Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.669

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 2.§)
Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka pirmās palīdzības apmācības programmas un kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

2. Ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā ir tiesības nodarboties:

2.1. juridiskām personām, kuras atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām un kurām ir Katastrofu medicīnas centra (turpmāk - centrs) izsniegta noteikta parauga apliecība (2.pielikums) ar derīguma termiņu - pieci gadi;

2.2. ārstniecības personām, kuras apguvušas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzēju mācību kursu (3.pielikums), nokārtojušas teorētisko un praktisko eksāmenu centra Eksaminācijas centrā un kurām centrs ir izsniedzis noteikta parauga sertifikātu (4.pielikums) ar derīguma termiņu - pieci gadi. Minētās personas pirmās palīdzības apmācības procesā izmanto mācību uzskates līdzekļus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 5.punktam;

2.3. personām bez medicīniskās izglītības, kuras apguvušas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzēju mācību kursu (5.pielikums), nokārtojušas teorētisko un praktisko eksāmenu centra Eksaminācijas centrā un kurām centrs ir izsniedzis noteikta parauga sertifikātu (4.pielikums) ar derīguma termiņu - pieci gadi. Minētās personas ir tiesīgas apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā tikai saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā minētajām pirmās palīdzības mācību programmām, mācību procesā izmantojot mācību uzskates līdzekļus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 5.punktam.

3. Centrs aptur juridiskām personām šo noteikumu 2.pielikumā minētās apliecības darbību, ja pārbaudē konstatē:

3.1. neatbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3. un 4.punktā minētajām prasībām;

3.2. ka juridiskā persona nenodrošina šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām atbilstošu mācību kvalitāti.

4. Centrs anulē juridiskām personām šo noteikumu 2.pielikumā minēto apliecību šādos gadījumos:

4.1. pārbaudē konstatē neatbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 5.punktā minētajām prasībām;

4.2. pārbaudē konstatē, ka apliecības saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas;

4.3. pārbaudē atkārtoti konstatē, ka juridiskā persona nenodrošina šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām atbilstošu mācību kvalitāti.

5. Centrs aptur šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajiem pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzējiem (turpmāk - pasniedzējs) šo noteikumu 4.pielikumā minētā sertifikāta darbību, ja pārbaudē konstatē:

5.1. ka mācības nenotiek saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā minētajām pirmās palīdzības mācību programmām;

5.2. ka pasniedzējs nenodrošina šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām atbilstošu mācību kvalitāti.

6. Centrs anulē pasniedzējam šo noteikumu 4.pielikumā minēto sertifikātu šādos gadījumos:

6.1. pārbaudē atkārtoti konstatē, ka mācības nenotiek saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā minētajām pirmās palīdzības mācību programmām;

6.2. sertifikāta iegūšanai ir izmantoti viltoti dokumenti vai sniegtas nepatiesas ziņas;

6.3. pārbaudē atkārtoti konstatē, ka pasniedzējs nenodrošina šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām atbilstošu mācību kvalitāti.

7. Šo noteikumu 2.punktā minētajām personām ir tiesības apstrīdēt centra lēmumu Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. Pirmās palīdzības sniegšanā apmāca šādas personas:

8.1. nodarbinātos, kurus ir nosūtījis darba devējs. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanās (6.pielikums) nodarbinātie saņem apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos (dzeltenā krāsā) (8.pielikums). Apliecība ir derīga piecus gadus;

8.2. personas, kurām apmācība pirmās palīdzības sniegšanā nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, mednieki, dzelzceļa darbinieki, transportlīdzekļu vadītāji, ieroču glabātāji un nēsātāji). Šīs personas apmāca sniegt pirmo palīdzību saskaņā ar pirmās palīdzības mācību programmām (6.pielikums). Pēc attiecīgā mācību kursa noklausīšanās minētās personas saņem apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos (sarkanā krāsā) (8.pielikums). Apliecība ir derīga piecus gadus;

8.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus, Valsts policijas darbiniekus, pašvaldības policijas darbiniekus un glābējus uz ūdeņiem saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumā minētajām pirmās palīdzības mācību programmām. Pēc attiecīgā mācību kursa noklausīšanās minētās personas saņem apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos (zilā krāsā) (8.pielikums). Apliecība ir derīga piecus gadus.

