Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrija

Rīkojums Nr.248 Rīgā 1999. 1.oktobrī

Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 15.aprīļa noteikumu Nr. 148 "Sanitārās robežinspekcijas nolikums" 4.punktu apstiprināt "Cenrādi maksas pakalpojumiem par transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un sanitāri higiēniskās kontroles veikšanu un tā piemērošanas kārtību" (turpmāk tekstā - Cenrādis).

2. Noteikt, ka Cenrādis stājas spēkā ar 1999.gada 1.novembri.

3.Cenrāža normas attiecībā uz maksas pakalpojumiem tranzīta kravu kontrolē stājas spēkā ar 2000.gada 1.februāri.

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Cenrādis Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem par transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un sanitāri higiēniskās kontroles veikšanu un tā piemērošanas kārtība

1. Lietotie termini:

1.1. Krava - preču kopums, ko pārvadā vienā transportlīdzeklī no viena nosūtītāja vienam saņēmējam ar vienu sertifikātu.

1.2. Kravas ievešana - kravas pārvietošana pāri robežai, ja:

1) tās nosūtīšanas galamērķis ir Latvijas Republikā;

2) to paredzēts pārkraut vai uzglabāt Latvijas Republikas teritorijā un tās nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

1.3. Kravas tranzīts - kravas pārvietošana cauri Latvijas Republikas teritorijai tieši no viena robežkontroles punkta uz citu robežkontroles punktu, ja nosūtīšanas galamērķis ir ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

2. Aprēķinot maksu par transportlīdzekļu un ievedamo kravu veterināro, fitosanitāro vai sanitāri higiēnisko kontroli, vadās no pamatprincipa - izcenojums par kravas kontroli ir Ls 1 par 1000 kg, bet ne mazāk kā Ls 6 par kravu.

Tranzīta kravu kontroles gadījumā maksa ir 50% no pakalpojuma izcenojuma.

Veicot kontroli dzīviem dzīvniekiem, kuri paredzēti kaušanai, maksu par pakalpojumu aprēķina 50% no noteiktā izcenojuma.

3. Maksa netiek iekasēta par:

3.1. izvedamo kravu kontroli;

3.2. cenrāža pielikumā minēto fitosanitārajai kontrolei pakļauto tranzīta kravu kontroli;

3.3. pasta sūtījumiem ar svaru līdz 100 g;

3.4.mājdzīvniekiem vai istabas dzīvniekiem, kas pavada ceļotājus un netiek izmantoti komerciāliem mērķiem, izņemot zirgus;

3.5. humānās palīdzības kravām.

4. Samaksa par kravas kontroli izdarāma:

4.1. saņemot rēķinu Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktā un to apmaksājot pirms kontroles veikšanas robežkontroles punkta bankas iestādē vai citā bankas iestādē;

4.2. veicot priekšapmaksu saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Sanitāro robežinspekciju.

5. Samaksa par transportlīdzekļa kontroli pirms kravas iekraušanas izdarāma Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktā, maksājot skaidrā naudā un saņemot kvīti.

6. Par laboratorijas izmeklējumu veikšanu robežkontroles punktos un muitas noliktavās atsevišķu samaksu neiekasē, izņemot:

6.1. obligāto laboratorijas izmeklējumu veikšanu Valsts veterinārā dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta un Labklājības ministrijas normatīvajos dokumentos noteiktajos gadījumos;

6.2.atkārtotas pārbaudes veikšanu izmeklējuma pozitīva rezultāta gadījumā;

6.3. izmeklējumu veikšanu nākamajām kravām atkarībā no riska pakāpes, ja iepriekšējie izmeklējumi tā paša veida kravai bijuši pozitīvi.

Maksu par laboratorijas pakalpojumiem iekasē atbilstoši apstiprinātiem laboratoriju izcenojumiem.

