Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.165

Rīgā 2007.gada 30.novembrī (prot. Nr.49 2.p.)
Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50.8 panta sesto daļu un 50.9 panta astoto daļu un
Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.3 panta sesto daļu un 123.4 panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi ir saistoši bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ievēro kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 02.05.2007. noteikumu Nr. 60 “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi” (tālāk tekstā – MKPA noteikumi) prasībām.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības (tālāk tekstā – iestāde) sagatavo un iesniedz pārskatus par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu individuāli, kā arī konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī.

3. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi atbilst MKPA noteikumos un Komisijas 30.11.2007. noteikumos Nr. 166 “Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi” lietotajiem terminiem un saīsinājumiem.

4. Pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība, un iestāde visas summas uzrāda veselos skaitļos.

(FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

5. Papildu paskaidrojumi pārskatu aizpildīšanai ir pievienoti šo noteikumu pielikumos (skat. 1.15. pielikumu).

(FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

II. Pārskatu sagatavošana

6. Iestāde nosaka minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu veikšanai sagatavojamos pārskatus saskaņā ar 7. punkta prasībām un ņemot vērā minimālo kapitāla prasību aprēķinam piemērotās pieejas.

7. Iestāde sagatavo:

7.1. “Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskatu” atbilstoši 1. pielikumam;

7.2. “Kredītriska, darījumu partnera kredītriska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību aprēķina pārskatu (SP)” atbilstoši 2. pielikumam un “Vērtspapirizēšanas pozīciju kredītriska kapitāla prasības aprēķina pārskatu (SP)” atbilstoši 5. pielikumam attiecīgi tām riska darījumu kategorijām un vērtspapirizēšanas pozīcijām, kurām kredītriska kapitāla prasības aprēķinam piemēro SP.

Ja iestāde daļai riska darījumu kategoriju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam piemēro SP, bet daļai – IRB pieeju, tā riska darījumu iedalīšanai riska darījumu kategorijās var izmantot IRB pieejai atbilstošās riska darījumu kategorijas saskaņā ar MKPA noteikumu 120. punkta prasībām;

7.3. “Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, neapmaksāto piegāžu riska un atgūstamās vērtības samazinājuma riska kapitāla prasību aprēķina pārskatu (IRB pieeja)” atbilstoši 3. pielikumam un “Vērtspapirizēšanas pozīciju kredītriska kapitāla prasības aprēķina pārskatu (IRB pieeja)” atbilstoši 6. pielikumam attiecīgi tām riska darījumu kategorijām un vērtspapirizēšanas pozīcijām, kurām kredītriska kapitāla prasības aprēķinam piemēro IRB pieeju;

7.4. “Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasības aprēķina pārskatu” atbilstoši 7. pielikumam;

7.5. “Kapitāla vērtspapīru kredītriska kapitāla prasības aprēķina pārskatu (IRB pieeja)” atbilstoši 4. pielikumam, ja tā izmanto IRB pieeju kaut vienai riska darījumu kategorijai saskaņā ar MKPA noteikumu 117. punkta prasībām, izņemot MKPA noteikumu 148.6., 148.7., 148.9., 149. un 380. punktā paredzētos gadījumus;

7.6. “Parāda vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasības aprēķina pārskatu” atbilstoši 8. pielikumam, “Kapitāla vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasības aprēķina pārskatu” atbilstoši 9. pielikumam, “Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības aprēķina pārskatu” atbilstoši 10. pielikumam un “Preču riska kapitāla prasības aprēķina pārskatu” atbilstoši 11. pielikumam attiecīgi tām parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru pozīcijām, ārvalstu valūtas pozīcijām vai preču pozīcijām, kurām pozīcijas riska, ārvalstu valūtas riska un preču riska kapitāla prasības aprēķina saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas attiecīgi 1., 4. un 5. daļas prasībām;

7.7. “Tirgus risku kapitāla prasību aprēķina pārskatu (RPV (VAR) iekšējais modelis)” atbilstoši 12. pielikumam attiecīgi tām parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru pozīcijām, ārvalstu valūtas pozīcijām vai preču pozīcijām, kurām pozīcijas riska, ārvalstu valūtas riska un preču riska kapitāla prasības aprēķinam piemēro RPV iekšējos modeļus;

7.8. “Operacionālā riska kapitāla prasības aprēķina pārskatu” atbilstoši 13. pielikumam neatkarīgi no izvēlētās pieejas vai pieeju kombinācijas operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam. Šajā punktā minēto pārskatu nesagatavo tās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām saskaņā ar MKPA noteikumu 77. vai 78. punkta prasībām nav jārēķina operacionālā riska kapitāla prasība;

7.9. pārskatu "Tirgus risks: vērtspapirizēšanas pozīcijas specifiskā riska kapitāla prasības aprēķins, izmantojot standartizēto pieeju" atbilstoši 14. pielikumam;

7.10. pārskatu "Tirgus risks: korelācijas tirdzniecības portfeļa (KTP) specifiskā riska kapitāla prasības aprēķins, izmantojot standartizēto pieeju" atbilstoši 15. pielikumam.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.309; 7.4. punkts stājas spēkā 25.04.2012., sk. 14.punktu)

III. Pārskatu iesniegšana

8. Iestāde, izņemot šo noteikumu 9. punktā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, sagatavo:

8.1. 7.1.–7.7., 7.9. un 7.10. punktā minētos pārskatus par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam;

8.2. 7.8. punktā minēto pārskatu par stāvokli pārskata gada pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 20. aprīlim, ja tā operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam piemēro pamatrādītāja, standartizēto, alternatīvo standartizēto pieeju vai MKPA noteikumu 290.2.1. vai 290.2.2. punktā minēto pieeju kombināciju. Ja iestāde operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam piemēro attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju vai MKPA noteikumu 290.2.3., 290.2.4. vai 290.2.5. punktā minēto pieeju kombināciju, tā sagatavo 7.8. punktā minēto pārskatu par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.309)

9. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 120. panta pirmās daļas 3. punkta prasībām, sagatavo:

9.1. 7.1.–7.7., 7.9. un 7.10. punktā minētos pārskatus par stāvokli pārskata mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 20. datumam;

9.2. 7.8. punktā minēto pārskatu saskaņā ar 8.2. punkta prasībām.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.309)

10. Konsolidācijas grupas atbildīgā iestāde sagatavo:

10.1. 7.1.punktā minēto pārskatu par stāvokli pārskata gada 31.martā, 30.jūnijā, 30.septembrī un 31.decembrī un iesniedz Komisijai attiecīgi līdz pārskata gada 15.maijam, 15.augustam, 15.novembrim un pārskata gadam sekojošā gada 15.februārim;

10.2. 7.2.–7.7., 7.9. un 7.10. punktā minētos pārskatus par stāvokli pārskata gada 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī attiecīgi līdz pārskata gada 15. maijam, 15. augustam, 15. novembrim un pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim un iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma, izņemot sagatavotos pārskatus par stāvokli pārskata gada 31. decembrī, kurus iesniedz Komisijai līdz pārskata datumam sekojošā gada 15. februārim;

10.3. 7.8.punktā minēto pārskatu par stāvokli pārskata gada pēdējā dienā un iesniedz Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 15.maijam, ja operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam piemēro pamatrādītāja, standartizēto, alternatīvo standartizēto pieeju vai MKPA noteikumu 290.2.1. vai 290.2.2.punktā minēto pieeju kombināciju. Ja operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam piemēro attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju vai MKPA noteikumu 290.2.3., 290.2.4. vai 290.2.5.punktā minēto pieeju kombināciju, konsolidācijas grupas atbildīgā iestāde sagatavo 7.8.punktā minēto pārskatu par stāvokli pārskata gada 31.martā, 30.jūnijā, 30.septembrī un 31.decembrī attiecīgi līdz pārskata gada 15.maijam, 15.augustam, 15.novembrim un pārskata gadam sekojošā gada 15.februārim un iesniedz Komisijai pēc tās pieprasījuma, izņemot sagatavoto pārskatu par stāvokli pārskata gada 31.decembrī, kuru iesniedz Komisijai līdz pārskata datumam sekojošā gada 15.februārim.

(FKTK 12.07.2010. noteikumu Nr.183 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.309)

11. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr.146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

(FKTK 12.07.2010. noteikumu Nr.183 redakcijā)

12. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājums

13. Grozījumus šo noteikumu 1., 2., 3., 5., 6. un 10. pielikumā iestāde piemēro, sagatavojot un iesniedzot šo noteikumu 7. punktā minētos pārskatus, sākot ar pārskatiem par 2010. gada 31. decembri.

(FKTK 13.11.2010. noteikumu Nr.311 redakcijā)

14. Šo noteikumu 7.4. punkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Kredītiestāžu likuma 35. pantā, kas paredz attiecināt prasību rēķināt norēķinu riska kapitāla prasību uz tirdzniecības portfeļa un netirdzniecības portfeļa riska darījumiem.

(FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(FKTK 13.11.2010. noteikumu Nr.311 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.309)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 7. aprīļa Direktīvas 2009/27/EK, ar ko groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/49/EK attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 27. jūlija Direktīvas 2009/83/EK, ar ko groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvas 2010/76/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats

20__. gada ____________________________

(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa1

Norādes un komentāri, formulas

A

B

1

2

Pašu kapitāls1

=1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 vai =1.4+1.5+1.6+1.7
Pirmā līmeņa kapitāls1.1

Atbilstošs pirmā līmeņa kapitāls.
=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5
Atbilstošs kapitāls1.1.1

=1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3+1.1.1.4
t.sk. instrumenti, kas ir līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam)1.1.1***

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK preambulas 4. punkta un Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 57. panta (a) apakšpunkta prasībām ietver instrumentus, kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem uzskatāmi par akciju vai daļu kapitālu (pamatkapitālu), klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) iestādes likvidācijas gadījumā, kā arī pilnībā sedz iestādes parastās darbības laikā radušos zaudējumus proporcionāli akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
Dati jāsniedz gan par šajā pozīcijā iekļauto instrumentu nominālo apmaksāto vērtību, gan par emisijas uzcenojumu (apmaksāto) šajā pozīcijā iekļautajiem instrumentiem.
No 1.1.1*** pozīcijas izslēdz instrumentus, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas (sk. 1.1.1**** pozīciju). 1.1.1*** pozīcijā var iekļaut savstarpējās palīdzības kooperatīvu vai tiem līdzīgu institūciju emitētus instrumentus, kas, ņemot vērā kapitāla jēdziena būtību, ir klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
instrumenti, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas1.1.1****

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK preambulas 4. punkta un Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 57. panta (a) apakšpunkta prasībām ietver instrumentus, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas un kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem uzskatāmi par akciju vai daļu kapitālu (pamatkapitālu), klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) iestādes likvidācijas gadījumā, kā arī pilnībā sedz iestādes parastās darbības laikā radušos zaudējumus proporcionāli akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
Dati jāsniedz gan par šajā pozīcijā iekļauto instrumentu nominālo apmaksāto vērtību, gan par emisijas uzcenojumu (apmaksāto) šajā pozīcijā iekļautajiem instrumentiem.
No 1.1.1**** pozīcijas izslēdz instrumentus, kas klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) (sk. 1.1.1*** pozīciju), bet var iekļaut savstarpējās palīdzības kooperatīvu (mutual co-operative) vai tiem līdzīgu institūciju emitētus instrumentus, kas ir līdzvērtīgi instrumentiem, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas un kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem uzskatāmi par akciju vai daļu kapitālu (pamatkapitālu), klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) iestādes likvidācijas gadījumā, kā arī pilnībā sedz iestādes parastās darbības laikā radušos zaudējumus proporcionāli akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
Apmaksātais pamatkapitāls1.1.1.1

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.1. punkta prasībām.
Pašas akcijas iestādes īpašumā (-)1.1.1.2

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.1. punkta prasībām.
Akciju emisijas uzcenojums1.1.1.3

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.2. punkta prasībām.
Citi atbilstoša kapitāla elementi21.1.1.4

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (a) apakšpunkta prasībām, pat ja instrumenti ir klasificēti kā saistības saskaņā ar SGS/SFPS vai tiem līdzvērtīgām prasībām.
Atbilstošas rezerves1.1.2

=1.1.2.1+1.1.2.2+1.1.2.3+1.1.2.4a+1.1.2.4b+1.1.2.5+1.1.2.6
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi1.1.2.1

=1.1.2.1.01+1.1.2.1.02 Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.3. un 342.4. punkta prasībām, izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas attiecīgi 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. pozīcijā.
Konsolidācijas grupas un konsolidācijas apakšgrupas līmenī - saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.1. punkta prasībām saistībā ar 19.1.2. punkta prasībām, izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas attiecīgi 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. pozīcijā.
≈ Saskaņā ar FINREP: rezerves kapitāls un pārējās rezerves + iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas attiecīgi 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. pozīcijā).
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves, pārvērtēšanas rezerves un iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa vai zaudējumi1.1.2.1.01

Saskaņā ar FINREP: rezerves kapitāls un pārējās rezerves + iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi + pārvērtēšanas rezerves.
Rezerves kapitāla un pārējo rezervju un iepriekšējo gadu peļņas vai zaudējumu daļa, kas sastāv no patiesajā vērtībā novērtētā ieguldījumu īpašuma un finanšu saistībām pašas iestādes kredīta kvalitātes novērtējuma izmaiņu dēļ, un pārvērtēšanas rezerves, kuras pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6. pozīcijas apakšpozīciju1.1.2.1.02

Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.1.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.1.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Mazākuma līdzdalība31.1.2.2

=1.1.2.2.01+1.1.2.2.02+1.1.2.2.03 Konsolidācijas grupas un konsolidācijas apakšgrupas līmenī - saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.1. punkta prasībām saistībā ar 19.1.1. punkta prasībām, izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas un pārvērtēšanas rezerves, kuras iekļauj attiecīgajā 1.1.2.6. pozīcijas apakšpozīcijā.
≈ FINREP: mazākuma līdzdalība (izņemot 1.1.2.6. pozīcijas attiecīgajās apakšpozīcijās iekļautās pārvērtēšanas rezerves un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas).
t.sk. beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kas ārkārtas situācijās konvertējami akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā)21.1.2.2***01

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 65. panta 1. punkta (a) un 66. panta 1a. punkta (a) apakšpunkta prasībām, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.2.2***02

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 65. panta 1. punkta (a) un 66. panta 1a. punkta (b) apakšpunkta prasībām, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
noteiktā termiņā dzēšamie hibrīdie kapitāla instrumenti un hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.2.2***03

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 65. panta 1. punkta (a) un 66. panta 1a. punkta (c) apakšpunkta prasībām, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
t.sk. pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.2.2***04

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Netieši emitētie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī hibrīdie kapitāla instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2009/111/EK 63a. panta, Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 9. punktu.
pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.2.2***05

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Netieši emitētie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī hibrīdie kapitāla instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2009/111/EK 63a. panta, Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 9. punktu.
Mazākuma līdzdalība (t.sk. pārvērtēšanas rezerves un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas)31.1.2.2.01

≈ FINREP: mazākuma līdzdalība.
Mazākuma līdzdalības daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6. pozīcijas apakšpozīciju31.1.2.2.02

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4.-343.6. un 344. punkta prasībām. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.2.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.2.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Mazākuma līdzdalības korekcija3 (-)1.1.2.2.03

Mazākuma līdzdalība, kas neatbilst pirmā līmeņa kapitālam.
Kārtējā darbības gada revidētā peļņa1.1.2.3

=1.1.2.3.01+1.1.2.3.02
Kārtējā darbības gada revidētā peļņa1.1.2.3.01

Kārtējā darbības gada revidētā peļņa pēc visiem nepieciešamajiem samazinājumiem saskaņā ar MKPA noteikumu 342.5. punkta prasībām.
Kārtējā darbības gada revidētās peļņas daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. apakšpozīciju1.1.2.3.02

