Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 1999.gada 31.augustā (prot. Nr.44 42.§)
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
(MK 02.03.2004. noteikumu Nr.107 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. mazumtirdzniecība — preču pārdošana individuālajam sadzīves patēriņam vai izmantošanai;

1.2. mazumtirdzniecības aģents — juridiskas personas pārstāvis vai reģistrēts individuālā darba veicējs, kurš pārdod iepirktas preces mazumtirdzniecībā ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas;

1.3. tirdzniecības teritorija — norobežota teritorija, ko izmanto vai kas paredzēta tirdzniecībai;

1.4. tirdzniecības vieta — tirdzniecības teritorijas, ēkas vai telpas lietderīgās platības daļa, kur ar tirdzniecību nodarbojas un preces uzglabā viens tirgotājs;

1.5. tirgotājs — juridiska persona vai reģistrēts individuālā darba veicējs, kas iepērk preces tālākpārdošanai un realizē tās vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā;

1.6. vairumtirdzniecība — preču pārdošana savā vārdā juridiskai personai vai individuālā darba veicējam tālākpārdošanai, ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai;

1.7. vairumtirdzniecības aģents - juridiska persona vai reģistrēts individuālā darba veicējs, kurš vienojas par preču pirkšanas un pārdošanas līgumu slēgšanu vai slēdz šādus līgumus vairumtirgotāja vārdā un interesēs.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448)

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizatorisku nošķiršanu (nodalīšanu) un noteikt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtību, ciktāl to nenosaka citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

3. Kārtību, kādā preces pērk un pārdod preču biržās, kā arī preču izpārdošanas kārtību, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir bankrotējis, nosaka attiecīgie normatīvie akti.

4. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir iepirkto preču pārdošana. Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā preces šķiro, fasē, komplektē, iepako, pārpako un veic citas līdzīgas darbības, izņemot preču pārveidošanu.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448)

5. Vairumtirdzniecību juridiskas personas organizē:

5.1. tirdzniecības teritorijās, ēkās, telpās un tirdzniecības vietās;

5.2. ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas;

5.3. piegādājot pircējam preces pēc pasūtījuma.

6. Mazumtirdzniecību juridiskas personas un individuālā darba veicēji organizē:

6.1. tirdzniecības teritorijās, ēkās, telpās un tirdzniecības vietās;

6.2. ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas (tikai mazumtirdzniecības aģenti);

6.3. piegādājot pircējam preces pēc pasūtījuma;

6.4. tirgos, gadatirgos, izbraukuma tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā;

6.5. izmantojot preču pārdošanas automātus;

6.6. izmantojot pārvietojamos mazumtirdzniecības punktus.

7. (Svītrots ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448.)

II. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšana tirdzniecības teritorijās, ēkās, telpās un tirdzniecības vietās

8. Tirdzniecības teritorijā ir atļauta tikai vairumtirdzniecība vai tikai mazumtirdzniecība.

9. Tirdzniecības teritorijā, kurā ar tirdzniecību nodarbojas vairāki tirgotāji, tirdzniecības veidu nosaka teritorijas īpašnieks vai valdītājs (turpmāk — valdītājs).

10. Tirdzniecības teritorijā, kurā ar tirdzniecību nodarbojas viens tirgotājs, tirdzniecības veidu nosaka tirgotājs, ja viņa izvēles tiesības neierobežo vienošanās ar valdītāju.

11. Tirgotājs vienā ēkā drīkst nodarboties tikai ar vairumtirdzniecību vai tikai ar mazumtirdzniecību. Vienā ēkā ir atļauta vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, ja ēka neatrodas tirdzniecības teritorijā un vairumtirdzniecībā preces pasūta, izmantojot katalogus vai preču paraugus.

12. Vienā telpā ir atļauta tikai vairumtirdzniecība vai tikai mazumtirdzniecība.

13. Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība notiek konstruktīvi nodalītās atsevišķās telpās, kas norādītas ēkas inventarizācijas plānā.

(MK 28.12.1999. noteikumu Nr.448 redakcijā)

14. Vienā telpā vairumtirdzniecību var veikt tikai viens tirgotājs.

(MK 28.12.1999. noteikumu Nr.448 redakcijā)

15. Tirdzniecības teritorijās, ēkās vai telpās, kurās ar tirdzniecību nodarbojas vairāki tirgotāji, tirdzniecība atļauta tikai iekārtotās tirdzniecības vietās.

