Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.52

Rīgā 2008.gada 20.februārī (prot. Nr.6, 5.p.)

Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2007.gada 1.novembrī saņēma akciju sabiedrības "Latvenergo", vienotais reģistrācijas numurs 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk - AS "Latvenergo"), iesniegumu (2007.gada 31.oktobra vēstule Nr.01VL00-19/5192 "AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem projekts no 2008.gada 1.janvāra") ar lūgumu apstiprināt AS "Latvenergo" iesniegtos elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem no 2008.gada 1.janvāra. 2008.gada 9.janvārī Komisija saņēma AS "Latvenergo" tarifu projekta labojumus un papildinājumus (2008.gada 9.janvāra vēstule Nr.01VL00-19/111 "AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem projekta labojumi un papildinājumi") un lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu no 2008.gada 1.marta (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Latvenergo" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē:

1. Spēkā esošie AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētie) tarifi ir apstiprināti ar Komisijas 2006.gada 22.novembra lēmumu Nr.292 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētajiem) tarifiem" (publicēts 2006.gada 30.novembra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.191(3559)) un stājušies spēkā no 2007.gada 1.janvāra.

2. AS "Latvenergo" tarifu projekts ir aprēķināts un iesniegts saskaņā ar Komisijas 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 apstiprināto Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku saistītajiem lietotājiem un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pir­majai daļai un 20.pantam.

3. AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem izmaiņas pamato ar:

3.1. no citām valstīm importētās elektroenerģijas cenas pieaugumu;

3.2. dabasgāzes cenas pieaugumu;

3.3. sistēmas operatoru sniegto tīklu pakalpojumu cenu pieaugumu;

3.4. citu faktoru izmaiņām.

4. AS "Latvenergo" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2007.gada 7.novembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.179 (3755). Viedokli par elektroenerģijas tarifu pieaugumu Komisija saņēma no Latvijas Pašvaldību savienības (2008.gada 24.janvāra vēstule Nr.012008196/A168) un Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (2008.gada 29.janvāra vēstule Nr.02/08-6).

5. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju viedokli un, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 13.panta otro daļu, Komisija 2008.gada 15.janvārī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Latvenergo" iesniegto tarifu projektu.

6. Lai objektīvi izvērtētu AS "Latvenergo" tarifu projektu, Komisija ar 2008.gada 16.janvāra lēmumu Nr.15 "Par papildu informācijas pieprasījumu akciju sabiedrībai "Latvenergo"" pieprasīja AS "Latvenergo" iesniegt tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju.

7. Komisija 2008.gada 18.janvārī (2008.gada 18.janvāra vēstule Nr.01VL00-19/302) un 23.janvārī (2008.gada 23.janvāra vēstule Nr.01VL00-19/374) saņēma no AS "Latvenergo" pieprasīto papildu informāciju tarifu projekta izvērtēšanai. Papildus AS "Latvenergo" informēja (2008.gada 23.janvāra vēstule Nr.01VL00-11/373) par iespējamiem komersanta finanšu zaudējumiem 2008.gadā.

8. Komisija vērsās pie kompetentām valsts institūcijām ar lūgumu novērtēt elektroenerģijas tirdzniecības tarifu izmaiņu ietekmi. Komisija saņēma viedokļus par elektroenerģijas tarifu ietekmi no Latvijas Bankas (2008.gada 22.janvāra vēstule Nr.07.1-08.1/20), Finanšu ministrijas (2008.gada 23.janvāra vēstule Nr.6-03/47) un Ekonomikas ministrijas (2008.gada 31.janvāra vēstule Nr.422-1-1162).

9. Komisija vērsās pie Ekonomikas ministrijas ar lūgumu sniegt viedokli par Daugavas hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas cenu. Ekonomikas ministrija informēja, ka AS "Latvenergo" var noteikt Daugavas hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas cenu, vadoties no faktiskās situācijas Baltijas elektroenerģijas vairumtirgū (2008.gada 16.janvāra vēstule Nr.422-1-544).

10. 2008.gada 20.februāra Komisijas padomes sēdē uzaicinātais AS "Latvenergo" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt AS "Latvenergo" iesniegtos elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem.

Izvērtējot AS "Latvenergo" iesniegto tarifu projektu un Komisijas rīcībā esošo informāciju, Komisija secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts tādā apmērā, lai elektroenerģijas saistīto lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu AS "Latvenergo" izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

2. AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem izmaksu pieaugums ir pamatots un saistīts ar:

2.1. no citām valstīm importētās elektroenerģijas cenas pieaugumu (pamatojums - tarifu projektam pievienoto elektroenerģijas piegādes līgumu kopijas un skaidrojums par importētās elektroenerģijas cenas pieaugumu);

2.2. dabasgāzes cenas pieaugumu, kas izraisīja obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās koģenerācijas stacijās un ar atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas cenu pieaugumu;

2.3. elektroenerģijas sistēmas operatoru sniegto tīklu pakalpojumu cenu pieaugumu;

2.4. citiem faktoriem, ko galvenokārt nosaka AS "Latvenergo" kā publiskā tirgotāja no citiem avotiem iepirktās elektroenerģijas sadārdzinājums.