Kārtējā darbības gada revidētās peļņas daļa, kas ietver finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.3.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.3.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Kārtējā darbības gada zaudējumi (-)1.1.2.4a

=Min [(1.1.2.4a.01+1.1.2.4a.02); 0] Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.3. punkta prasībām.
Kārtējā darbības gada zaudējumi vai nerevidētā peļņa1.1.2.4a.01

Kārtējā darbības gada zaudējumi vai nerevidētā peļņa.
Kārtējā darbības gada zaudējumu vai nerevidētās peļņas daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. apakšpozīciju1.1.2.4a.02

Kārtējā darbības gada zaudējumu vai nerevidētās peļņas daļa, kas ietver finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.4a.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.4a.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Kārtējā darbības gada revidētā peļņa vai kārtējā darbības gada revidētie zaudējumi1.1.2.4b

=1.1.2.4b.01+1.1.2.4b.02
Kārtējā darbības gada revidētie zaudējumi (-)1.1.2.4b.01

Kārtējā darbības gada revidētie zaudējumi.
Kārtējā darbības gada revidēto zaudējumu daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. apakšpozīciju1.1.2.4b.02

Kārtējā darbības gada revidēto zaudējumu daļa, kas ietver finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.4b.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.4b.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Peļņa, kas aprēķināta, kapitalizējot nākotnes ienākumus no vērtspapirizēšanas (-)1.1.2.5

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.7. punkta prasībām.
Pirmā līmeņa kapitālam atbilstošas pārvērtēšanas rezerves un patiesās vērtības izmaiņas1.1.2.6

=1.1.2.6.01+...+1.1.2.6.16
Pārskatu sniegšanas nolūkā visas iepriekšējo un kārtējā darbības gada finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas un pārvērtēšanas rezerves iekļauj šajā 1.1.2.6 pozīcijā. Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4., 343.5. un 343.6. punkta prasībām noteiktu šīs pozīcijas daļu pārnes un iekļauj otrā līmeņa kapitālā.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla vērtspapīru - pārvērtēšanas rezerve21.1.2.6.01

Ietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla instrumentu - naudas plūsmas riska ierobežošanu (sk. 1.1.2.6.09. pozīciju).
Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla vērtspapīru - pārvērtēšanas rezerves korekcija21.1.2.6.02

Ja 1.1.2.6.01. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.02 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kredītu un debitoru parādu - pārvērtēšanas rezerve21.1.2.6.03

Ietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kredītu un debitoru parādu - naudas plūsmas riska ierobežošanu (skatīt arī 1.1.2.6.09. pozīciju).
≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kredītu un debitoru parādu - pārvērtēšanas rezerves korekcija21.1.2.6.04

Ja 1.1.2.6.03. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.04 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve1.1.2.6.05

Ietver visu pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervi. Šajā pozīcijā ietver arī pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu naudas plūsmas riska ierobežošanu (skatīt arī 1.1.2.6.09. apakšpozīciju), ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.
≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves korekcija1.1.2.6.06

Ja 1.1.2.6.05. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.06 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Finanšu saistību patiesās vērtības izmaiņas pašas iestādes kredīta kvalitātes novērtējuma izmaiņu dēļ1.1.2.6.07≈ Saskaņā ar FINREP: kārtējā darbības gada peļņas atbilstošā daļa + rezerves kapitāla un pārējo rezervju un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļa + mazākuma līdzdalība: pārējās (ja saistītas ar ienākumiem).
Finanšu saistību patiesās vērtības izmaiņu korekcija pašas iestādes kredīta kvalitātes novērtējuma izmaiņu dēļ1.1.2.6.08

Ja 1.1.2.6.07. apakšpozīcijā atspoguļotās patiesās vērtības izmaiņas ir pozitīvas, tad 1.1.2.6.08 apakšpozīcijā tās samazina par 100 procentiem. Sk. MKPA noteikumu 344. punkta prasības.
Naudas plūsmas riska ierobežošanas pārvērtēšanas rezerve, kura nav saistīta ar pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem1.1.2.6.09

Neietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu naudas plūsmas riska ierobežošanu. Tomēr gadījumos, ja naudas plūsmas riska ierobežošana ir saistīta ar pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu "neitralizāciju", naudas plūsmas riska ierobežošanu var iekļaut 1.1.2.6.09. pozīcijā.
≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Naudas plūsmas riska ierobežošanas pārvērtēšanas rezerves korekcija1.1.2.6.10

Ja 1.1.2.6.09. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.10 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem. Sk. MKPA noteikumu 344. punkta prasības.
Ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas1.1.2.6.11

≈ Saskaņā ar FINREP: kārtējā darbības gada peļņas vai zaudējumu atbilstošā daļa + rezerves kapitāla un pārējo rezervju un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļa + mazākuma līdzdalība: pārējie (ja saistīti ar ienākumiem).
Ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu korekcija1.1.2.6.12

Ja 1.1.2.6.11. apakšpozīcijā atspoguļotās patiesās vērtības izmaiņas ir pozitīvas, tad 1.1.2.6.12 apakšpozīcijā tās samazina par 100 procentiem.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve1.1.2.6.13

≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā pārvērtēšanas rezervju daļa (pozitīva pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve) + mazākuma līdzdalības daļa: pārvērtēšanas rezerves (pozitīva pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve).
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves korekcija1.1.2.6.14

Ja 1.1.2.6.13. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.14 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Citas pārvērtēšanas rezerves21.1.2.6.15

≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā pārvērtēšanas rezervju daļa + mazākuma līdzdalības daļa: pārvērtēšanas rezerves.
Citu pārvērtēšanas rezervju korekcija21.1.2.6.16

Ja 1.1.2.6.15. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.16 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Vispārējo risku rezerve21.1.3

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (c) apakšpunktu (ja piemērojams saskaņā ar finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem).
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša pirmā līmeņa kapitāla elementi21.1.4

=1.1.4.1a+1.1.4.3+1.1.4.4
Hibrīdie kapitāla instrumenti21.1.4.1a

=1.1.4.1a.01+1.1.4.1a.02+1.1.4.1a.03+1.1.4.1a.04+1.1.4.1a.05
Ietver ne tikai tieši emitētos hibrīdos kapitāla instrumentus, bet arī tos netieši emitētos hibrīdos kapitāla instrumentus, kas nerada mazākuma līdzdalības daļu, jo saskaņā ar SGS/SFPS vai tiem līdzvērtīgām prasībām ir klasificējami kā saistības.
t.sk. beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kas ārkārtas situācijās konvertējami akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā)21.1.4.1a.01

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (ca) apakšpunktu un 66. panta 1a. punkta (a) apakšpunktu, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.4.1a.02

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (ca) apakšpunktu un 66. panta 1a. punkta (b) apakšpunktu, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
noteiktā termiņā dzēšamie hibrīdie kapitāla instrumenti un hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.4.1a.03

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (ca) apakšpunktu un 66. panta 1a. punkta (c) apakšpunktu, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.4.1a.04

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (a) un (ca) apakšpunktā minētie instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 9. punktu.
pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus21.1.4.1a.05

Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (a) un (ca) apakšpunktā minētie instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 9. punktu.
pozitīvu vērtību starpību kopsumma (pozitīvs filtrs), pirmo reizi sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SGS/SFPS1.1.4.3

citi1.1.4.4

Ietver iepriekš neuzskaitītos filtrus, kuru izmantošanas dēļ palielinās pirmā līmeņa kapitāls.
Citi pirmā līmeņa kapitālu samazinoši elementi (-)1.1.5

=1.1.5.1+1.1.5.2a+1.1.5.3a+1.1.5.4
Nemateriālie aktīvi (-)1.1.5.1

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.2. punkta prasībām (ietver jebkādu nemateriālo vērtību, par kuru nav samazināts pirmā līmeņa kapitāls (pirmā konsolidācijas starpība) 1.1.2.1. pozīcijas ietvaros).
Hibrīdo kapitāla instrumentu pārsniegums
pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem2 (-)
1.1.5.2a

=1.1.5.2a.01+1.1.5.2a.02+1.1.5.2a.03+1.1.5.2a.04
1.1.2.2***01, 1.1.2.2***02, 1.1.2.2***03, 1.1.2.2***04, 1.1.2.2***05 un 1.1.4.1a pozīcijā ietverto instrumentu pārsniegums, ievērojot Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 66. panta 1a. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta un 154. panta 8. un 9. punkta prasības.
t.sk. beztermiņa hibrīdo kapitāla instrumentu, kas ārkārtas situācijās konvertējami akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā), pārsniegums pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem2 (-)1.1.5.2a.01

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK 66. panta 1a. punkta (a) apakšpunkta prasībām.
beztermiņa hibrīdo kapitāla instrumentu, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus, kā arī neparedz to konvertēšanu akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā) ārkārtas situācijās, pārsniegums pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem2 (-)1.1.5.2a.02

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK 66. panta 1a. punkta (b) apakšpunkta prasībām.
noteiktā termiņā dzēšamo hibrīdo kapitāla instrumentu un hibrīdo kapitāla instrumentu, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus, pārsniegums pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem2 (-)1.1.5.2a.03

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK 66. panta 1a. punkta (c) apakšpunkta prasībām.
pārejas perioda nosacījumiem pakļauto hibrīdo kapitāla instrumentu pārsniegums pār tiesību aktos noteiktajiem pārejas perioda limitiem2 (-)1.1.5.2a.04

1.1.2.2***04, 1.1.2.2***05, 1.1.4.1a.04 un 1.1.4.1a.05 pozīcijā ietverto instrumentu pārsniegums, ievērojot Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 8. un 9. punkta prasības.
Patiesajā vērtībā novērtēto aktīvu vērtības papildu korekcijas (-)1.1.5.3a

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.6. punkta prasībām atspoguļo patiesajā vērtībā novērtēto aktīvu vērtības papildu korekcijas, kas aprēķinātas saskaņā ar 344.1 punkta prasībām.
Tiesību aktos noteiktie citi pirmā līmeņa kapitālu samazinošie elementi (-)1.1.5.4

=1.1.5.4.1+1.1.5.4.2
negatīvo vērtību starpību kopsumma (negatīvais filtrs), pirmo reizi sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SGS/SFPS2 (-)1.1.5.4.1

Citi (-)1.1.5.4.2

Ietver iepriekš neminētos pirmā līmeņa pamata kapitālu samazinošos elementus.
Otrā līmeņa kapitāls1.2

Atbilstošs otrā līmeņa kapitāls saskaņā ar MKPA noteikumu 343. punkta prasībām (otrā līmeņa kapitāls kopsummā nedrīkst pārsniegt pirmā līmeņa kapitālu).
=1.2.1+1.2.2+1.2.3
Otrā līmeņa kapitāla 1. grupa1.2.1

Atbilstošā otrā līmeņa kapitāla 1. grupas elementu kopsumma. =1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4+1.2.1.5+1.2.1.6+1.2.1.7+1.2.1.8.
Hibrīdo kapitāla instrumentu pārsniegums
pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem,
kas iekļauts otrā līmeņa kapitāla 1. grupā2
1.2.1.1

Pirmā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums (skatīt 1.1.5.2.a pozīciju), kuru iekļauj atbilstoša otrā līmeņa kapitāla 1. grupā.
= -1.1.5.2.a
Pirmā līmeņa kapitālam atbilstošā patiesās
vērtības izmaiņu un pārvērtēšanas rezervju
kopsumma, kas iekļauta otrā līmeņa
kapitāla 1. grupā
1.2.1.2

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4.-343.6. punkta prasībām.
=1.2.1.2.01+...+1.2.1.2.05
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla vērtspapīru - pārvērtēšanas rezerve, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā21.2.1.2.01

Visa summa vai tās daļa, kas iekļauta 1.1.2.6.02. pozīcijā.
Pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā1.2.1.2.02

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.6. punkta prasībām (45% no 1.1.2.6.06. pozīcijā iekļautās pārvērtēšanas rezerves korekcijas).
Ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas otrā līmeņa kapitāla 1. grupā1.2.1.2.03

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.5. punkta prasībām (45% no 1.1.2.6.12. pozīcijā iekļautās pārvērtēšanas rezerves korekcijas).
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā1.2.1.2.04

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4. punkta prasībām (70% no 1.1.2.6.14. pozīcijā iekļautās pārvērtēšanas rezerves korekcijas).
Citas pārvērtēšanas rezerves, kas iekļautas otrā līmeņa kapitāla 1. grupā21.2.1.2.05

Visa summa vai tās daļa, kas iekļauta 1.1.2.6.16. pozīcijā, un jebkuras citas korekcijas, kas nav skaidri uzskaitītas iepriekš.
Citas pārvērtēšanas rezerves21.2.1.3

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (d) apakšpunkta prasībām.
Aktīvu pārvērtēšanas rezerve, kas veidojas saskaņā ar direktīvas 86/635/EEC prasībām (standartizētā pieeja)21.2.1.4

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (e) apakšpunkta prasībām.
Citi21.2.1.5

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (f) apakšpunktu attiecībā uz direktīvas 2006/48/EK 63. panta 1. punktu.
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu un citi instrumenti1.2.1.6

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.3. punkta prasībām.
Uzkrājumu un vērtību korekciju pārsniegums pār PZ (pozitīvs rezultāts) saskaņā ar IRB pieeju1.2.1.7

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.7. punkta prasībām.
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša otrā līmeņa kapitāla 1. grupas elementi31.2.1.8

Atspoguļo mazākuma līdzdalību, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla 1. grupas elementiem saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.2. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitāla 2. grupa1.2.2

Atbilstošā otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementu kopsumma saskaņā ar MKPA noteikumu 346. punkta prasībām. =1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3+1.2.2.4+1.2.2.5
Kredītiestāžu, kas izveidotas kā kooperatīvās sabiedrības, biedru saistības21.2.2.1

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (g) apakšpunkta prasībām.
Noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu1.2.2.2

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.2. punkta prasībām.
Subordinētais kapitāls1.2.2.3

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.1. un 347. punkta prasībām.
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementi31.2.2.4

Atspoguļo mazākuma līdzdalību, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementiem saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.2. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementiem noteikto limitu pārsniegums (-)1.2.2.5

Saskaņā ar MKPA noteikumu 346. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitālu samazinošie elementi (-)1.2.3

=1.2.3.1+1.2.3.2
Otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums (-)1.2.3.1

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343. punkta prasībām. Otrā līmeņa kapitāla samazinājuma elementi, kas uzrādīti 1.2.3.2. pozīcijā, var tikt atskaitīti pirms otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsnieguma aprēķināšanas, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikti 1.2.3.2. pozīcijā iekļaujamie elementi un to atskaitīšanas kārtība no otrā līmeņa kapitāla.
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša otrā līmeņa kapitāla samazinājuma elementi2 (-)1.2.3.2

Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājums (-)1.3

=1.3.1+...+1.3.11 vai =1.3.T1+1.3.T2
t.sk. no pirmā līmeņa kapitāla (-)1.3.T1

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasībām. Pirmā līmeņa kapitāla (1.1. pozīcija) samazinājums ir vismaz 50 procentu apmērā no 1.3. pozīcijas, kas samazināta par 1.3.11. pozīciju (skatīt 1.3.T2 pozīciju). Skatīt arī 1.4. pozīciju. 1.3.11. pozīcijas gadījumā pašu kapitāla samazinājumu atskaita no pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla, izmantojot citu proporciju saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 61. panta 1. punkta prasībām, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.
no otrā līmeņa kapitāla (-)1.3.T2

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasībām. Pārsniegumu, kas rodas, ja 50 procenti no 1.3. pozīcijas pārsniedz 1.2. pozīciju, atskaita no 1.1. pozīcijas, tādējādi to iekļaujot 1.3.T1 pozīcijā. Skatīt 1.5. pozīciju. 1.3.11. pozīcijas gadījumā pašu kapitāla samazinājumu atskaita no pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla, izmantojot citu proporciju saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 61. panta 1. punkta prasībām, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.
Būtiska līdzdalība citu kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā (-)1.3.1

