Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.184

2007.gada 28.decembrī
Par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā
Apstiprināti ar Jelgavas domes 28.12.2007. lēmumu Nr.17/4

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 7.punktu
un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu
I
Lietoto terminu skaidrojums

1. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu, izkārtni vai citu informatīvu materiālu.

2. Reklāmas nesējstends – tikai reklāmas izvietošanai paredzēts brīvi stāvošs reklāmas nesējs.

3. Izkārtne – vizuāla informācija par veikala, uzņēmuma vai cita attiecīga objekta nosaukumu, fizisko vai juridisko personu darbības veidu un darba laiku.

4. Informatīvs materiāls – visa veida īslaicīga informācija: sludinājumi, paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, drukāti plakāti, afišas, kurus izvieto tiem speciāli paredzētās vietās.

II
Vispārējie noteikumi

5. Noteikumos paredzētā kārtība attiecas uz reklāmas nesēju, reklāmas nesējstendu, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā un reklāmas projektu izskatīšanas, saskaņošanas un demontāžas kārtību. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām.

6. Izvietojot reklāmas nesējstendus, reklāmas, izkārtnes un citus informatīvos materiālus, jāievēro šie Noteikumi, Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumi Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, Valsts valodas likums, Reklāmas likums un likums “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām”, kā arī citi normatīvie akti.

7. Par reklāmas satura atbilstību normatīvo aktu prasībām atbild reklāmas nesēja īpašnieks.

(Jelgavas pilsētas domes 18.12.2008. saistošo noteikumu Nr.08-29 redakcijā)

8. Reklāmas nesējstendi, reklāmas, izkārtnes un informatīvie materiāli to īpašniekiem jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.

8.1 Izkārtni tās īpašnieks novāc 7 darbdienu laikā pēc tam, kad tur esošā informācija kļuvusi neaktuāla. Par šādas izkārtnes novākšanu atbildīgs reklāmas nesēja īpašnieks.

(Jelgavas pilsētas domes 18.12.2008. saistošo noteikumu Nr.08-29 redakcijā)

9. Informatīvos materiālus drīkst izvietot tikai uz reklāmas nesējiem. Informatīvā materiāla izvietošana saskaņojama ar reklāmas nesēja īpašnieku.

10. Mainot reklāmu, izkārtni vai reklāmas nesējstendu, nepieciešama atkārtota saskaņošana Būvvaldē.

11. Jelgavas pilsētas teritorijā reklāmas nesējstenda izvietošana notiek saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

12. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus nedrīkst izvietot tuvāk par 50m no valsts un pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību (kurās vairāk nekā 50% kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai) ēkām, kā arī izvietot tos autobusu pieturu vietās un uz pašvaldībai piederošiem reklāmas nesējiem, t.sk. uz pašvaldībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošiem transporta līdzekļiem.

12.1 Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus vēlēšanu sarakstu iesniedzēji novāc 7 dienu laikā pēc attiecīgajām vēlēšanām.

(Jelgavas pilsētas domes 18.12.2008. saistošo noteikumu Nr.08-29 redakcijā)

III
Izkārtnes un reklāmas projekta izskatīšanas, saskaņošanas un izvietošanas kārtība

13. Persona, kas vēlas izvietot izkārtni vai reklāmu uz reklāmas nesēja, Jelgavas pašvaldībā 2 (divos) eksemplāros iesniedz izkārtnes vai reklāmas projektu.

14. Izkārtnes vai reklāmas projekta sastāvs:

14.1. projekta titullapa, kurā minēts sekojošais:

14.1.1. informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;

14.1.2. reklāmas vai izkārtnes izvietošanas adrese;

14.1.3. izkārtnes vai reklāmas projekta autora vārds, uzvārds un paraksts.

14.2. grafiskā daļa, kuras sastāvā ir:

14.2.1. situācijas plāns (M 1:500), norādot reklāmas nesēja atrašanās vietu pilsētā, un reklāmas nesēja īpašnieka vai īpašnieka pilnvarotās personas rakstiska piekrišana;

14.2.2. krāsains izkārtnes, reklāmas vizuāls priekšlikums, norādot krāsu toņus, izmērus, izkārtnes kvadratūru, mērogu;

14.2.3. izkārtnes vai reklāmas novietojums uz reklāmas nesēja, (datorsalikums, fotomontāža vai rasējums), norādot izkārtnes apakšējās malas attālumu līdz ietves/zemes līmenim un ārējās malas attālumu līdz brauktuvei;

14.2.4. izkārtnes, reklāmas raksturīgie sānskati, telpiskiem objektiem arī virsskati;

14.2.5. izkārtnes stiprinājuma konstruktīvais risinājums pie reklāmas nesēja, ko parakstījis atbildīgais projektētājs ar tam pievienotu sertifikāta kopiju;

14.2.6. izkārtnes vai reklāmas veida un izgatavošanas materiālu apraksts un raksturojums;

14.2.7. ja izkārtni vai reklāmu paredzēts pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijas sistēmām, tad projektā jāietver pieslēguma risinājums un saskaņojums ar Dienvidu elektriskiem tīkliem (DET).

