Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.897

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 33.§)
Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.1 panta trešo un ceturto daļu
un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasības, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju (turpmāk - tirdzniecības numura zīmes) izmantošanas kārtību.

2. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036.)

3. Komersants ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu (traktortehnikas virsbūves, kabīnes vai rāmji un traktortehnikas piekabju rāmji, uz kuriem traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotājs norādījis transportlīdzekļa identifikācijas numuru) tirdzniecību nodarbojas ēkā vai norobežotā atklātā laukumā, kurā paredzēts izvietot tirdzniecībai domātu traktortehniku, tās piekabes vai numurētos agregātus (turpmāk – tirdzniecības vieta).

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā)

4. Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

4.1 Komersants ierīkotajā tirdzniecības vietā var nodarboties ar jaunas vai lietotas traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu (tajā skaitā motoru, kabīņu, rāmju un traktortehnikas piekabes rāmju) tirdzniecību.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

5. Komersants, kam ir reģistrēta tirdzniecības vieta, var saņemt tirdzniecības numura apliecību (1.pielikums) un valsts standartam LVS 83 : 2012 "Traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošas traktortehnikas vai tās piekabju tirdzniecības numura zīmes.

(MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

II. Tirdzniecības vietas reģistrācija

6. Komersants, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību, nodrošina tirdzniecībā piedāvātās jaunās tehnikas servisa pakalpojumus, ierīko tirdzniecības vietu un reģistrē to Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (turpmāk – traktortehnikas iestāde).

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

7. Tirdzniecības vietā iekārto telpu klientu apkalpošanai un dokumentu uzglabāšanai, kā arī nodrošina pēcpārdošanas tehniskā servisa apkalpošanu (tajā skaitā filtru, tehnisko šķidrumu nomaiņu un savākšanu).

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

8. Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transport­līdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošai traktortehnikai, tās piekabēm un numurētiem agregātiem.

9. Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu rēķinu-uzziņu (2.pielikums) izsniegšanu, izmantojot speciālu traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecībai paredzētu programmnodrošinājumu tiešsaistes režīmā ar traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu (turpmāk – informatīvā sistēma). Informatīvajā sistēmā ir informācija par visu komersantu reģistrētajām tirdzniecības vietām.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.796)

10. Lai reģistrētu tirdzniecības vietu, komersants traktortehnikas iestādē iesniedz iesniegumu (3.pielikums). Iesniegumā norāda:

10.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietas adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, un tirdzniecības vietas tālruņa numuru;

10.2. traktortehnikas, tās piekabes vai numurēto agregātu veidus, kurus paredzēts tirgot attiecīgajā tirdzniecības vietā, norādot atbilstošu traktortehnikas un tās piekabju vadītāju apliecības kategoriju, kas dod tiesības vadīt šo traktortehniku;

10.3. kāda veida (jauna vai lietota) traktortehnika un numurētie agregāti tiks piedāvāti tirgū;

10.4. tirdzniecības vietas un tehniskā servisa pakalpojumu kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi tirdzniecības vietā;

10.5. pēcpārdošanas servisa pakalpojumu sniegšanas aprīkojuma veidu. Ja paredzēts, ka tehniskā servisa pakalpojumus sniegs cita komercsabiedrība, iesniegumam pievieno (vai uzrāda) attiecīgu pakalpojuma līgumu.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.796; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

11. Kopā ar iesniegumu komersants traktortehnikas iestādē iesniedz arī tirdzniecības vietas plānu un dokumentu, kas apliecina viņa īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības vietu (iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

12. Traktortehnikas iestāde:

12.1. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā iesnieguma un 11.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas izskata tos un:

12.1.1. ja iesniegums un dokumentācija sagatavota atbilstoši šo noteikumu prasībām, reģistrē komersanta tirdzniecības vietu;

12.1.2. ja iesniegums vai dokumentācija ir nepilnīga, informē komersantu, ka tirdzniecības vieta tiks reģistrēta vai tās reģistrācija atteikta piecu darbdienu laikā pēc precizētā iesnieguma un dokumentācijas saņemšanas;

12.2. ja komersants iesniedz precizētu iesniegumu un dokumentāciju, informē komersantu:

12.2.1. ka piecu darbdienu laikā (norādot konkrētu datumu) tirdzniecības vieta tiks reģistrēta vai tās reģistrācija atteikta;

