Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.175

Rīgā 2008.gada 17.martā (prot. Nr.17 20.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 64.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 2.nr.; 2007, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punktā vārdus "informāciju par nelaimes gadījumiem" ar vārdiem "informāciju par aviācijas nelaimes gadījumiem".

2. Aizstāt 6.punktā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "5.punktā".

3. Svītrot 7.punktu.

4. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Civilās aviācijas aģentūras datu bāzē nenorāda fizisko personu vārdus, uzvārdus un adreses (neatkarīgi no atgadījuma, aviācijas nelaimes gadījuma vai nopietna incidenta veida vai kategorijas)."

5. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1033

Ar gaisa kuģu ekspluatāciju, apkopi, remontu un ražošanu saistītie atgadījumi, par kuriem jāziņo

I. Gaisa kuģu ekspluatācija

1. Ar gaisa kuģa ekspluatāciju saistīti atgadījumi, par kuriem jāziņo:

1.1. izvairīšanās manevri:

1.1.1. iespēja sadurties ar citu gaisa kuģi, zemi vai kādu objektu vai bīstama situācija, kad būtu bijis jāveic izvairīšanās manevrs;

1.1.2. izvairīšanās manevrs, kas nepieciešams, lai izvairītos no sadursmes ar citu gaisa kuģi, zemi vai kādu objektu;

1.1.3. izvairīšanās no citām bīstamām situācijām;

1.2. ar pacelšanos vai nosēšanos saistīti atgadījumi, tajā skaitā nosēšanās drošības nolūkā vai piespiedu nosēšanās ārpus skrejceļa, vai nosēšanās mēģinājums uz slēgta, aizņemta vai nepareiza skrejceļa, vai nobraukšana no skrejceļa, vai skrejceļa bīstama šķērsošana;

1.3. nespēja sasniegt paredzētos tehniskos raksturojumus paceļoties vai sākotnējā augstuma uzņemšanas laikā;

1.4. pārāk mazs degvielas daudzums, nespēja pārvietot degvielu, nespēja izmantot visu lietojamās degvielas daudzumu;

1.5. zaudēta spēja vadīt gaisa kuģi (tajā skaitā daļēja vai īslaicīga) neatkarīgi no iemesla;

1.6. atgadījumi, kas notikuši vai ir radījuši bīstamu situāciju, gaisa kuģim tuvojoties ātrumam V1 (maksimālais ātrums, kad iespējams pieņemt lēmumu par lidojuma pārtraukšanu, un minimālais ātrums, kad iespējams pieņemt lēmumu par lidojuma turpināšanu) vai sasniedzot šo ātrumu (piemēram, pārtraukta pacelšanās, astes saskare ar zemi, dzinēja jaudas zudums);

1.7. aiziešana uz otro riņķi, kā dēļ rodas bīstama vai potenciāli bīstama situācija;

1.8. neplānota būtiska novirze no gaisa ātruma, paredzētā maršruta vai augstuma (vairāk par 300 pēdām) neatkarīgi no iemesla;

1.9. augstuma samazināšana zem relatīvā vai absolūtā augstuma, kad vēl iespējams pieņemt lēmumu, vai minimālā augstuma samazināšana zem relatīvā vai absolūtā augstuma bez nepieciešamās vizuālās piesaistes;

1.10. izpratnes zudums par faktisko pozīciju vai pozīciju attiecībā pret citu gaisa kuģi;

1.11. sakaru zudums starp lidojuma apkalpes locekļiem (CRM) vai lidojuma apkalpi un salona apkalpi, gaisa satiksmes vadību, mehāniķiem;

1.12. smagnēja nosēšanās, pēc kuras jāveic smagnējās nosēšanās pārbaude;

1.13. degvielas līdzsvara ierobežojumu pārsniegšana;

1.14. nepareiza sekundārā novērošanas radiolokatora koda vai altimetra apakšskalas uzstādīšana;

1.15. nepareiza datu ieprogrammēšana vai kļūdaina tehnisko raksturojumu aprēķinu datu ievadīšana navigācijas aprīkojumā, kā arī kļūdainu datu izmantošana;

1.16. kļūdaina pa radiotelefonu raidīto ziņojumu saņemšana vai interpretācija;

1.17. degvielas sistēmas darbības traucējumi, kas ietekmējuši degvielas padevi vai sadali;

1.18. gaisa kuģa netīša izkustēšanās no vietas uz mākslīgā seguma virsmas;

1.19. gaisa kuģa sadursme ar citu gaisa kuģi, transportlīdzekli vai citu objektu uz zemes;

1.20. neuzmanīga vai nepareiza rīcība ar vadības ierīcēm;

1.21. nespēja kādā no lidojuma fāzēm sasniegt paredzēto gaisa kuģa konfigurāciju (piemēram, šasiju, šasiju durvju, aizplākšņu, stabilizatoru, priekšplākšņu stāvokli);

1.22. bīstama vai potenciāli bīstama situācija, kas rodas mācībās vai sistēmas pārbaudēs veiktas kļūmes imitācijas dēļ;

1.23. pārāk spēcīga vibrācija;

1.24. jebkura ar gaisa kuģa manevrēšanu saistīta galvenās brīdināšanas sistēmas aktivizēšanās (piemēram, brīdināšana par konfigurāciju, brīdināšana par iekrišanu, ātruma pārsniegšanu), izņemot gadījumus, ja:

1.24.1. apkalpe pēc tam konstatējusi, ka brīdinājums bijis nepamatots, un ja nepamatotā brīdinājuma dēļ nav radušās grūtības vai bīstama situācija, kas saistīta ar apkalpes reakciju uz brīdinājumu;

1.24.2. tā izmantota mācībās vai pārbaudei;

1.25. brīdināšanas sistēmas aktivizēšanās, kas signalizē par bīstamu tuvošanos zemei, ja:

1.25.1. gaisa kuģis nonācis tuvāk zemei, nekā bija plānots vai sagaidāms;

