ieskaitot zvejas kuģus, kuri zvejo arī aiz piekrastes ūdeņiem un kuru dzinēja jauda ir mazāka par 75 kilovatiem.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323

(Pielikums MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.174; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.578; MK 23.09.2014.. noteikumiem Nr.568)

 

Projekta iesnieguma veidlapa

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323

(Pielikums MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1027 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.578)

Pārskats par atbalsta saņēmēja ieguldījumiem uzņēmējdarbībā
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323

(Pielikums svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums MK 13.11.2012. noteikumu Nr.772 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.568)

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.Zvejas kuģi, kuriem ir piešķirts papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) mencu zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī iepriekšējā kalendāra gadā

20

2.Zvejas kuģa īpašnieka īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis vai zvejas kuģa īpašnieks, kura zvejas kuģis ir iesaistīts stāvvadu zvejā, zvejas rīku skaita limitu samazina par vienu stāvvadu, un attiecīgi tiek samazināts piekrastes pašvaldības kopējā zvejas rīku skaita limits

20

3.Zvejas kuģis, kurš zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem, kura garums ir vismaz 12 metri un kura dzinēja jauda ir vismaz 75 kilovatiKuģa vecums ir 23 gadi

0

Kuģis ir vecāks par 23 gadiemPar katru gadu virs 23 – 1 punkts
4.Zvejas kuģis, kurš zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) piekrastē un kura dzinēja jauda ir mazāka par 75 kilovatiemKuģa vecums ir 13 gadi

0

Kuģis ir vecāks par 13 gadiemPar katru gadu virs 13 – 1 punkts
5.Zvejas kuģis reģistrēts uz viena un tā paša īpašnieka vārda Latvijas Kuģu reģistrā un zvejas kuģu sarakstāPieci gadi un ilgāk

5

Mazāk par pieciem gadiem

0

6.Zvejas kuģa īpašnieks nav saņēmis Lauku atbalsta dienesta lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu par atbalsta piešķiršanu par kuģi, kurš zvejo aiz piekrastes ūdeņiem, kura garums ir vismaz 12 metri un kura dzinēja jauda ir vismaz 75 kilovati

50

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323
Sabiedriskā finansējuma apjoma aprēķinu tabula

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.578 redakcijā)

Nr.
p.k.

Zvejas kuģu kategorijas
atbilstoši bruto tilpībai (GT)

Sabiedriskā finansējuma apjoms (euro)

1.

Līdz 10 (neieskaitot)

11 000 x GT + 2 000

2.

No 10 līdz 25 (neieskaitot)

5 000 x GT + 62 000

3.

No 25 līdz 100 (neieskaitot)

4 200 x GT + 82 000

4.

No 100 līdz 300 (neieskaitot)

2 700 x GT + 232 000

5.

No 300 līdz 500 (neieskaitot)

2 200 x GT + 382 000

6.

500 un vairāk

1 200 x GT + 882 000

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 6.maija noteikumiem Nr.323

(Pielikums svītrots ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1027)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 323Pieņemts: 06.05.2008.Stājas spēkā: 22.05.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 21.05.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
175593
{"selected":{"value":"09.10.2014","content":"<font class='s-1'>09.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.10.2014","iso_value":"2014\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2012","iso_value":"2012\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2012","iso_value":"2012\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2012.-27.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2010","iso_value":"2010\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2010.-15.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-05.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2009","iso_value":"2009\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2008","iso_value":"2008\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2008.-15.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.10.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)