Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.918

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 69.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”

(Noteikumu nosaukums MK 28.10.2008. noteikumu Nr.900 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" (turpmāk - Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes);

1.2. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;

1.3. kompetences sadalījumu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;

1.4. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.5. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.6. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem maksimāli pieejamo finansējuma sadalījumu.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900)

2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķis ir atbalstīt iesaistītās institūcijas darbības programmu "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadības funkciju, tiešā vadības procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, līdzfinansējot dažādas atbalstāmās darbības. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

2.1. iznākuma rādītājs - Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalstu saņēmušo institūciju skaits;

2.2. rezultātu rādītājs - Eiropas Savienības fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.455)

3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķa grupa ir Eiropas Savienības fondu vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošie sociālie partneri (institūcijas).

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.900 redakcijā)

4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence

5. Atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Finanšu ministrija.

6. Atbildīgās iestādes kompetencē ir:

6.1. nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

6.2. analizēt problēmas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanā un iesniegt vadošajā iestādē priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanas uzlabošanu;

6.3. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm;

6.4. lietot Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu darbības programmu uzraudzībai un uzkrāt tajā datus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm;

6.5. uzraudzīt pieejamā Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu līmenī;

6.6. izstrādāt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku.

7. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Finanšu ministrijas funkcionālajā pārraudzībā esošā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

8. Sadarbības iestādes kompetencē ir:

8.1. nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

8.2. analizēt problēmas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanā un iesniegt atbildīgajā iestādē priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.3. izsludināt un veikt ierobežotu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu atlasi;

8.4. izstrādāt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

8.5. nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanu;

8.6. pieņemt lēmumus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidī­šanu;

8.7. izstrādāt vienošanās projektu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu;

8.8. slēgt vienošanos ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju;

8.9. izvērtēt iesniegto projektu grozījumu pieprasījumus un pieņemt lēmumu par grozījumu izdarīšanu vai atteikumu izdarīt grozījumus;

8.10. pārbaudīt un saskaņot Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja sagatavoto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta progresa pārskatu;

8.11. pārbaudīt un apstiprināt Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus. Pārbaudīt Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja iesniegtajam maksājuma pieprasījumam pievienotos izdevumus pamatojošos dokumentus sadarbības iestāde var izlases veidā, ja ir izstrādāta un ar vadošo iestādi saskaņota procedūra par nepieciešamo izlases apjoma noteikšanu. Ja attiecīgā procedūra nav izstrādāta vai nav saskaņota ar vadošo iestādi, sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumam pievienotos izdevumus pamatojošos dokumentus pilnā apjomā;

8.12. sagatavot izdevumu deklarācijas. Ja Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs saņem finansējumu no vairākām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm, tad, sagatavojot izdevumu deklarāciju, sadarbības iestāde izmanto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas (1.pielikums);

8.13. veikt pārbaudes Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas vietās;

8.14. izmantot Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu un uzkrāt tajā datus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumiem un Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem;

8.15. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem;

8.16. uzraudzīt pieejamā Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu līmenī;

8.17. izvērtēt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu;

8.18. sagatavot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības maksājumu prognozi.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383)

III. Kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes

9. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ir 78 064 528 lati, no kuriem:

9.1. 12 847 761 lats ir pieejami darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros;

9.2. 16 153 989 lati ir pieejami darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros;

9.3. 40 488 570 latu ir pieejami darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros;

9.4. 8 574 208 lati ir pieejami darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900; MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.455; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383)

10. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros Eiropas Savienības fondu finansējums ir 100 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

11. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanai maksimāli pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējums laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim ir 55 899 532 lati.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224)

12. Iesaistītajām institūcijām, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu, aprēķinātais maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim ir norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumā (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383)

13. Šie noteikumi attiecas uz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem, kas apstiprināti līdz 2008.gada 31.decembrim.

13.1 Šie noteikumi attiecas uz Iepirkumu uzraudzības biroja Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu, sākot ar 2010.gada 1.oktobri.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.900 redakcijā)

14. Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu, ir šādas:

14.1. darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinā­juma 1.6.1.1. aktivitātē "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana":

14.1.1. Labklājības ministrija;

14.1.2. Izglītības uz zinātnes ministrija;

14.1.3. Nodarbinātības valsts aģentūra;

14.1.4. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

14.1.5. Valsts kanceleja;

14.1.6. Ekonomikas ministrija;

14.1.7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

14.1.8. Sabiedrības integrācijas fonds;

14.1.9. Veselības ministrija;

14.1.10. (svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.29);

14.1.11. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224);