1.25.2. brīdinājums raidīts ar instrumentālo aprīkojumu meteoroloģiskos apstākļos vai naktī un noskaidrots, ka to izraisījusi pārāk strauja augstuma samazināšana;

1.25.3. brīdinājuma iemesls bijusi nespēja attiecīgajā pieejas fāzē izlaist šasijas balstus vai aizplākšņus;

1.25.4. grūtības vai bīstamas situācijas, kas radušās vai varēja rasties saistībā ar apkalpes reakciju uz brīdinājumu (piemēram, samazinās iespējamais attālums no citiem gaisa kuģiem). Tas attiecas uz jebkura veida brīdinājumiem - patiesiem, nebūtiskiem vai nepamatotiem;

1.26. brīdināšanas sistēmas trauksme par bīstamu tuvošanos zemei, ja grūtības vai bīstamas situācijas radušās vai varēja rasties saistībā ar apkalpes reakciju uz trauksmi;

1.27. gaisa kuģa sadursmes brīdināšanas sistēmas ziņošanas atgadījumi (ACAS RAs);

1.28. atgadījumi, kas saistīti ar dzinēja vai propellera radītās gaisa strūklas izraisītajiem incidentiem (gaisa strūklas dēļ radušies nopietni bojājumi vai savainojumi).

2. Avārijas situācijas:

2.1. ugunsgrēks, eksplozija, dūmi, toksiski vai kaitīgi izgarojumi (arī tad, ja liesmas nodzēstas);

2.2. jebkura nestandarta procedūra, ko lidojuma apkalpe vai salona apkalpe izmanto, lai novērstu avārijas situāciju, ja:

2.2.1. procedūra ir izstrādāta, taču netiek izmantota;

2.2.2. procedūra nav izstrādāta;

2.2.3. procedūra ir izstrādāta, taču tā ir nepilnīga vai nepiemērota;

2.2.4. procedūra nav pareiza;

2.2.5. izmanto nepareizo procedūru;

2.3. jebkuras izstrādātās procedūras neatbilstība izmantošanai avārijas situācijās (tajā skaitā tehniskām apkopēm, mācībām vai pārbaudēm);

2.4. atgadījums, kura dēļ uzsākta avārijas evakuācija;

2.5. dehermetizācija;

2.6. jebkura avārijas aprīkojuma vai izstrādāto avārijas procedūru izmantošana, lai atrisinātu radušos situāciju;

2.7. atgadījums, kura dēļ pasludināta avārijas situācija;

2.8. jebkuras avārijas sistēmas vai aprīkojuma (tajā skaitā avārijas izejas durvju un avārijas apgaismojuma) darbības kļūme (arī tad, ja tos izmanto tehniskajām apkopēm, mācībām vai pārbaudēm);

2.9. gadījumi, kad kādam no apkalpes locekļiem nācies izmantot avārijas situācijām paredzēto skābekli.

3. Gaisa kuģa apkalpes darba nespēja:

3.1. jebkura lidojuma apkalpes locekļa darba nespēja, arī tad, ja pirms izlidošanas ir pamats uzskatīt, ka darba nespēja varētu izpausties pēc pacelšanās;

3.2. jebkura salona apkalpes locekļa darba nespēja, kuras dēļ viņš būtiski svarīgā avārijas situācijā nevar veikt attiecīgos pienākumus.

4. Atgadījumi, kuru dēļ pasažieriem vai gaisa kuģa apkalpes locekļiem radušies vai varētu rasties nopietni miesas bojājumi, bet par kuriem nav jāziņo kā par aviācijas nelaimes gadījumu.

5. Meteoroloģija:

5.1. zibens spēriens, kura dēļ bojāts gaisa kuģis, nedarbojas kāds gaisa kuģa pamataprīkojuma elements vai traucēta tā darbība;

5.2. krusa, kuras dēļ bojāts gaisa kuģis, nedarbojas kāds gaisa kuģa pamataprīkojuma elements vai traucēta tā darbība;

5.3. stipra turbulence, kas izraisījusi miesas bojājumus gaisa kuģī esošām personām vai kuru uzskata par tādu, pēc kuras jāveic gaisa kuģa pārbaude;

5.4. vēja nobīde;

5.5. apledojums, kura dēļ radušās grūtības vadīt gaisa kuģi, gaisa kuģis bojāts, nedarbojas kāds gaisa kuģa pamataprīkojuma elements vai traucēta tā darbība.

6. Aviācijas drošība:

6.1. nelikumīga iejaukšanās gaisa kuģa darbībā, tajā skaitā sprādziena vai gaisa kuģa nolaupīšanas draudi;

6.2. grūtības kontrolēt pasažierus, kas atrodas apreibinošu vielu ietekmē, vardarbīgus pasažierus, kā arī pasažierus, kas nepakļaujas apkalpes prasībām;

6.3. atklāts pasažieris bez biļetes.

7. Citi atgadījumi:

7.1. konkrēta veida atgadījuma atkārtošanās, kuru, ja tas notiktu tikai vienu reizi, neuzskatītu par tādu, par kuru jāziņo, bet kura atkārtošanās biežums rada potenciālus draudus;

7.2. sadursme ar putnu;

7.3. pēcstrūklas turbulence;

7.4. jebkurš cits atgadījums, kurš apdraudējis vai varētu apdraudēt gaisa kuģi vai cilvēkus, kuri atradās tajā vai uz zemes.