IV
Reklāmas nesējstenda projekta izskatīšanas, saskaņošanas un izvietošanas kārtība

15. Persona, kas pilsētas teritorijā vēlas izvietot reklāmas nesējstendu, Jelgavas pašvaldībā iesniedz iesniegumu plānošanas uzdevuma saņemšanai, pievienojot:

15.1. situācijas plānu (M 1:500), norādot reklāmas nesējstenda paredzamo atrašanās vietu pilsētā, adresi;

15.2. reklāmas nesējstenda vizuālo skici;

15.3. informāciju par pielietojamiem materiāliem, nepieciešamo inženieraprīkojumu.

16. Divu nedēļu laikā Būvvalde sagatavo un izsniedz plānošanas uzdevumu reklāmas nesējstenda projektēšanai.

17. Jautājumus par reklāmas nesējstendu izvietošanu nozīmīgās pilsētvides teritorijās Būvvalde iesniedz izskatīšanai Estētikas komisijā.

18. Reklāmas nesējstenda projektu Būvvalde izskata divu nedēļu laikā.

19. Saņemot plānošanas uzdevumu, jāizstrādā reklāmas nesējstenda un reklāmas projekts, kas divos eksemplāros iesniedzams Būvvaldē saskaņošanai.

20. Reklāmas nesējstenda projekta sastāvs:

20.1. projekta titullapa, kurā minēta:

20.1.1. informācija par pasūtītāju: fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;

20.1.2. reklāmas nesējstenda izvietošanas adrese;

20.1.3. reklāmas nesējstenda projekta autora vārds, uzvārds, paraksts;

20.2. projekta grafiskā daļa, kuras sastāvā ir:

20.2.1. situācijas plāns ar piesaistēm (uz topogrāfiskā plāna materiāla M 1:500) ar plānošanas uzdevumā norādītajiem saskaņojumiem, zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstiska piekrišana;

20.2.2. apskatāmās teritorijas labiekārtojuma risinājumi;

20.2.3. reklāmas nesējstenda plāni, fasādes, raksturīgie griezumi un konstruktīvais risinājums (mezgli, pamatu risinājums ar atbildīgā projektētāja parakstu un pievienotu sertifikāta kopiju), nepieciešamais inženiertehniskais nodrošinājums;

20.2.4. uz reklāmas nesējstenda izvietojamā krāsaina reklāmas priekšlikuma skice, norādot krāsu toņus, izmērus, izkārtnes kvadratūru un mērogu;

20.2.5. paskaidrojuma raksts, izkārtnes, reklāmas veida un izgatavošanas materiālu apraksts un raksturojums.

21. Gadījumā, ja ir vairāki pretendenti uz reklāmas nesējstenda izvietošanu vienā un tajā pašā publiskā vietā uz pašvaldībai piederošas zemes, tad tiesības izvietot reklāmas nesējstendu izšķir konkursa kārtībā.

22. Atļauja izvietot reklāmas nesējstendu derīga 3 gadus no saskaņošanas dienas.

23. Ja reklāmas nesējstenda īpašnieks vēlas pagarināt reklāmas nesējstenda izvietošanas atļaujas termiņu, tad Jelgavas pašvaldībā iesniedzams iesniegums ar zemes īpašnieka vai apsaimniekotāja rakstisku piekrišanu. Būvvalde atļauju var pagarināt līdz 3 gadiem.

V
Maksāšanas kārtība

24. Lai iegūtu tiesības izvietot reklāmu, saņemot pašvaldības saskaņojumu, jāuzrāda kvīts par pašvaldības nodevas nomaksu.

25. Pēc kvīts par pašvaldības nodevas nomaksu uzrādīšanas tiek izsniegta stingrās uzskaites hologramma, kas kā apliecinājums par atbilstību šiem noteikumiem uzlīmējama uz reklāmas.

26. Ja noteiktajā termiņā maksājums nav veikts, tad īpašnieka pienākums ir:

26.1. noņemt reklāmu no reklāmas nesēja objekta;

26.2. demontēt reklāmas nesējstendu.

27. Ja reklāmas noņemšana vai reklāmas nesējstenda demontāža netiek veikta labprātīgi, tad pašvaldība to veic piespiedu kārtā, izdevumus piedzenot no īpašnieka.

VI
Kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu

28. Par reklāmas nesējstenda nelikumīgu izvietošanu atbildīgs zemes īpašnieks.

29. Par reklāmas nelikumīgu izvietošanu atbildīgs reklāmas nesēja īpašnieks.

30. Par noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas amatpersonas:

30.1. Jelgavas domes deputāti;

30.2. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors;

30.3. Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieks;

30.4. Jelgavas pašvaldības policijas darbinieki;

30.5. Jelgavas pašvaldības Būvvaldes galvenais mākslinieks;

30.6. Jelgavas pašvaldības Būvvaldes galvenais arhitekts.

31. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu:

31.1. fiziskām personām līdz Ls 250;

31.2. juridiskām personām līdz Ls 1000.

32. Administratīvais protokols tiek nosūtīts izskatīšanai Jelgavas domes Administratīvajā komisijā.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 184Pieņemts: 28.12.2007.Stājas spēkā: 13.02.2008.Zaudē spēku: 25.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 12.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
170694
{"selected":{"value":"24.01.2009","content":"<font class='s-1'>24.01.2009.-24.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.01.2009","iso_value":"2009\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2009.-24.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2008","iso_value":"2008\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2008.-23.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.01.2009
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)