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.1. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības.
Ieguldījumi citu kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā un citos kapitāla elementos, kurās iestādei ir būtiska līdzdalība (-)1.3.2

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.1. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības.
Ierobežojumu, kas noteikti ieguldījumiem to kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā, subordinētajā kapitālā un citos kapitāla elementos, kurās iestādei nav būtiskas līdzdalības, pārsniegums (-)1.3.3

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.2. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības.
Ieguldījumi tādu apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, kurās iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita (-)1.3.4

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.3. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības. Jāievēro, ka meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību akti var nepiemērot tādu pašu kapitāla samazinājumu, kas minēts 1.3.4. pozīcijā (saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 59. panta prasībām), bet var piemērot konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas 1., 2. vai 3. metodi, kas minētas direktīvas 2002/87/EK 1. pielikumā (Komisijas 21.04.2006. noteikumu Nr. 84 "Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 1. pielikums).
Ieguldījumi tādu apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību citos kapitāla elementos, kurās iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita (-)1.3.5

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.3. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības. Jāievēro, ka meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību akti var nepiemērot tādu pašu kapitāla samazinājumu, kas minēts 1.3.4. pozīcijā (saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 59. panta prasībām), bet var piemērot konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas 1., 2. vai 3. metodi, kas minētas direktīvas 2002/87/EK 1. pielikumā (Komisijas noteikumu 21.04.2006. Nr. 84 "Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 1. pielikums).
Tiesību aktos noteiktais specifiskais pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājums (-)1.3.6

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.4. punkta prasībām - speciālo uzkrājumu pārsniegums pār saskaņā ar SGS/SFPS izveidotajiem uzkrājumiem, kas samazināts par tā reizinājumu ar riska darījumam, kuram aprēķināti speciālie uzkrājumi, noteikto riska pakāpi un 8 procentiem.
Papildu informācija: pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma lielo riska darījumu un būtiskas līdzdalības ierobežojumu aprēķināšanai1.3.LRD

=1.1+(1.2-1.2.1.7)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6+1.3.10. Tomēr, veicot šādu aprēķinu, iepriekš minētajā formulā var iekļaut arī citus elementus, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta specifiska pašu kapitāla definīcija lielo riska darījumu un būtiskas līdzdalības ierobežojumu aprēķināšanai.
Noteikti vērtspapirizēšanas pozīciju riska darījumi, kas attiecīgi nav iekļauti riska svērtajos aktīvos vai neto pozīcijās, kas pakļautas kapitāla prasībai (-)1.3.7

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.7. punkta prasībām.
Kapitāla vērtspapīriem PZ apmērs un PZ pārsniegums pār uzkrājumiem nedrošiem parādiem un vērtību korekcijām (negatīvs rezultāts) saskaņā ar IRB pieeju (-)1.3.8

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.6. punkta prasībām.
Tiesību aktos būtiskai līdzdalībai noteikto limitu pārsniegums tādu sabiedrību pamatkapitālā, kuras nav finanšu iestādes2 (-)1.3.9

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 120. panta un 122. panta 2. apakšpunkta prasībām.
Neapmaksātās piegādes no piektās darba dienas pēc otrā līguma maksājuma vai piegādes dienas līdz līgumsaistību izbeigšanai (-)1.3.10

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.5. punkta prasībām.
Tiesību aktos noteikti citi specifiski pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājumi2 (-)1.3.11

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 61. panta 1. apakšpunkta prasībām.
Pirmā līmeņa kapitāla kopsumma1.4

=1.1+1.3.T1
Otrā līmeņa kapitāla kopsumma1.5

=1.2+1.3.T2
Izmantotais trešā līmeņa kapitāls1.6

Saskaņā ar MKPA noteikumu 351. un 354. punkta prasībām.
=1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6+1.6.7
Otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums, kas pārnests uz trešā līmeņa kapitālu21.6.1

Saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 13. panta 5. punkta prasībām, ievērojot direktīvas 2006/49/EK 2. punkta (c) apakšpunkta prasības. Otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums (skatīt 1.2.3.1. pozīciju), kas ir piemērots iekļaušanai trešā līmeņa kapitālā.
Tirdzniecības portfeļa neto peļņa21.6.2

Saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 13. panta 2. punkta (b) apakšpunkta prasībām.
Pakārtotās saistības1.6.3

Saskaņā ar MKPA noteikumu 351. punkta prasībām.
Nelikvīdie aktīvi2 (-)1.6.4

Saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 13. panta 2. punkta (d) apakšpunktu.
Ierobežojumu, kas noteikti izmantojamajam trešā līmeņa kapitālam, pārsniegums (-)1.6.5.

Saskaņā ar MKPA noteikumu 353. punkta prasībām.
Papildu informācija: pašu kapitāls (t.sk. izmantotais trešā līmeņa kapitāls) lielo riska darījumu ierobežojumu aprēķināšanai1.6.LRD

=1.3.LRD+1.6 Tomēr, veicot šādu aprēķinu, iepriekš minētajā formulā var iekļaut arī citus elementus (piemēram, 1.3.9. pozīcijā iekļautos elementus), ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta specifiska pašu kapitāla definīcija lielo riska darījumu ierobežojumu aprēķināšanai.
Cits trešā līmeņa kapitāla samazinājums2 (-)1.6.6

Piemēram, pašu kapitāla apmērs riska darījumu ierobežojuma pārsniegumam.
Neizmantotais trešā līmeņa kapitāls (-)1.6.7

Saskaņā ar MKPA noteikumu 355. punkta prasībām.
=-Max[1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6-2.3*66.7% ; 0]
Pašu kapitāla samazinājums2 (-)1.7

=1.7.1+1.7.2
Cits pašu kapitāla samazinājums2 (-)1.7.1

Līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā saskaņā ar pārejas perioda prasībām2 (-)1.7.2

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK Pārejas perioda 154. panta 4. punkta prasībām.
PAPILDU INFORMĀCIJA1.8

Uzkrājumu nedrošiem parādiem un vērtību korekciju kopsummas pārsniegums (+) vai iztrūkums (-) tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju1.8.1

=1.8.1.1+1.8.1.2
Uzkrājumu nedrošiem parādiem un vērtību korekciju kopsumma tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju1.8.1.1

Uzkrājumi nedrošiem parādiem un vērtību korekcijas tiem riska darījumiem, kas minēti MKPA noteikumu 6. pielikuma 36. punktā.
t.sk.:
vispārējie uzkrājumi / vērtības samazinājums kopīgi novērtētiem finanšu aktīviem
1.8.1.1*

≈ FINREP: Vērtības samazinājums kopīgi novērtētiem finanšu aktīviem (t.sk. vērtības samazinājums notikušiem, bet vēl nepaziņotiem zaudējumiem (allowances for incurred but not reported losses)).
speciālie uzkrājumi / vērtības samazinājums individuāli novērtētiem finanšu aktīviem1.8.1.1**

≈ FINREP: Vērtības samazinājums individuāli novērtētiem finanšu aktīviem.
tiesību aktos noteikti un citi specifiski uzkrājumi nedrošiem parādiem un vērtību korekcijas, ko iekļauj uzkrājumu nedrošiem parādiem un vērtību korekciju kopsummas pārsnieguma (+) vai iztrūkuma (-) aprēķinā tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju21.8.1.1***

Ietver tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju, aprēķinātos uzkrājumus nedrošiem parādiem un vērtību korekcijas, ja tās jau nav iekļautas 1.8.1.1* vai 1.8.1.1** pozīcijā un ja tās iekļauj 1.8.1. pozīcijā minētā pārsnieguma (+) vai iztrūkuma (-) aprēķinā.
PZ (-)1.8.1.2

MKPA noteikumu 6. pielikuma 36. punktā minēto PZ apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 30., 31. un 35. punkta prasībām.
Subordinētais kapitāls, bruto1.8.2

Neņemot vērā subordinētā kapitāla vērtības samazināšanu pēdējos piecus gadus pirms aizņēmuma atmaksāšanas termiņa saskaņā ar MKPA noteikumu 347. punkta prasībām.
Minimālais sākotnējais kapitāls1.8.3

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 21. un 59. punkta prasībām un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 120. panta pirmās daļas 1.-3. punkta prasībām.

Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums2

=2.1+2.2+2.3+2.4+2.6 (izņemot IBS, kuras kapitāla prasības aprēķina saskaņā ar MKPA noteikumu 77., 78. vai 80. punkta prasībām).
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. punkta prasībām = Max [2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5]
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 78. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+Min[2.4,(12/88)*max(2.1+2.2+2.3, 2.5)]+2.6 (aizvieto reizinātāju ar paaugstināto reizinātāju saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta pēdējā teikuma prasībām).
t.sk. IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. punkta prasībām2a

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. punkta prasībām = Max [2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5]
t.sk. IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 78. punkta prasībām2b

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 78. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6
t.sk. IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām2c

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+ Min[2.4,(12/88)*max(2.1+2.2+2.3, 2.5)]+2.6 (aizvieto reizinātāju ar paaugstināto reizinātāju saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta pēdējā teikuma prasībām).
Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, atgūstamās vērtības samazinājuma riska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību kopsumma2.1

=2.1.1+2.1.2
Standartizētā pieeja (SP)2.1.1

=(2.1.1.1a vai 2.1.1.1b)+2.1.1.2 2.1.1.1a - ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam piemēro standartizēto pieeju. 2.1.1.1b - ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam piemēro gan standartizēto pieeju, gan arī IRB pieeju. Šādā gadījumā pārskatu sniegšanas nolūkā iestāde drīkst sadalīt riska darījumus kategorijās saskaņā ar MKPA noteikumu 120. punkta prasībām.
Riska darījumu kategorijas saskaņā ar SP, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas2.1.1.1a

Riska darījumu kategorijām aprēķināto kapitāla prasību kopsumma saskaņā ar SP, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas. Riska darījumu sadalījums riska darījumu kategorijās saskaņā ar MKPA noteikumu 97. punkta prasībām.
=2.1.1.1a.01+...+2.1.1.1a.15
Centrālās valdības vai centrālās bankas2.1.1.1a.01

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Reģionālās vai vietējās valdības2.1.1.1a.02

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Valsts institūcijas2.1.1.1a.03

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Starptautiskās attīstības bankas2.1.1.1a.04

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Starptautiskās organizācijas2.1.1.1a.05

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Iestādes2.1.1.1a.06

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Komercsabiedrības2.1.1.1a.07

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Mazo riska darījumu portfelis2.1.1.1a.08

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Nodrošināts ar nekustamo īpašumu2.1.1.1a.09

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Kavētie riska darījumi2.1.1.1a.10

Saskaņā ar 2. pielikumu.
Augsta riska kategorijas riska darījumi2.1.1.1a.11

Saskaņā ar 2. pielikumu.
Segtās obligācijas2.1.1.1a.12

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības.
Īstermiņa prasības pret komercsabiedrībām2.1.1.1a.13

Saskaņā ar 2. pielikumu.
Ieguldījumu fondu apliecības (IFA)2.1.1.1a.14

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības.
Citi posteņi2.1.1.1a.15

Saskaņā ar 2. pielikumu.
Riska darījumu kategorijas saskaņā ar IRB pieeju, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas2.1.1.1b

Riska darījumu kategorijām aprēķināto kapitāla prasību kopsumma saskaņā ar SP+2.1.1.1.06b
=2.1.1.1b.01+...+2.1.1.1b.06
Sk. skaidrojumus par 2.1.1. pozīciju. Riska darījumu sadalījums MKPA noteikumu 120. punktā minētajās kategorijās, ievērojot MKPA noteikumu 121., 122., 124., 125., 127., 128., 139. un 140. punkta prasības.
Centrālās valdības un centrālās bankas2.1.1.1b.01

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Iestādes2.1.1.1b.02

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Komercsabiedrības2.1.1.1b.03

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Mazo riska darījumu portfelis2.1.1.1b.04

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Kapitāla vērtspapīri2.1.1.1b.05

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības.
Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi2.1.1.1b.06

Nav saistības ar kādu no pielikumiem. Kredītriska kapitāla prasību aprēķina kā riska darījumu, kas iedalīti riska darījumu kategorijā "Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi", riska svērtās vērtības reizinājumu ar 8 procentiem (sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 3. daļas 76. punkta un 1. daļas 27. punkta prasības).
Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar SP2.1.1.2

Saskaņā ar 5. pielikumu visu vērtspapirizēšanas veidu kopsummas līmenī.
t.sk. atkārtota vērtspapirizēšana2.1.1.2*

Saskaņā ar 5. pielikumu visu vērtspapirizēšanas veidu kopsummas līmenī.
Uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (IRB pieeja)2.1.2

=2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5
IRB pieeja, neizmantojot pašas noteiktos SNZ vai korekcijas pakāpes2.1.2.1

=2.1.2.1.01+2.1.2.1.02+2.1.2.1.03. Saskaņā ar 3. pielikumu visu riska darījumu kopsummas līmenī, ja neizmanto pašas noteiktos SNZ vai korekcijas pakāpes.
Centrālās valdības un centrālās bankas2.1.2.1.01

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Iestādes2.1.2.1.02

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Komercsabiedrības2.1.2.1.03

Saskaņā ar 3. pielikumu.
IRB pieeja, izmantojot pašas noteiktos SNZ vai korekcijas pakāpes2.1.2.2

=2.1.2.2.01+2.1.2.2.02+2.1.2.2.03+2.1.2.2.04. Saskaņā ar 3. pielikumu visu riska darījumu kopsummas līmenī, ja izmanto pašas noteiktos SNZ vai korekcijas pakāpes.
Centrālās valdības un centrālās bankas2.1.2.2.01

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Iestādes2.1.2.2.02

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Komercsabiedrības2.1.2.2.03

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Mazo riska darījumu portfelis2.1.2.2.04

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Kapitāla vērtspapīri saskaņā ar IRB pieeju2.1.2.3

Saskaņā ar 4. pielikumu.
Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar IRB pieeju2.1.2.4

Saskaņā ar 6. pielikumu visu vērtspapirizēšanas veidu kopsummas līmenī.
t.sk. atkārtota vērtspapirizēšana2.1.2.4*

Saskaņā ar 6. pielikumu visu vērtspapirizēšanas veidu kopsummas līmenī.
Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi2.1.2.5

Nav saistības ar kādu no pielikumiem. Kredītriska kapitāla prasību aprēķina kā riska darījumu, kas iedalīti riska darījumu kategorijā "Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi", riska svērtās vērtības reizinājumu ar 8 procentiem.
Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība2.2

=2.2.1+2.2.2
Netirdzniecības portfeļa norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība2.2.1

Saskaņā ar 7. pielikumu.
Tirdzniecības portfeļa norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība2.2.2

Saskaņā ar 7. pielikumu.
Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma2.3

=2.3.1+2.3.2
Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma saskaņā ar SP2.3.1

=2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3+2.3.1.4
Tirgojamie parāda instrumenti2.3.1.1

=2.3.1.1.01+2.3.1.1.02+2.3.1.1.03 Saskaņā ar 8. pielikumu.
8. pielikumā ietvertais vispārējais un specifiskais risks2.3.1.1.01

Saskaņā ar 8. pielikumu visu valūtu kopsummas līmenī.
8. pielikumā ietver visu pozīciju vispārējo risku, ieskaitot vērtspapirizēšanas pozīcijas un korelācijas tirdzniecības portfeļa pozīcijas.
8. pielikumā ietver parāda vērtspapīru pozīciju specifisko risku, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas un korelācijas tirdzniecības portfeļa pozīcijas.
Vērtspapirizēšanas pozīciju specifiskais risks2.3.1.1.02

