Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.61

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 5.§)
Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus

(Noteikumu nosaukums MK 18.01.2011. noteikumu Nr.56 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 45.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju trans­portlīdzekļiem (turpmāk - pasta transportlīdzekļi), transportlīdzekļiem, ar kuriem veic skaidras naudas inkasāciju (turpmāk - inkasācijas transportlīdzekļi), un Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus. Minēto transportlīdzekļu vadītājiem ir tiesības darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56)

II. Caurlaižu izsniegšana un reģistrēšana

2. Satiksmes ministrija caurlaides izsniedz:

2.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā reģistrētiem komer­santiem, kas sniedz pasta pakalpojumus (turpmāk - pasta komersanti);

2.2. Saeimai, Valsts prezidenta Kancelejai, Valsts kancelejai un ministrijām – pasta sūtījumu nogādāšanai.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56)

3. Valsts policija caurlaides izsniedz komersantiem, kas veic skaidras naudas inkasāciju (turpmāk - inkasenti).

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.116)

4. Caurlaides izgatavo atbilstoši noteiktam paraugam (1.pielikums). Caur­laides formāts ir 21 x 15 cm. Priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla brūnā krāsā (RGB krāsu skalā - brūns = Red (140), Green (70), Blue (35)). Brūnā josla ierāmē baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Caurlaides augšējā malā norādīts datums, līdz kuram caurlaide derīga. Ierāmētajā laukumā ir uzraksts "CAURLAIDE", caurlaides numurs, izdevējie­stādes nosaukums, izdošanas datums, izdevējiestādes kompetentās amatpersonas amats un paraksts, izdevējiestādes zīmogs, kā arī transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs. Caurlaides otrā pusē ir uzraksts "Atļauts neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transport­līdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības".

5. Caurlaidi izsniedz attiecīgajam kalendāra gadam, un tā ir derīga līdz attiecīgā kalendāra gada beigām.

6. Lai saņemtu caurlaides pasta trans­portlīdzekļiem, pasta komersants iesniedz Satiksmes ministrijā pieprasījumu transportlīdzekļa speciālās caurlaides saņemšanai (2.pielikums) un šādus dokumentus:

6.1. īpašumā vai turējumā reģistrēto pasta sūtījumu pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu sarakstu;

6.2. ja lieto transportlīdzekli, kas nav pasta komersanta īpašumā, – līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina turējumā reģistrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesisko pamatu. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

6.3. informāciju par pasta komersanta iepriekšējā darbības gadā veikto pasta pakalpojumu apjomu (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības aprakstu (ja komersants sāk darbību), kā arī informāciju par sniedzamajiem (plānotajiem) pakalpojumiem un ģeogrāfisko teritoriju, kurā sniegts katrs konkrētais pakalpojums.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.831)

7. Lai saņemtu caurlaides, Saeima, Valsts prezidenta Kanceleja, Valsts kanceleja un ministrijas iesniedz Satiksmes ministrijā pieprasījumu transportlīdzekļa speciālās caurlaides saņemšanai (2.pielikums) un šādus dokumentus:

7.1. īpašumā vai turējumā reģistrēto un pasta sūtījumu nogādāšanai izmantojamo transportlīdzekļu sarakstu;

7.2. ja lieto transportlīdzekli, kas nav Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas vai ministrijas īpašumā, – līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina turējumā reģistrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesisko pamatu. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56; MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.831)

8. Lai saņemtu caurlaides inkasācijas transportlīdzekļiem, inkasents iesniedz Valsts policijā pieprasījumu transportlīdzekļa speciālās caurlaides saņemšanai (2.pielikums) un šādus dokumentus:

8.1. kredītiestāžu iekšējās drošības dienests:

8.1.1. īpašumā vai turējumā reģistrēto un skaidras naudas inkasā­cijai izmantojamo transportlīdzekļu sarakstu;

8.1.2. ja lieto transportlīdzekli, kas nav inkasenta īpašumā, – līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina turējumā reģistrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesisko pamatu. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

8.1.3. kredītiestādes izziņu, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādes filiālēs, šo filiāļu adreses, paredzētie transportlīdzekļu braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības;

8.2. apsardzes komersants:

8.2.1. īpašumā vai turējumā reģistrēto un inkasācijai izmantojamo transportlīdzekļu sarakstu;

8.2.2. ja lieto transportlīdzekli, kas nav apsardzes komersanta īpašumā, – līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina turējumā reģistrētā transportlīdzekļa lietošanas tiesisko pamatu. Līguma darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

