Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumus Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.303

Rīgā 2008.gada 28.aprīlī (prot. Nr.27 12.§)
Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka radioamatieru radiostaciju (turpmāk – radiostacijas) būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatiera eksaminācijas apliecības (turpmāk – radioamatiera apliecība) saņemšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atkārtotājs (retranslators, repīters) – automātiska radiostacija, kurā signālu uztver, demodulē un atkal noraida citā radiofrekvencē;

2.2. CEPT atļauja – Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) 1985.gadā Nicā pieņemtajam, 1992.gadā Parīzē un 2003.gadā Nikozijā grozītajam ieteikumam T/R 61-01 "CEPT radioamatieru atļauja" (tulkojums publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļa vietnē http://www.esd.lv/) atbilstoša radiostacijas lietošanas atļauja (1.pielikums), kas izsniegta Latvijā vai ārvalstīs;

2.3. elektromagnētiskā saderība – administratīvo un tehnisko pasākumu kopums, kas nodrošina radioiekārtu darbību bez savstarpēji kaitīgiem traucējumiem;

2.4. fīders – līnija augstfrekvences signāla pārvadei (piemēram, no radioraidītāja uz antenu);

2.5. radioamatieris – fiziska persona, kura sakaru administrācijā ir nokārtojusi radioamatieru eksāmenu un saņēmusi radioamatiera apliecību;

2.6. radioamatieru radiobāka – pastāvīgai darbībai izveidota raidoša radiostacija radioviļņu izplatīšanās novērošanai;

2.7. radiostacija – viens vai vairāki raidītāji vai uztvērēji, vai raidītāju un uztvērēju kombinācija, ieskaitot papildiekārtas, kuras vajadzīgas vienā vietā, lai darbinātu radiosakaru dienestu;

2.8. satelīts – ķermenis, kurš griežas ap citu ķermeni ar dominējošu masu un kuram piemīt kustība, ko primāri un pastāvīgi nosaka šā cita ķermeņa pievilkšanas spēks.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

3. Radiostaciju darbina šo noteikumu 2. un 3.pielikumā minētajās radiofrekvenču joslās, izmantojot norādītās jaudas un nodrošinot 4.pielikumā noteikto blakusizstarojuma vājinājumu, kā arī ievērojot šo noteikumu VI nodaļā noteiktos ierobežojumus.

4. Radioamatieris antenas ierīko saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību, elektroniskajiem sakariem un būvniecību.

II. Radioamatieru kategorijas, prasības reflektantiem un eksāmeni

5. Lai saņemtu radioamatiera apliecību, reflektants kārto A vai B kategorijas radioamatieru eksāmenu:

5.1. A kategoriju iegūst, nokārtojot eksāmenu atbilstoši CEPT 1990.gadā Česterā pieņemtā un 1994.gadā Nikozijā, 2001.gadā Hāgā un 2004.gadā Viļņā grozītā ieteikuma T/R 61‑02 (turpmāk – CEPT ieteikums T/R 61‑02) prasībām un programmai (dokuments pilnībā latviešu valodā publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļa vietnē http://www.esd.lv/). A kategorijas eksāmenu kārto ne agrāk par gadu pēc B kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas saņemšanas;

5.2. B kategoriju iegūst, nokārtojot eksāmenu atbilstoši CEPT ERC 2005.gadā Helsinkos pieņemtā 32.ziņojuma (turpmāk – CEPT ERC 32.ziņojums) prasībām un programmai (dokuments pilnībā latviešu valodā publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļa vietnē http://www.esd.lv/).

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

6. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" organizē radioamatieru eksāmenu jautājumu sagatavošanu un eksāmenu norises kārtību. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" eksāmenu organizēšanai un vērtēšanai izveido radioamatieru eksaminācijas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijā ietilpst valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" darbinieki, radiotehnikas vai telesakaru mācību iestādes pasniedzēji, kā arī nacionālās radioamatieru organizācijas un radiotehniskās vai telesakaru rūpniecības parstāvji.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

7. Radioamatieru eksāmenu organizēšanā ievēro šādus nosacījumus:

7.1. eksāmenu rīko ne retāk kā divreiz gadā;

7.2. eksāmena laiku un vietu izsludina valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļa vietnē (http://www.esd.lv/) ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena;

7.3. reflektanti uz eksāmenu piesakās valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" rakstiski ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena;

7.4. eksāmenu kārto testa veidā. Reflektants eksāmenam atvēlētajā laikā testa lapā atzīmē vienu vai vairākas pareizās atbildes;

7.5. palīglīdzekļu lietošana nav atļauta.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

8. Radioamatieru eksāmens ir maksas pakalpojums. Par minēto pakalpojumu maksā, piesakoties eksāmenam vai pirms tam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību.

9. Radioamatieru eksāmenā komisija pārbauda reflektantu zināšanas par elektrotehniku un radiotehniku, darba aizsardzību, radioamatieru ziņojumiem un šiem noteikumiem. Komisija sniedz valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari" atzinumu par reflektanta zināšanām. Atzinumam ir ieteikuma raksturs.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

10. Ja reflektants pareizi atbildējis vismaz uz 60 % jautājumu par katru no šo noteikumu 9.punktā norādītajām tēmām, komisija sniedz atzinumu, ka reflektanta zināšanas ir pietiekamas un eksāmens nokārtots.

11. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", pamatojoties uz komisijas atzinumu, lemj par A vai B kategorijas (5. vai 6.pielikums) radioamatiera apliecības izsniegšanu reflektantam.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

12. Sūdzības par komisijas darbu iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" rakstiski ne vēlāk kā 10 dienas pēc eksāmena. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" nodrošina sūdzību izskatīšanas objektivitāti un taisnīgumu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

13. Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

14. Reflektanti, kuri eksāmena dienā vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" viena vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu, ka viņu bērns vai aizbilstamais nodarbojas ar radioamatieru radiosakariem.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

15. Reflektantam, kurš ir nokārtojis radioamatieru eksāmenu, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz radioamatiera eksaminācijas apliecību atbilstoši CEPT ieteiku­mam T/R 61‑02 vai CEPT ERC 32.ziņojumam (5. un 6.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

III. Radiostacijas un to atļaujas

16. Radiostacijas iedala:

16.1. pēc lietošanas formas:

16.1.1. individuālās lietošanas radiostacijas;

16.1.2. koplietošanas radiostacijas;

16.2. pēc lietošanas veida:

16.2.1. apkalpojamas radiostacijas;

16.2.2. neapkalpojamas jeb automātiskās radiostacijas (piemēram, balss atkārtotājs, digipīters (datu pārraides starpstacija), radioamatieru radiobāka).

17. Individuālās lietošanas radiostacijas kategorija atbilst radiostacijas īpašnieka radioamatiera apliecībā norādītajai kvalifikācijas kategorijai (A vai B). Koplietošanas radiostacijām ir A kategorija.

18. Par šo noteikumu ievērošanu individuālās lietošanas radiostacijā ir atbildīgs radioamatieris, kuram ir valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegta radiostacijas lietošanas atļauja.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

19. Par šo noteikumu ievērošanu koplietošanas radiostacijā ir atbildīgs radiostacijas īpašnieks vai, ja radiostacija ir kop­īpašumā, visu īpašnieku ievēlēta atbildīgā persona, ar kuru sazinās valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari". Par koplietošanas radiostaciju atbildīgajai personai, ja nepieciešams, var būt vietnieki.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

20. Par koplietošanas radiostacijas atbildīgo personu un par tās vietniekiem drīkst būt tikai tādi radioamatieri, kuriem ir saskaņotās radioamatieru eksaminācijas apliecības atbilstoši CEPT ieteikumam T/R 61-02 vai derīga A kategorijas radiostacijas lietošanas atļauja, vai CEPT atļauja.

21. Lai ierīkotu radioraidītāju, kas paredzēts radioamatieru radiosakariem, radio­amatierim nepieciešama valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegta radiostacijas ierīkošanas atļauja (7.pielikums). Lai saņemtu radiostacijas ierīkošanas atļauju:

21.1. fiziskā persona iesniedz:

21.1.1. aizpildītu iesnieguma veidlapu (8.pielikums);

21.1.2. radioamatiera eksaminācijas apliecības kopiju;

21.2. juridiskā persona iesniedz:

21.2.1. iesniegumu brīvā formā, norādot par radiostaciju atbildīgo personu un, ja nepieciešams, arī atbildīgās personas vietniekus;

21.2.2. aizpildītu iesnieguma veidlapu (8.pielikums);

21.2.3. radiostacijas atbildīgās personas un tās vietnieku (ja tādi ir) CEPT ieteikumam T/R 61-02 atbilstošas saskaņotās radioamatieru eksaminācijas apliecības vai derīgas A kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas, vai CEPT atļaujas kopiju;

21.3. ja koplietošanas radiostacija ir fizisku un juridisku personu kopīpašums, iesniedz:

21.3.1. kopīpašnieku pilnvaru, kurā noteikta persona, kas ir pilnvarota pārvaldīt kopīpašumu;

21.3.2. iesniegumu brīvā formā, norādot par radiostaciju atbildīgo personu un, ja nepieciešams, arī atbildīgās personas vietniekus. Iesniegumu paraksta šo noteikumu 19.punktā minētā pilnvarotā persona;

21.3.3. aizpildītu iesnieguma veidlapu (8.pielikums);

21.3.4. radiostacijas atbildīgās personas un tās vietnieku CEPT ieteikumam T/R 61‑02 atbilstošas saskaņotās radioamatieru eksa­minācijas apliecības vai derīgas A kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas, vai CEPT atļaujas kopiju.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

22. Neapkalpojamas jeb automātiskās radiostacijas ierīkošanas atļauju drīkst pieprasīt tikai A kategorijas radioamatieris. Papildus šo noteikumu 21.punktā minētajiem dokumentiem valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz radiostacijas galvenos tehniskos parametrus: raidīšanas un uztveršanas frekvenci, raidītāja izejas jaudu un izstarojuma klasi, antenas pastiprinājuma koeficientu, virziena diagrammu horizontālā un vertikālā plaknē, ģeogrāfiskās koordinātas ar precizitāti līdz vienai loka sekundei un radiostacijas augstumu virs zemes.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

23. CEPT atļauju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz A kategorijas radioamatieriem pēc viņu pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

24. Radiostacijas ierīkošanas atļauja (7.pielikums) dod tiesības ierīkot un izmēģināt raidošu radiostaciju ar antenas ekvivalentu, neizstarojot radioviļņus, lai sagatavotu radiostaciju valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārbaudei atbilstoši šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

25. Radiostacijas ierīkošanas atļauja atrodas radiostacijas ierīkošanas vietā, un to uzrāda pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvja pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

26. Pēc šo noteikumu 21. un 22.punktā minēto dokumentu saņemšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" 30 dienu laikā tos izskata un izsniedz radiostacijas ierīkošanas atļauju (7.pielikums). Radiostacijas ierīkošanas atļauja ir derīga vienu gadu. To var atjaunot vēl uz gadu, iesniedzot valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniegumu brīvā formā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

27. Radiostaciju ir tiesības lietot tikai pēc tam, kad no valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" saņemta radiostacijas lietošanas atļauja (9.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

28. Radiostacijas lietošanas atļauja dod tiesības lietot raidošu radiostaciju, izstarojot radioviļņus, lai nodibinātu radiosakarus atbilstoši šiem noteikumiem.

29. Radiostacijas lietošanas atļauja atrodas vietā, kur radiostacija tiek lietota. Radiostacijas lietošanas atļauju uzrāda pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvja pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

30. Radiostacijas lietošanas atļauju izsniedz pēc radioamatiera pieprasījuma 30 dienu laikā. Radiostacijas lietošanas atļauju pēc radioamatiera vēlēšanās izsniedz uz laiku līdz trim gadiem, ja:

30.1. ir samaksāti valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pakalpojumi par atļaujas pieprasījuma izskatīšanu;

30.2. radiostacijas lietošanas atļaujas darbība nav apturēta vai anulēta saskaņā ar šo noteikumu 35.2. un 35.3.apakšpunktu;

30.3. nav konstatēti šo noteikumu 88.punktā minētie pārkāpumi.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

31. Radiostaciju, kurai izsniegta ierīkošanas atļauja, pārbauda atbilstoši šo noteikumu prasībām pēc tam, kad radioamatieris valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari" rakstiski paziņojis par radiostacijas uzstādīšanu. Pārbaudē konstatē:

31.1. vai radioamatiera darba vieta atbilst normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darba vietās;

31.2. vai ir izpildītas šo noteikumu 57.3. un 57.8.apakšpunktā un 4.pielikumā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

32. Ja pārbaudes gaitā nav konstatēti trūkumi, izsniedz radiostacijas lietošanas atļauju.

33. Persona, kurai izsniegta radiostacijas ierīkošanas vai lietošanas atļauja, 30 dienu laikā rakstiski ziņo valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari", ja ir mainīta:

33.1. atļaujā norādītā adrese vai vārds, uzvārds;

33.2. koplietošanas radiostacijas atbildīgā persona;

33.3. radiostacijas pastāvīgā atrašanās vieta.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

34. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt radioamatierim radiostacijas ierīkošanas vai lietošanas atļauju, ja:

34.1. radioamatieris iesniedzis nepatiesus datus;

34.2. nav ievēroti šo noteikumu 21., 22. un 88.punkta nosacījumi;

34.3. nav samaksāts par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

35. Ja konstatēti šo noteikumu pārkāpumi, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" tos izvērtē un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

35.1. brīdina radiostacijas atbildīgo personu;

35.2. aptur radiostacijas lietošanas atļaujas darbību līdz konstatēto trūkumu novēršanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu;

35.3. anulē atļauju līdz atkārtotai radioamatiera eksāmena sekmīgai nokārtošanai.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

IV. Radioamatieru radiostaciju izsaukuma signāli

36. Radiostacijas izsaukuma signālu piešķir valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari". Izsaukuma signāls sastāv no prefiksa, ko veido burti YL un viens cipars, un sufiksa.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

37. Parastie izsaukuma signāli:

37.1. izsaukuma signāla ciparu nosaka valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari";

37.2. izsaukuma signāla sufiksa pamatā ir divi pamatburti, no kuriem pirmo valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" piešķir alfabēta kārtībā, bet otro amatieris ir tiesīgs izvēlēties no vēl nepiešķirtajiem burtiem;

37.3. A kategorijas radiostacijām izsau­kuma signālam piešķir divu burtu sufiksu, ko veido pamatburti (piemēram, YL2AN);

37.4. B kategorijas radiostacijām izsau­kuma signālam piešķir trīs burtu sufiksu, ko veido, pamatburtiem priekšā liekot trešo burtu (piemēram, YL3ABC). Pārejot A kategorijā, pēc radiostacijas īpašnieka vēlēšanās radiostacijai var piešķirt izsau­kuma signālu ar divu pamatburtu sufiksu (piemēram, YL3BC);

37.5. ja radiostacija tiek slēgta, tās izsau­kuma signāls citai radiostacijai netiek piešķirts. Ja radioamatierim, kura radiostacija ir slēgta, atkārtoti izsniedz radiostacijas lietošanas atļauju, šim radioamatierim piešķir agrāko radiostacijas izsaukuma signālu vai, pēc viņa vēlēšanās, jaunu radiostacijas izsaukuma signālu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

38. Īpašie izsaukuma signāli ir radiostacijas pagaidu izsaukuma signāli, kas atšķiras no parastajiem ar formātu. Īpašais izsaukuma signāls tiek piešķirts uz noteiktu laiku. Tas sastāv no burtiem YL, cipariem un burtiem (piemēram, YL23LVEI):

38.1. īpašo izsaukuma signālu piešķir, lai atzīmētu svarīgus notikumus valsts vai radioamatieru dzīvē, kā arī ar radiosakariem un to vēsturi saistītus pasākumus. Īpašos izsaukuma signālus atbilstoši notikuma jēdzienam un būtībai var piešķirt vienai vai vairākām radiostacijām;