Saskaņā ar 14. pielikumu.
Korelācijas tirdzniecības portfeļa specifiskais risks2.3.1.1.03

Saskaņā ar 15. pielikumu.
Kapitāla instrumenti2.3.1.2

Saskaņā ar 9. pielikumu visu nacionālo tirgu kopsummas līmenī.
Ārvalstu valūta2.3.1.3

Saskaņā ar 10. pielikumu.
Preces2.3.1.4

Saskaņā ar 11. pielikumu visu preču kopsummas līmenī.
Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma, izmantojot RPV iekšējos modeļus2.3.2

Saskaņā ar 12. pielikumu.
Operacionālā riska kapitāla prasība2.4

=2.4.1+2.4.2+2.4.3
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. vai 78. punkta prasībām operacionālā riska kapitāla prasība ir vienāda ar nulli.
Pamatrādītāja pieeja2.4.1

Saskaņā ar 13. pielikumu.
Standartizētā vai alternatīvā standartizētā pieeja2.4.2

Saskaņā ar 13. pielikumu.
Attīstītā operacionālā riska mērīšanas pieeja2.4.3

Saskaņā ar 13. pielikumu.
Kapitāla prasība, kuras apmērs ir vienāds ar 25 procentiem no iepriekšējā gada pastāvīgo izmaksu kopsummas2.5

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77., 78. vai 80. punkta prasībām. Sk. arī MKPA noteikumu 82. punkta un Finanšu instrumentu tirgus likuma 121. panta otrās daļas 2. punkta prasības.
Citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsumma2.6

=2.6.1+2.6.2+2.6.3
Papildu kapitāla prasības pārejas periodā, ja iestāde kredītriska vai operacionālā riska kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto attiecīgi IRB pieeju vai attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju2.6.1

Ietver piemērojamās papildu kapitāla prasības attiecīgi saskaņā ar Kredītiestāžu likuma Pārejas noteikumu 18.-23., 41.-46. punkta prasībām vai Finanšu un instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 25.-30., 46. punkta prasībām. Nav tiešas saistības ar kādu no pielikumiem. ≥ 0
Papildu kapitāla prasība pārejas periodā IBS, lai nodrošinātu MKPA noteikumu 81. punkta izpildi, ja saņemta Komisijas atļauja saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām2.6.2

Papildu kapitāla prasība IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 81. punkta prasībām.
Citas papildu kapitāla prasības2.6.3

Nav tiešas saistības ar kādu no pielikumiem. Iekļauj papildu kapitāla prasību riska darījumu ierobežojuma pārsniegumam saskaņā ar Komisijas 13.11.2010. normatīvo noteikumu Nr. 313 "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 35.2. punkta prasībām, kā arī, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas līmenī, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minēto valstu tiesību aktos noteiktās citas kapitāla prasības.
Papildu informācija3
Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)), neņemot vērā citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu3.1

=1-(2-2.6)
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%), neņemot vērā citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu3.1.a

=1/(2-2.6)*8%
Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+) vai iztrūkums (-))3.2

=1-2
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%)3.2.a

=1/2*8%
Pašu kapitāla pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)
saskaņā ar uzraudzības iestādes novērtējumu
3.3

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 101.3 pantā minētā novērtējuma rezultātiem vai Finanšu instrumentu tirgus likuma 138. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punkta prasībām un 139. panta 9., 10., 11., 12., 13. un 14. daļā minētā novērtējuma rezultātiem.
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) saskaņā
ar uzraudzības iestādes novērtējumu
3.3.a

Pašu kapitāls/kapitāla prasības*100% (aprēķinam izmanto 3.3. pozīcijā uzrādītā aprēķina veikšanai izmantoto aprēķināto pašu kapitālu un kapitāla prasības).
Kapitāla pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)
saskaņā ar iestādes novērtējumu
3.4

=3.4.1-3.4.2
Iestādes novērtējums par tās rīcībā
esošā kapitāla apmēru
3.4.1

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 36.2 panta prasībām un saskaņā ar Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 63 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi" 28.-39. punkta prasībām vai Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.1 panta prasībām.
Iestādes novērtējums par risku segšanai
nepieciešamā kapitāla apmēru
3.4.2

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 36.2 panta prasībām un saskaņā ar Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 63 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi" 28.-39. punkta prasībām vai Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.1 panta prasībām.

1 Jebkuru summu, kas palielina pašu kapitālu vai kapitāla prasības, uzrāda kā pozitīvu vērtību, bet jebkuru summu, kas samazina pašu kapitālu vai kapitāla prasības, uzrāda kā negatīvu vērtību.

2 Šo rindu aizpilda, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.

3 Šo rindu aizpilda, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī.

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

Paskaidrojumi 2. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Riska darījumu vērtība pirms samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanasRiska darījumu vērtība saskaņā ar MKPA noteikumu 89.-96. punktu pirms tās samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanas, kā arī pirms kredītriska mazināšanas metožu piemērošanas.

2.

t.sk. DPKR pakļauto riska darījumu vērtībaAtvasināto instrumentu, repo darījumu, vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumu, maržinālo aizdevumu darījumu vai ilgstošo norēķinu darījumu vērtība, kas noteikta, lietojot MKPA noteikumu 1. pielikuma metodes (sk. MKPA noteikumu 92.-95. punktu).

3.

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (-)Riska darījumu vērtību samazinošie uzkrājumi nedrošiem parādiem atbilstoši Komisijas 24.02.2006. noteikumu Nr. 46 "Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi" 55. punkta prasībām.

4.

Riska darījumu vērtība pirms KP piemērošanas1. kolonna + 3. kolonna.

5.-10.

Kredītriska mazināšanas metodes (KMM), saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājumsMKPA noteikumu 45. punktā minētās metodes, saskaņā ar kurām riska darījumu vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums.

5.-6.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga)MKPA noteikumu 47. punkts un 3. pielikuma 118. un 119. punkts.

5.

GarantijasKredītriska mazināšanai piemērotas garantijas (galvojumi).

6.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI)MKPA noteikumu 3. pielikuma 16.-18. punkts.

7.-8.

Fondētā kredīta aizsardzībaMKPA noteikumu 46. punkts un 3. pielikuma 1.1., 2., 3., 27., 28. un 31. punkts, izņemot savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumus, jo to nosacījumi ir ņemti vērā, nosakot riska darījumu vērtību. Ar kredītrisku saistītās parādzīmes un bilances posteņu savstarpējs ieskaits tiek atspoguļots kā nodrošinājums naudā.

7.

Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metodeMKPA noteikumu 3. pielikuma 42. un 43. punkts.

8.

Cita fondētā kredīta aizsardzībaMKPA noteikumu 3. pielikuma 28., 30. un 31. punkts.

9.-10.

Riska darījumu vērtības aizvietošanaMKPA noteikumu 3. pielikuma 44., 118. un 119. punkts. Riska darījumu vērtību samazinājumu un palielinājumu veido nodrošinātā riska darījumu vērtība vai riska darījumu nodrošinātā daļa, par kuru tiek samazināta riska darījumu vērtība aizpildāmajā riska darījumu kategorijā, vienlaicīgi palielinot par šo atlikumu riska darījumu vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā kategorijā vai arī aizpildāmās kategorijas ietvaros samazinot riska darījumu vērtību darījumu partnerim noteiktajā RP, vienlaikus palielinot par šo atlikumu riska darījumu vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā RP.

9.

Riska darījumu vērtību samazinājums (-)

10.

Riska darījumu vērtību palielinājums (+)

11.

Riska darījumu vērtība pēc KMM aizvietošanas metodes piemērošanasRiska darījumu vērtība pēc riska darījumu vērtības samazinājuma un palielinājuma KMM aizvietošanas metodes piemērošanas dēļ (4 + 9 + 10).

12.-14.

KMM, saskaņā ar kurām koriģē riska darījumu vērtību. Fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metodeMKPA noteikumu 3. pielikuma 50.-79. punkts.

12.

Riska darījumu svārstīguma korekcija (E*HE)MKPA noteikumu 3. pielikuma 52. punkts. Riska darījuma vērtības palielinājums atbilstoši svārstīguma korekcijai HE.

13.

Finanšu nodrošinājuma koriģētā vērtība (Cvam) (-)Finanšu nodrošinājuma koriģētā vērtība Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*); C, Cvam, Hc, Hfx, T, t un t* definīcijas sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 3. un 4. daļā. Tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem par piemērotu finanšu nodrošinājumu uzskata MKPA noteikumu 236.3. punktā minēto nodrošinājumu.

14.

Svārstīguma un termiņu nesakritību korekcija (-)Vērtība, kas atspoguļo kopīgās svārstīguma un termiņu nesakritības korekcijas attiecībā uz riska darījumu vērtību (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1] (sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 50.-79., 131. un 132. punktu).

15.

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība (E*)MKPA noteikumu 3. pielikuma 52., 80. un 98. punkts.

16.-19.

Ārpusbilances posteņos iekļauto pilnībā koriģēto riska darījumu vērtību sadalījums pēc KPMKPA noteikumu 90. un 91. punkts, 3. pielikuma 44. un 80. punkts.

20.

Riska darījumu vērtībaRiska darījumu vērtība, kas samazināta par izveidotajiem uzkrājumiem, pēc KMM piemērošanas un KP piemērošanas ārpusbilances posteņos uzrādītajiem riska darījumiem.

21.

Riska darījumu riska svērtā vērtībaMKPA noteikumu 102.-109. punkts.

22.

Kapitāla prasībaMKPA noteikumu 85., 88.-110. punkts.

Rindas

 

Bilances posteņos iekļautie riska darījumiMKPA noteikumu 83., 86. un 89. punkts.

 

Ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumiMKPA noteikumu 90. un 91. punkts.

 

Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ilgstošo norēķinu darījumiVērtspapīru finansēšanas darījumi (VFD), t.i., repo darījumi, vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumi, maržinālie aizdevuma darījumi (sk. MKPA noteikumu 17.-22. un 24. punktu), ilgstošo norēķinu darījumi (sk. MKPA noteikumu 23. punktu).

 

Atvasinātie instrumentiMKPA noteikumu 92. punkts.

 

Dažādu produktu savstarpējā ieskaita līgumu rezultātā aprēķinātās vērtībasRiska darījumu vērtības, kas veidojas dažādu produktu savstarpējā ieskaita līguma piemērošanas rezultātā (sk. MKPA noteikumu 1. pielikuma 8. punktu un 7. daļu).
 

t.sk. kavētie (a)

MKPA noteikumu 97.10. punkts.
 

bez nominēto ĀKNI reitinga

MKPA noteikumu 103.-106. punkts un 2. pielikums.
 

nodrošināti ar nekustamo īpašumu (a)

MKPA noteikumu 97.9. punktā minētā kategorija, kurai piemēro 100% RP.
 

nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu (a)

Riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu.
 Citas riska pakāpesRiska darījumi, kuriem tiek piemērotas citas RP, piemēram, aprēķinātā IFA piemērojamā RP.

Citi

 

SP pieejas riska darījumu kategorijasMKPA noteikumu 97. punktā uzrādītās riska darījumu kategorijas.

 

IRB pieejas riska darījumu kategorijasMKPA noteikumu 120. punktā uzrādītās riska darījumu kategorijas.

 

Prasības pret centrālajām valdībām un centrālajām bankāmMKPA noteikumu 120.1. un 121. punkts.

 

Prasības pret iestādēmMKPA noteikumu 120.2. un 122. punkts.

 

t.sk. kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrībasMKPA noteikumu 3. punkts.

 

prasības pret komercsabiedrībāmMKPA noteikumu 120.3. punkts.

 

t.sk. specializētās kreditēšanas riska darījumiMKPA noteikumu 125. punkts.

 

MVKMKPA noteikumu 6. pielikuma 5. punkts.

 

Mazo riska darījumu portfelisMKPA noteikumu 120.4. punkts un 6. pielikuma 10.-16. punkts.

 

t.sk. nodrošināti ar nekustamo īpašumuMKPA noteikumu 6. pielikuma 12. punkts.

 

kvalificējamie atjaunojamie riska darījumiMKPA noteikumu 6. pielikuma 13. punkts.

 

pārējie mazo riska darījumu portfeļa riska darījumiMKPA noteikumu 6. pielikuma 10.-16. punkts.

 

t.sk. MVKMKPA noteikumu 123.1. punktā minētie MVK riska darījumi.

 

Kapitāla vērtspapīriMKPA noteikumu 120.5. punkts.
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 3. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Iekšējo reitingu sistēmaMKPA noteikumu 6. pielikuma 77. un 78. punkta prasībām atbilstoša reitingu sistēma vai sistēmas, kas nodrošina šā pielikuma 1. punktā minēto parametru noteikšanu. Ja iestāde izmanto unikālu reitingu sistēmu vai vairākas reitingu sistēmas, kas veido vienotu reitingu skalu, tad pārskatā riska darījumus atspoguļo atbilstoši šai reitingu skalai. Ja iestāde izmanto vairākas reitingu sistēmas ar atšķirīgām reitingu skalām, pārskatu nolūkos visas reitingu sistēmas tiek apvienotas un to riska darījumus grupē vienotā reitingu skalā, balstoties uz šādiem kritērijiem: parādnieku kategorijas no dažādām reitingu sistēmām apvieno katrā parādnieku kategorijā, sākot no parādniekiem ar zemāko SNV šajā kategorijā līdz parādniekiem ar augstāko SNV.

1.

Parādnieku kategorijai noteiktā SNVMKPA noteikumu 6. pielikuma 136.-149. punkts. Pārskatā uzrāda katrai parādnieku kategorijai noteikto SNV. Rindās, kurās uzrādīti apkopotie dati, piemēram, "Riska darījumi kopā", "Bilances posteņos iekļautie riska darījumi" u.t.t., pārskatā uzrāda riska darījumu vērtībām proporcionālo vidēji svērto SNV no apkopotajiem datiem. Riska darījumu vērtību (11. kolonna) izmanto riska darījumu svērto vidējo vērtību aprēķināšanai.

2.

Riska darījumu vērtība pirms KP piemērošanasRiska darījumu vērtība saskaņā ar MKPA noteikumu 83. punktu pirms tās samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanas, kā arī pirms kredītriska mazināšanas metožu piemērošanas, izņemot savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumus, jo to nosacījumus ņem vērā, nosakot riska darījumu vērtību.

3.

t.sk. DPKR pakļauto riska darījumu vērtībaSk. paskaidrojumu 2. pielikuma 2. kolonnas aizpildīšanai.

4.-8.

Kredītriska mazināšanas metodes (KMM), saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājumsMKPA noteikumu 45. punktā minētās metodes, saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums.

4.-5.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga)MKPA noteikumu 47. punkts un 3. pielikuma 120.- 122. punkts.

4.

Garantijas1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 120.-122. punkts.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 6. pielikuma 173.-179. punkts. Pārskatā iekļauj garantijas nominālvērtību.

5.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI)1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 120.-122. punkts.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 6. pielikuma 173.-181. punkts. Pārskatā iekļauj KAI nominālvērtību. KAI uzrāda 5. kolonnā, ja SNZ aplēses netiek koriģētas, pretējā gadījumā tos uzrāda 14. kolonnā.

6.

Cita fondētā kredīta aizsardzība1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 1.4. punkts.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 27.-31. punkts. Pārskatā iekļauj nodrošinājuma nominālvērtību un uzrāda to 6. kolonnā, ja SNZ aplēses netiek koriģētas, pretējā gadījumā to uzrāda 15. kolonnā.

7.-8.

