Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumus Nr. 880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.707

Rīgā 2007.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 23.§)
Govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka govju enzootiskās leikozes apkarošanu govju sugas dzīvniekiem (turpmāk - dzīvnieki).

2. Dzīvnieku īpašnieks vai praktizējošs veterinārārsts nekavējoties ziņo Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai par:

2.1. dzīvnieku saslimšanu vai dzīvniekiem, kas rada aizdomas par inficēšanos ar govju enzootiskās leikozes vīrusu;

2.2. konstatētiem jaunveidojumiem dzīvnieka limfmezglos vai citos organisma audos.

3. Govju enzootiskās leikozes terapeitiskā ārstēšana un vakcinācija pret govju enzootisko leikozi ir aizliegta.

4. Noteikumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

II. Govju enzootiskās leikozes profilakse un apkarošana

5. Ja laboratoriskajos izmeklējumos konstatē govju enzootisko leikozi, Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu, kurā nosaka dzīvnieku īpašniekam pienākumu ievērot šādas prasības:

5.1. dzīvniekus aizliegts pārvietot no novietnes teritorijas, izņemot gadījumu, ja ar Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta (turpmāk - pilnvarots veterinārārsts) vai Pārtikas un veterinārā dienesta amat­personas (turpmāk - dienesta amatpersona) rakstisku atļauju tos nosūta uz kautuvi tūlītējai nokaušanai;

5.2. govju enzootiskās leikozes skartās (inficētās) novietnes dzīvniekiem aizliegts nonākt kontaktā ar dzīvniekiem no citas novietnes;

5.3. ar govju enzootisko leikozi slimo dzīvnieku pienu iznīcina vai pēc termiskas apstrādes, kas garantē govju enzootiskās leikozes ierosinātāja iznīcināšanu, izbaro novietnē esošajiem dzīvniekiem;

5.4. veselo dzīvnieku pienu nosūta piena pārstrādes uzņēmumam, kur to termiski apstrādā, izmantojot metodes, kas garantē govju enzootiskās leikozes ierosinātāja iznīcināšanu;

5.5. nekavējoties ziņo dienesta pilnvarotajam veterinārārstam par visiem dzīvniekiem, kuri ir miruši vai kurus nokauj govju enzootiskās leikozes apkarošanas pasākumu laikā.

6. Govju enzootiskās leikozes apkarošanas pasākumu laikā nokauto dzīvnieku gaļu, blakusproduktus un citus kautproduktus atļauts izmantot:

6.1. dzīvnieku barības ražošanai vai pārstrādei dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes uzņēmumā, ja ir veikti pasākumi, kas nodrošina govju enzootiskās leikozes ierosinātāja tālāku neizplatīšanos, un novērsts dzīvnieku inficēšanās risks;

6.2. pārtikas produktu ražošanai, ja veterinārās ekspertīzes laikā nav konstatētas izmaiņas audos, kuru dēļ ir aizliegta gaļas tālāka pārstrāde. Pārtikas produktu iegūšanai izmanto tikai termiski apstrādātu gaļu, kas nodrošina govju enzootiskās leikozes ierosinātāja iznīcināšanu.

7. Pēc govju enzootiskās leikozes diagnozes apstiprināšanas dienesta amatpersona liellopu pasē ieraksta, ka dzīvnieks ir slims ar govju enzootisko leikozi.

8. Ar govju enzootisko leikozi slimo dzīvnieku nokauj un apstrādā saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, ja veterinārās ekspertīzes laikā konstatēts, ka gaļu nav atļauts izmantot pārtikas produktu ražošanai.

9. Govju enzootiskās leikozes uzraudzības un apkarošanas programma (turpmāk - programma) ietver dienesta amatpersonu un pilnvaroto veterinārārstu darbību kopumu govju enzootiskās leikozes apkarošanā, govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusa piešķiršanā, uzturēšanā un anulēšanā. Visiem vienā novietnē turētiem dzīvniekiem neatkarīgi no to piederības ganāmpulkam ir vienāds veselības statuss.

10. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par šādu prasību izpildi:

10.1. ar govju enzootisko leikozi slimu dzīvnieku un tā pēcnācēju nosūta nokaušanai ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no pilnvarotā veterinārārsta vai dienesta amatpersonas par to, ka novietnē esošajam dzīvniekam laboratoriskajos izmeklējumos ir konstatēta govju enzootiskā leikoze;

10.2. ar govju enzootisko leikozi slimu dzīvnieku nosūta nokaušanai pēc šo noteikumu 7.punktā minētā ieraksta izdarīšanas liellopa pasē;

10.3. ar govju enzootisko leikozi slimā dzīvnieka pēcnācēju nosūta nokaušanai pēc ieraksta izdarīšanas liellopa pasē par to, ka šis dzīvnieks tiek nokauts govju enzootiskās leikozes apkarošanas ietvaros;

10.4. pēc dzīvnieku nosūtīšanas nokaušanai pārējiem dzīvniekiem novietnē veic seroloģiskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajām prasībām, līdz laboratoriskajos izmeklējumos konstatē, ka govju enzootiskā leikoze ir apkarota, un novietnei tiek piešķirts no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statuss;

10.5. ganāmpulka atjaunošanai izmanto dzīvniekus, kuri iegūti novietnēs, kas ir oficiāli brīvas no govju enzootiskās leikozes.

11. Pēc dzīvnieku nokaušanas un pirms ganāmpulka atjaunošanas govju enzootiskās leikozes skarto novietni, transportlīdzekļus, rampas, pārejas, kuras tika izmantotas slimo dzīvnieku pārvadāšanai vai to dzīvnieku pārvadāšanai, kuri rada aizdomas par saslimšanu ar govju enzootisko leikozi, kā arī materiālus, priekšmetus un konteinerus, kas bija kontaktā ar slimajiem dzīvniekiem, tīra, mazgā un dezinficē pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā.

12. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai veselo novietņu dzīvnieki (no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīva novietne) nenonāk kontaktā ar dzīvniekiem no novietnes, kas nav atzīta par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes.

III. Govju enzootiskās leikozes uzraudzības kārtība novietnēs

13. Pārtikas un veterinārais dienests novietni atzīst par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes, ja izpildīta viena no šādām prasībām:

13.1. pēdējo 24 mēnešu laikā novietnē nevienam dzīvniekam klīniski nav konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi un šajā laikposmā laboratorisko izmeklējumu rezultāti par saslimšanu ir negatīvi. Visi dzīvnieki, kas ir vecāki par 24 mēnešiem, divas reizes 12 mēnešu laikā ar intervālu, ne mazāku par četriem mēnešiem, laboratoriski izmeklēti un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

13.2. novietne atrodas valstī vai tās administratīvajā teritorijā, kura ir oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes, un visās novietnēs šajā teritorijā pēdējo 24 mēnešu laikā nevienam dzīvniekam klīniski vai laboratoriski nav konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi.

14. Novietnei saglabājas no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statuss, ja:

14.1. pēdējo 24 mēnešu laikā novietnē nevienam dzīvniekam klīniski nav konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi un šajā laikposmā laboratorisko izmeklējumu rezultāti par saslimšanu ar govju enzootisko leikozi ir negatīvi;

14.2. dzīvniekus ieved no novietnes, kas ir oficiāli brīva no govju enzootiskās leikozes;

14.3. visus dzīvniekus, kas sasnieguši 24 mēnešu vecumu, ar triju gadu intervālu laboratoriski izmeklē govju enzootiskās leikozes noteikšanai un iegūtie izmeklējumu rezultāti ir negatīvi. Laboratoriskos izmeklējumus govju enzootiskās leikozes ierosinātāja atklāšanai veic, izmantojot imūnās difūzijas reakciju agara gēlā, antigēna standartizācijas metodi vai imunofermentatīvās analīzes metodi;

14.4. audzēšanai paredzētus dzīvniekus importē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām to nagaiņu sugu dzīvnieku apritei, kurus importē vai ved tranzītā caur Latvijas Republiku no trešajām valstīm (valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

15. Novietnei anulē no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusu, ja:

15.1. klīnisko vai laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina par dzīvnieku saslimšanu ar govju enzootisko leikozi vai ir aizdomas, ka dzīvnieki ir slimi;

15.2. netiek izpildīta kāda no šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām.

