Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.442

Rīgā 2007.gada 18.jūlijā (prot. Nr.40 28.§)

Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 29.pantu pārdalīt asignējumus starp šādiem budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

1.1. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. apakšprogrammā 01.07.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumiem par 5378 latiem;

1.1.2. apakšprogrammā 07.05.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana" pārdalīt 47351 latu no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz subsīdijām un dotācijām - 32282 latus, mērķdotācijām pašvaldību budžetiem - 15000 latu un atlīdzībai - 69 latus, atlīdzības ietvaros samazinot izdevumus atalgojumiem par 14915 latiem;

1.2. Vides ministrijas pamatbudžeta ietvaros apakšprogrammā 22.02.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti" pārdalīt 39622 latus no izdevumiem precēm un pakalpojumiem uz pamatkapitāla veidošanu un no atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos pārdalīt 9750 latu uz atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem.

2. Pārdali starp apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šī rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 18.jūlija rīkojumam Nr.442

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifi­kācijas kods


2007.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

Ls18. Labklājības ministrija


Resursi izdevumu segšanai

200 812 927


200 812 927Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

4 043 495


4 043 495Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

172 818


172 818Transferti

100 064


100 064Valsts budžeta transferti

100 064


100 064Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

100 064


100 064Subsīdiju un dotāciju transferti

100 064


100 064Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196 496 550


196 496 550Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

177 284 262


177 284 262Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

19 212 288


19 212 288Izdevumi - kopā

200 812 927


200 812 927Uzturēšanas izdevumi

199 120 749


199 120 749Kārtējie izdevumi

44 899 588

-47 282

44 852 306Atlīdzība

30 172 621

69

30 172 690Atalgojums

23 839 118

-20 293

23 818 825Preces un pakalpojumi

14 726 967

-47 351

14 679 616Procentu izdevumi

10 266


10 266Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

117 051 344

32 282

117 083 626Subsīdijas un dotācijas

13 357 993

32 282

13 390 275Sociālie pabalsti

103 693 351


103 693 351Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

268 726


268 726Starptautiskā sadarbība

268 726


268 726Uzturēšanas izdevumu transferti

36 890 825

15 000

36 905 825Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 520 013


16 520 013Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 520 013


16 520 013Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

62 720

15 000

77 720Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 100 114


1 100 114Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

19 207 978


19 207 978Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

19 207 978


19 207 978Kapitālie izdevumi

1 692 178


1 692 178Pamatkapitāla veidošana

1 687 868


1 687 868Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

4 310


4 310Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 310


4 310

01.00.00

10.910

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība


Resursi izdevumu segšanai

9 012 625


9 012 625Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

172 818


172 818Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 839 807


8 839 807Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 636 645


6 636 645Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

2 203 162


2 203 162Izdevumi - kopā

9 012 625


9 012 625Uzturēšanas izdevumi

8 934 425


8 934 425Kārtējie izdevumi

5 497 515


5 497 515Atlīdzība

3 431 937


3 431 937Atalgojums

2 675 760

-5 378

2 670 382Preces un pakalpojumi

2 065 578

Procentu izdevumi

10 266


10 266Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

945 706


945 706Subsīdijas un dotācijas

945 706


945 706Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

266 666


266 666Starptautiskā sadarbība

266 666


266 666Uzturēšanas izdevumu transferti

2 214 272


2 214 272Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

11 110


11 110Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

2 203 162


2 203 162Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

2 203 162


2 203 162Kapitālie izdevumi

78 200


78 200Pamatkapitāla veidošana

78 200


78 200

01.07.00

10.910

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai


Resursi izdevumu segšanai

777 420


777 420Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 420


777 420Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 420


777 420Izdevumi - kopā

777 420


777 420Uzturēšanas izdevumi

777 420


777 420Kārtējie izdevumi

777 420


777 420Atlīdzība

64 104


64 104Atalgojums

51 659

-5 378

46 281Preces un pakalpojumi

713 316


713 316

07.00.00

04.121

Darba tirgus attīstība


Resursi izdevumu segšanai

32 894 898


32 894 898Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

7 370


7 370Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 887 528


32 887 528Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 878 402


15 878 402Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam

17 009 126


17 009 126Izdevumi - kopā

32 894 898


32 894 898Uzturēšanas izdevumi

32 673 634


32 673 634Kārtējie izdevumi

8 909 272

-47 282

8 861 990Atlīdzība

5 816 410

69

5 816 479Atalgojums

4 623 827

-14 915

4 608 912Preces un pakalpojumi

3 092 862

-47 351

3 045 511Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 891 601

32 282

5 923 883Subsīdijas un dotācijas

5 891 601

32 282

5 923 883Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 710


1 710Starptautiskā sadarbība

1 710


1 710Uzturēšanas izdevumu transferti

17 871 051

15 000

17 886 051Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

62 720

15 000

77 720Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

803 515


803 515Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

17 004 816


17 004 816Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

17 004 816


17 004 816Kapitālie izdevumi

221 264


221 264Pamatkapitāla veidošana

216 954


216 954Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

4 310


4 310Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 310


4 310

07.05.00

04.122

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana0Resursi izdevumu segšanai