14.1.12. Finanšu ministrija;

14.1.13. Iepirkumu uzraudzības birojs;

14.1.14. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

14.1.15. Rīgas plānošanas reģions;

14.1.16. Vidzemes plānošanas reģions;

14.1.17. Kurzemes plānošanas reģions;

14.1.18. Latgales plānošanas reģions;

14.1.19. Zemgales plānošanas reģions;

14.1.20. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

14.1.21. (svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383);

14.1.22. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

14.2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinā­juma 2.4.1.1. aktivitātē "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana":

14.2.1. Izglītības uz zinātnes ministrija;

14.2.2. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

14.2.3. Ekonomikas ministrija;

14.2.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

14.2.5. Finanšu ministrija;

14.2.6. Iepirkumu uzraudzības birojs;

14.2.7. Rīgas plānošanas reģions;

14.2.8. Vidzemes plānošanas reģions;

14.2.9. Kurzemes plānošanas reģions;

14.2.10. Latgales plānošanas reģions;

14.2.11. Zemgales plānošanas reģions;

14.2.12. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

14.2.13. Valsts kanceleja;

14.2.14. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224);

14.2.15. (svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383);

14.2.16. Labklājības ministrija;

14.2.17. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

14.3. darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinā­juma 3.7.1.1. aktivitātē un 3.8.1.1. aktivitātē "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana":

14.3.1. Izglītības uz zinātnes ministrija;

14.3.2. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

14.3.3. Ekonomikas ministrija;

14.3.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

14.3.5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

14.3.6. Veselības ministrija;

14.3.7. (svītrots ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.29);

14.3.8. Finanšu ministrija;

14.3.9. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

14.3.10. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224);

14.3.11. (svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383);

14.3.12. Kultūras ministrija;

14.3.13. Satiksmes ministrija;

14.3.14. Labklājības ministrija;

14.3.15. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

14.3.16. Iepirkumu uzraudzības birojs;

14.3.17. (svītrots ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224);

14.3.18. Rīgas plānošanas reģions;

14.3.19. Vidzemes plānošanas reģions;

14.3.20. Kurzemes plānošanas reģions;

14.3.21. Latgales plānošanas reģions;

14.3.22. Zemgales plānošanas reģions;

14.3.23. Valsts kanceleja.

(Grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900; MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1210; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224)

15. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības ir:

15.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

15.2. Eiropas Savienības fondu izvērtēšana;

15.3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

15.4. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;

15.5. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveido­šana, ieviešana, attīstība un sasaiste ar citām informācijas sistēmām Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai;

15.6. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošinā­šana;

15.7. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;

15.8. mācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti;

15.9. horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;

15.10. Eiropas Savienības nākotnes Kohēzijas politikas, tajā skaitā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas, stratēģiskā plānošana.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900)

16. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības aktivitātes attiecināmās izmaksas ir:

16.1. atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kas ir noteikta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem un ir norādīta attiecīgā Eiropas Savienības fonda tehniskās atlīdzības projekta iesniegumā, par darba pienākumu veikšanu saistībā tikai ar 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmas papildinājumos norādīto aktivitāšu īstenošanu;

16.2. izdevumi par attiecīgā Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu piesaisti (plānotie izdevumi pirms to veikšanas projektā saskaņojami ar sadarbības iestādi);

16.3. attiecīgā Eiropas Savienības fonda revīzijas veicēju izdevumi;

16.4. izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudēm un pārbaudēm attiecīgā Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vietā;

16.5. Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komitejas un attiecīgā Eiropas Savienības fonda apakškomitejas darbības nodrošināšanas izdevumi;

16.6. ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto mācību, semināru un konferenču organizēšanas un dalības izdevumi:

16.6.1. telpu un biroja tehnikas noma;

16.6.2. ēdināšanas pakalpojumi (ja plānotie izdevumi pārsniedz piecus latus dienā par vienu attiecīgā pasākuma dalībnieku, pirms to veikšanas projektā saskaņojami ar sadarbības iestādi);

16.6.3. kancelejas preces;

16.6.4. kopēšanas un izdrukas pakalpojumi;

16.6.5. lektoru pakalpojumi;

16.6.6. dalības maksa par līdzdalību mācībās, semināros un konferencēs;

16.7. Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu un komunikācijas plānošanas un īstenošanas izdevumi saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2007.–2015.gadam (tai skaitā izdevumi par atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes, plānošanas reģionu mājaslapu Eiropas Savienības fondu sadaļu un Eiropas Savienības fondu mājaslapas www.esfondi.lv uzturēšanu), kas tieši saistīti ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu;

16.7.1 sākot ar 2011.gada 1.februāri, reprezentatīvo materiālu iegādes izdevumi tikai centralizēta elektroniskā iepirkuma ietvaros, par kura virzību lēmumu pieņem Finanšu ministrija.

