Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 4.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 28.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.punktā vārdus "Bezpeļņas organizācija";

1.2. aizstāt 6.1.apakšpunktā vārdu "ietverto" ar vārdu "noteikto";

1.3. izteikt 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. izvērtēt iespējamā ugunsgrēka risku un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot ugunsdrošības pasākumus objektā;";

1.4. izteikt 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. nodrošināt objektu ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā;";

1.5. papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā darbinieka norīkošana neatbrīvo juridiskās personas vadītāju no atbildības par ugunsdrošības prasību ievērošanu.";

1.6. papildināt 8.punktu aiz vārda "nepieciešama" ar vārdiem "profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai";

1.7. izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi;";

1.8. aizstāt 8.2.apakšpunktā skaitli "200" ar skaitli "50";

1.9. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību.";

1.10. svītrot 10.2.apakšpunktā vārdus "ugunsdrošības režīms";

1.11. izteikt 10.9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.9.6. kārtība, kādā tiek evakuētas personas ar īpašām vajadzībām, un attiecīgi pasākumi tās nodrošināšanai, ja attiecīgajā ēkā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām;";

1.12. papildināt noteikumus ar 10.9.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.9.7. materiālo vērtību evakuācijas kārtība.";

1.13. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ugunsdrošības instrukcija var sastāvēt no atsevišķām instrukcijām, kuru kopums atbilst šo noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām. Katru atsevišķo ugunsdrošības instrukciju apstiprina juridiskās personas vadītājs.";

1.14. papildināt noteikumus ar 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. veiktas izmaiņas telpu plānojumā un ugunsaizsardzības risinājumos.";

1.15. papildināt 15.6.apakšpunktu aiz vārda "ugunsdzēsības" ar vārdiem "un citas ugunsaizsardzības";

1.16. papildināt 15.8.apakšpunktu aiz vārda "ugunsdrošības" ar vārdiem "ugunsdzēsības un glābšanas";

1.17. papildināt noteikumus ar 2.3.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.3. Ēku, telpu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi

18.1 Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku (konkrētajā gadījumā - tiešo lietotāju) pienākums ir ievērot ugunsdrošības prasības.

18.2 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par ugunsdrošību koplietošanas telpās.

18.3 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārvaldniekam (apsaimniekotājam) ir šādi pienākumi:

18.31. nodrošināt un kontrolēt ugunsdrošības prasību ievērošanu ēkas koplietošanas daļās;

18.32. nodrošināt ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

18.33. izstrādāt ugunsdrošības instrukciju saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu un izsniegt dzīvokļu īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldniekiem, īrniekiem vai nomniekiem (konkrētajā gadījumā - tiešajiem lietotājiem).";

1.18. aizstāt 33.punktā vārdus "valsts mežziņa" ar vārdiem "Valsts meža dienesta mežziņa";

1.19. aizstāt 34.8.apakšpunktā vārdus "valsts mežniecību" ar vārdiem "Valsts meža dienesta mežniecību";

1.20. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Telpās, kurās notiek publiskie pasākumi, cilvēku skaits nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo skaitu, ievērojot, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1,35 m2.";

1.21. izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai kāpņu telpās, gaiteņos, vējtveros, vestibilos, hallēs un citās vietās, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, uztur darba kārtībā.";

1.22. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Būvniecību, izmaiņas ēku, būvju vai telpu plānojumā un to funkciju maiņu veic, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības.";

1.23. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Ugunsdrošos šķēršļos neblīvās vietas aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.";

1.24. izteikt 55.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.6. ekspluatēt ēkas, būves, telpas, kurās pēc būvdarbu pabeigšanas vai funkciju maiņas nav veikti nepieciešamie ugunsdrošības pasākumi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;";

1.25. izteikt 5.3.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"5.3. Ārstniecības un sociālās aprūpes iestādes";

1.26. papildināt noteikumus ar 83.1punktu šādā redakcijā:

"83.1 Saskaņā ar būvprojektu izbūvētās lūkas, ārējās kāpnes un pārejas uz blakus sekcijām dzīvojamo māju lodžijās uztur lietošanas kārtībā.";