5 527 965


5 527 965Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 527 965


5 527 965Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 527 965


5 527 965Izdevumi - kopā

5 527 965


5 527 965Uzturēšanas izdevumi

5 527 965


5 527 965Kārtējie izdevumi

2 602 081

-47 282

2 554 799Atlīdzība

371 677

69

371 746Atalgojums

300 567

-14 915

285 652Preces un pakalpojumi

2 230 404

-47 351

2 183 053Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 059 649

32 282

2 091 931Subsīdijas un dotācijas

2 059 649

32 282

2 091 931Uzturēšanas izdevumu transferti

866 235

15 000

881 235Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

62 720

15 000

77 720Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

803 515


803 515

21. Vides ministrija


Resursi izdevumu segšanai

139 610 914


139 610 914Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 152 210


2 152 210Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

71 283 945


71 283 945Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

54 807


54 807Transferti

63 973


63 973Valsts budžeta transferti

63 973


63 973Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

63 973


63 973Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

63 973


63 973Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

63 973


63 973Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 110 786


66 110 786Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

66 110 786


66 110 786Izdevumi - kopā

142 701 242


142 701 242Uzturēšanas izdevumi

135 981 247

-49 372

135 931 875Kārtējie izdevumi

27 733 852

-39 622

27 694 230Atlīdzība

11 887 824


11 887 824Atalgojums

9 273 952


9 273 952Preces un pakalpojumi

15 846 028

-39 622

15 806 406Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

107 881 466


107 881 466Subsīdijas un dotācijas

107 881 466


107 881 466Uzturēšanas izdevumu transferti

54 807

-9 750

45 057Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

54 807

-9 750

45 057Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

54 807

-9 750

45 057Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

311 122


311 122Starptautiskā sadarbība

311 122


311 122Kapitālie izdevumi

6 719 995

49 372

6 769 367Pamatkapitāla veidošana

6 719 995

39 622

6 759 617Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas


9 750

9 750Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem


9 750

9 750Finansiālā bilance

-3 090 328


-3 090 328Finansēšana

3 090 328


3 090 328Naudas līdzekļi

3 090 328


3 090 328Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 250


12 250Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 078 078


3 078 078

22.00.00

05.600

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti


Resursi izdevumu segšanai

949 342


949 342Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

54 807


54 807Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

54 807


54 807Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

894 535


894 535Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

894 535


894 535Izdevumi - kopā

949 342


949 342Uzturēšanas izdevumi

243 485

-49 372

194 113Kārtējie izdevumi

188 678

-39 622

149 056Atlīdzība

34 661


34 661Atalgojums

27 932


27 932Preces un pakalpojumi

154 017

-39 622

114 395Uzturēšanas izdevumu transferti

54 807

-9 750

45 057Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

54 807

-9 750

45 057Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

54 807

-9 750

45 057Kapitālie izdevumi

705 857

49 372

755 229Pamatkapitāla veidošana

705 857

39 622

745 479Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas


9 750

9 750Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem


9 750

9 750

22.02.00

05.600

Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti


Resursi izdevumu segšanai

216 135


216 135Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

54 807


54 807Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

54 807


54 807Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328Izdevumi - kopā

216 135


216 135Uzturēšanas izdevumi

216 135

-49 372

166 763Kārtējie izdevumi

161 328

-39 622

121 706Atlīdzība

34 661


34 661Atalgojums

27 932


27 932Preces un pakalpojumi

126 667

-39 622

87 045Uzturēšanas izdevumu transferti

54 807

-9 750

45 057Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

54 807

-9 750

45 057Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

54 807

-9 750

45 057Kapitālie izdevumi


49 372

49 372Pamatkapitāla veidošana


39 622

39 622Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas


9 750

9 750Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem


9 750

9 750

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 18.jūlija rīkojumam Nr.442

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām

Programmas kods


2007.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

Ls


18. Labklājības ministrija

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

25 534 248


25 534 248


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 534 248


25 534 248


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 525 122


8 525 122


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

17 009 126


17 009 126


Izdevumi - kopā

25 534 248


25 534 248


Uzturēšanas izdevumi

25 351 266


25 351 266


Kārtējie izdevumi

4 451 415

-47 282

4 404 133


Atlīdzība

1 020 590

69

1 020 659


Atalgojums

823 504

-20 293

803 211


Preces un pakalpojumi

3 430 825

-47 351

3 383 474


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 743 311

32 282

2 775 593


Subsīdijas un dotācijas

2 743 311

32 282

2 775 593


Uzturēšanas izdevumu transferti

18 156 540

15 000

18 171 540


Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

62 720

15 000

77 720


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

1 089 004


1 089 004


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

17 004 816


17 004 816


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

17 004 816


17 004 816


Kapitālie izdevumi

182 982


182 982


Pamatkapitāla veidošana

178 672


178 672


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

4 310


4 310


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 310


4 310

01.00.00