16.8. izdevumi par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu, kuru līdzekļi pieejami Latvijā, izvērtēšanas ekspertu pakalpojumiem. Šie izdevumi var tikt attiecināti, ja izvērtējumi tiek veikti, lai uzlabotu Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti;

16.9. atbildīgo un sadarbības iestāžu informācijas sistēmas izveidošanas, ieviešanas, attīstīšanas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi, ja attiecīgā informācijas sistēma ir tieši saistīta ar Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu;

16.10. citas izmaksas, kas iepriekš saskaņotas ar sadarbības iestādi, ir apstiprinātas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā un ir tieši saistītas ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesu nodrošināšanu;

16.11. administratīvās izmaksas ierēdņiem, darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanā:

16.11.1. telpu nomas, īres vai telpu apsaimniekošanas izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas (apkure, elektrība, ūdensapgāde);

16.11.2. darba vietas aprīkojuma (biroja mēbeles, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes vai nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības funkciju nodrošināšanā (izņemot šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētās izmaksas), bet ne vairāk kā 1500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā, izņemot darba vietas uzturēšanas izmaksas (pamatlīdzekļu uzturēšana, remonts);

16.11.3. darba vietas aprīkojuma (biroja mēbeles, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences) nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti tikai Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, bet ne vairāk kā 1500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā, izņemot darba vietas uzturēšanas izmaksas (pamatlīdzekļu uzturēšana, remonts);

16.11.4. kancelejas preču izmaksas, bet ne vairāk kā 180 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku gadā;

16.11.5. telekomunikāciju izmaksas (mobilā telefona abonēšanas un sarunu maksa ne vairāk kā 75 lati uz vienu ierēdni vai darbinieku ceturksnī) un interneta izmaksas;

16.11.6. transporta izmaksas, kas saistītas tikai ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas papildinājumos norādīto aktivitāšu administrēšanu (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļu nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu un sabiedriskā transporta izmantošanu). Projektam nepieciešamās izmaksas par transportlīdzekļu nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, kuras kopā pārsniedz 500 latu mēnesī vai 1500 latu ceturksnī, pirms to veikšanas saskaņo ar sadarbības iestādi;

16.12. ceļa un komandējumu izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto pasākumu apmeklēšanu;

16.13. izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības nākotnes Kohēzijas politikas stratēģisko plānošanu;

16.14. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītājs, projekta grāmatvedis) atlīdzības izmaksas, ja tās radušās uz uzņēmuma līguma pamata.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224)

16.1 Šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja darbinieks vai ierēdnis, veicot tiešos darba pienākumus, kas ir saistīti ar 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmas papildinājumos norādīto aktivitāšu īstenošanu, neveic citus uzdevumus.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.455 redakcijā)

16.2 Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu, veicot atmaksas sadalījumu darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksām ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, sadarbības iestāde nodrošina, ka atmaksa no Eiropas Sociālā fonda netiek veikta, un piemēro minētās regulas nosacījumiem atbilstošu maksāšanas proporciju, kas veidojas, summējot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto 2.DPP 2.4.1.1.aktivitātes, 3.DPP 3.7.1.1.aktivitātes un 3.DPP 3.8.1.1.aktivitātes deklarēšanas proporciju, kura tiek izteikta 100 % apmērā un proporcionāli sadalīta.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

16.3 Šo noteikumu 16.14.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja uzņēmuma līgums tiek slēgts ar personu, kura ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju nav darba tiesiskajās vai valsts civildienesta attiecībās.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.900 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

17. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmajām izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri. Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.10., 16.11. un 16.12.apakšpunktā un ir veiktas atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, var finansēt no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības, ja tās saistītas ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds) 2004.–2006.gada plānošanas perioda finansējuma saņēmēja veikto izdevumu attiecināmības pārbaudēm, uzraudzības komiteju un apakškomiteju darbības nodrošināšanu, informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanu, slēgšanas audita, noslēguma (ex post) izvērtēšanas veikšanas, noslēguma ziņojuma sagatavošanas (tai skaitā noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma apliecinājuma sagatavošanas) un dokumentu aprites organizācijas (tai skaitā arhivēšanas) izmaksām, kā arī projektu pēcpārbaužu veikšanas izmaksām. Šo noteikumu 16.5., 16.7. un 16.8.apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds) 2004.–2006.gada plānošanas perioda slēgšanu, norāda tikai Finanšu ministrija.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.900 redakcijā)

17.1 Ja šo noteikumu 16.11.apakšpunktā norādīto attiecināmo izmaksu ierobežojumi ir pārsniegti, izmaksu tālāka finansēšana no projekta līdzekļiem netiek nodrošināta. Šo noteikumu 16.11.apakšpunktā norādītie attiecināmo izmaksu ierobežojumi attiecas uz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

18. Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions, iesniedzot Eiropas Savienības fondu projekta iesniegumu (3.pielikums) vai priekšlikumus grozījumiem projektā, norāda tikai šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7., 16.11., 16.12. un 16.14.apakšpunktā norādītās attiecināmās izmaksas.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900)

19. Iesniedzot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu vai priekšlikumus par grozījumiem projektā, šo noteikumu 15.2. un 15.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kā arī 16.5. un 16.8.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas norāda tikai Finanšu ministrija. Pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šo noteikumu 15.2. un 15.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kā arī 16.8.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas tikai tad, ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošo iestādi.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900.)