38.2. par īpašo izsaukuma signālu piešķiršanu vai anulēšanu lemj valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pēc pamatota rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījumā norāda vēlamo izsau­kuma signālu;

38.3. pēc īpašā izsaukuma signāla lietošanas termiņa beigām radiostacija to var pieprasīt atkārtoti šajā punktā noteiktajā kārtībā. Citai radiostacijai tas netiek piešķirts.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

39. Īso izsaukuma signālu ar vienu burtu sufiksā (piemēram, YL9E) valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" piešķir un anulē A kategorijas radiostacijām pēc radiostacijas īpašnieka pieprasījuma un starptautiski atzītas Latvijas radioamatieru organizācijas rakstiska atzinuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

40. Radiostacijas izsaukuma signālam beigās var pievienot šādas papildu zīmes:

40.1. /M, ja tā ir mobila radiostacija sauszemes vai iekšējo ūdeņu transportlīdzeklī;

40.2. /MM, ja radiostacija tiek lietota uz Latvijas kuģa starptautiskos ūdeņos;

40.3. /P, ja tā ir portatīva radiostacija;

40.4. /R, radioamatieru atkārtotājiem. Šādām radiostacijām pēc īpašnieka vēlēšanās var piešķirt izsaukuma signālu ar trīs burtu sufiksu, no kuriem pirmais ir R, tādā gadījumā papildinājumu /R nelieto (piemēram, YL2RKA).

41. Ārvalsts radioamatieriem, kuriem atļauju izsniedz saskaņā ar šo noteikumu 77.2.apakšpunktu un 78.punktu, piešķir izsaukuma signālu, kurš sastāv no burtiem YL, šķērssvītras / un izsaukuma signāla, kas ierakstīts ārvalsts radioamatiera nacionālās atļaujas kopijā.

42. Izsaukuma signālus radiosporta klātienes sacensībām un treniņiem piešķir valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

43. Aizliegta tāda izsaukuma signāla lietošana, kuru valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" konkrētajai radioamatieru radiostacijai nav piešķīrusi.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

V. Radioamatieru radiosakari

44. Radioamatieru ziņojumi ir atklāti – tos drīkst uztvert, ierakstīt un reproducēt. Atļauts izmantot CEPT ieteikuma T/R 61‑02 VI pielikumā norādīto Q-kodu un darba saīsinājumus. Šifrēti, kriptēti, kodēti vai citādi slepenoti ziņojumi ir aizliegti.

45. Ja radiostacijā uztverts ziņojums, kuru nav pārraidījis radioamatieris un kas nav apraide, to nedrīkst reģistrēt vai publicēt. Tā satura vai esības izpaušana ir aizliegta. Par šādu ziņojumu un tā īpatnībām var ziņot valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari", lai novērstu kaitīgus traucējumus.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

46. Radiostacijai atļauts uzturēt sakarus tikai ar citām radioamatieru radiostacijām, izņemot šo noteikumu 47.punktā norādītos gadījumus.

47. Radiostacija drīkst izsaukt un uzturēt sakarus ar cita radiosakaru dienesta radiostaciju šādos gadījumos:

47.1. ja cilvēka dzīvībai draud tiešas briesmas vai ja jānovērš draudošas briesmas;

47.2. valsts pārvaldes iestāžu un to padotībā esošo institūciju vadītās glābšanas operācijās vai to mācībās, ja izsau­kums un sakaru uzturēšana ir saistīti ar glābšanas operāciju vai glābšanas operācijas mācībām.

48. Radioamatieris, kurš izsaucis vai nodibinājis sakarus ar cita radiosakaru dienesta radiostaciju šo noteikumu 47.punktā minētajos gadījumos, triju darbdienu laikā pēc sakaru nodibināšanas iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" rakstisku ziņojumu, norādot korespondentu, frekvenci, izstarojuma klasi, sakaru datumu un laiku, kā arī īsu raidījumu satura izklāstu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

49. Radioamatieris raida radiotehniska satura ziņojumus pašizglītībai, sakariem, tehniskiem pētījumiem, kā arī personīgas piezīmes, kuru pārraidīšana caur publisko elektronisko sakaru tīklu nav pamatota to mazsvarīguma dēļ.

50. Radiosakari aizliegti ar to valstu radioamatieriem, kuru administrācijas paziņojušas, ka iebilst pret šādiem sakariem. Par šīm valstīm radioamatierus informē valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

51. Aizliegts raidīt nepatiesu vai maldinošu informāciju saturošus signālus.

52. Neadresēti raidījumi ir aizliegti, izņemot šādus gadījumus:

52.1. ja regulē antenu. Antenas regulēšanai izmanto iespējami mazu raidītāja izejas jaudu. Arī šajā gadījumā noraida izsaukuma signālu. Raidītāja pārbaudei un regulēšanai lieto antenas ekvivalentu;

52.2. ja darbina radioamatieru radiobāku;

52.3. ja radiostaciju lieto mērījumiem;

52.4. ja radioamatieru organizācijas radiostacija pārraida visiem radio­amatieriem adresētu informatīvu biļetenu vai mācību raidījumu.

53. Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" piešķirto izsaukuma signālu pārraida ar to pašu izstarojuma klasi kā ziņojumus. To dara radiosakaru sākumā, beigās un radiosakaru laikā ne retāk kā reizi 10 minūtēs.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

54. Par atkārtotāja raidījuma saturu ir atbildīgs raidījuma iniciators.

55. Ja atkārtotāja lietotāji pārkāpj šajos noteikumos noteiktās prasības, par atkārtotāju atbildīgā persona veic pasākumus, lai izbeigtu pārkāpēju raidījumus, ja nepieciešams, izslēdzot atkārtotāju ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pārkāpuma atklāšanas.

56. Radioamatieris nodrošina, lai viņa prombūtnes laikā nenotiktu raidītāja paš­ieslēgšanās un raidītāju nelietotu citas personas. Raidītāju tālvadība bez uzraudzības nav atļauta, izņemot atkārtotājus.

VI. Radiostacijas lietošanas ierobežojumi

57. Lietojot radiostaciju šo noteikumu 2. un 3.pielikumā norādītajās radiofrekvenču spektra joslās, ņem vērā šādus ierobežojumus:

57.1. ievēro Starptautiskās Radioamatieru savienības (International Amateur Radio Union (IARU)) joslu plānos noteikto izstarojuma klašu sadalījumu pa apakšjoslām, kā arī radioamatieru satelītu dienestam norādītās joslas;

57.2. ja raidītāja konstrukcijas īpatnību dēļ raidītāja izejas jauda var pārsniegt atļauto, raidītāju apgādā ar izejas jaudas mēraparātu;

57.3. izvairās lietot nevajadzīgi lielu izstaroto jaudu;

57.4. nodrošina izstarotās radiofrekvences stabilitāti, cik šādu radiostaciju tehniskās attīstības līmenis to pieļauj;

57.5. nodrošina, lai radioamatieru radiostacijas izstarojumi visos apstākļos atbilstu šo noteikumu 2. un 3.pielikumā norādītajām radiofrekvenču joslām;

57.6. nodrošina iespējami šauru radioamatieru radiostacijas izstarojuma joslas platumu, nepārsniedzot nepieciešamo;

57.7. nodrošina iespējami mazus blakusizstarojumus, kuri atbilst šo noteikumu 4.pielikumā norādītajām normām;

57.8. publiskajam elektronisko sakaru tīklam radiostaciju drīkst pieslēgt ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un attiecīgā elektronisko sakaru tīkla operatora rakstisku piekrišanu. Minētās atļaujas glabā kopā ar valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegto stacijas ierīkošanas vai lietošanas atļauju.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

58. Lietojot A kategorijas radiostaciju, papildus šo noteikumu 57.punktā minētajiem ierobežojumiem ievēro šādus ierobežojumus:

58.1. radioamatieru atkārtotājus uzstāda tādās radiofrekvenču joslās virs 29 MHz, kurās radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi ir primāri (PRIM);

58.2. aizliegts raidīt joslā 50,0–52,0 MHz Kuldīgas Pirmā televīzijas kanāla raidītāja darbības laikā no teritorijas, ko iekļauj līnija Mazirbe–Ģipka–Roja–Tukums–Auce–Lietuvas robeža–Rucava–Grobiņa–Pāvil­osta–Baltijas jūras krasts–Mazirbe.

59. Ārpusjoslas izstarojumu kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 1 % no izstarotās jaudas.

60. Radioamatieru radiostaciju būvē un lieto tā, lai neapdraudētu operatoru un neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi.

61. Radiostacijas spriegumu vadošās detaļas nosedz ar aizsargvākiem, lai novērstu nelaimes gadījumus.

62. Antenu ar tās fīderiem un atbalsta konstrukcijām veido tā, lai nebūtu iespējama nejauša saskaršanās ar daļām, kas ir zem sprieguma. Ja nepieciešams, antenu aprīko ar brīdinājuma zīmēm par augstu spriegumu.

63. Nodrošina, lai antenas izstarotā augstfrekvences enerģija neapdraudētu cilvēkus vai mājdzīvniekus. Nodrošina, lai antenas kaitīgā ietekme uz citām antenām un to darbību būtu minimāla.

64. Nodrošina, lai uz antenām un fīderiem neparādītos stacijas barošanas spriegumi, lielāki par 42 V.

VII. Radiostaciju radītie radiotraucējumi

65. Radioamatieris pirms radiostacijas lietošanas pārliecinās, ka radiostacija atbilst šo noteikumu VI nodaļas un 4.pielikuma prasībām.

66. Radioamatieris radiostaciju ierīko un lieto tā, lai neradītu kaitīgus radiotraucējumus.

67. Ja radiostacijas raidījumi rada kaitīgus traucējumus radionavigācijas vai cita drošības dienesta sakaru iekārtu darbībai, radioamatieris raidījumus pārtrauc, līdzko viņam par šiem traucējumiem kļuvis zināms. Raidītāju nedrīkst lietot, kamēr nav noskaidrots traucējumu iemesls un novērsti konstatētie traucējumi.

