Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.383

Rīgā 2010.gada 20.aprīlī (prot. Nr.20 45.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 ''Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"''

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 ''Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"'' (Latvijas Vēstnesis, 2007, 207.nr.; 2008, 178.nr.; 2009, 88., 172.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

''8.11. pārbaudīt un apstiprināt Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus. Pārbaudīt Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja iesniegtajam maksājuma pieprasījumam pievienotos izdevumus pamatojošos dokumentus sadarbības iestāde var izlases veidā, ja ir izstrādāta un ar vadošo iestādi saskaņota procedūra par nepieciešamo izlases apjoma noteikšanu. Ja attiecīgā procedūra nav izstrādāta vai nav saskaņota ar vadošo iestādi, sadarbības iestāde pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumam pievienotos izdevumus pamatojošos dokumentus pilnā apjomā;''.

2. Aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "84 557 031 lats" ar skaitli un vārdu "78 064 528 lati".

3. Aizstāt 9.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "13 603 512 latu" ar skaitli un vārdu "12 847 761 lats".

4. Aizstāt 9.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "19 044 693 lati" ar skaitli un vārdu "16 153 989 lati".

5. Aizstāt 9.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "42 870 251 lats" ar skaitli un vārdu "40 488 570 latu".

6. Aizstāt 9.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "9 078 575 lati" ar skaitli un vārdu "8 574 208 lati".

7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros Eiropas Savienības fondu finansējums ir 100 % no kopējām attiecināmajām izmaksām."

8. Aizstāt 11.punktā:

8.1. skaitli "2010" ar skaitli "2011";

8.2. skaitli "55 013 369" ar skaitli "55 495 696".

9. Aizstāt 12.punktā skaitli "2010" ar skaitli "2011".

10. Svītrot 14.1.21., 14.2.15. un 14.3.11.apakšpunktu.

11. Papildināt noteikumus ar 15.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.10. Eiropas Savienības nākotnes Kohēzijas politikas stratēģiskā plānošana."

12. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības aktivitātes attiecināmās izmaksas ir:

16.1. atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kas ir noteikta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem un ir norādīta attiecīgā Eiropas Savienības fonda tehniskās atlīdzības projekta iesniegumā, par darba pienākumu veikšanu saistībā tikai ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmas papildinājumos norādīto aktivitāšu īstenošanu;

16.2. izdevumi par attiecīgā Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas ekspertu piesaisti (plānotie izdevumi pirms to veikšanas projektā saskaņojami ar sadarbības iestādi);

16.3. attiecīgā Eiropas Savienības fonda revīzijas veicēju izdevumi;

16.4. izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudēm un pārbaudēm attiecīgā Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas vietā;

16.5. Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komitejas un attiecīgā Eiropas Savienības fonda apakškomitejas darbības nodrošināšanas izdevumi;

16.6. ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto mācību, semināru un konferenču organizēšanas un dalības izdevumi:

16.6.1. telpu un biroja tehnikas noma;

16.6.2. ēdināšanas pakalpojumi (ja plānotie izdevumi pārsniedz piecus latus par vienu attiecīgā pasākuma dalībnieku, pirms to veikšanas projektā saskaņojami ar sadarbības iestādi);

16.6.3. kancelejas preces;

16.6.4. kopēšanas un izdrukas pakalpojumi;

16.6.5. lektoru pakalpojumi;

16.6.6. dalības maksa par līdzdalību mācībās, semināros un konferencēs;

16.7. Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu un komunikācijas plānošanas un īstenošanas izdevumi saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2007.-2015.gadam (tai skaitā izdevumi par atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes, plānošanas reģionu mājaslapu Eiropas Savienības fondu sadaļu un Eiropas Savienības fondu mājaslapas www.esfondi.lv uzturēšanu), kas tieši saistīti ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu;

16.8. izdevumi par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu, kuru līdzekļi pieejami Latvijā, izvērtēšanas ekspertu pakalpojumiem. Šie izdevumi var tikt attiecināti, ja izvērtējumi tiek veikti, lai uzlabotu Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti;

16.9.  atbildīgo un sadarbības iestāžu informācijas sistēmas izveidošanas, ieviešanas, attīstīšanas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi, ja attiecīgā informācijas sistēma ir tieši saistīta ar Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu;

16.10. citas izmaksas, kas iepriekš saskaņotas ar sadarbības iestādi, ir apstiprinātas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā un ir tieši saistītas ar Eiropas Savienības fondu ieviešanas, uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas procesu nodrošināšanu;

