Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes rīkojums Nr.924-r

Rīgā 1999.gada 19.oktobrī

Par kārtību, kādā veicama dzīvokļa pārplānošana un renovācija vai rekonstrukcija

Privatizējot Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda daudzstāvu dzīvojamajās mājās esošos dzīvokļus, dažkārt patvarīgi tiek veikta dzīvokļu pārplānošana, kā arī to kapitālie remonti, kas iespaido dzīvojamo māju funkcionēšanu un apdraud to konstrukciju drošību. Lai veicinātu šī procesa pārraudzību un koordināciju:

1. Apstiprināt "Noteikumus par kārtību, kādā veicama dzīvokļa pārplānošana un renovācija vai rekonstrukcija".

2. Uzdot Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekcijām nodrošināt iepriekšminēto noteikumu izpildi attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības uzņēmumu - namu pārvalžu pārziņā esošajās dzīvojamajās mājās.

3. Rīkojuma izpildi kontrolēt Rīgas priekšpilsētu (rajonu) izpilddirektoriem.

4. Uzdot Rīgas domes Informācijas dienesta vadītājai M.Bricei publicēt šo rīkojumu laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

Noteikumi par kārtību, kādā veicama dzīvokļa pārplānošana un renovācija vai rekonstrukcija

Apstiprināti ar Rīgas domes priekšsēdētāja

19.10.1999. rīkojumu Nr.924-r

Renovācija - dzīvokļa kapitālais remonts, kuru veic, lai šo dzīvokli atjaunotu (nomainot nesošos elementus vai konstrukcijas, kuras ir nolietojušās), kā arī izdarītu mērķtiecīgus funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, neizmainot būves apjomu.

Rekonstrukcija - iepriekšminēto darbību veikšana, izmainot būves apjomu.

1. Šie noteikumi jāievēro pašvaldības dzīvojamajās mājās esošo dzīvokļu īrniekiem un privatizēto dzīvokļu īpašniekiem, kā arī valsts īpašumā, kooperatīvu īpašumā un privātīpašumā esošo namu dzīvokļu īrniekiem un īpašniekiem.

2. Lai veiktu dzīvokļa un tajā esošā inženierkomunikāciju tīkla pārplānošanu, ir jāievēro:

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- Rīgas pilsētas apbūves noteikumi (apstiprināti ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu");

- Rīgas domes 10.11.1998. noteikumi Nr.20 "Būvprojektu saskaņošanas un akceptēšanas noteikumi Rīgā" (apstiprināti ar Rīgas domes 10.11.1998. lēmumu Nr.6706 "Par būvprojektu saskaņošanas un akceptēšanas kārtību Rīgā").

3. Lai uzsāktu dzīvokļa pārplānojuma projekta izstrādi, ir jāsaņem dzīvojamās mājas valdītāja atļauja (Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas starpresoru komisijā vai no nama īpašnieka, vai kooperatīva valdē).

Lai saņemtu iepriekšminēto atļauju, Rīgas priekšpilsētas (rajona) starpresoru komisijā (nama īpašniekam, kooperatīva valdei) kopā ar iesniegumu jāiesniedz šādi dokumenti:

- dzīvokļa piederību apliecinošs dokuments: dzīvokļa īres līgums vai apsaimniekošanas līgums, dzīvokļa privatizācijas apliecība, pirkuma līgums;

- dzīvokļa inventarizācijas plāns;

- dzīvokļa pārplānojuma skice, ko izstrādājis sertificēts arhitekts un kas ir saskaņota ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.

4. Pēc dzīvojamās mājas valdītāja atļaujas saņemšanas iepriekšminētie dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldē (adrese: Rīgā, Amatu ielā 4) attiecīgās Rīgas priekšpilsētas (rajona) arhitektam, lai saņemtu arhitektūras - plānošanas noteikumus dzīvokļa pārplānojuma projekta izstrādes uzsākšanai.