68. Ja konstatēti kaitīgi radiotraucējumi, ievēro šādus nosacījumus:

68.1. ja radiostacijas raidījumi rada kaitīgus radiotraucējumus apraides uztveršanai vai citam radiosakaru dienestam to paredzētās darbības apgabalā, radioamatieris savu radiostaciju pilnveido, kamēr traucējumi ir novērsti vai samazināti līdz pieļaujamam līmenim;

68.2. ja traucējumi pastāv tāpēc, ka traucētais uztvērējs ir bojāts vai netiek pareizi lietots (piemēram, nav sazemēts vai tam nav atbilstošas antenas), trūkumus novērš uztvērēja īpašnieks;

68.3. ja traucētajai aparatūrai ir nepietiekami traucējumnoturīga konstrukcija, traucētās aparatūras un radiostacijas atbildīgā persona vienojas par papildu pasākumiem traucējumu novēršanai vai samazināšanai (piemēram, filtru ieslēgšana, antenu vai aparatūras pārvietošana, darba laika dalīšana). Ja puses nespēj vienoties, pasākumus traucējumu novēršanai vai samazināšanai nosaka valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", tai skaitā nosaka radiostacijas jaudas, radiofrekvenču joslu un izstarojuma klašu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

69. Lai izvairītos no kaitīgiem radiotraucējumiem vai tos novērstu, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" šo noteikumu 68.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieņem lēmumu attiecībā uz visiem radioamatieriem vai arī maina šo noteikumu 2. un 3.pielikumā minēto parametru vērtības atsevišķām radiostacijām. Par šādu lēmumu valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" rakstiski informē radiostacijas atbildīgo personu. Atbildīgā persona šo dokumentu glabā kopā ar radiostacijas atļauju.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

VIII. Sauszemes mobilo un pārnēsājamo radiostaciju lietošana

70. Radioamatieri drīkst lietot mobilu vai pārnēsājamu radiostaciju visā Latvijas teritorijā, izņemot vietas, kur pastāv aizliegums lietot radioraidītājus, mobilos tālruņus un elektroniskās ierīces, kā arī tuvāk par 100 metriem no lidostas vai lidlauka teritorijas robežas. Par sauszemes mobilajām radiostacijām uzskata arī radiostacijas uz kuģošanas līdzekļiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos.

71. Mobilas vai pārnēsājamas radiostacijas izsaukuma signālu attiecīgi papildina ar šo noteikumu 40.1. un 40.3.apakšpunktā minētajām zīmēm.

IX. Atrašanās vietas maiņa, svešas radiostacijas lietošana

72. Individuālās lietošanas radiostaciju:

72.1. radioamatieris drīkst stacionāri lietot no citas atļaujā nenorādītas atrašanās vietas;

72.2. radioamatieris drīkst atļaut lietot citam radioamatierim, kuram ir derīga atļauja. Šajā gadījumā cits radioamatieris izmanto raidītājus ar tādu radiofrekvenci, jaudu un izstarojuma veidu, kas atbilst gan viņa atļaujai, gan radiostacijas īpašnieka atļaujai.

73. Koplietošanas radiostaciju drīkst lietot stacionāri no citas atļaujā nenorādītas atrašanās vietas.

X. Radioamatieru apmācība fiziskām personām reģistrētās radiostacijās

74. A kategorijas radioamatieri drīkst izmantot savas radiostacijas citu radioamatieru apmācībai. Apmācība notiek radiostacijas īpašnieka uzraudzībā, bet koplietošanas radiostacijās – arī atbildīgās personas uzraudzībā. Par radiostacijas lietošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīga persona, kurai izdota radiostacijas lietošanas atļauja.

75. Apmācot radioamatieri atbilstoši šo noteikumu 74.punktā noteiktajām prasībām, radiostaciju darbina B kategorijai atļautajās radiofrekvenču joslās ar B kategorijai atļauto jaudu un izstarojuma klasēm.

XI. Ārvalstu radioamatieru darbība Latvijā

76. Ārvalstu radioamatieris var saņemt Latvijas radiostacijas lietošanas atļauju šo noteikumu 21.punktā noteiktajā kārtībā un izsaukuma signālu saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu.

77. Ārvalstu radioamatieris, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā:

77.1. ar CEPT atļauju, drīkst lietot radiostaciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām A kategorijas radioamatieriem, minētā CEPT ieteikuma prasībām un savas valsts radioamatieru noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Ārvalstu radioamatieris pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvja pieprasījuma uzrāda CEPT atļauju un personu apliecinošu dokumentu;

77.2. ar citu ārvalstī izdotu dokumentu, kurš apliecina, ka viņš ir pilnvarots lietot radiostaciju, var pieprasīt radioamatieru radiostacijas pagaidu lietošanas atļauju, iesniedzot valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniegumu brīvā formā un ārvalstī izdotā minētā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu). Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pārliecinās par iesniegto dokumentu autentiskumu un 30 dienu laikā izsniedz pagaidu atļauju.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

78. Šo noteikumu 77.2.apakšpunktā minētajā gadījumā ārvalstu radioamatierim piešķir pagaidu atļauju ar derīguma termiņu līdz 90 dienām un izsaukuma signālu, kas sastāv no burtiem YL un šķērssvītras /, kam pievienots šo noteikumu 77.2.apakš­punktā minētajā dokumentā ierakstītais izsaukuma signāls.

XII. Radioamatieru radiostaciju lietošana uz Latvijas kuģiem

79. Radioamatieru raidītāja lietošanai uz Latvijas kuģa nepieciešama kuģa kapteiņa piekrišana. No kuģa raidīt atļauts A kategorijas radioamatieriem. Izsaukuma signālu radiostacijai uz kuģa veido atbilstoši šo noteikumu 40.2.apakšpunktā noteiktajai kārtībai.