7. Rēķinā pakalpojuma summa norādāma latos.

8. Cenrādī visi izcenojumi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa.

9. Par veterināro, fitosanitāro vai sanitāri higiēnisko kontroli piemēro šādus izcenojumus, izņemot šī Cenrāža 10.punktā noteiktos:

Nr. Pakalpojums Mērvienība / kravas svars Izcenojums
1. Kontroles veikšana robežkontroles punktā
1.1. Kravas svars no 5 kg līdz 200 kg Ls 2
1.2. Kravas svars no 201 kg līdz 6000 kg Ls 6
1.3. Kravas svars no 6001 kg līdz 50000 kg Ls 1 par katriem 1000 kg
1.4. Kravas svars virs 50000 kg Ls 50 par kravu līdz 50000 kg + Ls 5
par katriem nākamajiem 50000 kg
1.5. Pasta sūtījums ar svaru līdz 5 kg Ls 1
2. Transportlīdzekļa kontrole Par transportlīdzekļa vienību (automašīna, Ls 1
pirms kravas iekraušanas piekabe, vagons, kravas konteiners)
3. Kontroles veikšana ārpus noteiktā Par vienas kravas vai transportlīdzekļa kontroli Divkāršā apmērā no attiecīgajai
darba laika vai ārpus kontroles vietas kontrolei paredzētās maksas
4. Kontroles nodrošināšana muitas noliktavā
pēc noliktavas turētāja pieprasījuma:
4.1. darba vietas iekārtošana Vienreizēji (uzsākot kontroli) Ls 1300
4.2. darba vietas uzturēšana un Gadā Ls 3750
darbības nodrošināšana

 

