Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.481

Rīgā 2007.gada 10.jūlijā (prot. Nr.40 11.§)
Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 40.panta otro daļu un 117.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskās un juridiskās personas saņem atļauju izmantot un izmanto Latvijas Republikas gaisa telpu (turpmāk - gaisa telpa):

1.1. gaisa kuģu lidojumiem, izņemot pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus;

1.2. darbībām, kuras saistītas ar gaismas, radio un visu veidu elektro­magnētisko izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai;

1.3. darbībām, kuras saistītas ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu gaisa telpā;

1.4. šaušanai un spridzināšanas darbiem, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību;

1.5. militāro gaisa kuģu lidojumiem.

2. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviāci­jas aģentūra) izsniedz atļaujas:

2.1. gaisa kuģu lidojumiem, kas minēti šo noteikumu 1.1.apakšpunktā;

2.2. darbībām, kuras saistītas ar gaismas izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai;

2.3. darbībām, kas saistītas ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu gaisa telpā;

2.4. šaušanai un spridzināšanas darbiem, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību.

3. Valsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija" (turpmāk - Elektronisko sakaru direkcija) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē radiofrekvences lietošanas atļaujas izsniegšanu, izsniedz atļaujas darbībām, kuras saistītas ar radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un materiālo objektu lidojumu drošībai. Elektronisko sakaru direkcija izsniedz atļauju tikai tad, ja tā saņēmusi Civilās aviācijas aģentūras atzinumu, ka attiecīgās darbības neradīs draudus aviācijas drošībai un drošumam.

4. Ja atbilstoši nacionālajiem vai starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par gaisa kuģu lidojumiem attiecīgajam lidojumam nav nepieciešama atļauja, gaisa kuģa kapteinis iesniedz lidojumu plānu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk - Latvijas gaisa satiksme) ne vēlāk kā 30 minūtes pirms lidojuma sākuma, ja nav paredzēta valsts robežas šķērsošana, un stundu pirms lidojuma sākuma, ja ir paredzēta valsts robežas šķērsošana, ciktāl tas nav pretrunā ar attiecīgajiem nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Ja atbilstoši nacionālajiem vai starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par šo noteikumu 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minēto darbību veikšanu tām nav nepieciešama atļauja, darbības veicējs pirms plānotās darbības iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā konspektīvu informāciju par plānotajām darbībām, ciktāl tas nav pretrunā ar attiecīgajiem nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Ministru kabineta instrukcija nosaka sadarbības kārtību (tai skaitā atļaujas saņemšanas kārtību, ciktāl tas nav pretrunā ar nacionālajiem vai starptautiskajiem normatīvajiem aktiem par gaisa telpas izmantošanu) starp Civilās aviācijas aģentūru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku rīcību šo noteikumu 1.punktā minētajā gaisa telpas izmantošanā.

II. Gaisa kuģu lidojumi, izņemot pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus

5. Izmantojot gaisa telpu civilās aviācijas gaisa kuģu nekomerciāliem ceļojumu, izklaides, korporatīviem vai sporta lidojumiem, gaisa kuģa kapteinis iesniedz Latvijas gaisa satiksmē lidojumu plānu:

5.1. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms lidojuma sākuma, ja lidojums paredzēts kontrolējamā gaisa telpā vai 15 kilometru platā joslā gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu, Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu vai Latvijas Republikas teritoriālās jūras ārējo malu un lidojuma laikā nav paredzēta valsts robežas šķērsošana;

5.2. ne vēlāk kā stundu pirms lidojuma sākuma, ja paredzēta valsts robežas šķērsošana.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.565)

6. (Svītrots ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.565.)