16.11. administratīvās izmaksas ierēdņiem, darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanā:

16.11.1. telpu nomas, īres vai telpu apsaimniekošanas izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas (apkure, elektrība, ūdensapgāde);

16.11.2. darba vietas aprīkojuma (tai skaitā biroja tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes vai nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības funkciju nodrošināšanā (izņemot šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētās izmaksas), bet ne vairāk kā 1500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā, izņemot darba vietas uzturēšanas izmaksas (pamatlīdzekļu uzturēšana, remonts);

16.11.3. darba vietas aprīkojuma (tai skaitā biroja tehnika, datorprogrammas un licences) nomas izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti tikai Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, bet ne vairāk kā 1500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā, izņemot darba vietas uzturēšanas izmaksas (pamatlīdzekļu uzturēšana, remonts);

16.11.4. kancelejas preču izmaksas, bet ne vairāk kā 180 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku gadā;

16.11.5. telekomunikāciju (mobilā telefona abonēšanas un sarunu maksa ne vairāk kā 45 lati uz vienu ierēdni vai darbinieku ceturksnī), interneta izmaksas. Mobilā tālruņa iegādes vai nomas izmaksas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā netiek paredzētas un apstiprinātas;

16.11.6. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļu nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu un sabiedriskā transporta izmantošanu). Izmaksas par transportlīdzekļu nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu nedrīkst pārsniegt 500 latu mēnesī vai 1500 latu ceturksnī;

16.12. ceļa un komandējumu izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto pasākumu apmeklēšanu;

16.13. izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības nākotnes Kohēzijas politikas stratēģisko plānošanu."

13. Papildināt noteikumus ar 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu, veicot atmaksas sadalījumu darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksām ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, sadarbības iestāde nodrošina, ka atmaksa no Eiropas Sociālā fonda netiek veikta, un piemēro minētās regulas nosacījumiem atbilstošu maksāšanas proporciju, kas veidojas, summējot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto 2.DPP 2.4.1.1.aktivitātes, 3.DPP 3.7.1.1.aktivitātes un 3.DPP 3.8.1.1.aktivitātes deklarēšanas proporciju, kura tiek izteikta 100 % apmērā un proporcionāli sadalīta."

14. Izteikt 17. un 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmajām izmaksām, sākot ar 2008.gada 1.janvāri. Sākot ar 2009.gada 1.janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.10., 16.11. un 16.12.apakšpunktā un ir veiktas atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, var līdzfinansēt no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības, ja tās saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda finansējuma saņēmēja veikto izdevumu attiecināmības pārbaudēm, uzraudzības komiteju un apakškomiteju darbības nodrošināšanu, informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanu, slēgšanas audita, noslēguma (ex post) izvērtēšanas veikšanas, noslēguma ziņojuma sagatavošanas (tai skaitā noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma apliecinājuma sagatavošanas) un dokumentu aprites organizācijas, tai skaitā arhivēšanas, izmaksām. Šo noteikumu 16.5., 16.7. un 16.8.apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšanu, norāda tikai Finanšu ministrija.

17.1 Ja šo noteikumu 16.11.apakšpunktā norādīto attiecināmo izmaksu ierobežojumi ir pārsniegti, izmaksu tālāka finansēšana no projekta līdzekļiem netiek nodrošināta. Šo noteikumu 16.11.apakšpunktā norādītie attiecināmo izmaksu ierobežojumi attiecas uz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju."

15. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions, iesniedzot Eiropas Savienības fondu projekta iesniegumu (3.pielikums) vai priekšlikumus grozījumiem projektā, norāda tikai šo noteikumu 16.1., 16.6., 16.7., 16.11. un 16.12.apakšpunktā norādītās attiecināmās izmaksas.

19. Iesniedzot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu vai priekšlikumus par grozījumiem projektā, šo noteikumu 15.2. un 15.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kā arī 16.5. un 16.8.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas norāda tikai Finanšu ministrija. Pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šo noteikumu 15.2. un 15.10.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, kā arī 16.8.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas tikai tad, ja tās ir iepriekš saskaņotas ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošo iestādi."

