Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra noteikumus Nr. 782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību".

Ministru kabineta noteikumi Nr.186

Rīgā 2001.gada 8.maijā (prot. Nr.22, 5.§)

Noteikumi par būtiskajām prasībām mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem un īpašiem ierobežojumiem vai aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar tiem

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma 16.pantu,
likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu
un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.pantu

1. Šie noteikumi nosaka būtiskās prasības mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem un īpašus ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz darbībām ar Latvijā ražotajiem un importētajiem mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem (pielikums), būtiskās prasības šo preču atbilstības novērtēšanai saskaņā ar nekaitīguma un drošuma kritērijiem, kā arī minēto preču marķēšanas kārtību, lai novērstu kaitējumu cilvēka veselībai un videi.

2. Mazgāšanas un tīrīšanas līdzeklis, ja to izmanto atbilstoši lietošanas noteikumiem, nedrīkst radīt kaitējumu cilvēka veselībai un videi.

3. Aizliegts piedāvāt Latvijas tirgū (mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā) un lietot mazgāšanas un tīrīšanas līdzekli, ja jebkuru tā sastāvā esošo anjonu, katjonu, nejonu un amfotēro virsmaktīvo vielu vidējā bioloģiskās noārdīšanās pakāpe ir zemāka par 80 procentiem.

4. Virsmaktīvās vielas, kuru bioloģiskās noārdīšanās pakāpe ir 80 % vai augstāka par 80 %, ja tās izmanto atbilstoši lietošanas noteikumiem, nedrīkst radīt kaitējumu cilvēka veselībai un videi.

5. Anjonu virsmaktīvās vielas, nejonu virsmaktīvās vielas un šādas vielas saturošus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, nosakot bioloģiskās noārdīšanās pakāpi, testē akreditēta testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgu atbilstošajā Latvijas nacionālajā standartā noteiktu metodi. Domstarpību gadījumā minētās vielas un līdzekļus testē cita testēšanas laboratorija, izmantojot tikai attiecīgo atbilstošajā Latvijas nacionālajā standartā noteikto references (apstiprinošo) metodi.

6. Uz pārdošanai patērētājam paredzēta mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļa iepakojuma ir šāda labi saredzama, salasāma un nenodzēšama informācija:

6.1. mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļa nosaukums latviešu valodā;

6.2. firmas - ražotājas vai importētājas - nosaukums (vai preču zīme) un adrese latviešu valodā. Preču zīmi netulko latviski.

7. Visos mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļa pavaddokumentos norāda šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto informāciju.

8. Uz mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļa iepakojuma vienības (piemēram, pakas, pudeles vai tūbiņas) ir informācija par produkta sastāvu. Minētajā informācijā:

8.1. ir norādītas šādas produktā esošās sastāvdaļas (ja to koncentrācija produktā pārsniedz 0,2 procentus):

8.1.1. fosfāti;

8.1.2. fosfonāti;

8.1.3. anjonu virsmaktīvās vielas;

8.1.4. katjonu virsmaktīvās vielas;

8.1.5. amfotērās virsmaktīvās vielas;

8.1.6. nejonu virsmaktīvās vielas;

8.1.7. balinošās vielas uz skābekļa bāzes;

8.1.8. balinošās vielas uz hlora bāzes;

8.1.9. etilēndiamīntetraacetāts (EDTA);

8.1.10. nitril-o-trietiķskābe;

8.1.11. fenoli un halogenētie fenoli;

8.1.12. paradihlorbenzols;

8.1.13. aromātiskie ogļūdeņraži;

8.1.14. alifātiskie ogļūdeņraži;

8.1.15. halogenētie ogļūdeņraži;

8.1.16. ziepes;

8.1.17. ceolīti;

8.1.18. polikarboksilāti;

8.2. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās sastāvdaļas ir grupētas atbilstoši to koncentrācijai un norādītas procentos atbilstoši šādam sadalījumam:

8.2.1. mazāk par 5 %;

8.2.2. no 5 līdz 15 %;

8.2.3. no 15 līdz 30 %;

8.2.4. vairāk par 30 %;

8.3. produktā esošās vielu grupu sastāvdaļas (neatkarīgi no to koncentrācijas produktā) ir norādītas šādi:

8.3.1. fermenti;

8.3.2. konservanti;

8.3.3. dezinfekcijas līdzekļi.