II. Gaisa kuģa tehniskais stāvoklis

8. Konstrukcijas bojājumi, par kuriem jāziņo saskaņā ar inženiera novērtējumu:

8.1. bojājums tādā galvenajā konstruktīvajā elementā (PSE), kas nav projektēts, lai izturētu bojājumu (noteikts ierobežots ekspluatācijas laiks). Galvenie konstruktīvie elementi ievērojami palīdz uzņemt lidojuma, zemes un spiediena radīto slodzi, un to atteice var izraisīt katastrofālu gaisa kuģa atteici;

8.2. defekts vai bojājums, kas ir lielāks par pieļaujamo bojājumu bojājumizturīgā galvenajā konstruktīvajā elementā;

8.3. bojājums vai defekts, kas ir lielāks par pieļaujamo konstruktīvā elementa bojājumu un var samazināt konstrukciju stingrumu līdz tādai pakāpei, ka vairs nav iespējama gaisa kuģa vadība;

8.4. konstruktīvā elementa bojājums vai defekts, kas var izraisīt tādu smagu priekšmetu atdalīšanos, kuri var radīt miesas bojājumus gaisa kuģī esošajiem cilvēkiem;

8.5. konstruktīvā elementa bojājums vai defekts, kas būtu varējis apdraudēt sistēmas pienācīgu darbību (šā pielikuma 9.punkts);

8.6. jebkuras gaisa kuģa konstrukcijas daļas zaudējums lidojuma laikā.

9. Sistēmas:

9.1. jebkuras sistēmas, apakšsistēmas vai iekārtu komplekta atteice, nopietni darbības traucējumi vai defekts, kura dēļ nav iespējams pienācīgi veikt standarta darbības procedūras, mācības un citas darbības;

9.2. lidojuma apkalpes nespēja kontrolēt sistēmu, piemēram:

9.2.1. nekontrolējamas darbības;

9.2.2. nepareiza vai nepilnīga reakcija (tajā skaitā ierobežota vai lēna darbība);

9.2.3. vadības zaudēšana;

9.2.4. mehāniska atvienošanās vai atteice;

9.3. ekskluzīvas sistēmas funkcijas (viena sistēma var apvienot vairākas funkcijas) atteice vai darbības traucējumi;

9.4. traucējumi vienā sistēmā vai starp vairākām sistēmām;

9.5. ar sistēmu saistītās aizsardzības ierīces vai avārijas sistēmas defekts vai darbības traucējumi;

9.6. sistēmas dublēšanās zudums;

9.7. jebkurš atgadījums, kas saistīts ar neparedzētu sistēmas darbību;

9.8. gaisa kuģa galvenās sistēmas, apakšsistēmas vai aprīkojuma komplekta atteice, nopietni darbības traucējumi vai defekts:

9.8.1. gaisa kuģu tipiem ar vienu galveno sistēmu, apakšsistēmu vai aprīkojuma komplektu;

9.8.2. gaisa kuģu tipiem ar vairākām galvenajām sistēmām, apakšsistēmām vai aprīkojuma komplektiem;

9.9. jebkuras ar gaisa kuģa sistēmām vai aprīkojumu saistītas galvenās brīdināšanas sistēmas aktivizēšanās, ja vien lidojuma apkalpe nav konstatējusi, ka brīdinājums bijis nepatiess, un ja nepatiesā brīdinājuma dēļ nav radušās grūtības vai bīstama situācija, kas saistīta ar apkalpes reakciju uz brīdinājumu;

9.10. hidrauliskā šķidruma, degvielas, eļļas vai citu šķidrumu noplūde, kuras dēļ izcēlies ugunsgrēks vai iespējams gaisa kuģa korpusa, sistēmu vai aprīkojuma piesārņojums vai gaisa kuģī esošo cilvēku apdraudējums;

9.11. indikatoru sistēmas darbības traucējumi vai bojājumi, kuru dēļ var būt iespējams, ka apkalpe saņēmusi maldinošas norādes;

9.12. jebkura atteice, darbības traucējums vai defekts, ja tas notiek svarīgā lidojuma fāzē un ir saistīts ar sistēmas darbību;

9.13. nopietna faktiskās darbības neatbilstība apstiprinātajiem darbības rādītājiem (ņemot vērā darbības aprēķinu metodes precizitāti), kas radījusi bīstamas situācijas (piemēram, bremžu darbība, degvielas patēriņš);

9.14. lidojuma vadības ierīču (piemēram, aizplākšņi, priekšplākšņi, plūsmas bremze) asimetrija.

10. Dzinēju iekārtas (tajā skaitā dzinēji, propelleri un rotora sistēmas) un spēka palīgiekārtas (APU):

10.1. liesmas noraušana, kāda dzinēja apstāšanās vai darbības traucējumi;

10.2. jebkura ātri rotējoša komponenta ātruma pārsniegšana vai nespēja kontrolēt tā ātrumu (piemēram, gaisa palaišanas iekārta, gaisa ciklus regulējoša iekārta, gaisa turbīnas motors, propellers vai rotors);

10.3. jebkuras dzinēja vai spēka iekārtas daļas atteice vai darbības traucējumi, kuru dēļ rodas viena vai vairākas šādas problēmas:

10.3.1. komponentu vai atlūzu atdalīšanās;

10.3.2. nekontrolējams iekšējs vai ārējs ugunsgrēks vai karstu gāzu noplūde;

10.3.3. vilce pilota nepieprasītā virzienā;

10.3.4. vilces reversa atteice vai patvaļīga darbība;

10.3.5. nespēja kontrolēt jaudu, vilci vai apgriezienu skaitu minūtē;

10.3.6. dzinēja stiprinājuma konstrukcijas atteice;

10.3.7. daļēja vai pilnīga lielākās spēka iekārtas darbības daļas atteice;

10.3.8. biezi, redzami dūmi vai tāda toksisku vielu koncentrācija, kas gaisa kuģa apkalpi vai pasažierus padara rīkoties nespējīgus;

10.3.9. nespēja izslēgt dzinēju, izmantojot parastās procedūras;

10.3.10. nespēja atkārtoti iedarbināt darbspējīgu dzinēju;

10.4. patvaļīgs vilces vai jaudas zudums vai tādas vilces vai jaudas izmaiņas vai svārstības, ko var uzskatīt par vilces vai jaudas kontroles zaudēšanu (LOTC):

10.4.1. viendzinēja gaisa kuģiem;

10.4.2. ja to uzskata par pārāk spēcīgu konkrētajai darbībai;

10.4.3. ja tas varētu ietekmēt vienu vai vairākus vairākdzinēju gaisa kuģa dzinējus (īpaši divdzinēju gaisa kuģiem);