9. Jūrniekus pirmās palīdzības sniegšanā apmāca saskaņā ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, ņemot vērā Starptautiskās jūrniecības organizācijas izstrādātos jūrnieku apmācības paraugkursus. Pēc attiecīgā mācību kursa beigšanas jūrnieks saņem apliecību atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstību un jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem un, ja nepieciešams, arī apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos (8.pielikums).

10. Pirmās palīdzības sniegšanā nav nepieciešams apmācīt šādas personas:

10.1. ārstniecības personas;

10.2. nodarbinātās personas, kas jau ieguvušas šo noteikumu 8.pielikumā minēto apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos, ja minētajai apliecībai nav beidzies derīguma termiņš;

10.3. personas, kuras vēlas saņemt ieroču iegādes un glabāšanas vai nēsāšanas atļauju, ja minētās personas jau ieguvušas šo noteikumu 8.pielikumā minēto apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos un ja minētajai apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

11. Centrs:

11.1. koordinē, kontrolē un metodiski vada apmācības pirmās palīdzības sniegšanā;

11.2. organizē apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos izgatavošanu, kā arī uzskaita un izsniedz tās šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām personām;

11.3. pārbauda juridisko personu atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām un pasniedzēju atbilstību šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakš­punktā minētajām prasībām;

11.4. organizē un veic to pasniedzēju zināšanu pārbaudi, kuri apguvuši attiecīgo mācību kursu (3. vai 5.pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs V.Veldre
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Prasības juridiskajām personām, kuras nodarbojas ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

1. Ja juridiskā persona nodarbojas ar transportlīdzekļu vadītāju, ieroču nēsātāju, Valsts policijas, pašvaldības policijas un glābšanas dienestu darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, nodarbināto pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzēju skaits nedrīkst būt mazāks par 10. Pasniedzējiem ir vismaz triju gadu darba pieredze pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā, un gada laikā katrs pasniedzējs pirmās palīdzības sniegšanā apmāca ne mazāk par 150 personām.

2. Apmācāmo personu skaits mācību grupā nedrīkst pārsniegt 18. Izņēmuma gadījumā pieļaujama divu mācību grupu apvienošana, ja nodarbību vada divi pasniedzēji.

3. Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pirms mācību uzsākšanas juridiskā persona rakstiski iesniedz Katastrofu medicīnas centrā informāciju par attiecīgo mācību grupu. Ja tiek mainīts teorētisko priekšmetu nodarbību grafiks vai pasniedzēji, juridiskā persona par to iepriekš rakstiski informē Katastrofu medicīnas centru.

4. Mācību telpas minimālā platība - 30 m2.

5. Vienai mācību grupai paredz šādu mācību uzskates līdzekļu minimumu:

5.1. manekens sirds un plaušu atdzīvināšanas treniņam;

5.2. kodoskops vai diaprojektors;

5.3. ekrāns;

5.4. lietošanai apstiprināts projekcijas uzskates materiālu komplekts atbilstoši pirmās palīdzības programmai (valsts valodā);

5.5. pedagoģiski metodisko materiālu izvērsts konspekts ar mācību laika sadalījumu pa tēmām;

5.6. paklājs pirmās palīdzības praktiskajam treniņam;

5.7. divas segas, viena no tām - folijas sega;

5.8. motociklista aizsargķivere;

5.9. pārsienamie materiāli:

5.9.1. marles saites;

5.9.2. trīsstūrveida lakatiņi;

5.10. manekena apkopei nepieciešamie materiāli:

5.10.1. virsmas ātras iedarbības dezinfekcijas līdzeklis (50 ml);

5.10.2. 40 salvetes;

5.11. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa).

