Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.876

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 27.§)
Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.1panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību, prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju (turpmāk - tirdzniecības numura zīmes) izmantošanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem.

3. Komersants ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecību nodarbojas īpaši ierīkotā vietā, kas paredzēta transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai (turpmāk - tirdzniecības vieta). Tirdzniecības vietā iekārtotajā tirdzniecības teritorijā drīkst atrasties tikai tirdzniecībai nodotie transportlīdzekļi un to numurētie agregāti.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

4. Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

5. Komersants, kam ir reģistrēta tirdzniecības vieta, valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) var saņemt valsts standartam LVS 20 : 2009 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošas transportlīdzekļu tirdzniecības numura zīmes.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.197)

5.1 Komersants, izmantojot speciālu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecībai paredzētu programmnodrošinājumu tiešsaistes režīmā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, iegūst transportlīdzekļa tehniskos datus un informāciju par veiktajām darbībām saglabā atsevišķā CSDD uzturētā, transportlīdzekļu tirdzniecībai paredzētā reģistrā (turpmāk – tirdzniecības reģistrs). Informācija par tirdzniecībai pieņemtiem transportlīdzekļiem ir publiski pieejama.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 865 redakcijā)

II. Tirdzniecības vietas prasības

6. Tirdzniecības vietā iekārto vismaz 150 m2 lielu teritoriju (ēkā vai norobežotā atklātā laukumā), kurā izvieto tirdzniecībai paredzētus transportlīdzekļus vai numurētos agregātus. Ja tirdzniecības vieta ir paredzēta tikai mopēdu, motociklu, triciklu vai kvadriciklu tirdzniecībai, teritorija ir vismaz 30 m2 liela.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 865 redakcijā)

7. Tirdzniecības vietā ēkā vai speciāli šim nolūkam paredzētā būvē iekārto telpu klientu apkalpošanai un ar komersanta transportlīdzekļu tirdzniecības darbību saistītās lietvedības dokumentu vai citu dokumentu un tirdzniecības numura zīmju uzglabāšanai.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

8. Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem.

9. Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu attiecīgu aktu sagatavošanu, noformētu ieguvēja īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (turpmāk – īpašumtiesību apliecība) un izdarītu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekļa nodošanu ieguvējam īpašumā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

III. Tirdzniecības vietas reģistrācija

10. Lai reģistrētu tirdzniecības vietu, komersants iesniedz CSDD iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumā komersants apliecina savas īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības vietu un norāda šādu informāciju:

10.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietā reģistrētās nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas numuru un adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, tirdzniecības vietas tālruņa numuru un elektroniskā pasta kontaktadresi tirdzniecības vietā;

10.2. transportlīdzekļu veidus, ar kādiem paredzēta tirdzniecība attiecīgajā tirdzniecības vietā (komersantam ir tiesības tirgot arī norādīto transportlīdzekļu veidu numurētos agregātus):

10.2.1. A - mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;

10.2.2. B - vieglajiem automobiļiem, kā arī kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg;

10.2.3. C - kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg;

10.2.4. D - autobusiem;

10.2.5. E - piekabēm;

10.3. ja attiecīgajā tirdzniecības vietā paredzēta tirdzniecība tikai ar numurētajiem agregātiem, - tiesības tirgot transportlīdzekļu numurētos agregātus;

10.4. tirdzniecības vietas kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru vai elektroniskā pasta kontaktadresi;

10.5. tirdzniecības teritorijas (ēkā un norobežotā atklātā laukumā) platību kvadrātmetros.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

11. Kopā ar iesniegumu komersants iesniedz arī tirdzniecības vietas plānu (vai noteiktā kārtībā apliecinātu tā kopiju), kurā saprotami norādīts, kur atrodas tirdzniecības vieta, kā arī tirdzniecības telpu un teritorijas izvietojums, un tirdzniecības teritorijas kopskata fotoattēlu.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 561)

12. Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un šo noteikumu 11.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas CSDD izskata tos un:

12.1. ja iesniegums un dokumentācija sagatavota atbilstoši šo noteikumu prasībām un iesniegtā informācija ir pilnīga, reģistrē komersanta tirdzniecības vietu;