10. Kravas, kurām piemēro īpašus izcenojumus:

Kods Apraksts Mērvienība Svars/skaits Izcenojums
0101 Dzīvi zirgi Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 5
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 2
0102 Dzīvi liellopi Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 5
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 2
0102 Dzīvi jaunlopi svarā līdz 250 kg Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 3
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 1
0103 Dzīvas cūkas Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 3
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 1
0103 Dzīvi sivēni, līdz 4 mēn. veci Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 1
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 0,20
0104 Dzīvas aitas un kazas Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 3
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 1
0104 Dzīvi jēri un kazlēni, līdz 6 mēn. veci Par katru gab. No 1 līdz 10 gab. Ls 1
Par katru nākamo gab. virs 10 Ls 0,20
0105 Dzīvi mājputni Par katru gab. No 1 līdz 100 gab. Ls 0,10
Par katru nākamo gab. virs 100 Ls 0,02
Krava Ne mazāk kā Ls 5
0105 Diennakti veci dzīvi cāļi Krava Ls 5
0106 Dzīvi truši Par katru gab. No 1 līdz 100 gab. Ls 0,10
Par katru nākamo gab. virs 100 Ls 0,02
Krava Ne mazāk kā Ls 5
0106 Suņi un kaķi Par katru gab. Ls 1,50
0106 Pārējie dzīvie dzīvnieki Krava Ls 5
0301 Dzīvas zivis Par katriem 1000 kg 1000 kg Ls 1
Krava Ne mazāk kā Ls 5
0301 Dzīvas dekoratīvās zivtiņas Krava Ls 3
0407-0408 Putnu olas Par katriem 1000 gab. 1000 gab. Ls 0,20
Krava Ne mazāk kā Ls 6
0409 Dabiskais medus Krava Līdz 200 kg Ls 2
Virs 200 kg Ls 6
0502-0511 Citur neminēti dzīvnieku Krava Ls 3
izcelsmes produkti
0601-0602 Augoši koki un pārējie augi; Krava Līdz 500 gab. Ls 5
bumbuļi, saknes un līdzīgas augu daļas No 501 līdz 1000 gab. Ls 7
Vairāk par 1000 gab. Ls 10
0603-0604 Griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi Krava Līdz 500 gab. no vienas sugas Ls 5
Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem No 501 līdz 1000 gab. Ls 7
paredzēti svaigi, žāvēti, balināti, no vienas sugas
krāsoti, piesūcināti ziedi Vairāk par 1000 gab. Ls 10
no vienas sugas
0701 10 Kartupeļi, sēklas Krava Līdz 500 kg Ls 3
No 501 līdz 1000 kg Ls 6
No 1001 kg līdz 5000 kg Ls 10
Vairāk par 5000 kg Ls 10 par kravu līdz 5000
kg + Ls 5 par katriem
nākamajiem 5000 kg
1501-1506 Tauki un taukvielas Krava Ls 3
1521 90 Bišu vasks Krava Līdz 200 kg Ls 2
Virs 200 kg Ls 6
1702 90 60 Dabīgais medus sajaukts Krava Līdz 200 kg Ls 2
ar mākslīgo medu Virs 200 kg Ls 6
2701 Kūdra Par katriem 1000 kg 1000 kg Ls 0,20
Krava Ne mazāk kā Ls 3
2936, 2937, Medikamenti Krava Ls 6
2941
3001-3002 Dziedzeri, asinis u.c. Krava Ls 3
3501-3504 Kazeīns, albumīns u.c. Krava Ls 3
4401 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru Krava Līdz 1000 kg Ls 0,50
saišķu vai līdzīgos veidos; šķeldas; No 1001 kg līdz 6000 kg Ls 3
zāģskaidas un aglomerēti vai No 6001 kg līdz 50000 kg Ls 0,50 par katriem 1000 kg
neaglomerēti koksnes atlikumi Virs 50000 kg Ls 25 par kravu līdz 50000
brikešu, granulu vai līdzīgos veidos kg + Ls 5 par katriem
nākamajiem 50000 kg
4403 Apaļkoki mizoti vai nemizoti, Krava Līdz 10 m3 Ls 3
aptēsti vai neaptēsti No 11m3 līdz 50m3 Ls 3 par katriem 10 m3
Virs 50 m3 Ls 15 par kravu līdz
50m3 + Ls 5 par katriem
nākamajiem 50m3
4404 Stīpu koksne; šķelti mieti; nosmailināti Krava Līdz 1000 kg Ls 0,50
pāļi, mieti, atbalsti, bet garenvirzienā No 1001 kg līdz 6000 kg Ls 3
nezāģēti; aptēsti, bet neapvirpoti, No 6001 kg līdz 50000 kg Ls 0,50 par katriem 1000 kg
neizliekti un citādi neapstrādāti kok- Virs 50000 kg Ls 25 par kravu līdz 50000
materiāli spieķu, pātagu, lietussargu kg + Ls 5 par katriem
rokturu, instrumentu kātu vai līdzīgu nākamajiem 50000 kg
izstrādājumu izgatavošanai; šķilas lobītas
un drāztas koksnes izgatavošanai
groziem un līdzīgiem izstrādājumiem
4407 * Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti Krava Līdz 10 m3 Ls 2
kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti No 11m3 līdz 50m3 Ls 2 par katriem 10 m3
vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, Virs 50 m3 Ls 10 par kravu līdz
saaudzēti vai nesaaudzēti garumā 50m3 + Ls 5 par katriem
ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm nākamajiem 50m3
Krava Līdz 10000 kg Ls 2
No 10001 kg līdz 50000 kg Ls 2 par katriem 10000 kg
Virs 50000 kg Ls 10 par kravu līdz 50000
kg + Ls 5 par katriem
nākamajiem 50000 kg
4415 Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles Krava Līdz 1000 kg Ls 0,50
un līdzīga koka tara; koka kabeļu spoles; No 1001 kg līdz 6000 kg Ls 3
paliktņi, kastu paliktņi un pārējie No 6001 kg līdz 50000 kg Ls 0,50 par katriem 1000 kg
kravu paliktņi; koka paliktņu apmales Virs 50000 kg Ls 25 par kravu līdz 50000
kg + Ls 5 par katriem
nākamajiem 50000 kg
4415 20 20 0 Plakani paliktņi (eiropaliktņi); Par katru gab. Ls 0,05
paliktņu apmales
5101-5103 Vilna, dzīvnieku mati Krava Ls 3
9018-9032 Medicīniskie un ķirurģiskie aparāti un Krava Ls 6
ierīces, to daļas un piederumi; mēr-
aparāti un kontroles aparāti un ierīces
9508 Pārvietojamo cirku un Krava Ls 5