21. (Svītrots ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900.)

22. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes neattiecināmās izmaksas ir:

22.1. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītāja un grāmatveža) atlīdzības izmaksas, ja tās radušās, pamatojoties uz darba tiesiskajām vai valsts civildienesta attiecībām;

22.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītāja un grāmatveža) administratīvās izmaksas, izņemot gadījumu, ja ar tiem noslēgts uzņēmuma līgums kā ārpakalpojums, bet ne vairāk kā viena procenta apmērā no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām:

22.2.1. telpu īre, nomas maksa, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

22.2.2. kancelejas preču izmaksas, bet ne vairāk kā 180 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku gadā;

22.2.3. telekomunikāciju (mobilā tālruņa abonēšanas un sarunu maksa ne vairāk kā 45 lati uz vienu ierēdni vai darbinieku ceturksnī), interneta izmaksas;

22.3. darba vietas aprīkojuma (tai skaitā biroja tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti tikai Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, bet ne vairāk kā 1500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā, izņemot darba vietas uzturēšanas izmaksas (pamatlīdzekļu uzturēšana, remonts).

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900; 22.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2011., sk. MK 21.09.2010. noteikumu Nr.900 2.punktu)

22.1 Šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3.apakšpunktā minētās un pamatotās neattiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz 5 % no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta iestādēm ir tiesības pieprasīt no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

23. Lai nodrošinātu šo noteikumu 11.punktā minētā finansējuma apgūšanu, sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu iesniegt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu (3.pielikums) šo noteikumu 14.punktā minētajām institūcijām, kuras nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu.

23.1 Sadarbības iestāde līdz 2010.gada 1.novembrim nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam uzaicinājumu iesniegt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu (3.pielikums).

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.900 redakcijā)

24. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. un 23.1punktā minētā uzaicinājuma saņemša­nas sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900)

25. Šo noteikumu 14.punktā minētā institūcija, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu, var iesniegt vienu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu.

26. Šo noteikumu 14.punktā norādītā institūcija, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu, iesniedz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu sadarbības iestādē vienā no šādiem veidiem:

26.1. papīra formā (divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināl­eksemplārs un viens ir kopija, ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija") atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

26.2. elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai).

27. Šo noteikumu 23. un 23.1punktā minētajā uzaicinājumā norādītais Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniski vai nosūtot pa pastu. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot sadarbības iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja starp sadarbības iestādi un projekta iesniedzēju rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900)

28. Sadarbības iestāde pēc visu termiņā iesniegto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu saņemšanas izveido Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

29. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā iekļauj pārstāvjus no sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes un Valsts kancelejas. Vadošās iestādes pārstāvis var piedalīties Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā novērotāja statusā. Valsts kancelejas pārstāvis nevar piedalīties savas institūcijas iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanā.

30. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

31. Sadarbības iestāde Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu nevērtē, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem gadījumiem:

31.1. projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā;

31.2. projekta iesniegums nav iesniegts datorrakstā;

31.3. projekta iesniegums nav iesniegts latviešu valodā;

31.4. projekta iesniedzējs nav uzaicināts iesniegt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu.

32. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas vērtējumu, pieņem vienu no šādiem pārvaldes lēmumiem:

32.1. par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pārvaldes lēmumu par projekta noraidīšanu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijam (4.pielikuma 1.1.1. un 1.2.4.apakšpunkts);

32.2. par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Pārvaldes lēmuma nosacījumu izpildes termiņš ir 10 darbdienas pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas.

33. Šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētajā lēmumā var iekļaut šādus nosacījumus:

33.1. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītā projekta finansēšanas plāna precizēšana (3.pielikuma 7.1.apakšpunkts);

33.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītā projekta budžeta kopsavilkuma, tajā skaitā indikatīvā projekta izmaksu plāna, precizēšana (3.pielikuma 7.2.apakšpunkts);

33.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītā projekta budžeta precizēšana aktivitāšu griezumā (3.pielikuma 7.3.apakšpunkts);

33.4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma precizēšana, ja tas neatbilst projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (4.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.; 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunkts).

34. Sadarbības iestāde pārvaldes lēmumu par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai pārvaldes lēmumu par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniedzējam.

35. Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pēc attiecīgo nosacījumu izpildes sadarbības iestāde ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos.

IV. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

36. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma specifiskais kvalitātes vērtēšanas kritērijs - Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotajām aktivitātēm ir kompleksa pieeja šo noteikumu 15.punktā minēto Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanā.

37. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma atbilstība horizontālajām prioritātēm "Vienādas iespējas", "Informācijas sabiedrība" un "Makroekonomiskā stabilitāte":

37.1. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvās novecošanās pamatprincipu, kā arī personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu;

37.2. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības projekta ietvaros paredzēts elektronizēt sabiedriskos pakalpojumus;

37.3. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības projekta ietvaros paredzēts finansējums atalgojumam, kas noteikts Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības projektā;

37.4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā paredzēta neattiecināmā finansējuma summa no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta izmaksām.

38. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma atbilstības vērtēšanas kritēriji:

38.1. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes pilnībā atbilst Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķim;

38.2. ir skaidri parādīta savstarpējā saistība starp Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta nepieciešamības pamatojumā noteikto mērķi un plānotajām aktivitātēm;

38.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

38.4. plānojot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā aktivitātes, ir ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un citi priekšnoteikumi;

38.5. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta aktivitātēm plānotais finansējums, kas norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā, ir pamatots, skaidri sadalīts pa pozīcijām un izsekojams.

39. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma tehniskie un administratīvie vērtēšanas kritēriji:

39.1. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegums iesniegts atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām iesnieguma noformēšanas prasībām;

39.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta tāme ir aritmētiski pareizi;

39.3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītais aktivitāšu ieviešanas grafiks ir detalizēts un atspoguļo visas plānotās aktivitātes;

39.4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā plānotās aktivitātes nepārsniedz maksimāli atļauto laikposmu;

39.5. pieprasītā finansējuma apmērs nepārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimālo individuālo limitu;

39.6. visas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma budžetā plānotās izmaksas atbilst plānotajām aktivitātēm.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 19.05.2009. noteikumu Nr.455 redakcijā)

40. (Svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383)

41. Izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 16.11.apakšpunktā noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus vai turpmāk nav iekļaujamas attiecināmajos izdevumos, bet saistību veidā ir uzņemtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par attiecināmām izmaksām.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

42. (Svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383)

43. Eiropas Savienības fondu finansējums 100 % apmērā attiecas arī uz maksājumu pieprasījumiem, kas iesniegti sadarbības iestādē pirms attiecīgu grozījumu iesniegšanas Eiropas Komisijā, kas paredz darbības programmās un tās papildinājumos "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" tehniskās palīdzības 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1.aktivitātes finansēt 100 % apmērā no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.383 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918
Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas

(Pielikums MK 28.10.2008. noteikumu Nr.900 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1210; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.900; MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.224; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.29)

1. Ja Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs saņem finansējumu no vairākām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm, tad, sagatavojot izdevumu deklarāciju, sadarbības iestāde katram Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam piemēro individuālu izdevumu deklarēšanas proporciju.

1.1 Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem, kuri nodrošina horizontālo politiku koordinēšanu, sadarbības iestāde, sagatavojot izdevumu deklarāciju, piemēro atsevišķu horizontālās politikas koordinēšanas izdevumu deklarēšanas proporciju. Horizontālās politikas koordinēšanas izdevumu deklarēšanas proporciju piemēro arī tiem finansējuma saņēmēja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem, kas ir jau apstiprināti un ir veikti maksājumi.

2. Saskaņā ar šā pielikuma 1.punktu laikposmā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.decembrim ir šādas individuālās izdevumu deklarēšanas proporcijas:

Nr.
p.k.

Iesaistītās institūcijas

1.DPP

2.DPP

3.DPP

3.DPP

1.6.1.1.aktivitāte

2.4.1.1.aktivitāte

3.7.1.1.aktivitāte

3.8.1.1.aktivitāte

2.1.Ekonomikas ministrija

3,974373 %

84,724663 %

8,526917 %

2,774047 %

2.2.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/18)

0,000000 %

0,000000 %

57,990900 %

42,009100 %

2.3.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/03)

9,839431 %

78,530869 %

11,629700 %

0,000000 %

2.4.Finanšu ministrija

15,582453 %

23,158149 %

51,575193 %

9,684205 %

2.4.1.Finanšu ministrija (par horizontālās politikas "Makroekonomiskā stabilitāte" koordinēšanu)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.5.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2,271320 %

5,016240 %

88,009980 %

4,702460 %

2.6.Valsts reģionālās attīstības aģentūra

6,750535 %

0,000000 %

93,249465 %

0,000000 %

2.7.Kurzemes plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.8.Latgales plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.9.Rīgas plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.10.Vidzemes plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.11.Zemgales plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.12.Valsts kanceleja