16. Tirdzniecības vietas iekārto un noformē tā, lai varētu identificēt tirgotāju un tam piederošās preces. Tirdzniecības vietās nav atļauts glabāt vai realizēt autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448; MK 06.08.2002. noteikumiem Nr.350)

17. Tirgotājam, kurš nav attiecīgās tirdzniecības teritorijas, ēkas, telpas vai tirdzniecības vietas valdītājs, atļauts izmantot attiecīgo tirdzniecības teritoriju, ēku, telpu vai tirdzniecības vietu, ja ir noslēgts rakstisks nomas līgums ar valdītāju.

18. Tirdzniecības teritorijās, ēkās, telpās un tirdzniecības vietās, kurās notiek vairumtirdzniecība, preču pirkuma līgumus drīkst slēgt tikai juridiskas personas un individuālā darba veicēji.

19. Ja tirdzniecības teritorijās, ēkās vai telpās ar tirdzniecību nodarbojas vairāki tirgotāji, valdītājs:

19.1. apstiprina plānu, kurā norādīts iznomājamo ēku, telpu vai tirdzniecības vietu izvietojums un numerācija;

19.2. kārto tirgotāju (ēku, telpu vai tirdzniecības vietu nomnieku) reģistru, kurā norāda:

19.2.1. tirgotāja nosaukumu (vārdu, uzvārdu, personas kodu);

19.2.2. tirgotāja reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā (individuālā darba patenta vai reģistrācijas apliecības numuru);

19.2.3. tirgotāja juridisko adresi (dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi);

19.2.4. tirgotāja nomas līguma numuru un termiņu, ēkas, telpas vai tirdzniecības vietas numuru un tirdzniecības veidu attiecīgajā ēkā, telpā vai tirdzniecības vietā;

19.3. izstrādā iekšējās kārtības noteikumus un kontrolē to izpildi;

19.4. nodrošina sabiedrisko kārtību;

19.5. atbild par sanitāro un higiēnas prasību un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu attiecīgajā tirdzniecības teritorijā, ēkā vai telpā kopumā.

19.1 Mazumtirdzniecības telpās var ierīkot pircēju mantu glabātavas. Pircējs savas personiskās mantas ievieto mantu glabātavā labprātīgi, un tirgotājam nav tiesību pieprasīt, lai pircējs mantas ievietotu mantu glabātavā. Tirgotājs pircējam pieejamā vietā izvieto rakstisku informāciju par mantu glabātavas izmantošanas kārtību un priekšmetiem, kurus nedrīkst ievietot mantu glabātavā.

(MK 02.03.2004. noteikumu Nr.107 redakcijā)

19.2 Pircēja pienākums ir izņemt savas personiskās mantas no mantu glabātavas līdz darba laika beigām mazumtirdzniecības telpā. Mantu glabāšanas ilgums nedrīkst pārsniegt vienu diennakti.

(MK 02.03.2004. noteikumu Nr.107 redakcijā)

19.3 Ja mazumtirdzniecības telpā ir beidzies darba laiks vai ja mantu glabāšanas ilgums pārsniedzis vienu diennakti, tirgotājs ir tiesīgs pārvietot mantu glabātavā atstātās mantas uz atsevišķu telpu. Tirgotājs minētās mantas rūpīgi glabā un atdod pircējam pēc viņa pieprasījuma.

(MK 02.03.2004. noteikumu Nr.107 redakcijā)

19.4 Mantu glabātavu izveido no nedegošiem vai grūti degošiem materiāliem.

(MK 02.03.2004. noteikumu Nr.107 redakcijā)

19.5 Ja mazumtirdzniecības telpu platība pārsniedz 1000 m2, tirgotājs pie mantu glabātavas ierīko elektronisko videoierakstu iekārtu un mantu glabātavu izvieto ne tuvāk par trim metriem no evakuācijas ceļiem.

(MK 02.03.2004. noteikumu Nr.107 redakcijā)

III. Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšana ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas

20. Vairumtirdzniecība ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas ir preču pirkuma līguma slēgšana vairumtirgotāja vārdā un interesēs.

21. Preču pirkuma līgumu vairumtirgotāja vārdā un interesēs atļauts slēgt tikai ar juridiskām personām un individuālā darba veicējiem.

22. Preču pirkuma līgumu vairumtirgotāja vārdā un interesēs atļauts slēgt vairumtirgotāja darbiniekam (turpmāk — darbinieks) vai vairumtirdzniecības aģentam.