12.2.2. par kārtību, kādā var apstrīdēt tirdzniecības vietas reģistrācijas lēmumu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

12.1 Ja traktortehnikas iestāde šo noteikumu 12.2.1.apakšpunktā minētajā termiņā neinformē komersantu par tirdzniecības vietas reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu, uzskatāms, ka traktortehnikas iestāde tirdzniecības vietu ir reģistrējusi, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

12.2 Traktortehnikas iestāde tīmekļa vietnē (http://www.vtua.gov.lv) nodrošina publiski pieejamu šādu informāciju par reģistrētajiem komersantiem, kuriem ir piešķirtas tiesības nodarboties ar traktortehnikas tirdzniecību:

12.2 1. tirdzniecības vietas īpašnieka datus (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi);

12.2 2. tirdzniecības vietas atbildīgās personas tālruņa numuru;

12.2 3. tirdzniecības vietas reģistrācijas numuru;

12.2 4. tirdzniecības vietas reģistrācijas datumu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

12.3 Pēc komersanta pieprasījuma traktortehnikas iestāde izsniedz tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību (4.pielikums) elektroniska vai papīra dokumenta formā.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

13. Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas traktortehnikas iestāde nodrošina komersantam pieeju informatīvajai sistēmai. Informatīvās sistēmas pieslēgšanas un lietošanas kārtību nosaka traktortehnikas iestādē un komersanta noslēgtajā līgumā.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

14. Pirms informatīvās sistēmas pieslēgšanas komersants iesniedz traktortehnikas iestādē paziņojumu (5.pielikums) par personām, kurām uzņēmumā piešķirtas tiesības pieņemt tirdzniecībā traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu un izsniegt ieguvējam rēķinu-uzziņu, kā arī par personām, kurām ir tiesības izsniegt šo noteikumu 31.2. un 67.4.apakšpunktā minēto dokumentu. Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas, kā arī rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzētā zīmoga kontrolnospiedumu.

(MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

15. Pēc paziņojuma iesniegšanas un šo noteikumu 13.punktā minētā līguma noslēgšanas traktortehnikas iestāde triju darbdienu laikā piešķir personai pieeju informatīvajai sistēmai. Šo noteikumu 14.punktā minētās darbības persona drīkst veikt pēc tam, kad tai piešķirta pieeja informatīvajai sistēmai.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

16. Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu 14.punktā minēto personu sarakstā, komersants 15 dienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz traktortehnikas iestādē attiecīgu paziņojumu. Ja kādai personai atņemtas tiesības veikt šo noteikumu 14.punktā minētās darbības, paziņojumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī datumu, no kura šīs tiesības ir atņemtas.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

17. Komersants nodrošina, lai informatīvajai sistēmai, dokumentiem par tirdzniecībā esošajiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem, kā arī šo noteikumu 44.punktā minētajiem komersanta tirdzniecības lietvedības materiāliem nepiekļūtu nepiederošas personas.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036)

18. Ja mainījušās tirdzniecības vietas reģistrācijas iesniegumā norādītās ziņas, komersants 30 dienu laikā pēc šo izmaiņu rašanās iesniedz traktortehnikas iestādē iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

19. Ja pašvaldība ir mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc adreses maiņas komersants iesniedz traktortehnikas iestādē iesniegumu par citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

20. Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida traktortehnikas vai tās piekabju, vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā norādīts tirdzniecības vietas reģistrācijas iesniegumā, tas iesniedz traktortehnikas iestādē jaunu iesniegumu. Traktortehnikas iestāde iesniegumu izvērtē atbilstoši šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

21. Ja tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, nozagta vai citādi gājusi bojā, komersants, iesniedzot iesniegumu, informē traktortehnikas iestādi un saņem jaunu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību ar atzīmi "Dublikāts".

