Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2022. gada 17. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2008.gada 17.janvārī (prot. Nr.1, 14.§)
Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 7.punktu
un likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 7.punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

(Sadaļas nosaukums grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmu/reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – nodeva), Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

1.2. Noteikumu mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžetā no Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietotās reklāmas/reklāmas objektiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

1.3. Noteikumi neattiecas uz izkārtnēm, kā arī uz funkcionālo informāciju – valsts un pašvaldības institūciju norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas un izvietotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas/reklāmas objektus, jāievēro šie noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

1.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

2. NODEVAS MAKSĀTĀJI UN OBJEKTS

2.1. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kas izvieto reklāmu/reklāmas objektu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām un zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

2.2. Nodevas objekts ir reklāma/reklāmas objekts, kas tiek izvietots Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, uz Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām un zemes, kā arī citās tam paredzētās vietās.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

2.3. No nodevas tiek atbrīvota:

2.3.1. sociālā reklāma;

2.3.2. informācija par labdarības pasākumiem;

2.3.3. informācija par valsts un pašvaldības, to institūciju rīkotiem vai atbalstītiem mākslu, kultūru, zinātni, izglītību un sportu veicinošiem pasākumiem (arī svētku noformējums);

2.3.4. informācija par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

2.3.5. informācija par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

2.3.6. informācija par valsts un pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;

2.3.7. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā informācija;

2.3.8. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13);

2.3.9. pilsētai nepieciešamā informācija – norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.;

2.3.10. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13);

2.3.11. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13);

2.3.12. informācija, ko sniedz Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes savu funkciju izpildei;

2.3.13. pašvaldības izveidotu aģentūru un kapitālsabiedrību, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, kuras darbojas kultūras, mākslas, sporta un tūrisma jomā, sniegta informācija par tās pamatdarbības pakalpojumu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 19.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

2.4. Izvietojot 2.3.punktā norādīto vizuālo informāciju, kas atbrīvota no nodevas, informācija par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20% no kopējās vizuālās informācijas platības, un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

2.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

2.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

2.7. Liepājas pilsētas Dome var samazināt nodevu vai atbrīvot no tās, pieņemot lēmumu par katru atsevišķu gadījumu, ja, izvietojot reklāmas objektu, tiek nodrošināta pilsētai nepieciešamās orientējošās informācijas un mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un līdzīga rakstura darbība pilsētas infrastruktūras uzlabošanai.

2.8. No nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu tiek atbrīvotas valsts vai pašvaldību iestādes vai privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi).

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

2.9. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

3. NODEVAS LIKME, KOEFICIENTI UN APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Ziņas par reklāmu, reklāmas objekta izmēriem, daudzumu (skaitu), izvietošanas adresi un izvietošanas periodu nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas devējs (vai izvietotājs), kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

3.2. Nodevu aprēķina pēc formulas:

N= L x B x M x Z x T x Zn, kur

L – reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B – reklāmas nodevas bāzes likme 1,00 euro;

M – izvietošanas laiks mēnešos;

Z – zonas koeficients;

T – tematikas koeficients;

Zn – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetrus.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

(Liepājas pilsētas domes 30.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar 19.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

3.3. ZONAS KOEFICIENTS:

Ekskluzīvā zona 8,0

Rožu laukums,

Lielā iela pāra numerācijas pusē no Radio ielas līdz Avotu ielai,

Lielā iela nepāra numerācijas pusē no Andreja Pumpura ielas līdz Baznīcas ielai,

Zivju iela,

Tirgoņu iela.

Centra aktīvā zona 4,0

Lielā iela pāra numerācijas pusē no Radio ielas līdz Tirdzniecības kanālam,

Lielā iela nepāra numerācijas pusē no Baznīcas ielas līdz Tirdzniecības kanālam,

Tirdzniecības kanāls un tā krastmalas starp tiltiem,

Tirdzniecības kanāla krastmala Vecliepājas pusē no tramvaja tilta līdz Celtnieku ielai,

Tirdzniecības kanāla krastmala Jaunliepājas pusē starp tramvaja tiltu un vecajiem spīķeriem,

Vecā ostmala,

Kārļa Zāles laukums,

Jaunā ostmala,

Rīgas iela no Tirdzniecības kanāla līdz Kroņu ielai,

Raiņa iela no Rīgas ielas līdz Kroņu ielai,

Kroņu iela no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai,

Brīvības iela no Jaunās ostmalas līdz Esperanto ielai,

Zemnieku iela no Jaunās ostmalas līdz Esperanto ielai,

Esperanto iela,

Jāņa iela,

Teātra iela,

Baznīcas iela no Lielās ielas līdz Bāriņu ielai,

Bāriņu iela no Baznīcas ielas līdz Kārļa Zāles laukumam,

Stendera iela,

Andreja Pumpura iela,

Kungu iela no Lielās ielas līdz Bāriņu ielai,

Malkas iela,

Kuršu laukums,

Siena iela,

Kuršu iela,

Rakstvežu iela,

Klāva Ukstiņa iela no Siena ielas līdz Dārtas ielai,

Krišjāņa Valdemāra iela no Jēkaba Janševska ielas līdz Graudu ielai,

Jēkaba Janševska iela no Alejas ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai,

