Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.804

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 17.§)
Nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts probācijas dienests (turpmāk - dienests) veic nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu, kā arī nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību.

2. Uzraudzības mērķis ir novērst atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, motivējot nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu ievērot vispārpieņemtās sociālās, morāles un tiesību normas un veicot likumā noteikto vai tiesas vai prokurora uzlikto pienākumu izpildes kontroli.

3. Uzraudzību veic dienesta teritoriālā struktūrvienība atbilstoši nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas deklarētajai dzīvesvietai vai tiesas vai prokurora noteiktajai dzīvesvietai, ja minētā persona nav deklarējusi dzīvesvietu.

4. Ja nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona maina dzīvesvietu vai pārbaudes vai neizciestās soda daļas laikā pastāvīgi uzturas ārpus deklarētās dzīvesvietas, dienesta vadītājam vai viņa deleģētajai amatpersonai, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir tiesības noteikt citu dienesta teritoriālo struktūrvienību uzraudzības veikšanai.

5. Dienesta amatpersona par darbībām, kas saistītas ar uzraudzību, izdara ierakstu probācijas klienta lietā un dienesta datubāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtību un datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību.

II. Nosacīti notiesāto un nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu uzraudzības organizēšana

6. Nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona ierodas reģistrēties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā normatīvajos aktos par kriminālsodu izpildi noteiktajā laikā un uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu.

7. Dienesta amatpersona:

7.1. pārliecinās par nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas identitāti;

7.2. reģistrē nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu;

7.3. nofotografē nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu;

7.4. izskaidro tiesas nolēmuma būtību nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai;

7.5. izskaidro nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas tiesības un pienākumus.

8. Nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona paraksta apliecinājumu, kurā minēti kriminālsodu izpildi reglamentējošajā likumā un tiesas nolēmumā noteiktie pienākumi, kā arī norāda adresi, kurā viņa apņemas saņemt tai adresēto korespondenci.

9. Apliecinājumu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai, bet otru ievieto probācijas klienta lietā.

10. Par katru nākamo tikšanās reizi nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai izsniedz uzaicinājumu. Minētā persona uzaicinājuma saņemšanu apliecina ar parakstu.

11. Uzaicinājumā norāda:

11.1. nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas vārdu un uzvārdu;

11.2. dienesta teritoriālo struktūrvienību, kurā nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personas jāierodas;

11.3. ierašanās vietu un laiku;

11.4. amatpersonas vārdu un uzvārdu;

11.5. neierašanās iespējamās sekas.

12. Nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai uzaicinājumu nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, ja:

12.1. nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona atsakās ar parakstu apliecināt uzaicinājuma saņemšanu;

12.2. nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona neierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā attaisnojošu iemeslu dēļ.

13. Visi šajos noteikumos paredzētie ierakstītie pasta sūtījumi uzskatāmi par saņemtiem septītajā dienā pēc to nodošanas pastā. Ja rodas šaubas par sūtījuma piegādi, dienestam jāpierāda, ka sūtījums ir nodots pastā. Ja nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona apgalvo, ka viņa pastā nodoto sūtījumu nav saņēmusi, viņai jāmin pamatots iemesls, kāpēc viņa nevarēja saņemt sūtījumu.

14. Dienesta amatpersona nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai sastāda uzraudzības plānu. Uzraudzības plānu var nesastādīt, ja no dienesta amatpersonas neatkarīgu iemeslu dēļ no pirmās tikšanās ar nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu līdz pārbaudes laika vai neizciestās soda daļas termiņa beigām ir palicis mazāk par diviem mēnešiem, kā arī ja persona neierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā amatpersonas noteiktajā laikā un tādējādi nav iespējams viņu iesaistīt uzraudzības plāna sastādīšanā. Uzraudzības plānā iekļauj informāciju par:

14.1. uzraudzības mērķiem;

14.2. pasākumiem, kurus nepieciešams veikt, lai sasniegtu uzraudzības mērķus.

15. Nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu iepazīstina ar sastādīto uzraudzības plānu, un persona to paraksta.

