Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.211

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 34.§)
Noteikumi par zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 42.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošības prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību.

2. Zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu (CNS - Communication, Navigation and Surveilance equipment) (turpmāk - iekārta) tehniskā ekspluatācija ir viena no aeronavigācijas pakalpojumu sastāvdaļām.

3. Noteikumi attiecas uz lidlauku ekspluatantiem, kas sniedz pakalpojumus saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - konvencija) 10.pielikumu, sakaru, navigācijas un novērošanas pakalpojumu sniedzējiem un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk - pakalpojumu sniedzējs).

4. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai saskaņā ar konvencijas 11., 14. un 15.pielikumu informācija par iekārtu stāvokli un visām to ekspluatācijas laikā veiktajām izmaiņām tiktu publicēta aeronavigācijas informācijā un paziņota gaisa kuģu kapteiņiem pirmslidojumu instruktāžā.

5. Iekārtas iedala šādās grupās:

5.1. automatizētās gaisa satiksmes vadības sistēmas un gaisa satiksmes vadības centru aprīkojums;

5.2. novērošanas sistēmas;

5.3. radionavigācijas, instrumentālās gaisa kuģa nosēšanās sistēmas;

5.4. aviācijas mobilo un stacionāro elektrosakaru sistēmas;

5.5. specializētās aviācijas datu apstrādes sistēmas un datu pārraides tīkli;

5.6. pakalpojumu sniedzēja speciālo automašīnu aviācijas frekvenču diapazona radiostacijas;

5.7. lidostu iekšējo radiosakaru tīkli, kas nodrošina lidlauka gaisa satiksmes vadības dispečeru darbu.

6. Civilās aviācijas lidlaukos iekārtas uzstāda atbilstoši konvencijas 10. un 14.pielikumam.

7. Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai izmanto iekārtas, kas reģistrētas valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) iekārtu valsts reģistrā un kurām ir derīga Civilās aviācijas aģentūras izsniegta iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecība (1.pielikums).

8. Civilās aviācijas aģentūra veic iekārtu izmantošanas un tehniskās ekspluatācijas valsts uzraudzību attiecībā uz atbilstību prasībām, kas noteiktas Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) standartos, Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par iekārtu izmantošanas un tehniskās ekspluatācijas kārtību.

9. Pakalpojumu sniedzējs var izmantot apakšuzņēmēja iekārtu ekspluatācijas pakalpojumus uz līguma pamata.

II. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcija

10. Pakalpojumu sniedzējs izstrādā un iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā apstiprināšanai iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju (2.pielikums). Civilās aviācijas aģentūra lēmumu par instrukcijas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot instrukciju pieņem 30 dienu laikā.

11. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcija ir rokasgrāmata, kas satur detalizētu informāciju par pakalpojumu sniedzēja atbildības sadali, veicot iekārtu ekspluatāciju, kā arī iekārtu drošības uzturēšanas kārtību.

12. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju sagatavo vismaz divos oriģināleksemplāros. Viens instrukcijas eksemplārs ar visiem tajā izdarītajiem grozījumiem atrodas Civilās aviācijas aģentūrā, otrs - pie pakalpojumu sniedzēja.

13. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā būtu ērti izdarāmi grozījumi un tā ietvertu lappušu un labojumu reģistrācijas sistēmu.

14. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukciju paraksta pakalpojumu sniedzējs.

15. Pakalpojumu sniedzējs rakstiski informē Civilās aviācijas aģentūru par jebkuriem plānotajiem grozījumiem Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātajā iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā. Civilās aviācijas aģentūra lēmumu par grozījumu saskaņošanu vai atteikumu saskaņot grozījumus pieņem 30 dienu laikā.

16. Lai nodrošinātu iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā esošās informācijas precizitāti, Civilās aviācijas aģentūra var nosūtīt pakalpojumu sniedzējam rakstisku norādījumu izdarīt tajā nepieciešamos grozījumus.

17. Civilās aviācijas aģentūra atsaka saskaņot iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijas grozījumus, ja tie neatbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

III. Iekārtu pieņemšana ekspluatācijā

18. Pakalpojumu sniedzējs pirms jaunu objektu būvniecības vai esošo objektu rekonstrukcijas, kuros paredzēts izvietot iekārtas (turpmāk - objekts), kā arī pirms iekārtu nomaiņas izstrādā darbības plānu un visu nepieciešamo dokumentāciju.