12.2. ja iesniegums aizpildīts nepilnīgi vai dokumentācija nav sagatavota atbilstoši šo noteikumu prasībām, vai iesniegtā informācija ir nepilnīga, informē komersantu:

12.2.1. par nepilnīgi aizpildītu iesniegumu, dokumentācijas neatbilstību šo noteikumu prasībām vai nepilnīgi iesniegtu informāciju;

12.2.2. ka 14 dienu laikā tiks pārbaudīta tirdzniecības vietas atbilstība šo noteikumu prasībām (ja šāda pārbaude nepieciešama pilnīgas informācijas iegūšanai);

12.2.3. ka tirdzniecības vieta tiks reģistrēta vai tās reģistrēšana tiks atteikta piecu darbdienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta iesnieguma un atbilstoši sagatavotas dokumentācijas saņemšanas, kā arī šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas (ja šāda pārbaude nepieciešama pilnīgas informācijas iegūšanai).

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

12.1 Piecu darbdienu laikā pēc pilnīgi aizpildīta iesnieguma, atbilstoši sagatavotas dokumentācijas un pilnīgas informācijas saņemšanas CSDD informē komersantu:

12.1 1. ka tirdzniecības vieta tiks reģistrēta vai ka tās reģistrēšana ir atteikta (norādot konkrētu datumu);

12.1 2. par kārtību, kādā var apstrīdēt CSDD atteikumu reģistrēt tirdzniecības vietu.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

12.2 Ja CSDD šo noteikumu 12. vai 12.1 punktā minētajā termiņā neinformē komersantu par tirdzniecības vietas reģistrēšanu vai par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka CSDD tirdzniecības vietu ir reģistrējusi, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

12.3 Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas CSDD tirdzniecības reģistrā un publiski pieejamā tīmekļa vietnē (www.csdd.lv) norāda ziņas par komersantu, tā ierīkotās tirdzniecības vietas adresi un transportlīdzekļu veidus, ar kādiem paredzēta tirdzniecība attiecīgajā tirdzniecības vietā, ievieto tirdzniecības vietas plānu un tirdzniecības teritorijas kopskata fotoattēlu, kā arī, izmantojot tirdzniecības reģistra tiešsaistes formu, nodrošina komersantam iespēju izdrukāt tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību (novietošanai tirdzniecības vietas telpās klientiem redzamā vietā).

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

13. Lai konstatētu faktisko stāvokli, CSDD ir tiesības pārliecināties par tirdzniecības vietas atbilstību tās reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem.

14. Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas CSDD nodrošina komersantam pieeju tirdzniecības reģistram. Par tirdzniecības reģistra pieslēgšanas un lietošanas kārtību CSDD noslēdz rakstisku vienošanos ar komersantu.

15. Pirms tirdzniecības reģistra pieslēgšanas komersants iesniedz CSDD paziņojumu (3.pielikums) par personām, kurām komersanta uzņēmumā piešķirtas tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības, kā arī tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā, izsniegt īpašumtiesību apliecību un piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem (turpmāk – komersanta pārstāvis). Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 197; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

16. Triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas CSDD komersanta pārstāvim piešķir pieeju tirdzniecības reģistram, ja ar komersantu ir noslēgta šo noteikumu 14.punktā minētā vienošanās par tirdzniecības reģistra lietošanas noteikumiem un attiecīgais komersanta pārstāvis noteiktā kārtībā ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā komersanta darba ņēmējs. CSDD ir tiesības atteikt tirdzniecības reģistra lietošanas tiesību piešķiršanu, ja personai šīs tiesības jau iepriekš ir atņemtas par atkārtotiem šo noteikumu vai tirdzniecības reģistra lietošanas noteikumu pārkāpumiem.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

17. Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu 15.punktā minēto personu sarakstā, komersants 15 darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz CSDD attiecīgu paziņojumu. Ja kādai personai atņemtas tiesības veikt šo noteikumu 15.punktā minētās darbības, paziņojumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī datumu, no kura šīs tiesības ir atņemtas.

18. Komersants nodrošina, lai tirdzniecības reģistram, dokumentiem par tirdzniecībā esošajiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem, kā arī šo noteikumu 49.punktā minētajiem komersanta tirdzniecības lietvedības materiāliem nepiekļūtu nepiederošas personas.