9. Uz tikai rūpnieciskajai vai citādai profesionālajai izmantošanai paredzēta mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļa iepakojuma var nenorādīt informāciju saskaņā ar šo noteikumu 8.punktā noteiktajām prasībām, ja attiecīgā informācija ir norādīta ražotāja deklarācijā vai produkta drošības datu lapā.

10. Ja mazgāšanas līdzeklis ir paredzēts pārdošanai mazumtirdzniecībā un izmantošanai veļas mazgāšanas mašīnās, uz tā iepakojuma ir informācija par lietošanu. Tajā norāda:

10.1. mazgāšanas līdzekļa ieteicamo lietošanas daudzumu (devu) (mililitros vai gramos) atbilstoši standarta veļas mazgāšanas mašīnas slodzei vai divu ciklu veļas mazgāšanas procesa nosacījumiem un - vēlams - arī atbilstoši ūdens cietības klasei;

10.2. mērtraukā ietilpstošā produkta daudzumu mililitros vai gramos, ja mazgāšanas līdzeklim pievienots mērtrauks.

11. Šo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē Valsts sanitārā inspekcija saskaņā ar tās nolikumu un šiem noteikumiem.

12. Ja tiek pieņemts lēmums par tāda mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļa aizliegšanu, kas importēts no Eiropas Savienības dalībvalsts, Valsts sanitārā inspekcija nekavējoties par šo lēmumu informē attiecīgo valsti, norādot tā pieņemšanas iemeslu un sniedzot informāciju par virsmaktīvo vielu testēšanas rezultātiem.

13. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 8.maija
noteikumiem Nr.186

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi un to statistiskā klasifikācija atbilstoši ekonomiskās darbības veidam (24.51: Ziepju, mazgāšanas līdzekļu, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana)1

Nr.
p.k.
Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM)2 Apraksts Atsauce uz 2000.gada ārējās tirdzniecības nomenklatūru (HS/CN)3
1. 24.51.20.20.00 Anjoniskās vai anjonu4 virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes) 3402.11
2. 24.51.20.30.00 Katjoniskās vai katjonu4 virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes) 3402.12
3. 24.51.20.50.00 Nejoniskās vai nejonu4 virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes) 3402.13
4. 24.51.20.90.00 Organiskās virsmaktīvās vielas (izņemot ziepes, anjonu, katjonu, nejonu) 3402.19
5. 24.51.32.30.00 Ziepes saturoši vai nesaturoši virsmaktīvie līdzekļi, iesaiņoti mazumtirdzniecībai (izņemot tos, ko lieto kā ziepes) 3402.20.1
6. 24.51.32.50.00A Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.20.9
7. 24.51.32.52.00B Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi pamatmazgāšanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.20.9a
8. 24.51.32.53.00B Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi saudzīgai mazgāšanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.20.9b
9. 24.51.32.57.00B Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi trauku mazgāšanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.20.9c
10. 24.51.32.59.00B Pārējie mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.20.9d
11. 24.51.32.60.00 Virsmaktīvie līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai (izņemot tos, ko lieto kā ziepes) 3402.90.1
12. 24.51.32.70.00A Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9
13. 24.51.32.72.00B Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi paklājiem, sienu paklājiem, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9a
14. 24.51.32.73.00B Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi grīdu mazgāšanai, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9b
15. 24.51.32.74.00B Līdzekļi automobiļu mazgāšanai, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9c
16. 24.51.32.75.00B Līdzekļi logu mazgāšanai, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9d
17. 24.51.32.77.00B Līdzekļi tualetes mazgāšanai, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9e
18. 24.51.32.79.00B Pārējie mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, nav iesaiņoti mazumtirdzniecībai 3402.90.9f

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Rūpniecības produkcijas klasifikācijas (PRODCOM) 2000.gada versiju.

2 PRODCOM - Eiropas Savienības produktu klasifikācija.

3 HS/CN (Harmonized System/Combined Nomenclature) - harmonizētā sistēma/kombinētā nomenklatūra.

4 Saskaņā ar šajos noteikumos lietoto virsmaktīvo vielu nosaukumu.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būtiskajām prasībām mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem un īpašiem ierobežojumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 186Pieņemts: 08.05.2001.Stājas spēkā: 01.06.2001.Zaudē spēku: 22.10.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 11.05.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
17167
01.06.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)