19. Pieņemot ekspluatācijā jaunus objektus un iekārtas, pakalpojumu sniedzējs noformē aktu par iekārtas atbilstības verificēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā (3.pielikums).

20. Pēc šo noteikumu 19.punktā minētā dokumenta parakstīšanas pakalpojumu sniedzējs:

20.1. normatīvajos aktos par radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujām noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija" nepieciešamo radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju radiosakaru raidošajām iekārtām;

20.2. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu par iekārtas reģistrāciju un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības saņemšanu.

21. Pirms šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētās atļaujas saņemšanas pakalpojumu sniedzējs pieprasa Civilās aviācijas aģentūrai iedalīt nepieciešamo radiofrekvenci radiosakaru raidošajām iekārtām.

IV. Iekārtu reģistrācija un iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību izsniegšana

22. Lai reģistrētu iekārtu, pakalpojumu sniedzējs Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz šādu informāciju:

22.1. iekārtas nosaukums, tips, ražotāja piešķirtais numurs, izgatavotājvalsts, ražotāja nosaukums, iekārtas uzstādīšanas vieta un tās koordinātas, radiosakaru raidošo iekārtu darba frekvences;

22.2. šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētās atļaujas numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

22.3. iekārtas īpašnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

22.4. iekārtas nomnieka (ja tāds ir) nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese.

23. Ja Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu reģistrēt iekārtu, tā piešķir iekārtai valsts reģistrācijas numuru un iekļauj zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu reģistrā šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju.

24. Iekārtas valsts reģistrācijas numurs sastāv no 10 zīmēm (1.-3.zīme - iekārtas kods, 4.-6.zīme - iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības numurs, 7.-8.zīme - reģistrācijas mēnesis, 9.-10.zīme - reģistrācijas gada pēdējie divi cipari).

25. Civilās aviācijas aģentūra iekārtu reģistrācijai izmanto šādus iekārtu kodus:

25.1. primārais novērošanas radiolokators (PSR) un sekundārais novērošanas radiolokators (SSR) - 101;

25.2. sekundārais novērošanas radiolokators (SSR) - 102;

25.3. multilaterācijas sistēmas - 103;

25.4. tāluma un azimuta mērīšanas sistēmas: ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR), doplera ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (DVOR) un tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) - 111;

25.5. tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) - 112;

25.6. azimuta mērīšanas iekārtas: ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR) - 113;

25.7. doplera ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (DVOR) - 114;

25.8. gaisa satiksmes vadības automatizētās sistēmas - 120;

25.9. instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS) - 141;

25.10. aviācijas mobilo sakaru sistēmas: ultraīsviļņi (UĪV) - 151, īsviļņi (ĪV) - 152;

25.11. aviācijas stacionāro sakaru sistēmas - 160, 161;

25.12. aviācijas satelītu mobilo sakaru sistēmas - 170;

25.13. radio pievadstacijas - 180;

25.14. radiomarķieri- 190;

25.15. radiopeilētāji - 200;

25.16. mācību trenažieri - 210;

25.17. satelītu navigācijas sistēmas - 230;

25.18. citas iekārtas - 240.

26. Lai saņemtu iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību, pakalpojumu sniedzējs iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

26.1. radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju;

26.2. aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

26.3. iekārtas verificēšanas deklarāciju un tehnisko dokumentāciju atbilstoši Eiropas Padomes un Parlamenta 2004.gada 10.marta Regulai (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (iekārtas verificēšanas akts);

26.4. noformētu iekārtas tehnisko pasi (4.pielikums);

26.5. mācību kursu sertifikātus, ko saņēmuši speciālisti, kas ekspluatē iekārtas;

26.6. iekārtas tehniskās pārbaudes protokolu pirms pārbaudes lidojumu veikšanas un iekārtas regulēšanas protokolu (ja šādas pārbaudes ir paredzētas). Pārbaudes lidojums ir iekārtu darbības pārbaude, kuru, uzturot sakarus lidojuma laikā, veic atbilstoši sagatavota gaisa kuģu apkalpe ar īpaši šim nolūkam paredzētu gaisa kuģi;

26.7. pārbaudes lidojumu aktu (ja šādas pārbaudes ir paredzētas);

26.8. objekta zemesgabala izmantošanu apstiprinošos juridiskos dokumentus (ja nepieciešams);

26.9. iekārtas drošības novērtējumu atbilstoši Komisijas 2005.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr. 2096/2005, ar kuru paredz kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai.