Veselības ministrs V.Veldre
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
01.JPG (30426 bytes)
Veselības ministrs V.Veldre
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Mācību kurss pirmās palīdzības apmācības pasniedzējiem
(ārstniecības personām)
(68 stundas)

1. Programmas mērķis - sagatavot kvalificētus pirmās palīdzības apmācī­bas pasniedzējus.

2. Programmas ilgums - 33 stundas - teorētiskā apmācība, 35 stundas - praktiskā apmācība.

3. Programmas saturs

Nr.
p.k.

Nodarbības tēma

Teorija
(stundu skaits)

Prakse
(stundu skaits)

Izmantojamais
aprīkojums

1.

1.1. Svarīgākās mācīšanās teorijas
1.2. Atmiņa:
1.2.1. atmiņas veidi;
1.2.2. atcerēšanās līmeņi;
1.2.3. dažādos līmeņos fiksētās informācijas lietošanas iespējas

2

-

Kodoskops, ekrāns, folija

2.

Informācijas apguves kavēšana, tās veidi.
Mācību motivācija. Aktīvā un pasīvā motivācija

2

-

Kodoskops, ekrāns, folija

3.

Pasniedzēja faktors mācību procesā.
Pasniedzējam nepieciešamo īpašību, prasmju un zināšanu kopums.
Mācāmo faktors mācību procesā. Brīvprātīga mācīšanās un piedalīšanās mācību procesā pienākuma dēļ

2

-

Kodoskops, ekrāns, folija

4.

Pasniedzamā materiāla izvēle, atlase un plānošana. Nodarbību plānošana

1

2

Kodoskops, ekrāns, folija

5.

Mācību formas:
5.1. referāts;
5.2. lekcija;
5.3. mācību saruna;
5.4. diskusija;
5.5. mazo grupu darbs;
5.6. praktiskie treniņi

1

2

Kodoskops, ekrāns, folija

6.

Mācību saruna - mācību kursa pamatmetode. Jautāšanas un atbildēšanas tehnika. Pasniedzēja attieksmes paušana

1

2

Kodoskops, ekrāns, folija

7.

Praktiskais treniņš - mācību kursa pamatmetode.
Treniņu veidi:
7.1. centralizētie treniņi;
7.2. paralēlie treniņi.
Mācāmo iesaistīšana treniņos

1

2

Kodoskops, ekrāns, folija

8.

Mācību procesa efektivitāte, izmantojot dažādus mācīšanas paņēmienus:
8.1. lasot;
8.2. klausoties;
8.3. skatoties;
8.4. runājot

1

2

Kodoskops, ekrāns, folija

9.

Projekcijas tehnika un projekcijas materiāli, to lietošana. Priekšrocības.
Nodarbību telpa un tās iekārtojums

1

1

Kodoskops, ekrāns, folija

10.

Retorika, runas tehnika. Pasīvais un aktīvais vārdu krājums. Acu kontakts. Mīmika, žesti. Rezerves zināšanu princips

2

-

Kodoskops, ekrāns, folija

11.

Rīcība negadījuma vietā:
11.1. shēma;
11.2. autoavārija, steidzams izsaukums, ABC shēma;
11.3. viena glābēja tehnika;
11.4. divu glābēju tehnika;
11.5. bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

8

8

Kodoskops, ekrāns, folija, uzskates materiāli, segas, paklāji treniņiem, motociklista aizsargķivere, "cietušais", "transportlīdzeklis", manekens, dezinfekcijas līdzekļi, salvetes

12.