19. Ja ir mainīts komersanta nosaukums, reģistrētā adrese vai tirdzniecības vietas plāns, piecu darbdienu laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu vai paziņo CSDD attiecīgo informāciju, izmantojot tirdzniecības reģistra tiešsaistes formu vai CSDD oficiālo tirdzniecības reģistra elektroniskā pasta adresi.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

20. Ja pašvaldība mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu un dokumentu, kas apliecina citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai (dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir šāda informācija).

21. Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā to iepriekš norādījis iesniegumā, reģistrējot tirdzniecības vietu, CSDD attiecīgās izmaiņas reģistrē pēc komersanta iesnieguma saņemšanas, ja tirdzniecības vietā ir atbilstoša platība šo transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecībai.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.197)

23. Komersanta tirdzniecības vietu izslēdz no tirdzniecības reģistra šādos gadījumos:

23.1. komersants pārtrauc transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā vai nav to uzsācis, vai neveic to vairāk kā sešus mēnešus pēc kārtas (nav tirdzniecībā pieņemtu un pārdotu transportlīdzekļu);

23.2. no valsts institūcijām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt kontroli, saņemta informācija, ka komersants neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai no šīm institūcijām saņemts pieprasījums par tirdzniecības vietas izslēgšanu no tirdzniecības reģistra, jo komersants neievēro normatīvos aktus, kas nosaka komersanta darbības kārtību, tirgojot transportlīdzekļus un to numurētos agregātus;

23.3. konstatēts, ka tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas;

23.4. ir saņemta informācija par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu;

23.5. konstatēts, ka īpašumtiesību apliecība noformēta transportlīdzeklim, kurš īpašumtiesību apliecības noformēšanas brīdī nav atradies transportlīdzekļu tirdzniecības vietā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 197; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 865)

24. Piecu darbdienu laikā pēc transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības pārtraukšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā vai pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no tirdzniecības reģistra komersants nodod CSDD tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību (ja tāda ir izsniegta) un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes, kā arī atdod īpašniekam tirdzniecībā pieņemtos transportlīdzekļus, noformējot atbilstošu aktu par transportlīdzekļa atdošanu īpašniekam, vai nodod tos citai savai tirdzniecības vietai.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

25. Vienas tirdzniecības vietas izslēgšana no tirdzniecības reģistra neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību. No tirdzniecības reģistra izslēgtu tirdzniecības vietu atjauno reģistrā ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no tirdzniecības reģistra, veicot atkārtotu tirdzniecības vietas reģistrāciju, ja komersants ir novērsis pieļautos pārkāpumus un nav pamata uzskatīt, ka tādi tiks pieļauti atkārtoti. Komersanta tirdzniecības vietu reģistrā neatjauno, ja tā no reģistra izslēgta atkārtoti divu gadu laikā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 865 redakcijā)

IV. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecības vispārīgie nosacījumi

26. Transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai var nodot transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Latvijā izsniegtu transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību, vai mācību braukšanas atļauju. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieka pārstāvis papildus uzrāda dokumentu (pilnvaru), kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties ar transport­līdzekli vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju (dokuments nav jāuzrāda, ja komersanta rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas pārstāvja tiesībām). Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

26.1 Ja transportlīdzekļa īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības patērētājam sniegt kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar CSDD par atzīmju izdarīšanu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, elektroniski var sniegt informāciju par atļauju transportlīdzekļu tirdzniecībai, tad transportlīdzekli pieņem tirdzniecībai, pārdod vai atdod īpašniekam, neprasot uzrādīt pilnvaru, pēc tam, kad īpašnieks minētajā reģistrā izdarījis attiecīgu atzīmi.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

27. Tirdzniecībai nodotu, bet nepārdotu transportlīdzekli vai numurēto agregātu atdod tā īpašniekam vai tā pārstāvim pēc šīs personas pieprasījuma.

28. Transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu atļauts pieņemt tirdzniecībā, ja:

28.1. komersants, kurš nodarbojas ar transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecību, to kā preci iegādājies no izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja, ievedis no ārvalsts vai iegādājies no personas, kurai transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts ārvalstī, ieguvis īpašuma tiesības uz transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā. Šajā gadījumā transportlīdzeklis vai tā numurētais agregāts komersanta īpašumā nav jāreģistrē, bet komersants aktā par transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībā apliecina īpašuma tiesību iegūšanu;

28.2. tirdzniecībai to nodod Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta reģistrētais īpašnieks vai tā pārstāvis vai kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodod kompetenta valsts vai pašvaldības iestāde;

28.3. tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu nodod persona, kurai transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts ārvalstī;

28.4. (svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 865);

28.5. tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu nodod tā izgatavotājs vai tā oficiālais pārstāvis.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 865)

28.1 Tirdzniecības teritorijā esošam transportlīdzeklim redzamā vietā (automobilim – aiz priekšējā vējstikla) novieto ne mazāku kā A5 formāta lapu vismaz ar šādu informāciju:

28.1 1. transportlīdzekļa marka, modelis;

28.1 2. transportlīdzekļa 1. reģistrācijas (izlaiduma) gads;

28.1 3. transportlīdzekļa odometra rādījums, pieņemot transportlīdzekli tirdzniecībā;

28.1 4. transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

28.1 5. transportlīdzekļa pārdošanas cena euro, ieskaitot nodokļus, papildus atsevišķi var norādīt iekļauto pievienotās vērtības nodokļa summu vai atsauci uz īpašā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu;

28.1 6. numurs aktam par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībai;

28.1 7. informācija par transportlīdzekļa drošības sistēmu – elektroniskās stabilitātes sistēmas (ESP), bremžu antibloķēšanas sistēmas (ABS), elektriskā stūres pastiprinātāja (EPS), drošības spilvenu esību, to tehnisko stāvokli un darbības pārbaudi;

28.1 8. informācija, vai transportlīdzeklis tehniski atbilst izmantošanai ceļu satiksmē;

28.1 9. automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu uz vienu kilometru par tādu vieglo automobili, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2008. gada 31. decembra un ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators).

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 865)

29. Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tas papildus uzrāda dokumentu (pilnvaru), kas apliecina pārstāvja tiesības iegādāties transportlīdzekli vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju (dokuments nav jāuzrāda, ja komersanta rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas pārstāvja tiesībām). Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējs ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

30. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz īpašumtiesību apliecību. Īpašumtiesību apliecību noformē juridiskai personai vai pilngadību sasniegušai fiziskai personai, vai fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja transportlīdzekli atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma. Ja izsniegtā īpašumtiesību apliecība ir nozaudēta, ieguvējs var saņemt tās dublikātu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

31. Īpašumtiesību apliecību noformē tirdzniecības vietā klientu apkalpošanai paredzētajā telpā, izdrukājot datus no tirdzniecības reģistra. Īpašumtiesību apliecība, kas nav noformēta atbilstoši šo noteikumu prasībām, nav derīga transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD. Ja pircējs par darījumu norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz attaisnojuma dokumentu, kas noformēts atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja pircējs par darījumu norēķinās atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz normatīvajiem aktiem atbilstošu kases čeku. Attaisnojuma dokumentā vai kases čekā norāda transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanas cenu un izsniegtās īpašumtiesību apliecības numuru.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

32. Pirms komersants pieņem tirdzniecībai Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai numurētu agregātu, to normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrēšanu noteiktā kārtībā uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai.

33. Ar tirdzniecībā pieņemtu transportlīdzekli ceļu satiksmē izmēģinājuma braucienos atļauts piedalīties komersanta pārstāvim vai klientam komersanta pārstāvja klātbūtnē. Komersanta pārstāvja klātbūtne nav obligāta klienta izmēģinājuma braucienos ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem vai kvadricikliem.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

34. (Svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 561)

V. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti

35. Lai pārdotu Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, nepieciešama Latvijā izsniegta tāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas (turpmāk – reģistrācijas apliecība). Pēc transportlīdzekļa pārdošanas reģistrācijas apliecību kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