16. Ja novietnē kaut vienam dzīvniekam laboratoriskajos izmeklējumos saistībā ar govju enzootisko leikozi konstatē pozitīvu vai aizdomīgu rezultātu (pamatojoties uz iegūto informāciju, nav iespējams noteikt dzīvnieka veselības stāvokli attiecībā uz govju enzootisko leikozi) vai pastāv aizdomas par vismaz viena dzīvnieka saslimšanu:

16.1. pozitīvi reaģējošo dzīvnieku, kā arī tā pēcnācēju, ja tas ir jaunāks par 12 mēnešiem, nosūta tūlītējai nokaušanai;

16.2. trīs mēnešus pēc slimā dzīvnieka un tā pēcnācēja nokaušanas visus novietnē atlikušos dzīvniekus, kas vecāki par 12 mēnešiem, seroloģiski izmeklē. Novietnē nav govju enzootiskās leikozes un novietne tiek uzskatīta par drošu, ja vismaz divas reizes ar četru mēnešu intervālu 12 mēnešu laikā seroloģiskajās pārbaudēs ir iegūti negatīvi rezultāti;

16.3. Pārtikas un veterinārais dienests organizē epizootoloģiskos pētījumus, lai atklātu iespējamās inficētās novietnes, kurās esošie dzīvnieki ir kontaktējušies ar slimo dzīvnieku, un tajās uzsāk seroloģisko izmeklēšanu saskaņā ar šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

17. Ja novietnē vairākiem dzīvniekiem laboratoriskajos izmeklējumos saistībā ar govju enzootisko leikozi konstatē pozitīvu vai aizdomīgu rezultātu vai pastāv aizdomas par vairāku dzīvnieku saslimšanu:

17.1. pozitīvi reaģējošos dzīvniekus un to pēcnācējus, ja tie ir jaunāki par 12 mēnešiem, nosūta tūlītējai nokaušanai;

17.2. pēc slimo dzīvnieku nokaušanas pā­rējos dzīvniekus, kas vecāki par 12 mēnešiem, seroloģiski izmeklē. Novietnē nav govju enzootiskās leikozes un novietne tiek uzskatīta par drošu, ja vismaz divas reizes ar četru mēnešu intervālu 12 mēnešu laikā seroloģiskajās pārbaudēs ir iegūti negatīvi rezultāti;

17.3. visus citus dzīvniekus pēc identifikācijas atstāj novietnē līdz 24 mēnešu vecuma sasniegšanai. Pēc minētā vecuma sasniegšanas dzīvniekus laboratoriski izmeklē saskaņā ar šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētajām metodēm, izņemot gadījumu, ja dzīvniekus ar dienesta amatpersonas atļauju nosūta nekavējošai nokaušanai;

17.4. Pārtikas un veterinārais dienests organizē epizootoloģiskos pētījumus, lai atklātu iespējamās inficētās novietnes, kurās esošie dzīvnieki ir kontaktējušies ar slimajiem dzīvniekiem, un tajās uzsāk seroloģisko izmeklēšanu saskaņā ar šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

18. Laboratoriskos izmeklējumus govju enzootiskās leikozes ierosinātāja atklāšanai veic, izmantojot šo noteikumu 14.3.apakš­punktā minētās laborato­riskās izmeklēšanas metodes.

19. Ja novietnē netiek veikti laboratoriskie izmeklējumi govju enzootiskās leikozes ierosinātāja atklāšanai un nav iespējams noteikt novietnes statusu attiecībā uz govju enzootisko leikozi, Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu par attiecīgās novietnes dzīvnieku pārvietošanas aizliegumu.

IV. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumus Nr.85 "Govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 27.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

2) Padomes 1977.gada 17.maija Direktīvas 77/391/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus liellopu brucelozes, tuberkulozes un leikozes izskaušanai;

3) Padomes 1977.gada 13.decembra Direktīvas 78/52/EEK, kas ievieš Kopienas kritērijus valstu plāniem liellopu brucelozes, tuberkulozes un enzootiskās leikozes paātrinātai izskaušanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 707Pieņemts: 16.10.2007.Stājas spēkā: 20.10.2007.Zaudē spēku: 23.11.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 19.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
164942
20.10.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)