Rožu iela no Alejas ielas līdz Kuršu ielai,

Alejas iela no Jēkaba Janševska ielas līdz Peldu ielai,

Brāļu iela,

Ludviķa iela no Brāļu ielas līdz Lielajai ielai,

tramvaja trase starp Lielo ielu un Peldu ielu,

Katoļu iela,

Avotu iela,

Peldu iela,

Uliha iela no Peldu ielas līdz Kūrmājas prospektam,

Hika iela,

Vites iela,

Evalda Rimbenieka iela,

Vītolu iela,

Kūrmājas prospekts,

Celtnieku iela no Kūrmājas prospekta līdz Laivinieku ielai,

Jūras iela,

Jēkaba Dubelšteina iela,

Pasta iela,

Radio iela,

Dīķa iela,

Friča Brīvzemnieka iela,

Graudu iela no Lielās ielas līdz Kūrmājas prospektam.

Tranzīta zona 3,0

Brīvības iela no pilsētas robežas līdz Esperanto ielai,

Zemnieku iela no Esperanto ielas līdz Brīvības ielai,

Ganību iela,

Klaipēdas iela no Uliha ielas līdz pilsētas robežai,

Uliha iela no Klaipēdas ielas līdz Peldu ielai,

Parka iela,

Pulvera iela,

Mirdzas Ķempes iela,

Tukuma iela no Klaipēdas ielas līdz Ventas ielai,

Zirņu iela.

Mikrorajonu aktīvā zona 1,5

Cukura iela,

Ventspils iela no Pulvera ielas līdz Ziemeļu ielai,

Ziemeļu iela,

Siļķu iela,

Šķēdes iela,

Krūmu iela,

Flotes iela,

Oskara Kalpaka iela,

Raiņa iela no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Kroņu ielai,

Rīgas iela no stacijas līdz Kroņu ielai,

Jelgavas iela no Raiņa ielas līdz Brīvības ielai,

Dzelzceļnieku iela,

Ezermalas iela,

Bāriņu iela no Baznīcas ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai,

Eduarda Veidenbauma iela no Kuršu laukuma līdz Dorupes ielai,

Jūrmalas iela,

Ezera iela no Kuršu ielas līdz Ganību ielai,

Klaipēdas iela no Jūrmalas ielas līdz Uliha ielai,

Krišjāņa Valdemāra iela no Jēkaba Janševska ielas līdz Klaipēdas ielai,

Līvas laukums,

Liedaga iela,

Ventas iela,

Vaiņodes iela,

Tukuma iela no Ventas ielas līdz Ganību ielai,

Eduarda Tisē iela,

Dzērves iela,

Lauku iela.

Pārējā pilsēta 1,0

Mobilajai reklāmai tiek piemērots zonas koeficients 4,0 un reklāmai uz sabiedriskā transporta tiek piemērots zonas koeficients 1,0

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.12.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.35; 23.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

3.4. TEMATIKAS KOEFICIENTS:

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāma 4,0

Digitālā un dinamiskā reklāma 2,0

Pašreklāmas plakāti uz tīkla reklāmas objektiem 0,3

Reklāmas objekts bez vizuālās informācijas 0,2

Pārējā reklāma 1,0

Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

3.5. KOEFICIENTS PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES IZMANTOŠANU REKLĀMAS VAJADZĪBĀM:

Ekskluzīvā zona 1,2

Centra aktīvā zona 1,15

Tranzīta zona 1,10

Mikrorajonu aktīvā zona 1,10

Pārējā pilsēta 1,05

4. NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN KONTROLE

4.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – BŪVVALDE) sagatavo paziņojumu par nodevu un nosūta to divu darba dienu laikā pēc izvietošanas atļaujas sagatavošanas. Reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju BŪVVALDE izsniedz pēc reklāmas nodevas samaksas.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

4.2. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.4. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.5. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.6. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.7. Ja tiek sagatavots un izsniegts paziņojums par nodevu, bet reklāma/reklāmas objekts netiek izvietots vai arī tiek noņemts pirms paziņojumā noteiktā termiņa beigām, tad nodevas maksātājam nekavējoties BŪVVALDĒ jāiesniedz iesniegums. Paziņojumu par nodevu koriģē no iesnieguma saņemšanas datuma, ja pārbaudot konstatēts, ka reklāma/reklāmas objekts ir demontēts vai netiek izvietots.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

4.8. Patvaļīga reklāmas/reklāmas objekta izvietošana un naudas soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas samaksas.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

4.9. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas, reklāmas objekta izvietošanu, tiek sastādīts akts, un no akta sastādīšanas dienas līdz šī objekta demontāžai patvaļīgi izvietotās reklāmas izvietotājam/reklāmas devējam jāveic nodevas maksājums.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.10. BŪVVALDE koriģē nodevas maksājumus, veicot pārrēķinus likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