Riska darījumu vērtības aizvietošana1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 120. punkts.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad riska darījumiem ar centrālo valdību un centrālo banku, iestādi un komercsabiedrību - MKPA noteikumu 6. pielikuma 41. punkts, mazo riska darījumu portfelī iekļautajiem riska darījumiem - MKPA noteikumu 6. pielikuma 56. punkts. Riska darījumu vērtību samazinājumu un palielinājumu veido nodrošinātā riska darījumu vērtība vai riska darījuma nodrošinātā daļa, par kuru tiek samazināta riska darījumu vērtība aizpildāmajā riska darījumu kategorijā, vienlaicīgi palielinot par šo atlikumu riska darījumu vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā kategorijā vai arī aizpildāmās kategorijas ietvaros samazinot riska darījumu vērtību darījumu partnerim noteiktajā parādnieku kategorijā vai RP, vienlaikus palielinot par šo atlikumu riska darījuma vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā parādnieku kategorijā vai RP.

7.

Riska darījumu vērtību samazinājums (-)

8.

Riska darījumu vērtību palielinājums (+)

9.

Riska darījumu vērtība pēc KMM aizvietošanas metodes piemērošanasRiska darījumu vērtība pēc riska darījumu vērtības samazinājuma un palielinājuma KMM aizvietošanas metodes piemērošanas dēļ (2 + 7 + 8).

10.

t.sk. ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumiSk. rindu atsauces un komentārus.

11.

Riska darījuma vērtībaSaskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 3. daļas prasībām noteiktā riska darījuma vērtība, izņemot šā pielikuma 75. un 76. punktā minētos riska darījumus, kā arī ievērojot MKPA noteikumu 3. pielikuma 107. punkta prasības.

12.

t.sk. ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumiSk. rindu atsauces un komentārus.

13.-19.

KMM, kuru ņem vērā, aprēķinot SNZ, izņemot kredītriska aizsardzību nodrošinošos riska darījumusMKPA noteikumu 3. pielikuma 50.-79. punkts.

13.

GarantijasSk. 4. kolonnas komentārus.

14.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI)Sk. 5. kolonnas komentārus.

15.

Cita fondētā kredīta aizsardzībaSk. 6. kolonnas komentārus.

16.

Piemērots finanšu nodrošinājumsTirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem par piemērotu finanšu nodrošinājumu uzskata MKPA noteikumu 236.3. punktā minēto nodrošinājumu. Ar kredītrisku saistītās parādzīmes un bilances posteņu savstarpējs ieskaits tiek atspoguļots pārskatā kā nodrošinājums naudā.

1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 2.-4. punkts; pārskatā iekļauj koriģēto vērtību Gvam, kas noteikta saskaņā ar MKPA noteikumu 3. pielikuma 131. punktu.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad finanšu nodrošinājumu ņem vērā SNZ aplēsēs saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 156. un 157. punktu. Pārskatā iekļauj nodrošinājuma tirgus vērtību.

17.-19.

Cits piemērots nodrošinājums1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 5.-11. punkts un 100.-105. punkts.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad citu piemērotu nodrošinājumu ņem vērā SNZ aplēsēs saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 156. un 157. punktu.

17.

Nekustamais īpašums1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 23. punkts, ieskaitot nekustamā īpašuma līzingu (sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 26. punktu). Sk. arī MKPA noteikumu 3. pielikuma 100.-105. punktu.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, pārskatā iekļauj nodrošinājumu pēc tā tirgus vērtības.

18.

Cits lietisks nodrošinājums1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 25. punkts, ieskaitot līzingu, kas nav nekustamā īpašuma līzings (sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 26. punktu). Sk. arī MKPA noteikumu 3. pielikuma 105. punktu.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, pārskatā iekļauj nodrošinājumu pēc tā tirgus vērtības.

19.

Debitoru parādi1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 24. punkts. Sk. arī MKPA noteikumu 3. pielikuma 104. punktu.

2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, pārskatā iekļauj nodrošinājumu pēc tā tirgus vērtības.

20.

Kredītriska aizsardzību nodrošinošie riska darījumiGarantijas un kredīta atvasinātie instrumenti, kas nodrošina piemērotu kredītriska aizsardzību un kurus ņem vērā, veicot SNZ aplēses. Sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 14. un 40. punktu un rindas ar atbilstošajām atsaucēm un komentāriem.

21.

Proporcionāli riska darījumu vērtībai svērtie SNZ (%)SNZ lieluma noteikšanā tiek ņemta vērā KMM piemērošanas ietekme, pamatojoties uz MKPA noteikumu 3. un 6. pielikuma prasībām. Ja tiek aplēsti riska darījuma SNZ un nodrošinājuma SNZ, pārskatā iekļauj tikai vienu no tiem, kuru izvēlas saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 47. punktu. Riska darījumiem, kuriem ir iestājies saistību nepildīšanas gadījums, ņem vērā MKPA noteikumu 6. pielikuma 157. punkta prasības. Riska darījumu vērtību (11. kolonna) izmanto riska darījumu svērto vidējo vērtību aprēķināšanai.

22.

Proporcionāli riska darījumu vērtībai svērtais termiņš (dienas)MKPA noteikumu 6. pielikuma 48. punkts. Riska darījumu vērtību (11. kolonna) izmanto riska darījumu svērto vidējo vērtību aprēķināšanai.

23.

Riska darījumu riska svērtā vērtībaRiska darījumu ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, komercsabiedrībām un iestādēm riska svērto vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 3.-6. punktu. Mazo riska darījumu portfeļa riska darījumu riska svērto vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 10. punktu.

24.

Kapitāla prasībaMKPA noteikumu 85., 129.-141. punkts.

25.

PZ vērtībaParedzamo zaudējumu definīcija - MKPA noteikumu 44. punkts, aprēķins - MKPA noteikumu 6. pielikuma 29.-35. punkts.

26.

Vērtības korekcijas un uzkrājumi (-)

MKPA noteikumu 6. pielikuma 36. punkts.

27.

Parādnieku skaitsMKPA noteikumu 6. pielikuma 95., 98. un 100. punkts.

Rindas

 

Bilances posteņos iekļautie riska darījumiSk. 2. pielikumu.

 

Ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumiSk. 2. pielikumu.

 

Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ilgstošo norēķinu darījumiSk. 2. pielikumu.

 

Atvasinātie instrumentiSk. 2. pielikumu.

 

Dažādu produktu savstarpējā ieskaita līgumu rezultātā aprēķinātās vērtībasSk. 2. pielikumu.

1.1.

Riska darījumu sadalījums parādnieku kategorijāsAttiecībā uz riska darījumiem ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām skatīt MKPA noteikumu 6. pielikuma 83. punkta prasības. Attiecībā uz mazo riska darījumu portfeli skatīt MKPA noteikumu 6. pielikuma 90. punkta prasības. Attiecībā uz riska darījumiem, kas rodas no nopirktajiem debitoru parādiem, skatīt MKPA noteikumu 6. pielikuma 69. punkta prasības.
Riska darījumus attiecībā uz nopirkto debitoru parādu atgūstamās vērtības samazinājuma risku uzrāda rindā "1.5. Atgūstamās vērtības samazinājuma risks: nopirktie debitoru parādi kopā", nevis sadalījumā pa parādnieku kategorijām.

1.2.

Specializētās kreditēšanas riska darījumu sadalījums atbilstoši RP

Specializētās kreditēšanas riska darījumu sadalījuma prasības sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 6. punktā. Šādi riska darījumi var būt tikai ar komercsabiedrībām.

 

t.sk. 1. kategorijā iekļautie

MKPA noteikumu 6. pielikuma 6. punkta 1. tabula.

1.3.

Alternatīvā pieeja: riska darījumi, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumuMKPA noteikumu 152.-160. punkts un direktīvas 2006/48/EC VIII pielikuma 3. daļas 73.-75. punkts.

1.4.

Alternatīvā pieeja neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasības aprēķinam un riska darījumi ar citām RPViena no MKPA noteikumu 231. punktā minētajām pieejām riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam, n-tā riska darījumu saistību neizpildes kredītu atvasinātie instrumenti, kuru RP nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 9. punktu un riska darījumi, kuru RP noteikšana atšķiras no šā pārskata citās rindās minētās pieejas.

1.5.

Atgūstamās vērtības samazinājuma risks: nopirktie debitoru parādi kopāRiska definīciju sk. Kredītiestāžu likuma 1. panta 57. punktā, RP noteikšanu - MKPA noteikumu 6. pielikuma 28. punktā.

Citi

 

IRB pieejas riska darījumu kategorijasSk. 2. pielikumu. 3. pielikumu neaizpilda kapitāla vērtspapīru kategorijai.

 

Pašu noteiktie SNZ vai KPMKPA noteikumu 134.-137. punkts. Pārskatā iekļauj atbildi "jā" gadījumā, kad iestāde saņēmusi atļauju pašai noteikt SNZ atbilstošajai riska darījumu kategorijai. Ja iestāde vai konsolidācijas grupa izmanto jaukto pieeju vienas riska darījumu kategorijas ietvaros, t.i., izmanto pašas noteiktos un uzraugu noteiktos (sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 44. punktu) SNZ vai KP, tad iestāde sagatavo divus pārskatus šādai riska darījumu kategorijai: vienu, kas iekļauj riska darījumus ar pašas iestādes noteiktajiem SNZ vai KP, un otru, kas iekļauj riska darījumus, kuriem piemēro uzraugu noteiktos SNZ un KP.
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 4. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Iekšējo reitingu sistēmaSk. 3. pielikumu.

1.

Parādnieku kategorijai noteiktā SNV (%)Sk. "Parādnieku kategorijai noteiktās SNV" kolonnas aprakstu paskaidrojumos 3. pielikuma aizpildīšanai.

2.

Riska darījumu vērtība pirms KP piemērošanasJa iestāde piemēro SNV/SNZ pieeju vai vienkāršo riska pakāpju pieeju kapitāla vērtspapīru riska svērtās vērtības noteikšanai, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 75. punktu.

3.-6.

Kredītriska mazināšanas metodes (KMM), saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājumsMKPA noteikumu 45. punktā minētās metodes, saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums.

3.-4.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga)Sk. 3. pielikumu.

3.

GarantijasSk. 3. pielikumu.

4.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI)Sk. 3. pielikumu.

5.-6.

Riska darījumu vērtības aizvietošana (-)Sk. 3. pielikumu.

5.

Riska darījumu vērtību samazinājums

6.

Riska darījumu vērtību palielinājums (+)

7.

Riska darījumu vērtībaPiemērojot SNV/SNZ pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 75. punktu un 24. punktu; piemērojot vienkāršo riska pakāpju pieeju - sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 75. punktu un 21. punktu.

8.

t.sk. ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumiSk. 3. pielikumu.

9.

Proporcionāli riska darījumu vērtībai svērtie SNZ (%)Saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 61. un 62. punktu noteiktie SNZ.

10.

Riska darījumu riska svērtā vērtībaPiemērojot SNV/SNZ pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 22.-24. punktu; lietojot vienkāršo riska pakāpju pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 19.-21. punktu; lietojot uz iekšējiem modeļiem balstīto pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 25. un 26. punktu.

11.

Kapitāla prasībaSk. 3. pielikumu.

12.

PZ vērtībaPiemērojot SNV/SNZ pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 33. punktu; lietojot vienkāršo riska pakāpju pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 32. punktu; lietojot uz iekšējiem modeļiem balstīto pieeju, sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 34. punktu.

13.

Vērtības korekcijas un uzkrājumi (-)Sk. 3. pielikumu.

Citi

 

SNV/SNZ pieejaSk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 22.-24. punktu.

 

Parādnieku kategorijaSk. "Riska darījumu sadalījuma parādnieku kategorijās" rindas aprakstu paskaidrojumos 3. pielikuma aizpildīšanai. Sk. arī SNV noteikšanu kapitāla vērtspapīriem, kuru riska svērto vērtību rēķina, piemērojot SNV/SNZ pieeju ( MKPA noteikumu 6. pielikuma 60. punkts).

 

Vienkāršo riska pakāpju pieejaSk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 19.-21. punktu.

 

Uz iekšējiem modeļiem balstītā pieejaSk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 25. un 26. punktu.
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 5. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.

Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsummaIestāde – iniciators sniedz informāciju par visiem esošajiem (pašreizējiem) vērtspapirizēšanas riska darījumiem, kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā, neatkarīgi no tā, kā turējumā ir attiecīgās pozīcijas. Informāciju sniedz arī par tādiem bilances riska darījumiem kā, piemēram, obligācijas, pakārtotie aizdevumi, kā arī par tādiem ārpusbilances un atvasināto instrumentu riska darījumiem kā, piemēram, pakārtotās kredītlīnijas, instrumenti likviditātes nodrošināšanai, procentu likmju mijmaiņas līgumi, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi u.c., kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 20. punktā noteiktajā vērtspapirizēšanas pozīciju pārklāšanās gadījumā (piemēram, vērtspapirizēšanas pozīciju likviditātes nodrošināšanai pārklāšanās gadījumā (overlapping liquidity facilities)) informāciju sniedz tikai par to pozīciju vai pozīcijas daļu, kas rada lielāku riska darījuma riska svērto vērtību. Kolonnas "Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsumma" attiecīgajā rindā "Bilances posteņi" sniegtā informācija atbilst vērtspapirizēto riska darījumu pašreizējai vērtībai, kā noteikts Eiropas Savienības Komisijas Kapitāla prasību direktīvas pārņemšanas grupas (Capital Requirements Directive Transposition Group) sagatavotajā atbildē uz jautājumu Nr. 127
(http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=693). Vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumā iestāde norāda ieguldītāju intereses summu saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 35. punkta definīciju.

2.-4.

Sintētiskā vērtspapirizēšana: vērtspapirizēto riska darījumu kredīta aizsardzībaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 3.-8. punktu. Atbilstoši minēto punktu prasībām nav pieļaujama nekāda termiņu nesakritība starp vērtspapirizētajiem riska darījumiem un kredīta aizsardzību.

2.

Fondētā kredīta aizsardzība (Cva) (-)Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 52. punkta prasībām.

3.

Nefondētās kredīta aizsardzības koriģētā vērtība (G*)Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 115. punkta prasībām.

4.

Atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacītā vērtībaUzraugu svārstīguma korekciju rezultāts kredīta aizsardzībai nav ņemts vērā, aprēķinot atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacīto vērtību.

5.

Vērtspapirizēšanas pozīcijas: sākotnējā riska darījuma vērtība pirms korekcijas pakāpes piemērošanasIestādes, kas sniedz pārskatu, turējumā esošās vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17., 19. un 20. punktu pirms korekcijas pakāpes piemērošanas un pirms vērtību korekcijas un uzkrājumiem. Ieskaits attiecas tikai uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuri ir noslēgti ar vienu un to pašu ĪNIS saskaņā ar piemēroto jumta līgumu. Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumos iestāde precizē ieguldītāju intereses vērtību atbilstoši MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 35. punkta prasībām. Sintētiskās vērtspapirizēšanas gadījumā iestādes – iniciatora turējumā esošās vērtspapirizēšanas pozīcijas bilances posteņu un/vai ieguldītāja intereses (ātrākas amortizācijas) veidā ir šādu kolonnu kopsummas rezultāts: (1) + (2) + (3) + (4).

6.

Vērtību korekcijas un uzkrājumi (-)Sk. 2. pielikumu.

7.

Riska darījumu neto vērtība pēc vērtību korekciju un uzkrājumu piemērošanasVērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17., 19. un 20. punktu pirms korekcijas pakāpes piemērošanas.

8.-11.

KRM (aizvietošanas metode)Sk. 2. pielikumu.

8.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga)Sk. 2. pielikumu.

9.

Fondētā kredīta aizsardzībaSk. 2. pielikumu.

10.

Kopējais samazinājums (-)Sk. 2. pielikumu.

11.

Kopējais palielinājumsSk. 2. pielikumu.

12.

Riska darījumu neto vērtība pēc KRM (aizvietošanas), bet pirms korekcijas pakāpes piemērošanasSk. 2. pielikumu.

13.

KRM, kas ietekmē riska darījumu vērtību: fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode. Koriģētā vērtība (Cvam) (-)Sk. 2. pielikumu.

14.