5. Izstrādājot pārplānojuma projektu, jāievēro šādi pamatnosacījumi:

5.1. dzīvokļa pārplānojuma projektu drīkst izstrādāt tikai sertificēti arhitekti, licencēti arhitektu biroji un citi sertificēti speciālisti, kuri garantē šī projekta atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un noteikumiem;

5.2. ja dzīvojamā māja ir Valsts kultūras pieminekļu sarakstā, tad visas mājā veicamās būvnieciskās darbības ir jāsaskaņo ar Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;

5.3. atzinumu par nojaucamo starpsienu un nomaināmo pārsegumu tehnisko stāvokli, kā arī to saistību ar mājas nesošajām konstrukcijām dod sertificēts būvinženieris (kurš ir iepazinies ar mājas kopējo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju stāvokli);

5.4. jaunu ailu izveide (vai esošo ailu palielināšana) nesošajās sienās atļauta tikai saskaņā ar sertificēta būvinženiera izstrādātu projektu un darbu veikšanas dokumentāciju;

5.5. dzīvokļa pārplānojuma projektā jābūt fiksētām visām ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izvietojuma izmaiņām, kā arī pieslēgumiem esošajiem mājas inženierkomunikāciju stāvvadiem; jāparedz arī iespēja piekļūt inženiertehniskajām komunikācijām dzīvokļa ekspluatācijas laikā, kā arī avārijas vai profilaktiskās apsekošanas gadījumā;

5.6. ja paredzēts, ka pārbūvējamā dzīvokļa santehniskās telpas atradīsies virs zemāk esošā stāva atbilstošā dzīvokļa dzīvojamām telpām (kas ir atkāpe no normatīviem), jāveic saskaņošana ar Rīgas Vides veselības centru, kā arī jāsaņem zemāk esošā stāva atbilstošā dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka piekrišana;

5.7. veicot dzīvoklī centrālās apkures atslēgšanu, lai izmantotu alternatīvu apkures sistēmu, projekts jāizstrādā saskaņā ar Rīgas domes 08.09.1998. noteikumiem Nr.15 "Noteikumi par centrālās apkures sistēmas atslēgšanu dzīvokļos Rīgā" (apstiprināti ar Rīgas domes 08.09.1998. lēmumu Nr.6343 "Par centrālās apkures sistēmas atslēgšanu dzīvokļos Rīgā").

6. Noteiktajā kārtībā izstrādātais un akceptētais dzīvokļa pārplānojuma projekts jāiesniedz izskatīšanai dzīvojamās mājas valdītājam - attiecīgās Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirekcijas starpresoru komisijā (ja tāda prasība ir komisijas sēdes protokola izrakstā, saskaņā ar kuru saņemta atļauja projekta izstrādei) vai dzīvojamās mājas īpašniekam, vai kooperatīva valdē.

7. Atļauju būvniecības darbu uzsākšanai saņem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas būvinspekcijā (pie attiecīgās Rīgas priekšpilsētas (rajona) būvinspektora).

8. Būvdarbu izpildes laikā jāievēro nosacījumi, par kuru izpildi ir atbildīgs dzīvokļa īrnieks vai privatizētā dzīvokļa īpašnieks:

8.1. dzīvoklī, kuram veikta pārplānošana, būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc projekta saskaņošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldē un būvatļaujas saņemšanas;

8.2. dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par tīrības un kārtības nodrošināšanu nama kāpņu telpā, mājas pagalmā, uz dzīvojamam namam piegulošās ietves, kā arī brauktuves nogabalā;

8.3. būvgružu un citu ar remontdarbiem saistītu atkritumu novākšanai nedrīkst izmantot pie mājas esošās sadzīves atkritumu tvertnes, remontējamā dzīvokļa īpašniekam (īrniekam) jānodrošina atkritumu novākšana ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem;

8.4. dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par dzīvokļa pārbūves procesā radītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas attiecināmi uz dzīvojamās mājas pārējo dzīvokļu īpašnieku atsevišķiem īpašumiem, kā arī mājas kopīpašuma daļu.

9. Pēc dzīvokļa pārbūves (renovācijas vai rekonstrukcijas) darbu pabeigšanas dzīvokli nodod ekspluatācijā Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.

10. Lai sakārtotu namīpašuma inventarizācijas lietu, pēc dzīvokļa nodošanas elspluatācijā ir jāveic dzīvokļa atkārtota inventarizācija, to piesakot Rīgas pilsētas Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojā (Rīgā, Puškina ielā 14).

11. Tikai pēc visu iepriekšminēto darbu, kurus dzīvokļa atbildīgais īrnieks vai privatizētā dzīvokļa īpašnieks veic par saviem līdzekļiem, pabeigšanas nama apsaimniekotājs veic pārrēķinu atbilstoši attiecīgā dzīvokļa platības izmaiņām saskaņā ar jauno dzīvokļa inventarizācijas plānu.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā veicama dzīvokļa pārplānošana un renovācija vai rekonstrukcija Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: rīkojums Numurs: 924-rPieņemts: 19.10.1999.Stājas spēkā: 19.10.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 353/354, 27.10.1999.
16730
19.10.1999
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)