16. Uzraudzības plānu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai, bet otru ievieto probācijas klienta lietā.

17. Dienesta amatpersona ne retāk kā reizi sešos mēnešos pārskata uzraudzības plānu. Ja uzraudzības plānā izdarīti grozījumi, nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu ar tiem iepazīstina. Persona ar parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar izdarītajiem grozījumiem.

18. Veicot uzraudzību, dienesta amatpersona:

18.1. veic pārrunas un motivē nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu ievērot vispārpieņemtās sociālās, morāles un tiesību normas;

18.2. atbilstoši kompetencei sniedz atbalstu un konsultē nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu sociālo jautājumu risināšanā;

18.3. izvērtē un norīko nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu dalībai konkrētā probācijas programmā, ja viņai šāds pienākums uzlikts vai ja viņa labprātīgi piekritusi piedalīties probācijas programmā;

18.4. kontrolē, kā nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona pilda kriminālsodu izpildi reglamentējošajā likumā un tiesas nolēmumā noteiktos pienākumus;

18.5. izskata un izskaidro ar uzraudzību saistītos jautājumus;

18.6. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu izbraukšanai ārpus dzīvesvietas ilgāk par 15 dienām;

18.7. pārbauda informāciju par nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu Latvijas Republikā reģistrētajās personas datu apstrādes sistēmās, lai noteiktu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas cēloņus un atkārtota noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas risku, kā arī iespēju izpildīt tiesas uzliktos pienākumus.

19. Pēc vienošanās ar nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu dienesta amatpersona nosaka tikšanās reizes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā pārbaudes laikā vai neizciestās soda daļas laikā darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.21.00.

20. Iesniegumu ar lūgumu atļaut izbraukt ārpus dzīvesvietas ilgāk par 15 dienām nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona rakstiski iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā 15 dienas pirms plānotās izbraukšanas. Iesniegumā norāda:

20.1. izbraukšanas mērķi, laiku un vietu;

20.2. atgriešanās datumu.

21. Ja nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas izbraukšana ārpus dzīvesvietas uz laiku, ilgāku par 15 dienām, apdraud sabiedrības drošību vai sekmē jaunu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu vai likumā noteikto vai tiesas uzlikto pienākumu izpilde kļūst neiespējama, dienesta amatpersona pieņem lēmumu neatļaut personai izbraukt ārpus dzīvesvietas.

22. Lēmumu noformē rakstiski un izsniedz nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi, kuru minētā persona norādījusi atbilstoši šo noteikumu 8.punktam.

23. Nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai ir tiesības 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas apstrīdēt to, iesniedzot iesniegumu dienesta vadītājam. Dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Par dzīvesvietas, darbavietas vai izglītības iestādes maiņu nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona rakstiski paziņo dienestam nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc dzīvesvietas, darbavietas vai izglītības iestādes maiņas un norāda šādu informāciju:

24.1. jaunās dzīvesvietas adrese, ja mainīta dzīvesvieta;

24.2. jaunās darbavietas nosaukums, adrese un darba devēja kontakt­informācija, ja mainīta darbavieta;

24.3. jaunās izglītības iestādes nosaukums un adrese, ja mainīta izglītības iestāde.

III. Tiesas uzlikto pienākumu izpildes kārtība

25. Ja tiesa nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai uzlikusi pienākumu noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu vai atvainoties cietušajam, dienesta amatpersona sazinās ar cietušo vai viņa likumisko pārstāvi, lai noskaidrotu, vai nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona ir novērsusi radīto kaitējumu vai atvainojusies.

26. Ja nodarītais kaitējums ir saistīts ar noteiktas naudas summas atlīdzināšanu, nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu dienesta amatpersonai vienas darbdienas laikā pēc tiesas nolēmumā noteiktā termiņa vai, ja tiesa nolēmumā nav noteikusi kaitējuma atlīdzināšanas termiņu, pārbaudes laikā vai neizciestās soda daļas laikā.