10.4.4. vairākdzinēju gaisa kuģiem, ja izmanto to pašu vai līdzīgu dzinēja veidu un ja atgadījumu uzskata par bīstamu vai nopietnu;

10.5. jebkurš defekts detaļā, kurai noteikts ierobežots kalpošanas laiks un kura defekta dēļ nomainīta pirms noteiktā laika;

10.6. kopējās izcelsmes defekti, kuru dēļ dzinēju izslēgšanās lidojuma laikā notiek tik bieži, ka pastāv iespēja, ka lidojuma laikā varētu apstāties vairāki dzinēji;

10.7. dzinēja darbības ierobežošanas vai kontroles ierīces atteice vai patvaļīga darbība;

10.8. dzinēja darbības parametru pārsniegšana;

10.9. svešķermeņa izraisīts bojājums;

10.10. propelleri un transmisija. Jebkuras propellera vai spēka iekārtas daļas atteice vai darbības traucējumi, kuru dēļ rodas viena vai vairākas šādas problēmas:

10.10.1. pārāk liels propellera griešanās ātrums;

10.10.2. pārāk liela frontālā pretestība;

10.10.3. vilce pilota nepieprasītā virzienā;

10.10.4. propellera vai ievērojamas tā daļas atdalīšanās;

10.10.5. atteice, kuras dēļ ievērojami samazinās līdzsvars;

10.10.6. neparedzēta propellera lāpstu kustība, kas ir mazāka par noteikto minimālo propellera soli lidojuma laikā;

10.10.7. nespēja plūdiestatīt propelleru;

10.10.8. nespēja mainīt propellera soli;

10.10.9. patvaļīgas propellera soļa izmaiņas;

10.10.10. nekontrolējamas griezes vai ātruma svārstības;

10.10.11. zemas enerģijas daļu atdalīšanās;

10.11. rotori un transmisija:

10.11.1. rotora pārnesumkārbas vai savienojuma bojājums vai defekts, kas var izraisīt rotora komplekta atdalīšanos lidojuma laikā un (vai) rotora darbības kontroles traucējumus;

10.11.2. astes rotora, transmisijas un tamlīdzīgu sistēmu bojājumi;

10.12. dzinēju iekārtas un spēka palīgiekārtas:

10.12.1. dzinēju iekārtas vai spēka palīgiekārtas izslēgšanās vai atteice, ja saskaņā ar ekspluatācijas prasībām (piemēram, paplašināta diapazona darbības prasībām (ETOPS) vai nepieciešamā aprīkojuma saraksta prasībām (MEL)) dzinēju iekārtām un spēka palīgiekārtām jābūt pieejamām;

10.12.2. nespēja izslēgt dzinēju iekārtas un spēka palīgiekārtas;

10.12.3. dzinēju iekārtas vai spēka palīgiekārtas ātruma pārsniegšana;

10.12.4. nespēja iedarbināt dzinēju iekārtas un spēka palīgiekārtas, kad tas ir nepieciešams.

11. Cilvēka faktors - jebkurš atgadījums, kurš gaisa kuģa konstrukcijas īpatnību vai nepilnību dēļ var izraisīt tādu kļūmi izmantojumā, kas varētu radīt bīstamas vai katastrofālas sekas.

12. Citi atgadījumi:

12.1. jebkurš atgadījums, kuru parasti neuzskata par tādu, par ko būtu jāziņo (piemēram, saistībā ar salona mēbelējumu un aprīkojumu, ūdens sistēmām), bet kurš noteiktos apstākļos apdraudējis gaisa kuģi vai tajā esošos cilvēkus;

12.2. ugunsgrēks, eksplozija, dūmi, toksiski vai kaitīgi izgarojumi;

12.3. jebkurš cits atgadījums, kas būtu varējis apdraudēt gaisa kuģi vai tajā esošo cilvēku drošību, kā arī cilvēkus vai īpašumu, kas atradies gaisa kuģa tuvumā vai uz zemes;

12.4. pasažieru uzrunāšanas sistēmas atteice vai defekts, kura dēļ sistēma nav darbojusies vai pasažieriem paziņotā informācija nav bijusi dzirdama;

12.5. pilota sēdekļa kontroles ierīces atteice lidojuma laikā.

13. Atgadījumu piemēri, par kuriem jāziņo un kas radušies, piemērojot vispārīgus kritērijus šā pielikuma 9.punktā minētajām sistēmām:

13.1. gaisa kondicionēšana un ventilācija:

13.1.1. pilnīga avioelektroniskās sistēmas dzesēšanas atteice;

13.1.2. dehermetizācija;

13.2. autopilota sistēma:

13.2.1. autopilota sistēmas nespēja tās izmantošanas laikā veikt paredzētos uzdevumus;

13.2.2. apkalpes nopietnas grūtības kontrolēt gaisa kuģi autopilota sistēmas darbības dēļ, par kurām ziņots;

13.2.3. jebkuras autopilota sistēmas atvienošanas ierīces atteice;

13.2.4. patvaļīga autopilota režīma nomainīšanās;

13.3. sakari:

13.3.1. pasažieru uzrunāšanas sistēmas atteice vai defekts, kura dēļ pasažieru uzrunāšanas sistēma nav darbojusies vai pasažieriem paziņotā informācija nav bijusi dzirdama;

13.3.2. pilnīgs sakaru zudums lidojuma laikā;

13.4. elektrosistēma:

13.4.1. vienas no elektrosadales sistēmām (AC (maiņstrāvas)/DC (līdzstrāvas)) atteice;

13.4.2. pilnīga elektroģenerācijas sistēmas vai vairāku sistēmu atteice;

13.4.3. rezerves avārijas elektroģenerācijas sistēmas atteice;

13.5. pilota kabīne, salons un kravas nodalījums:

13.5.1. pilota sēdekļa vadības sistēmas atteice lidojuma laikā;

13.5.2. jebkuras avārijas sistēmas vai aprīkojuma (tajā skaitā avārijas evakuācijas signālu sistēmas, izejas durvju, avārijas apgaismojuma) atteice;