8.2.3. vienošanās ar kredītiestādi par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.2.4. apsardzes komersanta izziņu, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē, paredzētais inkasācijas pakalpojumu sniegšanas apjoms, paredzētie transportlīdzekļa braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.116; MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.831)

9. Šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minēto iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Caurlaides izsniedz pasta komersantu, inkasentu, Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas vai ministriju īpašumā (turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem, kuri saskaņā ar šo noteikumu 6.3., 7.1., 8.1.3. un 8.2.4.apakšpunktu ir nepieciešami attiecīgi pasta pakalpojumu sniegšanai, skaidras naudas inkasācijai un nogādāšanai vai pasta sūtījumu nogādāšanai.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.56 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.831)

11. Iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegumā minēto datu un tam pievienoto dokumentu patiesumu.

12. Satiksmes ministrija vai Valsts policija atbilstoši savai kompe­tencei 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata pasta komersanta, Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju vai inkasentu iesniegumu caurlaides saņemšanai, ja ir iesniegti visi šo noteikumu 6., 7. vai 8.punktā (atkarībā no pieprasītāja) minētie dokumenti un tie satur visu nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.116)

12.1 Ja inkasents ir Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks, Valsts policija šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu izskata 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1042 redakcijā)

13. Satiksmes ministrija un Valsts policija, izsniedzot caurlaidi, nodrošina attiecīgo datu reģistrāciju:

13.1. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā informāciju par konkrēto transportlīdzekli papildina ar informāciju par caurlaidi (caurlaides izsniegšanas datums, derīguma termiņš un numurs vai informācija par caurlaides anulēšanu);

13.2. caurlaižu izsniegšanas reģistrā reģistrē caurlaides saņēmēja nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, bet, ja caurlaide tiek nodota, - caurlaides nodošanas datumu un tās personas vārdu un uzvārdu, kas caurlaidi nodod.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.116)

14. Ja transportlīdzeklis ir mainīts, pasta komersants, inkasents, Saeima, Valsts prezidenta Kanceleja, Valsts kanceleja vai ministrijas iesniedz pamatotu iesniegumu jaunas caurlaides saņemšanai, pievienojot šo noteikumu 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 8.1.1., 8.1.2., 8.2.1. vai 8.2.2.apakšpunktā minētos dokumentus un nododot iepriekš izsniegto caurlaidi.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56)

15. Ja transportlīdzeklis ir pārdots, iznomāts vai citādā veidā atsavināts, caurlaidi nedrīkst nodot lietošanā citai fiziskai vai juridiskai personai.

16. Pasta transportlīdzekļa vadītājs, inkasācijas transportlīdzekļa vadītājs, Saeimas transportlīdzekļa vadītājs, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļa vadītājs, Valsts kancelejas transportlīdzekļa vadītājs un ministrijas transportlīdzekļa vadītājs, kas, pildot darba uzdevumu, drīkst neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības, caurlaidi novieto transportlīdzekļa virsbūves (kabīnes) iekšpusē, priekšējā stikla kreisajā apakšējā stūrī.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56)

III. Caurlaižu darbības anulēšana

17. Iestāde, kas izsniegusi attiecīgo caurlaidi, ir tiesīga caurlaidi anulēt, ja:

17.1. pasta komersants, inkasents, Saeima, Valsts prezidenta Kanceleja, Valsts kanceleja vai ministrija ierosina anulēt izsniegto caurlaidi;

17.2. transportlīdzeklis netiek izmantots pasta pakalpojumu sniegšanai, skaidras naudas inkasācijai vai pasta sūtījumu nogādāšanai;

17.3. pasta komersants, inkasents, Saeima, Valsts prezidenta Kanceleja, Valsts kanceleja vai ministrija ir pārkāpusi šo noteikumu prasības;

17.4. pasta komersants, inkasents, Saeima, Valsts prezidenta Kanceleja, Valsts kanceleja vai ministrija triju mēnešu laikā nav ieradusies saņemt caurlaidi;

17.5. pasta komersanta, inkasenta, Saeimas, Valsts prezidenta Kancelejas, Valsts kancelejas vai ministrijas iesniegtajos dokumentos caurlaides saņemšanai ir norādīta nepatiesa informācija;

17.6. caurlaide ir nozaudēta;

17.7. ir anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai vai pasta komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.116)