65,181342 %

9,326113 %

21,037506 %

4,455039 %

2.13.Sabiedrības integrācijas fonds

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

2.14.Labklājības ministrija

88,926467 %

0,000000 %

11,073533 %

0,000000 %

2.14.1.Labklājības ministrija (par horizontālās politikas "Vienlīdzīgas iespējas" koordinēšanu)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.15.Nodarbinātības valsts aģentūra

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

2.16.Veselības ministrija

17,790665 %

0,000000 %

82,209335 %

0,000000 %

2.17.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/07)

17,790644 %

0,000000 %

82,209356 %

0,000000 %

2.18.Izglītības un zinātnes ministrija

24, 682469 %

36,494200 %

38,823331 %

0,000000 %

2.19.Valsts izglītības un attīstības aģentūra

25,375420 %

37,518740 %

37,105840 %

0,000000 %

2.20.Satiksmes ministrija

0,000000 %

0,000000 %

61,589680 %

38,410320 %

2.21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (projektiem Nr.VSID/TP/CFLA/08/15 un Nr.VSID/TP/CFLA/08/21)

4,375840 %

0,000000 %

95,624160 %

0,000000 %

2.21.1.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (par horizontālo politiku "Teritorijas līdzsvarota attīstība", "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" un "Informācijas sabiedrība" koordinēšanu)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.22.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/22)

0,000000 %

0,000000 %

54,827153 %

45,172847 %

2.22.1.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (par horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība" koordinēšanu)

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.23.Kultūras ministrija

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

0,000000 %

2.24.Iepirkumu uzraudzības birojs

16,090000 %

22,480000 %

50,690000 %

10,740000 %

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" maksimāli pieejamais finansējuma sadalījums attiecināmo izmaksu segšanai laikposmam no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim

(Pielikums MK 22.03.2011. noteikumu Nr.224 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.29)

Nr.
p.k.

Iesaistītās institūcijas

1.DPP

2.DPP

3.DPP

3.DPP

KOPĀ

1.6.1.1.aktivitāte

2.4.1.1.aktivitāte

3.7.1.1.aktivitāte

3.8.1.1.aktivitāte

LVL
1.Ekonomikas ministrija

189 834

4 046 832

407 284

132 501

4 776 451

2.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/18)

0

0

579 909

420 091

1 000 000

3.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Nr.VSID/TP/CFLA/08/03)

351 935

2 808 878

415 969

0

3 576 782

4.Finanšu ministrija kopā:

732 711

1 086 067

2 420 015

456 847

4 695 640

4.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

700 531

1 041 107

2 318 635

435 367

4 495 640

4.2.horizontālās politikas "Makroekonomiskā stabilitāte" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

5.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

113 566

250 812

4 400 499

235 123

5 000 000

6.Valsts reģionālās attīstības aģentūra

175 097

0

2 418 727

0

2 593 824

7.Kurzemes plānošanas reģions

47 403

69 844

149 389

33 364

300 000

8.Latgales plānošanas reģions

47 403

69 844

149 389

33 364

300 000

9.Rīgas plānošanas reģions

47 403

69 844

149 389

33 364

300 000

10.Vidzemes plānošanas reģions

47 403

69 844

149 389

33 364

300 000

11.Zemgales plānošanas reģions

47 403

69 844

149 389

33 364

300 000

12.Valsts kanceleja:

1 114 101

159 405

359 580

76 147

1 709 233

12.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

1 000 000

0

0

0

1 000 000

12.2.horizontālās aktivitātes "Apmācības" nodrošināšana

114 101

159 405

359 580

76 147

709 233

13.Sabiedrības integrācijas fonds

1 030 882

0

0

0

1 030 882

14.Labklājības ministrija:

1 028 722

44 960

225 474

21 480

1 320 636

14.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

996 542

0

124 094

0

1 120 636

14.2.horizontālās politikas "Vienlīdzīgas iespējas" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

15.Nodarbinātības valsts aģentūra

1 316 590

0

0

0

1 316 590

16.Veselības ministrija

275 207

0

1 271 711

0

1 546 918

17.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/07)

412 810

0

1 907 567

0

2 320 377

18.Izglītības un zinātnes ministrija

1 071 386

1 584 095

1 685 195

0

4 340 676

19.Valsts izglītības un attīstības aģentūra

1 268 771

1 875 937

1 855 292

0

5 000 000

20.Satiksmes ministrija

0

0

3 079 484

1 920 516

5 000 000

21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā (projektiem Nr.VSID/TP/CFLA/08/15 un Nr.VSID/TP/CFLA/08/21):