1.27. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Ķīmiskās vielas glabā, ņemot vērā ķīmisko produktu drošības datu lapas vai citu līdzvērtīgu informāciju par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz cilvēku veselību un vidi, kā arī nosacījumu par nesavienojamu vielu atsevišķu glabāšanu un ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu.";

1.28. izteikt 98.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"98.1. stendu izgatavo no degtnespējīga materiāla. Stends ir labi vēdināms, lai gāzes noplūdes gadījumā novērstu sprādzienbīstamas koncentrācijas veidošanos. Stendam vismaz no trijām pusēm ir atklātas ailas, to platība ir vismaz 30 % no sienu platības, un no tām vismaz puse ir apakšējā daļā (virs grīdas virsmas). Stenda konstrukcija aizsargā balonus no tiešas saules staru iedarbības;";

1.29. svītrot 98.7.apakšpunktu;

1.30. aizstāt 99.2.apakšpunktā skaitli "98.4.1." ar skaitli "99.1.";

1.31. papildināt 99.3.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "10 metru" ar vārdiem "vai tieši pie šo ēku un būvju ugunsdrošajām sienām";

1.32. aizstāt 6.1.apakšnodaļas nosaukumā vārdus "Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmu";

1.33. aizstāt 103.punktā vārdus "Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmas";

1.34. izteikt 104., 105. un 106.punktu šādā redakcijā:

"104. Ugunsaizsardzības sistēmas un tajās veiktās izmaiņas atbilst tehniskajam projektam un ugunsaizsardzības sistēmu izbūvi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

105. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas - ārējās un iekšējās ūdensvada sistēmas, ventilācijas sistēmas, ārējo un iekšējo elektroapgādi, ugunsaizsardzības sistēmas (vai to montāžas kārtas) pirms ekspluatācijas uzsākšanas pieņem ar aktu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

106. Objektā glabā ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu, ekspluatācijas instrukciju, aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus, ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu.";

1.35. aizstāt 107.punkta ievaddaļā, 107.1., 107.2., 107.3.apakšpunktā, 108.punkta ievaddaļā, 108.1., 108.2., 108.3., 108.4. un 108.5.apakšpunktā vārdu "iekārta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sistēma" (attiecīgā locījumā);

1.36. aizstāt 109.punktā vārdus "Automātiskajām ugunsaizsardzības iekārtām" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmām";

1.37. izteikt 109.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.2. instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes;";

1.38. aizstāt 109.3., 109.4. un 109.5.apakšpunktā vārdus "Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmas";

1.39. aizstāt 110.1. un 110.2.apakšpunktā vārdus "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "ugunsaizsardzības sistēmu";

1.40. izteikt 110.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"110.4. rīcība gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcība stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes.";

1.41. aizstāt 111.punkta pirmajā teikumā vārdus "Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmu";

1.42. aizstāt 112.punktā vārdus "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "ugunsaizsardzības sistēmu" un vārdus "šo iekārtu" ar vārdiem "šo sistēmu";

1.43. izteikt 113., 114., 115., 116. un 117.punktu šādā redakcijā:

"113. Ugunsaizsardzības sistēmām nodrošina tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu. Reglamentu izstrādā, pamatojoties uz iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem un aizsargājamā objekta īpatnībām.

114. Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus un remontdarbus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā (4.pielikums).

115. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (5.pielikums).

116. Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža.

117. Ja darbu izpildes laikā nepieciešama ugunsaizsardzības sistēmas pilnīga vai daļēja atslēgšana, objektā nodrošina attiecīgus ugunsaizsardzības pasākumus, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas.";

1.44. izteikt 119.punktu šādā redakcijā:

"119. Ja automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas kontroles un signalizācijas pults atrodas ārpus telpas, kurā diennakti dežurē speciāli apmācīts personāls, tad nodrošina, lai automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signāls par ugunsgrēku, sistēmas un sakaru kanāla bojājumiem tiktu automātiski pārraidīts uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti, kura atšķir šos signālus.";

