Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.638

Rīgā 2007.gada 12.oktobrī (prot. Nr.55 4.§)

Par atļauju A.Liepiņam savienot amatus

1. Ministru kabinets (Rīgā, Brīvības bulvārī 36, LV-1050), izskatot Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka - Ekonomikas ministrijas pārstāvja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk - LSEZ) valdē - Andra Liepiņa iesniegumu ar lūgumu atļaut arī turpmāk pildīt LSEZ valdes locekļa amatu (iesniegts ekonomikas ministram 2007.gada 15.augustā), konstatēja:

1.1. ar Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.291 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļiem" un Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.292 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi"" Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Liepiņš (deklarētā dzīvesvieta - Rīga, Spilves iela 41-6) iecelts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā;

1.2. likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta 2.3 daļā ir noteikts, ka par valsts amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes locekļa amatu;

1.3. no likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta 5.1 daļas 4.punkta izriet, ka ostas valdes loceklim ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.4. likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 16.punktā noteikts, ka valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs un viņa vietnieki ir valsts amatpersonas;

1.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums" 12.punktu valsts sekretāram ir vietnieki. Valsts sekretāra vietnieka kompetenci, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs;

1.6. likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā paredzēts, ka valsts sekretāra vietniekiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1.6.1. amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

1.6.2. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;

1.6.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu, kā arī dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi;

1.6.4. amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas sais­tīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.6.5. citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.7. saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta ceturto daļu, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir nepieciešama atļauja;

1.8. ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 2007.gada 11.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu A.Liepiņš ir iecelts valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" padomes locekļa amatā;

1.9. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 8.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā. Tā paša likuma 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības un pārvaldes institūcija. Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 9.panta otro un trešo daļu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas pilsētas domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus uz pieciem gadiem amatā ieceļ Ministru kabinets;

1.10. saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta 5.1 daļu šā likuma 4.panta 2.3 daļā minētajām amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1.10.1. amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

1.10.2. amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;

1.10.3. pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu, kā arī dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi;

1.10.4. citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.11. līdz ar to Ministru kabinets ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektās daļas 4.punktu ir kompetenta sniegt atļauju LSEZ valdes locekļa amata un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka amata savienošanai ar padomes locekļa amatu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka";

1.12. likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāl­sabiedrībām" 1.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka valsts kapitālsabiedrība ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valstij. Ņemot vērā, ka Finanšu ministrijai valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pieder 100 % kapitāla daļu, minētā akciju sabiedrība ir valsts institūcija likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē;

1.13. ievērojot iepriekš minēto, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam un LSEZ valdes padomes loceklim A.Liepiņam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar padomes locekļa amatu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Hipotēku un zemes banka", ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

1.14. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 3.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Liepājas speciālā ekonomiskā zona ir izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai Liepājā;

1.15. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" statūtos, kas apstiprināti 2007.gada 11.jūlija ārkārtas akcionāru sapulcē, norādītie sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) ir saistīti ar finanšu starpniecību, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu (65), finanšu starpniecību papildinošu darbību (67), operācijas ar nekustamo īpašumu (70) un citu komercpakalpojumu (74) sniegšanu.

2. Izvērtējot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.panta pirmajā daļā un Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumu Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas nolikums" 20.punktā noteiktās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes funkcijas kopsakarā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 88.pantā noteiktajiem valsts kapitālsabiedrības padomes uzdevumiem, lai veicinātu valstij nozīmīgu uzdevumu izpildi, īstenojot koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" attīstību 2007.-2013.gadam" (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojumu Nr.841 "Par koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" attīstību 2007.-2013.gadam"", kā arī ņemot vērā A.Liepiņa pieredzi valsts pārvaldē, padziļinātās zināšanas ekonomikas un finanšu jomā, tai skaitā tautsaimniecības struktūrpolitikas, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" padomes locekļa amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā minētos apsvērumus un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu, atļaut Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam A.Liepiņam savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" padomes locekļa amatu un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu.

3. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) mēneša laikā pēc rīkojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 638Pieņemts: 12.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166 (3742), 16.10.2007.
164709
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva