Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.670

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 23.§)
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 142.nr.) grozījumu un izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.566

Pašvaldību investīciju projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji un specifiskais vērtēšanas kritērijs un to noteikšanas metodika

I. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes vērtēšanas kritēriju izvērtēšanai aizpilda 1.tabulu, atbilstoši vērtēšanas kritērijam norādot vērtējumu punktos no 0 līdz 5, aprēķinot kopējo vērtējuma summu un sniedzot vērtējuma pamatojumu.

1.tabula

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtējums punktos
(no - līdz)

Vērtējums

Vērtējuma summa

Svars
(%)

Kopējais vērtējums
E = (C x D)/
100

Vērtējuma pamatojums

A

B

C

D

E

F

1.

Projekta aprakstā sniegtā informācija ir nepārprotama un savstarpēji papildinoša un nav pretrunīga

0-5

5

2.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst pašreizējām tirgus cenām

0-5

3.

Projekta pieteikumā minētais mērķis atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem attīstības plānošanas dokumentiem

0-5

10

4.

Projektā risināmās problēmas neatliekamība un problēmas atrisinājuma pakāpe pēc projekta īstenošanas

0-5

5.

Ieguldītais finansējums objekta būvniecībā attiecībā pret projekta ietvaros nepieciešamajām izmaksām

0-5

20

6.

Atbilstoši projektā plānotajam finansējumam projekta aktivitāšu ieviešana tiks pabeigta

0-5

7.

Projektam ir multiplikatīvs efekts (ietekme uz blakus esošo pašvaldību teritoriju attīstību), un tas ir ilgtspējīgs

0-5

25

8.

Projekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu. Tā ieviešana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu

0-5

KOPĀ

60

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriju noteikšanas metodika

2.tabula

Nr.
p.k.

Kritēriji

Kritēriju vērtēšanas nosacījumi

1.

Projekta aprakstā sniegtā informācija ir nepārprotama un savstarpēji papildinoša un nav pretrunīga

1.1. Pārbauda projekta pieteikumā sniegtās informācijas izklāstu un pamatotību, tai skaitā pievienotajos pavaddokumentos norādītās informācijas (fakti un dati) savstarpējo saistību un atbilstību.

1.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projektā sniegtā informācija ir izvērsta un pamatota ar faktiem, ir nepārprotama un savstarpēji papildinoša
4 punkti Projektā sniegtā informācija ir izvērsta un pamatota ar faktiem, taču tajā ir nelielas savstarpējas pretrunas
3 punkti Projektā sniegtā informācija ir izvērsta un pamatota ar faktiem, taču tajā ir savstarpējas pretrunas
2 punkti Projektā sniegtā informācija nav pietiekami izvērsta, kā arī nav pamatota ar faktiem un tajā ir būtiskas savstarpējas pretrunas
1 punkts Projektā sniegtā informācija ir nepilnīga, nav pamatota ar faktiem un ir pretrunīga
0 punktu Projektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

2.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst pašreizējām tirgus cenām

2.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 3.sadaļā1, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē, cik lielā mērā projektā iekļautie izdevumi ir pamatoti, detalizēti un savienojami ar sasniedzamajiem rezultātiem.

2.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projektā iekļautie izdevumi ir detalizēti atšifrēti pa gadiem un apmēriem, ir pamatoti un atbilst pašreizējai situācijai
4 punkti Projektā iekļautie izdevumi ir atšifrēti pa gadiem un apmēriem, ir daļēji pamatoti un atbilst pašreizējai situācijai
3 punkti Projektā iekļautie izdevumi ir atšifrēti pa galvenajām pozīcijām, ir pamatoti un ir iespējams pārliecināties par to atbilstību pašreizējai situācijai
2 punkti Projektā iekļautie izdevumi ir daļēji atšifrēti, ir pamatoti, taču nav iespējams pilnībā pārliecināties par to atbilstību pašreizējai situācijai
1 punkts Projektā iekļautie izdevumi nav atšifrēti un pamatoti, nav iespējams pārliecināties par to atbilstību pašreizējai situācijai
0 punktu Projektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

3.

