Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 1999.gada 19.oktobrī (prot. Nr.56 36.§)
Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu delegācijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu delegācija (turpmāk - delegācija) ir Ministru kabineta izveidota starpnozaru institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt Latvijas Republikas piedalīšanos sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - sarunas).

II. Delegācijas sastāvs

2. Delegāciju vada ārlietu ministrs (turpmāk - delegācijas vadītājs). Delegācijas darbības nepārtrauktību nodrošina sarunu vadītājs un viņa vietnieki.

3. Sarunu vadītājam ir ne vairāk kā trīs vietnieki.

4. Delegācijā ir iekļauti Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām, īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās, Eiropas integrācijas biroja un Latvijas Bankas norīkotie pārstāvji. Delegācijas personālsastāvu pēc ārlietu ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr.205)

5. Delegācijas vadītājs vai sarunu vadītājs atsevišķu jautājumu risināšanai pēc delegācijas locekļu ieteikuma var pieaicināt ekspertus, kā arī atašejus (Briselē), kuru sniegtā informācija un vērtējumi ir nepieciešami sekmīgai sarunu nodrošināšanai.

6. Delegācijā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Saeimas Eiropas lietu komisijas norīkotie pārstāvji.

III. Delegācijas kompetence

7. Savā darbībā delegācija un tās atsevišķi locekļi ievēro Ministru kabineta apstiprināto pilnvarojumu paust Latvijas Republikas oficiālo nostāju sarunu jautājumos (turpmāk - sarunu mandāts).

8. Delegācijas vadītājs:

8.1. pārstāv Latvijas Republiku starpvaldību konferencē, kur pauž Latvijas Republikas oficiālo nostāju sarunu jautājumos;

8.2. sarunu mandāta ietvaros vienojas par Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā līguma nosacījumiem;

8.3. ne retāk kā reizi mēnesī informē par sarunu gaitu Eiropas integrācijas padomi un Saeimas Eiropas lietu komisiju;

8.4. pieņem lēmumus par jebkuriem delegācijas darbības jautājumiem.

(Grozīts ar MK 16.01.2001. noteikumiem Nr.23)

9. Sarunu vadītājs:

9.1. organizatoriski vada delegācijas darbu, sasauc un vada delegācijas darba sanāksmes, kā arī nosaka katra delegācijas locekļa kompetenci;

9.2. pārstāv delegāciju attiecībās ar Eiropas Komisijas dienestiem;

9.3. vienojas ar Eiropas Savienības amatpersonām par sarunu darba kārtību;

9.4. nosaka ar delegācijas darbu saistītās informācijas klasifikācijas pakāpi.

10. Sarunu vadītājs un viņa vietnieki savas kompetences ietvaros var pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām un citām institūcijām informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai sarunu norisei.

11. Sarunu vadītāja vietnieki veic sarunu vadītāja noteiktos uzdevumus un pēc delegācijas vadītāja atsevišķa rīkojuma pilda sarunu vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

12. Delegācijas locekļi:

12.1. savas kompetences ietvaros apkopo un analizē sarunām nepieciešamo informāciju;

12.2. ir atbildīgi par attiecīgās nozares institūcijas nostāju attiecīgajos sarunu jautājumos;

12.3. novērtē nozaru institūciju sagatavoto nostāju attiecīgajos sarunu jautājumos;

12.4. piedalās delegācijas darba sanāksmēs un, pēc sarunu vadītāja norādījumiem, - arī sarunu sanāksmēs;

12.5. pilda sarunu vadītāja rīkojumus un norādījumus ar sarunām saistītos jautājumos.

IV. Delegācijas darbība

13. Delegācijas darba sanāksmes sasauc un vada sarunu vadītājs. Sarunu vadītājs nosaka sanāksmes darba kārtību un mazāko nepieciešamo delegācijas locekļu skaitu, lai varētu izskatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus. Delegācijas darba sanāksmes ir slēgtas. Tās tiek protokolētas.

14. Projektus un pamatojumus Latvijas Republikas nostājai attiecībā uz sarunās apspriežamajiem jautājumiem (turpmāk - sarunu pozīcija), saskaņojot projektus un pamatojumus ar citām nozaru institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, izstrādā un delegācijai iesniedz valsts institūcijas, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikumu ir atbildīgas par sarunu attiecīgo sadaļu.

15. Delegācija izvērtē un pēc konsultēšanās ar Saeimas Eiropas lietu komisiju, ja nepieciešams, papildina iesniegtos sarunu pozīcijas projektus un iesniedz tos Eiropas integrācijas padomē. Ja delegācijas locekļu domas par sarunu pozīcijas projekta saturu atšķiras, Eiropas integrācijas padomē kopā ar attiecīgo projektu iesniedzams atsevišķu delegācijas locekļu rakstisks motivēts viedoklis.

16. Sarunu pozīciju apstiprina Eiropas integrācijas padome. Ja Eiropas integrācijas padome nevar pieņemt vienprātīgu lēmumu kādā jautājumā, sarunu pozīcijas projektu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā. Īpaši steidzamos gadījumos delegācijas vadītājs var iesniegt sarunu pozīcijas projektu apstiprināšanai tieši Ministru kabinetā.

17. Sarunu nodrošinājumam delegācijas vadītājs var ierosināt ar sarunām saistītu jautājumu ārpuskārtas iekļaušanu Ministru kabineta un Eiropas integrācijas padomes darba kārtībā.