12.1. ABC praktiskais demonstrējums
12.2. Šoks
12.3. Dzīvībai bīstama asiņošana
12.4. Termiskie bojājumi:
12.4.1. pārkaršana;
12.4.2. apdegumi;
12.4.3. atdzišana;
12.4.4. apsaldējumi
12.5. Ķīmiskie apdegumi
12.6. Saindēšanās:
12.6.1. ieelpotās gāzes;
12.6.2. ieēstās indes

4

10

Kodoskops, ekrāns, folija, manekens,
dezinfekcijas līdzekļi, salvetes, paklājs, "cietušais", pārsienamie materiāli
(trīsstūrveida lakatiņi, marles saites ar spiedošo daļu un kompresi), vienreizējās lietošanas cimdi

13.

13.1. Elektrotrauma
13.2. Slīkšana
13.3. Traumas
13.4. Amputācijas
13.5. Kodumi
13.6. Svešķermeņi
13.7. Cietušā transportēšana
13.8. Daudz cietušo vienlaikus
13.9. Slimības
13.10. Aptieciņas saturs
13.11. Glābēja drošība
13.12. Noslēgums

6

4

Kodoskops, ekrāns, folija, uzskates materiāli, segas, paklāji treniņiem, pārsienamais materiāls, valnītis, svešķermenis, vienreizējās lietošanas cimdi, polietilēna maisiņš, elpināšanas maska, aptieciņas saturs

Veselības ministrs V.Veldre
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
02.JPG (45119 bytes)
Veselības ministrs V.Veldre
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Mācību kurss pirmās palīdzības apmācības pasniedzējiem
(personām bez medicīniskās izglītības)
(68 stundas)

1. Programmas mērķis - sagatavot kvalificētus pirmās palīdzības apmācī­bas pasniedzējus.

2. Programmas ilgums - 32 stundas - teorētiskā apmācība, 36 stundas - praktiskā apmācība.

3. Programmas saturs

Nr.
p.k.

Nodarbības tēma

Teorija
(stundu skaits)

Prakse
(stundu skaits)

Izmantojamais
aprīkojums

1.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna Latvijā. Ievads:
1.1. mācāmo motivēšana sniegt pirmo palīdzību;
1.2. glābšanas "ķēdīte", tās posmi;
1.3. glābēja rīcība; pieļaujamās darbības;
1.4. universālie rīcības principi nelaimes gadījuma vietā;
1.5. dzīvībai bīstamu traucējumu noskaidrošana;
1.6. nelaimes gadījuma vietas neaizskaramības nodrošināšana;
1.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana

4

-

Kodoskops, folija

2.

2.1. ABC shēma
2.2. ABC praktiskais demonstrējums:
2.2.1. bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana;
2.2.2. divu glābēju tehnika;
2.2.3. divu glābēju tehnika, ja ir aizdomas par mugurkaula traumu cietušajam
2.3. Manekenu uzbūve, treniņa iespējas, trūkumi
2.4. Mācāmo drošība treniņu laikā

8

20

Kodoskops, folija, manekens, folijas sega, pārsēji; situācijas uzdevumi par tēmu

3.

Šoks:
3.1. šoka fizioloģiskie mehānismi;
3.2. šoka pazīmes;
3.3. šoka profilakses pamatprincipi

2

-

Kodoskops, folija

4.

Dzīvībai bīstama asiņošana:
4.1. cēloņi, atpazīšana;
4.2. spiedoša pārsēja uzlikšana ar pārsiešanas paketi;
4.3. spiedoša pārsēja uzlikšana ar trīsstūrveida lakatiņu;
4.4. dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana rokā un kājā

2

4

Kodoskops, folija, pārsiešanas pakete, trīsstūrveida lakatiņš; situācijas uzdevumi par tēmu

5.

Termiskie bojājumi:
5.1. pārkaršana;
5.2. apdegumi;
5.3. atdzišana;
5.4. apsaldējumi

4

2

Kodoskops, folija

6.

Ķīmiskie apdegumi

2

-

Kodoskops, folija

7.