* - kravām, kurām mērvienība uzrādīta m2, tās daudzumu pārrēķina m3.

Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks J.Kinna

 

Pielikums

Fitosanitārajai kontrolei pakļauto kravu saraksts, par kuru tranzīta kontroli netiek iekasēta samaksa

zvērnīcu dzīvnieki
Kods Apraksts
0601 Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī,
veģetācijas un ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes
0602 Pārējie augošie augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs
0603 10 Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem griezti svaigi ziedi un ziedpumpuri
0604 91 Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigas lapas, lapoti augu zari un pārējās augu daļas
bez ziediem un ziedpumpuriem; lakstaugi
0604 99 Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigas lapas, lapoti augu zari un pārējās augu daļas
bez ziediem un ziedpumpuriem:
- kastaņu Castenea Mill ., ozolu Quercus L ., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl ., klinteņu Cotoneaster Ehrh .,
vilkābeļu Crataegus L. , cidoniju Cydonia Mill ., eriobotriju Eriobotrya Lindl ., ābeļu Malus Mill .,
mespilu Mespilus L., pirakantu Pyracantha Roem ., bumbieru Pyrus L ., pīlādžu Sorbus L. (izņemot
Zviedrijas pīlādzi Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. ) un stranvēziju Stransvaesia Lindl. ģints augu daļas, kā arī
- cukura kļavu Acer saccharum Marsh., dateļpalmu Phoenix L ., papeļu Populus L ., plūmju Prunus L ., skuju koku
Coniferales ģints augu zari un augu daļas, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
0701 Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti
0703 10 11 0 Sējas sīpoli (sīksīpoli)
0706 Burkāni, rāceņi, galda bietes, puravlapu plostbārdis, sakņu selerijas, redīsi un līdzīgi pārtikas sakņaugi,
svaigi vai atdzesēti
0713 33 10 0 Parastās ( Kidney ) pupiņas, tai skaitā baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris), sējai
0804 50 00 0 Guavas Psidium L., mango Mangifera L. un mangostāni, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
(arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem), svaigi
0805 Citrusaugļi Citrus L ., kinkans Fortunella Swingle , Ķīnas mazie mandarīni Poncirus Raf. un to hibrīdi, svaigi
0808 Āboli Malus Mill., bumbieri Pyrus L. un cidonijas Cydonia Mill., svaigi
0809 Aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un dzeloņplūmes un pārējie Prunus L. ģints augļi, svaigi
0810 30 Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas un pārējie Ribes L. ģints augļi, kuru izcelsmes valsts
neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
0810 40 Dzērvenes, mellenes un pārējie Vaccinium L. ģints augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
(arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
0810 90 40 Pasifloras Passiflora L. augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
0810 90 85 Anona Annona L., hurma Diospyros L. un Syzygium Gaertn. ģints augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
(arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
1001-1008 Graudaugu kultūras
1203 00 00 0 Kopra
1204 00 10 0 Linsēklas, sējai
1205 00 10 0 Rapšu Brassica napus L., sēklas, sējai
1206 00 10 0 Saulespuķu Helianthus annus L. sēklas, sējai
1207 50 10 0 Sinepju Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra, Brassica juncea (L.) Czern. sēklas, sējai
1207 99 10 0 Pārējās krustziežu dzimtas Cruciferae augu sēklas, sējai
1209 Sēklas, augļi un sporas sējai
1212 Ceratonijas augļi, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas,
sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli, un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot
Cichorium in tybus ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kuras galvenokārt lieto uzturā un kuri citur nav minēti
1212 30 00 0 Aprikožu, persiku vai plūmju Prunus L. kauliņi, kuru izcelsmes valstis, kuru izcelsmes valsts
neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
1214 90 10 0 Lopbarības bietes, kāļi un pārējie lopbarības sakņaugi
1404 10 00 0 Neapstrādāti augu izcelsmes produkti, kurus galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai
1404 90 00 0 - Ābeļu Malus Mill., bumbieru Pyrus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., kastaņu Castanea Mill.,
klinteņu Cotoneaster Ehrh., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., mespīlu Mespilus L., ozolu Quercus L., pīlādžu
Sorbus L. (izņemot Zviedrijas pīlādzi Sorbus intermedia (Ehrh) Pers.), pirakantu Pyracantha Roem.,
stranvēziju Stranvaesia Lindl. un vilkābeļu Crataegus L., ģints augu zari un augu daļas
- Cukura kļavu Acer saccharum Marsh., dateļpalmu Phoenix L ., papeļu Populus L., plūmju Prunus L.,
skuju koku Coniferales ģints augu zari un augu daļas, kuru izcelsme ir valstis, kuru izcelsmes valsts
neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
- Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L.(izņemot Quercus suber L.) ģints augu nomizota miza
- Cukura kļavu Acer saccharum Marsh., papeļu Populus L. skuju koku Coniferales ģints augu nomizota miza,
kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
3002 90 50 0 Mikroorganismu kultūras (tikai bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi - dzīvi kukaiņi un pārējie)
4401 Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai līdzīgos veidos; šķeldas; zāģskaidas un aglomerēti
vai neaglomerēti koksnes atlikumi brikešu, granulu vai līdzīgos veidos
4403 Apaļkoki mizoti vai nemizoti, aptēsti vai neaptēsti
4404 Stīpu koksne; šķelti mieti, nosmailināti pāļi, mieti, atbalsti, bet garenvirzienā nezāģēti; aptēsti, bet neapvirpoti,
neizliekti vai citādi neapstrādāti kokmateriāli spieķu, pātagu, lietussargu rokturu, instrumentu kātu vai līdzīgu
izstrādājumu izgatavošanai; šķilas lobītas un drāztas koksnes izgatavošanai groziem un līdzīgiem izstrādājumiem
4406 10 00 0 Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi - nepiesūcināti
4407 Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti,
saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar zobveida tapām, biezāki par 6 mm
4415 Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un līdzīga koka tara; koka kabeļu spoles; paliktņi, kastu paliktņi
un pārējie kravu paliktņi; koka paliktņu apmales (tikai nesaliktā veidā - kā sagataves)
4416 00 00 0 Mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus
5201 00 Kokvilnas šķiedras, nekārstas vai neķemmētas
5202 Kokvilnas atlikas (tai skaitā vērpšanas atkritumi un uzirdinātās jēlšķiedras)
5303 Džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmiju), neapstrādātas
vai apstrādātas, bet nevērptas; to atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)
5304 Sizals un pārējās agavju dzimtas augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet un nevērptas;
to atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)
5305 Kokosšķiedras (kopra), abakas (Manilas kaņepāji), rāmijas un pārējās augu tekstilšķiedras,
kas citur nav minētas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas, atsukas un pārējās atlikas
(tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)
9406 00 10 0 Saliekamās būvkonstrukcijas, no koka, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā (arī Krievijas daļa aiz Urālu kalniem)
9705 00 00 0 Kolekcijas un kolekcionēšanas priekšmeti zooloģijā un botānikā

Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks J.Kinna

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Zemkopības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 248Pieņemts: 01.10.1999.Stājas spēkā: 01.10.1999.Zaudē spēku: 01.06.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 341/342, 15.10.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
16446
01.10.1999
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)