1.45. svītrot 120.punkta pirmajā teikumā vārdu "automātiskās" un otrajā teikumā vārdu "automātisko";

1.46. aizstāt 121.punktā vārdus "Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmu";

1.47. svītrot 122.punktā vārdu "automātiskās";

1.48. aizstāt 123.punktā vārdus "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "ugunsaizsardzības sistēmu";

1.49. aizstāt 124.1.apakšpunktā vārdus "automātiskajā ugunsaizsardzības iekārtā" ar vārdiem "ugunsaizsardzības sistēmā" un vārdus "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu " ar vārdiem "ugunsaizsardzības sistēmu";

1.50. aizstāt 124.2.apakšpunktā vārdus "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "automātisko ugunsaizsardzības sistēmu" un vārdus "vai iekārtas" ar vārdiem "vai sistēmas";

1.51. izteikt 124.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"124.3. atslēgt ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, vadības, kontroles, skaņas un citas ierīces, kā arī mainīt sistēmas darbības režīmu;";

1.52. svītrot 124.6. un 124.7.apakšpunktā vārdu "automātiskajām";

1.53. izteikt 6.2.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6.2. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas";

1.54. aizstāt 125.punktā vārdus "automātisko ugunsaizsardzības iekārtu" ar vārdiem "ugunsaizsardzības sistēmu";

1.55. aizstāt 126.punktā vārdus "automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas" ar vārdiem "ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas";

1.56. aizstāt 127.punktā vārdus "Automātiskajām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtām" ar vārdiem "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām";

1.57. aizstāt 6.3.apakšnodaļas nosaukumā vārdu "iekārtas" ar vārdu "sistēmas";

1.58. izteikt 129.punktu šādā redakcijā:

"129. Stacionārajām automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām, izņemot sprinkleru sistēmas, nodrošina tālvadības un manuālo iedarbināšanas režīmu. Stacionārās automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veic arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas funkcijas, ja to neizpilda atsevišķa sistēma.";

1.59. aizstāt 130.punkta pirmajā teikumā, 131.punkta pirmajā un otrajā teikumā, 132.punkta pirmajā un otrajā teikumā, 133., 134., 135. un 136.punktā vārdu "iekārta" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sistēma" (attiecīgā locījumā);

1.60. izteikt 137.punktu šādā redakcijā:

"137. Pie ieejas telpā, kurā ugunsgrēka dzēšana paredzēta ar automātisko gāzes ugunsdzēsības sistēmu, izvieto izgaismotu uzrakstu "Neienākt! Gāze" un skaņas signalizācijas ierīci. Pie izejas no telpas novieto izgaismotu uzrakstu "Atstāt telpu! Gāze" un skaņas signalizācijas ierīci. Izgaismotie uzraksti un skaņas signalizācijas ierīces ieslēdzas, ja signalizējusi gāzes ugunsdzēsības sistēma.";

1.61. aizstāt 139. un 140.punktā vārdu "iekārtas" ar vārdu "sistēmas";

1.62. izteikt 141.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.2. pievienot ražošanas un citas iekārtas pie stacionāro ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadiem;";

1.63. aizstāt 141.3.apakšpunktā vārdu "iekārtu" ar vārdu "sistēmu";

1.64. izteikt 6.4.apakšnodaļas nosaukumu un 142.punktu šādā redakcijā:

"6.4. Stacionārās dūmu un karstuma kontroles sistēmas

142. Dūmu un karstuma kontroles sistēmas šahtas un vārsti ir hermētiski. Dūmu vārsti ir aizvērti. Sistēmas vadības skapi (tālvadības un manuālai iedarbināšanai) nodrošina ar paskaidrojošiem uzrakstiem.";

1.65. aizstāt 143.2.apakšpunktā vārdus "dūmu izvadīšanas iekārtām" ar vārdiem "dūmu un karstuma kontroles sistēmām";

1.67. izteikt 144.punktu šādā redakcijā:

"144. Juridiskās personas vadītājs nosaka ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iedarbināšanas kārtību un norīko darbiniekus, kuriem ir tiesības šo sistēmu iedarbināt.";