23. Vairumtirgotājs slēdz ar vairumtirdzniecības aģentu rakstisku pilnvarojuma līgumu, kurā norāda:

23.1. vairumtirgotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko adresi;

23.2. vairumtirdzniecības aģenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, individuālā darba reģistrācijas dokumenta numuru un reģistrācijas datumu;

23.3. vairumtirdzniecības aģenta tiesības un pienākumus;

23.4. preču sortimentu;

23.5. vairumtirdzniecības aģenta darbības administratīvo (ģeogrāfisko) teritoriju;

23.6. vairumtirdzniecības aģenta darba samaksas nosacījumus un kārtību;

23.7. citas līgumslēdzēju pušu saistības, tiesības un pienākumus.

24. Vairumtirdzniecības aģents ir tiesīgs slēgt pilnvarojuma līgumu ar vairākiem vairumtirgotājiem.

25. Darbiniekam, slēdzot preču pirkuma līgumu vairumtirgotāja vārdā un interesēs, jābūt šādiem dokumentiem:

25.1. personu apliecinošam dokumentam;

25.2. apliecībai (ar fotogrāfiju), kurā norādīts:

25.2.1. vārds, uzvārds, personas kods, ieņemamais amats;

25.2.2. vairumtirgotāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese.

26. Vairumtirdzniecības aģentam, slēdzot preču pirkuma līgumu, jābūt šādiem dokumentiem:

26.1. personu apliecinošam dokumentam;

26.2. pilnvarojuma līgumam;

26.3. individuālā darba reģistrācijas dokumenta kopijai.

27. Mazumtirdzniecībā ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas tirgotājs preces pārdod tikai savā vārdā.

28. Ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas ar mazumtirdzniecību ir tiesīgi nodarboties mazumtirdzniecības aģenti, kuri pārdod nepārtikas preces.

29. (Svītrots ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448.)

30. (Svītrots ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448.)

31. Mazumtirdzniecības aģentiem, nodarbojoties ar mazumtirdzniecību ārpus tirgotāja pastāvīgās darbības vietas, jābūt šādiem dokumentiem:

31.1. individuālā darba veicēja reģistrācijas dokumenta kopijai;

31.2. noformētai preču pavadzīmei—rēķinam par visām precēm, ko piedāvā vai pārdod pircējam;

31.3. preces atbilstības novērtējuma apliecinājumam vai apstiprinājumam, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

31.4. personu apliecinošam dokumentam.

32. Mazumtirdzniecības aģenti skaidrās naudas darījumus reģistrē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām.

33. (Svītrots ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448.)

34. Mazumtirdzniecības aģentiem, pārvietojot preces, tās jānošķir no personīgajām mantām.

IV. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, piegādājot pircējam preces pēc pasūtījuma

35. Tirgotājs, kurš piegādā pircējam preces pēc pasūtījuma:

35.1. atzīmē uz darījumu apliecinošā dokumenta, ka preču pirkums veikts, piegādājot pircējam preces pēc pasūtījuma;

35.2. reizē ar precēm nosūta (nogādā) pircējam:

35.2.1. preču atbilstības apliecinājumus vai apstiprinājumus, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

35.2.2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformētu garantijas dokumentu precēm, kurām ir garantija;

35.2.3. preču lietošanas noteikumus;

35.2.4. citus dokumentus, kuros sniegta normatīvajos aktos noteiktā informācija par attiecīgajām precēm.

V. Mazumtirdzniecība, izmantojot tirdzniecības automātus

36. Mazumtirdzniecībā, izmantojot tirdzniecības automātus, atļauts realizēt pārtikas un nepārtikas preces.

37. Tirgotājs, kurš izmanto tirdzniecības automātus, uz tirdzniecības automāta norāda:

37.1. attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un juridisko adresi;

37.2. speciālos brīdinājuma, atgādinājuma un aizlieguma uzrakstus, ja tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo preču tirdzniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

38. Tirgotājs, kurš izmanto tirdzniecības automātus, ir atbildīgs par pārdoto preču kvalitāti un drošumu. Tirgotājam jābūt preču atbilstības apliecinājumiem un apstiprinājumiem par precēm, ko realizē mazumtirdzniecībā, izmantojot tirdzniecības automātus, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

VI. Preču saņemšanas, izsniegšanas (pirkšanas, pārdošanas) un iekšējās pārvietošanas uzskaite un norēķini

39. Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā preču un ieņēmumu uzskaiti veic atsevišķi.