16. Izteikt 22. un 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes neattiecināmās izmaksas ir:

22.1. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītāja un grāmatveža) atlīdzības izmaksas (arī ja ar tiem noslēgts uzņēmuma līgums kā ārpakalpojums);

22.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla (projekta vadītāja un grāmatveža) administratīvās izmaksas, izņemot gadījumu, ja ar tiem noslēgts uzņēmuma līgums kā ārpakalpojums, bet ne vairāk kā viena procenta apmērā no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām:

22.2.1. telpu īre, nomas maksa, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

22.2.2. kancelejas preču izmaksas, bet ne vairāk kā 180 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku gadā;

22.2.3. telekomunikāciju (mobilā tālruņa abonēšanas un sarunu maksa ne vairāk kā 45 lati uz vienu ierēdni vai darbinieku ceturksnī), interneta izmaksas;

22.3. darba vietas aprīkojuma (tai skaitā biroja tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti tikai Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, bet ne vairāk kā 1500 latu uz vienu ierēdni vai darbinieku visā projekta īstenošanas laikā, izņemot darba vietas uzturēšanas izmaksas (pamatlīdzekļu uzturēšana, remonts).

22.1 Šo noteikumu 22.1., 22.2., 22.3.apakšpunktā minētās un pamatotās neattiecināmās izmaksas, ja tās nepārsniedz 5 % no kopējām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta iestādēm ir tiesības pieprasīt no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"."

17. Svītrot 40.punktu.

18. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 16.11.apakšpunktā noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus vai turpmāk nav iekļaujamas attiecināmajos izdevumos, bet saistību veidā ir uzņemtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas par attiecināmām izmaksām."

19. Svītrot 42.punktu.

20. Papildināt noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Eiropas Savienības fondu finansējums 100 % apmērā attiecas arī uz maksājumu pieprasījumiem, kas iesniegti sadarbības iestādē pirms attiecīgu grozījumu iesniegšanas Eiropas Komisijā, kas paredz darbības programmās un tās papildinājumos "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" tehniskās palīdzības 1.6.1.1., 2.4.1.1., 3.7.1.1. un 3.8.1.1.aktivitātes finansēt 100  % apmērā no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma.''

21. Izteikt 1.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Saskaņā ar šā pielikuma 1.punktā norādīto laikposmā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.decembrim ir šādas individuālās izdevumu deklarēšanas proporcijas:

Nr.p.k.

Iesaistītās institūcijas

1.DPP

2.DPP

3.DPP

3.DPP

1.6.1.1. aktivitāte

2.4.1.1. aktivitāte

3.7.1.1. aktivitāte

3.8.1.1. aktivitāte

2.1. Ekonomikas ministrija

3,974373 %

84,724663 %

8,526917 %

2,774047 %

2.2. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

0,000000 %

0,000000 %

57,990900 %

42,009100 %

2.3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

9,839431 %

78,530869 %

11,629700 %

0,000000 %

2.4. Finanšu ministrija

15,604071 %

23,129265 %

51,537490 %

9,729174 %

2.5. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

2,271320 %

5,016240 %

88,009980 %

4,702460 %

2.6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

6,369626 %

3,826167 %

87,976225 %

1,827982 %

2.7. Valsts reģionālās attīstības aģentūra

6,750535 %

0,000000 %

93,249465 %

0,000000 %

2.8. Kurzemes plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.9. Latgales plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.10. Rīgas plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.11. Vidzemes plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.12. Zemgales plānošanas reģions

15,801149 %

23,281226 %

49,796169 %

11,121456 %

2.13. Valsts kanceleja

65,181342 %

9,326113 %

21,037506 %

4,455039 %

2.14. Sabiedrības integrācijas fonds

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

2.15. Labklājības ministrija

77,649714 %

3,480415 %

17,207075 %

1,662796 %

2.16. Nodarbinātības valsts aģentūra

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

2.17. Veselības ministrija

17,790665 %

0,000000 %

82,209335 %

0,000000 %

2.18. Veselības ekonomikas centrs

17,790644 %

0,000000 %

82,209356 %

0,000000 %

2.19. Izglītības un zinātnes ministrija

24,682469 %

36,494200 %

38,823331 %

0,000000 %

2.20. Valsts izglītības un attīstības aģentūra

25,375420 %

37,518740 %

37,105840 %

0,000000 %

2.21. Satiksmes ministrija

0,000000 %

0,000000 %

61,589680 %

38,410320 %

2.22. Vides ministrija

0,720503 %

1,006644 %

54,641894 %

43,630959 %

2.23. Kultūras ministrija

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

0,000000 %''

22. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

''2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.918

"Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" maksimāli pieejamais finansējuma sadalījums attiecināmo izmaksu segšanai laikposmam no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim

Iesaistītās institūcijas

1.DPP

2.DPP

3.DPP

3.DPP

KOPĀ

1.6.1.1. aktivitāte

2.4.1.1. aktivitāte

3.7.1.1. aktivitāte

3.8.1.1. aktivitāte

LVL

Ekonomikas ministrija

189 834

4 046 832

407 284

132 501

4 776 451

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

0

0

579 909

420 091

1 000 000

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

351 935

2 808 878

415 969

0

3 576 782

Finanšu ministrija kopā:

732 711

1 086 067

2 420 015

456 847

4 695 640

ES fondu aktivitāšu administrēšana

700 531

1 041 107

2 318 635

435 367

4 495 640

horizontālās politikas "Makroekonomiskā
stabilitāte" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

113 566

250 812

4 400 499

235 123

5 000 000

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kopā:

224 542

134 880

3 101 337

64 440

3 525 199

ES fondu aktivitāšu administrēšana

128 002

0

2 797 197

0

2 925 199

horizontālās politikas "Teritorijas līdzsvarotas attīstības" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

horizontālās politikas "Rīgas starptautiskās konkurētspējas" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

horizontālās politikas "Informācijas sabiedrība" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

175 097

0

2 418 727

0

2 593 824

Kurzemes plānošanas reģions

41 241

60 764

129 968

29 027

261 000

Latgales plānošanas reģions

41 241

60 764

129 968

29 027

261 000

Rīgas plānošanas reģions

41 241

60 764

129 968

29 027

261 000

Vidzemes plānošanas reģions

41 241

60 764

129 968

29 027

261 000

Zemgales plānošanas reģions

41 241

60 764

129 968

29 027

261 000

Valsts kanceleja

1 114 101

159 405

359 580

76 147

1 709 233

ES fondu aktivitāšu administrēšana

1 000 000

0

0

0

1 000 000

Horizontālās aktivitātes "Apmācības" nodrošināšana

114 101

159 405

359 580

76 147

709 233

Sabiedrības integrācijas fonds

1 030 882

0

0

0

1 030 882

Labklājības ministrija

1 003 079

44 960

222 281

21 480

1 291 800

ES fondu aktivitāšu administrēšana

970 899

0

120 901

0

1 091 800

horizontālās politikas
"vienlīdzīgas iespējas
dzimumu līdztiesības,
invaliditātes un
novecošanās
jautājumos"
koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

Nodarbinātības valsts aģentūra

1 316 590

0

0

0

1 316 590

Veselības ministrija

275 207

0

1 271 711

0

1 546 918

Veselības ekonomikas centrs

412 810

0

1 907 567

0

2 320 377

Izglītības un zinātnes ministrija

1 071 386

1 584 095

1 685 195

0

4 340 676

Valsts izglītības un attīstības aģentūra

1 268 771

1 875 937

1 855 292

0

5 000 000

Satiksmes ministrija

0

0

3 079 484

1 920 516

5 000 000

Vides ministrija

32 180

44 960

2 440 484

1 948 700

4 466 324

ES fondu aktivitāšu administrēšana

0

0

2 339 104

1 927 220

4 266 324

horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība" koordinēšana

32 180

44 960

101 380

21 480

200 000

Kultūras ministrija

0

0

1 000 000

0

1 000 000''

23. 3.pielikumā:

23.1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt)  
Pašvaldība  
Plānošanas reģions Kurzemes  
Latgales  
Zemgales  
Vidzemes  
Rīgas

''

23.2. aizstāt 2.8.apakšpunktā skaitli "2010" ar skaitli "2011";

23.3. aizstāt 3.2.apakšpunktā skaitli "2010" ar skaitli "2011";

23.4. aizstāt 1.tabulas piezīmē vārdus un skaitļus ''(*aizpilda par laika periodu no 2008.gada 1.janvāri līdz 2010.gada 31.decembrim)'' ar vārdiem un skaitļiem ''(*aizpilda par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim)'';

23.5. izteikt 2.tabulu šādā redakcijā:

"2.tabula

FINANSĒŠANAS PLĀNS*

Periods

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

ESF/ERAF/KF finansējums

 

LVL

LVL

LVL

LVL

 %

 

1=2+3

2

3

4=3

5

2008.-2011.g.

         

2012.-2015.g.

         

Kopā

         

(*aizpilda par laika periodu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim)."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 383Pieņemts: 20.04.2010.Stājas spēkā: 07.05.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 06.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
209249
07.05.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)