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

22. Komersanta tirdzniecības vietu traktortehnikas iestāde no informatīvās sistēmas izslēdz šādos gadījumos:

22.1. komersants pārtrauc traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

22.2. komersants neievēro vai pārkāpj normatīvajos aktos par tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, kā arī finanšu jomā vai komercdarbībā noteiktās prasības par komersanta darbības kārtību, tirgojot traktortehniku, tās piekabes un numurētos agregātus;

22.3. konstatēts, ka tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

23. Pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no informatīvās sistēmas komersants piecu dienu laikā nodod traktortehnikas iestādē tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību, rēķinu-uzziņu veidlapas un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

24. Vienas tirdzniecības vietas izslēgšana no informatīvās sistēmas neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036)

24.1 Ja traktortehnikas iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 22.2. vai 22.3.apakšpunktu, izslēdz komersanta tirdzniecības vietu no informatīvās sistēmas, komersants jaunu tirdzniecības vietu var reģistrēt ne agrāk kā gadu pēc lēmuma pieņemšanas dienas par tirdzniecības vietas izslēgšanu no informatīvās sistēmas.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

III. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vispārīgie nosacījumi

25. Traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu var nodot tirdzniecībai traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieka pārstāvis papildus uzrāda dokumentu (pilnvaru), kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties ar traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju. Ja traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas aplieci­nājums.

26. Traktortehnikas, tās piekabju vai numurētā agregāta tirdzniecība atļauta, ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu:

26.1. tirdzniecībai nodevis Latvijā reģistrēta traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta reģistrētais īpašnieks vai tā pārstāvis;

26.2. komersants, kurš nodarbojas ar traktortehnikas un tās piekabju tirdzniecību, to kā preci ievedis no ārvalsts;

26.3. tirdzniecībai nodevis Latvijā reģistrēts komersants, kurš traktor­tehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu kā preci ievedis no ārvalsts;

26.4. tirdzniecībai nodevis tā izgatavotājs Latvijā;

26.5. tirdzniecībai nodevusi ārvalsts persona, kurai šī traktortehnika, tās piekabe vai numurētais agregāts ir reģistrēts ārvalstīs, vai tās pārstāvis;

26.6. kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes.

27. Nododot iegādāto traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu, ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz rēķinu-uzziņu, kas apliecina ieguvēja īpašuma tiesības.

28. Rēķinu-uzziņu noformē uz veidlapas atbilstoši šo noteikumu prasībām, izdrukājot datus no informatīvās sistēmas. Rēķins-uzziņa, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, nav derīga traktortehnikas, tās piekabju vai numurētā agregāta reģistrācijai traktortehnikas iestādē.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036; MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.796; MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

29. Pirms komersants pieņem tirdzniecībai no citas personas Latvijā nereģistrētu traktortehniku, tās piekabi vai numurētu agregātu, to uzrāda traktortehnikas iestādei agregātu numuru salīdzināšanai. Ja numuri nesakrīt, traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pieņemt tirdzniecībai aizliegts.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

30. Ar tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi ceļu satiksmē atļauts piedalīties komersanta pārstāvim vai klientam tikai izmēģinājuma braucienos, ja tam piekrīt un aktā par traktortehnikas vai tās piekabes pieņemšanu tirdzniecībai to rakstiski apliecinājis šīs traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks.

31. Ar Latvijā reģistrētu un no uzskaites noņemtu tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi atļauts piedalīties ceļu satiksmē, ja traktortehnikai vai tās piekabei ir veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate un izmēģinājuma braucienā ir klāt:

31.1. reģistrācijas apliecība;

31.2. informatīvās sistēmas dokuments, kas izsniegts uz laiku līdz piecām dienām un kurā norādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati un komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības piedalīties izmēģinājuma braucienā.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036)

IV. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti

32. Latvijā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai nepiecie­šama traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība (turpmāk - reģistrā­cijas apliecība) ar traktortehnikas iestādes atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņem­šanu no uzskaites saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz traktortehnikas vai tās piekabes ieguvējam.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

33. No ārvalsts ievestās traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai nepieciešams traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokuments iepriekš reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, vai arī traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes izcelsmi vai pārdošanas faktu iepriekš nereģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei (turpmāk - uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments), un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments par traktortehnikas vai tās piekabes iegādi ārvalstī. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabju reģistrācijai nepieciešamo dokumentu par tehnisko datu kopumu (turpmāk - uzskaites tehniskie dati) un rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Ja jaunu, agrāk nereģistrētu traktortehniku vai tās piekabi pārdod komersants - traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā -, uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu ieguvējam neizsniedz.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036)

34. Lai pārdotu ārvalstī reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, no reģistrētā īpašnieka vai tā pārstāvja kopā ar traktortehniku vai tās piekabi pieņem un patur traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokumentu. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokumentu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam.