27. Lai saņemtu iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecību jebkura veida radionavigācijas un novērošanas objektiem, papildus šo noteikumu 26.punktā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

27.1. publikācijas projektu ar informāciju, kas paredzēta iekļaušanai aeronavigācijas informācijas publikācijā par ieviešamo iekārtu;

27.2. signāla aizseguma leņķu diagrammu (telpa, kurā radiosignālu uztveršana ir apgrūtināta) novērošanas sistēmām, azimuta un tāluma mērīšanas radiobākām;

27.3. darbības tāluma grafiku ar galvenajām trasēm (novērošanas sistēmām);

27.4. lidlauka radiolokatora redzamības zonas shēmu gaidīšanas zonā un pieejas zonā.

28. Iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību izsniedz:

28.1. jaunām iekārtām - uz izgatavotāja noteikto ekspluatācijas laiku, bet ne ilgāk kā uz 10 gadiem;

28.2. ekspluatācijā bijušām iekārtām - uz laiku, kas nav ilgāks par izgatavotāja noteikto ekspluatācijas laiku.

29. Ja iesniegumā par iekārtas reģistrāciju un iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības saņemšanu sniegtās ziņas neatbilst šo noteikumu prasībām vai nav pievienoti šo noteikumu 26. un 27.punktā minētie dokumenti, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa iesnieguma iesniedzējam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus.

30. Ja iesnieguma iesniedzējs šo noteikumu 29.punktā minētajā termiņā neiesniedz precizēto informāciju vai pieprasītos dokumentus, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par iekārtas reģistrācijas vai iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības izsniegšanas atteikumu un rakstiski par to informē iesnieguma iesniedzēju.

31. Pēc iekārtas tehniskā stāvokļa izvērtēšanas Civilās aviācijas aģentūra iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecību var izsniegt uz īsāku termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 28.punktā, ja:

31.1. iekārtai ir mainītas atsevišķas detaļas un to ražotāja noteiktais derīguma termiņš ir īsāks par iekārtas derīguma termiņu;

31.2. pārbaudes laikā konstatēts, ka iekārta tās fiziskā stāvokļa vai tehnisko parametru nolietošanās dēļ nav gatava ilgtspējīgai darbībai.

32. Pakalpojumu sniedzējs ne vēlāk kā 15 dienas pirms iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības derīguma termiņa beigām var iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu par apliecības derīguma termiņa pagarināšanu. Iesniegumam pievieno:

32.1. informāciju par iekārtas tehnisko stāvokli;

32.2. informāciju par iekārtas ekspluatācijas laikā notikušajiem atteices gadījumiem un veiktajām korekcijām;

32.3. pēdējā pārbaudes lidojuma aktu - iekārtām, kurām nepieciešams veikt regulārus pārbaudes lidojumus;

32.4. spēkā esošu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju (radiosakaru raidošajām iekārtām);

32.5. iekārtas drošības novērtējumu.

33. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu apturēt iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības darbību, ja:

33.1. konstatē iekārtas neatbilstību ražotāja vai tehniskajā pasē noteiktajiem raksturlielumiem;

33.2. pēc ražotāja vai civilās aviācijas starptautisko organizāciju norādījuma;

33.3. pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu par visas iekārtas vai tās daļas ekspluatācijas pārtraukšanu;

33.4. noticis negadījums, pēc kura iekārta nenodrošina atbilstību izgatavotāja vai tehniskajā pasē noteiktajām prasībām un līdzeklis ir jāatjauno vai jāremontē;

33.5. iekārtu demontē, lai uzstādītu citā vietā vai norakstītu.

34. Civilās aviācijas aģentūra atjauno iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības darbību, ja pakalpojumu sniedzējs novērš iemeslu, kura dēļ apliecības darbība tika apturēta.

V. Iekārtu tehniskā apkope, remonts un pārbaude drošības uzturēšanai

35. Katras iekārtas tehnisko apkopi, remontu un pārbaudes veic atbilstoši tās tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā noteiktajai procedūrai.

36. Pakalpojumu sniedzējs izstrādā tā ekspluatācijā esošo iekārtu tehniskās apkopes plānu. Plānā precīzi paredz veicamās tehniskās apkopes kārtību un secību.