27. Ja nodarītais kaitējums nav saistīts ar noteiktas naudas summas atlīdzināšanu, nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā pārbaudes laika vai neizciestās soda daļas laika pēdējā dienā informē dienesta amatpersonu par pienākuma izpildi. Dienesta amatpersona, ja nepieciešams, sazinās ar cietušo vai viņa likumisko pārstāvi un pārliecinās par attiecīgā pienākuma izpildi.

28. Ja tiesa nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai uzlikusi pienākumu nemainīt dzīvesvietu bez dienesta piekrišanas, nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona ne vēlāk kā 30 dienu laikā pirms plānotās dzīvesvietas maiņas iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu ar lūgumu atļaut mainīt dzīvesvietu. Iesniegumā norāda:

28.1. dzīvesvietas maiņas pamatojumu;

28.2. adresi, uz kuru nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona plāno pārcelties.

29. Pēc šo noteikumu 28.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienesta amatpersona pārliecinās par tajā norādītās informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu un rakstiski par to paziņo nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai.

30. Pieņemto lēmumu nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai izsniedz personīgi (lēmuma saņemšanu persona apliecina ar parakstu) vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.

31. Ja nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas dzīvesvietas maiņa apdraud likumā noteikto vai tiesas uzlikto pienākumu izpildi vai to izpilde kļūst neiespējama, dienesta amatpersona pieņem pamatotu lēmumu neatļaut nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai mainīt dzīvesvietu.

32. Nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai ir tiesības 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas apstrīdēt to, iesniedzot iesniegumu dienesta vadītājam. Dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

33. Ja nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai tiesa ir uzlikusi šo noteikumu 28.punktā minēto pienākumu, bet nepārvaramās varas apstākļu dēļ persona mainījusi dzīvesvietu, viņa par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā paziņo dienestam.

34. Ja tiesa nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai uzlikusi pienākumu piedalīties probācijas programmā saskaņā ar dienesta norādījumiem, dienesta amatpersona izvērtē piedalīšanās iespējas. Ja dienesta amatpersona atzīst, ka noteiktu nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas problēmu iespējams risināt, izmantojot probācijas programmu, amatpersona norīko nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu dalībai probācijas programmā un sastāda nodarbību grafiku.

35. Dienesta amatpersona iepazīstina nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu ar sastādīto nodarbību grafiku un norīkojumu. Persona apliecina ar parakstu, ka ir iepazinusies ar nodarbību grafiku un norīkojumu.

36. Nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona apmeklē probācijas programmas nodarbības atbilstoši dienesta amatpersonas sastādītajam nodarbību grafikam, aktīvi līdzdarbojas probācijas programmā, ievēro probācijas programmas īstenotāja iekšējās kārtības noteikumus un pilda probācijas programmas prasības.

37. Nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas neierašanās uz probācijas programmas nodarbību bez attaisnojoša iemesla, probācijas programmas norises traucēšana, kā arī alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošana, ja to konstatē normatīvajos aktos par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudi noteiktajā kārtībā, uzskatāma par tiesas uzliktā pienākuma pārkāpumu.

38. Ja tiesa nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai uzlikusi pienākumu noteiktā laikā atrasties viņas dzīvesvietā, personai ir pienākums novērst iespējamos šķēršļus, kas varētu traucēt dienesta amatpersonai piekļūt dzīvesvietai tiesas noteiktajā laikā.

39. Jebkura nosacīti notiesātās vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas darbība vai bezdarbība, kas liedz dienesta amatpersonai pārliecināties par personas atrašanos dzīvesvietā, uzskatāma par tiesas uzliktā pienākuma pārkāpumu.

40. Ja tiesa nosacīti notiesātajai vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai uzlikusi pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas un viņa ārstējas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē, viņa iesniedz dienesta amatpersonai izziņas no narkoloģiskās ārstniecības iestādes, kas apliecina ārstniecības kursa uzsākšanu un pabeigšanu.

IV. Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības organizēšana

41. Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas uzraudzību, ja prokurors personai ir uzlicis pienākumus, organizē atbilstoši šo noteikumu II nodaļai, izņemot 18.6.apakš­punktu, 20., 21., 22., 23. un 24.punktu.

