Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.744

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 21.§)
Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos"
5.panta otro daļu, 6.panta trešo daļu un 10.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību;

1.2. dokumentus, kas apliecina koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti, darījumus ar kokiem un apaļajiem kokmateriāliem, koku un apaļo kokmateriālu personisko patēriņu, kā arī minēto dokumentu reģistrācijas un glabāšanas kārtību;

1.3. apaļo kokmateriālu uzmērīšanai obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu;

1.4. akreditācijas prasības komersantiem, kuri darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, un minimālo summu, par kādu šie komersanti var slēgt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.

2. Šo noteikumu izpildes kontroli atbilstoši kompetencei veic Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Valsts meža dienestu.

3. Koku vai apaļo kokmateriālu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kas veic saimniecisko darbību ar kokiem vai apaļajiem kokmateriāliem, ir atbildīgs par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti, kā arī par attaisnojuma dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu un informācijas sistēmās dokumentētu datu un elektronisko dokumentu arhivēšanu.

II. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība pagaidu uzglabāšanas vietā, kā arī uzskaiti, darījumus un personisko patēriņu apliecinošie dokumenti

4. Uzskaitot darījumus ar kokiem, koku īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina šādu informāciju:

4.1. attaisnojuma dokumenta nosaukums, numurs un datums;

4.2. darījumā iegūto koku apjoms un to vērtība euro.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.90)

5. Veicot apaļo kokmateriālu uzskaiti pagaidu uzglabāšanas vietā, persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir koki vai no tiem iegūtie apaļie kokmateriāli, pārskata perioda beigās nodrošina šādu informāciju:

5.1. iegūto apaļo kokmateriālu faktiskais apjoms;

5.2. no pagaidu uzglabāšanas vietas aizvesto apaļo kokmateriālu apjoms un atbilstošā attaisnojuma dokumenta nosaukums, numurs un datums;

5.3. personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjoms;

5.4. apaļo kokmateriālu nokraušanas vietā atlikušo apaļo kokmateriālu apjoms;

5.5. turpmākajos saimnieciskajos darījumos neizmantojamo apaļo kokmateriālu apjoms.

6. Ja fiziskā persona, kas neveic saim­niecisko darbību ar apaļajiem kokmateriāliem, apaļos kokmateriālus izmanto tikai personiskam patēriņam, tā sagatavo pārskatu par personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjomu (pielikums) un nodrošina tā glabāšanu piecus gadus. Persona pārskatu uzrāda Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts meža dienestam pēc tā pieprasījuma.

III. Apaļo kokmateriālu uzskaites kārtība pastāvīgajā uzglabāšanas vietā un uzskaiti apliecinošie dokumenti

7. Lai veiktu apaļo kokmateriālu uzskaiti pastāvīgajās uzglabāšanas vietās, fiziskās un juridiskās personas, kas ir saimnieciskās darbības veicējas, kārto uzskaites reģistru (turpmāk - reģistrs).

8. Ja reģistru kārto elektroniskā veidā, reģistra informāciju glabā elektroniskā veidā un izdrukas brošē hronoloģiskā secībā.

9. Reģistra informāciju sniedz pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma.

10. Pastāvīgajā uzglabāšanas vietā apaļos kokmateriālus uzskaita pēc to uzmērīšanas. Pamatojoties uz mērījumu, nosaka darījuma apjomu ar apaļajiem kokmateriāliem.

11. Pastāvīgajā uzglabāšanas vietā uzskaita:

11.1. uzmērīto un uzskaitē ņemto apaļo kokmateriālu apjomu;

11.2. no uzskaites noņemto apaļo kokmateriālu apjomu;

11.3. neuzmērīto apaļo kokmateriālu apjomu (atbilstoši šo noteikumu 15.punktam).

12. Ierakstus reģistrā izdara astoņu darba stundu laikā pēc apaļo kokmateriālu uzmērīšanas. Katra mēneša sākumā un beigās reģistrā norāda apaļo kokmateriālu kopējo apjomu. Reģistru slēdz līdz nākamā kalendāra mēneša piecpadsmitajam datumam.