224 542

134 880

3 101 337

64 440

3 525 199

21.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

128 002

0

2 797 197

0

2 925 199

21.2.horizontālās politikas "Teritorijas līdzsvarota attīstība" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

21.3.horizontālās politikas "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

21.4.horizontālās politikas "Informācijas sabiedrība" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

22.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā (projektam Nr.VSID/TP/CFLA/08/22):

32 180

44 960

2 440 484

1 948 700

4 466 324

22.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

0

0

2 339 104

1 927 220

4 266 324

22.2.horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība " koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

23.Kultūras ministrija

0

0

1 000 000

0

1 000 000

24.Iepirkumu uzraudzības birojs

28 962

40 464

91 242

19 332

180 000

KOPĀ

9 604 311

12 426 510

28 406 714

5 461 997

55 899 532

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918

(Pielikums grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900; MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.455; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.383)

29.JPG (69931 bytes)

30.JPG (91963 bytes)

31.JPG (87233 bytes)

_______________________

1 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu

36.JPG (60030 bytes)

37.JPG (53645 bytes)

38.JPG (113094 bytes)

3.tabula

Projekta budžeta kopsavilkums, LVL:

Nr.
p.k.

EKK

Izmaksu pozīcijas nosaukums**

Dau­dzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attieci­nāmās

neattie­cināmās

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

-

Projekta administrēšanas izmaksas kopā

1.1.

1000

Atlīdzība

1.1.1.

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas*

1.2.

2000

Preces un pakalpojumi

1.2.1.

2100

Komandējumi un dienesta braucieni*

1.2.2.

2200

Pakalpojumi*

1.2.3.

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000*

1...

2.

-

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

2.1.

5000

Pamatkapitāla veidošana

2...

3.

-

Pārējās attiecināmās izmaksas kopā

3.1.

4.

-

Neparedzētie izdevumi (aizpilda, ja attiecināms – ne vairāk kā 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

X

IZDEVUMI KOPĀ, LVL

X

100 %

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Ja nepieciešams, var izdalīt pa apakškodiem un paredzēt citus EKK virskodus.

Apzīmējumi:

EKK

Ekonomiskās klasifikācijas kods

ESF

Eiropas Sociālais fonds

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

KF

Kohēzijas fonds

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 28.10.2008. noteikumiem Nr.900)

Darbības programmas nosaukums un numurs

1.

2.

3.

Cilvēkresursi un nodarbinātība

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes nosaukums un numurs

1.6.

2.4.

3.7.

3.8.

Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai

Tehniskā palīdzība KF ieviešanai

Pasākuma nosaukums un numurs

1.6.1.

2.4.1.

3.7.1.

3.8.1.

ATBALSTS DARBĪBAS PROGRAMMAS "CILVĒKRESURSI UNNODARBINĀTĪBA" VADĪBAI"

ATBALSTS DARBĪBAS PROGRAMMAS "UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INOVĀCIJAS" VADĪBAI"

Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai

Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai

Aktivitātes nosaukums un numurs

1.6.1.1.

2.4.1.1.

3.7.1.1.

3.8.1.1.

PROGRAMMAS VADĪBAS UN ATBALSTA FUNKCIJU NODROŠINĀŠANA

PROGRAMMAS VADĪBAS UN ATBALSTA FUNKCIJU NODROŠINĀŠANA

PROGRAMMAS VADĪBAS UN ATBALSTA FUNKCIJU NODROŠINĀŠANA

PROGRAMMAS VADĪBAS UN ATBALSTA FUNKCIJU NODROŠINĀŠANA

Projektu atlases veids

1.6.1.1.

2.4.1.1.

3.7.1.1.

3.8.1.1.

Ierobežota

Ierobežota

Ierobežota

Ierobežota

Atbildīgā iestāde

1.6.1.1.

2.4.1.1.

3.7.1.1.

3.8.1.1.

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

1. Kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma
Punktu skaits

1.1. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Par katru projekta iesniegumā iekļauto funkciju - 1 punkts.

Maksimālais -
9 punkti

1.1.1.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotajām aktivitātēm ir kompleksa pieeja Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanā:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;
 2. Eiropas Savienības fondu izvērtēšana;
 3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
 4. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
 5. Eiropas Savienības fondu vadības un informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstīšana un sasaiste ar citām informācijas sistēmām Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai;
 6. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;
 7. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;
 8. apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti;
 9. horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana.

0-9

Ja iegūtais vērtējums ir 0 punkti, Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu noraida.

1.2. Projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

Maksimālais -
33 punkti

1.2.1.

Horizontālā prioritāte "Vienādas iespējas"

Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesību un aktīvās novecošanās, kā arī personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu:

Projektā paredzēta 3 pamatprincipu ievērošana - 3 punkti.