35. Lai pārdotu traktortehniku vai tās piekabi, kura iegādāta vai ievesta no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitu noteiktajā kārtībā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā)

35.1 Ja iepriekš nereģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes izcelsmes valsts vai iepriekš reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes pēdējās reģistrācijas valsts ir ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet traktortehnika vai tās piekabe iegādāta kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai muitas deklarācija nav nepieciešama, bet rēķinā-uzziņā komersants izdara atzīmi “ES preces statuss”.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā)

36. Traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai ir nepieciešams atbilstības apliecinājums atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai par mašīnu drošību, vai par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā.

37. Latvijā izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai kopā ar traktortehniku vai tās piekabi komersants no izgatavotāja saņem un patur atbilstības apliecinājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas atbilstības apliecinājumu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam.

38. Numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešama traktortehnikas iestādes izsniegta izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizā­cijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes. Pēc numurētā agregāta pārdošanas traktortehnikas iestādes izsniegto izziņu par numurētā agregāta piederību vai aktu par mantas nodošanu realizācijai kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

V. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu pieņemšana tirdzniecībai

39. Traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pieņem tirdzniecībai no īpašnieka vai tā pārstāvja pēc traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta apskates, ja komersanta rīcībā ir visi traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un ja nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem. Komersantam šajā punktā minētos dokumentus līdz izsniegšanai traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta ieguvējam ir tiesības nodot glabāšanā kredītiestādē vai kredītiestādei uz līdzdalības pamata piederošā finanšu iestādē, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumu, ir pakļauta konsolidētai uzraudzībai un finansējusi komersantu, ja tas paredzēts komersanta un minētās finanšu iestādes rakstiskā līgumā un tirdzniecības vietā atrodas finanšu iestādes apstiprinātas šo dokumentu kopijas.

40. Par traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai tirdzniecības vietā komersants sastāda aktu.

41. Aktā norāda:

41.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietas adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, un tirdzniecības vietas tālruņa numuru;

41.2. traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, ja īpašnieka vārdā rīkojas pārstāvis;

41.3. traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un valsts reģistrācijas numuru (ja tāds ir);

41.4. reģistrācijas apliecības vai uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru un izdošanas datumu, kā arī citus dokumentus, kuri iesniegti komersantam, nododot traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu tirdzniecībai;

41.5. traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja atļauju vai aizliegumu piedalīties ar traktortehniku vai tās piekabi ceļu satiksmē izmēģinājuma braucienos;

41.6. tā komersanta pārstāvja vārdu un uzvārdu, kas apskatījis traktor­tehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pirms pieņemšanas tirdzniecībā;

41.7. akta sastādīšanas datumu un laiku, kā arī citas ziņas, ja tādas nepieciešamas.

42. Aktu par traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai komersants sastāda divos eksemplāros. Aktu paraksta komersants un traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis. Viens akta eksemplārs paliek pie komersanta un pēc traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pārdošanas kopā ar rēķina-uzziņas trešo eksemplāru tiek uzglabāts komersanta arhīvā. Otru akta eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kurš traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu nodod tirdzniecībai.

43. Papildus aktam komersants un traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis var slēgt rakstisku līgumu, nosakot papildu noteikumus traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai.

44. Akts un citi traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, kurus nenodod ieguvējam, vai dokumentu kopijas glabājas pie komersanta piecus gadus.

VI. Rēķinu-uzziņu veidlapu izsniegšanas kārtība

45. Rēķinu-uzziņu veidlapas komersantiem izsniedz traktortehnikas iestāde.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

46. Lai persona saņemtu rēķinu-uzziņu veidlapas, komersanta pārstāvis traktortehnikas iestādē iesniedz attiecīgu pilnvaru. Pilnvara nav jāiesniedz, ja traktortehnikas iestādes rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas tiesībām pārstāvēt komersantu vai attiecīgais pilnvarojums ir iesniegts traktortehnikas iestādē jau iepriekš un tas ir spēkā.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

47. Saņemtās rēķinu-uzziņu veidlapas komersants nodod attiecīgajai tirdzniecības vietai. Komersants nodrošina, lai rēķinu-uzziņu veidlapām nepiekļūtu nepiederošas personas un visas veidlapas atrastos tajā tirdzniecības vietā, kurā tās nodevis komersants.