42. Ja prokurors nosacīti no krimināl-atbildības atbrīvotajai personai nav uzlicis pienākumus, dienesta amatpersona nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotajai personai nosūta informatīvu vēstuli. Vēstulē norāda:

42.1. personas tiesības un pienākumus pārbaudes laikā;

42.2. uzraugošo institūciju;

42.3. amatpersonas vārdu, uzvārdu un kontakttālruņa numuru;

42.4. tiesiskās sekas, kas iestāsies, ja nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona izdarīs jaunu tīšu noziedzīgu nodarījumu.

43. Dienesta amatpersona triju darbdienu laikā pēc prokurora lēmuma saņemšanas nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotajai personai, kurai prokurors uzlicis pienākumus, nosūta uzaicinājumu noteiktā laikā ierasties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

V. Prokurora uzlikto pienākumu izpildes kārtība

44. Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu pienākumu izpilde un kontrole notiek atbilstoši šo noteikumu III nodaļai, izņemot 38. un 39.punktu.

45. Ja prokurors nosacīti no krimināl-atbildības atbrīvotajai personai uzlicis pienākumu periodiski reģistrēties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, dienesta amatpersona par katru nākamo tikšanās reizi nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotajai personai izsniedz uzaicinājumu. Persona uzaicinājuma saņemšanu apliecina ar parakstu.

46. Ja prokurors nosacīti no krimināl-atbildības atbrīvotajai personai uzlicis pienākumu atturēties no noteiktas rīcības vai nodarbošanās veida un dienesta amatpersona konstatē prokurora lēmumā noteiktā pienākuma pārkāpumu, amatpersona rīkojas saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu.

VI. Rīcība uzraudzības noteikumu pārkāpumu gadījumā

47. Ja nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona normatīvajos aktos par kriminālsodu izpildi noteiktajā laikā neierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, dienesta amatpersona nosūta personai uzaicinājumu pa pastu ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tā neatbilst faktiskajai dzīvesvietai, arī uz tiesas norādīto adresi.

48. Ja nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona neierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā šo noteikumu 45.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā laikā, dienesta amatpersona nosūta uz personas deklarēto dzīvesvietu atkārtotu uzaicinājumu, bet, ja tā neatbilst faktiskajai dzīvesvietai, arī uz prokurora norādīto adresi.

49. Ja nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona šo noteikumu 47. vai 48.punktā minētajā uzaicinājumā norādītajā laikā neierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, dienesta amatpersona viņai nosūta brīdinājumu ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tā neatbilst faktiskajai dzīvesvietai, arī uz tiesas vai prokurora norādīto adresi.

50. Septītajā dienā pēc brīdinājuma nodošanas pastā uzskatāms, ka nosa­cīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona ir brīdināta.

51. Brīdinājumā norāda termiņu, kurā nosacīti notiesātajai, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotajai personai jāierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Ja brīdinājums tiek nosūtīts pa pastu, ierašanās termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām pēc tā nosūtīšanas.

52. Ja brīdinājumā minētajā termiņā nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona neierodas reģistrēties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā un 30 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas nav iesniegusi attaisnojošus dokumentus, dienesta amatpersona nosūta tiesai iesniegumu par spriedumā noteiktā soda vai neizciestās soda daļas izpildi vai prokuroram par kriminālprocesa atjaunošanu.

53. Ja dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti notiesātā vai nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona atrodas vietā, kurā viņai ar tiesas nolēmumu ir aizliegts atrasties, vai neatrodas vietā, kurā saskaņā ar tiesas nolēmumu noteiktā laikā ir jāatrodas, dienesta amatpersona sastāda aktu par tiesas uzliktā pienākuma nepildīšanu.

54. Par katru likumā noteikto vai tiesas nolēmumā vai prokurora lēmumā noteikto pienākumu nepildīšanas faktu, kā arī par katru administratīvā pārkāpuma izdarīšanas faktu nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona sniedz dienesta amatpersonai rakstisku paskaidrojumu.

55. Ja nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona bez attaisnojoša iemesla nepilda citus likumā vai tiesas nolēmumā, vai prokurora lēmumā noteiktos pienākumus, dienesta amatpersona rakstiski brīdina personu par noteikto pienākumu nepildīšanas tiesiskajām sekām.