36. Lai pārdotu no ārvalsts kā preci ievestu transportlīdzekli, nepieciešams transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokuments iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk - uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments) un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ar kuru komersants iegādājies transportlīdzekli ārvalstī. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz ieguvējam. Ja jaunu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli pārdod komersants - transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā -, uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu transportlīdzekļa ieguvējam neizsniedz.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

37. Lai pārdotu ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli, no reģistrētā īpašnieka vai tā pārstāvja kopā ar transportlīdzekli pieņem un patur transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentu. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

38. Lai pārdotu apķīlātu vai valstij piekritīgu mantu - transportlīdzekli -, no valsts vai pašvaldību kompetentās institūcijas kopā ar transportlīdzekli pieņem reģistrācijas apliecību vai uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu un aktu par mantas nodošanu realizācijai. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas reģistrācijas apliecību vai uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

39. Lai pārdotu transportlīdzekli, kas iegādāts vai ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no šādas valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (turpmāk – muitas doku­ments). Pēc transportlīdzekļa pārdošanas muitas dokumentu transportlīdzekļa ieguvējam neizsniedz, bet īpašumtiesību apliecībā izdara atzīmi “ES preces statuss”.

(MK 02.09.2008. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

40. Lai pārdotu transportlīdzekli, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, vai arī CSDD izsniegts individuālās apstiprināšanas sertifikāts, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju šāds dokuments ir iesniedzams transportlīdzekļa reģistrācijai (turpmāk - atbilstības apliecinājums). Pēc pārdošanas šo dokumentu kopā ar pārējiem dokumentiem izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

41. Lai pārdotu Latvijā izgatavotu transportlīdzekli, no tā izgatavotāja kopā ar transportlīdzekli pieņem atbilstības apliecinājumu. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas atbilstības apliecinājumu kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

42. Lai pārdotu numurētu agregātu, nepieciešama CSDD izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizācijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes. Pēc numurētā agregāta pārdošanas CSDD izziņu par numurētā agregāta piederību vai aktu par mantas nodošanu realizācijai kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

VI. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu pieņemšana tirdzniecībai

43. Transportlīdzekli vai numurēto agregātu pieņem tirdzniecībai no īpašnieka vai tā pārstāvja tikai tirdzniecības vietā pēc transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskates, un, ja komersanta rīcībā ir visi transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, kā arī ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem datiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem, to var pārdot. Komersantam ir tiesības šajā punktā minētos dokumentus līdz izsniegšanai transportlīdzekļa ieguvējam nodot glabāšanā kredītiestādē vai kredītiestādei uz līdzdalības pamata piederošā finanšu iestādē, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumu, ir pakļauta konsolidētai uzraudzībai un finansējusi komersantu, ja tas paredzēts komersanta un minētās finanšu iestādes rakstiskā līgumā un tirdzniecības vietā atrodas finanšu iestādes apstiprinātas šo dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.197)

44. Par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai vai tirdzniecībā pieņemta transportlīdzekļa atdošanu īpašniekam vai tā pārstāvim komersants sastāda aktu divos eksemplāros. Vienu akta eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kurš transportlīdzekli vai numurēto agregātu nodevis tirdzniecībai vai kuram nepārdotais transportlīdzeklis vai numurētais agregāts tiek atdots.

45. Aktā norāda šādu informāciju:

45.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietas adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, un tirdzniecības vietas tālruņa numuru;

45.2. transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ārvalstniekam – tikai dzimšanas datumu, ja tam Latvijā nav piešķirts personas kods) vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ārvalstniekam – tikai dzimšanas datumu, ja tam Latvijā nav piešķirts personas kods), ja īpašnieka vārdā rīkojas pārstāvis;

45.3. transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un valsts reģistrācijas numuru (ja tāds ir);

45.4. reģistrācijas apliecības numuru un izdošanas datumu, ja transportlīdzeklis iepriekš ir reģistrēts Latvijā;

45.4.1 transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta cenu, ko komersants ir samaksājis vai samaksās transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta īpašniekam vai tā pārstāvim;

45.5. transportlīdzekļa īpašnieka atļauju vai aizliegumu piedalīties ar transportlīdzekli ceļu satiksmē izmēģinājuma braucienos, ja tiek sastādīts akts par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībā;

