Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc skaitļa "114.3" ar skaitļiem "150.2, 150.3".

2. Aizstāt 41.3 panta nosaukumā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Vides piesārņošana un piegružošana

Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas."

4. Aizstāt 61.panta dispozīcijā vārdus "cilvēka veselībai vai bioloģiskajiem jūras resursiem" ar vārdiem "bīstamām vai citām".

5. Izteikt 80.pantu šādā redakcijā:

"80.pants. Medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam, bet juridiskajām personām - no divsimt latiem līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā pārkāpuma rezultātā iegūtās zivis, kā arī peldošos līdzekļus ar aprīkojumu vai bez konfiskācijas un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem.

Par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus."

6. Aizstāt 82.panta dispozīcijā vārdus "atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem" ar vārdiem "bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot normatīvos aktus".

7. Izteikt 82.2 pantu šādā redakcijā:

"82.2 pants. Neziņošana par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem."

8. Papildināt 84.panta pirmās daļas dispozīciju pēc vārdiem "pašvaldību institūcijām par" ar vārdiem "bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai".

9. Papildināt kodeksu ar 101.1 pantu šādā redakcijā:

"101.1 pants. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana ar nederīgu augu pasi vai bez tās

Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai bez tās -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas."

10. Izteikt 108.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas."

11. Papildināt kodeksu ar 148.2 pantu šādā redakcijā:

"148.2 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru gal­iekārtām

Par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu vai glabāšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu vai glabāšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus."

12. Izteikt 150.2 un 150.3 pantu šādā redakcijā:

"150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - līdz desmittūkstoš latiem.

150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - līdz desmittūkstoš latiem."

13. Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

"155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt piecdesmit latiem."

14. Izteikt 166.13 pantu šādā redakcijā:

"166.13 pants. Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz desmittūkstoš latiem.

Par negodīgu komercpraksi -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz desmittūkstoš latiem."

15. Papildināt kodeksu ar 175.9 pantu šādā redakcijā:

"175.9 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana reklāmas un patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības iestādēm un to likumīgo prasību un lēmumu nepildīšana

Par personas rīcībā esošās informācijas nesniegšanu reklāmas vai patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzības iestādei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā vai par nepatiesas informācijas sniegšanu, kā arī par uzraudzības iestādes likumīgo prasību vai lēmumu nepildīšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

16. Papildināt kodeksu ar 194.4 pantu šādā redakcijā:

"194.4 pants. Aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par noteikto uzturēšanās ierobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par saimnieciskās darbības veikšanu aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz aprobežojumiem aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz piecsimt latiem."

17. 201.10 pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces."

18. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

"204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu nelikumīga izmantošana

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, kā arī par komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošanu, ja nav veikta atlīdzības samaksa, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

19. Izteikt 204.13 pantu šādā redakcijā:

"204.13 pants. Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvo aktu prasībām -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam - fiziskajai personai vai amatpersonai līdz divsimt latiem, juridiskajai personai - līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam - fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai - līdz sešsimt latiem.

Par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam - fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai - līdz sešsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam - fiziskajai personai vai amatpersonai līdz četrsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz deviņsimt latiem."

20. 210. panta pirmajā daļā:

aizstāt skaitli un vārdu "108.pantā" ar skaitli un vārdu "107.pantā";

papildināt daļu pēc skaitļa "194.3" ar skaitli "194.4".

21. Papildināt 214.pantu pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "148.2 pantā" un pēc skaitļa un vārdiem "155.4 panta pirmajā daļā" - ar skaitli un vārdu "155.15 pantā".

22. 215.4 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "166.16" ar skaitli "175.9";

izslēgt trešo daļu;

papildināt ceturto daļu pēc vārda "likuma" ar vārdiem "vai Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma".

23. 215.9 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "166.13" ar vārdiem "panta pirmajā un otrajā daļā" un pēc skaitļa "173.2" - ar skaitli "175.9";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "166.13 pantā" ar skaitli un vārdiem "166.13 panta pirmajā un otrajā daļā".

24. 228.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu un skaitli "un 166.11" ar skaitļiem un vārdiem "166.11 pantā, 166.13 panta trešajā daļā un 175.9";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu vai Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām."

25. Aizstāt 230.pantā vārdus un skaitli "un 166.15 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "166.15 panta pirmajā daļā un 175.9 pantā".

26. Papildināt 230.5 panta pirmo daļu pēc skaitļa "101." ar skaitli "101.1".

27. Aizstāt 231.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "priekšnieks" ar vārdu "ģenerāldirektors".

28. Izteikt 236.11 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas."

29. 250.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "108.1 panta" ar skaitļiem un vārdu "101.1, 108.1 panta";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 166.13 panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Konkurences padome."

30. 257.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "vai Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas" ar vārdiem "vai Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas";

aizstāt vārdu "priekšnieka" ar vārdu "ģenerāldirektora".

31. 304.pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārda "kodeksa" ar skaitli un vārdu "148.2 pantā";

aizstāt 10.punktā skaitļus un vārdus "102., 102.2 un 103.7 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "101.1, 102., 102.2 un 103.7 pantā";

aizstāt 11.punktā skaitļus un vārdus "103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "103.3, 106., 106.1 pantā, 108.panta otrajā daļā un 155.5 pantā".

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šā kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc tam, kad stājies spēkā Eiropas Padomes lēmums par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām."

33. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 9.janvārī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2007.Stājas spēkā: 23.01.2008.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 09.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
168980
23.01.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)