37. Pakalpojumu sniedzējs, veicot iekārtu tehnisko apkopi, remontu un pārbaudi, ievēro iekārtas ražotāja noteikto kārtību. Ja ražotājs to nav noteicis, iekārtas tehniskās apkopes, remonta un pārbaužu kārtību nosaka pakalpojumu sniedzējs iekārtas tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā.

38. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai visi iekārtu tehniskās apkopes darbi tiktu reģistrēti iekārtu tehnisko apkopju un remontu uzskaites žurnālā (5.pielikums). Žurnālā norāda tehniskās apkopes darbu izpildes apjomu un iekārtu darbspēju.

39. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai pārbaudes lidojums tiktu veikts šādos posmos:

39.1. pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas;

39.2. pirms iekārtas testēšanas;

39.3. pēc iekārtas remontdarbiem (ja nepieciešams);

39.4. ja ir saņemti ziņojumi par iekārtas darbības traucējumiem un pieņemts lēmums par tehniskajām pārbaudēm.

40. Iekārtas tehniskajā pasē atzīmē visus iekārtas darbības atteices gadījumus, tehniskās apkopes un veiktos remontus.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.211

KN211P1_PAGE_1.JPG (32612 bytes)

KN211P1_PAGE_2.JPG (148806 bytes)

KN211P1_PAGE_3.JPG (23475 bytes)

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.211
Zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības instrukcijā iekļaujamā informācija

I. Vispārīgā informācija

1. Instrukcijas mērķis un tajā ietverto jautājumu loks.

II. Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana

2. Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas (turpmāk - iekārta).

3. Iekārtu darbības nodrošināšana.

4. Pakalpojumu sniedzēja personāla apmācība iekārtu tehniskajā ekspluatācijā.

5. Pakalpojumu sniedzēja komercdarbības uzraudzība.

6. Aeronavigācijas datu ieraksti.

7. Lidojumu nodrošināšanas aeronavigācijas pakalpojumu iekārtu ieslēgšana un izslēgšana.

8. Pakalpojumu pieejamības un nepārtrauktības nodrošināšana:

8.1. iekārtu drošas darbības garantēšana;

8.2. iekārtu rezervēšana;

8.3. iekārtu pārslēgšana uz rezervi;

8.4. pakalpojumu sniedzēja kvalitātes vadības sistēma;

8.5. pakalpojumu sniedzēja drošības vadības sistēma;

8.6. iekārtu ekspluatācijas dienestu un citu dienestu personāla darbības ar iekārtām neparedzētās situācijās.

III. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas organizēšana

9. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas struktūrvienības izveidošanas, uzturēšanas un kontroles kārtība.

10. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas plānošana.

11. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas pasākumu plānošanas pamats un plāna saturs.

12. Tehniskā personāla apmācība, pārkvalifikācija un patstāvīga darba uzsākšana.

13. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas dienesta dežūrmaiņu darba organizācija.

14. Ziņošanas kārtība par aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem un par atgadījumiem, kuri skar lidojumu drošību un ir saistīti ar iekārtu darbības traucējumiem.