45.6. tā komersanta pārstāvja vārdu un uzvārdu, kas apskatījis transport­līdzekli vai numurēto agregātu pirms pieņemšanas tirdzniecībā vai kurš noformē aktu par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta atdošanu īpašniekam;

45.7. akta sastādīšanas datumu un laiku, kā arī citas ziņas, ja tādas nepieciešamas.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 561)

46. Akts ir izdruka no tirdzniecības reģistra. Ja akts sastādīts kļūdaini, to var anulēt sastādīšanas dienā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.197)

47. Papildus aktam komersants un transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu (izņemot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minēto gadījumu), nosakot pārdošanas cenu un citus papildu nosacījumus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai (tai skaitā komersanta atlīdzību, ja transportlīdzeklis vai tā numurētais agregāts tiks atdots īpašniekam vai tā pārstāvim pēc šīs personas pieprasījuma).

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

48. Aktus paraksta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis un šo noteikumu 15.punktā minētā persona.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

49. Akta otrs eksemplārs un citi transportlīdzekļu tirdzniecībai nepiecie­šamie dokumenti, kuri nav jānodod ieguvējam, vai dokumentu kopijas veido komersanta tirdzniecības lietvedību. Ar komersanta transportlīdzekļu tirdzniecības darbību saistītos lietvedības dokumentus glabā tirdzniecības vietā piecus gadus.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.197)

49.1 Komersants pēc kontrolējošo iestāžu pieprasījuma nodrošina izdruku no tirdzniecības reģistra par tirdzniecībā pieņemtajiem transportlīdzekļiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

VII. Rēķinu-uzziņu veidlapu izsniegšana

(Nodaļa svītrota ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

50. (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

51. (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

52. (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

53. (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

VIII. Īpašumtiesību apliecību aizpildīšana un dokumentu noformēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

54. Noformējot īpašumtiesību apliecību, datus par transportlīdzekli vai numurēto agregātu iegūst no tirdzniecības reģistra. Papildus tirdzniecības reģistrā (īpašumtiesību apliecībā) norāda ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekiem tikai dzimšanas datumu, ja tam nav piešķirts personas kods) un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. Ja transportlīdzekļa ieguvējs ir ārvalsts fiziska vai juridiska persona, kam nav pastāvīgas dzīvesvietas (atrašanās vietas) Latvijā, adresi nenorāda, bet izdara atzīmi "Ārvalsts". Ja īpašumtiesību apliecību izsniedz fiziskai personai, tirdzniecības reģistrā norāda arī ieguvēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības, vai mācību braukšanas atļaujas sēriju un numuru. Noformējot īpašumtiesību apliecību, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiek izdarīta atzīme par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

55. Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tirdzniecības reģistrā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības, vai mācību braukšanas atļaujas sēriju un numuru, kā arī tā dokumenta (pilnvaras) numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā, izņemot gadījumu, ja par ieguvēja pārstāvja tiesībām rīkoties ieguvēja vārdā komersanta pārstāvis ir pārliecinājies pēc komersanta rīcībā esošās Uzņēmumu reģistra informācijas.

56. Īpašumtiesību apliecībā norāda dokumentus, kuri kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniegti ieguvējam.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

57. Šo noteikumu 15.punktā minētā persona, kas izsniedz īpašumtiesību apliecību, apliecina to ar parakstu.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

58. Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu transportlīdzekli, tā reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transporta līdzekļa īpašnieka maiņu" norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu šo noteikumu 15.punktā minētā persona apliecina ar parakstu.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

59. Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu numurēto agregātu, CSDD izziņā par numurētā agregāta piederību norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu šo noteikumu 15.punktā minētā persona apliecina ar parakstu.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

60. Par īpašumtiesību apliecībā norādīto ziņu un reģistrācijas dokumentos izdarīto atzīmju atbilstību faktiskajam stāvoklim atbild komersants.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

61. Kļūdaini izsniegtu īpašumtiesību apliecību anulē līdz brīdim, kamēr transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav izvests no tirdzniecības vietas, un ne vēlāk kā stundas laikā no dokumenta noformēšanas brīža, izdarot atzīmi par izsniegtā īpašumtiesību apliecības anulēšanu tirdzniecības reģistrā un reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību. Atzīmi reģistrācijas apliecībā šo noteikumu 15.punktā minētā persona apliecina ar parakstu. Anulētā īpašumtiesību apliecības veidlapa tiek glabāta komersanta tirdzniecības lietvedībā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 197; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