13.5.3. kravas iekraušanas sistēmas aizturspējas zudums;

13.6. ugunsdrošības sistēma:

13.6.1. ugunsgrēka trauksme (izņemot gadījumus, ja tā tūlīt atzīta par nepamatotu);

13.6.2. neatklāta uguns vai dūmu detektora (aizsargsistēmas) atteice vai defekts, kura dēļ varēja zust vai samazināties uguns vai dūmu detektora (aizsargsistēmas) efektivitāte;

13.6.3. nebrīdināšana faktiska ugunsgrēka vai dūmu gadījumā;

13.7. lidojuma vadības ierīces:

13.7.1. aizplākšņu, priekšplākšņu, plūsmas bremžu un citu ierīču asimetrija;

13.7.2. galveno lidojuma vadības sistēmu vai ar tām saistīto sasaites vai slēgu sistēmas darbības ierobežojumi, lēnums, slikta vai lēna reakcija;

13.7.3. lidojuma vadības virsmas dalīšanās;

13.7.4. lidojuma vadības virsmas vibrācija, ko jūt apkalpe;

13.7.5. lidojuma vadības ierīces mehāniska atvienošanās vai atteice;

13.7.6. nopietni gaisa kuģa normālas vadības traucējumi vai lidojuma kvalitātes pasliktināšanās;

13.8. degvielas sistēma:

13.8.1. degvielas daudzuma norādes sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ gaisa kuģim beidzas degviela vai uz pults parādās informācija par nepareizu degvielas daudzumu;

13.8.2. degvielas noplūde, kuras dēļ zudis ievērojams degvielas daudzums vai pastāvējuši nopietni ugunsgrēka vai piesārņojuma draudi;

13.8.3. degvielas noliešanas sistēmas darbības traucējumi vai defekti, kuru dēļ neparedzēti zaudēts liels degvielas daudzums vai radušies ugunsgrēka vai gaisa kuģa aprīkojuma piesārņojuma draudi vai nespēja noliet degvielu;

13.8.4. degvielas sistēmas darbības traucējumi vai defekti, kuriem bijusi nopietna ietekme uz degvielas padevi un (vai) sadali;

13.8.5. nespēja padot vai izmantot visu izmantojamo degvielas daudzumu;

13.9. hidraulika:

13.9.1. vienas hidraulikas sistēmas atteice (tikai ETOPS);

13.9.2. izolācijas sistēmas atteice;

13.9.3. vairāk nekā vienas hidraulikas sistēmas atteice;

13.9.4. rezerves hidraulikas sistēmas atteice;

13.9.5. neparedzēta dinamiskās plūsmas gaisa turbīnas darbība;

13.10. apledojuma detektoraizsargsistēma:

13.10.1. neatklāta pretapledošanas/atledošanas sistēmas atteice vai darbības traucējumi;

13.10.2. vairāk nekā vienas Pito caurules apsildīšanas sistēmas atteice;

13.10.3. nespēja panākt simetrisku spārnu atledošanu;

13.10.4. pārlieku liela ledus uzkrāšanās, kuras dēļ nopietni cietusi lidojuma vai gaisa kuģa vadības kvalitāte;

13.10.5. apkalpei ievērojami pazeminājusies redzamība;

13.11. indikācijas, brīdinājuma vai reģistrēšanas sistēmas:

13.11.1. jebkuras indikācijas sistēmas darbības traucējumi vai defekts, ja iespējamo maldinošo norāžu dēļ apkalpe varētu nepareizi izmantot kādu no būtiski svarīgajām sistēmām;

13.11.2. sistēmas sarkanā brīdinājuma signāla funkcijas atteice;

13.11.3. attiecībā uz pilotu kabīni ar elektroniskiem instrumentu displejiem - vairāk nekā vienas ekrānpults vienības vai ar rādījumu vai brīdināšanas funkciju saistīta datora atteice vai darbības traucējumi;

13.12. šasija, bremzes un riepas:

13.12.1. bremžu aizdegšanās;

13.12.2. nozīmīga bremzēšanas darbības samazināšanās;

13.12.3. asimetriska bremzēšanas darbība, kuras dēļ ievērojami mainās trajektorija;

13.12.4. šasijas brīvās izkrišanas sistēmas atteice (tajā skaitā regulāro pārbaužu laikā);

13.12.5. patvaļīga šasiju izlaišanās vai ievilkšanās vai šasijas durvju atvēršanās vai aizvēršanās;

13.12.6. vairāku riepu pārplīšana;

13.13. navigācijas sistēmas (tajā skaitā precīzas pieejas sistēmas) un lidojuma informācijas sistēmas:

13.13.1. pilnīga navigācijas aprīkojuma atteice vai vairāki tā darbības traucējumi;

13.13.2. pilnīga lidojuma informācijas sistēmas atteice vai vairāki tās darbības traucējumi;

13.13.3. būtiskas maldinošas norādes;

13.13.4. nozīmīgas navigācijas kļūdas, kas radušās nepareizu datu vai datu šifrēšanas kļūdas dēļ;

13.13.5. neparedzēta novirzīšanās no horizontālās vai vertikālās trajektorijas, kuru nav veicis pilots;

13.13.6. kļūmes uz zemes izvietotajās navigācijas iekārtās, kuru dēļ radušās nozīmīgas navigācijas kļūdas, kas nav saistītas ar pāreju no inerciālās navigācijas režīma uz radionavigācijas režīmu;

13.14. skābeklis hermētiskajam gaisa kuģim:

13.14.1. skābekļa padeves zudums pilota kabīnē;

13.14.2. skābekļa padeves zudums būtiskam skaitam pasažieru (vairāk par 10 %) (arī tad, ja tas atklāts tehniskās apkopes, mācību vai pārbaudes laikā);

13.15. dzinēja kompresora saspiestā gaisa sistēma:

13.15.1. kļūmes karstā gaisa noplūdē, kuru dēļ iedarbojusies ugunsgrēka brīdināšanas sistēma vai radušies konstruktīvi bojājumi;

13.15.2. visu gaisa noplūdes sistēmu atteice;

13.15.3. gaisa noplūdes sistēmas kļūmju detektorsistēmas darbības traucējumi.