80. Radiostaciju nedrīkst lietot ārvalstu teritoriālajos ūdeņos bez attiecīgās valsts sakaru administrācijas piekrišanas.

81. Radiostacijas darbību nekavējoties pārtrauc, ja to pieprasa kuģa kapteinis, kuģa īpašnieks, kuģu satiksmes vadības iestādes, ostas iestādes vai valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

82. Radiostacijas lietošana nedrīkst traucēt citu kuģa radioiekārtu un elektronisko iekārtu darbību.

83. Glabājot un lietojot radiostaciju, ievēro visus noteikumus, kas ir spēkā uz kuģa, kā arī kapteiņa noteiktos papildu nosacījumus.

84. Lietojot radiostaciju, ievēro Starptautiskās Elektrosakaru savienības reģionu atšķirīgo radiofrekvenču joslu sadalījumu radioamatieru dienestam. Reģionu robežas un radiofrekvenču joslas norādītas Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Radio noteikumos.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

XIII. Radioamatieru radiostaciju uzraudzība

85. Pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvja pieprasījuma radioamatieris uzrāda radiostaciju, pašbūvēto raidītāju shēmas un radiostacijas ierīkošanas un lietošanas atļauju.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

86. Par radiostacijas pārbaudi un tās rezultātiem valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvis sastāda pārbaudes aktu un ar to iepazīstina radioamatieri. Pārbaudes aktu sastāda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru glabā valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", otro izsniedz radio­amatierim.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

87. Ja pārbaudē konstatē trūkumus, valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvis tos ieraksta pārbaudes aktā un izskaidro radioamatierim, kā arī, ja nepieciešams, nosaka trūkumu novēršanas termiņu, ne īsāku par 10 dienām.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

88. Ja radiostacijas pārbaudē konstatē rupjus darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus vai ja nav izpildītas šajos noteikumos noteiktās radioamatieru radiostacijas tehniskās prasības, valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvis uzdod nekavējoties pārtraukt radiostacijas darbību un ieraksta to pārbaudes aktā. Šādu radiostaciju drīkst atsākt lietot pēc tam, kad atkārtotā pārbaudē konstatēts, ka pārkāpumi ir novērsti.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

XIV. Noslēguma jautājumi

89. Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtās radiostacijas ierīkošanas atļaujas un radioamatieru radiostacijas lietošanas atļaujas, kas ir izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās noteiktā termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

90. Personām, kurām no 1991.gada 11.novembra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtas pirmās vai otrās kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas, turpmāk izsniedz A kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas.

91. Personām, kurām no 1991.gada 11.novembra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtas trešās vai ceturtās kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas, turpmāk izsniedz B kategorijas radiostacijas lietošanas atļaujas.

92. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtās trešās un ceturtās kategorijas radioamatieru apliecības pielīdzināmas radioamatiera iesācēja eksa­minācijas apliecībai atbilstoši CEPT ERC 32.ziņojumam. Pēc apliecības īpašnieka pieprasījuma valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" tās apmaina pret jaunām apliecībām, kas atbilst CEPT ERC 32.ziņojumā norādītajam paraugam.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

93. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" izsniegtās pirmās un otrās kategorijas radioamatieru apliecības pielīdzināmas harmonizētajai radioama­tiera eksāmena apliecībai atbilstoši CEPT ieteikumam T/R 61‑02. Pēc apliecības īpašnieka pieprasījuma valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" tās apmaina pret jaunām apliecībām, kas atbilst CEPT ieteikumā T/R 61‑02 norādītajam paraugam.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
CEPT ieteikumam T/R 61‑01 atbilstošas amatieru radiostacijas lietošanas atļaujas paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

01.JPG (96132 bytes)

02.JPG (52645 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
A kategorijas stacijām raidīšanai atļautās radiofrekvenču joslas un jaudas

Nr.
p.k.

Radiofrekvenču josla

Sadalījuma kategorija1

Jauda2

Piezīmes

1.

135,7–137,8 kHz

sek

e.r.p. ≤ 1 W

Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 300 Hz

2.

1 810–1 850 kHz

PRIM

PX ≤ 1000 W

3.

1 850–2 000 kHz

sek

PX ≤ 10 W

4.

3 500–3 800 kHz

PRIM

PX ≤ 1000 W

5.

7 000–7 100 kHz

PRIMeks

PX ≤ 1000 W

6.

7 100–7 200 kHz

PRIM

PX ≤ 1000 W

Līdz 2009.gada 29.martam uz primāra pamata piešķirta apraides dienestam. Līdz 2009.gada 29.martam radioamatieru dienestam piešķirta uz sekundāra pamata. Līdz 2009.gada 29.martam jauda ierobežota līdz PX ≤ 250 W

7.

10 100–10 150 kHz

sek

PZ ≤ 500 W

Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 800 Hz

8.

14 000–14 250 kHz

PRIMeks

PX ≤ 1000 W

9.

14 250–14 350 kHz

PRIM

PX ≤ 1000 W

10.

18 068–18 168 kHz

PRIM

PX ≤ 1000 W

11.

21 000–21 450 kHz

PRIMeks

PX ≤ 1000 W

12.

24 890–24 990 kHz

PRIMeks

PX ≤ 1000 W

13.

28 000–29 700 kHz

PRIMeks

PX ≤ 1000 W

14.

50–52 MHz

sek

PX ≤ 100 W

15.

144–146 MHz

PRIMeks

PX ≤ 100 W

16.