7. Lai saņemtu atļauju speciālo aviācijas darbu gaisa kuģu lidojumiem, gaisa kuģa ekspluatants ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms darbu uzsākšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

7.1. gaisa kuģu ekspluatanta nosaukumu, juridisko adresi, vienotās reģistrācijas numuru un dokumentu, kas apliecina tiesības veikt pieteikto darbību;

7.2. speciālo aviācijas darbu veidu, plānoto lidojumu rajonu, darbu veikšanai nepieciešamo augstumu (pēdās), darbu uzsākšanas un beigšanas datumu un laiku, izteiktu kā universālo koordinēto laiku (UTC);

7.3. darbu veikšanai paredzētā gaisa kuģa tipu, gaisa kuģa valsts un reģistrācijas zīmi, kā arī īpašnieka vārdu un uzvārdu (nosaukumu);

7.4. pasūtītāja un izpildītāja (tai skaitā gaisa kuģa ekspluatanta) vārdu un uzvārdu (nosaukumu), dzīvesvietas vai juridisko adresi, vienotās reģistrācijas numuru vai personas kodu, gaisa kuģa ekspluatanta apliecības speciālo aviācijas darbu veikšanai izsniegšanas datumu un numuru, licences par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus izsniegšanas datumu un numuru;

7.5. pieteikto apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbu veidu un tā veikšanas pamatojumu (piemēram, līguma kopija);

7.6. visu gaisa kuģa apkalpes (tai skaitā rezerves) locekļu vārdu, uzvārdu, civilās aviācijas personāla apliecības numuru un derīguma termiņu;

7.7. apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbu veikšanai paredzētā gaisa kuģa tipu, gaisa kuģa valsts un reģistrācijas zīmi, gaisa kuģa krāsu un marķējumu, gaisa kuģa īpašnieka vārdu un uzvārdu (nosaukumu), dzīvesvietu vai juridisko adresi, vienotās reģistrācijas numuru vai personas kodu;

7.8. apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbu metodi (apraksts, specifikācija);

7.9. apvidus uzņemšanā un aerofotografēšanā izmantojamās aparatūras (aprīkojuma, iekārtas, ekipējuma) nosaukumu, modeli, ražotāja nosaukumu un tehnisko iespēju aprakstu, iegūto materiālu (produkta) veidu un izšķirtspēju;

7.10. apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbā iegūtā materiāla (produkta) lietotāju;

7.11. apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbu rajonu (norāda šo rajonu raksturojošās četru punktu ģeogrāfiskās koordinātas ar 5” (piecu sekunžu) precizitāti un attiecīgā rajona platību (kvadrātkilometros));

7.12. apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbu veikšanai nepie­ciešamo augstumu (pēdās), darbu uzsākšanas un beigšanas datumu un laiku (izteikts kā universālais koordinētais laiks (UTC)), lidlauku vai nosēšanās laukumu, no kura tiks veikti lidojumi, un lidojuma maršrutu.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.565)

8. Ja, veicot speciālos aviācijas darbus, tiek nepamatoti skartas trešo personu tiesības vai intereses, iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka minēto darbu veikšana ir saskaņota ar šīm personām.

9. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Civilās aviācijas aģentūra divu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa iesniedzējam iesniegt precizētu informāciju.

10. Ja iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas neiesniedz precizēto informāciju, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu un rakstiski par to informē iesniedzēju.

10.1 Civilās aviācijas aģentūra nekavējoties pēc šo noteikumu 7. un 8.punktā minētās informācijas saņemšanas nosūta šo noteikumu 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. un 7.12.apakšpunktā minēto informāciju Aizsardzības ministrijai. Aizsardzības ministrija 15 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par apvidus uzņemšanas un aerofotografēšanas darbu saskaņošanu vai nesaskaņošanu.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.565 redakcijā)

10.2 Aizsardzības ministrija nesaskaņo apvidus uzņemšanas un aerofoto­grafēšanas darbus:

10.21. ja tie apdraud nacionālo drošību;

10.22. ja iesniedzējs vai izpildītājs (tai skaitā gaisa kuģa ekspluatants vai gaisa kuģa apkalpes locekļi) iepriekš pārkāpis ar gaisa telpas izmantošanu saistītos Latvijas Republikas normatīvos aktus un tādēļ ir pamatotas bažas, ka minēto darbu veikšana var apdraudēt nacionālo drošību.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.565 redakcijā)