4.11. Pārmaksātās nodevas summas, pamatojoties uz motivētu maksātāja iesniegumu, tiek atmaksātas maksātājam likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

4.12. Paziņojums par nodevu tiek izsniegts kopā ar maksājumu grafiku.

(Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

4.13. Paziņojumā par nodevu tiek uzrādīta nodevas kopējā summa par kalendāro gadu, maksāšanas periods ir viens ceturksnis. Maksājumu par ceturksni veic līdz ceturkšņa pirmā mēneša 15 datumam. Ja reklāma/reklāmas objekts tiek izvietots uz laiku, kas ir mazāks par vienu ceturksni, tad norāda nodevas summu par visu izvietošanas periodu.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

4.14. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.15. BŪVVALDE, saņemot nodevas maksātāja motivētu iesniegumu, var izdarīt izmaiņas maksājumu grafikā.

(Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā, kas grozīta ar 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

4.16. Nodeva ieskaitāma pašvaldības pamatbudžetā. Pašvaldības Finanšu pārvalde katru mēnesi faktiski saņemto nodevu, pamatojoties uz apropriāciju, asignē atsevišķā BŪVVALDES pamatbudžeta subkontā.

(Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

4.17. Nodevas maksājumus kontrolē BŪVVALDE. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, BŪVVALDEI ir visas tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.

(Liepājas pilsētas domes 23.12.2009. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

4.18. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13)

5. NODEVAS APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA TĪKLA REKLĀMAS UZŅĒMUMIEM

5.1. Paziņojumu par nodevu tīkla reklāmas objektu izvietotājam sagatavo katra mēneša beigās atbilstoši iesniegtajai informācijai par reklāmas plakātiem un to izvietošanas vietām. Nodeva jāsamaksā maksāšanas paziņojumā norādītā termiņā un apmērā.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

5.2. Ja tiek demontēti vai uzstādīti jauni reklāmas objekti, mainās to izvietojumu vieta, reklāmas izvietotājam nekavējoties jāiesniedz par to informācija BŪVVALDĒ.

(Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

6. ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

(Sadaļa Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likuma "Par nodokļiem un nodevām" paredzētajā kārtībā. Par nodevas maksāšanā pieļautajiem pārkāpumiem iestājas likumā paredzētā atbildība.

6.1 MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

(Sadaļa Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

BŪVVALDES sagatavotu Maksāšanas paziņojumu reklāmas īpašnieks var apstrīdēt viena mēneša laikā BŪVVALDES vadītājam. BŪVVALDES vadītāja lēmumu reklāmas/reklāmas objekta īpašnieks var apstrīdēt viena mēneša laikā Liepājas pilsētas pašvaldībā Administratīvā procesa likuma kārtībā. Liepājas pilsētas pašvaldības lēmumu reklāmas/reklāmas objekta īpašnieks var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma kārtībā.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

7.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

7.2.1. Domes 1997.gada 3.aprīļa saistošie noteikumi “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu vizuālās informācijas materiālu izvietošanas nodevām Liepājas pilsētā”;

7.2.2. Domes 1998.gada 4.jūnija saistošie noteikumi nr.4 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu vizuālās informācijas materiālu izvietošanas nodevām Liepājas pilsētā”;

7.2.3. Domes 1998.gada 3.septembra saistošie noteikumi nr.8 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu vizuālās informācijas materiālu izvietošanas nodevām Liepājas pilsētā”;

7.2.4. Liepājas pilsētas Domes 2002.gada 21.februāra saistošie noteikumi nr.3 “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 1997.gada 3.aprīļa saistošajos noteikumos “Saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu vizuālās informācijas materiālu izvietošanas nodevām Liepājas pilsētā”.

8. PĀREJAS NOTEIKUMI

(Sadaļa Liepājas pilsētas domes 22.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

8.1. Noteikt, ka līdz 2014.gada 1.janvārim nodevu aprēķina pēc formulas:

N = L x B x M x Z x T x Zn, kur

L – reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B – reklāmas nodevas bāzes likme Ls 1,00; reklāmai, kas izvietota sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, bāzes likme – Ls 0,50;

M – izvietošanas laiks mēnešos;

Z – zonas koeficients;

T – tematikas koeficients;

Zn – koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru – vienu kvadrātmetrus.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena).

8.2. Šo noteikumu 1.14.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(22.08.2013. grozījumu 1.14.punkts (noteikumu 3.2.punkta jaunā redakcija) stājas spēkā 01.01.2014.)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 17.01.2008.Stājas spēkā: 15.02.2008.Zaudē spēku: 23.03.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 14.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170878
{"selected":{"value":"01.03.2017","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-22.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-22.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2014","iso_value":"2014\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-06.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2013","iso_value":"2013\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2010","iso_value":"2010\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2010.-30.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2009","iso_value":"2009\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2009.-26.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2008","iso_value":"2008\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2008.-23.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)