18. Pasta komersants, inkasents, Saeima, Valsts prezidenta Kanceleja, Valsts kanceleja vai ministrijas caurlaidi septiņu darbdienu laikā nodod iestādei, kas izsniegusi attiecīgo caurlaidi, ja:

18.1. beidzies caurlaides derīguma termiņš;

18.2. caurlaide ir anulēta;

18.3. pārtraukta speciālajā atļaujā (licencē) norādītā komercdarbība vai pasta komersantam ir atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.56; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.116)

19. Ja komercdarbības veikšanai izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību atjauno vai pasta komersantam atjauno tiesības sniegt pasta pakalpojumus, caurlaidi var pieprasīt saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.116 redakcijā)

20. Nozaudētu caurlaidi neatjauno, tā tiek uzskatīta par nederīgu, un to izņem no aprites.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Caurlaides, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

21.1 Iekšlietu ministrijas 2012.gadā izsniegtās caurlaides ir derīgas līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.116 redakcijā)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumus Nr.40 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās caurlaides pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 10., 88.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.61
Pasta un inkasācijas transportlīdzekļu speciālās caurlaides paraugs
08.JPG (57303 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.61
Pieprasījums transportlīdzekļa speciālās caurlaides saņemšanai

(Pielikums MK 21.02.2012. noteikumu Nr.116 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.831)

Lūdzu izsniegt transportlīdzekļa speciālo caurlaidi (speciālās caurlaides), lai nodrošinātu darba uzdevumu pildīšanu (atbilstošo atzīmēt ar x):

pasta sūtījumu saņemšana, nodošana un pasta sūtījumu pārvadājumu drošības nodrošināšana

skaidras naudas inkasācija

1. Caurlaides (caurlaižu) pieprasītājs

 

(komersanta/iestādes nosaukums)

 

 

2. Komersanta/iestādes reģistrācijas numurs
Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā)
 

 

3. Komersanta/iestādes juridiskā adrese 
pasta adrese 

4. Tālrunis _______________ fakss ______________ e-pasts _________________________

5. Komercsabiedrības/iestādes vadītājs: 
amats 
vārds, uzvārds 

6. Komercdarbības veikšanai izsniegta speciālā atļauja (licence)

 

(nosaukums, numurs, izdošanas datums)

7. Papildu ziņas (pēc komersanta/iestādes ieskatiem)

 
 
 

8. Pievienoto dokumentu saraksts (atbilstošo atzīmēt ar x):

8.1. visiem caurlaižu pieprasītājiem:

īpašumā vai turējumā reģistrēto pasta sūtījumu pārvadāšanai un inkasācijai izmantojamie transportlīdzekļi (norādīt tabulā minēto informāciju un pievienot nomas līguma kopijas (uzrādot oriģinālu), ja transportlīdzeklis tiek nomāts):

Nr.
p.k.

Transportlīdzekļa nosaukums

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs

    
    
    

8.2. pasta komersantiem:

8.2.1. informācija par pasta komersanta iepriekšējā darbības gadā veikto pasta pakalpojumu apjomu (ja komersants jau darbojas) vai plānotās darbības aprakstu (ja komersants sāk darbību)

8.2.2. informācija par sniedzamajiem (plānotajiem) pakalpojumiem un ģeogrāfisko teritoriju, kurā sniegts katrs konkrētais pakalpojums

8.3. inkasentiem:

8.3.1. vienošanās ar komersantu par skaidras naudas inkasāciju un nogādāšanu

8.3.2. kredītiestādes izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādes filiālēs, šo filiāļu adreses, paredzētie transportlīdzekļu braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības

8.3.3. apsardzes komersanta izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē, paredzētais inkasācijas pakalpojumu sniegšanas apjoms, paredzētie transportlīdzekļa braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās vietas, kurās skaidras naudas inkasācijas laikā netiks ievēroti apstāšanās un stāvēšanas noteikumi un ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības

Pielikumā ____________ dokumenti

Pieprasījuma iesniegšanas datums* _______________________________ Z.v.*

Pieprasījumu iesniedza 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "Z.v." un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 61Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 09.02.2008.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170589
{"selected":{"value":"11.10.2013","content":"<font class='s-1'>11.10.2013.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.10.2013","iso_value":"2013\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2013.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2012","iso_value":"2012\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2012.-10.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2012","iso_value":"2012\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2012.-14.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2011","iso_value":"2011\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2011.-24.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2008","iso_value":"2008\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2008.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.10.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)