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība E*Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17.1., 17.2., 18., 19. un 20. punktu, nepiemērojot MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktā minētās korekcijas pakāpes.

15.-18.

Ārpusbilances posteņu riska darījumu pilnībā koriģētas vērtības (E*) sadalījums pēc KPSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu.

19.

Riska darījumu vērtībaVērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16.-20. punktu.

20.

Riska darījumu vērtība, par kuru ir samazināts pašu kapitāls (-)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 49. punktu.

21.

Riska darījumu vērtība, kurai aprēķina riska svērto vērtību21=19+20

22.-29.

Ar reitinguSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

30.

Bez reitingaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

31.

Pārskatāmās (look-through)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 24., 25., 26., 27. un 40. punktu. Pārskatāmajās (look-through) pozīcijās ietver visas pozīcijas bez reitinga, kurās riska pakāpe noteikta, pamatojoties uz darījuma pamatā esošo riska darījumu portfeli (portfeļa vidējā svērtā riska pakāpe, portfeļa augstākā riska pakāpe vai koncentrācijas koeficienta piemērošana).

32.

No tām: otrās kārtas zaudējumu laidienā ABKVRiska darījumu vērtība saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 26. punkta prasībām.

33.

Riska darījumu riska svērtā vērtībaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļu, neņemot vērā MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 23. vai 38. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu un izslēdzot jebkādu riska darījumu riska svērto vērtību atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu. Šajā kolonnā uzrādītajā summā netiek ņemtas vērā nekādas termiņu nesakritības sintētiskās vērtspapirizēšanas ar termiņu nesakritību gadījumā.

34.

Korekcija pienācīgas rūpības nosacījumu pārkāpšanas dēļSk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.

35.

Riska darījumu riska svērtās vērtības korekcija termiņu nesakritības dēļŅem vērā termiņu nesakritību sintētiskajā vērtspapirizēšanā (RW*-RW(SP)) saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 8. punkta prasībām, izņemot laidienus, uz kuriem attiecas 1 250 procentu riska pakāpe, ja pārskatā iekļaujamā vērtība ir nulle. Jāievēro, ka RW(SP) ietver ne tikai riska darījumu riska svērtās vērtības, kas ir norādītas 33. kolonnā, bet arī riska darījumu riska svērtās vērtības atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu.

36.

Kapitāla prasību kopsumma pirms 4. pielikuma 23. un 38. punkta prasību piemērošanas (pirms CAP)Kapitāla prasība, kas izriet no riska darījumu svērtās vērtības, neņemot vērā MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 23. vai 38. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu. 36=(33+34+35)*8%

37.

Papildu informācija: kapitāla prasība, kas saistīta ar pārnešanu (outflows) no SP vērtspapirizēšanas uz citām riska darījumu kategorijāmKapitāla prasība, kas izriet no riska darījumiem, kas tiek pārnesti uz aizsardzības devējiem, un kura tiek rēķināta attiecīgajās veidlapās un tiek ņemta vērā, rēķinot CAP vērtspapirizēšanas pozīcijām.

38.

Kapitāla prasību kopsumma pēc CAPKapitāla prasības kopsumma pēc MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 23. vai 38. punkta ievērošanas attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu (CAP).

RINDAS

 t.sk. atkārtota vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 60.1 un 61.1 punktu.
 IniciatorsSk. MKPA noteikumu 61. punktu.
 InvestorsIestāde, kurai ir vērtspapirizēšanas pozīcija, attiecībā uz kuru iestāde nav ne iniciators, ne sponsors.
 t.sk. komercsabiedrību, kas neievēro prasības par tīrās ekonomiskās ieinteresētības saglabāšanu, iniciētie un sponsorētie riska darījumi (MKPA noteikumu 14. pielikums)Sk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.
 SponsorsSk. MKPA noteikumu 62. punktu. Gadījumā, ja sponsors vērtspapirizē arī savus aktīvus, tam iniciatora rindā jāuzrāda informācija par saviem vērtspapirizētajiem aktīviem.
 Bilances posteņiSk. 2. pielikumu un MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.1. un 17.2. punktu.
 Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumentiĀrpusbilances vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuru vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu, un vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuras rodas no atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4. punktā. Likviditātes nodrošināšanai, garantijām (credit facilities), vienošanās darījumiem ar apkalpotāju par naudas aizdošanu un likviditātes nodrošināšanai tirgus sabrukuma gadījumā iestāde uzrāda neizmantoto summu (undrawn amount). Procentu likmju un valūtu mijmaiņas līgumiem iestāde uzrāda riska darījumu vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 18. punktu, kā norādīts 2. pielikumā.
 VērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 1. tabulu.
 Atkārtota vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 1. tabulu.
 Riska darījumi ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiemSk. MKPA noteikumu 170. un 171. punktu. Attiecas tikai uz atjaunojamo riska darījumu vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem iniciatoriem.

CITI

 Vērtspapirizēšanas veidsVērtspapirizēšanas veidu sadalījums ir šāds: kopā, tradicionālā un sintētiskā.
 Tradicionālā vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 57. punktu.
 Sintētiskā vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 58. punktu.
6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

Paskaidrojumi 6. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.

Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsummaIestāde – iniciators sniedz informāciju par visiem esošajiem (pašreizējiem) vērtspapirizēšanas riska darījumiem, kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā, neatkarīgi no tā, kā turējumā ir attiecīgās pozīcijas. Informāciju sniedz arī par tādiem bilances riska darījumiem kā, piemēram, obligācijas, pakārtotie aizdevumi, kā arī par tādiem ārpusbilances un atvasināto instrumentu riska darījumiem kā, piemēram, pakārtotās kredītlīnijas, instrumenti likviditātes nodrošināšanai, procentu likmju mijmaiņas līgumi, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi u.c., kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 20. punktā noteiktajā vērtspapirizēšanas pozīciju pārklāšanās gadījumā (piemēram, vērtspapirizēšanas pozīciju likviditātes nodrošināšanai pārklāšanās gadījumā (overlapping liquidity facilities)) informāciju sniedz tikai par to pozīciju vai pozīcijas daļu, kas rada lielāku riska darījuma riska svērto vērtību. Kolonnas "Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsumma" attiecīgajā rindā "Bilances posteņi" sniegtā informācija atbilst vērtspapirizēto riska darījumu pašreizējai vērtībai, kā noteikts Eiropas Savienības Komisijas Kapitāla prasību direktīvas pārņemšanas grupas (Capital Requirements Directive Transposition Group) sagatavotajā atbildē uz jautājumu Nr. 127 (http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=693). Vērtspapirizēšanas darījuma pamatā esošo riska darījumu skaitu pārskata datumā. Vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumā iestāde norāda ieguldītāju intereses summu saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 86. punkta definīciju.

2.-4.

Sintētiskā vērtspapirizēšana: vērtspapirizēto riska darījumu kredīta aizsardzībaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 3.-8. punktu. Atbilstoši minēto punktu prasībām nav pieļaujama jebkāda termiņu nesakritība starp vērtspapirizētajiem riska darījumiem un kredīta aizsardzību.

2.

Fondētā kredīta aizsardzība (Cva) (-)Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 52. punkta prasībām.

3.

Nefondētās kredīta aizsardzības koriģētā vērtība (G*)Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 115. punkta prasībām.

4.

Atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacītā vērtībaUzraugu svārstīguma korekciju rezultāts kredīta aizsardzībai nav ņemts vērā, aprēķinot atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacīto vērtību.

5.

Vērtspapirizēšanas pozīcijas: sākotnējā riska darījuma vērtība pirms korekcijas pakāpes piemērošanasVērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17., 19. un 20. punktu pirms korekcijas pakāpes piemērošanas un pirms vērtību korekcijas un uzkrājumiem. Ieskaits attiecas tikai uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuri ir noslēgti ar vienu un to pašu ĪNIS saskaņā ar piemēroto jumta līgumu. Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumos iestāde precizē ieguldītāju intereses vērtību atbilstoši MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 86. punkta prasībām. Sintētiskās vērtspapirizēšanas gadījumā iestādes – iniciatora turējumā esošās vērtspapirizēšanas pozīcijas bilances posteņu un/vai ieguldītāja intereses (ātrākas amortizācijas) veidā ir šādu kolonnu kopsummas rezultāts: (1) + (2) + (3) + (4).

6.-9.

KRM (aizvietošanas metode)Sk. 2. pielikumu.

6.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga)Sk. 2. pielikumu.

7.

Fondētā kredīta aizsardzībaSk. 2. pielikumu.

8.

Kopējais samazinājums (-)Sk. 2. pielikumu.

9.

Kopējais palielinājumsSk. 2. pielikumu.

10.

Riska darījumu neto vērtība pēc KRM (aizvietošanas), bet pirms korekcijas pakāpes piemērošanasSk. 2. pielikumu.

11.

KRM, kas ietekmē riska darījumu vērtību: fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode. Koriģētā vērtība (Cvam) (-)Sk. 2. pielikumu.

12.

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība E*Vērtspapirizēšanas pozīcija saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17.1., 17.2., 18., 19. un 20. punktu, tādējādi nepiemērojot 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktā minētās korekcijas pakāpes.

13.-16.

Ārpusbilances posteņu riska darījumu pilnībā koriģētās vērtības (E*) sadalījums pēc KPSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu.

17.

Riska darījumu vērtībaVērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16.-20. punktu.

18.

Riska darījumu vērtība, par kuru ir samazināts pašu kapitāls (-)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 90. un 91. punktu.

19.

Riska darījumu vērtība, kurai aprēķina riska svērto vērtību19=17 + 18

20.-35.

Uz reitingiem balstītā metode (KKP saskaņā ar 4. pielikuma 4. un 5. tabulu)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 60.-65. punktu.

36.

Ar reitinguSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

37.

Bez reitingaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

38.

Uzraudzības formulas metodeSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 66.-70. punktu.

39.

Vidējā riska pakāpe (%) 

40.

Pārskatāmās (look-through)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 74. un 75. punktu. Priekšlaicīgas amortizācijas gadījumos skatīt MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 84. un 40. punktu.

41.

Iekšējās novērtēšanas pieejaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 57. un 58. punktu.

42.

Vidējā riska pakāpe (%)Jānorāda riska darījuma vidējā riska pakāpe.

43.

Riska svērtās vērtības samazināšana (4. pielikuma 88. un 89. punkts) (-)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 88. un 89. punktu. 88. punkts attiecas tikai uz iniciatoriem gadījumā, ja riska darījumi nav atskaitīti no pašu kapitāla.

44.

Riska darījumu riska svērtā vērtībaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļu, neņemot vērā 4. pielikuma 4. daļas 59. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu un izslēdzot jebkādu riska darījumu riska svērto vērtību atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu. Šajā kolonnā uzrādītajā summā netiek ņemtas vērā nekādas termiņu nesakritības sintētiskās vērtspapirizēšanas ar termiņu nesakritību gadījumā.

45.

Korekcija pienācīgas rūpības nosacījumu pārkāpšanas dēļSk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.

46.

Riska darījumu riska svērtās vērtības korekcija termiņu nesakritības dēļŅem vērā termiņu nesakritību sintētiskajā vērtspapirizēšanā (RW*-RW(SP)) saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 8. punkta prasībām, izņemot laidienus, uz kuriem attiecas 1 250 procentu riska pakāpe, ja pārskatā iekļaujamā vērtība ir nulle. Jāievēro, ka RW(SP) ietver ne tikai riska darījumu riska svērtās vērtības, kas ir norādītas 30. kolonnā, bet arī riska darījumu riska svērtās vērtības atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu.

47.

Kapitāla prasību kopsumma pirms 4. pielikuma 59. punkta prasību piemērošanas (pirms CAP)Kapitāla prasība, kas izriet no riska darījumu svērtās vērtības, neņemot vērā MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 59. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu. 47=(44+45+46)*8%

48.

Papildu informācija: kapitāla prasība, kas saistīta ar pārnešanu (outflows) no IRB vērtspapirizēšanas uz citām riska darījumu kategorijāmKapitāla prasība, kas izriet no riska darījumiem, kas tiek pārnesti uz aizsardzības devēju, un kura tiek rēķināta attiecīgajās veidlapās un tiek ņemta vērā, rēķinot CAP vērtspapirizēšanas pozīcijām.

49.

Kapitāla prasību kopsumma pēc CAPKapitāla prasības kopsumma pēc MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 59. punkta ievērošanas attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu (CAP).

RINDAS

 t.sk. atkārtota vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 60.1 un 61.1 punktu.
 IniciatorsSk. MKPA noteikumu 61. punktu.
 InvestorsIestāde, kurai ir vērtspapirizēšanas pozīcija, attiecībā uz kuru iestāde nav ne iniciators, ne sponsors.
 t.sk. komercsabiedrību, kas neievēro prasības par tīrās ekonomiskās ieinteresētības saglabāšanu, iniciētie un sponsorētie riska darījumi (MKPA noteikumu 14. pielikums)Sk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.
 SponsorsSk. MKPA noteikumu 62. punktu. Gadījumā, ja sponsors vērtspapirizē arī savus aktīvus, tam iniciatora rindā jāuzrāda informācija par saviem vērtspapirizētajiem aktīviem.
 Bilances posteņiSk. 2. pielikumu un MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.1. un 17.2. punktu.
 Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumentiĀrpusbilances vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuru vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu, un vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuras rodas no atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4. punktā. Likviditātes nodrošināšanai, garantijām (credit facilities), vienošanās darījumiem ar apkalpotāju par naudas aizdošanu un likviditātes nodrošināšanai tirgus sabrukuma gadījumā iestāde uzrāda neizmantoto summu (undrawn amount). Procentu likmju un valūtu mijmaiņas līgumiem iestāde uzrāda riska darījumu vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 18. punktu, kā norādīts 2. pielikumā.
 A, B, C, D un E līmeņiSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 4. tabulu.
 Riska darījumi ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiemSk. MKPA noteikumu 170. un 171. punktu. Attiecas tikai uz atjaunojamo riska darījumu vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem iniciatoriem.

CITI

 Vērtspapirizēšanas veidsVērtspapirizēšanas veidu sadalījums ir šāds: kopā, tradicionālā un sintētiskā.
 Tradicionālā vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 57. punktu.
 Sintētiskā vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 58. punktu.
7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā; sk. noteikumu 7.4. un 14.punktu)

 

Paskaidrojumi 7. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Riska darījuma vērtība saskaņā ar līgumā noteikto cenu (RDVL)Sk. MKPA noteikumu 227. punktu.

2.

Iespējamie zaudējumi tirgus cenas starpības dēļKapitāla prasības aprēķinā iekļauj tikai tādus riska darījumus, kuru norēķinu kavējums iestādei rada zaudējumus (sk. MKPA noteikumu 227. punktu). Zaudējumu summu nosaka kā starpības starp līgumā noteikto cenu un tirgus cenu absolūtās vērtības reizinājumu ar līgumā noteikto parāda vērtspapīru, kapitāla vērtspapīru, ārvalstu valūtu un preču daudzumu.

3.

Kapitāla prasībaKapitāla prasība, kas aprēķināta saskaņā ar MKPA noteikumu 227. punkta prasībām, ņemot vērā 5. tabulā uzrādītos kavējuma koeficientus.

Rindas

1.

Netirdzniecības portfeļa darījumi, kuru norēķinu termiņš ir kavēts, kopāNetirdzniecības portfelī iekļautie darījumi, ja darījuma abas puses nav veikušas norēķinus un piegādi piecu darba dienu laikā pēc līgumā noteiktā norēķinu datuma (sk. MKPA noteikumu 227. punktu). Darījuma partnera kredītriska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību aprēķinu atspoguļo 2. vai 3. pielikumā.

1.1.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums līdz 4 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

1.2.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums no 5 līdz 15 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

1.3.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums no 16 līdz 30 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

1.4.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums no 31 līdz 45 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

1.5.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums 46 vai vairāk dienasSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

2.