430–440 MHz

PRIM

PX ≤ 100 W

17.

1 240–1 300 MHz

sek

PX ≤ 50 W

18.

2 300–2 450 MHz

sek

PX ≤ 50 W

19.

5 650–5 850 MHz

sek

PX ≤ 50 W

20.

10–10,5 GHz

sek

PX ≤ 50 W

21.

24–24,05 GHz

PRIM

PX ≤ 50 W

22.

24,05–24,25 MHz

sek

PX ≤ 50 W

23.

47–47,2 GHz

PRIMeks

PX ≤ 50 W

24.

76–77,5 GHz

sek

PX ≤ 50 W

25.

77,5–78 GHz

PRIM

PX ≤ 50 W

26.

78–81,5 GHz

sek

PX ≤ 50 W

27.

122,25–123 GHz

sek

PX ≤ 50 W

28.

134–136 GHz

PRIM

PX ≤ 50 W

29.

136–141 GHz

sek

PX ≤ 50 W

30.

241–248 GHz

sek

PX ≤ 50 W

31.

248–250 GHz

PRIM

PX ≤ 50 W

Piezīmes.

1. Sadalījuma kategoriju apzīmējumi:

1.1. sek – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir sekundārs. Ar “sek” apzīmētā joslā radioamatieru radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus primārajiem dienestiem un citiem sekundārajiem dienestiem;

1.2. PRIM – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir primārs. Ar “PRIM” apzīmētā joslā radioamatieru radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citiem primārajiem dienestiem;

1.3. PRIMeks – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir ekskluzīvi primārs – joslā atļauti tikai radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi.

2. Jaudas apzīmējumi:

2.1. e.r.p. – efektīvi izstarotā jauda noteiktā virzienā (antenai pievadītās jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret pusviļņa dipolu);

2.2. PX (radioraidītāja galotnes jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā modulācijas apliecējas maksimumā normālos darba apstākļos;

2.3. PZ (radioraidītāja nesēja jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā apstākļos bez modulācijas.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
B kategorijas stacijām raidīšanai atļautās radiofrekvenču joslas un jaudas

Nr.
p.k.

Radiofrekvenču josla

Sadalījuma kategorija1

Jauda2

Piezīmes

1.

3510–3750kHz

PRIM

PX ≤ 100W

2.

7010–7040kHz

PRIM

PX ≤ 100W

Atļauta izstarojuma klase A1A (Continuous Wave (CW)) – Morzes kods uztveršanai ar dzirdi

3.

21000–21450 kHz

PRIMeks

PX ≤ 100W

4.

28000–29700 kHz

PRIMeks

PX ≤ 100W

5.

144–146 MHz

PRIMeks

PX ≤ 50W

6.

430–440MHz

PRIM

PX ≤ 20W

7.

1240–1300MHz

sek

PX ≤ 10W

Piezīmes.

1. Sadalījuma kategoriju apzīmējumi:

1.1.sek – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir sekundārs. Ar “sek” apzīmētā joslā radioamatieru radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus primārajiem dienestiem un citiem sekundārajiem dienestiem;

1.2.PRIM – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir primārs. Ar “PRIM” apzīmētā joslā radioamatieru radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citiem primārajiem dienestiem;

1.3.PRIMeks – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir ekskluzīvi primārs – joslā atļauti tikai radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi.

2. ArPX apzīmē radioraidītāja galotnes jaudu – vidējo jaudu, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā modulācijas apliecējas maksimumā normālos darba apstākļos.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
Blakusizstarojuma vājinājums

Nr.
p.k.

Sakaru veids

Nodrošina, lai blakusizstarojumu vājinājums (dB), salīdzinot ar antenas barošanas līnijai pievadīto jaudu, būtu vismaz

1.

Stacijas ar jaudu zem 30 MHz (ieskaitot SSB*)

43 + 10 log (PX**) vai 50 dB; piemēro normu ar zemāko prasību, bet ne vairāk par 10 mW

2.

Mobilās SSB stacijas

43 dB zem PX

3.

Izplatījuma dienesta stacijas ar jaudu virs 30 MHz

43 + 10 log (P) vai 60 dBc***; piemēro normu ar zemāko prasību

4.

Pārējie gadījumi

43 + 10 log (P) vai 70 dBc***; piemēro normu ar zemāko prasību

Piezīmes.

1. * SSB (Single Sideband) – izstarojuma klase J3E (amplitūdas modulācija ar vienu sānjoslu).

2. ** PX (radioraidītāja galotnes jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā modulācijas apliecējas maksimumā normālos darba apstākļos.

3. *** dBc – jaudas attiecība pret nesējfrekvences jaudu, izteikta decibelos.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

03.JPG (182656 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303

(Pielikums grozīts ar MK 16.08.2013. noteikumiem Nr.538)

04.JPG (123600 bytes)

05.JPG (54345 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
Amatieru radiostacijas ierīkošanas atļaujas paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

06.JPG (44133 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
Iesnieguma paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

07.JPG (57091 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.303
Amatieru radiostacijas lietošanas atļaujas paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.538)

09.JPG (43436 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 303Pieņemts: 28.04.2008.Stājas spēkā: 10.05.2008.Zaudē spēku: 13.08.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.05.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
174973
{"selected":{"value":"16.08.2013","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-12.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-12.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2008","iso_value":"2008\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2008.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.08.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)