IX. Tirdzniecības numura zīmju saņemšana un izmantošana

62. Tirdzniecības numura zīmes izsniedz un tām atbilstošas tirdzniecības numura kartes transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā noformē CSDD tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekļu pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai izmēģinājuma braucieniem ar tirdzniecībā pieņemtiem transportlīdzekļiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

63. Tirdzniecības numura zīmes izmanto un tās ir derīgas tikai Latvijas teritorijā.

64. Izšķir šādu veidu tirdzniecības numura zīmes:

64.1. A - mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;

64.2. B - vieglajiem automobiļiem, kā arī kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg;

64.3. C - kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg;

64.4. D - autobusiem;

64.5. E - piekabēm.

65. Tirdzniecības numura zīmes veidu norāda tirdzniecības numurā. Konkrētā veida tirdzniecības numura zīmes atļauts izmantot tikai attiecīgo kategoriju transportlīdzekļiem. Tirdzniecības numura zīmes piestiprina transportlīdzeklim valsts reģistrācijas numura zīmju stiprināšanai paredzētajās vietās.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 561)

65.1 Tirdzniecības numura zīmju izmantošana ceļu satiksmē attiecībā uz tirdzniecībai paredzētiem vai tirdzniecībā pieņemtiem transportlīdzekļiem atļauta pēc tam, kad komersants uz tirdzniecības numura zīmes derīguma termiņu noslēdzis transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un uz laiku līdz divām dienām reģistrējis konkrēto braucienu tirdzniecības reģistrā, noformējot pavadzīmi. Pavadzīmē datus par transportlīdzekli iekļauj no tirdzniecības reģistra. Ja attiecīgais transportlīdzeklis no ārvalsts ievests Latvijā ar citu transportu un tiek pārvietots uz tirdzniecības vietu ar tirdzniecības numura zīmēm, pavadzīmē norāda transportlīdzekļa marku, modeli un pārvietošanas maršrutu (transportlīdzekļa saņemšanas un tirdzniecības vietas adresi), kurā var iekļaut tuvāko transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanas vietu.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

66. Izmantojot ceļu satiksmē tirdzniecības numura zīmes, klientam, ja izmēģinājuma brauciens tiek veikts ar mopēdu, motociklu, triciklu vai kvadriciklu bez komersanta pārstāvja klātbūtnes, vai komersanta pārstāvim ir klāt:

66.1. uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

66.2. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja transportlīdzeklis vēl nav pieņemts tirdzniecībā;

66.3. tirdzniecības reģistrā noformētas pavadzīmes izdruka.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

67. Komersantam izsniegtās tirdzniecības numura zīmes laikā, kad tās netiek izmantotas, uzglabā tirdzniecības vietā.

68. Komersantam nav tiesību saņemtās tirdzniecības numura zīmes nodot citām personām. Komersants nodrošina tādus apstākļus, lai novērstu iespēju nepiederošām personām izmantot tirdzniecības numura zīmes.

69. Lai saņemtu tirdzniecības numura zīmes, komersants CSDD iesniedz:

69.1. iesniegumu nepieciešamā tirdzniecības numura zīmes veida un numura zīmes tipa saņemšanai;

69.2. pilnvaru konkrētai personai saņemt tirdzniecības numurus, ja CSDD rīcībā nav informācijas par šīs personas tiesībām pārstāvēt komersantu;

69.3. iepriekš izsniegtās tirdzniecības numura zīmes, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

70. Tirdzniecības numura zīmes izsniedz triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 69.punktā minēto dokumentu iesniegšanas CSDD. Tirdzniecības numura zīmes izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

71. CSDD atsaka tirdzniecības numuru piešķiršanu, ja:

71.1. lietojot tirdzniecībai pieņemtu vai tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekli, ir uzlikts sods par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē un šis naudas sods nav samaksāts;

71.2. ir konstatēts, ka tirdzniecības numura zīmes lietotas, pārkāpjot šos noteikumus;