Saskaņā ar Komisijas 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 apstiprinātās Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodikas saistītajiem lietotājiem 25., 26.un 27.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu, Enerģētikas likuma 6.panta trešo daļu, Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta trešo daļu un 33.panta trešo daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Tarifa veids

Mērvienība

Pieslēguma spriegums un vieta

0,4 kV
līnijas

0,4 kV
kopnes

6-20kV
līnijas

6-20kV
kopnes

110 kV
līnijas

110 kV
kopnes

1

2

3

4

5

6

7

8

Mājsaimniecības lietotāji (iedzīvotāju sektors)

T - 1 (ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A ieskaitot)

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh*

0,06762

T - 2 (ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu virs 40A )

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,06585

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā**

0,60

T - 3 (neatkarīgi no ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma)

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

24,00

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,05722

- dienas zona

Ls/kWh

0,07030

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,14

Pārējie lietotāji

T - 4 (vienfāzes pieslēgums)

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

9,60

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,06694

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

0,96

T - 5 (vienfāzes pieslēgums, divas laika zonas)

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

12,12

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,06235

- dienas zona

Ls/kWh

0,07581

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

0,96

T - 6 (viena laika zona ar atļauto slodzi līdz 400 kW)

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

12,12

69,60

69,60

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,06694

0,04882

0,04379

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,92

Maksa par atļauto slodzi

Ls/kW/gadā***

3,00

2,40

T - 6 (viena laika zona ar atļauto slodzi līdz 400 kW)

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 800A un lielāku

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

12,12

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,05568

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 200 līdz 799A

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

12,12

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,05657

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 199A

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

12,12

Maksa par elektroenerģiju

Ls/kWh

0,05659

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

T - 7 (divas laika zonas ar atļauto slodzi līdz 99,9 kW vai 200A )

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

15,00

69,60

69,60

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,06235

0,04549

0,03996

- dienas zona

Ls/kWh

0,07581

0,05534

0,04847

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,92

Maksa par atļauto slodzi

Ls/kW/gadā

3,00

2,40

T - 7 (divas laika zonas ar atļauto slodzi līdz 99,9 kW vai 200A )

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 199A

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

15,00

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,05272

- dienas zona

Ls/kWh

0,06431

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

T - 8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

15,00

69,60

69,60

104,52

104,52

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,05987

0,04347

0,03844

0,03319

0,03342

- maksimumstundu zona

Ls/kWh

0,08179

0,05836

0,05088

0,04230

0,04253

- dienas zona

Ls/kWh

0,07083

0,05091

0,04466

0,03774

0,03797

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,92

Maksa par atļauto slodzi

Ls/kW/gadā

3,00

2,40

Maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu****

Ls/kW/gadā

4,087

5,072

T - 8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 800A un lielāku

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

15,00

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,04964

- maksimumstundu zona

Ls/kWh

0,06752

- dienas zona

Ls/kWh

0,05858

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 200 līdz 799A

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

15,00

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,05026

- maksimumstundu zona

Ls/kWh

0,06844

- dienas zona

Ls/kWh

0,05935

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

- ar elektroietaišu ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 199A

Abonēšanas maksa

Ls/gadā

15,00

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,05165

- maksimumstundu zona

Ls/kWh

0,07053

- dienas zona

Ls/kWh

0,06108

Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu

Ls/A/gadā

1,80

T - 9 (ielu apgaismojums)

Maksa par elektroenerģiju:

- nakts zona un nedēļas nogales zona

Ls/kWh

0,05512

- dienas zona

Ls/kWh

0,06730

*Ls/kWh - lats par vienu kilovatstundu 

**Ls/A/gadā - lats par vienu ampēru gadā 

***Ls/kW/gadā - lats par vienu kilovatu gadā 

**** - maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-06kV transformatoru jaudai, kas atbilst tā tehniskajā dokumentācijā uzrādītajai nominālajai jaudai kilovoltampēros

 

Skaidrojums par laika zonu tarifu pielietošanu:

1) Pie divām laika zonām (tarifs T-3, T-5, T-7, T-9):

- dienas zona - darba dienās no plkst. 7:00 līdz 23:00;

- nakts zona un nedēļas nogales zona - darba dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2) Pie trīs laika zonām (tarifs T-8):

- dienas zona - darba dienās no plkst. 7:00 līdz 8:00, no 10:00 līdz 17:00, no 20:00 līdz 23:00;

- maksimumstundu zona - darba dienās no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no 17:00 līdz 20:00;

- nakts zona un nedēļas nogales zona - darba dienās no plkst. 23:00 līdz 7:00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti.

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2008.gada 1.aprīlī.

3. Noteikt, ka ar 2008.gada 1.aprīli tiek atcelts Komisijas 2006.gada 22.novembra lēmums Nr.292 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības gala (diferencētajiem) tarifiem" (publicēts 2006.gada 30.novembra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr191(3559)) .

Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par elektroenerģijas pārdošanas cenām" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4(cos φ < 0,929) un atļautā slodze 100 kW un lielāka, ir 0,00300 Ls/kVArh.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētajiem tarifiem saistītajiem .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 52Pieņemts: 20.02.2008.Stājas spēkā: 20.02.2008.Zaudē spēku: 01.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 26.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
171445
20.02.2008
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)