10.3 Ja Aizsardzības ministrija saskaņo apvidus uzņemšanas un aerofo­tografēšanas darbus, tā nekavējoties nosūta lēmumu Civilās aviācijas aģentūrai.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.565 redakcijā)

11. Ja paredzētās darbības neapdraud civilās aviācijas drošību vai drošumu, Civilās aviācijas aģentūra saņēmusi šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā minēto informāciju, bet Aizsardzības ministrija pieņēmusi šo noteikumu 10.1 punktā minēto pozitīvo lēmumu, Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā izsniedz atļauju veikt attiecīgās darbības.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.565 redakcijā)

12. Pēc šo noteikumu 11.punktā minētās atļaujas izsniegšanas Civilās aviācijas aģentūra paziņo Latvijas gaisa satiksmei šo noteikumu 7.2. un 7.3. apakšpunktā minēto informāciju un nosūta Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Gaisa operāciju centram to atļauju kopijas, saskaņā ar kurām gaisa kuģa ekspluatantam ir piešķirtas tiesības veikt apvidus uzņemšanas vai aerofotografēšanas darbus.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.565)

13. Pirms speciālo aviācijas darbu gaisa kuģu lidojumu uzsākšanas gaisa kuģa kapteinis ne vēlāk kā 30 minūtes pirms lidojuma sākuma iesniedz Latvijas gaisa satiksmē lidojumu plānu, kurā norāda Civilās aviācijas aģentūras izsniegtās atļaujas numuru.

III. Darbības, kas saistītas ar gaismas izstarojumu

14. Lai saņemtu atļauju darbībām, kuras saistītas ar gaismas izstarojumu, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, iesnie­dzējs ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms to uzsākšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

14.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (vienotās reģistrācijas numuru), dzīvesvietas adresi (juridisko adresi);

14.2. darbības veidu un veikšanas vietu (rajonu), darbības uzsākšanas un beigšanas datumu un laiku, izteiktu kā universālo koordinēto laiku (UTC);

14.3. gaismas stara jaudu, izstarojuma leņķi horizontālajā un vertikālajā plaknē;

14.4. gaismas izstarošanas aprīkojuma tehnisko aprakstu un izgatavotāja nosaukumu.

15. Ja, veicot konkrētu darbību, tiek nepamatoti skartas trešo personu tiesības vai intereses, iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka minētās darbības veikšana ir saskaņota ar šīm personām.

16. Ja paredzētās darbības neapdraud civilās aviācijas drošību vai drošumu, Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. un 15.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz atļauju veikt attiecīgās darbības.

17. Pēc šo noteikumu 16.punktā minētās atļaujas izsniegšanas Civilās aviācijas aģentūra paziņo Latvijas gaisa satiksmei šo noteikumu 14.2. un 14.3.apakšpunktā minēto informāciju.

IV. Materiālo objektu pacelšana, pārvietošana vai nolaišana gaisa telpā

18. Lai saņemtu atļauju darbībām, kas saistītas ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu gaisa telpā, laikposmā, kas īsāks par 90 dienām, iesniedzējs ne mazāk kā 10 darbdienas pirms minēto darbību uzsākšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

18.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (vienotās reģistrācijas numuru), dzīvesvietas adresi (juridisko adresi);

18.2. darbības veidu un veikšanas vietu (rajonu), augstumu (pēdās), darbības uzsākšanas un beigšanas datumu un laiku, izteiktu kā universālo koordinēto laiku (UTC);

18.3. pacelšanai, pārvietošanai vai nolaišanai gaisa telpā paredzētā objekta tehnisko aprakstu.

19. Ja, veicot konkrētās darbības, tiek nepamatoti skartas trešo personu tiesības vai intereses, iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka minēto darbību veikšana ir saskaņota ar šīm personām.

20. Ja paredzētās darbības neapdraud civilās aviācijas drošumu vai drošību, Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. un 19.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz atļauju veikt minētās darbības.