48. Rēķinu-uzziņu veidlapas aizliegts nodot citām personām, izsniegt ārpus tirdzniecības vietas, kā arī izsniegt neaizpildītas vai daļēji aizpildītas.

49. Ja rēķinu-uzziņu veidlapas nozaudētas, nozagtas vai citādi gājušas bojā, par to nekavējoties rakstiski ziņo Valsts policijai un traktortehnikas iestādei.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

VII. Rēķinu-uzziņu aizpildīšanas un dokumentu noformēšanas kārtība

50. Rēķinu-uzziņu noformē uz stingrās uzskaites veidlapas. Traktor­tehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta datus iegūst no informatīvās sistēmas. Informatīvajā sistēmā (rēķinā-uzziņā) norāda ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekiem tikai dzimšanas datumu, ja nav piešķirts personas kods) un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. Ja traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta ieguvējs ir ārvalsts fiziska vai juridiska persona, kurai nav pastāvīgas dzīvesvietas (atrašanās vietas) Latvijā, adresi nenorāda, bet izdara atzīmi “Ārvalsts”.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā)

51. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036.)

52. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036.)

53. Komersants katrā tirdzniecības vietā iekārto saņemto rēķinu-uzziņu veidlapu uzskaites žurnālu, kurā norāda rēķinu-uzziņu veidlapu saņemšanas datumu, izsniegšanas datumu un numuru.

54. Komersanta pārstāvis, kas izsniedz rēķinu-uzziņu, apliecina to ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

55. Ja traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta ieguvējs ir fiziska persona, rēķinā-uzziņā norāda ieguvēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta tipu un numuru.

56. Ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu iegādājas ieguvēja pārstāvis, informatīvajā sistēmā (rēķinā-uzziņā) papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta sēriju un numuru, kā arī tā dokumenta (pilnvaras) numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1036 redakcijā)

57. Ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, informatīvajā sistēmā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta tipu un numuru, kā arī tā dokumenta (pilnvaras) numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā.

(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1036)

58. Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, reģistrācijas apliecības atvērumā sadaļā "Atzīme par traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanu no uzskaites" norāda komersanta nosaukumu, rēķina-uzziņas numuru un izdošanas datumu. Ierakstu apliecina ar komersanta rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu un pārstāvja parakstu.

59. Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu numurēto agregātu, traktortehnikas iestādes izsniegtās izziņas par numurētā agregāta piederību atvērumā norāda komersanta nosaukumu, rēķina-uzziņas numuru un izdošanas datumu. Ierakstu komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

60. Par rēķinā-uzziņā norādīto ziņu un reģistrācijas dokumentos izdarīto atzīmju atbilstību faktiskajam stāvoklim atbild komersants.

61. Ja rēķins-uzziņa nozaudēta, nozagta vai arī citādi gājusi bojā, ieguvējam ir tiesības saņemt rēķina-uzziņas dublikātu, iesniedzot rakstisku pieteikumu komersantam, kurš izsniedzis nozaudēto, nozagto vai arī citādi bojā gājušo rēķinu-uzziņu.

62. Kļūdaini izsniegtu rēķinu-uzziņu komersants anulē, izdarot attiecīgu atzīmi reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību. Šo atzīmi reģistrācijas apliecībā komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

63. Nederīgās un neizmantotās rēķinu-uzziņu veidlapas komersants nodod traktortehnikas iestādē, par to sastādot aktu.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

VIII. Tirdzniecības numura zīmju saņemšana un izmantošana

64. Tirdzniecības numura zīmes un tām atbilstošas tirdzniecības numura apliecības izsniedz traktortehnikas iestādē reģistrētam komersantam.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

65. Tirdzniecības numura zīmes traktortehnikas iestāde izsniedz:

65.1. Latvijā ievestas un nereģistrētas tirdzniecībai paredzētas traktor­tehnikas vai tās piekabju pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu traktortehniku vai tās piekabi;

65.2. izmēģinājuma braucieniem ar Latvijā reģistrētu un no uzskaites noņemtu tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi pēc noteiktā 30 dienu termiņa, ja tai ir veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