III. Gaisa kuģa tehniskā apkope un remonts

14. Neparedzētas inspekcijas vai pārbaudes laikā konstatēts nepareizs mezglu un detaļu savienojums.

15. Karstā gaisa noplūde, kuras pamatā ir bojājums konstrukcijā.

16. Jebkurš defekts daļā, kurai noteikts ierobežots kalpošanas laiks un kura defekta dēļ nomainīta pirms noteiktā laika.

17. Jebkurš bojājums vai nolietojums (piemēram, lūzumi, plaisas, korozija, atslāņošanās, atlīmēšanās), ko izraisījis jebkurš cēlonis (piemēram, vibrācija, stingrības mazināšanās, konstruktīvs defekts) šādās daļās:

17.1. galvenajā struktūrā vai galvenajos konstruktīvajos elementos (kā definēts ražotāja remonta rokasgrāmatā), ja šāds bojājums vai nolietojums pārsniedz remonta rokasgrāmatā noteiktās pieļaujamās robežas un tā dēļ nepieciešams remonts vai pilnīga vai daļēja aizstāšana ar citu detaļu;

17.2. sekundārajā sistēmā, kuras dēļ gaisa kuģis bijis apdraudēts vai varētu būt bijis apdraudēts;

17.3. dzinējā, propellerā vai rotorplāna rotora sistēmā.

18. Jebkura kādas sistēmas vai aprīkojuma elementa atteice, darbības traucējumi, defekts, bojājums vai nolietojums, kas konstatēts, izpildot lidotspējas noteikumus vai citu obligātu atbildīgās iestādes izdoto normatīvo aktu, ja:

18.1. ziņojumu iesniegusī organizācija, kas nodrošina atbilstību, to atklāj pirmoreiz;

18.2. jebkurā no nākamajām atbilstības pārbaudēm tie pārsniedz instrukcijās minētās pieļaujamās robežas un (vai) rakstiskas remonta vai defektu novēršanas procedūras nav pieejamas.

19. Jebkuras avārijas sistēmas vai iekārtas (arī izejas durvju un apgaismojuma) darbības traucējumi (arī apkopes vai pārbaudes laikā).

20. Pilnīga vai daļēja neatbilstība noteiktajām tehniskās apkopes procedūrām.

21. Nezināmas vai apšaubāmas izcelsmes izstrādājumi, daļas, iekārtas un materiāli.

22. Maldinoša, nepareiza vai nepietiekama informācija par tehnisko apkopi vai ar to saistītām procedūrām, kuras dēļ var rasties tehniskās apkopes kļūdas.

23. Jebkura uz zemes izvietotā gaisa kuģa sistēmu un aprīkojuma testēšanai un pārbaudīšanai paredzētā aprīkojuma atteice, darbības traucējumi, defekts, bojājums vai nolietojums, ja regulārajās inspekcijās un pārbaudēs šī problēma nav konstatēta un tās dēļ ir radusies bīstama situācija.

IV. Aeronavigācijas dienesti, iekārtas un zemes dienesti

24. Ar aeronavigācijas dienestiem saistīti atgadījumi, par kuriem jāziņo, minēti Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā" 2.pielikumā.

25. Lidlauks un lidlauka dienesti:

25.1. nozīmīga degvielas noplūde uzpildīšanas laikā;

25.2. nepareiza degvielas daudzuma iepildīšana, kas var nopietni ietekmēt gaisa kuģa lidojuma ilgumu, sniegumu, līdzsvaru vai konstruktīvo izturību.

26. Darbības ar pasažieriem, bagāžu un kravu:

26.1. ievērojams gaisa kuģa korpusa, sistēmu un aprīkojuma piesārņojums, kura avots ir pārvadājamā bagāža vai krava;

26.2. nepareizs pasažieru, bagāžas vai kravas izvietojums, kas var ievērojami ietekmēt gaisa kuģa svaru un (vai) līdzsvarojumu;

26.3. nepareizs bagāžas vai kravas (tajā skaitā rokas bagāžas) izvietojums, kura dēļ var tikt apdraudēts gaisa kuģis, tā aprīkojums vai tajā esošie cilvēki vai kurš var traucēt evakuāciju ārkārtas gadījumos;

26.4. nepareizs kravas konteineru vai citu lielu kravas vienību sadalījums;

26.5. bīstamo kravu ienešana vai ienešanas mēģinājums, pārkāpjot attiecīgos noteikumus (arī nepareizs bīstamo kravu marķējums vai iesaiņojums).

27. Pakalpojumi un gaisa kuģa apkalpošana uz zemes:

27.1. uz zemes izvietotā gaisa kuģa sistēmu un aprīkojuma testēšanai un pārbaudīšanai paredzētā aprīkojuma atteice, darbības traucējumi vai defekts, ja regulārajās inspekcijas un pārbaudes procedūrās šī problēma nav atklāta un tās dēļ ir radusies bīstama situācija;

27.2. pilnīga vai daļēja neatbilstība noteiktajām apkalpošanas prasībām;

27.3. piesārņotas vai nepareizas degvielas vai citu svarīgu šķidrumu (tajā skaitā skābekļa un dzeramā ūdens) iepildīšana."

6. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1033

Ar aeronavigācijas pakalpojumiem saistītie atgadījumi, par kuriem jāziņo

1. Nopietni bīstamas savstarpējas tuvošanās atgadījumi (tajā skaitā situācijas, kad gaisa kuģis atradies pārāk tuvu citam gaisa kuģim, zemei, transportlīdzeklim, cilvēkam vai objektam):

1.1. minimālās distances neievērošana;

1.2. nepareiza distance;

1.3. gandrīz notikusi kontrolēta sadursme ar zemes reljefu (gandrīz CFIT);

1.4. šķērslis uz skrejceļa, kas radījis nepieciešamību veikt izvairīšanās darbību.