71.3. komersants vēlas saņemt vairāk tirdzniecības numuru, nekā tam ir reģistrēti pārstāvji, kam uzņēmumā piešķirtas tiesības piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.197 redakcijā)

72. Piecu darbdienu laikā pēc tirdzniecības numura zīmju derīguma termiņa beigām tirdzniecības numura zīmes komersants nodod CSDD. Ja noteiktā termiņā tirdzniecības numura zīmes nav nodotas, CSDD liedz iespēju komersantam izmantot arī citas tam piešķirtās tirdzniecības numura zīmes.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 865)

73. Komersantiem izsniegtās rēķinu-uzziņu veidlapas ir izmantojamas līdz 2016. gada 31. martam. Pēc minētā datuma komersants viena mēneša laikā tās nodod CSDD.

74. Tirdzniecības vietās, kas reģistrētas līdz 2016. gada 31. decembrim un neatbilst šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, var veikt transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecību līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 865 redakcijā)

75. Komersanti, kuru tirdzniecības vietas reģistrētas līdz 2019. gada 30. novembrim, tirdzniecības teritorijas kopskata fotoattēlu iesniedz līdz 2020. gada 1. jūnijam, izmantojot tirdzniecības reģistra tiešsaistes formu vai CSDD oficiālo tirdzniecības reģistra elektroniskā pasta adresi.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 561 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.876

(Pielikums MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

Iesniegums transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrēšanai
Lūdzu reģistrēt komersanta 
 (nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs)
 
tirdzniecības vietu 
 (tirdzniecības vietas adrese)

ar tirdzniecības teritoriju _____m2 platībā, tirdzniecības vietā reģistrētās nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas numurs______________ , kurā paredzēta tirdzniecība ar

 
(transportlīdzekļu veids)

Tirdzniecības vietas tālrunis ___________________, e-pasts _____________________

Pielikumā:

1.Tirdzniecības vietas plāns. 
2. .
 

(citi dokumenti, ja tādi tiek pievienoti)

 

Apliecinu, ka transportlīdzekļu tirdzniecības vieta ir komersanta īpašumā/ tiesīgā lietošanā (neatbilstošo svītrot).

*Lietošanas tiesības iegūtas ar 
 (dokumenta veids, numurs, datums)
Lietošanas tiesības piešķīra
(vārds, uzvārds, personas kods vai
uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

* Aizpilda tikai tad, ja izmanto tirdzniecības vietas lietošanas tiesības.

Kontaktpersona     
 (vārds, uzvārds) (tālrunis) (e-pasts)

Datums _________________

Komersanta pārstāvis   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" atzīmes:

Saņemts _________ gada ___ . _________________

Piezīmes
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.876
Tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība

(Pielikums svītrots ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.197)

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.876

(Pielikums MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 635 redakcijā)

Paziņojums par personām, kurām piešķirtas komersanta transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecības pārstāvja tiesības
Komersants apliecina,
 (nosaukums) 

ka tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības, kā arī tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem norādītajā apjomā ir piešķirtas šādām personām:

VārdsUzvārdsTiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmēTirdzniecības reģistra lietošanas tiesībasPersonas kodsParaksta paraugs
-
-
-

Minētās personas ir iepazīstinātas ar 2007. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi".

No ______________ . gada _______ . _______________________ tirdzniecības reģistra lietošanas tiesības, kā arī tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmē ar tirdzniecībai paredzētiem transportlīdzekļiem norādītajā apjomā ir atņemtas šādām personām:

VārdsUzvārdsTiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un piedalīties ceļu satiksmēTirdzniecības reģistra lietošanas tiesībasPersonas kods
-
-
-

Datums ____________________________________

Komersanta pārstāvis   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" atzīmes:

Saņemts ____________ gada ______.________________________

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.876
Rēķina-uzziņas veidlapa

(Pielikums svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 635)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 876Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 29.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 28.12.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
168576
{"selected":{"value":"01.12.2019","content":"<font class='s-1'>01.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2019","iso_value":"2019\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-30.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2013","iso_value":"2013\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2013.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2008","iso_value":"2008\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2008.-26.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2007","iso_value":"2007\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2007.-10.09.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)