Tirdzniecības portfeļa darījumi, kuru norēķinu termiņš ir kavēts, kopāTirdzniecības portfelī iekļautie darījumi, ja darījuma abas puses nav veikušas norēķinus un piegādi piecu darba dienu laikā pēc līgumā noteiktā norēķinu datuma (sk. MKPA noteikumu 227. punktu). Darījuma partnera kredītriska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību aprēķinu atspoguļo 2. vai 3. pielikumā.

2.1.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums līdz 4 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

2.2.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums no 5 līdz 15 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

2.3.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums no 16 līdz 30 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

2.4.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums no 31 līdz 45 dienāmSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.

2.5.

Darījuma norēķinu termiņa kavējums 46 vai vairāk dienasSk. MKPA noteikumu 227. punktu un 5. tabulu.
8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 8. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1., 2.

Visas pozīcijasMKPA noteikumu 66.-71. punkts. Šajās kolonnās uzrāda pozīcijas pirms savstarpējā ieskaita, izņemot tādas parāda vērtspapīru sākotnējās izvietošanas pozīcijas, kuru izvietošanu uzņemas trešā persona. Sk. arī MKPA noteikumu 175.-183. punktu.

3.

Samazinājums, kas veidojas parāda vērtspapīru sākotnējās izvietošanas gadījumā (-)Latvijas Republikā reģistrētas iestādes aizpilda šo aili tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja meitas sabiedrības mītnes dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.

4., 5.

Tīrās pozīcijasMKPA noteikumu 174., 184.-186. un 189. punkts.

6., 7.

Tirdzniecības portfeļa pozīciju vērtību samazinājums, ja to risku ierobežo kredīta atvasinātie instrumenti (-)MKPA noteikumu 213.-217. un 189. punkts. Šādam pozīciju vērtības samazinājumam rēķina specifiskā riska kapitāla prasību.

8.

Tīrās pozīcijas, kurām aprēķina kapitāla prasībuTirdzniecības portfeļa tīrās pozīcijas, kurām rēķina kapitāla prasības atkarībā no aprēķinā izmantotās metodes (termiņa vai ilguma metode) vai riska (vispārējais vai specifiskais).
 Kapitāla prasības lielums (%)Kapitāla prasības lielums procentos, kuru nosaka atkarībā no aprēķinā izmantotās metodes (termiņa vai ilguma metode) vai riska (vispārējais vai specifiskais).

9.

Kapitāla prasībasTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīciju specifiskā un vispārējā riska kapitāla prasība saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1. daļu.

Rindas

 

Tirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīriTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 73.2.1. punktu aprēķinātās parāda vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasības.

1.

Vispārējais risks: termiņa metodeTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina kapitāla prasību saskaņā ar MKPA noteikumu 198.1.-198.9. punktu un kuru kapitāla prasības lielumu nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 198.10. punktu.

1.1.

I zonaMKPA noteikumu 3. tabula (pirmā kolonna).

1.2.

II zonaMKPA noteikumu 3. tabula (pirmā kolonna).

1.3.

III zonaMKPA noteikumu 3. tabula (pirmā kolonna).

1.a

Sakrītošā svērtā pozīcija katrā termiņa intervālāMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.b

Sakrītošā svērtā pozīcija I zonāMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.c

Sakrītošā svērtā pozīcija II zonāMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.d

Sakrītošā svērtā pozīcija III zonāMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.e1

Sakrītošā svērtā pozīcija starp I un II zonuMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.e2

Sakrītošā svērtā pozīcija starp II un III zonuMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.f

Sakrītošā svērtā pozīcija starp I un III zonuMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

1.g

Atlikušās nesakrītošās svērtās pozīcijasMKPA noteikumu 198.4.-198.10. punkts.

2.

Vispārējais risks: ilguma metodeTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina vispārējā riska kapitāla prasību saskaņā ar MKPA noteikumu 200.1.-200.8. punktu un kuru kapitāla prasības lielumu nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 200.9. punktu.

2.1.

I zonaMKPA noteikumu 4. tabula (pirmā kolonna).

2.2.

II zonaMKPA noteikumu 4. tabula (pirmā kolonna).

2.3.

III zonaMKPA noteikumu 4. tabula (pirmā kolonna).

2.a

Sakrītošā modificētā ilguma svērtā pozīcija visās zonāsMKPA noteikumu 200. punkts.

2.b1

Sakrītošā modificētā ilguma svērtā pozīcija starp I un II zonuMKPA noteikumu 200. punkts.

2.b2

Sakrītošā modificētā ilguma svērtā pozīcija starp II un III zonuMKPA noteikumu 200. punkts.

2.c

Sakrītošā modificētā ilguma svērtā pozīcija starp I un III zonuMKPA noteikumu 200. punkts.

2.d

Atlikušās nesakrītošās modificētā ilguma svērtās pozīcijasMKPA noteikumu 200. punkts.

3.

Specifiskais risksTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 190.-195. punktu, ņemot vērā MKPA noteikumu 174. un 175. punkta prasības.

3.1.

MKPA noteikumu 190. punktā minētās 2. tabulas 1. kategorijas parāda vērtspapīriTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 190.-195. punktu, ņemot vērā MKPA noteikumu 174. un 175. punkta prasības.

3.2.

MKPA noteikumu 190. punktā minētās 2. tabulas 2. kategorijas parāda vērtspapīriTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 190.-195. punktu, ņemot vērā MKPA noteikumu 174. un 175. punkta prasības.

3.3.

MKPA noteikumu 190. punktā minētās 2. tabulas 3. kategorijas parāda vērtspapīriTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 190.-195. punktu, ņemot vērā MKPA noteikumu 174. un 175. punkta prasības.

3.4.

MKPA noteikumu 190. punktā minētās 2. tabulas 4. kategorijas parāda vērtspapīriTirdzniecības portfeļa parāda vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 190.-195. punktu, ņemot vērā MKPA noteikumu 174. un 175. punkta prasības.

4.

IFA pozīciju kapitāla prasībaMKPA noteikumu 220.-225. punkts (ieguldījuma fonda ieguldījumi parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu faktisko struktūru vai prospektu).

5.

Kapitāla prasības noteikšana RTT nākotnes un iespējas līgumiem, pamatojoties uz drošības rezerves lielumuRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

6.

Kapitāla prasības noteikšana RTN nākotnes un iespējas līgumiem, pamatojoties uz drošības rezerves lielumuRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

7.

Iespējas līgumu citu ne-delta risku kapitāla prasības (piemēram, gamma riska un vega riska)MKPA noteikumu 203. punkts.

Citi

 

ValūtaMKPA noteikumu 189. punkts.
9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)


 

Paskaidrojumi 9. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1., 2.

Visas pozīcijasMKPA noteikumu 66.-71. punkts. Šajās kolonnās uzrāda pozīcijas pirms savstarpējā ieskaita, izņemot tādas sākotnējās izvietošanas pozīcijas, kuru izvietošanu uzņemas trešā persona. Sk. arī MKPA noteikumu 175.-183. punktu.

3.

Samazinājums, kas veidojas kapitāla vērtspapīru sākotnējās izvietošanas gadījumā (-)Latvijas Republikā reģistrētas iestādes aizpilda šo aili tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja meitas sabiedrības mītnes dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.

4., 5.

Tīrās pozīcijasMKPA noteikumu 174., 184.-186. un 189. punkts.

6.

Tīrās pozīcijas, kurām aprēķina kapitāla prasībuTirdzniecības portfeļa tīrās pozīcijas, kurām rēķina kapitāla prasības atkarībā no kapitāla vērtspapīru veida vai riska (vispārējais vai specifiskais).
 Kapitāla prasības lielums (%)Kapitāla prasības lielums procentos, kuru nosaka atkarībā no kapitāla vērtspapīru veida vai riska (vispārējais vai specifiskais) (sk. MKPA noteikumu 205.-212. punktu).

7.

Kapitāla prasībasTirdzniecības portfeļa kapitāla vērtspapīru pozīciju specifiskā un vispārējā riska kapitāla prasība saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1. daļu.

Rindas

 

Tirdzniecības portfeļa kapitāla instrumentiKapitāla vērtspapīru pozīcijām saskaņā ar MKPA noteikumu 73.2.1. punktu aprēķinātās kapitāla vērtspapīru pozīcijas riska kapitāla prasības.

1.

Vispārējais risksTirdzniecības portfeļa kapitāla vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina vispārējā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 208.-212 punktu.

1.1.

Akciju indeksu RTT atvasinātie instrumentiMKPA noteikumu 209. punkts.

1.2.

Citi kapitāla vērtspapīriMKPA noteikumu 208. punkts.

2.

Specifiskais risksTirdzniecības portfeļa kapitāla vērtspapīru pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 207. punktu.

3.

IFA pozīciju kapitāla prasībaMKPA noteikumu 218.-225. punkts. Piemēro, ja ieguldījumiem ieguldījumu fondos vai bāzes instrumentiem nepiemēro riskam pakļautās vērtības iekšējos modeļus saskaņā ar MKPA noteikumu 271.-289. punkta prasībām. Ietver MKPA noteikumu 218.2. punktā noteikto ierobežojumu, ja ir tāds gadījums, ietekmi uz kapitāla prasībām, kā arī ietver ieguldījumus ieguldījumu fondos, kam piemēro MKPA noteikumu 218.1. punkta prasības, neatkarīgi no aktīvu veidiem, kādos IFA varētu ieguldīt.

4.

Kapitāla prasības noteikšana RTT nākotnes un iespējas līgumiem, pamatojoties uz drošības rezerves lielumuRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

5.

Kapitāla prasības noteikšana RTN nākotnes un iespējas līgumiem, pamatojoties uz drošības rezerves lielumuRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

6.

Iespējas līgumu citu ne-delta risku kapitāla prasības (piemēram, gamma riska un vega riska)MKPA noteikumu 211. punkts.

Citi

 

Nacionālais tirgusMKPA noteikumu 206. punkts.
10. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 10. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Visas pozīcijas: garā pozīcijaAktīvi, nākotnē saņemamās summas un citi riska darījumi, kas veido iestādes garās pozīcijas ārvalstu valūtās saskaņā ar MKPA noteikumu 241. punktu.

2.

Visas pozīcijas: īsā pozīcijaPasīvi, nākotnē maksājamās summas un citi riska darījumi, kas veido iestādes īsās pozīcijas ārvalstu valūtās saskaņā ar MKPA noteikumu 241. punktu.

3., 4.

Papildu informācija: risku ierobežojošās pozīcijasRisku ierobežojošo pozīciju lielums. Šajās kolonnās uzrāda MKPA noteikumu 244. punktā minētās pozīcijas, kas jau iekļautas 1. vai 2. kolonnā.

5.,6.

Tīrās pozīcijasMKPA noteikumu 241.-248. punkts.

7.,8.,9.

Tīrās pozīcijas, kurām aprēķina kapitāla prasībuMKPA noteikumu 248. un 249. punkts.
 Kapitāla prasības lielums (%)MKPA noteikumu 250.-253. punkts.

7.

Kapitāla prasībasĀrvalstu valūtas riska kapitāla prasība saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 4. daļu.

Rindas

 

Ārvalstu valūtu pozīcijas kopāĀrvalstu valūtu pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 73.2.4. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība.

1.

Valūtas kursa mehānismā II (VKM II) iekļautās ārvalstu valūtasVKM II iekļautās ārvalstu valūtu pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 250. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība.

2.

Starpvalstu līgumos atrunātās ārvalstu valūtasRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

3.

Savstarpēji cieši saistītās ārvalstu valūtasSavstarpēji cieši saistīto ārvalstu valūtu ( sk. MKPA noteikumu 252. punktu) pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 251. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība.

4.

Pārējās ārvalstu valūtas, ieskaitot IFA ārvalstu valūtas pozīcijasPārējo ārvalstu valūtu pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 250. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība. Šajā rindā uzrāda arī nesakrītošās savstarpēji cieši saistīto ārvalstu valūtu pozīcijas.

5.

ZeltsZelta pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 243. un 250. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība. Zelta daudzums uzrādāms Trojas uncēs.

6.

Iespējas līgumu citu ne-delta risku kapitāla prasības (piemēram, gamma riska un vega riska)MKPA noteikumu 254. vai 255. punkts.
 Papildu informācija: ārvalstu valūtu pozīcijasĀrvalstu valūtu un zelta kodi uzrādāmi atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".
 EUR 
 VKM II iekļautās ārvalstu valūtasVKM II iekļautās ārvalstu valūtas (31.12.2011.: DKK, LTL).
 GBP 
 SEK 
 Citas EEZ ārvalstu valūtasCitu EEZ valstu ārvalstu valūtas.

 

CHF 
 USD 
 CAD 
 AUD 

 

JPY 
 Citas ne-EEZ ārvalstu valūtasCitas ārvalstu valūtas.
 IFA pozīcija ārvalstu valūtā, kas tiek uzskatīta par atsevišķu ārvalstu valūtuMKPA noteikumu 245. punkts.
11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 11. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1., 2.

Visas pozīcijasMKPA noteikumu 258., 259., 261. un 263. punkts.

3., 4.

Papildu informācija: pozīcijas, kas veidojas pašu krājumu finansējuma rezultātāMKPA noteikumu 260. punkts.

5., 6.

Tīrās pozīcijasMKPA noteikumu 264.1. un 265. punkts.

7.

Tīrās pozīcijas, kurām aprēķina kapitāla prasībuTirdzniecības portfeļa tīrās pozīcijas, kurām rēķina kapitāla prasības atkarībā no preču kapitāla prasības aprēķinam piemērotās metodes (vienkāršotā metode vai termiņa metode).
 Kapitāla prasības lielums (%)Kapitāla prasības lielums procentos, kuru nosaka atkarībā no preču kapitāla prasības aprēķinam piemērotās metodes (vienkāršotā metode vai termiņa metode) (sk. MKPA noteikumu 264. vai 265.-267. punktu).

8.

Kapitāla prasībasPreču riska kapitāla prasība saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 5. daļu.

Rindas

 

Preču pozīcijas kopāPreču pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 73.2.5. punktu aprēķinātā preču riska kapitāla prasība.

1.

Termiņa metodePreču pozīcijas, kurām rēķina preču riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 265. punktu.

1.1.

Termiņu intevāli zonā ≤ 1 gads

MKPA noteikumu 7. tabula (otrā kolonna).

1.2.

Termiņu intervāli zonā > 1 gadu un ≤ 3 gadiemMKPA noteikumu 7. tabula (otrā kolonna).

1.3.

Termiņa intervāls > 3 gadiemMKPA noteikumu 7. tabula (otrā kolonna).

1.a

Sakrītošās garās un īsās pozīcijas katrā termiņa intervālāMKPA noteikumu 265.2. punkts.

1.b

Sakrītošās pozīcijas starp diviem termiņa intervāliemMKPA noteikumu 265.3. un 265.4. punkts.

1.c

Atlikusī nesakrītošā pozīcijaMKPA noteikumu 265.5. punkts.

2.

Paplašinātā termiņu metodeRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

2.1.

Termiņu intevāli zonā ≤ 1 gadsMKPA noteikumu 7. tabula (otrā kolonna).

2.2.

Termiņu intervāli zonā > 1 gadu un ≤ 3 gadiemMKPA noteikumu 7. tabula (otrā kolonna).

2.3.

Termiņa intervāls > 3 gadiemMKPA noteikumu 7. tabula (otrā kolonna).

2.a

Sakrītošās garās un īsās pozīcijas katrā termiņa intervālāMKPA noteikumu 265.2. punkts.

2.b

Sakrītošās pozīcijas starp diviem termiņa intervāliemMKPA noteikumu 265.3. un 265.4. punkts.

2.c

Atlikusī nesakrītošā pozīcijaMKPA noteikumu 265.5. punkts.

3.

Vienkāršotā metode: visas pozīcijasPreču pozīcijas, kurām rēķina preču riska kapitāla parasību saskaņā ar MKPA noteikumu 265. punktu.