13. Uzmērīšanu apliecina dokuments, kurā norādīta šāda informācija:

13.1. dokumenta kārtas numurs;

13.2. uzmērīšanas datums un vieta;

13.3. apaļo kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs;

13.4. kravas pavaddokumenta vai cita atbilstoša attaisnojuma dokumenta nosaukums un numurs;

13.5. apaļo kokmateriālu sortiments (nosaukumi);

13.6. apaļo kokmateriālu suga vai sugu grupa;

13.7. katra nosaukuma apaļo kokmateriālu apjoms, kas noteikts atbilstoši garumam, par kuru tiek veikta samaksa (kubikmetros);

13.8. apaļo kokmateriālu kopējais apjoms, kuru garums izteikts saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 82:2020 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana" (kubikmetros);

13.9. katra nosaukuma brāķēto apaļo kokmateriālu apjoms (kubikmetros);

13.10. ziņas par fizisko personu (vārds, uzvārds un personas kods) vai juridisko personu (nosaukums un reģistrācijas numurs), kas veikusi uzmērījumu;

13.11. citas ziņas, kuras reģistra kārtotājs uzskata par nepieciešamām.

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 660; sk. 23. punktu)

14. Uzmērīšanas dokumentus reģistrē hronoloģiskā secībā elektroniskā vai papīra reģistrā.

15. Ja apaļo kokmateriālu uzmērīšana nav iespējama tūlīt pēc to ievešanas pastāvīgajā uzglabāšanas vietā, neuzmērīto kravu reģistrē, norādot datumu, kravas pavaddokumenta vai cita atbilstoša attaisnojuma dokumenta nosaukumu, numuru, nosūtīto (piegādāto) apaļo kokmateriālu apjomu un piegādātāja rekvizītus (juridiskajai personai - nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu).

16. Ja veic darījumu ar apaļajiem kokmateriāliem un tos izved no pastāvīgās uzglabāšanas vietas, noformē uzmērīšanu apliecinošu dokumentu. Ja uzmērīšanu veic nosūtīšanas vietā, pēc apaļo kokmateriālu saņemšanas uzmērīšanu apliecinošajā dokumentā izdara atzīmi par uzmērītā apjoma ņemšanu uzskaitē saņēmēja pastāvīgajā noliktavā.

17. Ja apaļo kokmateriālu nosūtītājs vai saņēmējs atrodas ārvalstīs un neveic uzmērīšanu atbilstoši šo noteikumu 18.punktam, apaļos kokmateriālus ņem uzskaitē vai noņem no uzskaites pastāvīgajā uzglabāšanas vietā, pamatojoties uz šo noteikumu 13. vai 16.punktā minēto dokumentu.

IV. Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas prasības un prasības komersantiem, kuri darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā

18. Darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem to izmēru, tilpuma un apjoma noteikšanā un rezultātu izteikšanā piemēro Latvijas nacionālo standartu LVS 82:2020 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana".

(Grozīts ar MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 660; sk. 23. punktu)

19. Komersants, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, atbilst šādām prasībām:

19.1. tas ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

19.2. tas ir apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 90; MK 03.11.2020. noteikumiem Nr. 660)

20. Komersantam, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālā summa ir 71 143 euro gadā.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.90)

21. Koku vai apaļo kokmateriālu apjoma uzmērījums, ko veicis akredi­tēts komersants, kurš darbojas koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas jomā, atzīstams par precīzāko.

V. Noslēguma jautājums

23. Šo noteikumu 13.8. apakšpunktā un 18. punktā minētajos gadījumos Latvijas nacionālo standartu LVS 82:2003 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana" var piemērot līdz 2021. gada 31. martam.

(MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 660 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.744
Pārskats par ____.gadā personiskajam patēriņam izmantoto apaļo kokmateriālu apjomu
05.JPG (38722 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 744Pieņemts: 06.11.2007.Stājas spēkā: 10.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 09.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
166033
{"selected":{"value":"06.11.2020","content":"<font class='s-1'>06.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.2020","iso_value":"2020\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2014","iso_value":"2014\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2014.-05.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2007","iso_value":"2007\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2007.-27.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"