15. Iekārtu atteices un sakaru pārtraukuma izmeklēšanas kārtība pakalpojumu sniedzēja organizācijā.

16. Datu sagatavošana pakalpojumu sniedzēja gada pārskata ziņojumam par iekārtu darbu.

17. Iekārtu darbspējas operatīvā kontrole.

IV. Iekārtu ekspluatācijas uzsākšana, ekspluatācijas termiņa pagarināšana un ekspluatācijas pārtraukšana

18. Iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas plānošana un organizēšana.

19. Iekārtu objektu (turpmāk - objekts) un iekārtu pieņemšana ekspluatācijā.

20. Iekārtu modifikācija.

21. Jauno un rekonstruējamo objektu projektēšana un specifiskās tehniskās prasības šiem objektiem.

22. Iekārtu ekspluatācijas termiņa pagarināšana.

23. Iekārtu ekspluatācijas pārtraukšana.

V. Iekārtu tehniskā apkope

24. Iekārtu tehniskās apkopes organizēšana un plānošana.

25. Iekārtu tehniskās apkopes reglamenta sastādīšanas metodika.

26. Iekārtu tehniskās ekspluatācijas dokumentu sadalījuma saraksts.

27. Izmantojamā degviela, smērviela un speciālie šķīdumi.

28. Līnijkabeļu būvju tehniskā apkope.

29. Radiosakaru līdzekļu antenu un augstfrekvences kabeļu sistēmas tehniskā apkope.

30. Speciālo tehnisko līdzekļu tehniskā apkope.

31. Objektu elektroapgādes sistēmu tehniskā apkope.

32. Iekārtu tehniskā ekspluatācija bīstamos meteoroloģiskajos apstākļos.

33. Iekārtu metroloģiskais nodrošinājums.

34. Datortehnikas un automatizēto sistēmu aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu.

35. Datortehnikas un automatizēto sistēmu informācijas nesēju glabāšanas kārtība.

VI. Iekārtu remonts

36. Iekārtu remonta organizēšana un plānošana.

37. Antenu un augstfrekvences kabeļu sistēmu un līnijkabeļu būvju remonts.

VII. Iekārtu tehniskās pārbaudes pirms pārbaudes lidojumiem

38. Iekārtu tehniskās pārbaudes pirms pārbaudes lidojumiem.

VIII. Iekārtu drošība

39. Iekārtu drošības rādītāji.

40. Iekārtu atteices un defektu uzskaite un izvērtēšana.

41. Iekārtu atteices un drošības izvērtēšana par iepriekšējo ekspluatācijas periodu.

IX. Materiāltehniskais nodrošinājums

42. Materiāltehniskā nodrošinājuma organizēšana.

43. Iekārtu, materiālu un rezervju glabāšana.

44. Darba aizsardzība objektos.

45. Ugunsdrošība objektos.

X. Pakalpojumu sniedzēja darbības nodrošināšanai izmantojamo dokumentu veidlapu paraugi

46. Operatīvais žurnāls, kurā iekļauta šāda informācija:

46.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

46.2. atbildīgās struktūrvienības nosaukums;

46.3. objekta nosaukums;

46.4. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

46.5. detalizētas ziņas par personām, kuras atrodas objektā;

46.6. objekta un dežūras pieņemšana, objekta gatavība darbam un dežūras nodošana;

46.7. iekārtu ieslēgšanas, izslēgšanas laiks un jebkurš traucējums iekārtas darbībā;

46.8. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja rīkojumi un norādījumi, kas saņemti dežūras laikā;

46.9.  aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja veiktās objekta pārbaudes.

47. Akts par fiksēto laiku, kad iekārtām, objektiem un aviācijas sakaru kanāliem jāpāriet uz rezerves iekārtām. Aktā iekļauj šādu informāciju:

47.1. iekārtas vai objekta sakaru kanāla nosaukums:

47.1.1. kas ir rezervēts (pamatsistēma);

47.1.2. ar kādiem līdzekļiem rezervēts;

47.2. normatīvais laiks (sekundēs):

47.2.1. ieslēgšanas sākuma laiks;

47.2.2. laiks, pārejot uz rezerves iekārtām;

47.2.3. laiks, pārejot uz rezerves elektroenerģijas avotu.

48. Gada ziņojums par pakalpojumu sniedzēja iekārtu darbību. Ziņojumā iekļauj informāciju par katras iekārtas darbību iepriekšējā gadā. Obligāti norāda iekārtas kopējo nostrādi, atteiču skaitu un bezatteiču darbības raksturojumu.

49. Iekārtas verificēšanas deklarācija atbilstoši Eiropas Padomes un Parlamenta 2004.gada 10.marta Regulai (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību.

50. Akts par iekārtas tehnisko stāvokli. Aktā iekļauj šādu informāciju:

50.1. sastādīšanas datums;

50.2. personas, kas piedalījušās iekārtas tehniskā stāvokļa novērtēšanā (amats, vārds un uzvārds);

50.3. novērtējamās iekārtas nosaukums, ražotāja piešķirtais numurs, iekārtas izlaiduma gads un ražotāja noteiktais kalpošanas ilgums;

50.4. kopējais nostrādes ilgums;

50.5. veiktie remonti;

50.6. nostrādes ilgums pēc pēdējā plānotā remonta;

50.7. galveno sastāvdaļu tehniskais stāvoklis;

50.8. atzinums par iekārtas tehnisko stāvokli.

51. Iekārtu uzskaites un pārvietošanas žurnāls. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

51.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

51.2. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

51.3. iekārtas nosaukums, ražotāja nosaukums un ražotāja piešķirtais numurs;

51.4. datums, kad uzsākta iekārtas ekspluatācija;

51.5. iekārtas atrašanās vietas nosaukums;

51.6. iekārtas ekspluatācijas derīguma apliecības numurs un derīguma termiņš;

51.7. iekārtas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas numurs.