Projekta pieteikumā minētais mērķis atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem attīstības plānošanas dokumentiem

3.1. Pārbauda, vai projektā paredzētās aktivitātes atbilst noteiktajam mērķim un nodrošinās tā sasniegšanu, kā arī pārbauda, vai projekta pieteikuma 2.2. un 2.4.apakšpunktā un plānošanas reģiona atzinumā ir:

3.1.1. norādīta mērķa atbilstība nacionālajiem dokumentiem, reģionālajiem un vietējiem attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm;

3.1.2. sniegts detalizēts pamatojums par mērķa atbilstību noteiktajām prioritātēm.

3.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst gan nacionālajiem, gan reģionālajiem, gan vietējiem plānošanas dokumentiem, ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību norādītajām prioritātēm, kā arī projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
4 punkti Projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz diviem plānošanas dokumentiem (nacionālajiem vai reģionālajiem, vai vietējiem), ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību plānošanas dokumentos norādītajām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
3 punkti Projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz vienam plānošanas dokumentam (nacionālajam vai reģionālajam, vai vietējam), ir norādītas prioritātes, ir sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
2 punkti Projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst vismaz vienam plānošanas dokumentam (nacionālajam vai reģionālajam, vai vietējam), ir norādītas prioritātes, taču nav sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, projektā paredzētās aktivitātes pilnībā nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
1 punkts Projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst nacionālajiem vai reģionālajiem, vai vietējiem plānošanas dokumentiem, nav norādītas prioritātes, nav sniegts detalizēts pamatojums par mērķu atbilstību konkrētām prioritātēm, kā arī projektā paredzētās aktivitātes daļēji nodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu
0 punktu Sniegtā informācija neatspoguļo mērķu atbilstību nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem plānošanas dokumentiem un to prioritātēm, kā arī paredzētās aktivitātes nenodrošinās izvirzīto mērķu sasniegšanu

4.

Projektā risināmās problēmas neatliekamība un problēmas atrisinājuma pakāpe pēc projekta īstenošanas

4.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.1. un 2.5.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē:

4.1.1. cik lielā mērā projekta pieteikumā noteiktie mērķi ir sasniedzami;

4.1.2. cik lielā mērā projekta īstenošana palīdzēs problēmas risināšanā:

4.1.2.1. projekta īstenošana sekmēs tūlītēju problēmas risinājumu (tai skaitā nodrošinās normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi);

4.1.2.2. projekta īstenošana sekmēs aprakstītās situācijas uzlabošanos ilgākā laikposmā;

4.1.2.3. projekta īstenošana nav vērsta uz problēmas pilnīgu atrisinājumu un situācijas uzlabošanos.

4.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošina tūlītēju un pilnīgu problēmas risinājumu
4 punkti Projekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošinās problēmas (situācijas) pilnīgu risinājumu, bet ilgākā laikposmā
3 punkti Projekta mērķis izriet no identificētās problēmas, un projekta īstenošana nodrošinās problēmas (situācijas) daļēju atrisinājumu
2 punkti Projekta mērķis daļēji izriet no identificētās problēmas un daļēji veicina tās risinājumu
1 punkts Projektā noteiktajam mērķim nav saistības ar identificēto problēmu, un tas neveicinās konkrētās situācijas uzlabošanos
0 punktu Projektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

5.

Ieguldītais finansējums objekta būvniecībā attiecībā pret projekta ietvaros nepieciešamajām izmaksām

5.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.3., 3.1. un 3.2.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, līdz projekta pieteikuma 1.1.apakšpunktā minētajam gadam novērtē objektā ieguldītā kopējā finansējuma apmēru attiecībā pret kopējo objekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamo finansējuma apmēru.

5.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projekts īstenots vairāk nekā 80 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
4 punkti Projekts īstenots 65-80 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
3 punkti Projekts īstenots 50-65 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
2 punkti Projekts īstenots 35-50 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
1 punkts Projekts īstenots 20-35 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām
0 punktu Projekts īstenots mazāk nekā 20 % apmērā no kopējām projekta pilnīgai pabeigšanai nepieciešamajām izmaksām

6.