2. Sadursmes draudi vai bīstama savstarpēja tuvošanās (tajā skaitā situācijas, kad pastāvējuši aviācijas nelaimes gadījuma vai bīstamas savstarpējas tuvošanās draudi, ja tuvumā atradies otrs gaisa kuģis):

2.1. šķērslis uz skrejceļa, kas nav radījis nepieciešamību veikt izvairīšanās darbību;

2.2. gaisa kuģa novirzīšanās no skrejceļa;

2.3. atkāpes no gaisa satiksmes kontroles atļaujā minētajām prasībām;

2.4. atkāpes no piemērojamo gaisa satiksmes vadības (GSV) noteikumu ievērošanas:

2.4.1. atkāpes no publicētajām piemērojamām gaisa satiksmes vadības procedūrām;

2.4.2. nesankcionēta iekļūšana gaisa telpā;

2.4.3. piemērojamos gaisa satiksmes vadības noteikumos paredzētā gaisa kuģa aprīkojuma neatbilstoša izvietošana un izmantošana.

3. Ar gaisa satiksmes vadību saistīti atgadījumi (tajā skaitā situācijas, kad samazinājušās iespējas sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus vai tikai nejaušības dēļ nav tikusi apdraudēta gaisa kuģa ekspluatācijas drošība):

3.1. nespēja sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus;

3.2. nespēja sniegt gaisa telpas pārvaldības pakalpojumus;

3.3. nespēja sniegt gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības pakalpojumus;

3.4. nespēja izmantot sakaru funkciju;

3.5. nespēja izmantot uzraudzības funkciju;

3.6. nespēja izmantot datu apstrādes un paziņošanas funkciju;

3.7. nespēja izmantot navigācijas funkciju;

3.8. nespēja nodrošināt gaisa satiksmes vadības sistēmas drošību.

4. Ar gaisa satiksmes vadību saistītu atgadījumu piemēri, par kuriem jāziņo un kas radušies, piemērojot vispārīgus kritērijus šā pielikuma 3.punktā minētajās jomās:

4.1. saņemta nepareiza, nepietiekama vai maldinoša informācija no avotiem, kas izvietoti uz zemes (piemēram, no gaisa satiksmes vadības, lidostas automātiskā izziņu dienesta, meteoroloģiskajiem dienestiem, navigācijas datu bāzēm, kartēm, navigācijas kartēm, rokasgrāmatām);

4.2. atļauts par paredzēto augstumu mazāks patiesais augstums virs zemes;

4.3. saņemti nepareizi spiediena atskaites dati (nepareizi iestatīts altimetrs);

4.4. nepareizi pārraidīts, saņemts vai interpretēts svarīgs paziņojums, un tādēļ radusies bīstama situācija;

4.5. nav ievērota minimālā distance;

4.6. nesankcionēta iekļūšana gaisa telpā;

4.7. nesankcionēti radiosakari;

4.8. uz zemes izvietoto aeronavigācijas iekārtu vai satelītiekārtu darbības atteice;

4.9. konstatēti ievērojami gaisa satiksmes kontroles un gaisa satiksmes vadības vai darbības traucējumi vai vērā ņemama lidlauka infrastruktūras pasliktināšanās;

4.10. lidlauka manevrēšanas laukumu aizņēmuši gaisa kuģi, transportlīdzekļi, dzīvnieki vai nepiederoši priekšmeti, un tādēļ radusies bīstama vai potenciāli bīstama situācija;

4.11. kļūdaini vai nepietiekami marķēti šķēršļi vai bīstamas vietas lidlauka manevrēšanas laukumos, un tādēļ radusies bīstama situācija;

4.12. konstatēti lidlauka apgaismojuma defekti vai nopietni darbības traucējumi vai apgaismojuma nav vispār."

7. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1033

Ziņojumā par atgadījumu iekļaujamā informācija

1. Lidojuma drošības ziņojums:

1.1. norāde par ziņojuma konfidencialitāti*;

1.2. ziņotāja piešķirtais atgadījuma numurs*;

1.3. lidojuma numurs (ja tāds ir)*;

1.4. atgadījuma datums un laiks (ar norādi, vai vietējais vai koordinētais universālais laiks (UTC))*;

1.5. izlidošanas vieta (lidostas nosaukums)*;

1.6. plānotā nosēšanās vieta (lidostas nosaukums)*;

1.7. lidojuma fāze*;

1.8. gaisa kuģa tips, valsts zīme un reģistrācijas zīme*;

1.9. gaisa kuģa īpašnieks (nosaukums vai vārds, uzvārds) vai ekspluatants (nosaukums vai vārds, uzvārds);

1.10. atgadījuma klasifikācija (gaisa kuģa ekspluatācija, avārijas situācija, gaisa kuģa apkalpes darba nespēja, miesas bojājumi, meteoroloģija, aviācijas drošība, cits);

1.11. atgadījuma apraksta virsraksts*;

1.12. atgadījuma apraksts*;

1.13. sekas (piemēram, pārtraukta pacelšanās, pārtraukta nosēšanās);

1.14. lidojums veikts saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem vai instrumentālo lidojumu noteikumiem;

1.15. absolūtais augstums;

1.16. gaisa ātrums;

1.17. laikapstākļi (vēja ātrums (kt), mākoņi, temperatūra);

1.18. diennakts laiks (redzamība);

1.19. augstuma mērītāja spiediena apakšskalas iestatīšana uz zemes lidlauka pacēluma noteikšanai (QNH (hPa));

1.20. skrejceļa identifikators;

1.21. skrejceļa piesārņojums;

1.22. redzamība uz skrejceļa (RVR);

1.23. bremzēšanas darbība;

1.24. gaisa kuģa konfigurācija;

1.25. brīdinājuma signāli;

1.26. tās personas amats, kas atgadījuma laikā atradusies pie gaisa kuģa vadības ierīcēm;

1.27. informācija par dokumentiem (pielikumi), kas pievienoti ziņojumam;

1.28. ziņojuma sastādīšanas datums, ziņotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un paraksts*.

2. Tehniskais drošības ziņojums:

2.1. norāde par ziņojuma konfidencialitāti*;

2.2. ziņotāja piešķirtais atgadījuma numurs*;

2.3. neatbilstība*;

2.4. atgadījuma klasifikācija (konstrukcija, sistēmas, dzinēji, cilvēka faktors, gaisa kuģa uzturēšana un remonts, cits);

2.5. iespējamais defekta cēlonis;

2.6. sistēmas uzraudzība (ja atgadījums iekļauj sistēmu vai komponentu, kuru uzrauga vai aizsargā brīdināšanas vai aizsardzības sistēma, norādīt, vai šī sistēma darbojusies pareizi);

2.7. gaisa kuģa tips, sērijas numurs, valsts zīme un reģistrācijas zīme;

2.8. atgadījuma datums un laiks (ar norādi, vai vietējais vai koordinētais universālais laiks (UTC))*;

2.9. organizācija, kas veica tehnisko apkopi (nosaukums);

2.10. atzīme, vai ražotājs ir informēts par atgadījumu;

2.11. atzīme, vai gaisa kuģa ekspluatants ir informēts par atgadījumu;

2.12. gaisa kuģa vēsture (kopējais laiks un kopējie cikli - kopš izgatavošanas, kopš kapitālā remonta, kopš pēdējās inspekcijas);

2.13. defektīvais komponents;

2.14. papildu tipa sertifikāts;

2.15. atgadījuma apraksta virsraksts*;

2.16. atgadījuma apraksts*;

2.17. informācija par dokumentiem (pielikumi), kas pievienoti ziņojumam;

2.18. vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, datums, paraksts*.

3. Gaisa satiksmes vadības (GSV) drošības ziņojums:

3.1. norāde par ziņojuma konfidencialitāti*;

3.2. ziņotāja piešķirtais atgadījuma numurs*;

3.3. atgadījuma datums un laiks (ar norādi, vai vietējais vai koordinētais universālais laiks (UTC))*;

3.4. izlidošanas vieta (lidostas nosaukums)*;

3.5. plānotā nosēšanās vieta (lidostas nosaukums)*;

3.6. gaisa kuģa tips, valsts zīme un reģistrācijas zīme*;

3.7. diennakts laiks (redzamība);

3.8. laikapstākļi (vēja ātrums (kt), mākoņi, temperatūra);

3.9. augstuma mērītāja spiediena apakšskalas iestatīšana uz zemes lidlauka pacēluma noteikšanai (QNH (hPa));

3.10. atgadījuma klasifikācija (bīstama savstarpēja tuvošanās, potenciāli bīstama savstarpēja tuvošanās, ar gaisa satiksmes vadību saistīti notikumi, cits);

3.11. atgadījuma apraksta virsraksts*;

3.12. atgadījuma apraksts*;

3.13. informācija par dokumentiem (pielikumi), kas pievienoti ziņojumam;

3.14. ziņojuma sastādīšanas datums, ziņotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un paraksts*.

4. Lidostas un zemes dienestu drošības ziņojums:

4.1. norāde par ziņojuma konfidencialitāti*;

4.2. ziņotāja piešķirtais atgadījuma numurs*;

4.3. atgadījuma datums un laiks (ar norādi, vai vietējais vai koordinētais universālais laiks (UTC))*;

4.4. atgadījuma apraksta virsraksts*;

4.5. atgadījuma apraksts*;

4.6. izlidošanas vieta (lidostas nosaukums)*;

4.7. plānotais nosēšanās punkts (lidostas nosaukums)*;

4.8. gaisa kuģa tips, valsts zīme un reģistrācijas zīme*;

4.9. atgadījuma klasifikācija (lidlauks un tā iekārtas, rīcība ar bagāžu un kravu, rīcība ar gaisa kuģi uz zemes un tā apkalpošana, cits);

4.10. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) piešķirtais lidlauka kods*;

4.11. informācija par dokumentiem (pielikumi), kas pievienoti ziņojumam;

4.12. ziņojuma sastādīšanas datums, ziņotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un paraksts*.

5. Ziņojums par sadursmi ar putniem:

5.1. ziņotāja piešķirtais atgadījuma numurs*;

5.2. atgadījuma datums un laiks (ar norādi, vai vietējais vai koordinētais universālais laiks (UTC))*;

5.3. gaisa kuģa tips, dzinēja tips, valsts zīme un reģistrācijas zīme*;

5.4. lidojuma numurs*;

5.5. gaisa kuģa īpašnieks (nosaukums vai vārds, uzvārds) vai ekspluatants (nosaukums vai vārds, uzvārds)*;

5.6. atgadījuma vieta*;

5.7. tuvākā lidosta atgadījuma laikā (nosaukums, attālums (NM), peilējums)*;

5.8. augstums virs zemes (ft)*;

5.9. gaisa kuģa lidojuma ātrums (kt)*;

5.10. skrejceļa identifikators*;

5.11. lidojuma fāze*;

5.12. laikapstākļi (vēja ātrums (kt), mākoņi, temperatūra, nokrišņi)*;

5.13. notikusi vai gandrīz notikusi sadursme ar putniem*;

5.14. putnu suga, izmērs, kopējais skaits un putnu skaits, ar kuriem notikusi sadursme*;

5.15. gaisa kuģa daļas, kuras cietušas sadursmē un bojātas*;

5.16. ietekme uz lidojumu*;

5.17. vai piloti tika brīdināti par putniem*;

5.18. atgadījuma apraksts*;

5.19. informācija par dokumentiem (pielikumi), kas pievienoti ziņojumam;

5.20. ziņojuma sastādīšanas datums, ziņotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un paraksts*.

Piezīme. * Obligāti norādāmā informācija."

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 175Pieņemts: 17.03.2008.Stājas spēkā: 21.03.2008.Zaudē spēku: 15.11.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 20.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
172705
21.03.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)