Saindēšanās:
7.1. ieelpotās gāzes;
7.2. ieēstās indes

2

-

Kodoskops, folija

8.

Pirmās palīdzības apmācības pedagoģiskās īpatnības

8

10

Kodoskops, folija, videokamera

Veselības ministrs V.Veldre
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Pirmās palīdzības apmācības programma
(15 stundas)

1. Programmas mērķis - nodrošināt personām apmācības procesā iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

2. Programmas ilgums - 7 stundas - teorētiskā apmācība, 8 stundas - praktiskā apmācība.

3. Programmas saturs

Nr.
p.k.

Nodarbības tēma

Teorija
(stundu skaits)

Prakse
(stundu skaits)

Izmantojamais aprīkojums

1.

1.1. Ievads
1.2. Rīcība negadījuma vietā:
1.2.1. shēma;
1.2.2. autoavārija; steidzams izsaukums;
ABC shēma

2

3

Kodoskops, ekrāns, folija, uzskates materiāli, segas, paklāji treniņiem, motociklista aizsargķivere, "cietušais", "transportlīdzeklis", manekens, dezinfekcijas līdzekļi, salvetes

2.

2.1. ABC praktiskais demonstrējums
2.2. Šoks
2.3. Dzīvībai bīstama asiņošana
2.4. Termiskie bojājumi:
2.4.1. pārkaršana;
2.4.2. apdegumi;
2.4.3. atdzišana;
2.4.4. apsaldējumi;
2.5. Ķīmisku vielu izraisīti nelaimes gadījumi:
2.5.1. acīs;
2.5.2. uz ādas;
2.5.3. gremošanas traktā;
2.5.4. ieelpotās gāzes

2

3

Kodoskops, ekrāns, folija, manekens, dezinfekcijas līdzekļi, salvetes, paklājs, "cietušais", pārsienamie materiāli (trīsstūrveida lakatiņi, marles saites ar spiedošo daļu un kompresi, vienreizējās lietošanas cimdi)

3.

3.1. Elektrotraumas
3.2. Slīkšana
3.3. Traumas
3.4. Amputācijas
3.5. Dzīvnieku izraisītie nelaimes gadījumi
3.6. Svešķermeņi
3.7. Cietušā transportēšana
3.8. Daudz cietušo vienlaikus
3.9. Slimības
3.10. Aptieciņas saturs
3.11. Glābēja drošība
3.12. Noslēgums

3

2

Kodoskops, ekrāns, folija, uzskates materiāli, segas, paklāji treniņiem, pārsienamais materiāls, valnītis, svešķermenis, vienreizējās lietošanas cimdi, polietilēna maisiņš, elpināšanas maska, aptieciņas saturs

Veselības ministrs V.Veldre
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Kvalitātes prasības apmācībām pirmās palīdzības sniegšanā

1. Mācību programma atbilst šo noteikumu 6. vai 9.pielikumam.

2. Mācību programmā noteiktais tās īstenošanas plāns un saturs, programmas apguves novērtēšanas metodika un kritēriji atbilst šo noteikumu 6. vai 9.pielikumā noteiktajam programmas mērķim.

3. Ir aprakstīta mācību programmas satura pārskatīšanas kārtība.

4. Mācību programmā noteiktais maksimālais klausītāju skaits atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktam un programmā norādītajam informatīvajam, materiāltehniskajam un telpu nodrošinājumam.

5. Mācību programmā noteiktās prasības mācību telpām un to aprīkojumam atbilst šo noteikumu 1.pielikumam.

6. Mācību programmā norādītais informatīvais un materiāltehniskais nodrošinājums, kā arī tehniskie mācību līdzekļi, uzskates materiāli un medicīniskās ierīces atbilst programmas mērķim un šo noteikumu 1.pielikumam.

7. Kvalifikācijas prasības, kas mācību programmā noteiktas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzējiem, atbilst šo noteikumu 3. vai 5.pielikumam. Pasniedzēji uztur un regulāri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā.