Atbilstoši projektā plānotajam finansējumam projekta aktivitāšu ieviešana tiks pabeigta

6.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.3., 3.1. un 3.2.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē, cik ilgā laikposmā (saņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā):

6.1.1. paredzēts pabeigt jauna objekta būvniecību, esošo objektu renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju vai telpu kosmētisko remontu (turpmāk - būvdarbi);

6.1.2. paredzēts pilnībā nodrošināt objekta funkcionēšanu (piemēram, iegādāties aprīkojumu).

6.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Saņemot valsts finansējumu pieprasītajā apjomā, kalendāra gada laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, kā arī pilnībā aprīkot objektu, nodrošinot tā funkcionēšanu atbilstoši mērķim
4 punkti Saņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā, kalendāra gada laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, taču pilnībā aprīkot objektu paredzēts nākamajā kalendāra gadā
3 punkti Saņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā, divu kalendāra gadu laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, kā arī pilnībā aprīkot objektu
2 punkti Saņemot valsts finansējumu pieprasītajā apmērā, divu kalendāra gadu laikā paredzēts pilnībā pabeigt būvdarbus, bet objektu pilnībā aprīkot turpmākajos gados
1 punkts Projektā plānotā finansējuma ietvaros objekta būvdarbi tiks pabeigti, bet objekta pilnīgai aprīkošanai finansējums nav paredzēts
0 punktu Projektā plānotā finansējuma ietvaros objekta būvdarbi netiks pabeigti, un tas netiks pilnībā aprīkots. Nav paredzēts finansējums turpmākajiem darbiem

7.

Projektam ir multiplikatīvs efekts (ietekme uz blakus esošo pašvaldību teritoriju attīstību), un tas ir ilgtspējīgs

7.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.1., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8., 3.3. un 3.4.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē:

7.1.1. vai projektam ir lokāls vai multiplikatīvs efekts un cik pašvaldību teritorijas attīstību veicinās projekta īstenošana;

7.1.2. cik precīzi definēti projektā plānotie mērķu sasniegšanas indikatori, vai tie ir izmērāmi un cik lielā mērā nodrošinās projekta 2.2.apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanu;

7.1.3. pašvaldības plānotās aktivitātes, kas saistītas ar būvējamā objekta uzturēšanu un turpmāku attīstību pēc projekta īstenošanas;

7.1.4. projekta rezultātu ilgtspēju un ietekmi atbilstoši šādiem aspektiem:

7.1.4.1. kā rezultāti tiks izmantoti pēc projekta ieviešanas beigām;

7.1.4.2. vai ir paredzētas izmaksas objekta turpmākai uzturēšanai un attīstībai, no kādiem finanšu resursiem sasniegto ir paredzēts turpmāk finansēt;

7.1.4.3. kā projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzības.

7.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Rezultātiem ir multiplikatīvs efekts, tie ietekmēs visa plānošanas reģiona attīstību kopumā. Projekta rezultāti pilnībā nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir izvērtēta to ietekme, sniegti indikatori. Ir detalizēti analizēta projekta ilgtspēja
4 punkti Rezultātiem ir multiplikatīvs efekts, tie ietekmēs vairāk nekā triju pašvaldību attīstību kopumā. Projekta rezultāti pilnībā nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir izvērtēta to ietekme, sniegti indikatori. Ir analizēta projekta ilgtspēja
3 punkti Rezultātiem ir multiplikatīvs efekts, tie ietekmēs vēl vismaz vienas tuvākās pašvaldības attīstību. Projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir izvērtēta to ietekme, sniegti indikatori. Ir sniegta informācija par projekta ilgtspēju
2 punkti Rezultātiem ir lokāls raksturs. Projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzības, ir vērtēta to ietekme, taču rezultātu ietekme nav izmērāma. Ir sniegta informācija par projekta ilgtspēju
1 punkts Netiek nodrošinātas mērķauditorijas vajadzības, rezultāti nav ilgtspējīgi, multiplikatīvs efekts nav nodrošināts, bet ir definēti rezultāti
0 punktu Netiek nodrošinātas mērķauditorijas vajadzības, rezultāti nav ilgtspējīgi, multiplikatīvs efekts nav nodrošināts, nav informācijas par sasniedzamajiem rezultātiem

8.

Projekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu. Tā ieviešana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu

8.1. Pamatojoties uz projekta pieteikuma 2.1.apakšpunktā, kā arī pievienotajos pavaddokumentos sniegto informāciju, novērtē:

8.1.1. vai projekts uzlabos pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;

8.1.2. vai projekts risinās sabiedrībā pastāvošu sociāla rakstura problēmu;

8.1.3. vai projekta īstenošana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu.

8.2. Šis kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu. Tā ieviešana sniegs nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu
4 punkti Projekts ir sabiedrībai svarīgs, risina sabiedrībā pastāvošu sociālu problēmu, taču projekta ieviešana nesniedz nozīmīgu sociāli ekonomisko ieguvumu
3 punkti Projekts ir sabiedrībai svarīgs, tas uzlabos pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
2 punkti Projekts ir sabiedrībai svarīgs, tas nodrošinās pakalpojumu kvalitātes un pieejamības saglabāšanu pašreizējā līmenī, nepieļaujot tās pasliktināšanos
1 punkts Projekts sabiedrībai ir maznozīmīgs, tas ietekmēs ļoti šauru personu loku
0 punktu Projektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

Piezīme.

1 Norādes uz projekta pieteikuma veidlapas punktu ir indikatīvas un neizslēdz iespēju izmantot atbilstošu informāciju citās projekta pieteikuma veidlapas sadaļās vai papildus iesniegtajos dokumentos.

III. Specifiskais vērtēšanas kritērijs

Specifiskā vērtēšanas kritērija izvērtēšanai aizpilda 3.tabulu, atbilstoši vērtēšanas kritērijam norādot vērtējumu punktos no 0 līdz 5, aprēķinot kopējo vērtējuma summu un sniedzot vērtējuma pamatojumu.

3.tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums punktos
(no - līdz)

Vērtējums

Svars
(%)

Kopējais vērtējums
D = (B x C)/
100

Vērtējuma pamatojums

A

B

C

D

E

1.

Projekta mērķu atbilstība nozares attīstības prioritātēm

0-5

40

KOPĀ

40

IV. Specifiskā vērtēšanas kritērija noteikšanas metodika

4.tabula

Nr.
p.k.

Kritērijs

Kritērija vērtēšanas nosacījums

1.

Projekta mērķu atbilstība nozares attīstības prioritātēm

1.1. Pamatojoties uz projekta pieteikumā sniegto informāciju, novērtē:

1.1.1. vai norādītais projekta mērķis atbilst nozares attīstības prioritātēm;

1.1.2. vai konkrētā projekta īstenošana nodrošinās nozarē izvirzīto galveno uzdevumu sasniegšanu.

1.2. Kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 0 līdz 5 punktiem atbilstoši aprakstam:

Vērtējums Raksturojums
5 punkti Projekta pieteikumā norādītais mērķis atbilst nozares attīstības prioritātēm, un projekta īstenošana nodrošinās nozarē izvirzīto galveno uzdevumu sasniegšanu
3 punkti Projekta pieteikumā norādītais mērķis daļēji atbilst nozares attīstības prioritātēm, un projekta īstenošana daļēji nodrošinās viena nozarē izvirzītā uzdevuma sasniegšanu
0 punktu Projekta pieteikumā norādītais mērķis neatbilst nozares attīstības prioritātēm un projekta īstenošana nenodrošinās nozarē izvirzīto uzdevumu sasniegšanu vai projektā sniegtā informācija ir nepietiekama tā izvērtēšanai

V. Rezultātu apkopošana

Vērtēšanas rezultātu apkopošanai aizpilda 5.tabulu, sakārtojot projekta pieteikumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam pēc kvalitātes un specifiskā vērtēšanas kritērija.

5.tabula

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Projekta nosaukums

Mērķdotācijas summa (LVL)

Kopējais vērtējums atbilstoši kvalitātes kritērijiem

Kopējais vērtējums atbilstoši specifiskajam kritērijam

Kopējais punktu skaits1

1.
2.
...

Piezīme.

1 Ja diviem vai vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, prioritāti piešķir projektam, kuru iesniegusi pašvaldība ar zemāku attīstības indeksu (atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai")."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra vietā - kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 670Pieņemts: 02.10.2007.Stājas spēkā: 17.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 16.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
164702
17.10.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)