52. Iekārtu tehnisko apkopju un remontu grafiks. Grafikā iekļauj informāciju par iekārtu plānotajām tehniskajām apkopēm un remontiem.

53. Pakalpojumu sniedzēja kabeļu dokumentācija. Dokumentācijā iekļauj:

53.1. šādu pamatinformāciju:

53.1.1. kabeļa iekšējās uzskaites numurs;

53.1.2. trases garums (metros);

53.1.3. kabeļa garums (metros), tajā skaitā gruntī, zem ūdens un kanalizācijas sistēmā;

53.1.4. kabeļa tips;

53.1.5. kabeļa ielikšanas gads;

53.1.6. informācijas sastādīšanas datums;

53.1.7. atbildīgās amatpersonas paraksts;

53.2. kabeļa līdzstrāvas parametru mērījumu protokolu. Protokolā iekļauj šādu informāciju:

53.2.1. kabeļa tips;

53.2.2. kabeļa posma garums (metros);

53.2.3. mēraparāta tips un ražotāja piešķirtais numurs;

53.2.4. baterijas spriegums;

53.2.5. grunts (gaisa) temperatūra;

53.2.6. mērīšanas datums;

53.2.7. secinājums;

53.2.8. mērījumu veicēja vārds, uzvārds un paraksts;

53.3. sakaru un tālvadības kabeļu sarakstu.

54. Mēraparātu uzskaites un pārbaužu žurnāls. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

54.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

54.2. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

54.3. mēraparāta nosaukums, tips, ražotāja piešķirtais numurs, izlaiduma gads;

54.4. tā objekta nosaukums, kurā atrodas mēraparāts;

54.5. pēdējās pārbaudes datums un nākamās pārbaudes datums.

55. Informācijas nesēju uzskaites žurnāls. Žurnālā iekļauj šādu informāciju:

55.1. aeronavigācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

55.2. žurnāla uzsākšanas datums un noslēgšanas datums;

55.3. informācijas ieraksta ierīces nosaukums un numurs;

55.4. informācijas ieraksta datums un laiks (sākuma un beigu);

55.5. informācijas nodzēšanas aizkavēšana un norādījumi;

55.6. informācijas nesēja saņemšana noklausīšanās vajadzībām vai noklausīšanās atļaujas saņemšanai;

55.7. ierakstu izdarīšanas datums, laiks, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

56. Akts par atbildības sadalīšanu starp pakalpojumu sniedzēju un elektroapgādes iestādi par objekta elektroiekārtu ekspluatāciju. Aktā norāda objekta pieslēguma grafisko shēmu (ārējie avoti, transformatoru stacijas, automātiskās rezerves pieslēgšanas aparatūra, dīzeļģeneratori, patērētāji), konkrētus kabeļus un to punktus, kuros mainās atbildība par elektroenerģijas apgādi starp ārējās piegādes organizāciju (organizācijas energoapgādes nodaļu) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (objektu tehniskās ekspluatācijas nodaļu). Aktu paraksta atbildīgo nodaļu vadītāji.

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.211
Informācija, kas iekļaujama aktā par zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas atbilstības verificēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā

1. Zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas (turpmāk - iekārta) nosaukums.

2. Komisija, kas piedalās iekārtas novērtēšanā un pieņemšanā ekspluatācijā (katra komisijas locekļa, vārds, uzvārds un amats).

3. Iekārtas ražotājvalsts, ražošanas gads.

4. Iekārtas uzstādīšanas vieta.

5. Detalizēts iekārtas pārbaudes apraksts.

6. Iekārtas pārbaudes rezultāts (secinājums).

7. Komisijas locekļu vārds, uzvārds un paraksts.

8. Akta sastādīšanas datums.

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.211

KN211P4_PAGE_1.JPG (45025 bytes)

KN211P4_PAGE_2.JPG (104892 bytes)

KN211P4_PAGE_3.JPG (89264 bytes)

KN211P4_PAGE_4.JPG (89066 bytes)

KN211P4_PAGE_5.JPG (57734 bytes)

KN211P4_PAGE_6.JPG (73797 bytes)

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.211
KN211P5.JPG (57798 bytes)
Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošības prasībām un tehnisko .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 211Pieņemts: 25.03.2008.Stājas spēkā: 29.03.2008.Zaudē spēku: 24.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 28.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
173019
29.03.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)