1.68. izteikt 151.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"151. Ugunsgrēka izziņošanas sistēmai ir šāda trauksmes signālu un paziņojumu lejupejoša prioritātes secība:";

1.69. papildināt 152.punkta otro teikumu aiz vārda "kārtībā" ar vārdiem "un nodrošina brīvu izmantošanu";

1.70. aizstāt 190.punktā vārdu "Dūmvadu" ar vārdiem "Krāšņu, dūmvadu";

1.71. papildināt 201.punktu aiz vārdiem "cita tipa (cita kurināmā)" ar vārdiem "vai lielākas jaudas apkures";

1.72. papildināt 204.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādas ventilācijas sistēmas ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra ne retāk kā reizi gadā un par to izdara ierakstu apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā (11.pielikums).";

1.73. svītrot 223.punktu;

1.74. svītrot 263.punktā vārdus "saules staru un";

1.75. izteikt 294.punktu šādā redakcijā:

"294. Materiālus un izstrādājumus noliktavā glabā, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības, ugunsbīstamību un ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu.";

1.76. papildināt noteikumus ar 307.1punktu šādā redakcijā:

"307.1 Īpaši viegli uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavas ar tilpumu 5000 m3 un vairāk nodrošina ar putu koncentrāta trīskāršu rezervi, kas paredzēta vislielākā rezervuāra dzēšanai. Putu koncentrātu glabā atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām.";

1.77. izteikt 11.4.apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"11.4. Akmeņogļu, kūdras un cietu degtspējīgu materiālu un vielu noliktavas un glabāšanas laukumi";

1.78. papildināt 11.4.apakšnodaļu ar 340.1punktu šādā redakcijā:

"340.1 Akmeņogļu, kūdras un cietu degtspējīgu materiālu un vielu grēdas maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 100 x 50 x 20 m, ugunsdrošības attālums starp grēdām nedrīkst būt mazāks par 8 m. Ugunsdrošības attālums no grēdām līdz ēkām un būvēm nedrīkst būt mazāks par 8 m, kā arī ne mazāks par grēdas augstumu. Pie grēdām gar to garākajām malām nodrošina piebrauktuves vismaz no divām pusēm.";

1.79. svītrot 351.punktu;

1.80. svītrot 432.punktu;

1.81. papildināt noteikumus ar 432.1 un 432.2 punktu šādā redakcijā:

"432.1 Līdz 2008.gada 31.decembrim par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā vismaz:

432.11. atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai 40 stundu mācību programmai, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi;

432.12. atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām), ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 200 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos.

432.2 Par objekta ugunsdrošību atbildīgie darbinieki, personas, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personas, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu un līdz 2008.gada 15.februārim ir apguvušas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādāto 40 stundu mācību programmu, savus pienākumus objektos, kuros var atrasties no 50 līdz 200 cilvēkiem, var veikt līdz 2009.gada 31.decembrim.";

1.82. svītrot 2. un 3.pielikumu;

1.83. aizstāt 4.pielikuma nosaukumā vārdus "Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmas";

1.84. aizstāt 4.pielikuma tekstā vārdu "iekārtas" ar vārdu "sistēmas";

1.85. aizstāt 5.pielikuma nosaukumā vārdus "Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmas";

1.86. aizstāt 5.pielikuma tekstā vārdu "iekārtas" ar vārdu "sistēmas";

1.87. aizstāt 6.pielikuma nosaukumā vārdus "Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas" ar vārdiem "Ugunsaizsardzības sistēmas";

1.88. aizstāt 6.pielikuma tekstā vārdu "iekārtas" ar vārdu "sistēmas";

1.89. papildināt 9.pielikuma 18.punktu aiz vārda "saimniecības" ar vārdiem "paredzot vienu 6 kg (l) ugunsdzēsības aparātu uz 200 m2".

2. Šo noteikumu 1.7. un 1.8.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents I.Godmanis

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 09.02.2008.Zaudē spēku: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 08.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170571
09.02.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)