Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.222

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 44.§)
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 6.pantu un likuma "Par Eiropas
Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par ilgtermiņa vīzas vai ilgtermiņa vīzas, kas vienlaikus derīga kā īstermiņa vīza, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību un personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas vai kurām, pieprasot īstermiņa vīzu, piemēro samazinātu valsts nodevas likmi.

(Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.849)

2. Valsts nodevas likmes par ilgtermiņa vīzas vai ilgtermiņa vīzas, kas vienlaikus derīga kā īstermiņa vīza, pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

2.1. vienreizējās un divreizējās vīzas pieprasīšana - 43 lati;

2.2. daudzkārtējās vīzas pieprasīšana - 60 latu;

2.3. uzturēšanās termiņa Latvijas Republikā pagarināšana - 43 lati.

3. Valsts nodevas likmes par ielūguma apstiprināšanu vīzas saņemšanai ir šādas:

3.1. par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai - 5 lati;

3.2. par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem, - 2 lati;

3.3. par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam - 1 lats;

3.4. par katru grupas ielūgumā iekļauto personu - 1 lats.

4. Valsts nodevas likme par precizējumu ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, - 4 lati.

5. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepiecie­šamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

5.1. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatī­šana:

5.1.1. 30 dienu laikā - 70 latu;

5.1.2. 10 darbdienu laikā - 170 latu;

5.1.3. piecu darbdienu laikā - 220 latu;

5.2. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatī­šana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka un alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam un aizbildnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes skolēnam un audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

5.2.1. 30 dienu laikā - 50 latu;

5.2.2. 10 darbdienu laikā - 150 latu;

5.2.3. piecu darbdienu laikā - 200 latu;

5.3. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas piepra­sīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.3.1. 30 dienu laikā - 50 latu;

5.3.2. 10 darbdienu laikā - 150 latu;

5.3.3. piecu darbdienu laikā - 200 latu;

5.4. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzī­votāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.4.1. 90 dienu laikā - 70 latu;

5.4.2. 45 dienu laikā - 170 latu;

5.4.3. 10 darbdienu laikā - 220 latu;

5.5. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis:

5.5.1. 30 dienu laikā - 20 latu;

5.5.2. 10 darbdienu laikā - 120 latu;

5.6. Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas nepilsonim, ārzem­niekam, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai ārzemniekam, kas uzturas Latvijas Republikā ar derīgu pastāvīgās uzturēšanās atļauju:

5.6.1. 90 dienu laikā - 20 latu;

5.6.2. 45 dienu laikā - 100 latu;

5.6.3. 10 darbdienu laikā - 120 latu;

5.7. uzturēšanās atļaujas atjaunošana, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, vienlaikus neveicot uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu, - 12 latu;

5.8. uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības izsniegšana, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja nozaudēta vai bojāta, - 5 lati.

6. Valsts nodevas likmes par izsaukuma apstiprināšanu ir šādas:

6.1. uzturēšanās atļaujas pieprasīšana - 10 latu;

6.2. termiņuzturēšanās atļaujas reģistrēšana - 5 lati.

7. Valsts nodevas likme par precizējumu izsaukuma pieprasījumā iekļau­tajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, - 4 lati.

8. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ir šādas:

8.1. 30 dienu laikā - 15 latu;

8.2. 10 darbdienu laikā - 30 latu;

8.3. piecu darbdienu laikā - 45 lati.

9. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgo dokumentu iesniegšanas, un to ieskaita valsts pamatbudžetā.