56. Ja brīdinājums tiek izsniegts personīgi, nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona brīdinājuma saņemšanu apliecina ar parakstu.

57. Ja nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona atsakās parakstīt brīdinājumu, dienesta amatpersona viņai nosūta brīdinājumu pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi, kuru persona norādījusi atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

58. Ja nosacīti notiesātā, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotā persona neņem vērā dienesta amatpersonas brīdinājumu, nav iesniegusi dokumentus, kas attaisno likumā noteikto vai tiesas vai prokurora uzlikto pienākumu nepildīšanu, dienesta amatpersona pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

58.1. atkārtoti brīdināt nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto vai nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu;

58.2. sagatavot un nosūtīt tiesai iesniegumu ar lūgumu atcelt nosacītu notiesāšanu un izpildīt spriedumā noteikto sodu vai pagarināt pārbaudes laiku nosacīti notiesātajai personai;

58.3. sagatavot un nosūtīt tiesai iesniegumu ar lūgumu izpildīt neizciestā soda daļu nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotajai personai;

58.4. sagatavot un nosūtīt prokuroram iesniegumu par kriminālprocesa atjaunošanu nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotajai personai.

59. Pieņemot vienu no šo noteikumu 58.punktā minētajiem lēmumiem, dienesta amatpersona ievēro šādus kritērijus:

59.1. vai likumā noteiktā vai tiesas vai prokurora uzliktā pienākuma nepildīšanai ir attaisnojošs iemesls;

59.2. vai likumā noteiktā vai tiesas vai prokurora uzliktā pienākuma nepildīšana apdraud sabiedrības vai cietušā drošību;

59.3. noziedzīgs nodarījums, par kuru nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā persona notiesāta, ir smags vai sevišķi smags;

59.4. iepriekšējo sodāmību skaits, it sevišķi, ja noziedzīgs nodarījums bija vardarbīgs;

59.5. nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas attieksme pret izdarīto noziedzīgo nodarījumu un vēlme sadarboties ar dienestu problēmu risināšanā;

59.6. izsniegto brīdinājumu skaits un izmaiņas personas uzvedībā pēc brīdinājumu saņemšanas.

VII. Nepilngadīgo nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība

60. Nepilngadīgo nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu (turpmāk - nepilngadīgais) uzraudzību veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ievērojot izņēmumus, kas minēti šajā nodaļā.

61. Nepilngadīgais pirmo reizi ierodas reģistrēties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā kopā ar vienu no vecākiem vai citu likumisko pārstāvi (turp­māk - pārstāvis).

62. Šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētās darbības dienesta amatpersona veic pārstāvja klātbūtnē.

63. Šo noteikumu 9.punktā minēto apliecinājumu paraksta nepilngadīgais un pārstāvis.

64. Ja nepilngadīgais ierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā bez pārstāvja, šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto informāciju dienesta amatpersona nosūta pārstāvim ierakstītā vēstulē un rakstiski informē par to bāriņtiesu.

65. Sastādot nepilngadīgā uzraudzības plānu, dienesta amatpersona ņem vērā pašvaldības izstrādāto nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu.

66. Dienesta amatpersona iepazīstina pārstāvi ar sastādīto nepilngadīgā uzraudzības plānu, un pārstāvis ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar to.

67. Ja nepilngadīgais ierodas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā bez pārstāvja, sastādīto uzraudzības plānu dienesta amatpersona nosūta pārstāvim ierakstītā vēstulē.

68. Ja, veicot nepilngadīgā uzraudzību, dienesta amatpersona konstatē, ka nepilngadīgā ģimenes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo un traucē pildīt likumā vai tiesas nolēmumā, vai prokurora lēmumā noteiktos pienākumus, dienesta amatpersona rakstiski par to informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

69. Brīdinājumu par uzraudzības noteikumu pārkāpumu nosūta nepilngadīgajam un pārstāvim.

VIII. Noslēguma jautājums

70. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 804Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Zaudē spēku: 04.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
167189
01.01.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)