Projektā paredzēta 2 pamatprincipu ievērošana - 2 punkti.

Projektā paredzēta 1 pamatprincipa ievērošana - 1 punkts.

Projekts neparedz nediskriminācijas pamatprincipu ievērošanu - 0 punkti.

0-3

1.2.2.

Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

ES fonda projekta ietvaros paredzēts elektronizēt sabiedriskos pakalpojumus - 4 punkti.

ES fonda projekta ietvaros paredzēts apmācīt cilvēkus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā - 3 punkti.

ES fonda projekta ietvaros paredzēts izveidot/uzlabot informācijas sistēmu - 2 punkti.

ES fonda projekta ietvaros paredzēts iegādāt datortehniku - 1 punkts.

ES fonda projekta ietvaros nav paredzēts veikt nevienu no iepriekšminētajām aktivitātēm - 0 punkti.

0-10

1.2.3.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

ES fonda projekta ietvaros paredzētais finansējums atalgojumam, kas noteikts projektā ir sadalīts šādās proporcijās:

0-10% no kopējā piešķirtā finansējuma - 10 punkti.

11-20% no kopējā piešķirtā finansējuma - 9 punkti.

21-30% no kopējā piešķirtā finansējuma - 8 punkti.

31-40% no kopējā piešķirtā finansējuma - 7 punkti.

41-50% no kopējā piešķirtā finansējuma - 6 punkts.

51-60% no kopējā piešķirtā finansējuma - 5 punkti.

61-70% no kopējā piešķirtā finansējuma - 4 punkti.

71-80% no kopējā piešķirtā finansējuma - 3 punkti.

81-85% no kopējā piešķirtā finansējuma - 2 punkti.

86-90% no kopējā piešķirtā finansējuma - 1 punkts.

91-100% no kopējā piešķirtā finansējuma - 0 punkti.

0-10

1.2.4.

Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā neattiecināmā finansējuma summa no kopējām projekta izmaksām veido:

0-1% no kopējām projekta izmaksām - 10 punkti.

2-4% no kopējām projekta izmaksām - 9 punkti.

5-7% no kopējām projekta izmaksām - 8 punkti.

8-10% no kopējām projekta izmaksām - 7 punkti.

11-13% no kopējām projekta izmaksām - 6 punkti.

14-16% no kopējām projekta izmaksām - 5 punkti.

17-19% no kopējām projekta izmaksām - 4 punkti.

20-22% no kopējām projekta izmaksām - 3 punkti.

23-25% no kopējām projekta izmaksām - 2 punkti.

26-30% no kopējām projekta izmaksām - 1 punkti.

31-100% no kopējām projekta izmaksām - 0 punkti.

Ja iegūtais vērtējums ir 0 punkti, Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu noraida.

0-10

2. Atbilstības kritēriji - iesniedzējs un projekts pēc būtības atbilst aktivitātei

Atbilst/neatbilst

-

2.1.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā paredzētas aktivitātes pilnībā atbilst Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķim.

P

2.2.

Starp projekta nepieciešamības pamatojumu definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpējā saistība.

P

2.3.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu.

P

2.4.

Plānojot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā plānotās aktivitātes ir ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un citi priekšnosacījumi.

P

2.5.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta aktivitātēm plānotais finansējums, kas norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā, ir pamatots, skaidri izdalīts pa pozīcijām un izsekojams.

P

3. Tehniski / administratīvi kritēriji

Atbilst/neatbilst

-

3.1.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegums iesniegts atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumos noteiktajām iesnieguma noformēšanas prasībām.

(projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots) - ja attiecināms, projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona)

P

3.2.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta tāme ir aritmētiski pareizas.

P

3.3.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā norādītais aktivitāšu ieviešanas grafiks ir detalizēts un atspoguļo visas plānotās aktivitātes.

P

3.4.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumā plānotās aktivitātes nepārsniedz maksimāli atļauto laika periodu.

P

3.5.

Pieprasītā finansējuma apjoms nepārsniedz MK noteikumos* noteikto maksimālo individuālo limitu.

P

3.6.

Visas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma budžetā plānotās izmaksas ir atbilstošas plānotajām aktivitātēm.

P

________________________
* Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"

P Ja projekta iesniegumā sniegtā informācija neatbilst attiecīgajam projektu vērtēšanas kritērijam, tā ir precizējama

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 918Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 29.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 28.12.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Izdoti saskaņā ar
168573
{"selected":{"value":"18.01.2013","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2011","iso_value":"2011\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2011.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2010","iso_value":"2010\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2010.-06.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2009","iso_value":"2009\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2009.-06.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2009","iso_value":"2009\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2009.-29.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2008","iso_value":"2008\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2008.-05.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2007","iso_value":"2007\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2007.-14.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.01.2013
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)