8. Uzsākot un beidzot apmācību, apmācāmās personas reģistrē, pierakstot viņu vārdu un uzvārdu. Informāciju par apmācītajām personām glabā piecus gadus pēc apmācības beigām.

9. Ir aprakstītas un tiek ievērotas apmācības kvalitātes kontroles un pašnovērtēšanas procedūras, kuras nodrošina visu programmas mērķu sasniegšanu.

10. Apmācību pārrauga kvalificēts ārsts, kuram ir augstākās izglītības diploms par universitātes studiju programmas pabeigšanu medicīnas zinātņu jomā, un kvalificēts pedagogs, kuram ir augstākās izglītības diploms par universitātes studiju programmas pabeigšanu pedagoģijas zinātņu jomā, kā arī atbilstoša pieredze pieaugušo izglītības programmu izstrādāšanā un īstenošanā.

11. Apmācības kvalitātes pašnovērtēšanas rezultāti ir izanalizēti un tiek ņemti vērā, lai uzlabotu un nodrošinātu apmācības kvalitāti.

12. Ir aprakstītas un tiek ievērotas iegūto zināšanu pārbaudījumu procedūras.

Veselības ministrs V.Veldre
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Apliecība par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos
03.JPG (34685 bytes)
Veselības ministrs V.Veldre
9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.669
Pirmās palīdzības apmācības programma
(40 stundas)

1. Programmas mērķis - nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, Valsts policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdeņiem apmācības procesā iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

2. Programmas ilgums - 18 stundas teorētiskā apmācība, 22 stundas - praktiskā apmācība.

3. Programmas saturs:

Nr.
p.k.

Nodarbības tēma

Teorija
(stundu skaits)

Prakse
(stundu skaits)

Izmantojamais
aprīkojums


1.

Ievads apmācībā
Rīcība negadījuma vietā:
1.1. shēma;
1.2. autoavārija, steidzams izsaukums, ABC shēma;
1.3. viena glābēja tehnika;
1.4. divu glābēju tehnika;
1.5. bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana


8


8


Kodoskops, ekrāns, folija, uzskates materiāli, segas, paklāji treniņiem, motociklista aizsargķivere, "cietušais", "transportlīdzeklis"
Manekens, dezinfekcijas līdzekļi, salvetes

2.
3.
4.
5.


6.

ABC praktiskais demonstrējums
Šoks
Dzīvībai bīstama asiņošana
Termiskie bojājumi:
5.1. pārkaršana;
5.2. apdegumi;
5.3. atdzišana;
5.4. apsaldējumi;
Ķīmisku vielu izraisīti nelaimes gadījumi:
6.1. acīs;
6.2. uz ādas;
6.3. gremošanas traktā;
6.4. ieelpotās gāzes

4

10

Kodoskops, ekrāns, folija, manekens, dezinfekcijas līdzekļi, salvetes, paklājs,
"cietušais", pārsienamie materiāli (trīsstūrveida lakatiņi, marles saites ar spiedošo daļu un kompresi, vienreizējās lietošanas cimdi)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Elektrotraumas
Slīkšana
Traumas
Amputācijas
Dzīvnieku izraisītie nelaimes gadījumi
Svešķermeņi
Cietušā transportēšana
Daudz cietušo vienlaikus
Slimības
Aptieciņas saturs
Glābēja drošība
Noslēgums

6

4

Kodoskops, ekrāns, folija, uzskates materiāli, segas, paklāji treniņiem, pārsienamais materiāls, valnītis, svešķermenis, vienreizējās lietošanas cimdi, polietilēna maisiņš, elpināšanas maska, aptieciņas saturs

Veselības ministrs V.Veldre
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 669Pieņemts: 02.10.2007.Stājas spēkā: 12.10.2007.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 11.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
164504
12.10.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)