66. Tirdzniecības numura zīmes izmanto un tās ir derīgas tikai Latvijas Republikas teritorijā.

67. Piedaloties ceļu satiksmē, komersanta pārstāvim vai klientam ir klāt:

67.1. traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus aplieci­nošs dokuments vai traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība;

67.2. akts par traktortehnikas vai tās piekabes pieņemšanu tirdzniecībai vai traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

67.3. tirdzniecības numura zīmei atbilstoša tirdzniecības numura apliecība;

67.4. uz laiku līdz piecām dienām izsniegts dokuments, kurā norādīts attiecīgais tirdzniecības numurs un komersanta pārstāvis vai klients, kuram ir tiesības tirdzniecības numura zīmes lietot šajā dokumentā norādītajā termiņā (turpmāk - pavadzīme). Lietojot tirdzniecības numura zīmes Latvijā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei vai arī traktortehnikai vai tās piekabei, kurai veikta agregātu numuru salīdzināšana, pavadzīmē norāda arī šīs traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus;

67.5. ja attiecīgā traktortehnika vai tās piekabe no ārvalsts ievesta ostā vai muitas zonā ar citu transportu un, piedaloties ceļu satiksmē, tiek pārvietota uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai pie klienta, pavadzīmē traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus nenorāda. Pavadzīmē norāda traktortehnikas vai tās piekabes pārvietošanas maršrutu (traktortehnikas vai tās piekabes saņemšanas un tirdzniecības, glabāšanas vietas adresi vai klienta adresi). Pavadzīmi komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

68. Laikā, kad komersantam izsniegtās tirdzniecības numura zīmes netiek izmantotas, tās uzglabā tirdzniecības vietā.

69. Komersantam nav tiesību saņemtās tirdzniecības numura zīmes nodot citām personām.

70. Lai saņemtu tirdzniecības numura zīmes, komersants traktortehnikas iestādē iesniedz:

70.1. iesniegumu tirdzniecības numura zīmes saņemšanai;

70.2. pilnvaru konkrētai personai par tirdzniecības numuru saņemšanu, ja traktortehnikas iestādes rīcībā nav informācijas par šīs personas tiesībām pārstāvēt komer­santu;

70.3. iepriekš izsniegtās tirdzniecības numura zīmes kopā ar atbilstošām tirdzniecības numura apliecībām, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

71. (Svītrots ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.796)

72. (Svītrots ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.796)

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.796)

73. Šajos noteikumos noteiktās rēķinu-uzziņu veidlapas un tirdzniecības numura zīmes traktortehnikas iestāde komersantam izsniedz, kā arī tirdzniecības vietas reģistrāciju nodrošina ar 2008.gada 1.aprīli.

(Grozīts ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

74. Līdz 2010.gada 25.augustam izsniegtās tirdzniecības numura zīmes ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

(MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897
Traktortehnikas vai tās piekabes tirdzniecības numura apliecības paraugs

(Pielikums MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897
Rēķina-uzziņas veidlapas paraugs

(Pielikums MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897
Iesniegums traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijai

(Pielikums MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897
Tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība

(Pielikums MK 15.01.2013. noteikumu Nr.36 redakcijā)

Latvijas Republika
Zemkopības ministrija
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Tirdzniecības vietas
reģistrācijas apliecība

Nr.___________

 

Izsniegta  
 

(komersanta nosaukums)

 

(komersanta adrese)

par tiesībām tirgoties ar  
 

(traktortehnikas vai/un piekabes veids)

tirdzniecības vietā  
 

(tirdzniecības vietas adrese)

 
  
Apliecība izsniegta    
 

(datums)

   
Direktors    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z.v

     .
      
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897
PAZIŅOJUMS
par tiesībām pieņemt traktortehniku vai tās piekabi, vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt rēķinu-uzziņu

(Pielikums MK 24.08.2010. noteikumu Nr.796 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.01.2013. noteikumiem Nr.36)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 897Pieņemts: 18.12.2007.Stājas spēkā: 22.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 21.12.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
168401
{"selected":{"value":"18.01.2013","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2010","iso_value":"2010\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2010.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2008","iso_value":"2008\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2008.-25.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2007","iso_value":"2007\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2007.-19.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.01.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)