10. No valsts nodevas samaksas atbrīvo:

10.1. saskaņā ar Latvijas Republikai sais­tošajiem starptautiskajiem līgumiem;

10.2. valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samak­sas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas;

10.3. par vīzas ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza" pieprasīšanu;

10.4. par vīzas pieprasīšanu, ja tas saistīts ar humāniem apsvērumiem;

10.5. Eiropas Savienības dalībvalsts (arī Latvijas Republikas), Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoni, izņemot šo noteikumu 3., 4.punktā, 5.8.apakšpunktā, 6. un 7.punktā minētajos gadījumos. Latvijas pilsoni no valsts nodevas samaksas atbrīvo par izsaukuma apstiprināšanu viņa ģimenes locekļiem;

10.6. Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes locekli, kas pavada minēto pilsoni vai kopā ar to pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas, par vīzas, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.7. repatriantu, kurš dokumentu iesniegšanas laikā nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam, vai dzimis ārval­stīs, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes locekļus, ja viņi ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā, - par vīzas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturē­šanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.8. bērnu līdz 16 gadu vecumam - šo noteikumu 2.punktā, 5.4.1., 5.7. un 8.1.apakš­punktā minētajos gadījumos;

10.9. Valgā pastāvīgi dzīvojošos ārzemniekus, kas ceļo ar Igaunijas ārzemnieka pasi un ir Valkā pastāvīgi dzīvojošo Latvijas nepilsoņu ģimenes locekļi, - šo noteikumu 5.1.1., 5.4.1., 5.7.apakšpunktā, 6.punktā un 8.1.apakš­punktā minētajos gadījumos;

10.10. latvieti vai lībieti (līvu), vai personu, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulāto un viņa nepilngadīgos bērnus - par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

10.11. ārzemnieku, kurš ieguvis bēgļa statusu vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā, vai kurš ir alternatīvo statusu Latvijas Republikā ieguvuša ārzemnieka bērns līdz 16 gadu vecumam, - par uzturēšanās atļaujas pieprasī­šanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.12. ārzemnieku, kurš atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, - par ter­miņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.13. par ielūguma vai izsaukuma apstiprināšanu, ko iesniedz Latvijas Republikas valsts iestāde, pašvaldības dome (padome) vai tiesa;

10.14. ārzemnieku, kurš sniedz palīdzību Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, un viņa ģimenes locekļus - šo noteikumu 2.punktā, 5.1.1., 5.4.1., 5.7. un 8.1.apakšpunktā minētajos gadījumos;

10.15. ārzemnieku, kurš Latvijas Republikā uzturas sakarā ar zinātnisko sadarbību, un viņa ģimenes locekļus - šo noteikumu 2.punktā, 5.1.1., 5.4.1., 5.7. un 8.1.apakšpunktā minētajos gadījumos;

10.16. akreditētas izglītības iestādes izglītojamo, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu, - šo noteikumu 2.punktā, 5.1.1., 5.7.apakšpunktā, 6.punktā un 8.1.apakšpunktā minētajos gadījumos;

10.17. pedagogu, kurš strādā privātajā izglītības iestādē "Latvijas Starptautiskā skola" (privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu), un viņa ģimenes locekļus - šo noteikumu 5.1.1., 5.4.1., 5.7.apakšpunktā, 6.punktā un 8.1.apakšpunktā minētajos gadīju­mos;

10.18. akreditētas izglītības iestādes pedagogu un viņa ģimenes locekļus - šo noteikumu 2.punktā, 5.1.1., 5.4.1., 5.7.apakš­punktā, 6.punktā un 8.1.apakš­punktā minētajos gadījumos;

10.19. ārzemnieku, kurš iestājies Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētā klosterī, - šo noteikumu 5.1.1., 5.4.1., 5.7.apakšpunktā, 6.punktā un 8.1.apakš­punktā minētajos gadījumos.

10.1 Samazinātā valsts nodevas likme par īstermiņa vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir 23 lati, un to piemēro atsevišķos gadījumos, lai sekmētu kultūras, ārpolitikas un attīstības politikas interešu īstenošanu vai veicinātu citu sabiedrības interesēm svarīgu jomu attīstību. Lēmumu par samazinātās valsts nodevas likmes piemērošanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas.

(MK 04.08.2009. noteikumu Nr.849 redakcijā)

11. Noteikumi piemērojami ar 2008.gada 2.aprīli.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 222Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 04.04.2008.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 03.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
173275
{"selected":{"value":"12.08.2009","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2008","iso_value":"2008\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2008.-11.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)