4.

Kapitāla prasības noteikšana RTT nākotnes un iespējas līgumiem, pamatojoties uz drošības rezerves lielumuRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

5.

Kapitāla prasības noteikšana RTN nākotnes un iespējas līgumiem, pamatojoties uz drošības rezerves lielumuRindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

6.

Iespējas līgumu citu ne-delta risku kapitāla prasības (piemēram, gamma riska un vega riska)MKPA noteikumu 266. vai 267. punkts.

7.

Likviditātes trūkuma risksMKPA noteikumu 269. punkts.

Citi

 

PreceMKPA noteikumu 257. punkts.
12. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 12. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Reizinātājs x iepriekšējo 60 darba dienu riskam pakļautā vidējā vērtībaSaskaņā ar MKPA noteikumu 273.1.2. un 274. punkta prasībām aprēķināta RPV.

2.

Iepriekšējās darba dienas riskam pakļautā vērtībaSaskaņā ar MKPA noteikumu 273.1.1. un 274. punkta prasībām aprēķināta RPV.

3

Reizinātājs x iepriekšējo 60 darba dienu riskam pakļautā vidējā vērtība stresa situācijāsSaskaņā ar MKPA noteikumu 273.2.2. un 275. punkta prasībām aprēķināta SRPV.

4

Iepriekšējās darba dienas riskam pakļautā vērtība stresa situācijāsSaskaņā ar MKPA noteikumu 273.2.1. un 275. punkta prasībām aprēķināta SRPV.

5.−6.

Papildu kapitāla prasība saistību neizpildes un migrācijas riskamSaskaņā ar MKPA noteikumu 273.4.2. un 287. punktā minēto.

8.−9.

Visu korelācijas tirdzniecības portfeļa (KTP) cenu risku kapitāla prasībaSaskaņā ar MKPA noteikumu 273.4.1. un 289. punktā minēto.

7.

SlieksnisMKPA noteikumu 289.1. punkta pēdējā teikumā noteiktais slieksnis.

10.

Papildu kapitāla prasība saskaņā ar stresa testa rezultātiemSaskaņā ar MKPA noteikumu 289.4. punktā minēto stresa testa rezultātiem aprēķinātā papildu kapitāla prasība.

11.

Kapitāla prasībaSaskaņā ar MKPA noteikumu 273. punktā minēto kopējā riskam pakļautā vērtība visiem tirgus risku faktoriem, ietverot korelācijas ietekmi, ja piemērojama.

12.

Pārsniegumu skaits pēdējo 250 darba dienu laikāSaskaņā ar MKPA noteikumu 276. punktā minēto.

13.

RPV reizinātājs (3 + palielinājums) (mc)Saskaņā ar MKPA noteikumu 276. punktā minēto.

14.

SRPV reizinātājs (3 + palielinājums) (ms)Saskaņā ar MKPA noteikumu 276. punktā minēto.

15.−16.

Pieņēmums par kapitāla prasību KTPSaskaņā ar MKPA noteikumu 190.4. punktu aprēķinātais kapitāla prasības apmērs KTP − svērtā tīrā garā vai īsā pozīcija pēc sliekšņa piemērošanas.

Rindas

 

Kopsummas pozīcijaAtspoguļo ārvalstu valūtas riska, pozīcijas riska, kā arī preču riska kapitāla prasības.

1.

Parāda vērtspapīriAtspoguļo pozīcijas risku saistībā ar procentu likmju risku, kas minēts MKPA noteikumu 271. un 273. punktā.

1.1.

Parāda vērtspapīri - vispārējais risksDefinēts MKPA noteikumu 35. punktā.

1.2.

Parāda vērtspapīri - specifiskais risksDefinēts MKPA noteikumu 34. punktā.

2.

Kapitāla vērtspapīriAtspoguļo pozīcijas risku saistībā ar kapitāla vērtspapīru risku, kas minēts MKPA noteikumu 271. un 273. punktā.

2.1.

Kapitāla vērtspapīri - vispārējais risksDefinēts MKPA noteikumu 35. punktā.

2.2.

Kapitāla vērtspapīri - specifiskais risksDefinēts MKPA noteikumu 34. punktā.

3.

Ārvalstu valūtas risksSk. MKPA noteikumu 271. punktu.

4.

Preču risksSk. MKPA noteikumu 271. punktu.

5.

Vispārējais risks kopāSaskaņā ar MKPA noteikumu 273. punktā minēto kopējā riskam pakļautā vērtība visu tirgus risku faktoru vispārējam riskam.

6.

Specifiskais risks kopāSaskaņā ar MKPA noteikumu 273. punktā minēto kopējā riskam pakļautā vērtība visu tirgus risku faktoru specifiskajam riskam.

Citi

 

Informācija par modeliVispārējs komentārs: ja iestāde ir saņēmusi atļauju izmantot vairākus iekšējos modeļus, katru no tiem ar atšķirīgu palielinājuma koeficientu viena integrēta iekšējā modeļa vietā, šo veidlapu aizpilda par katru no iekšējiem modeļiem.

 

Modeļa kodsKods, kas identificē katru no iekšējiem modeļiem, kuru izmantošanai ir saņemta atbilstoša Komisijas atļauja. Iestāde izmanto kodu "KOPĀ": a) kopējās informācijas par visiem atbilstošajiem iekšējiem modeļiem sniegšanai; b) ja tiek izmantots viens integrēts iekšējais modelis ("b" gadījumā kods "KOPĀ" ir vienīgais atbilstošais kods).

 

PiemērošanaVispārējā informācija par katra iekšējā modeļa izmantojumu (piemēram, struktūrvienības, ģeogrāfiskais izmantojums, katra iekšējā modeļa aptvertie iestādes produkti).
13. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
“Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu
sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 13. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.,2.,3.

Neto ienākumu summaSaskaņā ar MKPA noteikumu 302.-305. un 308.-309. punkta prasībām.

4.,5.,6.

Kredītu un debitoru parādu vai kredītu un debitoru parādu un netirdzniecības portfelī turēto vērtspapīru uzskaites vērtība (alternatīvās standartizētās pieejas lietošanas gadījumā)Saskaņā ar MKPA noteikumu 313.2.-313.3. punkta prasībām.

7.

Kapitāla prasībaOperacionālā riska kapitāla prasība, kas aprēķināta saskaņā ar MKPA noteikumu 4. nodaļas prasībām.

8.

t.sk. operacionālā riska kapitāla sadales metodoloģijas dēļSaskaņā ar Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 64 "Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumi" 31.16. un 31.20. punkta prasībām. Minēto pozīciju aizpilda iestādes, kuras piemēro operacionālā riska kapitāla sadales starp dažādām grupas iestādēm metodoloģiju.

9.

Kapitāla prasība pirms tās samazināšanas paredzamo zaudējumu, kas pienācīgi kontrolēti iestādes darbībā, un operacionālā riska mazināšanai lietoto metožu atzīšanas dēļSaskaņā ar MKPA noteikumu 315. un 323. punkta prasībām. Operacionālā riska mazināšanai lietotās metodes ietver apdrošināšanu un citas metodes saskaņā ar MKPA noteikumu 316. punkta prasībām.

10.

Kapitāla prasības samazinājums paredzamo zaudējumu, kas pienācīgi kontrolēti iestādes darbībā, dēļ (-)Saskaņā ar MKPA noteikumu 315. un 323. punkta prasībām.

11.

Kapitāla prasības samazinājums operacionālā riska mazināšanai lietoto metožu atzīšanas dēļ (-)Saskaņā ar MKPA noteikumu 316.-317. punkta prasībām.

12.

t.sk. apdrošināšanas atzīšanas dēļSaskaņā ar MKPA noteikumu 316.-317. punkta prasībām.

13.

Kapitāla prasības samazinājumam noteikto ierobežojumu pārsniegums operacionālā riska mazināšanai lietoto metožu ietekmes atzīšanas dēļSaskaņā ar MKPA noteikumu 316. punkta prasībām.

RINDAS

 

Kopā iestādes darbības jomās saskaņā ar pamatrādītāja pieejuSaskaņā ar MKPA noteikumu 302.-305. punkta prasībām.

 

Kopā iestādes darbības jomās saskaņā ar standartizēto vai alternatīvo standartizēto pieejuSaskaņā ar MKPA noteikumu 306.-313. punkta prasībām.

 

Saskaņā ar standartizēto pieejuNeto ienākumu summas sadalījums darbības jomās saskaņā ar MKPA noteikumu 9. tabulu un 306.1. un 307. punkta prasībām.
 Saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieejuSaskaņā ar MKPA noteikumu 290.1.3., 310.-313. punkta prasībām.

 

Kopā iestādes darbības jomās saskaņā ar attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieejuSaskaņā ar MKPA noteikumu 300. un 314. punkta prasībām.
14. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

 

Paskaidrojumi 14. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.−2.

Visas pozīcijasVērtspapirizēšanas pozīcijas, kurām rēķina specifiskā riska kapitāla prasību saskaņā ar MKPA noteikumu 190.2. un 195. punktu. Pašas pozīcijas noteiktas saskaņā ar MKPA noteikumu 174.187. punkta prasībām.

2.−4.

(-) pozīcijas, par kuru vērtību samazināts pašu kapitālsSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 49. un 50. punktu.

5.−6.

Tīrās pozīcijasAprēķinātas atbilstoši MKPA noteikumu 174.181. un 187. punkta prasībām.

7.−22., 30.−45.

Tīro pozīciju sadalījums atbilstoši standartizētajā pieejā un IRB pieejā piemērojamai riska pakāpei (riska pakāpe < 1250%)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 1. un 4. tabulu.

23.,24., 46. un 47.

Tīro pozīciju sadalījums atbilstoši standartizētajā pieejā un IRB pieejā piemērojamai riska pakāpei (riska pakāpe =1250%)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 1. un 4. tabulu, kā arī 21. un 22. punktu.

25., 26., 48. un 49.

Uzraudzības formulas metodeSk. MKPA noteikumu 195.3. punktu un 4. pielikuma 4. daļas 66.−70. punktu.

27. un 50.

Bāzes aktīvu caurskatīšanas metodeJa iestāde lieto standartizēto pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam − sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 24.27. punktu. Ja iestāde lieto IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam − sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 74. un 75. punktu. Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumus ņem vērā saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 40., 41. un 84. punktu.

28., 29., 51. un 52.

Iekšējās novērtēšanas pieejaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 57. un 58. punktu.

53. un 54.

Pozīciju riska svērtās vērtībasSk. MKPA noteikumu 195. punktu.

55.−57.

Pirms sliekšņa piemērošanasSk. MKPA noteikumu 190.1 un 195. punktu.

58.−60.

Pēc sliekšņa piemērošanasSk. MKPA noteikumu 190.1 un 195. punktu.

61.

Kapitāla prasībaLīdz 31.12.2013. − saskaņā ar MKPA noteikumu 195.6. punktu aprēķinātā vērtība, sākot ar 01.01.2014. − saskaņā ar MKPA noteikumu 195.5. punktu aprēķinātā vērtība.

RINDAS

 IniciatorsSk. MKPA noteikumu 62. punktu.
 InvestorsIestāde, kurai ir vērtspapirizēšanas pozīcija, attiecībā uz kuru iestāde nav ne iniciators, ne sponsors.
 t.sk. investoru, kas vienlaikus ir arī iniciatori vai sponsori, riska darījumu kopsummaSk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 punktu un 14. pielikuma 9. punktu.
 SponsorsSk. MKPA noteikumu 63. punktu. Gadījumā, ja sponsors vērtspapirizē arī savus aktīvus, tam iniciatora rindā jāuzrāda informācija par saviem vērtspapirizētajiem aktīviem.
 VērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 56. punktu.
 Atkārtota vērtspapirizēšanaSk. MKPA noteikumu 60.1 punktu.

CITI

 Pārskats sniedz informāciju tikai par vērtspapirizēšanas pozīcijas specifiskā riska kapitāla prasības aprēķinu, kas veikts saskaņā ar MKPA noteikumu 195. punkta prasībām. Informāciju par šādu pozīciju vispārējā riska kapitāla prasības aprēķinu sniedz pārskata veidlapā, kas paredzēta parāda vērtspapīriem.
15. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.309 redakcijā)

Paskaidrojumi 15. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.−2.

Visas pozīcijasKorelācijas tirdzniecības portfeļa pozīcijas, kas noteiktas saskaņā ar MKPA noteikumu 195.4, 195. 5 un 195.6 punktu. Pašas pozīcijas noteiktas saskaņā ar MKPA noteikumu 174.187. punkta prasībām.

2.−4.

(-) pozīcijas, par kuru vērtību samazināts pašu kapitālsSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 49. punktu.

5.−6.

Tīrās pozīcijasAprēķinātas atbilstoši MKPA noteikumu 174.181. un 187. punkta prasībām.

7.−15., 24.−32.

Tīro pozīciju sadalījums atbilstoši standartizētajā pieejā un IRB pieejā piemērojamai riska pakāpei (riska pakāpe <1250%)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 1. un 4. tabulu.

16.,17., 33. un 34.

Tīro pozīciju sadalījums atbilstoši standartizētajā pieejā un IRB pieejā piemērojamai riska pakāpei (riska pakāpe =1250%)Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 1. un 4. tabulu, kā arī 21. un 22. punktu.

18., 19., 35. un 36.

Uzraudzības formulas metodeSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 66.70. punktu.

20. un 37.

Bāzes aktīvu caurskatīšanas metodeJa iestāde lieto standartizēto pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam − sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 24.27. punktu. Ja iestāde lieto IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam − sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 74. un 75. punktu. Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumus ņem vērā saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 40., 41. un 84. punktu.

21., 22., 38. un 39.

Iekšējās novērtēšanas pieejaSk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 57. un 58. punktu.

23. un 40.

Citas riska pakāpesPozīcijas, kurām piemēro citas iepriekš neminētas riska pakāpes.

41. un 42.

Pirms sliekšņa piemērošanasSk. MKPA noteikumu 190.1 un 195.3 punktu.

43. un 44.

Pēc sliekšņa piemērošanasSk. MKPA noteikumu 190.1 un 195.3 punktu.

45.

Kapitāla prasībaSaskaņā ar MKPA noteikumu 195.3 punktu aprēķinātā vērtība.

RINDAS

 IniciatorsSk. MKPA noteikumu 62. punktu.
 InvestorsIestāde, kurai ir vērtspapirizēšanas pozīcija, attiecībā uz kuru iestāde nav ne iniciators, ne sponsors.
 SponsorsSk. MKPA noteikumu 63. punktu. Gadījumā, ja sponsors vērtspapirizē arī savus aktīvus, tam iniciatora rindā jāuzrāda informācija par saviem vērtspapirizētajiem aktīviem.
 Vērtspapirizēšana

Sk. MKPA noteikumu 195.4, 195. 5 un 195.6 punktu.

 N-to saistību nepildīšanas gadījuma kredīta atvasinātie instrumenti
 Citas KTP pozīcijas

CITI

 Pārskats sniedz informāciju tikai par korelācijas tirdzniecības portfeļa pozīciju specifiskā riska kapitāla prasības aprēķinu, kas veikts saskaņā ar MKPA noteikumu 195.3 punkta prasībām. Informāciju par šādu pozīciju vispārējā riska kapitāla prasības aprēķinu sniedz pārskata veidlapā, kas paredzēta parāda vērtspapīriem.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 30.11.2007.Stājas spēkā: 07.12.2007.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 06.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
167482
{"selected":{"value":"25.04.2012","content":"<font class='s-1'>25.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.04.2012","iso_value":"2012\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2011","iso_value":"2011\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2011.-24.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2010","iso_value":"2010\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2010.-28.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2010","iso_value":"2010\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2010.-16.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2008","iso_value":"2008\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2008.-23.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2007","iso_value":"2007\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2007.-27.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.04.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)