18. Pēc sarunu pozīcijas apstiprināšanas delegācija iesniedz to Eiropas Komisijā.

19. Delegācijas darbību tehniski nodrošina un sekretariāta funkcijas veic Ārlietu ministrija.

20. Delegācijas sastāvā iekļauto valsts institūciju pārstāvju un pieaicināto ekspertu darba samaksu nodrošina valsts institūcijas, kas viņus norīkojušas. Izdevumi, kas saistīti ar minēto pārstāvju un ekspertu piedalīšanos sarunās, valsts institūcijām, kas viņus norīkojušas, saskaņā ar faktisko līdzekļu izlietojumu tiek atmaksāti no Ārlietu ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ārlietu ministrs I.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.352
Par sarunu attiecīgo sadaļu atbildīgās valsts institūcijas un pārējās iesaistītās valsts institūcijas

(Pielikums grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr.205)

Sarunu sadaļaAtbildīgā valsts institūcijaPārējās iesaistītās valsts institūcijas
123
1. Brīva preču kustībaEkonomikas ministrija 
1.1. sauszemes transportlīdzekļi Satiksmes ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
1.2. pārtikas preces Labklājības ministrija
Zemkopības ministrija
1.3. ķīmiskās vielas Labklājības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
1.4. farmaceitiskie produkti Labklājības ministrija Zemkopības ministrija
1.5. kosmētika, stikls, tekstilizstrādājumi, apavi, koks un atpūtas peldlīdzekļi Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Zemkopības ministrija
1.6. jaunā pieeja Labklājības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
1.7. horizontālie un procedūru pasākumi Labklājības ministrija
1.8. valsts pasūtījums Finansu ministrija
2. Brīva personu kustībaIzglītības un zinātnes ministrijaIekšlietu ministrija
Labklājības ministrija
3. Brīva pakalpojumu kustībaEkonomikas ministrija 
3.1. finansu pakalpojumi Finansu ministrija
Latvijas Banka
3.2. pārējie pakalpojumi Iekšlietu ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
4. Brīva kapitāla kustībaFinansu ministrijaLatvijas Banka
Tieslietu ministrija
Iekšlietu ministrija
5. Uzņēmējdarbības likumdošanaTieslietu ministrija 
5.1. uzņēmējdarbība un grāmatvedība Finansu ministrija
5.2. rūpnieciskais un intelektuālais īpašums Kultūras ministrija
6. Konkurences politikaEkonomikas ministrijaFinansu ministrija
7. LauksaimniecībaZemkopības ministrija 
8. ZvejniecībaZemkopības ministrija 
9. TransportsSatiksmes ministrija 
10. Nodokļu politikaFinansu ministrija 
11. Ekonomiskā un monetārā savienībaFinansu ministrijaEkonomikas ministrija
Latvijas Banka
12. StatistikaEkonomikas ministrijaZemkopības ministrija
13. Sociālā politika un darba likumdošanaLabklājības ministrijaEkonomikas ministrija
Zemkopības ministrija
14. EnerģētikaEkonomikas ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15. Rūpniecības politikaEkonomikas ministrijaZemkopības ministrija
16. Mazie un vidējie uzņēmumiEkonomikas ministrijaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17. Zinātne un pētniecībaIzglītības un zinātnes ministrija 
18. Izglītība un mācībasIzglītības un zinātnes ministrija 
19. Telekomunikācijas un informācijas tehnoloģijaSatiksmes ministrijaVisas ministrijas
20. Kultūra un audiovizuālo pakalpojumu politikaKultūras ministrija 
21. Strukturālā un reģionālā politikaStarptautisko palīdzības programmu koordinācijas pārvaldeFinansu ministrija
Ekonomikas ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts
22. Vides aizsardzības politikaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
22.1. horizontālā likumdošana  
22.2. dabas aizsardzība Zemkopības ministrija
22.3. ūdens kvalitāte Labklājības ministrija
Zemkopības ministrija
22.4. gaisa kvalitāte Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Zemkopības ministrija
22.5. troksnis no mašīnām un iekārtām Labklājības ministrija
22.6. rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska vadība Ekonomikas ministrija
Iekšlietu ministrija
22.7. ķīmiskās vielas un ģenētiski modificētie organismi, ozona slāni noplicinošās vielas Labklājības ministrija
Zemkopības ministrija
22.8. kodoldrošība un civilā aizsardzība Labklājības ministrija
Iekšlietu ministrija
22.9. atkritumi Labklājības ministrija
23. Patērētāju un veselības aizsardzībaEkonomikas ministrijaLabklājības ministrija
Tieslietu ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24. Sadarbība tieslietu jomā un iekšlietu jomāIekšlietu ministrijaĀrlietu ministrija
Tieslietu ministrija
25. Muitas savienībaFinansu ministrijaĀrlietu ministrija
26. Ārējās ekonomiskās attiecībasĀrlietu ministrijaEkonomikas ministrija
27. Kopējā ārējā un drošības politikaĀrlietu ministrija 
28. Finansu kontroleFinansu ministrijaĪpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
29. Finansu un budžeta nosacījumiFinansu ministrijaĪpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
30. Institucionālie nosacījumiĀrlietu ministrijaLatvijas Banka
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
Ārlietu ministrs I.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu delegācijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 19.10.1999.Stājas spēkā: 23.10.1999.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 348/350, 22.10.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
16557
{"selected":{"value":"20.01.2001","content":"<font class='s-1'>20.01.2001.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.01.2001","iso_value":"2001\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2001.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2000","iso_value":"2000\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2000.-19.01.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.1999","iso_value":"1999\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.1999.-22.06.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.01.2001
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)