40. Vairumtirdzniecībā saņemtās un izsniegtās preces (pirkumu) reģistrē preču reģistrācijas žurnālā, preču uzskaites kartītēs vai datorprogrammās un par katru preci norāda šādus rekvizītus:

40.1. preču pavadzīmes—rēķina numuru un datumu;

40.2. operācijas nosaukumu un datumu;

40.3. preču nosaukumu;

40.4. uzskaites mērvienību;

40.5. preču daudzumu naturālajās vienībās;

40.6. cenu;

40.7. kopējo summu;

40.8. citus tirgotājam nepieciešamos rekvizītus.

41. Ja saņemtās un izsniegtās preces (pirkumu) vairumtirdzniecībā uzskaita, izmantojot datorprogrammas:

41.1. uzskaiti kārto tā, lai uzskaites jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par preču kustību noteiktā laikposmā un preču krājuma stāvokli uz noteiktu brīdi;

41.2. nodrošina iespēju izdrukāt informāciju par preču kustību un par preču krājuma stāvokli.

42. Mazumtirdzniecībā visus preču pavaddokumentus reģistrē preču dokumentu reģistrācijas žurnālā un norāda šādus rekvizītus:

42.1. preču saņemšanas dokumenta numuru un datumu;

42.2. operācijas nosaukumu un datumu;

42.3. saņemto preču pavadzīmē norādīto kopējo summu (bez pievienotās vērtības nodokļa);

42.4. pievienotās vērtības nodokļa summu;

42.5. kopējo summu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

42.6. citus tirgotājam nepieciešamos rekvizītus.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448)

43. Ja mazumtirdzniecībā izmanto datorprogrammas, preču dokumentu reģistrācijas žurnālu kārto, izmantojot datorprogrammu, un norāda visus žurnālam noteiktos rekvizītus, kā arī nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību trešajai personai salasāmā veidā un tās izdruku.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.448)

44. Preču pārdošanas darījumus mazumtirdzniecībā tirgotājs noformē ar kases aparāta vai kases sistēmas čeku, kurā ir visi Ministru kabineta noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām noteiktie rekvizīti, vai ar citu darījumu apliecinošu dokumentu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā.

45. Preču iekšējo pārvietošanu uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā noformē ar iekšējo attaisnojuma dokumentu — pavadzīmi (turpmāk — attaisnojuma dokuments), ja attiecīgajos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

46. Preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokuments ir uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšējās uzskaites dokuments (pavadzīme).

47. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs apstiprina:

47.1. preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentu uzskaites kārtību uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā);

47.2. personu, kura veic preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentu vienoto uzskaiti uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā);

47.3. personas, kuras atsevišķās uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) struktūrvienībās un preču atrašanās vietās ir atbildīgas par preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentu noformēšanu un tajos sniegtās informācijas pareizību.

48. Preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentu noformē visos gadījumos, ja preces pārvieto:

48.1. no vienas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) struktūrvienības uz citu (ja struktūrvienības nav patstāvīgas juridiskas personas);

48.2. no vienas preču atrašanās vietas uz citu, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā jāveic saņemto un izsniegto preču uzskaite vai saņemto preču pavaddokumentu reģistrācija.

49. Preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumentā norāda šādus rekvizītus:

49.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un nodokļu maksātāja kodu;

49.2. preču pārvietošanas adreses (no kurienes un uz kurieni pārvieto);

49.3. preču pārvietošanas (attaisnojuma) dokumenta noformēšanas datumu;

49.4. preču nosaukumu;

49.5. preču uzskaites (naturālo) mērvienību;

49.6. preču daudzumu naturālajās vienībās;

49.7. preces cenu;

49.8. kopējo summu;

49.9. par preču iekšējās pārvietošanas attaisnojuma dokumenta noformēšanu un informācijas pareizību atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

50. Pārvietotās preces vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā reģistrē attiecīgi šo noteikumu 40., 41., 42. un 43.punktā noteiktajā kārtībā.

51. Vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus. Par skaidras naudas norēķiniem uzskatāma arī vienas personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas personas kredītiestādes kontā.

52. Mazumtirdzniecībā veic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.

VII. Noslēguma jautājumi

53. Šo noteikumu II nodaļa stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

54. Šo noteikumu 51.punkts stājas spēkā ar 1999.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 312Pieņemts: 31.08.1999.Stājas spēkā: 09.09.1999.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 292/294, 08.09.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
17434
{"selected":{"value":"06.03.2004","content":"<font class='s-1'>06.03.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.03.2004","iso_value":"2004\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2004.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2002","iso_value":"2002\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2002.-05.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2000","iso_value":"2000\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2000.-09.08.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-22.12.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.1999","iso_value":"1999\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.1999.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.03.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)