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

777 420


777 420


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 420


777 420


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 420


777 420


Izdevumi - kopā

777 420


777 420


Uzturēšanas izdevumi

777 420


777 420


Kārtējie izdevumi

777 420


777 420


Atlīdzība

64 104


64 104


Atalgojums

51 659

-5 378

46 281


Preces un pakalpojumi

713 316


713 316

01.07.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

777 420


777 420


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 420


777 420


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

777 420


777 420


Izdevumi - kopā

777 420


777 420


Uzturēšanas izdevumi

777 420


777 420


Kārtējie izdevumi

777 420


777 420


Atlīdzība

64 104


64 104


Atalgojums

51 659

-5 378

46 281


Preces un pakalpojumi

713 316


713 316

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

22 537 091


22 537 091


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 537 091


22 537 091


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 527 965


5 527 965


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

17 009 126


17 009 126


Izdevumi - kopā

22 537 091


22 537 091


Uzturēšanas izdevumi

22 532 781


22 532 781


Kārtējie izdevumi

2 602 081

-47 282

2 554 799


Atlīdzība

371 677

69

371 746


Atalgojums

300 567

-14 915

285 652


Preces un pakalpojumi

2 230 404

-47 351

2 183 053


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 059 649

32 282

2 091 931


Subsīdijas un dotācijas

2 059 649

32 282

2 091 931


Uzturēšanas izdevumu transferti

17 871 051

15 000

17 886 051


Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

62 720

15 000

77 720


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

803 515


803 515


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

17 004 816


17 004 816


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

17 004 816


17 004 816


Kapitālie izdevumi

4 310


4 310


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas

4 310


4 310


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 310


4 310

07.05.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā

Resursi izdevumu segšanai

5 527 965


5 527 965


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 527 965


5 527 965


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 527 965


5 527 965


Izdevumi - kopā

5 527 965


5 527 965


Uzturēšanas izdevumi

5 527 965


5 527 965


Kārtējie izdevumi

2 602 081

-47 282

2 554 799


Atlīdzība

371 677

69

371 746


Atalgojums

300 567

-14 915

285 652


Preces un pakalpojumi

2 230 404

-47 351

2 183 053


Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 059 649

32 282

2 091 931


Subsīdijas un dotācijas

2 059 649

32 282

2 091 931


Uzturēšanas izdevumu transferti

866 235

15 000

881 235


Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

62 720

15 000

77 720


Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

803 515


803 51521. Vides ministrija

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā (investīcijas)

Resursi izdevumu segšanai

216 135


216 135


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

54 807


54 807


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

54 807


54 807


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328


Izdevumi - kopā

216 135


216 135


Uzturēšanas izdevumi

216 135

-49 372

166 763


Kārtējie izdevumi

161 328

-39 622

121 706


Atlīdzība

34 661


34 661


Atalgojums

27 932


27 932


Preces un pakalpojumi

126 667

-39 622

87 045


Uzturēšanas izdevumu transferti

54 807

-9 750

45 057


Kārtējo izdevumu atmaksa valsts budžetam

54 807

-9 750

45 057


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

54 807

-9 750

45 057


Kapitālie izdevumi


49 372

49 372


Pamatkapitāla veidošana


39 622

39 622


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas


9 750

9 750


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem


9 750

9 750

22.00.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā

Resursi izdevumu segšanai

216 135


216 135


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

54 807


54 807


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

54 807


54 807


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328


Izdevumi - kopā

216 135


216 135


Uzturēšanas izdevumi

216 135

-49 372

166 763


Kārtējie izdevumi

161 328

-39 622

121 706


Atlīdzība

34 661


34 661


Atalgojums

27 932


27 932


Preces un pakalpojumi

126 667

-39 622

87 045


Uzturēšanas izdevumu transferti

54 807

-9 750

45 057


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

54 807

-9 750

45 057


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

54 807

-9750

45 057


Kapitālie izdevumi


49 372

49 372


Pamatkapitāla veidošana


39 622

39 622


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas


9 750

9 750


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem


9 750

9 750

22.02.00

Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā

Resursi izdevumu segšanai

216 135


216 135


Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

54 807


54 807


Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

54 807


54 807


Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328


Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 328


161 328


Izdevumi - kopā

216 135


216 135


Uzturēšanas izdevumi

216 135

-49 372

166 763


Kārtējie izdevumi

161 328

-39 622

121 706


Atlīdzība

34 661


34 661


Atalgojums

27 932


27 932


Preces un pakalpojumi

126 667

-39 622

87 045


Uzturēšanas izdevumu transferti

54 807

-9 750

45 057


Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

54 807

-9 750

45 057


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

54 807

-9 750

45 057


Kapitālie izdevumi


49 372

49 372


Pamatkapitāla veidošana


39 622

39 622


Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas


9 750

9 750


Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem


9 750

9 750

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 442Pieņemts: 18.07.2007.Stājas spēkā: 18.07.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 20.07.2007.
160685
18.07.2007
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)