21. Pēc šo noteikumu 20.punktā minētās atļaujas izsniegšanas Civilās aviācijas aģentūra uzdod Latvijas gaisa satiksmei triju darbdienu laikā izstrādāt attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo īslaicīgo gaisa telpas izmantošanas ierobežojumu, to apstiprināt Civilās aviācijas aģentūrā un izdot paziņojumu par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām (turpmāk - NOTAM paziņojums). NOTAM paziņojumu nosūta, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Attiecīgās darbības materiālo objektu pacelšanai, pārvietošanai vai nolaišanai gaisa telpā uzsāk ne agrāk kā septiņas dienas pēc NOTAM paziņojuma nosūtīšanas.

22. Ja materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu ir paredzēts veikt laikposmā, kas pārsniedz 90 dienas, iesniedzējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību ierosina gaisa telpas struktūras mainīšanu atbilstoši plānotajām darbībām. Šajā gadījumā materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanu veic saskaņā ar gaisa telpas struktūras elementa ekspluatācijas procedūru.

V. Šaušana un spridzināšanas darbi, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību

23. Jebkāda šaušana vai spridzināšanas darbi ir aizliegti lidlauku zonu gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās sektoros.

24. Lai saņemtu atļauju šaušanai vai spridzināšanas darbiem laikposmā, kas īsāks par 90 dienām, iesniedzējs ne mazāk kā 20 darbdienas pirms minēto darbību uzsākšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

24.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (vienotās reģistrācijas numuru), dzīvesvietas adresi (juridisko adresi);

24.2. dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības šaut vai spridzināt;

24.3. šaušanas vai spridzināšanas darbu veidu, veikšanas vietu (rajonu), uzsākšanas un beigšanas datumu un laiku, izteiktu kā universālo koordinēto laiku (UTC);

24.4. sprādziena radītās bīstamās zonas maksimālo augstumu pēdās un rādiusu;

24.5. šāviena maksimālo augstumu un tālumu;

24.6. šaušanā izmantotā ieroča veidu.

25. Ja, veicot konkrētās darbības, nepamatoti tiek skartas trešo personu tiesības vai intereses, iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina, ka minēto darbību veikšana ir saskaņota ar šīm personām.

26. Civilās aviācijas aģentūra triju darb­dienu laikā pēc šo noteikumu 24. un 25.punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta to kopijas Aizsardzības ministrijai atzinuma sniegšanai.

27. Aizsardzības ministrija piecu darbdienu laikā izskata dokumentu kopijas un iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā atzinumu par plānoto darbību atbilstību valsts aizsardzības interesēm.

28. Ja paredzētās darbības neapdraud civilās aviācijas drošību vai drošumu, Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc pozitīva šo noteikumu 27.punktā minētā atzinuma saņemšanas izsniedz atļauju veikt minētās darbības.

29. Pēc šo noteikumu 28.punktā minētās atļaujas izsniegšanas Civilās aviācijas aģentūra uzdod Latvijas gaisa satiksmei triju darbdienu laikā izstrādāt attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo īslaicīgo gaisa telpas izmantošanas ierobežojumu, to apstiprināt Civilās aviācijas aģentūrā un izdot NOTAM paziņojumu.

30. Iesniedzējs šaušanas darbus uzsāk ne agrāk kā septiņas dienas pēc NOTAM paziņojuma izdošanas.

31. Ja šaušanu vai spridzināšanas darbus paredzēts veikt laikposmā, kas pārsniedz 90 dienas, iesniedzējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību ierosina gaisa telpas struktūras mainīšanu atbilstoši plānotajām darbībām. Šajā gadījumā šaušanu vai spridzināšanu veic saskaņā ar gaisa telpas struktūras elementa ekspluatācijas procedūru.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas kārtība attiecībā uz atsevišķām darbībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 481Pieņemts: 10.07.2007.Stājas spēkā: 14.07.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 13.07.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
160369
{"selected":{"value":"25.07.2008","content":"<font class='s-1'>25.07.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.07.2008","iso_value":"2008\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2007","iso_value":"2007\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2007.-24.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.07.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)